Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy nghe hiểu có hiệu quả cho học sinh lớp 8

Tiếng Anh là ngôn ngữ được nhiều quốc gia sử dụng nhất, nó trở thành ngụn ngữ chớnh thức của nhiều nước, là ngôn ngữ giao tiếp giữa con người với con người trên toàn thế giới.

Với xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng phát huy hết khả năng sẵn có trong mọi lĩnh vực. Ngôn ngữ giao tiếp trở thành công cụ đắc lực và có sức mạnh tiên quyết. Hiện nay, khi đất nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì việc biết tiếng Anh và sử dụng được tiếng Anh sẽ giúp chúng ta có nhiều cơ hội để nâng cao sự hiểu biết và phát triển về mọi mặt. Chính vì vậy, môn ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Ngày nay, ở nước ta trong các nhà trường phổ thông, đại học hay cao đẳng và chương trình đào tạo sau đại học, bộ môn tiếng Anh đã được coi như một môn học chính - một môn học bắt buộc.

Chúng ta đó xác định vị trí của môn học đối với sự phát triển chung của toàn xã hội: là một phương tiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực; tiếp cận thông tin và khoa học kĩ thuật; tiếp cận những nền văn hoá khác cũng như những sự kiện quốc tế quan trọng. Bộ Giáo dục - Đào tạo đưa ra mục tiêu cho bộ môn: Chương trình môn tiếng Anh cấp THCS nhằm hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức và kĩ năng cơ bản về tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học tập và lao động.

Chương trình tiếng Anh đã được đưa vào giảng dạy ở các trường THCS nhiều năm nay, nhưng tiờ́ng Anh vẫn là một môn học tương đối khú đối với học sinh. Phương pháp thực hiện các tiết dạy cũng như mục đích dạy và học tiếng Anh cũng cú những đặc thù riêng so với những môn học khác.

 

docx16 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 2648 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số phương pháp dạy nghe hiểu có hiệu quả cho học sinh lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ờn cứu một số kinh nghiệm để thực hiện “một số phương phỏp dạy nghe hiểu cú hiệu quả cho học sinh lớp 8”.
Khỏch thể nghiờn cứu:
Giỏo viờn trong tổ, nhúm tiếng Anh lớp 8 của trường.
Phạm vi nghiờn cứu:
Một số phương phỏp dạy nghe hiểu cú hiệu quả cho học sinh lớp 8, với sự hăng hỏi nỗ lực khụng chỉ từ phớa giỏo viờn mà con từ phớa học sinh. Với phạm vi của đề tài này, tụi thực hiện trong cỏc tiết dạy tiếng Anh lớp 8A1 của nhà trường.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
Tổng quan:
Đõy là sỏng kiến kinh nghiệm nghiờn cứu cú thể được ứng dụng trong việc phỏt triển kỹ năng nghe và núi.
Nội dung: 
Vấn đề đặt ra là làm thế nào chỳng ta khắc phục được những điểm yếu trờn để gúp phần nõng cao chất lượng học kĩ năng nghe, giỳp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, sử dụng tiếng Anh như một ngụn ngữ thứ hai.
Bước 1: Khảo sỏt đặc điểm tỡnh hỡnh
Bước vào đầu năm học, tụi tiến hành khảo sỏt chất lượng mụn tiếng Anh, đặc biệt chỳ ý kĩ năng nghe hiểu để nắm rừ tỡnh hỡnh, sức học, kĩ năng nghe của học sinh lớp 8A1 - đối tượng đó qua thực nghiệm học tiếng Anh ở lớp 6, 7.
Nội dung khảo sỏt:
Listen and complete the dialogue
Hoa: Hello, Lan.
Lan: Hi, Hoa. You seem (1)..........................
Hoa: I am. I received a (2)...............from my friend Nien today.
Lan: Do I know her?
Hoa: I don’t think so. She (3).................... my next door neighbor in Hue.
Lan: What does she (4)..................... like?
Hoa: Oh, She’s (5)................. Here is her (6).......................Lan: What a (7)..................... smile! Was she your (8).........................?
Hoa: Oh, no. She wasn’t old (9) ...............to be (10) ......................my class.
Keys:
1. happy	2. letter	3. was	4. look
5. beautiful	6. photograph	7. lovely	8. classmate
9. enough	10. in
Kết quả:
Lớp
Sĩ số
Tốt
Khỏ
TB
Yếu
Kộm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
8A1
50
20
40
15
30
12
24
3
6
0
0
Qua kết quả trờn, tụi nhận thấy kỹ năng nghe của cỏc em cũn một số hạn chế. Một số em chưa hiểu được bài, chưa vận dụng thành thục được kiến thức mỡnh đó học. Vỡ bài nghe này ở mức độ trung bỡnh với từ vựng tương đối đơn giản, những thụng tin này cỏc em đó được học. Do vậy, tụi đó trăn trở và đưa ra một số kinh nghiệm trong quỏ trỡnh dạy nghe.
Bước 2: Cỏc biện phỏp cụ thể
I/ Sử dụng tốt linh hoạt cỏc kỹ thuật trong một tiết dạy kĩ năng nghe
Việc rốn luyện kỹ năng nghe trong một tiết học nghe được thực hiện qua 3 giai đoạn:
1. Pre- listening
Mục đớch của cỏc hoạt động trong giai đoạn này là giỳp học sinh tập trung sự chỳ ý vào chủ đề, đặc biệt là đoỏn trước những thụng tin của chủ đề được nghe. Để khắc phục những khú khăn khi nghe trong tiết học, giỏo viờn cần giới thiệu chủ đề, ngữ cảnh, tỡnh huống, nội dung cú liờn quan đến bài nghe, khai thỏc xem học sinh đó biết và chưa biết gỡ về nội dung sẽ nghe, gợi trớ tũ mũ, tạo hứng thỳ cho cỏc hoạt động của bài.
- Cho học sinh suy đoỏn những điều sắp nghe trong một ngữ cảnh nhất định.
- Dạy từ vựng tuy nhiờn lưu ý là khụng giới thiệu hết từ mới, nờn để học sinh đoỏn nghĩa của từ trong ngữ cảnh.
- Cung cấp mục đớch nghe, soạn ra cỏc yờu cầu nhiệm vụ và bài tập về nội dung nghe.
- Khi tiến hành cỏc hoạt động nghe, việc dựng trực quan tranh ảnh minh hoạ kốm theo sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc làm rừ ngữ cảnh gợi ý nội dung sắp nghe. Tranh ảnh, poster... cũn là phương tiện để kiểm tra mức độ nghe hiểu của học sinh. Nghe xỏc định tranh cú liờn quan sắp xếp theo thứ tự.
- Cho học sinh xem tranh hay cõu hỏi trong bài tập để đoỏn ra chủ để, thụng tin cần thiết nghe.
Một số thủ thuật dạy học trong giai đoạn này.
- True / False statements prediction
- Open-prediction
- Ordering
- Pre-question
Việc lựa chọn hoạt động nào để thực hiện trong giai đoạn này cũn tuỳ thuộc vào một số yếu tố như thời gian tiến hành bài tập nghe, tài liệu cú sẵn hay khụng cú sẵn, trỡnh độ và sở thớch của học sinh. Điều kiện giảng dạy của lớp cũng là một trong những yếu tố đưa đến quyết định chọn lựa kĩ thuật nào. Ngoài ra mục đớch giảng dạy của bài nghe và mục tiờu thực hiện cũng là những yếu tố cơ bản để giỏo viờn đưa ra cỏc quyết định chọn lựa.
Vớ dụ: Unit 5 - Study habits
Unit 5: Study habits
Lesson 3: Listen
Pre-listening
Pre- teach vocabulary
- Behavior (n) (translation)
- A participant (n) (explanation)
- Satisfactory ≠ unsatisfactory
- Cooperation (n) (translation)
- Attendance (n) (translation)
- (to) appreciate (translation)
Check vocabulary: Slap the board	
Open prediction
Set the scene
? Read through Nga’s report and tell me what a, b, c... are about? Predict the missing information and then compare with your partners.
a. Days present (1)................................
b. Days absent (2)..........................
c. Behavior - participant (3).........................
d. Listening (4).....................................
e. Speaking (5)........................................
f. Reading (6).........................................
g. Writing (7).................................
Feedback students’ prediction 
2. While- listening
- Mục đớch của cỏc hoạt động trong giai đoạn này là giỳp cho học sinh thực hành kỹ năng nghe tức là qua lời núi rỳt ra được thụng tin cần truyền đạt.
- Cho học sinh nghe và làm bài tập, nếu phần trước cho học sinh đoỏn nội dung nghe thỡ ở phần này cho học sinh đối chiếu điều đó nghe với điều đó đoỏn.
- Đối với bài nghe khú giỏo viờn cú thể chia quỏ trỡnh nghe thành bài tập nghe từ dễ đến khú.
- Đối với bài nghe dài cú thể đơn giản húa bài nghe thành cỏc dạng bài tập phự hợp trỡnh độ học sinh.
- Một số hỡnh thức thể hiện trong giai đoạn này
+ Defining True-False
+ Checking the correct answer
+ Matching
+ Filling in the gap/ chart
+ Answering comprehension questions
+ Multiple choices
+ Identifying mistakes
+ Listening and drawing
Vớ dụ: Unit 5 - Study habits
While- listening
1. Listening
? Listen to the tape and check your prediction
Feed back? Work in groups and write the answers on the poster
Hang the poster on the board and correct.
Answer keys
1. 87 days present
2. 5 days absent
3. Participation: S
4. Listening: C
5. Speaking: A
6. Reading: A
7. Writing: B
2. Comprehension questions
? Listen to the dialogue again and give the short answer for the questions
a. Why did Nga miss five days of school?
b. How can she improve her listening skill?
Answer keys:
a. due to sickness
b. watch English TV and listen to English programs
3. Post- listening
Mục đớch của cỏc hoạt động sau khi nghe:
- Kiểm tra xem học sinh cú hiểu những thụng tin được nghe theo yờu cầu hay khụng và cú hoàn thành được cỏc hoạt động trong giai đoạn “While- listening” hay khụng.
- Tỡm ra nguyờn nhõn học sinh khụng nghe được hoặc khụng hiểu được một số phần nào đú trong bài tập nghe.
- Giỳp học sinh cú cơ hội đỏnh giỏ thỏi độ biểu cảm người thể hiện hội thoại qua ngữ điệu giao tiếp.
- Dựng bài tập mở rộng theo chủ đề bài nghe và kĩ năng bổ trợ để luyện nghe
+ Một số thủ thuật trong giai đoạn này
- Cho đỏp ỏn và thụng tin phản hồi.
- Cho học sinh nhắc lại một số điều/ cõu đó nghe. Feedback (While listening).
- Tổ chức cho học sinh núi về bản thõn hay về bạn bằng cỏch dựa vào một vài thụng tin trong bài nghe.
- Cho học sinh nờu vài nhận xột về kết quả nghe của nhúm.
- Cho học sinh đúng vai thể hiện lại cuộc hội thoại đó nghe.
- Dựng bài tập mở rộng để học sinh cú thờm thụng tin của bài nghe.
Tuỳ theo từng tiết cụ thể mà giỏo viờn cú thể sử dụng một trong những hoạt động trờn.
Vớ dụ: Unit 5 - Study habits
Post-listening
Write it up
Transformation (writing)
? Bases on the following passage, write another passage about your study.
Nga has worked very hard this year and her grades are very good. She missed 5 days of school due to sickness. Her participation and cooperation are satisfactory. Her speaking and reading are excellent and her writing is good but her listening skill is not very good.
Feed back
Và tựy theo đặc điểm của từng bài giỏo viờn cú thể tiến hành thực hiện quy trỡnh 3 bước luyện nghe hiểu cho học sinh, đặc biệt là bước thứ nhất sao cho cú thể giỳp cỏc em hỡnh thành và phỏt triển hứng thỳ khả năng tập trung, biết sử dụng thụng tin suy đoỏn điều sẽ nghe. Nhờ vậy, học sinh sẽ chủ động và tự tin hơn khi nghe.
Yờu cầu trong tiết dạy nghe cần: 
+ Đảm bảo chất lượng mẫu nghe
+ Bằng đài cú chất lượng tốt
+ Giỏo viờn đọc với tốc độ trung bỡnh, phỏt õm chuẩn xỏc
II/ Kết hợp luyện nghe vào cỏc nhúm kĩ thuật khỏc
1. Nhúm kỹ thuật luyện tập cơ sở
1.1. Luyện nề nếp tập trung chỳ ý khi nghe
Đõy là những thủ thuật cú ý nghĩa tiền đề trong việc hỡnh thành cho học sinh khả năng nghe tiếng Anh.
Cho học sinh nghe từ cõu hay đoạn, bài và giỏo viờn gọi cỏ nhõn học sinh lặp lại. Tập cho học sinh cú ý thức và thúi quen lắng nghe bạn. Một cỏch giỳp học sinh tập trung chỳ ý nghe bạn núi đú là giỏo viờn thường xuyờn đặt ra những cõu hỏi yờu cầu học sinh phải sử dụng lại những thụng tin từ điều bạn mỡnh đó núi để trả lời:
Vớ dụ: học sinh A núi: “My house is in the countryside. It is not big but very nice”. Sau khi bạn A núi xong, tụi gọi bất kỡ học sinh nào trả lời cõu hỏi: Where does A live? How is his house?
Mỗi tuần một lần cho học sinh chơi một trũ chơi tập trung nghe.
Vớ dụ: 
Trũ chơi thứ nhất: Truyền tin
Lớp cú 12 dóy bàn, giỏo viờn làm 12 phiếu, trờn mỗi phiếu ghi một cõu. Sau đú trao phiếu cho 1 học sinh đầu dóy. Học sinh này cú nhiệm vụ núi thầm với học sinh bờn cạnh điều mỡnh đọc được. Cứ thế, học sinh này nối tiếp học sinh kia truyền tin cho đến học sinh cuối dóy. Học sinh cuối dóy cú nhiệm vụ núi lại cõu hay đoạn mỡnh nghe được trước lớp, và học sinh đầu dóy sẽ xỏc định đỳng hay khụng so với nội dung đó ghi trờn phiếu.
Trũ chơi thứ hai: Tỡm bạn giao tiếp
Giỏo viờn chuẩn bị một số cõu hỏi và cõu trả lời trờn giấy, ghộp cõu trả lời với cõu hỏi bằng cỏch cho chỳng những con số: thớ dụ cõu hỏi 1 tương ứng với cõu trả lời 5. Học sinh tự tỡm cõu trả lời bằng cỏch tỡm ra bạn của mỡnh tương ứng với cõu trả phự hợp, cặp nào nhận ra nhau đầu tiờn sẽ thắng.
Trũ chơi thứ ba: Giỳp bạn học tốt
Mỗi học sinh trong lớp tự đặt một cõu, cỏc thành viờn cũn lại sẽ lắng nghe bạn đọc cõu của mỡnh rồi xỏc định cõu đỳng hay sai và sửa cõu nếu cần. Giỏo viờn nờn cho học sinh bốc thăm nhiệm vụ để mọi thành viờn của trong lớp phải lắng nghe bạn đọc.
Trũ chơi thứ tư: Thi nghe truyện trả lời nhanh “Ai ở đõu? Ai làm gỡ?”
Vớ dụ: Giỏo viờn giới thiệu: This person is very famous in Viet Nam. He was born in 1890 in Kim Lien - Nghe An and died in 1969. “Who is he?”
1.2. Luyện nghe trọng õm của từ và trọng õm của cõu.
Người Anh khi nghe một từ cú nhiều õm tiết họ chỳ ý trọng õm của từ đú. Vớ dụ: với từ Sensible; Sộn-si-ble thỡ họ nghe chủ yếu trọng õm “sen” chứ khụng phải tất cả 3 õm tiết. Khi nghe một từ nhiều õm tiết, ta nờn luyện tập nghe trọng õm của từ đú.
Khi nghe một cõu dài hoặc khú, chỳ ý nghe những trọng õm trong cõu rồi phối hợp cỏc trọng õm ấy lại để đoỏn nghĩa của cả cõu.
Vớ dụ khi nghe cõu: Mai bought the material and made the dress for me
Chỳ ý nghe cỏc từ trọng õm (từ in đậm) rồi đoỏn ý nghĩa của cõu núi ấy. Như vậy với kỹ thuật này tụi luyện cho học sinh vừa nghe vừa đoỏn nghĩa bằng cỏch nắm bắt trọng õm. Việc luyện nghe trọng õm từ hay cõu cần được thực hiện khụng chỉ trong cỏc bài tập nghe mà trong nhiều khõu hoạt động khỏc nhau của dạy học tiếng Anh: luyện đọc từ mới; giới thiệu cấu trỳc ngữ phỏp mới; hoặc thực hiện hoạt động Before you read, listen and read hoặc read ở mỗi đơn vị bài học.
1.3. Luyện nghe và nhận diện cỏc cặp õm dễ lẫn, cỏc õm khú phỏt õm chuẩn và cỏch nối õm trong lỳc núi của người bản xứ .
Trờn thực tế, nhiều học sinh tiếp nhận một giọng núi tiếng Anh thường khụng chuẩn hoặc chứa nhiều õm khụng thực giống với cỏch phỏt õm của người bản xứ. Đõy cũng là một trở ngại đối với học sinh khi nghe người bản xứ núi. Như vậy cần rốn luyện cho học sinh cú ý thức nhận diện ra cỏc õm khú phỏt õm chuẩn, hay cỏc õm dễ lẫn cũng như cỏch nối õm trong lỳc núi của người bản xứ.Tương tự như việc thực hiện kỹ thuật “b”, việc luyện nghe này cần được thực hiện lồng ghộp và thường xuyờn trong lỳc luyện đọc từ mới, giới thiệu cỏc cấu trỳc ngữ phỏp mới, hoặc thực hiện hoạt động Listen and read hoặc read ở mỗi đơn vị bài học. Ngoài ra, giỏo viờn cú thể thực hiện một số trũ chơi để giỳp cỏc em vừa thư gión, vừa củng cố kĩ năng nhận diện õm và cỏch nối õm cụ thể gần gũi hơn với õm bản xứ.
2. Nhúm kỹ thuật luyện tập trọng tõm
Đõy là những biện phỏp giỳp học sinh luyện tập cỏc kỹ năng nghe hiểu một bài hội thoại hay một bài đọc trong sỏch giỏo khoa. Cú hai biện phỏp chớnh:
2.1. Kết hợp phần Listen and read hoặc read
Giỏo viờn tạo thờm cơ hội luyện nghe cho học sinh bằng cỏch tận dụng khai thỏc ngữ liệu trong cỏc phần này và thiết kế nhiều hỡnh thức bài tập luyện nghe. Phần listen and read là một bài hội thoại nhằm giới thiệu nội dung chủ điểm và từ vựng, cấu trỳc ngữ phỏp mới. Mặc dự giới thiệu ngữ liệu mới, phần listen and read bao giờ cũng bao hàm những ngữ liệu mà học sinh đó học. Vỡ vậy cú thể khai thỏc phần nào đú trong khõu này để luyện kỹ năng nghe.
- Cỏch thức tiến hành:
Trước khi cho học sinh nghe, yờu cầu học sinh khụng dựng sỏch giỏo khoa.
Giỏo viờn tạo tỡnh huống / ngữ cảnh bằng cỏch sử dụng hoặc mụi trường vật chất xung quanh, hoặc những tỡnh huống thật trờn lớp, hoặc thực tế đời sống gia đỡnh, bạn bố của học sinh, hoặc cỏc chuyện cú thật, cỏc hiện tượng thực tế, phổ biến hoặc bản đồ, bản tin trờn bỏo chớ. Ngoài ra, giỏo viờn cú thể lập tỡnh huống và ngữ cảnh với sự hổ trợ của giỏo cụ trực quan và ngữ liệu học sinh đó học cú liờn quan đến nội dung bài sẽ nghe. Bước này nhằm giỳp học sinh hứng thỳ và nhận ra hướng chủ đề của bài nghe.
Vớ dụ: Unit 2 - Lesson 1: Listen and read
Set the scene:
“Hoa and Nga are talking on the phone. They are talking about going to see a movie” Listen to the dialogue and answer the following questions.
1. Who made the call?
2. Who arranged the meeting place?
Yờu cầu học sinh nghe và trả lời cõu hỏi. Tổ chức cho học sinh thi đua và tuyờn dương kết quả học sinh đạt được theo nhúm/ tổ. Cho học sinh mở sỏch rồi vừa nghe lại vừa đọc bài hội thoại, chỳ ý phỏt hiện từ vựng mới cũng như cấu trỳc mới và trọng õm của chỳng.
2.2. Tổ chức cho học sinh luyện nghe một cỏch chủ động và sỏng tạo qua cỏc bài tập nghe trong sỏch giỏo khoa
Cỏc bài nghe ở lớp 6, 7 hầu hết cú tranh kốm theo. Đến lớp 8 lượng tranh giảm dần và cú nhiều bài khụng cú tranh. Tuỳ theo đặc điểm của từng bài, giỏo viờn cú thể tiến hành thực hiện quy trỡnh ba bước luyện nghe hiểu cho học sinh, đặc biệt là bước thứ nhất sao cho cú thể giỳp cỏc em hỡnh thành và phỏt triển hứng thỳ, khả năng tập trung vào những trọng tõm cần nghe và biết sử dụng cỏc thụng tin từ chớnh cỏc cõu hỏi hay tranh ảnh, biểu đồ trong bài tập nghe để suy đoỏn điều đang nghe. Nhờ vậy, học sinh chủ động và tự tin hơn khi nghe.
3. Nhúm kỹ thuật luyện tập mở rộng
Cung cấp thờm một số bài luyện tập mở rộng bằng cỏch chọn một số ngữ liệu với trỡnh độ tương đương từ cỏc tài liệu như: Language in focus, New interchange  làm bài kiểm tra ngắn hàng tuần, hàng thỏng, sửa bài và đỏnh giỏ ngay tại lớp. Kết quả của cỏc bài này cần cho học sinh lưu lại cựng kết quả học tập của mỡnh theo trỡnh tự thời gian để giỳp học sinh dễ dàng nhận ra sự tiến bộ của bản thõn, cũng như để giỏo viờn thuận tiện rong việc trao đổi với phụ huynh về việc học của con em họ.
Vớ dụ: Kiểm tra 15 phỳt- kiểm tra kĩ năng nghe
Listen. You are going to listen to Hoa talking about her pen pal, Peter. Listen carefully and give short answers.
Example: 
Who is Peter? - Hoa’s pen pal.
1. How old is he?
........................................................................................................................
2. How long has he lived in London?
........................................................................................................................
3. What does he like doing in his free time?
........................................................................................................................
4. What is he going to do next summer?
........................................................................................................................
5. Is he going to visit Hanoi next summer?
........................................................................................................................
Tapescript: 
Peter is my pen pal. He is fifteen years old. He lives in a house in London. He has lived there for ten years. He is an excellent student. He always works hard at school and gets good marks. He loves learning Vietnamese in his free time. He often practices writing letters in Vietnamese. Sometimes helps me to correct my writing, and I help him to correct his spelling mistakes. Next summer, he is going to visit Ho Chi Minh City with his family. I’m expecting to see him.
Trong quỏ trỡnh giảng dạy, tụi luụn tạo cơ hội để giỳp cỏc em luyện nghe và yờu cầu cỏc em cần tăng cường nghe tiếng Anh nhiều (qua TV, đài, đĩa, internet) đặc biệt là nghe người bản xứ núi.
Bước 3: Kiểm tra kết quả (qua thực tế cỏc tiết dạy, thăm dũ ý kiến của học sinh và so sỏnh chất lượng của lớp)
Trong quỏ trỡnh giảng dạy, tụi nhận thấy sự căng thẳng, lo lắng của cỏc em học sinh đa phần đó giảm rừ rệt, cỏc em hứng thỳ hăng say luyện tập và kết quả tiếp thu bài của học sinh tốt hơn.
a. Kết quả đặt được: qua đợt kiểm tra học kỡ I năm học 2014-2015
Lớp
Sĩ số
Tốt
Khỏ
TB
Yếu
Kộm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
8A1
50
30
60
15
30
5
10
b. So sỏnh
So với kết quả khảo sỏt đầu năm tụi thấy
Chất lượng tốt, khỏ tăng lờn: 20%
Số học sinh trung bỡnh giảm: 14%
Hầu hết cỏc em đều làm tốt phần nghe trong bài kiểm tra định kỳ
PHẦN III – KẾT LUẬN
1. Kết quả nghiên cứu.
Trên đây là một số phương pháp dạy nghe cú hiệu quả mà tôi đã áp dụng giảng dạy cho đối tượng học sinh lớp 8A1. Kết quả cho thṍy, hiợ̀n tại khoảng 90% học sinh lớp đã cú thể nghe hiểu tốt với phạm vi chương trỡnh tiếng Anh lớp 8 THCS .Con sụ́ này đõ̀u năm học 2014-2015 là 70% 
2. Bài học kinh nghiệm.
Giỏo viờn cần phỏt hiện ra nhưng thiếu sút cơ bản của học sinh để cú hướng khắc phục; khuyến khớch động viờn cỏc em luyện tập thờm kĩ năng nghe; quan tõm nhiều hơn đến đối tượng học sinh yếu kộm giỳp cỏc em quen dần với ngoại ngữ (tiếng Anh) và cú thể sử dụng chỳng trong cuộc sống. 
Giỏo viờn cần biết lựa chọn cỏc thủ thuật phự hợp với từng đối tượng học sinh, tạo mọi điều kiện, gõy hứng thỳ cho học sinh học bộ mụn này núi chung và rốn luyện kĩ năng nghe núi riờng.
Trong cỏc tiết dạy, giỏo viờn cần tận dụng thời gian hướng dẫn cụ thể để học sinh dễ dàng tiến hành cỏc hoạt động tiếp theo.
Cần nghiờn cứu cỏc hạn chế trong việc giảng dạy: thời gian, sĩ số lớp, đồ dựng dạy học cỏc yếu tố vật chất như diện tớch lớp học, giỏo cụ trực quan...
3. Kiến nghị.
Với những kinh nghiệm trên, tôi hi vọng sẽ đóng góp mụ̣t phõ̀n nhỏ trong việc giúp đồng nghiệp và học sinh áp dụng các phương pháp có hiệu quả trong quá trình dạy và học tiờ́ng Anh. Tôi cũng đề xuất có một giáo trình về dạy nghe hiểu cho giáo viên và học sinh đưa vào sử dụng ở trong trường THCS. Đây là nguyện vọng thực tế và là nhu cầu của giáo viên và học sinh nhằm đưa chất lượng học ngoại ngữ lên cao, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và chương trình đề ra.
III. Kết luận
Học tập là một cụng việc lõu dài, đũi hỏi nhiều nỗ lực cố gắng của cỏc em học sinh. Do vậy, người giỏo viờn ngoài nhiệm vụ truyền đạt kiến thức cũn phải tỡm tũi cỏc phương phỏp giỳp giờ học cú hiệu quả, thu hỳt sự tập trung chỳ ý của cỏc em. Hướng dẫn cho cỏc em phương phỏp học tập là rất quan trọng, đặc biệt cần khuyến khớch cỏc em sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống. Học ngoại ngữ mà khụng thực hành giao tiếp thỡ ngày một phai mờ ngụn ngữ mỡnh đang học. Vỡ vậy, tụi xin đúng gúp một số ý kiến nhỏ trờn nhằm giỳp bản thõn tỡm ra được một phương phỏp giảng dạy một tiết nghe đạt hiệu quả, giỳp học sinh học tập đạt chất lượng cao. Rất mong được sự gúp ý của cỏc bạn đồng nghiệp.

File đính kèm:

  • docxskkn_14-15_-_huyen_cap_quan_121201813.docx
Sáng Kiến Liên Quan