Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân

Mục tiêu của giáo dục và đào tạo hiện nay được Đảng và Nhà nước ta xác định là nhằm “ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Việc đào tạo một công dân có tri thức và đạo đức đáp ứng nhu cầu xã hội là nhiệm vụ chiến lược của mỗi trường phổ thông.

 Lịch sử – Ngoại ngữ - Giáo dục công dân, với tư cách là bộ môn khoa học xã hội, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ của đất nước. Ngoài việc cung cấp hệ thống kiến thức khoa học, Lịch sử – Ngoại ngữ - Giáo dục công dân còn ưu thế trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức và phát triển óc thẩm mĩ cho học sinh. Hiện nay việc khơi dậy những gia trị truyền thống của dân tộc được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết đặc biệt là truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Trước những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, nhất là thời đại “kinh tế tri thức”, “toàn cầu hóa”, mỗi con người không ngừng tự trau dồi chính mình. Việc nâng cao tầm hiểu biết có thể thông qua việc tiếp thu qua các kênh thông tin khác nhau. Một trong những nguồn tri thức quan trọng nhất đối với học sinh là việc tiếp nhận chủ động, sáng tạo sự giảng dạy của thầy giáo, nhưng cần phải tiếp cận bằng nhiều cách khác nhau.

Trong dạy học các chủ đề tích hợp liên môn có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn đối với học sinh, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, nhờ đó năng lực và phẩm chất của học sinh được hình thành và phát triển. Ngoài ra, dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn.

 Dạy học theo các chủ đề liên môn không những giảm tải cho giáo viên trong việc dạy các kiến thức liên môn trong môn học của mình mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay thành đội ngũ giáo viên có đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp. Thế hệ giáo viên tương lai sẽ được đào tạo về dạy học tích hợp, liên môn ngay trong quá trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm.

 

docx59 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Lượt xem: 832 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ệu thướt tha, kín đáo. Chân váy là sự đan xen giữa những chấm bi xanh, vàng, đỏ tạo nên sự khác biệt trên bộ thiết kế với những ánh sắc màu ở viền áo có được từ mảnh vỡ CD nhưng cũng hông làm mất đi nét yểu điệu của người thiếu nữ.
8. Như vậy buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập “vũ điệu của gió” đến đây xin được kết thúc. Tuy rằng còn nhiều sơ suất nhưng hi vọng trong tương lai chúng tôi sẽ trở lại với một bộ sưu tập mớ đầy hứa hẹn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3. PHẦN THI THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH
Topic: Non Nuoc Mountain and TruongHan Sieu temple – TEAM TRADITION
Good afternoon, ladies and gentlemen.
Let me introduce myself. My name’s Huyen, from group TRADITION. Today, I’m here to present to you about Non Nuoc Mountain and TruongHan Sieu temple.
Well, my presentation is divided into two parts. I will start with some general information about Non Nuoc mountain.
Non Nuoc mountain is located in the northeast of Ninh Bình province, covering an area of around 2000m2. It is known as tourism symbol of northern province of Ninh Binh.
The original name of Non Nuoc mountain is Duc Thuy Son which is over 100m in height. It lies in intersection between Van and Day River. In far distance, the mountain looks like a roof cover a wide range of river below.
The peak of Non Nuoc mountain is relatively flat that varies in heights between the back and the front. There is a small belvedere which was built in 14th century provides a resting place for visitors after climbing up to 72 steps to reach the top of the mountain, and taking a nice view.
Non Nuoc mountain is also a history book recording our national struggle against foreign aggressors for thousands of years. In 1929, a young revolutionary soldier, Luong Van Tuy, defeated enemies in the area to set up the national flag on the top of Non Nuoc mountain
This mountain is also known as a Poetry Mountain as it is the place where many famous poets came here to enjoy the scenery and to compose poems. There are hundreds of poems carved on cliffs by ancient celebrities like Le Thanh Tong, Truong Han Sieu, , Ngo Thi Nham .
That’s all I have to say about Non Nuoc mountain. Now, we’ll move on to Truong Han Sieu temple.
To the southwest of the Mountain is Truong Han Sieu temple, which consecrates Culturist Truong Han Sieu who discovered the beauty of Non Nuoc mountain, and named the mountain as “Duc Thuy Son”.
The Architecture style of Truong Han Sieu Temple like ancient word “Đinh” which character as follow: “丁”, including a 3 front compartments called “Tien bai”, and 2 compartments of harems. Two tiled roof, 4 corners bends like scimitar-shaped corners. The whole temple structure looks like a dragon boat floating on picture of mountain and river.
I would like to conclude by saying that Ninh Binh citizens including me are very proud of this historical and beautiful landscape.
Well, that’s it from me. Thank you for your listening. Now, my teammate will present to you the lesson that we learned from our practical trip.
Good afternoon, ladies and gentlemen.
Let me introduce myself. My name’s Ly, member of group TRADITION. 
Now, I would like to present to you our fact- finding trip at Non nuoc nountain and Truong Han Sieu temple.
Our trip was on Septemple 25th 2016. Coming face to face with reality was different from what we learned by books. This place provided us with so much valuable information which raised our awareness of protecting the historical sites. In this trip, we participated in sweeping the leaves surrounding the temple. Although it was a small action, we felt really happy because we contributed a small part to preserve the nature as well as the old buildings.
To conclude, I believe that it is very important to protect historical places as we can learn our hirtory. Such knowledge can also help us understand how to modernize our country in the best way.
Well, that’s it from me. Thank you very much for your attention.
Topic: Thai Vi Temple – TEAM PRICESS
Good afternoon, ladies and gentlemen. I’m Kien I am very happy to welcome all the tachers and students here today. Now own team wants to tell you about one historical places of Tran dynasty - Thai Vi temple.
Our talks is divided into 3 parts: The history, the structure and how to preserve the temple. Now I will tell about the history of the temple. Well, as you know Vietnam is a wonderful country. The nature has endowed our country the shape of a dragon which is flying in the sky. We can be proud with friends all over the world that we have a heroic history of 4000 years of building and defending the coutry of our ancients. We can’t fail to mention the Tran dynasty that contributed to our country’s construction and defence.After winning the first war against the Nguyen Mong invaders, King Tran Thai Tong handed over the throne to his son and went back to Truong Yen mountain to start his austerities. Before he built Van Lam palace, he had built a temple , named Thai Vi. He recruited people to come here to reclaim and set up the village, preparing for the war. Many important meetings organized by Tran Thai Tong were held in this temple. In the second war against Nguyen Mong, this temple became a stable place of the Tran people.
That is all about my part. Now Linh will give more information about the structure of the temple. Thanks Kien. I am very excited to talk about the structure of Thai Vi temple.
At present We can say that The Thai Vi temple has been well-known not only as a place of historical relic but also an evidence of stone carving art of NB’s sculptors. The Tran kings and people built Thai Vi temple, which is located on a big valley of Van Lam village, Ninh Hai commune, Hoa Lu district. This construction was completed in 1258. The temple consists of 3 buildings: Bai Duong, Trung Duong and Chinh Tam. All of them were made of ironwood and monolithic blue stonepillars which were skilfully and artistically carved. In front of the temple, there is a gate made of stone pillars. Coming into the temple, we can see an ancient well called Gieng Ngoc which has clean water all year round . Now we can see Chinh dien(sanctum). This is the place where people worship the Kings of Tran dynasties. The statue of Queen Thuan Thien together with her handsome boys and beutifull girls is also worshipped here. Moreover, there are many ancient works that have cultural and historical value such as the temple arch, stone horse, bell-tower, etcYearly, the festival is held from 14th to 17th Lunar March in memory of Tran Kings for this great contribution to our country. 
That is all things I want everyone in here to know more information about the Thai vi temple. -And I have one question to ask you-Long. - Ok. What is this? - How to protect the temple and another historical places? You can tell me and everyone to know? - Sure. I am so pleasure To anwser the Linh’s question. I will to talk the details preservation.
To express the gratitude for the Tran dynasty’s services, we should preserve the Thai Vi temple. But now, those relics like these are nor cared about as much as it used to be. Because of the development of society, the youth don’t care about those relics anymore. They just sleep or play useless games in their free tim. So why we don’t use the time to go to the relics ner our house and clean them up. We can do something to preserve . for example: Last week our class had a trip to Thai Vi temple, we came there to sweep, take care of the trees, clean statues, so on. Although it is small job bit ist effects greatly! If we preserve these relics well people in our country and the foreigners will see and fell the beauty of the relics. This is not only makes people like to come to our country, but also improves our economic So why don’t we do that now? For the prosperity of our country, for better future! 
Thank you so much Long. I think if everyone do all things you talk. All the historical places will be better! That all about our team work. Thanks for your listening!
Topic: Dinh Le Temple – TEAM SKY
Good morning, everyone. This is the VOT News. We’re Lan Anh, Hanh and Huy from team 3. And today we’ll show you a special thing so let’s get it started . 
As you all know, Ninh Binh Province is blessed a lot of wonderful landscapes by nature like Trang An, Cuc Phuong, Bai Dinh, ect. However if you talk about Ninh Binh, Hoa Lu ancient capital which lies in Truong Yen, Hoa Lu has to be mentioned first. 
In late 10th century, Hoa Lu was the capital as well as the political and cultural center of Vietnam. Do you know why? Through the history, in 968 after having vanquished the upheavals of Twelve warlords and unified the country, Dinh Bo Linhproclaimed himself Dinh Tien Hoang De and founded the Dinh. After the Dinh, it’s the Early Le dynasty found by Le Dai Hanh in 980. Nowadays, to honor their merits, local resident had constructed the Dinh-Le temple on the ground of the old palace. 
Let’s talk about the Dinh temple first. The picture in front of us is the gateway of Dinh temple called Ngo Mon Quan. After passing over it, we will see a natural beautiful scene with trees and flowers. Going along the small road, we’ll reach the Dragon yard where the ‘’long sang’’ is located and It is the most reliable proof for the development of the stone carving at that time. If we take a whole looking, we will realize that all the contruction here are made of greenstone and valuable wood that remind us a lot about the 17th century right? And that’s all about Dinh temple and now Huy will show you the Le temple. 
As you can see now, it’s the entrance of Le temple. It’s a bit lower and doesn’t have the threshold like the Dinh. And another difference is that the ‘longsang’ was carved tiger instead of dragon like the ones. Generally, Its contruction is similar to Dinh temple but the unique of Le temple is the incredible wood carving of 17th century and all the carving details depend on the legend when Le Hoan was born. 
Out of these two temple, the sight we’re seeing now is the suburb of old capital. We have to say that Dinh Tien Hoang was so discerning when chosing this place to be the capital at that time. It is surrounded by heaping mountains. From the top of Ma Yen Mountain , we can see such an amazing scenes that other places don’t have. 
However, that is not all the things we want to discuss. What we want to mention is a hot issue at present – the environment! According to a researcher HaNoi is said to be the most polluted city in Southeast Asia. 
We can see rubbish everywhere on the streets, in the lakes, rivers or even the seas. Humans are destroying the envirnment, they do any thing they want without thinking and leave bad effect to it. 
Even somewhere there are a lot of people that have good deed. They try to make our coutry better little by little but just them are not enough. Each of us must have responsibility with country, especial us- the students who lead the future. Please remember, there are a idiom that ‘’together we can change the world’’. So I strongly believe that we can do it. Let’s try as much as possible because of our country, because of our future. That’s it! Thanks for listening and we hope you enjoy it! Good bye! 
MẪU PHIẾU
PHIẾUĐIỀUTRANHUCẦUCỦAHỌCSINH
(Trướckhi thực hiệndự án)
Họ vàtên:
Lớp:.
HãytrảlờicâuhỏidướiđâybằngcáchđánhdấuXvàoôtrốngtrong bảngcócâutrảlời phù hợpvới em.
1.Em quantâm (hoặccóhứng thú) đến nộidungnàocủa dựaán?
Nội dung
Có
Không
1.Di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2.Bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử ở địa phương.
3. Chăm sóc di tích.
4. Bảo vệ môi trường
5. Quảng bá di tích lịch sử với bạn bè quốc tế.
2.Khả năngcủahọcsinh Đánhdấu(x) vàoôtrảlời
Stt
Nội dung điềutra
Trảlời
Có
Không
1
Khảnăng thiếtkế bản trìnhchiếu trênPowerpoint
2
Khảnăng hội họa.
3
Khảnăng tìmkiếmthôngtin trênmạnginternet.
4
Khảnăng thiếtkếmẫu trang phục trên cơ sở các loại phế liệu.
5
Khảnăngphân tích và tổng hợpthôngtin.
6
Khảnăng biên kịch và diễn kịch.
7
Khảnăng thuyết trình bằng tiếng Anh
3.Mứcđộquantâmđếncácsảnphẩmdự kiếnsẽ thực hiện
Họcsinhđánhsốtheomứcđộnhưsau:1–Rấtthích,2–Thích,3–Có thểthamgiavàoô “Mứcđộquan tâm”
Stt
Sản phẩm mongmuốnthực hiện
Mức độquantâm
1
Poster trêngiấyA0
2
Bài trình bàybằngclip minh họa.
3
Bàitrìnhbàybằngcácứngdụngkhácnhư:
Proshow,Fezi,Mindmap..
4.Mongmuốncủa họcsinh khitham gia vào dự án
Đánhdấu (x) vào ôtrả lời
Stt
Mongmuốncủahọcsinh
Trảlời
1
Phát triển nănglựchợptác
2
Phát triển nănglựcsử dụngcôngnghệ
3
Phát triển nănglựcgiaotiếp
4
Phát triển nănglựcthuthậpvà xửlýthôngtin
5
Phát triển nănglựcgiảiquyết vấnđề
6
Phát triển nănglựctự học,tựnghiên cứu
7
Các nănglực khác..
Đạidiệnbên A: Ông(bà): Chứcdanh:
Đạidiệnbên B:
HỢP ĐỒNG HỌCTẬP
Ninh Bình, ngày...tháng...năm 2016
Em:............................................................ Chứcdanh:NHÓM TRƯỞNG
Nộidung hợpđồng:
Bên	B	có	trách	nhiệm	hoàn	thành
..................................................................................................................................
................................................................đảm bảotheo đúngcác tiêu chíđánhgiá.
Thời hạn hoànthành hợpđồng:1tuầnkể từsaungàykí hợp đồng
-BênAcótráchnhiệmcungcấpcáctàiliệuđịnhhướng,tàiliệutham khảo,hỗtrợkhiđượcyêu cầu.
-BênBcótráchnhiệmthựchiệntheođúngyêucầuvềnộidungsản
phẩm, hìnhthứctrìnhbàyvà thời gian hoàn thành.
ĐẠIDIỆNBÊNA (Kí vàghi rõhọtên)
ĐẠIDIỆNBÊNB (Kí vàghi rõhọtên)
BIÊN BẢNNGHIỆM THUVÀTHANH LÍHỢPĐỒNG
Nộidungcôngviệc:............................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................. Căncứvàohợpđồng đãkí giữabà......................giáoviêndạymôn...... và họcsinh: ............................................................Trưởng nhóm:...................... Vềviệc:Hợpđồngcôngviệc
Hômnay ngàythángnăm Chúngtôi gồmcó:
1. Ông(bà) : .......................................- ĐạidiệnchobênA
2. Em .-ĐạidiệnchobênB Quatheo dõi kiểmtra, bênAtiến hànhnghiệmthu:
- Nội dungsản phẩm:.............................................................................
- Chất lượng:...........................................................................................
Bên A đồngýnghiệmthuvà thanh líhợp đồngđãkí
ĐẠIDIỆNBÊNA	ĐẠIDIỆNBÊNB
BIÊNBẢNLÀM VIỆCNHÓM
1.Thờigian,địa điểm, thànhphần
-Địa điểm:............................................................................................
-Thời gian:từ......giờ.....đến ....giờ ..........Ngày.......tháng......năm.....
-Nhóm: ..............;	Sốthànhviên: ....................
-Sốthànhviêncómặt............,vắngmặt:...............................
2.Nộidungcôngviệc: (Ghirõtênchủ đềthảoluậnhoặcnộidungthực hành)
....................................................................................................................
STT
Họ vàtên
Công việcđược giao
Thờihạn hoànthành
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
5.Thái độtinhthần làmviệc:...................................................................
6.Đánh giáchung:.....................................................................................
7.Ýkiếnđềxuất:......................................................................................
Thưkí	Nhómtrưởng
NHẬTKÍCÁ NHÂN
Họvàtên: Lớp.Nhóm:  Nhiệmvụ trong dựán:
Ghi lại những hiểu biết củaem về các di tích lịch sử?
Nhữngđiềuemmuốnhiểu biết(hoặccònthắcmắc) về các di tích lịch sử địa phương em?
Những điều emhiểu đượcsau khi thựchiệndựán?
Emcảm thấy hứng thúnhất với nộidungnàotrongdự án?Vì sao?
Theoem,mụcđích(ýnghĩa) củadựán này là gì?
Những ýkiếnđềxuất?
Chữkí củahọcsinh
PHIẾU ĐỊNHHƯỚNG HOẠT ĐỘNGNHÓM 1
Yêu cầu về nội dung
Di tích: Đền Thờ Trương Hán Siêu và Núi Non Nước.
Giới thiệu được tên đội chơi gắn với chủ đề.
Nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân Trương Hán Siêu.
Lịch sử ngôi đền thờ Danh nhân.
Những hiểu biết về Núi Non Nước.
PHIẾU ĐỊNHHƯỚNG HOẠT ĐỘNGNHÓM 2
Yêucầu vềnộidung
Bài trình bày phảithểhiệnđượccácnội dungsau
- Giới thiệu được khái quát về Đền Thái Vi.
- Ngôi đền gắn với triều đại nhà Trần khi ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông thế kỉ XIII.
- Những nét đẹp trong Lễ hội truyền thống của nhân dân địa phương gắn với lịch sử ngôi đền.
- Những nét chính về quá trình trùng tu, tôn tạo Đền hiện nay.
- Những việc làm cụ thể của nhóm để chăm sóc di tích.
- Việc giới thiệu, quảng bá di tích đối với bạn bè quốc tế và trong nước
PHIẾUĐỊNHHƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM3
Yêucầu vềnộidung
Bài trình bày phảithểhiệnđượccácnội dungsau
Nét chính về vương triều Đinh – Tiền Lê trong lịch sử.
Giới thiệu được công lao to lớn của vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành đối với lịch sử dân tộc.
Những nét độc đáo về kiến trúc của cả hai ngôi đền.
Những cảnh quan của cố đô Hoa Lư.
Những nét độc đáo trong lễ hội Trường Yên.
Những việc làm cụ thể trong việc quảng bá Di tích lịch sử cố đô Hoa Lu.
PHIẾU ĐÁNH GIÁSẢN PHẨM
Tên nhóm:.............................................Sốlượngthành viên:............................
Nộidungnhóm trình bày:..........................................................................................................
Thang điểm:	1=Kém;2 = Yếu;3= Khá;4=Tốt;5 =Xuất sắc
(Khoanhtrònđiểmchotừngmục)
Tiêu chí
Yêucầu
Điểm
Bố cục
1
Tiêuđề rõràng,hấpdẫnngườixem
1
2
3
4
5
2
Cấu trúc mạchlạc,lôgic
1
2
3
4
5
3
Nộidung phùhợpvớitiêu đề
1
2
3
4
5
Nội dung
4
Nộidungchínhrõràng,khoahọc
1
2
3
4
5
5
Các ýchínhcósựliênkết
1
2
3
4
5
6
Cóliênhệ với thực tiễn
1
2
3
4
5
7
Cósựkết nốivới kiến thứcđã học
1
2
3
4
5
8
Sửdụngkiếnthứccủanhiềumôn học
1
2
3
4
5
Trình bày
9
Giọngnóirõ ràng, khúc triết; âm lượng vừa
phải, đủ nghe
1
2
3
4
5
10
Tốcđộ trìnhbàyvừaphải,hợplí
1
2
3
4
5
11
Ngônngữdiễnđạtdễ hiểu, phùhợplứatuổi
1
2
3
4
5
12
Thểhiệnđượccảmhứng,sựtựtin,nhiệttình
khitrìnhbày
1
2
3
4
5
13
Cógiaotiếpbằngánhmắtvới ngườithamdự
1
2
3
4
5
Sử
dụng công nghệ
14
Thiết kếsángtạo,màu sắchài hòa,thẩm mĩcao
1
2
3
4
5
15
Phông chữ,màuchữ, cỡchữ hợplý
1
2
3
4
5
16
Hiệu ứnghình ảnh dễ nhìn, dễđọc
1
2
3
4
5
Tổ chức, tương tác
17
Cáchdẫndắtvấnđềthuhútsựchúýcủangười
dự; không bị lệthuộc vào phươngtiện.
1
2
3
4
5
18
Cónhiềuhọcsinhtrongnhómthamgiatrình
bày
1
2
3
4
5
19
Trảlờicáccâu hỏi thêm từngườidự
1
2
3
4
5
20
Phânbốthời gian hợplí
1
2
3
4
5
Tổngsốmục đạtđiểm
Điểmtrungbình: ...............(Cộngtổngđiểmchiacho20nếusử dụngcôngnghệ,chia cho 17nếukhông sử dụng côngnghệ)
Chữkíngườiđánh giá
PHIẾUĐÁNHGIÁ CÁNHÂN KHILÀM VIỆCNHÓM 
Họ vàtên:	.........................................................................
Thuộcnhóm:	.......................................................................
Thangđiểm:1=Kém;2= Yếu; 3=Khá;4=Tốt; 5= Xuấtsắc (Khoanh trònđiểmchotừngmục)
Tiêu chí
Yêucầu
Điểm
Thái độ học tập
1
Tuân thủtheosựđiềuhànhngườiđiềuhành
1
2
3
4
5
2
Thểhiệnsựhứngthúđốivớinhiệmvụđược giao
1
2
3
4
5
3
Tíchcực,tựgiác trong học tập
1
2
3
4
5
4
Thểhiệnsựhamhiểubiết,nếucócâuhỏivới giáoviênphảilàcâuhỏiliênquanđếnnội dung của chủđề
1
2
3
4
5
Tổ chức, tương tác
5
Thểhiệnđược vaitròcủa cánhân trongnhóm
1
2
3
4
5
6
Cá nhân có đónggópýkiếntrong nhóm
1
2
3
4
5
7
Cósựsángtạotrong hoạtđộng
1
2
3
4
5
8
Cánhânthamgiavàotấtcảcácgiaiđoạnlàm việcnhóm
1
2
3
4
5
Kết quả
9
Sảnphẩmcónhữngđiểmmớiđểnhómkhác họctập
1
2
3
4
5
10
Sảnphẩmđạt yêu cầu,có chấtlượng
1
2
3
4
5
Điểm trungbình(Cộngtổngđiểmvà chiacho10)............................................
Chữkíngườiđánh giá

File đính kèm:

  • docx15. THD Dạy học tích hợp liên môn Lịch sử - Ngoại ngữ - GDCD.docx
Sáng Kiến Liên Quan