Tham luận Vai trò của công đoàn trong việc vận động cán bộ giáo viên tích cực tham gia các nội dung tiêu chí thi đua của nhà trường

SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

1. Thuận lợi:

 Nhà trường được sự quan tâm của các cấp uỷ chính quyền địa phương, Chi Bộ, BGH nhà trường cũng như sự quan tâm của ngành giáo dục, các ban ngành đoàn thể về cơ sở vật chất cho nhà trường, bên cạnh đó Lãnh đạo Phòng GD - ĐT tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể cho cán bộ giáo viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Đa số GV còn trẻ nhiệt huyết trong công tác.

2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên, nhà trường còn gặp nhiều khó khăn như: vấn đề xã hội hoá giáo dục ở địa phương còn yếu, cơ sở vật chất còn hạn chế (thiếu phòng chức năng ). Trong quá trình giảng dạy, một số GV mới tay nghề chưa vững dẫn đến việc dạy học còn hạn chế trong công tác chuyên môn cũng như thực hiện các nôi dung của tiêu chí thi đua của nhà trường. BCH công đoàn đều kiêm nhiệm nên còn hạn chế thời gian cho các hoạt động công đoàn.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Hải Thượng | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Tham luận Vai trò của công đoàn trong việc vận động cán bộ giáo viên tích cực tham gia các nội dung tiêu chí thi đua của nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THAM LUẬN
VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC VẬN ĐỘNG CB-GV 
TÍCH CỰC THAM GIA CÁC NỘI DUNG TIÊU CHÍ THI ĐUA
 CỦA NHÀ TRƯỜNG
 CĐCS trường TH Vĩnh Thịnh B
Chúng ta biết rằng, trong nhà trường, tất cả các hoạt động, các mặt công tác đều hướng tới và tập trung cho hoạt động quan trọng nhất là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Phong trào thi đua trong nhà trường cũng rất phong phú, nhưng cũng đều hướng tới phong trào thi đua “Thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của ngành”. Bản chất của phong trào này chính là thực hiện nhiệm vụ của công tác chuyên môn nghiệp vụ, phong trào thi đua quyết định sự sống còn, làm nên “thương hiệu” của mỗi nhà trường.
Để tổ chức tốt phong trào thi đua “Thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của ngành” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thì có rất nhiều lực lượng tham gia, rất nhiều yếu tố đóng góp ...Công đoàn chính là một lực lượng góp phần trong phong trào này. Nhưng có thể khẳng định đây là nhân tố quan trọng nhất có tính chất quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cũng như thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của ngành.
Vậy làm thế nào để phát huy được vai trò của Công đoàn trong phong trào thi đua “Thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của ngành” Làm thế nào để có thể nhận thấy rõ nét hình ảnh của tổ chức Công đoàn trong các hoạt động này mà không lẫn với các hoạt động của chính quyền ? Đó là câu hỏi luôn đặt ra đối BCH công đoàn nhà trường.
Trước hết muốn làm được điều nói trên, tổ chức Công đoàn trong nhà trường phải tạo ra cơ chế hoạt động thông qua việc xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với chính quyền, với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
Với mục đích và ý nghĩa cùng với vai trò như trên trong năm học 2016-2017 BCH công đoàn TH Vĩnh Thịnh B đã đặt ra cho mình một số giải pháp để thực hiện tốt các nội dung các tiêu chí thi đua cũa nhà trường như sau :
I. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ
1. Thuận lợi: 
 	Nhà trường được sự quan tâm của các cấp uỷ chính quyền địa phương, Chi Bộ, BGH nhà trường cũng như sự quan tâm của ngành giáo dục, các ban ngành đoàn thể về cơ sở vật chất cho nhà trường, bên cạnh đó Lãnh đạo Phòng GD - ĐT tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể cho cán bộ giáo viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Đa số GV còn trẻ nhiệt huyết trong công tác.
2. Khó khăn: 
Bên cạnh những thuận lợi trên, nhà trường còn gặp nhiều khó khăn như: vấn đề xã hội hoá giáo dục ở địa phương còn yếu, cơ sở vật chất còn hạn chế (thiếu phòng chức năng ). Trong quá trình giảng dạy, một số GV mới tay nghề chưa vững dẫn đến việc dạy học còn hạn chế trong công tác chuyên môn cũng như thực hiện các nôi dung của tiêu chí thi đua của nhà trường. BCH công đoàn đều kiêm nhiệm nên còn hạn chế thời gian cho các hoạt động công đoàn.
II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
Với những thuận lợi và khó khăn như trên để lảm tốt vai trò của mình trong việc vân động CB-GV tích cực tham gia các nội dung tiêu chí thi đua của nhà trường, BCH công đoàn đã đưa ra một số giải pháp như sau :
1. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ:
Để giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học cũng như việc vận động CB-GV tích cự thực hiện tốt các nội dung của tiêu chí thi đua, việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ là vấn đề có tính mấu chốt tạo nên sức mạnh của tập thể góp phần to lớn vào sự thắng lợi các nhiệm vụ. Bởi có đoàn kết mới có thành công.
Để xây dựng được mối đoàn kết nội bộ thì trước hết phải làm cho mỗi CBGV hiểu và xác định cho bản thân mình, phấn đấu là vì một mục đích chân chính, phấn đấu không phải để đạt được danh vọng mà phấn đấu vì hiệu quả của lao động có như vậy thì thi đua hoàn thành nhiệm vụ sẽ không trở thành ganh đua.
Đoàn kết là sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng hành động vì một mục đích chung, dìu dắt nhau cùng tiến bộ. Nhưng đoàn kết không có nghĩa là im lặng, làm ngơ và bao che cho những khuyết điểm của đồng nghiệp.
Một vấn đề hết sức quan trọng trong việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ là phát huy tinh thần dân chủ trong trường học, tạo sự công bằng đối với mỗi cá nhân trong tập thể .
2. Công tác truyên truyền:
Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trong trong việc quyết định cho việc hoàn thành các nội dung của tiêu chí thi đua. Vì có tuyên truyền làm cho mỗi cá nhân hiểu được mục đích và ý nghĩa của việc thực hiên các tiêu chí thi đua từ đó mới giúp cho họ tự giác trong việc thực hiên cũng như học sẽ tích cực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Có làm tốt công tác tuyên truyền thì hiệu quả việc thực hiên các nội dung các tiêu chí thi đua càng cao.
3. Công tác khen thưởng:
Đây chính là một vấn đề rất quan trong trong việc vận động CB-GV tích cực thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của nhà trường. Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền trong việc phát hiện ra những tập thể cá nhân hoàn thành tốt các nội dung của tiêu chí thi đua trong từng tháng để có những biện pháp khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ họ làm tốt hơn nữa. Bênh cạnh đó đồng thời cũng phát hiện ra những hạn chế của cá nhân tập để kịp thời nhắc nhỡ và động viên học làm tốt hơn. Có làm tốt công tác khen thưởng thì mới khơi dậy được trong mỗi cá nhân tập thể lòng nhiệt huyết cũng như tinh thần tích cực trong việc tham gia thực hiên tiêu chí thi đua .
4. Tổ chức và thực hiện các tiêu chí thi đua:
Ngay từ đầu năm học BCH công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền căn cứ vào các nội dung tiêu chí thi đua của ngành cụ thể thành các nội dung tiêu chí thi đua của nhà trường.
Sau khi xây dựng xong nội dung các tiêu chí của nhà trường BGH công đoàn phối hợp chính quyền trong việc tuyên truyền đến từng thành viên trong nhà trường nắm rõ từng nội dung các tiêu chí và trách nhiêm của mình.
Phân công từng thành viên trong tập thể của nhà trường phụ trách từng lĩnh vực tiêu chí tiêu chí cụ thể .
Hàng tháng BGH công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung của từng lĩnh vực tiêu chí để có những động viên khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân và tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đồng thời cũng có hướng điều chỉnh những hạn chế nếu có.
5. Kết quả đạt được:
Cũng nhờ làm tốt vai trò của mình trong việc vận động CB-GV tích cực tham gia các nội dung tiêu chí thi đua của nhà trường nên qua hai đợt kiểm tra tiêu chí thi đua của ngành trong năm học 2016-2017, trường TH Vĩnh Thịnh B đạt được số điểm như sau :
- Đợt I : đạt 101.5/102 điểm.
- Đợt II : đạt 102/102 điểm.
III. Bài học kinh nghiệm:
Qua quá trình thực hiện, BGH công đoàn rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình vận động CB-GV tích cực thực hiện các nội dung của tiêu chí thi đua như sau :như sau:
- Ban chấp hành Công đoàn phải phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và khơi dậy sức mạnh của các lực lượng trong nhà trường.
- Xây dựng được nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể và nghiêm túc tuân thủ trong quá trình triển khai các hoạt động.
- Phải tạo được sự đồng thuận trong CB-GV và các lực lượng xã hội, sự ủng hộ của các ngành, các cấp, địa phương.
- Có trách nhiệm trong công tác thi đua khen thưởng, phải theo đúng quy định, sát với thực tế để đảm bảo khách quan, trung thực.
Trên đây là báo cáo tham luận của BCH công đoàn TH Vĩnh Thịnh về vai trò của công đoàn trong việc vận động CB-GV tích cực tham gia các nội dung tiêu chí thi đua của nhà trường. Kính mong các cấp lãnh đạo cũng như quý đồng nghiệp góp ý thêm giúp cho BCH công đoàn hoàn thiện hơn với vai trò của mình trong thời gian tới.
-----------------------------------

File đính kèm:

  • doctham_luan_vai_tro_cua_cong_doan_trong_viec_van_dong_can_bo_g.doc
Sáng Kiến Liên Quan