Sáng kiến kinh nghiệm Tạo danh mục trong PMIS, VEMIS và bảo toàn dữ liệu về hồ sơ cá nhân của các đơn vị trường học khi chia tách huyện

Khi chia tách huyện, thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng GD&ĐT) mới, một số đơn vị trường học được chuyển từ phòng Giáo dục - Đào tạo cũ sang phòng Giáo dục - Đào tạo mới, mang theo cả hồ sơ nhân sự.

Nguyên tắc thực hiện là KHÔNG ĐƯỢC THAY ĐỔI MÃ ĐƠN VỊ, mà chỉ thay đổi đơn vị chủ quản và bảo toàn dữ liệu. Dữ liệu của từng đơn vị được chuyển đổi một cách tự động sang cây thư mục mới tương ứng mà không phải nhập lại từ đầu.

Hiện nay trong hệ thống V.EMIS đang tồn tại và sử dụng song song 2 danh mục đơn vị và địa giới hành chính :

- 1 bộ danh mục lưu trong Database PEMIS.

- 1 bộ danh mục lưu trong Database VEMIS.

 

doc12 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 2397 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Tạo danh mục trong PMIS, VEMIS và bảo toàn dữ liệu về hồ sơ cá nhân của các đơn vị trường học khi chia tách huyện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quipment
+ Quản lý thư viện - VEMIS_Library
+ Quản lý hành chính – Quanlycongvan
Yêu cầu
Để ghép nối được các CSDL phải đăng ký chung 1 mã trường
 2/- Mối quan hệ giữa các phân hệ: 
TÊN PHÂN HỆ
TÊN CSDL CHUNG
TÊN CSDL CHÍNH
QL HỌC SINH
VEMIS, VEMIS_S
VEMIS_STUDENT
QL GIẢNG DẠY
VEMIS, VEMIS_S, PEMIS, VEMIS_STUDENT
TPS
QL THƯ VIỆN
VEMIS, VEMIS_S, PEMIS, TPS, VEMIS_STUDENT
VEMIS_LIBRARY
QL THIẾT BỊ
VEMIS, VEMIS_S, PEMIS, TPS, VEMIS_STUDENT
VEMIS_EQUIPMENT
QL TÀI CHÍNH-TS
VEMIS, VEMIS_S
VEMIS_FINANCE
THEO DÕI QL GV
VEMIS, VEMIS_S, PEMIS, TPS, VEMIS_STUDENT
VEMIS_SCHEDULE
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
VEMIS, VEMIS_S
Quanlycongvan
Các huyện, các xã đều được quản lý theo mã phân cấp theo sự thống nhất của Tổng cục Thống kê. Ví dụ mã tỉnh Đắk Lắk 66, mã thị xã Buôn hồ là 644, mã huyện Krông Búk là 649 mã xã các đợn vị trường đóng
 II. Phân tích dữ liệu các đơn vị chia tách
 Ví dụ: Huyện Krông Buk cũ được tách ra
 1) Thị xã Buôn Hồ
S TT
Mã phường
xã
Mã Thị xã
Mã Tỉnh
Tên phường xã
Tên phường xã
cũ
1
24305
644
66
Phường An Lạc
Mới
2
24308
644
66
Phường An Bình
3
24311
644
66
Phường Thiện An
4
24318
644
66
Phường Đạt Hiếu
5
24332
644
66
Phường Bình Tân
6
24331
644
66
Phường Thống Nhất
Xã Thống Nhất
7
24322
644
66
Phường Đoàn Kết 
Xã Đoàn Kết 
8
24340
644
66
Xã Cư Bao
Xã Cư Bao
9
24337
644
66
Xã Bình Thuận
Xã Bình Thuận
10
24325
644
66
Xã Ea Blang
Xã Ea Blang
11
24328
644
66
Xã Ea Drông
Xã Ea Drông
12
24334
644
66
Xã Ea Siên
Xã Ea Siên
 2) Huyện Krông Búk còn lại (theo mã xã)
STT
Mã xã
Mã huyện
Mã tỉnh
Tên xã
Tên xã cũ
1
24316
649
66
Xã Pơng Đrang
Xã Pơng Đrang
2
24317
649
66
Xã Tân Lập
Xã Ea Đê
3
24307
649
66
Xã Cư Né
Xã Cư Né
4
24310
649
66
Xã Chư Kpô
Xã Cư Kpô
5
24319
649
66
Xã Ea Ngai
Xã Ea Ngai
6
24314
649
66
Xã Ea Sin
Xã Ea Sin
7
24313
649
66
Xã Cư Pơng
Xã Cư Pơng
3) Các trường tách ra thuộc Thị xã Buôn Hồ
Mã
Donvi
(mã con)
Mã 
cha
Mã
tỉnh
Mã Tx
Mã PX
Tên đơn vị
Địa chỉ
66644201
66644200
66
644
24308
Trường MG Bình Minh
Phường An Bình 
66644202
66644200
66
644
24325
Trường MG Hoa Cúc
Xã Ea Balang 
66644203
66644200
66
644
24322
Trường MG Hoa Sữa
Phường Đoàn Kết 
66644204
66644200
66
644
24331
Trường MG Hoa Mai
Phường Thống Nhất
66644205
66644200
66
644
24340
Trường MG Búp Sen Xanh
Xã Cư Bao 
66644206
66644200
66
644
24337
Trường MG Búp Sen Hồng
Xã Bình Thuận 
66644207
66644200
66
644
24305
Trường MG Hoa Pơ Lang
Phường An Lạc
66644208
66644200
66
644
24334
MG Hoa Ban
Xã Ea Siên
66644209
66644200
66
644
24328
MG Hoa Tăng Bi
Xã EaDRông 
66644210
66644200
66
644
24332
MG Vành Khuyên
P Bình Tân 
66644211
66644200
66
644
24305
MG Hoa Huệ
Phường An Lạc 
66644301
66644300
66
644
24305
Trường MN Hoa Hồng
Phường An Lạc 
66644302
66644300
66
644
24318
Trường MN Hoa Sen
Phường Đạt Hiếu 
66644401
66644400
66
644
24340
Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
Xã Cư Bao 
66644402
66644400
66
644
24337
Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
Xã Bình Thuận 
66644403
66644400
66
644
24337
Trường TH Trần Quốc Tuấn
Xã Bình Thuận 
66644404
66644400
66
644
24337
Trường TH Hà Huy Tập
Xã Bình Thuận 
66644405
66644400
66
644
24331
Trường TH Nguyễn Tất Thành
Phường Thống Nhất
66644406
66644400
66
644
24332
Trường TH Lê Quý Đôn
Phường Bình Tân 
66644407
66644400
66
644
24331
Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
Phường Thống Nhất
66644408
66644400
66
644
24331
Trường TH Y Nuê
Phường Thống Nhất
66644409
66644400
66
644
24334
Trường TH Tô Hiệu
Xã Ea Siên 
66644410
66644400
66
644
24328
Trường TH Trần Quốc Toản
Xã Ea Drông 
66644411
66644400
66
644
24305
Trường TH Nguyễn Trãi
Phường An Lạc
66644412
66644400
66
644
24311
Trường TH Trưng Vương
Phường Thiện An 
66644413
66644400
66
644
24308
Trường TH Quang Trung
Phường An Bình 
66644414
66644400
66
644
24305
Trường TH Kim Đồng
Phường An Lạc 
66644415
66644400
66
644
24322
Trường TH Võ Thị Sáu
Phường Đoàn Kết 
66644416
66644400
66
644
24340
Trường TH Y Jut
Xã Cư Bao 
66644417
66644400
66
644
24325
Trường TH Đinh Núp
Xã Ea Blang
66644418
66644400
66
644
24318
Trường TH Y Ngông
P Đạt Hiếu
66644419
66644400
66
644
24318
Trường TH Lê Thị Hồng Gấm
P Đạt Hiếu 
66644420
66644400
66
644
24340
Trường TH A Ma Jhao
Xã Cư Bao 
66644421
66644400
66
644
24328
TH Nơ Trang Lơng
Ea Drông 
66644422
66644400
66
644
24305
TH A Ma Khê
P An Lạc 
66644423
66644400
66
644
24340
TH Nguyễn Viết Xuân
Xã Cư Bao 
66644424
66644400
66
644
24334
TH Hoàng Văn Thụ
Xã Ea Siên 
66644501
66644500
66
644
24340
Trường THCS Ngô Quyền
Xã Cư Bao
66644502
66644500
66
644
24337
Trường THCS Hùng Vương
Xã Bình Thuận 
66644503
66644500
66
644
24334
Trường THCS Chu Văn An
Xã Ea Siên 
66644504
66644500
66
644
24328
Trường THCS Tô Vĩnh Diện
Xã Ea Drông 
66644505
66644500
66
644
24305
Trường THCS Nguyễn Du
Phường An Lạc 
66644506
66644500
66
644
24331
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
P Thồng Nhất 
66644507
66644500
66
644
24305
Trường THCS Lý Thường Kiệt
Phường An Lac
66644508
66644500
66
644
24332
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Phường Bình Tân
66644509
66644500
66
644
24311
Trường THCS Ngô Mây
Phường Thiện An 
66644510
66644500
66
644
24322
Trường THCS Trần Phú
Phường Đoàn Kết
 4) Các trường còn lại của : Huyện Krông Buk 
Mã đơn vị
Mã cha
Mã tỉnh
Mã huyện
Mã xã
Tên đơn vị
66649211
66649200
66
649
24313
Mẫu giáo Hoa Phong Lan
66649212
66649200
66
649
24307
Mẫu giáo Sao Mai
66649214
66649200
66
649
24310
Mẫu giáo Hoàng Anh
66649210
66649200
66
649
24319
Mẫu giáo Hoa Ngọc Lan
66649304
66649430
66
649
24316
Mầm non Vành Khuyên
66649303
66649430
66
649
24310
Mẫu non Ban Mai
66649417
66649400
66
649
24316
Tiểu học Lê Đình Chinh
66649419
66649400
66
649
Tiểu Học Lê Lợi
66649418
66649400
66
649
Tiểu học Y Jút
66649420
66649400
66
649
Tiểu học Lê Văn Tám
66649430
66649400
66
649
24310
Tiểu học Mai Thúc Loan
66649421
66649400
66
649
Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
66649433
66649400
66
649
Tiểu học Hai Bà Trưng
66649425
66649400
66
649
24313
Tiểu học Phạm Hồng Thái
66649428
66649400
66
649
Tiểu học La Văn Cầu
66649431
66649400
66
649
24319
Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
66649432
66649400
66
649
Tiểu học Tôn Đức Thắng
66649429
66649400
66
649
24307
Tiểu học Hoàng Hoa Thám
66649422
66649400
66
649
Tiểu học Hoàng Diệu
66649435
66649400
66
649
Tiểu học Trần Quang Diệu
66649434
66649400
66
649
24314
Tiểu học Bùi Thị Xuân
66649414
66649400
66
649
24317
Tiểu học Kim Đồng
66649507
66649500
66
649
24316
THCS Lý Tự Trọng
66649508
66649500
66
649
THCS Lê Hồng Phong
66649510
66649500
66
649
24310
THCS Phan Đình Phùng
66649515
66649500
66
649
THCS Phan Bội Châu
66649512
66649500
66
649
24313
THCS Ngô Gia Tự
66649516
66649500
66
649
24319
THCS Nguyễn Công Trứ
66649509
66649500
66
649
24317
THCS Nguyễn Huệ
66649511
66649500
66
649
24307
THCS Phan Chu Trinh
III. Trình tự xử lý các công đoạn:
1/- Bổ sung mã huyện mới vào danh mục Quận-Huyện ( thuộc tỉnh thành phố): Lấy mã ngay sau mã đơn vị gốc, nếu còn trống : 
Module 1: 
USE PEMIS
GO
Insert into Common.QUAN_HUYEN (ma_tinh,ma_qh,ten_qh) values ('Mã tinh','Mã huyện',N'Tên huyện')
USE VEMIS
GO
Insert into dbo.QUAN_HUYEN (ma_tinh,ma_qh,ten_qh) values ('Mã tinh','Mã huyện',N'Tên huyện')
Ví dụ 1: 644 mã của thị xã Buôn Hồ (bổ sung cả 2 databases PEMIS lẫn VEMIS :
USE PEMIS
GO
Insert into Common.QUAN_HUYEN (ma_tinh,ma_qh,ten_qh) values ('66','644',N'TX Buôn Hồ')
USE VEMIS
GO
Insert into dbo.QUAN_HUYEN (ma_tinh,ma_qh,ten_qh) values ('66','644',N'TX Buôn Hồ')
2/- Sửa lại mã huyện của các xã chia tách và chuyển sang huyện mới : Sử dụng Script sau : (có bao nhiêu xã đem vào bấy nhiêu cho đến xã cuối cùng)
Module 2:
USE PEMIS
GO
Update Common.PHUONG_XA
SET ma_qh='mã huyên'
Where ma_px in ('mã xã 1', 'mã xã 2',, 'mã xã n')
USE VEMIS
GO
Update dbo.PHUONG_XA
SET ma_qh='Mã huyện'
Where ma_px in ('mã xã 1', 'mã xã 2',, 'mã xã n')
Ví dụ 2: Gán mã huyện Thị xã Buôn Hồ cho các phường xã cũ của nó
USE PEMIS
GO
Update Common.PHUONG_XA
SET ma_qh='644'
Where ma_px in ('24322','24325','24328','24331','24334','24337','24340')
USE VEMIS
GO
Update dbo.PHUONG_XA
SET ma_qh='644'
Where ma_px in ('24322','24325','24328','24331','24334','24337','24340')
3/- Tạo danh mục phường xã mới vào danh mục Phường - Xã
 Module 3:
USE PEMIS
GO
Insert into Common.PHUONG_XA(ma_tinh,ma_px,ma_qh,ma_vungdl,ten_px,
ten_px_vt) values ('Mã tỉnh',’Mã quan hệ’,'Mã phường xã mới','Mã vùng dữ liệu ',N'Tên phường xã mới ',)
USE VEMIS
GO
Insert into dbo.PHUONG_XA(ma_tinh,ma_px,ma_qh,ma_vungdl,ten_px,
ten_px_vt) values ('Mã tỉnh',’Mã quan hệ’,'Mã phường xã mới','Mã vùng dữ liệu ',N'Tên phường xã mới’)
Ví dụ 3: Tạo danh mục phường xã mới cho Thị Xã Buôn Hồ
USE PEMIS
GO
Insert into Common.PHUONG_XA (ma_tinh,ma_qh,ma_px,ma_vungdl,ten_px) values ('66','644', '24308','6',N'Phường An Bình ')
Insert into Common.PHUONG_XA (ma_tinh,ma_qh,ma_px,ma_vungdl,ten_px) values ('66','644', '24311','6',N'Phường Thiện An ')
Insert into Common.PHUONG_XA (ma_tinh,ma_qh,ma_px,ma_vungdl,ten_px) values ('66','644', '24318','6',N'Phường Đạt Hiếu ')
Insert into Common.PHUONG_XA (ma_tinh,ma_qh,ma_px,ma_vungdl,ten_px) values ('66','644', '24332','6',N'Phường Bình Tân ')
USE VEMIS
GO
Insert into dbo.PHUONG_XA (ma_tinh,ma_qh,ma_px,ma_vungdl,ten_px,khokhan,biengioi) values ('66','644', '24308','6',N'Phường An Bình ','False','False')
Insert into dbo.PHUONG_XA (ma_tinh,ma_qh,ma_px,ma_vungdl,ten_px,khokhan,biengioi) values ('66','644', '24311','6',N'Phường Thiện An ','False','False')
Insert into dbo.PHUONG_XA (ma_tinh,ma_qh,ma_px,ma_vungdl,ten_px,khokhan,biengioi) values ('66','644', '24318','6',N'Phường Đạt Hiếu ','False','False')
Insert into dbo.PHUONG_XA (ma_tinh,ma_qh,ma_px,ma_vungdl,ten_px,khokhan,biengioi) values ('66','644', '24332','6',N'Phường Bình Tân ','False','False')
4/- Thêm danh mục đơn vị chủ quản trong PMIS và VEMIS : 
Module 4:
USE PEMIS
GO
Insert into Common.DON_VI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('Mã đơn
vị phòng','Mã tỉnh','Mã huyên',N'Tên phòng GD&ĐT ','Mã tỉnh_cấp cha 8 ký tự','cấp phòng’)
Insert into Common.DON_VI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('Mã văn phòng phòng GD&ĐT','Mã tỉnh','Mã huyện',N'VP Phòng GD&DT huyện','Mã đơn vị phòng','cấp con phòng')
Insert into Common.DON_VI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('Mã đơn vị mầm non', 'Mã tỉnh','Mã huyện',N'Khối mầm non','Mã đơn vị phòng','cấp con phòng')
Insert into Common.DON_VI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('Mã đơn vị Tiểu học', 'Mã tỉnh','Mã huyện',N'Khối Tiểu học','Mã đơn vị phòng','cấp con phòng')
Insert into Common.DON_VI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('Mã đơn vị THCS', 'Mã tỉnh','Mã huyện',N'Khối THCS','Mã đơn vị phòng','cấp con phòng')
USE VEMIS
GO
Insert into dbo.DM_DONVI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('Mã đơn vị phòng','Mã tỉnh','Mã huyên',N'Tên phòng GD&ĐT ','Mã tỉnh_cấp cha 8 ký tự','cấp phòng’)
Insert into dbo.DM_DONVI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('Mã văn phòng phòng GD&ĐT','Mã tỉnh','Mã huyện',N'VP Phòng GD&DT huyện','Mã đơn vị phòng','cấp con phòng')
Insert into dbo.DM_DONVI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('Mã đơn vị mầm non', 'Mã tỉnh','Mã huyện',N'Khối mầm non','Mã đơn vị phòng','cấp con phòng')
Insert into dbo.DM_DONVI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('Mã đơn vị Tiểu học', 'Mã tỉnh','Mã huyện',N'Khối Tiểu học','Mã đơn vị phòng','cấp con phòng')
Insert into dbo.DM_DONVI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('Mã đơn vị THCS', 'Mã tỉnh','Mã huyện',N'Khối THCS','Mã đơn vị phòng','cấp con phòng')
Ví dụ 4: Thêm danh mục đơn vị chủ quản trong PMIS và VEMIS của Thị Xã Buôn Hồ. 
USE PEMIS
GO
Insert into Common.DON_VI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('66644000','66','644',N'Phòng GD&DT TX Buôn Hồ','66000000','3')
Insert into Common.DON_VI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values
'66644001','66','644',N'VP Phòng GD&DT TX Buôn Hồ', '66644000','4')
Insert into Common.DON_VI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('66644100','66','644',N'Các trường mầm non','66644000','4')
Insert into Common.DON_VI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('66644400','66','644',N'Các trường tiểu học','66644000','4')
Insert into Common.DON_VI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('66644500','66','644',N'Các trường THCS','66644000','4')
USE VEMIS
GO
Insert into dbo.DM_DONVI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('66644000','66','644',N'Phòng GD&DT TX Buôn Hồ','66000000','3')
Insert into dbo.DM_DONVI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('66644001','66','644',N'VP Phòng GD&DT TX Buôn Hồ','66644000','4')
Insert into dbo.DM_DONVI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('66644100','66','644',N'Các trường mầm non','66644000','4')
Insert into dbo.DM_DONVI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('66644400','66','644',N'Các trường tiểu học','66644000','4')
Insert into dbo.DM_DONVI (ma_donvi,ma_tinh,ma_qh,ten_donvi,ma_cha,cap) values ('66644500','66','644',N'Các trường THCS','66644000','4')
5/- Thêm danh mục trường mới trong PMIS và VEMIS
Module 5:
USE PEMIS
GO
Insert into Common.truong (ma_truong,ma_donvi,ma_tinh,ten_truong) values (‘mã trường’ ,'mã cấp đơn vị','Mã tỉnh',N'Tên trường mới')
USE VEMIS
GO
Insert into dbo.DM_truong 
(ma_truong,ma_donvi,ma_tinh,ten_truong) values (‘mã trường’ ,'mã cấp đơn vị','Mã tỉnh',N'Tên trường mới')
Ví dụ 5: Thêm một số trường mới thành lập.
 Việc tạo các đơn vị mới thành lập có thể tạo theo chương trình đã có nhưng làm đơn lẻ từng trường và như vậy tốn thời gian, công sức. Trong khi ta chỉ cần sử dụng phương pháp sau sẽ tạo ra một cách nhanh hơn, tránh được sai sót khi phải thao tác nhiều lần.
USE PEMIS
GO
Insert into Common.truong (ma_truong,ma_donvi,ma_tinh,ten_truong) values ('66644302' ,'66644300','66',N'Trường MN Hoa Sen')
Insert into Common.truong (ma_truong,ma_donvi,ma_tinh,ten_truong) values ('66000916' ,'66000900','66',N'Trung tâm GDTX Thị xã Buôn Hồ')
Insert into Common.truong (ma_truong,ma_donvi,ma_tinh,ten_truong) values ('66000750' ,'66000700','66',N'Trường THPT Trần Đại Nghĩa')
USE VEMIS
GO
Insert into dbo.DM_truong (ma_truong,ma_donvi,ma_tinh,ten_truong) values ('66644302' ,'66644300','66',N'Trường MN Hoa Sen')
Insert into dbo.DM_truong (ma_truong,ma_donvi,ma_tinh,ten_truong) values ('66000916','66000900','66',N'Trung tâm GDTX Thị xã Buôn Hồ')
Insert into dbo.DM_truong (ma_truong,ma_donvi,ma_tinh,ten_truong) values ('66000750’,'66000700','66',N'Trường THPT Trần Đại Nghĩa')
6/- Chuyển dữ liệu các trường vào các khối chủ quản mà vẫn bảo toàn mã đơn vị cũ:
Bằng phương pháp cài mã huyện mới, mã đơn vị tương ứng cho từng cấp học
Module 6:
USE PEMIS
GO
Update Common.TRUONG
SET ma_qh='(Mã huyện mới)', ma_donvi='(mã khối trường mầm non)'
Where ma_truong in ('Danh sách các mã trường mầm non chuyển sang huyện mới')
Update Common.TRUONG
SET ma_qh='(Mã huyện mới)', ma_donvi='(mã khối trường tiểu học)'
Where ma_truong in ('Danh sách các mã trường tiểu học chuyển sang huyện mới')
Update Common.TRUONG
SET ma_qh='(Mã huyện mới)', ma_donvi='(mã khối trường THCS)'
Where ma_truong in ('Danh sách các mã trường THCS chuyển sang huyện mới')
USE VEMIS
GO
Update dbo.DM_TRUONG
SET ma_qh='(Mã huyện mới)', ma_donvi='(mã khối trường mầm non)'
Where ma_truong in ('Danh sách các mã trường mầm non chuyển sang huyện mới')
Update dbo.DM_TRUONG
SET ma_qh='(Mã huyện mới)', ma_donvi='(mã khối trường tiểu học)'
Where ma_truong in ('Danh sách các mã trường tiểu học chuyển sang huyện mới')
Update dbo.DM_TRUONG
SET ma_qh='(Mã huyện mới)', ma_donvi='(mã khối trường THCS)'
Where ma_truong in ('Danh sách các mã trường THCS chuyển sang huyện mới')
Ví dụ 6: Chuyển dữ liệu từng cá nhân của các trường từ Krông Búk cũ vào các danh mục chủ quản tương ứng của Thị Xã Buôn Hồ.
USE PEMIS
GO
Update Common.TRUONG
SET ma_qh='644', ma_donvi='66644100'
Where ma_truong in ('66649203','66649204','66649205','66649206','66649301')
Update Common.TRUONG
SET ma_qh='644', ma_donvi='66644400'
Where ma_truong in ('66649402','66649403','66649404', '66649409',)
Update Common.TRUONG
SET ma_qh='644', ma_donvi='66644500'
Where ma_truong in ('66649504','66649505','66649508')
USE VEMIS
GO
Update dbo.DM_TRUONG
SET ma_qh='644', ma_donvi='66644100'
Where ma_truong in ('66649203','66649204','66649205','66649206','66649301')
Update dbo.DM_TRUONG
SET ma_qh='644', ma_donvi='66644400'
Where ma_truong in ('66649409','66649410','66649414','66649419','66649420')
Update dbo.DM_TRUONG
SET ma_qh='644', ma_donvi='66644500'
Where ma_truong in ('66649504','66649505','66649508')
Cách thực hiên các modul chương trình: 
- Cài đặt chương trình V.EMIS của Dự án SREM đã ban hành.
- Lần lượt chạy 6 modul chương trình đã tạo lập. Khi kích đúp chột vào modul chương trình SQL server management studeo express sẽ mở ra và kich váo lệnh chạy Excuting của SQL. Hoặc tao tập tin Script.bat rồi chạy file này trong một thư mục với các modul đã 
Cách thực hiện các module chương trình: 
- Cài đặt chương trình V.EMIS của Dự án SREM đã ban hành.
- Lần lượt chạy 6 module chương trình đã tạo lập. Khi kích đúp chuột vào module chương trình SQL Server Management Studeo Express sẽ mở ra và kích vào lệnh chạy Excuting của SQL, hoặc tạo tập tin “Script.bat” rồi chạy file này trong một thư mục với các module đã lập.
PHẦN IV . NHỮNG ĐỀ XUẤT
Chuyển danh mục, dữ liệu PMIS mới cho các đơn vị cấp dưới và Dự án SREM:
Thực hiện tuần tự các thao tác sau đây :
- Sao lưu toàn bộ CSDL PEMIS.
- Trích thông tin đơn vị cho các huyện, thị xã mới ra file Xml (kèm ảnh)
(Các đơn vị khác : yêu cầu tự thực hiện thao tác này đối với CSDL của chính mình)
- Thực hiện xoá trắng các hồ sơ nhân sự (PMIS).
- Sao lưu CSDL trống (đã xoá hồ sơ) ra fileBak.
- Chuyển file Bak (đã xoá trống) cho tất cả các đơn vị cấp dưới. Riêng 2 huyện mới thì gửi thêm file Xml + thư mục ANH_PMIS cho 2 huyện mới.
 - Các đơn vị thực hiện Phục hồi dữ liệu từ file Bak (trống) và thực hiện “Ghép nối thông tin đơn vị” để ghép các file *.xml của mình vào CSDL.
PHẦN V. KẾT LUẬN:
 - Giúp cho công tác quản lý nhân sự, quản lý trường học có được danh mục dữ liệu đồng bộ trong cả tỉnh, tránh được sự làm việc phân tán của các đơn vị, gây ra sai sót nhiều về dữ liệu. 
- Với cách làm trên đã giúp cho các đơn vị của các huyện, thị xã tách thành huyện , thị xã mới thực hiện nhanh chóng, kịp thời; tiết kiệm hàng trăm ngày công cho việc nhập, tạo dữ liệu mới; bảo toàn dữ liệu cũ.
- Người dùng có thể không cần hiểu biết về các phần mềm tiện ích như SQL server, không cần biết đưa vào danh mục nào trong hệ thống chương trình (không cần biết về cấu trúc vật lý của cơ sở dữ liệu).
- Với phương pháp giải quyết trên sẽ có tác dụng khi có sự thay đổi trong việc chia tách địa giới hành chính của các cấp xã, huyện, thị xã, thành phố và thành lập trường học mới. 
- Chương trình có thể sử dụng lâu dài .
----- ----------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docSKKN_ve_quan_li_cong_nghe_thong_tin.doc
Sáng Kiến Liên Quan