Sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên

Trong mấy chục năm qua, nhân dân ta đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ để xây dựng nền giáo dục mới đạt được những thành tựu to lớn. Điều đó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

Để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cùng loài người bước vào một nền văn minh mới. Hiện nay, giáo dục Việt Nam đang đứng trước những nhiệm vụ rất vinh quang nhưng cũng rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta tìm tòi những con đường có hiệu quả nhất để tiến lên phía trước một cách nhanh chóng và bền vững.

Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá, thời đại bùng nổ thông tin, Đảng và Nhà nước ta coi: “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu”, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục-đào tạo nước ta cũng có những bước chuyển biến mạnh mẽ, đó là quy mô được mở rộng khắp mọi nơi đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng lớn của nhân dân, mạng lưới các trường học được xây dựng đều khắp các vùng dân cư, nhiều trường học kiên cố được xây dựng, công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được phát triển mở rộng, học sinh đạt giải kỳ thi các cấp và quốc gia và quốc tế ngày càng cao. Đặc biệt đã được phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập Trung học cơ sở. Các nguồn lực dành cho giáo dục ngày càng tăng, đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng chủ chốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và được đào tạo chính quy, tại chức cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ chuẩn và trên chuẩn, có đầy đủ năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

 

doc23 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 3739 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và Đào tạo; xếp loại giỏi phải được tính từ 18 điểm trở lên; khá từ 15 điểm đến 17,5 điểm; trung bình từ 10 điểm đến 14,5điểm, Sau đó lấy điểm trung bình của 3 tiết dạy để tính điểm xếp loại thi đua, nếu giáo viên dạy thiếu tiết thì sẽ mất rất nhiều điểm.
	Căn cứ vào kết quả giáo viên tự xét chấm điểm sau đó tổ xét và cuối cùng là hội đồng thi đua của nhà trường xét, đánh giá để công nhận và xếp loại giáo viên.
	Giáo viên phải đảm bảo ngày giờ công, đảm bảo chế độ cho điểm, kiểm tra, chấm bài đúng quy định. Khi có tình trạng học sinh nghỉ trong tiết kiểm tra học kỳ hoặc giữa kỳ thì phải báo ngay cho bộ phận chuyên môn nhà trường đồng thời tổ chức cho học sinh đó kiểm tra lại, nếu học sinh không thực hiện nghiêm túc thì giáo viên sẽ cho điểm 0 vào cột kiểm tra đó rồi thông báo với phụ huynh về tình hình học tập của học sinh đó để phụ huynh kịp thời quán xuyến, nhắc nhở con em họ.
	*Về hồ sơ sổ sách tất cả giáo viên phải có đủ loại sổ theo quy định như: giáo án, sổ điểm cá nhân, đăng ký bài dạy, sổ ghi chép hội họp, sổ chủ nhiệm, lịch báo giảng, sổ nghiệp vụ.
	Ghi điểm học sinh trong sổ gọi tên ghi điểm, giáo viên phải đảm bảo cho học sinh đủ cột điểm kiểm tra theo phân phối chương trình đối với những môn đánh giá bằng điểm số và những môn nhận xét bằng định tính đúng theo thônng tư 32/2009/BGDĐT ngày 27/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá cho điểm học sinh, thống nhất ghi điểm vào sổ cuối mỗi tháng để tránh tình trạng tẩy xoá.
	Xây dựng các tiêu chí thực hiện giảng dạy đúng, đủ chương trình theo Bộ Giáo dục quy định và ban hành, làm đồ dùng dạt học, tham gia các hoạt động ngoại khoá; sự tiến bộ của học sinh so với khi giáo viên mới nhận lớp. Giao khoán sĩ số học sinh, tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ lớp đối với GVCN lớp. Bàn giao chất lượng học sinh đầu năm giữa các lớp (lớp dưới lên lớp trên). Tăng cường trong công tác phụ đạo học sinh yếu kém để giảm tối thiểu học sinh lưu ban và tránh tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, không để tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Tích cực tổ chức phong trào giữ vở sạch, chữ đẹp trong học sinh và viết chữ đẹp đối với giáo viên. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh. Khuyến khích học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương. Chỉ đạo soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò. Khuyến khích những GV biết sử dụng máy đèn chiếu, láp tóp trong giảng dạy. Động viên GV tham gia thi GV dạy giỏi huyện, thi đọc diễn cảm GV. 
	Phối hợp với hai phó hiệu trưởng dự giờ đột xuất giáo viên nhưng báo trước một tiết, từ đó nắm rõ hơn tình hình giảng dạy của giáo viên và giáo viên sẽ quan tâm hơn việc sử dụng đồ dùng dạy học và mọi điều kiện cho tiết dạy luôn chủ động để tạo cho họ có thói quen thao tác tốt các bước dạy nhuần nhuyễn.
Thực hiện nghiêm túc chấm điểm giáo viên ở nội dung về kỹ năng trong phiếu dự giờ về việc sử dụng đồ dùng dạy học kích thích được tính tích cực, sáng tạo, tiết dạy hiệu quả cao.
Sau khi đã thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng chuẩn bản dự thảo đó, Hiệu trưởng đưa ra trong cuộc họp hội đồng để thảo luận, góp ý xây dựng và thống nhất thực hiện. Giao cho tổ trưởng các tổ thực hiện quy chế đó, sinh hoạt chuyên môn một tháng 2 lần. Cuối mỗi tuần Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng tiến hành kiểm tra sổ báo giảng khối mình phụ trách, cuối tháng kiểm tra sổ điểm, có nhận xét, đánh giá, ký tên, đóng dấu. 
Mọi nội dung xây dựng chuẩn của Hiệu trưởng đã đánh bật được ý thức trách nhiệm của nhiều đối tượng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đạt được các chuẩn đó ở mức cao nhất để nâng cao chất lượng dạy và học.
2.3. Xây dựng chế độ kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên
	Bước đầu xây dựng chế độ kiểm tra trong đó qui định: thể thức, giờ giấc làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, từng học kỳ trong năm học.
	Phân công lực lượng kiểm tra cụ thể cho từng cá nhân, từng bộ phận, từng thành viên trong lực lượng kiểm tra để dễ theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch, giờ giấc ra vào lớp, ngày công của giáo viên, ghi rõ tên giáo viên đi muộn giờ hay về sớm hoặc không lên lớp, nộp về cho Hiệu trưởng kết quả sổ theo dõi. Trong buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường Hiệu trưởng thông qua lại ý kiến ghi chép sổ theo dõi của tổ kiểm tra, nhắc nhở, cảnh cáo đối với giáo viên vi phạm lần 1; phê bình và viết bản tự kiểm điểm đối với giáo viên vi phạm lần 2 nếu lý do không chính đáng; không xếp loại thi đua đối với giáo viên vi phạm từ 3 lần trở lên trong một năm học. Có thể kiểm tra đột xuất sổ sách của Phó hiệu trưởng, tổ khối trưởng chuyên môn. 
	Để nâng cao chất lượng kiểm tra giáo án của giáo viên được tốt hơn, tôi đã hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch soạn bài, phổ biến những yêu cầu của việc chuẩn bị bài giảng, quy định chất lượng mỗi bài soạn đối với từng loại bài, quy định không sử dụng giáo án cũ. Tổ chức tập huấn giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học, cung cấp những tài liệu tham khảo, mua sắm các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho dạy và học, chỉ đạo các thành viên trong ban kiểm tra nắm rõ để thực hiện và có thể phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội trong và ngoài nhà trường để có sự ủng hộ về kinh phí bồi dưỡng cho lực lượng kiểm tra, góp phần kích thích tính tích cực và phát huy cao hiệu quả trong công tác kiểm tra của nhà trường. 	
2.4. Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn đối với giáo viên
	Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban kiểm tra và xác định nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, trong đó có kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên nhằm giúp giáo viên nâng cao tay nghề.
	Tổ chức bồi dưỡng công tác kiểm tra nội bộ trường học cho tất cả các thành viên nắm rõ nguyên tắc và ý nghĩa của công tác kiểm tra nội bộ trường học. Chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp tốt các phương pháp kiểm tra với nội dung cụ thể đối với việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. Tổ chức huấn luyện cán bộ và nhân viên thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra.
*Công tác kiểm tra được tiến hành với các nội dung sau:
	-Kiểm tra việc thực hiện chương trình kế hoạchgiảng dạy và giáo dục;
	-Kiểm tra hồ sơ sở sách theo quy định;
	-Kiểm tra qua dự giờ thăm lớp;
	-Kiểm tra lịch báo giảng của giáo viên;
	-Kiểm tra các yêu cầu về bài soạn theo quy định;
	-Kiểm tra việc chấm bài và ghi điểm;
	-Kiểm tra việc tham gia sinh hoạt tổ khối thông qua sở ghi chép;
	-Kiểm tra việc tích luỹ chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn. 
*Chỉ đạo ban kiểm tra sử dụng phương pháp kiểm tra sau:
	-Phương pháp quan sát: tổ khối trưởng dự giờ một giáo viên 3 tiết/học kỳ; thành viên trong ban kiểm tra dự 1 tiết để kiểm tra toàn diện ½ tổng số giáo viên, dự 2 tiết đối với giáo viên đăng ký giáo viên giỏi; quan sát các hoạt động dạy của thầy và học của trò, công tác dự giờ, sinh hoạt lớp,
	-Phương pháp phân tích tài liệu sản phẩm: xem xét các hồ sơ, sổ sách có liên quan đến giáo viên ở các bộ phận trong trường.
	-Phương pháp trao đổi: để nắm bắt thông tin từ các giáo viên đồng nghiệp, hiệu trưởng chỉ đạo tiến hành kiểm tra dựa trên các hình thức sau:	
+Theo thời gian: kiểm tra định kỳ
	+Theo phương pháp: kiểm tra trực tiếp kết hợp với kiểm tra gián tiếp.
+Theo số lượng của đối tượng kiểm tra: kiểm tra toàn bộ, kiểm tra có lựa chọn.
	Thực tiễn việc chỉ đạo kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở đơn vị chúng tôi trong thời gian qua đã được các thành viên trong ban kiểm tra thực hiện khá tốt nhiệm vụ của người kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của giáo viên. Thông qua xem xét việc tuân thủ các quy định, quy chế và hướng dẫn của các cấp quản lý liên quan đến viện thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, từ đó xác định rõ mức độ đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của giáo viên vào thời điểm kiểm tra, đối với việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá cần luôn phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận có liên quan thì kết quả đánh giá xếp loại mới có độ chính xác cao.
Nhiệm vụ tư vấn được các thành viên trong ban kiểm tra chú ý đến, từ kiểm tra rút ra nhận xét, gợi ý giúp giáo viên khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện quy chế chuyên môn để nâng cao hơn trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó tuy cũng có trường hợp do thành viên ban kiểm tra có tay nghề chưa cao nên nhiệm vụ tư vấn được thực hiện còn nhiều hạn chế.
Nhiệm vụ thúc đẩy thực tế ở đơn vị chưa thực hiện được, nhìn chung việc kiểm tra, đánh giá diễn ra mạnh mẽ nhưng lại có tác động không đồng đều đến đội ngũ giáo viên của trường, có lẽ do năng lực chuyên môn giữa các giáo viên trong trường vượt trội nhau không đáng kể nên vấn đề thi đua từ kiểm tra, đánh giá cũng không thúc đẩy được sự phát triển của đội ngũ giáo viên của nhà trường. Vì vậy, tôi tiến hành tổ chức việc kiểm tra theo hình thức:
*Tổ chức kiểm tra hồ sơ chéo, quy định thời gian cho công tác kiểm tra hồ sơ chéo ở học kỳ I vào đầu tuần IV của tháng 9; tuần IV của tháng 11; đầu học kỳ II và giữa học kỳ II, cách thực hiện là tổ trưởng chuyên môn này kiểm tra tổ chuyên môn khối khác và ngược lại, có biên bản ghi chép quá trình kiểm tra mức độ thực hiện của giáo viên.
	Qua thực hiện việc kiểm tra hồ sơ chéo giữa các tổ chuyên môn góp phần tăng thêm tính khách quan của công tác kiểm tra hồ sơ giáo viên, đồng thời góp phần hỗ trợ cho việc phát hiện ra những vấn đề mà bản thân mình còn thiếu sót, sau khi tiến hành kiểm tra xong tổ chức cuộc họp các tổ khối trưởng thông qua biên bản ghi chép kết quả kiểm tra, bàn giao biên bản cho nhau 01 bản để tiện cho việc thực hiện kiểm tra trong tổ của mình đồng thời nhắc nhở giáo viên bổ sung, chỉnh sửa (nếu có thiếu sót) và gửi về hiệu phó chuyên môn 01 bản để kiểm tra, đính chính, phổ biến kinh nghiệm.
	Đối với thành viên trong tổ, hiệu trưởng chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn kiểm tra giáo viên, theo kế hoạch kiểm tra xác xuất một số giáo viên ở một số tổ để đối chiếu với kết quả kiểm tra của tổ trưởng các tổ và rút kinh nghiệm những nhận xét đánh giá về thực hiện công tác thực hiện của tổ trưởng chuyên môn, những mặt nào những tổ trưởng chưa thực hiện tốt Hiệu trưởng gợi ý, phân tích để họ thấy được những thiếu sót đó và khắc phục để làm tốt hơn; phát hiện những kinh nghiệm tốt phổ biến cho các tổ trưởng chuyên môn khác cùng học hỏi.
	Tôi luôn lưu ý nhắc nhở tổ trưởng chuyên môn kiểm tra hồ sơ của giáo viên, kiểm tra việc ký duyệt tất cả các loại hồ sơ sổ sách quy định, chú trọng việc kiểm tra cách đánh giá cho điểm học sinh ở các lĩnh vực qua đó để nắm bắt việc thực hiện đánh giá cho điểm theo thông tư 32/2009/BGDĐT ngày 27/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để kịp nhắc nhở trong buổi sinh hoạt chuyên môn toàn trường, giúp giáo viên khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt hơn.
	Ngoài ra tôi luôn cân nhắc, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt dưới cờ của giáo viên chủ nhiệm và thực hiện dự họp hội đồng sư phạm của tất cả giáo viên. Thỉnh thoảng tôi đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện tiến độ chương trình, việc sử dụng đồ dùng dạy học (ĐDDH) được cấp, đồ dùng dạy học tự làm hoặc các tiết thực hành của giáo viên để kiểm tra mức độ sử dụng để kịp thời quán triệt, uốn nắn giáo viên thực hiện nghiêm túc nhằm thu hút các em học tốt hơn, giúp giáo viên có ý thức, trách nhiệm cao, có thao tác sử dụng ĐDDH thành thạo, nhịp nhàng, đồng bộ có nhiều tiết dạy hiệu quả hơn. Ban thanh tra chuyên môn gồm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng chuyên môn và các tổ khối trưởng.
2.5. Thực hiện tổng kết điều chỉnh
	Hàng tháng vào buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, Hiệu trưởng nắm rõ kết quả tổng hợp về việc kiểm tra giáo viên từ các bộ phận báo cáo bằng biểu mẫu cụ thể để tổ trưởng nắm lại kết quả kiểm tra theo từng học kỳ và cả năm học, có thể cho Hiệu phó chuyên môn tổng hợp kết quả nhưng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để nắm tình hình.
	Sau khi tổng kết điều chỉnh, hồ sơ kiểm tra của giáo viên được lưu vào hồ sơ kiểm tra của nhà trường. Hiệu trưởng tiến hành tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra một cách nghiêm túc và khoa học để rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra trong năm học tới đối với giáo viên, lực lượng kiểm tra và ban lãnh đạo nhà trường.
3. Kết quả đạt được:
Kết quả việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên qua các phong trào thi đua “Hai tốt” do các cấp phát động, đến giữa học kỳ II thầy và trò trường tiểu học N’Trang Lơng đã đạt như sau:
	*Về giáo viên: Hội thi đọc diễn cảm có: 01 giáo viên đạt giải khuyến khích cấp huyện, hội thi giáo viên dạy giỏi có 07 giáo viên tham gia và đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 100%; trong đó có: 01 giáo viên đạt giải nhì; 02 giáo viên đạt giải khuyến khích. Có trên 80% chị được công nhận “Giỏi việc nước-đảm việc nhà cấp huyện” 5 năm. Cuối học kỳ I toàn trường có: 33/38 giáo viên thực hiện xuất sắc quy chế chuyên môn, còn lại là hoàn thành tốt. Kết quả hoạt động của ban kiểm tra có: 70% thành viên thực hiện xuất sắc công tác kiểm tra, còn lại thực hiện tốt.
	*Về học sinh: Đạt giải nhất hội thi hát dân ca cấp huyện năm 2010, đạt giải nhì cấp huyện trong liên hoan Cồng chiêng măng non, và nhiều giải cao trong liên hoan trò chơi dân gian,...
	*Kết quả chất lượng giáo dục hai mặt trong học kỳ I như sau:
TT
Khoái
lôùp
TSHS
HOÏC LÖÏC
HAÏNH KIEÅM
KHEN THÖÔÛNG
GIOÛI
%
KHAÙ
%
TB
%
YEÁU
%
TH.ÑUÛ
%
C.ÑUÛ
%
GIOÛI
%
TT
%
1
I
100
11
11.0
26
26.0
47
47.0
16
16.0
85
85
15
15
11
11.0
25
25.0
2
II
89
11
12.4
23
25.8
42
47.2
13
14.6
82
92.1
7
7.9
11
10.3
22
24.7
3
III
105
9
8.6
22
21.0
61
58.1
13
12.3
105
100
-
-
9
8.57
17
16.2
4
IV
111
11
9.9
20
18.0
63
56.8
17
15.3
111
100
-
-
11
9.9
18
16.2
5
V
105
11
10.5
19
18.1
58
55.2
17
16.2
105
100
-
-
11
10.5
19
18.1
Toång Coäng
510
53
10.4
110
21.5
271
53.1
76
15.0
488
95.7
22
4.3
53
10.4
101
19.8
Với những kết quả thành tích đạt được trong học kỳ I của giáo viên và học sinh, đây là nền tảng niềm tin vững chắc cho sự thành công trong học kỳ II. Không những phát triển về số lượng mà tiến bộ bền vững cả về mặt chất lượng.
PHẦN III: KẾT LUẬN
1. Nhận định chung về công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong trường tiểu học
	Qua thực tiễn tổ chức kỉêm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ở trường tiểu học N’Trang Lơng năm học 2009-2010, bản thân nhận thấy:
	-Công tác kiểm tra nội bộ trường học chiếm một vị trí rất quan trọng trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng. Vì vậy, người Hiệu trưởng cần thực hiện tốt quy trình tổ chức kiểm tra ngay từ bước xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra chỉ đạo, cho đến việc kiểm tra và tổng kết điều chỉnh. Từ đó, tạo điều kiện cho lực lượng kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra đánh giá, nhưng nhiệm vụ tư vấn và thúc đẩy cần phải quan tâm nhiều hơn.
	-Công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên được thực hiện trên cơ sở phân bố đối tượng và thời gian cụ thể trong năm học, giúp cho giáo viên có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, xem công việc kiểm tra là một họat động cần thiết phải diễn ra trong trường học.
	-Qua việc kiểm tra giúp cho người quản lý thu thập thông tin về giáo viên được chính xác và khoa học hơn. Rút ra được những ưu khuyết điểm nhằm điều chỉnh công tác quản lý sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình ở đơn vị.	
2. Bài học kinh nghiệm
	Công tác kiểm tra kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên là một việc làm thường xuyên, liên tục của lãnh đạo nhà trường. Khi xây dựng kế hoạch phải ghi mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thực kiểm tra; kế hoạch kiểm tra phải thực sự khoa học, cụ thể rõ ràng, đồng thời phải phối hợp nhịp nhàng với hệ thống các kế hoạch khác của nhà trường và ngành giáo dục đề ra. 
 Khi tổ chức thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, Hiệu trưởng nhà trường cần chú trọng việc bồi dưỡng công tác kiểm tra cho các thành viên trong ban kiểm tra nắm rõ nguyên tắc, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm tra; xây dựng chuẩn kiểm tra toàn diện từng tiêu chí cụ thể và đầy đủ theo từng tháng, từng tuần và phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đối với cán bộ làm công tác kiểm tra để có tính tác động tích cực trong quá trình thực hiện chính xác và chất lượng.
Với đặc điểm của nhà trường có đến ba phân hiệu cách xa nhau từ 3 đến 5 kilômet, kinh nghiệm trong công tác kiểm tra của một số thành viên trong ban kiểm tra còn hạn chế, năng lực chuyên môn của giáo viên chưa thực sự vượt trội đồng đều, Hiệu trưởng phải sắp xếp công việc của nhà trường thật chặt chẽ và khoa học. Thành lập ban kiểm tra ngay từ đầu năm học với đủ các thành phần. Có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên trong ban kiểm tra, phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Thống nhất các biểu mẫu báo cáo kết quả kiểm tra của các bộ phận để thu thập các thông tin tự kiểm tra dễ dàng hơn; có sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra.
Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng cần có kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các Phó hiệu trưởng. Hiệu trường cần xây dựng cơ chế kiểm tra gián tiếp một cách hiệu quả đối với các tổ chuyên môn mà tổ trưởng chuyên môn có năng lực tổ chức kiểm tra tốt, cần tăng cường hơn nữa cơ chế kiểm tra trực tiếp để đẩy mạnh hơn nữa chất lượng giảng dạy và giáo dục. Tham mưu với các cấp xin chủ trương giải quyết chế độ đãi ngộ, khen thưởng cho các thành viên của ban kiểm tra hoàn thành xuất nhiệm vụ kiểm tra. 
Ngoài ra, Hiệu trưởng cần quan tâm đến công tác xây dựng bầu không khí tâm lý của tập thể sư phạm tốt, thể hiện sự quan tâm giúp đỡ, thúc đẩy sự phát triển của cá nhân, làm cho đội ngũ giáo viên hiểu rằng việc làm của ban kiểm tra không phải là “bới lông, tìm vết” mà kiểm tra là để phát triển hệ thống, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục trong nhà trường.
3. Đề xuất kiến nghị
-Về phía nhà trường
	Cần quan tâm bồi dưỡng công tác kiểm tra cho giáo viên vào đầu năm học. Xây dựng biểu mẫu khoa học và đầy đủ nội dung kiểm tra. Có sơ kết tổng kết công tác kiểm tra.
	Có chế độ bồi dưỡng cho thành viên thực hiện xuất sắc công tác kiểm tra đồng thời thẳng thắn phê bình những thành viên thực hiện không nghiêm túc.
-Về phía phòng giáo dục và đào tạo
	Cung cấp văn bản và mẫu hướng dẫn công tác kiểm tra từng chuyên đề hàng năm cụ thể. Xây dựng biểu mẫu đồng bộ cho ban kiểm tra hoạt động ở các đơn vị trường học trong toàn huyện.
	Mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn công tác kiểm tra nội bộ trường học cho các tổ khối trưởng trong hè hàng năm.
Trên đây là thực trạng biện pháp thực hiện tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trường tiểu học N’Trang Lơng và những cách tổ chức, bài học kinh nghiệm mà tôi đã vận dụng trong công tác quản lý chỉ đạo kiểm tra của mình. Vì thời gian và năng lực nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm trong công tác quản lý còn ít ỏi nên trong quá trình viết bài chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Bởi vậy, bản thân rất mong được sự góp ý chân thành của quý cấp lãnh đạo và đồng chí, đồng nghiệp để tôi được học tập, rút kinh nghiệm, để đề tài này được hoàn chỉnh hơn và có tính khả thi cao hơn. 
	Xin chân thành cám ơn!
DUYEÄT CUÛA NHAØ TRÖÔØNG EÂayoâng, ngaøy 3 thaùng 4 naêm 2010
 	 Ngöôøi vieát
 H’Yer Knul
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù cuûa Hoäi ñoàng xeùt duyeät phoøng GD&ĐT Krông Pac
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù cuûa Hoäi ñoàng xeùt duyeät Sở GD&ĐT Tỉnh Đăk Lăk 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Điều lệ trường tiểu học ban ban hành theo quyết định số 51/ 2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào.
2.Luật giáo dục sửa đổi năm 2005
3.Từ điển Tiếng việt (viện ngôn ngữ học Việt Nam)
4.Các quyết định, thông tư và các văn bản pháp luật làm cơ sở cho công tác thanh kiểm tra giáo dục trường tiểu học.
5.Các loại hồ sơ sổ sách về thanh kiểm tra của nhà trường
7.Giáo trình kiểm tra nội bộ trường học; nhà trường và quản lý nhà trường; hiêuj trưởng quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trên lớp.

File đính kèm:

  • docskkn.doc
Sáng Kiến Liên Quan