Sáng kiến kinh nghiệm Dạy một bài thực hành nói trong chương trình Tiếng Anh Lớp 8

 Tiếng Anh là một công cụ vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại không những thế nó còn là công cụ tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng Quốc tế và khu vực nó giúp chúng ta tiếp cận được những thông tin quốc tế về khoa học kỹ thuật, giáo dục văn hoá, y tế, công nghiệp, nông nghiệp . đang thay đổi hàng giờ hàng ngày, nó còn giúp chúng ta tiếp cận các nền văn hoá tiên tiến cũng như các sự kiện quốc tế quan trọng .

 Với các lí do trên, là 1 giáo viên dạy tiếng Anh ở THCS tôi luôn trăn trở và băn khoăn làm thế nào giúp các em tiếp cận được Tiếng Anh một cách dễ dàng thông qua 4 kỹ năng cơ bản : Nghe - Nói - Đọc - Viết. Song có một kỹ năng luôn gây cho các em gặp khó khăn đó là kỹ năng nói. Có rất nhiều em áp dụng ngữ pháp vào bài tập rất tốt , song khả năng nói rất kém, luôn ấp úng không rõ lời. Vậy giáo viên phải làm gì để giúp các em vượt qua những khó khăn này? Để tiếng Anh sẽ là tiếng Anh giao tiếp , để khi giao tiếp với bạn bè nước ngoài , chúng ta tự tin mạnh dạn hơn .

 

doc8 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 2796 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Dạy một bài thực hành nói trong chương trình Tiếng Anh Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Jumbled words
 - Brainstorming - Noughts and crosses
 - Chatting - Find some one who
 - Hangman
II.While - speaking:
 - Matching - picture drill
 - Questions- answers - Group - Discussion
 - Survey - Pair works
 - Ordering - Group works
 - word cue drill
III Post - speaking: 
 - Role play - Mapped dialogues 
 - Write it up - Poster Exhibition
 - Discussion - Transformation writing
 - Make similar dialogues
Mục đích, yêu cầu của từng phần
I Pre (5-7/)
T sets the scence ( use pictures, draw pictures)
 Giáo viên phải chuẩn bị trước: đưa ra các chủ đề hoặc tình huống trước khi học sinh luyện nói. Học sinh có thể thảo luận về chủ đề, có thể tập chung ý kiến về chủ đề .
 *Pre teach :
 Giáo viên chuẩn bị từ vựng và giới thiệu từ mới, khi đó phải hướng học sinh đi vào trọng tâm bài bằng nhiều cách. ( pictures, explanation, translation, antonym, symnonym, situation, realia, drawing, mime ... ) 
II : While ( 10 - 15 / ) 
 Giáo viên đưa ra sự hướng dẫn để học sinh rèn luyện kỹ năng của bài thực hành nói bao gồm :
 Instruction -> check 
 Đầy là phần học sinh có thể dựa vào gợi ý của giáo viên, các thông tin có trong sách để rèn luyện bằng cặp, bằng nhóm hay cá nhân. Giáo viên theo dõi và gợi ý học sinh tự chữa lỗi và đưa ra phương án đúng.
III : Post ( 7 -10 / ) 
 Sau khi học sinh luyện phần while, chúng được tự thảo luận. Đây là 1 hoạt động mở rộng giáo viên có thể đổi kỹ năng của phần này để giúp học sinh mở rộng khắc sâu kiến thức mà các em vừa mới luyện. Có thể cho các em viết hay tóm tắt nội dung, sau đó yêu cầu một số học sinh đại diện trình bày bài từng cặp, nhóm của mình, cả lớp theo dõi và chữa lỗi nếu có.
Sau đây là 1 vài minh hoạ bài thực hành nói trên lớp.
Ví dụ 1 : 
Unit 5 :Study habits; lesson 2 :Speak
Aim : To talk about sts/ study 
Objectives: By the end of this lesson the students will be able to talk about
sts/ study
Teaching aids: Books , pictures, posters, cards ...
I - Organization :
Class
8A
8B
8C
Date of preparing
Sts/absent
II : Warm up :
Brainstorming 
T divides the class in to 2 groups ( A $ B ) and write adverbs of frequency to answer the class questions 
 Everyday twice a day
 How often How often 
T corrects and gives marks to 2 groups 
III : New lesson :
Pre - Speaking 
 * Tsets the scense : - Do you like English ?
 - Do you want to speak English fluently ?
 So, today we/re going to learn English in speaking skill 
 T - Which subject do you like best ? Sts : I like ..... best .
I want all ofn you to discuss which subject do you have problem with? 
T Elicits the tables in the book on page 48 
1 st table : Are they questions or answers ? 
 How many quesons are there ?
- 2nd table : Are they answers or questions ?
 - How many answers ?
 T models with a student and write the table on the board 
Name
When/ homework
Who/help
Howmuch time/ English 
Which
subject
What
improve
How often/
English
Mai
After chool 
Parents
An hour 
English
Speaking 
3week lessons
 Teacher
What/s your name ?
 When do you do your homework?
Who helps you with your homework?
 How much time do you need to improve?
- Which suject do you need to improve?
- What do you do to improve your English ?
How often do you learn English ? 
 Student
My name/s Mai 
I do my homework after school
My parents
 I spend an hour on English
I need to improve English
I do grammar exercises
Three times a week 
While speaking :
 * Survey :
 Sts copy the table on the notebook and ask their partner to complete the in formation.
Sts work in pairs ( closed pairs ) 
Name
When/homework
Who/help
How much time / English
Which subject
What/ improve
Howoften/ English
Nam
After diner
Bother
Two hours
Biology
do exerci
T. asks some pairs to speak in front of the class
T. litens and corrects them all 
3- Post speaking 
* Write it up 
 Sts write about their partner/s study basing on the survey 
T models :
 She/s Mai . She does her homework after school. Her parents help her with her homework. She spends an hour on English. She needs to improve her English. She has to speak English everyday and do exercises to improve her English. She learns English three times a week
IV - Summany
 Talk about Sts/ study 
V- Home work
 Sts complete their writing on the note books 
Prepare for unit 5 lesson 3 
 Evaluation 
 Ví dụ 2 :
 Unint 16 inventions lesson 2 : Speak 
Aims :
 To talk about the Inventions all over the world
Objectives : By the end of this lesson the students will be able to talk about the inventions 
Teaching aids : Books ,posters , cards , cues .... 
I – Organization
Class
Date of preparing teaching
Ss/ absents
 II – Warm up: Kim/s game 
T: asks Ss to read the dialogue P148 about 3 minutes , and close the book 
- T devides the class into 2 groups A &B and write the sentences of passive voice.
A
The cacao beans are stored	B
- The beans are washed
T corects and gives marks and gives the comments
II. New lesson 
Pre - Speaking 
 * Preteach : New words and phrases
 Reinforced concrete (n) bê tông cốt thép ( realia) 
 Microphone (n) lò nướng bằng sóng vi ba ( explanation ) 
 Loud speaker (n) loa phát thanh ( translation )
 Helicopter (n) phi cơ trực thăng ( picture )
Tsets the scence ( use picture P149 )
Who are they ? 
Whese are they ?
What are they talking about ?
T elicits the table P 150 ( Student A) 
Invention
-------------------------Facsimile
Reinforced concrote
Microphone
X-ray
Loudspeaker
Helicopter
Color television
Laser
Date
1816
1845
1849
1878
1895
1924
1950
1955
1958
Inventor
Friedrich Koenig
Karl D. Sauerbronn
Elias Howe
C.W.Rice
Igor Sikorsky
Peter Carl Goldmark
Narinder Kapany
Gordon Gould
Nationnality
German
American
American
American
German
American
T asks ( models ) : When was the facsimile invented ?
Sts/ answer : It was in vented in 1843
T - Who was it invented by ?
S - By Alexander bain 
T runs through the table P 156 ( student B ) 
Invention
Bicycle
Facsimile
Helicopter
Microphone
Optical fiber
Printing Press
Sewing machine
-------------------
Date
1924
1816
1843
1939
1955
1810
1849
1895
Inventor
C.W>Rice
Gordon Gould 
Peter Carl Goldmark
Alexander Bain
D.E . Hunhes 
Friedrich Koening
F.J monier
Elias Howe
 Wilhelm Konarad
Nationnnality
German
English
American
American
French
German
Sts use two tables to complete the information
T elicits more clearly about passive voice of the past tense
 S+ was/were + P2 + by 0
While speaking :
 Sts work in pairs ( closed pairs )
Example :
S1 : When was the printing press invented?
S2 : It was invented in 1810
S1 : who was it invented by ?
S2 : By Friedrich Koenig 
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
T calls some pairs to speak in front of the class.
T listens and corrects Ss/ mistakes.
3- Post speaking 
* Write it up
 Sts read the complete table and report their finding to the class.
T devides class into two groups (A&B) and asks them to write the sentences.
 A
The facsimile was invented by
Alexander Bain in 1843
 B
T checks and gives marks for two groups
IV. Summary:
Talk about the invenions
V- Homework
Sts write about the inventions
 Prepare for the new lesson Unit 16 lesson 3 : Listen
Evaluation :
C- Kết thúc vấn đề 
 Các bài thực hành nói tôi thường xuyên áp dụng cho các khối 8,9. Nhìn chung học sinh rất thích học tiết này, giờ dạy đạt kết quả cao, gây được hứng thú trong học sinh. Mặc dù chuẩn bị một bài thực hành nói hiệu quả cao rất tốn thời gian và công sức, nhưng tôi luôn đầu tư cho công tác giảng dạy của mình. Do đó mỗi lần dạy tôi luôn luôn cố gắng tìm tòi thêm cách học, biết những kiến thức khó, phức tạp để học sinh áp dụng không cứng nhắc mà nhứ lâu, không gây nhàm chán .
Bài học kinh nghiệm
 Muốn có kết quả cao trong việc dạy và học thì công việc chuẩn bị của thầy và trò là rất cần thiết. Thầy phải chuẩn bị các giáo cụ trực quan như: Pictures, posters cards, cues, books, realias ... và kết hợp với việc chuẩn bị bài ở nhà của các em là vô cùng quan trọng, tập cho các em xây dựng cho mình một vốn từ để áp dụng cho giờ nói .
 Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi trong việc giảng dạy một bài thực hành nói vào các tiết nói ở lớp 8,9. Kinh nghiệm này chắc chắn chưa thực sự hoàn thiện và đáp ứng được trọn vẹn những yêu cầu cần có trong việc dạy - học Tiếng Anh. Rất mong được sự đóng góp xây dựng của bạn bè, đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn .
Tài liệu tham khảo
 Trong quá trình giảng dạy và thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các loại sách giáo khoa , sách tham khảo sau :
Teacher/s books class 6,7,8,9
Workbooks class 6,7,8,9
Grammar books
Tham gia khoá học bồi dưỡng Tiếng Anh của phòng giáo dục 
Tham gia các chuyên đề của cum , huyện 
 Thụy Duyên, ngày 27 tháng 5 năm 2007
 Người viết:
 Vũ Tung Kiên 
Phũng GD & ĐT huyện Tõn Thành
 TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
Sụng Xoài , Ngaứy 09 thaựng 03 naờm 2008
SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM:
HOAẽT ẹOÄNG NHOÙM 
TRONG ẹOÅI MễÙI PHệễNG PHAÙP GIAÛNG DAẽY
Ngửụứi soùan: Nguyeón Vaờn Thieọn
 I/ ẹaởt vaỏn ủeà
Hoaùt ủoọng nhoựm laứ yeõu caàu toỏi caàn thieỏt trong ủoồi mụựi phửụng phaựp giaựo duùc trong nhaứ trửụứng hieọn nay. Vụựi moói giaựo vieõn coự nhửừng caựch thửực toồ chửực khaực nhau, theo tửứng muùc ủớch, yeõu caàu vaứ lửụùng kieỏn thửực caàn truyeàn ủaùt trong moói baứi giaỷng khaực nhau. Tuy nhieõn ủeồ hoaùt ủoọng nhoựm coự hieọu quaỷ chuựng ta caàn thoỏng nhaỏt moọt soỏ phửụng phaựp chung sao cho deó thửùc hieọn, ủaựp ửựng ủửụùc trong moùi ủieàu kieọn, hoaứn caỷnh nhaốm ủem laùi keỏt quaỷ cao nhaỏt cho moùi tieỏt daùy treõn lụựp cuỷa chuựng ta maứ taỏt caỷ moùi giaựo vieõn ủeàu coự theồ thửùc hieọn ủửụùcmoọt caựch deó daứng.
1> Yeõu caàu cuỷa ngaứnh:
1- Nhaốm naõng cao chaỏt lửụùng vieọc thaỷo luaọn nhoựm cuỷa hoùc sinh, giuựp HS tửù reứn luyeọn khaỷ naờng ủoựng goựp, xaõy dửùng baứi, vaứ phaựt huy tớnh tửù chuỷ, chuỷ ủoọng trong vieọc lúnh hoọi kieỏn thửực mụựi moọt caựch nhanh nhaỏt. ẹoàng thụứi giuựp hoùc sinh coự khaỷ naờng maùnh daùn ủửa ra nhửừng quan ủieồm cuỷa mỡnh trửụực lụựp tửứ ủoự hoùc sinh caứng tửù chuỷ hụn trong hoùc taọp.
2- Giuựp giaựo vieõn coự theồ ửựng duùng, cheỏ bieỏn tửứ moọt caựch thửực chung thaứnh phửụng phaựp rieõng cuỷa tửứng caự nhaõn ủeồ aựp duùng cho moùi tieỏt daùy treõn lụựp vaứ tửứng bửụực naõng cao chaỏt lửụùng giaỷng daùy cuỷa boọ moõn Anh Vaờn trong caỏp hoùc trung hoùc cụ sụỷ.
2> Thửùc traùng:
- ẹa soỏ HS coự khaỷ naờng suy luaọn loõ gớch raỏt toỏt, caực em coự khaỷ naờng maùnh daùn, tửù tin trỡnh baứy quan ủieồm cuỷa mỡnh trửụực ủoõng ngửụứi.
- Khaỷ naờng tửù hoùc, tửù tỡm kieỏm thoõng tin cuỷa HS khaự cao, tuy nhieõn chửa coự ủieàu kieọn theồ hieọn.
- Giaựo vieõn chuựng ta ủeàu nhieọt tỡnh, muoỏn tỡm toứi, saựng tao trong ủoồi mụựi phửụng phaựp, nhaốm tỡm ra caựch truyeàn ủaùt toỏt nhaỏt cho baứi giaỷng.
- Coõng ngheọ thoõng tin, vaứ trang thieỏt bũ giaựo duùc ủeàu ủửụùc trang bũ nay ủuỷ cho caực trửụứng neõn vieọc soùan giaỷng raỏt deó daứng vaứ nhanh choựng.
Beõn caùnh ủoự coứn moọt soỏ vaỏn ủeà caàn ủeà caọp:
- Soỏ lửụng HS ụỷ caực khoỏi lụựp cao so vụựi yeõu caàu thửùc teỏ.
- Moọt soỏ khoõng nhoỷ HS yeỏu keựm, thuù ủoọng trong hoaùt ủoọng hoùc taọp.
- HS chửa quen vụựi caựch hoaùt ủoọng nhoựm maứ chổ yỷ laùi cho HS khaực laứm.
- Giaựo vieõn moọt soỏ chửa thửùc sửù chuự troùng ủeỏn vaỏn ủeà hoaùt ủoọng toồ nhoựm, coự ngửụứi cho raống moõn cuỷa mỡnh khoõng thaọt sửù caàn hoaùt ủoọng nhoựm, hoaởc tieỏt daùy naứy khoõng coự gỡ ủeồ hoaùt ủoọng nhoựm neõn thửụứng cho qua.
- GV chửa khớch leọ, phaựt huy tớnh tớch cửùc cuỷa nhửừng HS coự khaỷ naờng trong lụựp moọt caựch kũp thụứi.
- Caực caõu hoỷi yeõu caàu cuỷa GV chửa ủuỷ sửực naờng ủoứi hoỷi HS phaỷi ủaàu tử, suy nghú maứ GV thửụứng laỏy ngay nhửừng caõu hoỷi trong saựch giaựo khoa hoaởc nhửừng caõu hoỷi quaự deó coự noọi dung trong saựch laứm ủeà taứi hoaùt ủoọng nhoựm. Hoaởc ủoõi khi, nhửừng caõu hoỷi cuỷa giaựo vieõn quaự vuùn vaởt vỡ nghú raống caõu hoỷi khoự thỡ caực em khoõng traỷ lụứi ủửục.
- Hoaùt ủoọng nhoựm thửụứng chổ ủửụùc thửùc hieọn trong caực tieỏt hoọi giaỷng, thanh tra neõn thửụứng cho saỹn caực em ủaựp aựn, tửứ ủoự caực em khoõng caàn phaứi suy nghú, tranh luaọn gỡ caỷ
- Vieọc chia nhoựm, phaõn coõng nhoựm chửa laứm toỏt, coự nhửừng em khoõng bieỏt mỡnh phaỷi laứm gỡ vaứ laứm nhử theỏ naứo, chổ bieỏt xuựm vaứo nhoựm ủeồ “nhỡn”.
- Thụứi gian cho hoaùt ủoọng nhoựm quaự ớt vỡ GV sụù “chaựy giaựo aựn”
- Chửa coự kieồm tra, chổnh sửỷa, khen ngụùi ủoọng vieõn kũp thụứi cho nhoựm hoaùt ủoọng toỏt. Chửa coự nhửừng thaứnh vieõn tớch cửùc ủửụùc huaỏn luyeọn trụỷ thaứnh nhửừng trụù giaỷng cho giaựo vieõn.
- Lửụùng kieỏn thửực caàn truyeàn taỷi trong moọt baứi giaỷng boọ moõn tieỏng Anh quaự nhieàu vaứ quaự daứi, ủaởc bieọt laứ tieỏng Anh lụựp 8, lụựp 9, do ủoự thửụứng khoõng ủuỷ thụứi gian cho caực hoaùt ủoọng nhoựm.
II/ Giaỷi quyeỏt vaỏn ủeà:
Cụ sụỷ lyự luaọn:
+ Qua quaự trỡnh giaỷng daùy boọ moõn Anh vaờn taùi trửụứng THCS Chu Vaờn An tửứ naờm 1999 tụựi nay, qua caực buoồi tham gia chuyeõn ủeà caực caỏp vaứ qua caực tieỏt dửù giụứ ủoàng nghieọp , toõi maùnh daùn trỡnh baứy nhửừng quan ủieồm cuỷa mỡnh veà phửụng phaựp hoaùt ủoọng nhoựm trong moọt tieỏt daùy. 
A / Vụựi giaựo vieõn: 
a/ Vieọc chuaồn bũ:
Trửụực heỏt caàn nghieõn cửựu thaọt kyừ noọi dung caàn truyeàn ủaùt trong baứi giaỷng. Xaực ủũnh roừ troùng taõm cuỷa baứi nhaốm coự sửù phaõn boỏ thụứi gian hụùp lyự nhaỏt cho tửứng tieồu muùc.
Laọp daứn yự nhửừng yự tửụỷng veà tieỏn trỡnh tieỏt daùy thaọt cuù theồ nhaốm khai thaực heỏt noọi dung cuỷa baứi.
Xaực ủũnh roừ noọi dung naứo caàn thieỏt cho hoaùt ủoọng nhoựm, noọi dung naứo khoõng thaọt caàn thieỏt. Traựnh vieọc daứnh quaự nhieàu thụứi gian cho hoaùt ủoọng nhoựm hoaởc boỷ queõn nhửừng troùng taõm caàn thieỏt cho hoaùt ủoọng naứy.
Nghieõn cửựu tỡm ra nhửừng caõu hoỷi thaọt sửù coõ ủoùng, xuực tớch, coự khaỷ naờng phaựt huy tớnh tử duy, saựng taùo cuỷa hoùc sinh. Traựnh nhửừng caõu hoỷi daứi doứng vaứ nhửừng caõu hoỷi hoùc sinh coự theồ ủoùc caõu traỷ lụứi trong saựch giaựo khoa.
Chuaồn bũ phieỏu hoùc taọp hoaởc caực caõu hoỷi yeõu caàu hoùc sinh thaỷo luaọn ủeồ phaựt cho caực nhoựm vaứo luực caàn thieỏt.
Vieọc phaõn nhoựm cuừng heỏt sửực quan troùng. Caàn coự sửù phaõn chia nhoựm cuù theồ tửứ ủaàu naờm hoùc, moói nhoựm khoõng neõn quaự ủoõng hoaởc quaự ớt. (phuứ hụùp nhaỏt laứ nhoựm 4 à 6 hoùc sinh). Moói nhoựm coự 1 nhoựm trửụỷng chổ huy. Moói toồ hoaởc moói daừy baứn coự1 hoùc sinh gioỷi laứm trụù giaỷng ủi kieồm tra caực nhoựm vaứ coỏ vaỏn cho caực nhoựm hoaứn thaứnh vieọc ủửụùc phaõn coõng ủuựng thụứi gian quy ủũnh. 
b/ Vieọc tieỏn haứnh toồ chửực hoaùt ủoọng nhoựm.
Yeõu caàu soỏ laàn hoaùt ủoọng nhoựm chổ neõn tửứ 2 ủeỏn 3 laàn cho moọt tieỏt daùy, nhieàu quaự deó nhaứm chaựn, ớt quaự tieỏt daùy seừ traàm, khoõng soõi ủoọng.
Moói laàn yeõu caàu HS hoaùt ủoọng nhoựm GV caàn neõu caõu hoỷi thaọt roừ raứng, maùch laùc, traựnh ủeồ HS hieồu laàm yự GV hoaởc khoõng hieồu heỏt noọi dung GV yeõu caàu.
Coự sửù chuaồn bũ trửụực cho nhửừng tỡnh huoỏng sử phaùm coự theồ xaỷy ra ngoứai yeõu caàu cuỷa baứi nhaốm khoõng bũ ủoọng trửụực tử duy cuỷa HS.
Yeõu caàu nhửừng “trụù giaỷng” ủửựng leõn laứm vieọc sau moọt thụứi gian nhaỏt ủũnh naứo ủoự. Kieồm tra nhanh nhửừng nhoựm yeỏu ủeồ coự nhửừng gụùi yự kũp thụứi hoaởc giuựp HS coự ủũnh hửụựng ủuựng theo noọi dung caàn thaỷo luaọn.
Yeõu caàu nhửừng “trụù giaỷng” baựo caựo nhanh keỏt quaỷ hoaùt ủoọng nhoựm cuỷa nhửừng nhoựm coứn laùi.
GV ủoỏi chieỏu keỏt quaỷ cuỷa caực nhoựm. ẹửa ra nhửừng nhaọn xeựt ngaộn goùn vaứ bieồu dửụng kũp thụứi nhửừng nhoựm hoùat ủoọng toỏt.
B/ Vụựi hoùc sinh: 
a/ Vieọc chuaồn bũ:
+ Caàn coự sửù chuaồn bũ thaọt kyừ theo yeõu caàu cuỷa Giaựo vieõn tửứ tieỏt trửụực. Hoùc sinh coự theồ tửù tỡm toứi, sửu taứm theõm kieỏn thửực tửứ caực nguoàn ngoaứi saựch giaựo khoa phuùc vuù cho baứi hoùc. 
b/ Vieọc thaỷo luaọn ụỷ treõn lụựp:
+ Tuyeọt ủoỏi phuùc tuứng sửù chổ huy cuỷa nhoựm trửụỷng.
+ Phaỷi coự yự thửực hoùc taọp cao, khoõng yỷ laùi cho ngửụứi khaực hoaởc traựnh thaỷo luaọn ủi quaự xa yeõu caàu cuỷa baứi.
+ Khoõng thaỷo luaọn quaự lụựn tieỏng ủeồ traựnh laứm oàn, aỷnh hửụỷng tụựi nhoựm khaực.
Quaự trỡnh thửùc nghieọm vaứ hieọu quaỷ coõng vieọc:
+ Quaự trỡnh thửùc nghieọm cuỷa toõi ủaừ vaứ ủang tieỏn haứnh tửứ ủaàu naờm hoùc 2006-2007 tụựi nay vaứ toõi nhaọn thaỏy keỏt quaỷ giaỷng daùy vaứ hoùc taọp ủeàu naõng leõn roừ reọt, ủửụùc toồ chuyeõn moõn vaứ chuyeõn moõn nhaứ trửụứng ủaựnh giaự cao. Hoùc sinh ngaứy caứng ham meõ vaứ haứo hửựng trong caực tieỏt daùy cuỷa toõi.
+ Hoùc sinh coự khaỷ naờng tửù tỡm toứi, nghieõn cửựu, tham khaỷo ủeồ tỡm ra caõu traỷ lụứi tửứ moọt ủeà taứi lụựn. hoaởc noọi dung trong taõm cuỷa baứi.
+ Soỏ lửụùng hoùc sinh haứo hửựng tham gia xaõy dửùng baứi ngaứy caứng taờng, chieỏm tyỷ leọ tụựi 90% so vụựi trửụực ủaõy chổ ủaùt chửứng 30%.
+ 90% hoùc sinh hieồu baứi ngay taùi lụựp vaứ coự khaỷ naờng thửùc haứnh toỏt caực yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn.
+ Giaựo vieõn coự ủieàu kieọn kieồm tra nhieàu hoùc sinh cuứng luực vụựi sửù trụ giuựp cuỷa hoùc sinh khaự, gioỷi. Tửứ ủoự ruựt ngaộn ủửụùc thụứi gian kieồm tra phaàn thửùc haứnh cuỷa hoùc sinh daứnh thụứi gian cho nhửừng hoaùt ủoọng khaực.
III/ Baứi hoùc kinh nghieọm:
Kinh nghieọm cuù theồ:
+ Qua quaự trỡnh thửùc hieọn phửụng phaựp naứy toõi nhaọn thaỏy sửù nhieọt tỡnh cuỷa caỷ thaày vaứ troứ trong moọt tieỏt daùy coự vai troứ heỏt sửực quan troùng.
+ Vụựi giaựo vieõn caàn coự sửù chuaồn bũ thaọt chu ủaựo trửụực khi daùy vaứ daởn doứ kyừ cho hoùc sinh chuaồn bũ baứi mụựi sau khi daùy.
+ Hoùc sinh caàn chuaồn bũ kyừ phaàn trong taõm cuỷa baứi maứ khoõng lan man vụựi nhửừng phaàn khoõng quan troùng.
+ Thaựi ủoọ cuỷa giaựo vieõn vụựi hoùc sinh cuừng raỏt caàn thieỏt, caàn coự thaựi ủoọ cụỷi mụỷ, chan hoứa vaứ vui veỷ vụựi hoùc sinh, bieỏt khớch leọ ủuựng luực seừ giuựp caực em tửù tin hụn khi tham gia vaứo baứi giaỷng. Traựnh gaõy khoõng khớ goứ boự naởng neà trong tieỏt daùy. Nhửừng caõu noựi vui ủuựng luực seừ coự hieọu quaỷ cao hụn nhieàu nhửừng lụứi giaựo huaỏn daứi doứng maứ phieỏn dieọn, tửứ ủoự giuựp caực em giaỷm ủửụùc aựp lửùc hoùc taọp.
Keỏt luaọn chung vaứ kieỏn nghũ.
+ ẹeồ ủaựp ửựng toỏt yeõu caàu ủoồi mụựi phửụng phaựp giaựo duùc ụỷ caỏp THCS, ngoaứi nhửừng yeỏu toỏ ngoaùi caỷnh nhử chửụng trỡnh, thụứi gian, trỡnh ủoọ cuỷa hoùc sinh, khaỷ naờng chuyeõn moõn cuỷa giaựo vieõn ẹieàu quan trong nhaỏt laứ phửụng thửực toồ chửực cuỷa giaựo vieõn trong moọt tieỏt daùy. Theo toõi baỏt cửự phửụng phaựp naứo cuừng caàn coự sửù thoỏng nhaỏt vaứ coự tớnh khaỷ thi ủeồ moùi giaựo vieõn ủeàu coự theồ deó daứng thửùc hieọn. (ủaởc bieọt laứ phửụng phaựp toồ chửực hoaùt ủoọng nhoựm). 
+ Toõi coự moọt chuựt kieỏn nghũ nhoỷ veà chửụng trinh Anh Vaờn 8 vaứ 9 laứ quaự naởng so vụựi trỡnh ủoọ nhaọn thửực cuỷa hoùc sinh vuứng saõu, trong khi ủoự coự nhieàu tieỏt doàn caỷ kyừ naờng nghe vaứ kyừ naờng noựi trong moọt tieỏt (trửụực kia laứ 2 tieỏt). Chuựng toõi thửùc sửù lung tuựng khi daùy nhửừng tieỏt naứy vỡ aựp lửùc thụứi gian khoõng ủuỷ cho moọt hoaùt ủoọng baõy giụứ laùi laứm caỷ hai hoaùt ủoọng.
Phuù luùc:
Treõn ủaõy laứ nhửừng kinh nghieọm cuỷa baỷn thaõn toõi trong quaự trỡnh giaỷng daùy boọ moõn Anh vaờn taùi trửụứng THCS Chu Van An trong thụứi gian qua. Thửùc ra ủụn vũ cuỷa toõi ụỷ vuứng xa, coứn nhieàu thieỏu thoỏn neõn toõi chửa coự ủieàu kieọn tỡm hieồu, tham khaỷo taứi lieọu veà ủeà taứi naứy. Kinh nghieọm treõn ủaõy coự theồ coự sửù truứng laởp naứo ủoự vụựi nhửừng taứi lieọu naứo ủoự, mong quyự ban giaựm khaỷo chổ duứm ủeồ toõi tham khaỷo theõm nhaốm naõng cao hụn nửừa chuyeõn moõn cuỷa baỷn thaõn toõi, phuùc vuù toỏt hụn cho sửù nghieọp giaựo duùc ủũa phửụng Soõng Xoaứi.
Toõi xin chaõn thaứnh caỷm ụn quyự vũ ủaừ daứnh thụứi gian ủoùc baỷn saựng kieỏn kinh nghieọm cuỷa toõi.

File đính kèm:

  • docSKKN_VE_KY_NANG_NOI_G8_2010.doc
Sáng Kiến Liên Quan