Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác đội ở trường Tiểu học

Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng cộng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nồng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội hoạt động trong nhà trường và trên địa bàn dân cư, lấy 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu để rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ cho thiếu nhi trong học tập, hoạt động vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 Đội TNTP Hồ Chí Minh với mục đích tập hợp, giáo dục thiếu nhi trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Việc giáo dục đội viên là nhiệm vụ chủ yếu, trực tiếp của tổ chức Đội. Muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, người GV- TPT phải nắm vững một cách sâu sắc về Đội TNTP Hồ Chí Minh, về cơ sở khoa học, tâm ly lứa tuổi, và các hoạt động mang tính giáo dục của Đội. Ngoài ra phải biết tổ chức, quản ly và điều hành các hoạt động Đội trong phạm vi liên đội do mình phụ trách.

 

doc17 trang | Chia sẻ: duycoi179 | Lượt xem: 2694 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác đội ở trường Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, lên kế hoạc hoạt động cụ thể phù hợp cho từng khối lớp, kế hoạch chung cho toàn liên đội.
2* Phối hợp chặt chẽ với GV chủ nhiệm, với BCH liên đội, Ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chuyên môn đồng thời chú y tập huấn các kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ này một cách đầy đủ, đúng quy trình.
3* Phối hợp với các lực lượng xã hội, lực lượng giáo dục khác để có sự phối hợp cộng tác trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
4* Tranh thủ sự chỉ đạo của BGH nhà trường, của Đoàn thanh niên và HĐĐ các cấp để có sự phối hợp trong quá trình hoạt động.
5* Đòi hỏi người Tổng phụ trách phải nhiệt tình với phong trào Đội, tính kiên trì và lòng yêu trẻ. Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động Đội. Không ngừng tự học, tự nghiên cứu và học hỏi đồng nghiệp trong việc tổ chức hoạt động Đội để xây dựng vốn kinh nghiệm, vốn kiến thức cho bản thân.
IV. KẾT LUẬN:
 Trong những năm qua, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định được vị trí của mình, thể hiện rõ sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Để đạt được kết quả này, bản thân tổ chức Đội đã có những đổi mới về các loại hình hoạt động nhằm thu hút trẻ em vào tổ chức, tạo cho mọi đội viên phát huy mọi khả năng của mình trong hoạt động Đội.
 Để hoạt động Đội ngày càng phát triển hơn nữa, đòi hỏi người Phụ trách phải bết yêu trẻ, nhiệt tình, có năng lực và kinh nghiệm để làm nòng cốt tập hợp các lực lượng phụ trách Đội và Thiếu nhi.
 Bên cạnh đó đòi hỏi bản thân người TPT phải biết đổi mới cách thức hoạt động sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ em ngày một đa dạng và phong phú, phù hợp với đặc điểm từng trường, từng vùng miền. Từng bước nâng cao nhận thức, năng lực học tập và các hoạt động cho học sinh .
 Nhằm góp phần giáo dục các em một cách toàn diện về : Văn - Trí -Thể - Mĩ, xứng đáng là những chủ nhân của tương lai của đất nước.
V. KIẾN NGHỊ:
*Đối với Hội đồng Đội các cấp:
- Tiếp tục duy trì việc tập huấn định kỳ các hoạt động Đội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu học tập cho đội ngũ TPT Đội.
*Đối với Phòng GD&ĐT :
 Tăng cường sự chỉ đạo việc phối hợp hoạt động Đội với hoạt động giáo dục NGLL, phổ biến thêm các tài liệu về hướng dẫn các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các mô hình hoạt động...và việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
*Đối với nhà trường:
 Đầu tư thêm cho liên đội về kinh phí cũng như CSVC phục vụ cho hoạt động Đội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm phát huy tối đa tác dụng của các hoạt động Đội trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
 Quảng Thuận, ngày 20 tháng 5 năm 2012
 Người viết sáng kiến 
 Phan Tiến Lâm
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HĐKH CẤP TRƯỜNG
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 CHỦ TỊCH HĐKH TRƯỜNG
 HIỆU TRƯỞNG
 Đoàn Ngọc Tình
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HĐKH PHÒNG GD & ĐT
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................
  CHỦ TỊCH HĐKH PHÒNG GD&ĐT
 (Ký tên, đóng dấu)
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG
 HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4
	PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ
 Việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán nhằm tạo nguồn cho các bậc học tiếp theo, góp phần chuẩn bị nhân tài cho đất nước là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi một giáo viên trong quá trình dạy học toán ở tiểu học.
 Lứa tuổi học sinh tiểu học bước đầu đã có sự phân hóa về mặt trình độ, nhịp độ hứng thú, động cơ nhận thứcVì vậy, để tạo điều kiện cho những hoc sinh giỏi toán phát triển, giáo viên cần phải biết đổi mới phương pháp dạy học, dạy học sát với từng đối tượng học sinh.
 Để công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán đạt hiệu quả cao, yêu cầu giáo viên phải có ý thức, kỹ năng, biện pháp, kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán từ những năm đầu cấp tiểu học.
 Hiện nay, hầu hết các trường tiểu học đã và đang quan tâm đến công việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán; coi đây là mục tiêu ưu tiên đã đầu tư thời gian, cử nhiều giáo viên có năng lực bồi dưỡng từng chương ,từng phần, từng lớp. Trường tiểu học Quảng Hợp cũng không nằm ngoài mục tiêu đó.
 Tuy nhiên, Trường Tiểu học Quảng Hợp là trường thuộc xã miền núi đặc biệt khó khăn, phần lớn người dân sống bằng nghề nông nên điều kiện chăm lo con cái học tập ít được chú trọng. Học sinh đi học chủ yếu là thời gian học ở trên lớp. Cô giáo dạy bao nhiêu biết bấy nhiêu chứ chưa có điều kiện để luyện tập thêm ở nhà.Hơn nữa, các loại sách tham khảo còn ít. Vì vậy, nhiều năm qua số em dự thi học sinh giỏi toán lớp 4 cấp trường đều đạt kết quả chưa cao, đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi qua các đợt kiểm tra đầu năm và giữa học kỳ 1 năm học 2007-2008 rất thấp.
 Cụ thể:Học sinh giỏi toán : 3/20 Tỷ lệ : 15%
 Với chất lượng như vậy đặt ra cho tôi một suy nghĩ làm sao để nâng cao chất lượng học sinh giỏi của lớp. Điều đó định hướng cho tôi trong khi dạy môn toán phải làm thế nào để các em say mê và quan tâm hơn đến toán học. Xuất phát từ tình hình thực tế học sinh và yêu cầu về môn toán đối với học sinh lớp 4, bản thân tôi đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp thực hiện và’’Kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4’’ của tôi không nằm ngoài việc tìm hiểu, đúc rút kinh nghiệm vốn có của giáo viên tiểu học nói chung và bản thân tôi nói riêng nhằm đóng góp những ý kiến góp phần vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 ở trường tiểu học có hiệu quả hơn.
PHẦN II - BIỆN PHÁP 
PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4
 I/ Biện pháp phát hiện học sinh giỏi toán lớp 4.
1/ Những biểu hiện học sinh có năng khiếu toán.
 Năng hiếu toán được hiểu là tài năng bẩm sinh về một mặt nào đó (ví dụ: năng khiếu toán, năng khiếu âm nhạc)
 Biểu hiện của những học sinh có năng khiếu toán là lòng yêu thích bộ môn có tính tò mò ham hiểu biết, có ý thức vượt khó, tự giác tổ chức tốt việc học.Những học sinh này thường tiếp thu nhanh, nắm chắc và vận dụng tốt kiến thức, tư duy phát triển tốt, linh hoạt, có trí tưởng tượng không gian, kết quả học tập tốt
2/Biện pháp phát hiện học sinh có năng khiếu toán.
 a/Căn cứ vào kết quả học tập từ dưới.
 Việc phát hiện học sinh có năng khiếu toán được tiến hành ngay từ đầu năm học. Vào năm học mới giáo vên chủ nhiệm phải nắm được số lượng học sinh giỏi toán ở lớp 3 ( các em thường có điểm cao, giỏi đều các môn) để có kế hoạch bồi dưỡng số học sinh này. Việc phát hiện cần đi đôi với bồi dưỡng, qua bồi dưỡng lại tiếp tục phát hiện
 	b/ Phát hiện học sinh có năng khiếu toán học ngay trong giờ dạy bài mới, luyện tập, ôn tập và kiểm tra. Những học sinh có năng khiếu toán thường chăm chú nghe giảng, có những thắc mắc khi không hiểu bài, hoàn thành nhanh chính xác bài tập.
 	c/ Phát hiện học sinh có năng khiếu toán qua các kỳ thi học sinh giỏi lớp ,trường, thi đố vui toán học, trò chơi toán học .
 d/ Một số bài toán phát hiện học sinh có năng khiếu toán.Các bài toán phát hiện học sinh có năng khiếu toán thường đa dạng, có tính tổng hợp và chứa đựng tình huộng có vấn đề.Đặc biệt các bài toán này có sử dụng các tính chất của các phép toán trong quá trình giải toán. 
 Ví dụ:Thực hiện phép tính bằng cách nhanh nhất.
 1/ 47 + 52 + 63 + 49 + 28 + 71
 2/ 2 x3 x 4 x 8 x 50 x25 x 125 
 3/ 24 x 17 + 4 + 18 x 76 
 * Một số dạng toán điển hình:
 1/ Tìm 4 số, biết trung bình cộng của chúng là 50 và mỗi số bằng 1 / 3 số liền sau.
 2/ Tổng của 2 số lẻ là 1146. Biết giữa 2 số đó còn 5 số lẻ nửa. Tìm 2 số lẻ đó.
 Giáo viên cần lựa chọn đúng đối tượng học sinh. Cần tổ chức thi chọn lọc qua vài vòng loại để lựa chọn chính xác đối tượng học sinh vào bồi dưỡng. Cần đánh giá học sinh một cách khách quan, chính xác không chỉ qua bài thi mà cả qua việc học tập, bồi dưỡng hằng ngày. Việc lựa chọn đúng không chỉ nâng cao hiệu quả bồi dưỡng mà còn tránh bỏ sót học sinh giỏi và không bị quá sức đối với những em không có tố chất.
 II/ Biện pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4.
 	1/ Vai trò của người thầy. 
 Tục ngữ có câu ‘’không thầy đố mày làm nên’’. trước hết ta phải xác định rõ vai trò của người thầy là hết sức quan trọng . Bởi vì người thầy có trách nhiệm dẫn dắt học sinh các phương pháp giải toán, các phương pháp kiểm tra kết quả, cách thức trình bày bài giảiNhững học sinh có kiến thức cơ bản tốt, có tố chất thông minh mà không được bồi dưỡng nâng cao tốt thì sẽ ít hiệu quả hoặc không có hiệu quả.
 Đồng thời giáo viên lại phải chọn đúng đối tượng học sinh vào bồi dưỡng và phải tự soạn thảo chương trình bồi dưỡng một cách hợp lý, khoa học sáng tạo.
 	2/ Xây dựng chương trình bồi dưỡng.
 Hiện nay có rất nhiều sách nâng cao và các tài liệu tham khảo, song chương trình bồi dưỡng chưa có sách hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng tiết, từng buổi học như trong chương trình chính khóa. Vì thế soạn thảo chương trình bồi dưỡng là một vấn đề hết sức quan trọng và rất khó khăn nếu như chúng ta không có sự tham khảo, tìm tòi và chọn lọc tốt.
 Giáo viên cần soạn thảo nội dung bồi dưỡng, dẫn dắt học sinh từ cái cơ bản của nội dung chương trình học chính khóa, tiến dẫn tới chương trình nâng cao. ( Tức là trước hết phải khắc sâu kiến thức cơ bản của học chính khóa, từ đó vận dụng để mở rộng và nâng cao dần).
 Cần soạn thảo chương trình theo vòng xoáy; Từ cơ bản đến nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp.Đồng thời cũng phải có ôn tập, củng cố.
 Ví dụ: Cứ sau 2, 3 tiết củng cố kiến thức cơ bản và nâng cao, thì cần có một tiết luyện tập củng cố kiến thức, và cứ 5 -6 tiết thì cần có một tiết ôn tập để củng cố khắc sâu.
 Cần soạn thảo một tiết học có:
 -Kiến thức cần truyền đạt (lý thuyết)
 - Bài tập vận dụng.
 - Bài tập về nhà luyện tập thêm ( tương tự bài ở lớp )
 Không nên xây dựng chương trình như sách nâng cao hiện nay. Vì như thế học sinh khó nắm chăc, dễ nhầm lẫn. Mặt khác, trong sách nâng cao có một số bài quá khó đối với học sinh.
 Một số giờ ôn tập, giáo viên cần giúp các em tổng hợp các dạng bài, các phương pháp giải theo hệ thống. Vì hầu hết các em chưa tự mình hệ thống được mà đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của giáo viên.Điều cần thiết, giáo viên cần đầu tư nhiều thời gian, tham khảo nhiều tài liệu để đúc rút, soạn thảo cô động nội dung chương trình bồi dưỡng.Cần lưu ý rằng: Tùy thuộc vào thời gian bồi dưỡng, khả năng tiếp thu của học sinh mà chọn lựa mức độ bài khó và từng dạng luyện tập nhiều hay ít.
3/ Bồi dưỡng học sinh giỏi toán cần đi đôi với việc nâng cao trình độ chung về toán của cả lớp, thực hiện phương châm:
 ‘’Phát triển năng khiếu toán đồng thời với giáo dục toàn diện ‘’
 Bồi dưỡng toán không tách rời với việc dạy học các môn khác như Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dụcNhư vậy sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện đồng thời kiến thức của các môn học này sẽ bổ trợ rất nhiều trong quá trình học sinh học toán. Chẳng hạn: Học môn Tiếng Việt sẽ giúp các em phát triển vốn ngôn ngữ nhờ đó mà làm cho tư duy của các em sắc bén hơn, học môn Mỹ thuật giúp trí tưởng tượng không gian của các em phát triển, học Thể dục giúp cơ thể của các em thoải mái khi phải đối mặt với các bài toán khó
4/ Bồi dưỡng học sinh giỏi toán cần tiến hành cả nội khóa lẫn ngoại khóa, bồi dưỡng liên tục trong năm và ở tất cả các lớp.
 Bồi dưỡng học sinh giỏi toán ngoài những giờ dạy trên lớp, chúng ta cũng cần mở lớp học tự chọn , ngoại khóa toán như sưu tầm, báo cáo, tham quan thực tế, làm đồ dùng học tập trò chơi toán học, kết hợp với hoạt động Đội để tổ chức các cuộc thi như giải toán OLYMPIC, toán tuổi thơĐồng thời phải bồi dưỡng thường xuyên, liên tục ngay từ những năm đầu cấp tiểu học nhằm hình thành kỹ năng giải toán, giúp các em có một hệ thống kiến thức ,kỹ năng vững vàng chuẩn bị cho các bậc học tiếp theo.
5/ Để giúp học sinh giỏi toán, trước hết đòi hỏi người giáo viên phải bồi dưỡng cho học sinh lòng say mê và tinh thần quyết tâm học tập. Không lùi bước trước những bài toán khó. Tôi suy nghĩ : Bất kì viêc gì nếu lòng say mê thì việc thực hiện mới có kết quả cao.Để bồi dưỡng lòng say mê và tinh thần quyết tâm học toán, giáo viên luôn chuẩn bị cách đặt vấn đề vào bài tạo tâm thế (giáo dục thái độ, động cơ ) phát triển tư duy thông qua thu nhận , tổng hợp, mở rộng, tinh lọc và vận dụng có hiệu quả kiến thứckhơi dậy năng lực trí tuệ của học sinh.
6/ Dạy như thế nào cho đạt hiệu quả?
 Trước hết cần chọn lọc những phương pháp giải dễ hiểu nhất để hướng dẫn học sinh . Không nên máy móc theo cách sách giải. Giáo viên cần phải thường xuyên cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung từng bài; phát huy tính tích cực , độc lập, tự giác của học sinh, tôn trọng và khích lệ những sáng tạo của học sinh.
 Những bài hướng dẫn kiến thức mới giáo viên cần lấy ví dụ và ra bài tập mang tính chất vui chơi để gây hứng thú học tập cho học sinh, đồng thời giúp các em ghi nhớ được tốt hơn.
 Ví dụ: Ra bài toán vui, bài toán là một bài thơ, bài toán lấy tên học sinh hay
đáp số là ngày tháng có ý nghĩa, đáng ghi nhớ. (như các ngày lễ lớn,ngày thi)
 Tuy nhiên, những bài toán như thế, giáo viên phải tìm hiểu kĩ, thử và kiểm tra kết quả nhiều lần. Trong quá trình dạy học sinh giái các bài toán giáo viên chỉ nên gợi mở để học sinh tìm tòi ra cách giải , không nên giảng giải, cung cấp những lời có sẵn ,đầy đủ, chính xác để học sinh thụ động hiểu ghi chép mà chủ yếu phải dạy cho học sinh biết suy nghĩ để từ đó có thể giải được những bài toán đòi hỏi tư duy độc lập , linh hoat, có óc phán đoán và phương pháp giải toán.
. Chú ý tạo tình huống có vấn đề để học sinh tích cực chủ động, tự giác tìm cách giải bài toán. Ngược lại, khi chữa bài giáo viên lại phải giải một cách chi tiết ( không nên giải tắt) để giúp học sinh hiểu sâu sắc bài toán ; đặc biệt là những bài toán khó , những bài học sinh nhiều sai sót và chấn chỉnh cách trình bày của học sinh một cách kịp thời. Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo cho việc giải các bài toán như sau.
Giải nhiều cách ( tìm ra hết cách giải ), chọn cách giải tối ưu, cách giải có phương pháp hay ứng dụng tốt .
Xây dựng được yêu cầu của bài toán và trình độ kiến thức tương ứng để có thể ôn tập , củng cố trước khi giải toán ( nếu cần ).
Dự kiến khó khăn sai lầm của học sinh, cách khắc phục ( về hình vẻ, sơ đồ kẻ bảng phụ , biến đổi bài toán, vận dụng lý thuyết và các bài tập đã biết)
Xem xét mối quan hệ giữa các bài toán khác nhau để hệ thống hóa về dạng phương pháp nếu có.
Chuẩn bị một hệ thống vốn câu hỏi giúp học sinh:
. + Củng cố kiến thưc liên quan.
 + Hướng dẫn hoạt động tìm tòi lời giải bài toán ( phân tích, tổng hợp hoặc biến đổi bài toán, kẻ bảng phụ cắt ghép hình, xét trường hợp đặc biệt đưa về bài toán đơn giản, quen thuộc).
 + Vận dụng kết quả bài toán trong trường hợp đặc biệt , tương tự khái quát, thực tiễn, hoặc sáng tạo mở rộng phạm vi bài toán như :
Thay đổi giả thiết hoặc xem xét bài toán có giả thiết thừa.
Thay đổi kết luận , ra câu hỏi phụ hướng dẫn học sinh giải .
Xem xét mệnh đề đảo các bài toán ngược với bài toán vừa giải.
Thay đổi nội dung thực tế của bài toán.
7/ Trong quá bồi dưỡng toán giáo viên cũng cần cho học sinh làm quen với suy luận, chứng minh, tập sử dụng các thao tác phân tích, tổng hơp, so sánh, tương tự, đặc biệt hóa, khái quát hóa phương pháp quy nạp (chủ yếu là quy nạp không hoàn toàn) đồng thời giúp học sinh nắm chắc thuật toán (những thao tác bước đi cụ thể theo một trình tự nhất định để đi tới kết quả) để giải các bài toán; cho các em làm quen với một số phương pháp giải toán thường dùng ở tiểu học ( như phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, phương pháp tỷ lệ, phương pháp rút về đơn vị, phương pháp giả thiết tạm, phương pháp khử ) biết phối hợp các phương pháp khi giải một bài toán.
8/ Bồi dưỡng toán cho học sinh tiểu học, giáo viên cần phải biết phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình ,đoàn thể và xã hội Nhằm kịp thời động viên học sinh giúp các em có hứng thú trong quá trình tham gia bồi dưỡng .Bởi nếu tinh thần và thái độ học tập của học sinh cao thì đó là một biện pháp hiệu quả nhất.
 PHẦN III - KẾT QUẢ .
 Qua thời gian thực hiện các giải pháp trên chất lượng học sinh giỏi có sự chuyển biến rõ rệt thể hiện qua đợt thi học sinh giỏi trường cùng với đợt kiểm tra chất lượng cuối năm đã đi đến kết luận: phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi toán ở lớp tôi đã có những thành công đáng khích lệ.
 * Cụ thể : Học sinh giỏi toán : 7/20 Tỷ lệ : 35%
Đúng với kế hoạch của lớp đề ra ở đầu năm học. Đó là thành quả gần một năm cô trò phấn đấu được.
PHẦN IV - BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
Con đường đi đến đỉnh cao của toán học có rất nhiều nhưng điều quan trọng là chúng ta đi bằng cách nào để đạt kết quả nhanh nhất. Theo tôi, để nâng cao chất lượng học sinh giỏi toán thì mỗi giáo viên cần thực hiện những thao tác sau : 
* Đối với học sinh:
 a/ Phải có lòng say mê và quyết tâm học toán.
 b/ Phải đọc kỹ đề bài , nắm chắc được yêu cầu của bài tập , xác định được bài toán thuộc dạng nào từ đó để định hướng cách giải.
* Đối với giáo viên:
 a/ Giáo viên nghiên cứu kỹ mục đích yêu cầu. Xây dựng chương trinh bồi dưỡng hợp lý.
 b/ Đọc và nghiên cứu thêm các tài liệu có liên quan phục vụ cho việc bồi dưỡng .
 c/ Cần vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài.
 d/ Khuyến khích các em làm nhanh , đúng nhằm kích thích tinh thần hăng say học tập của học sinh.
 e/ Bồi dưỡng thường xuyên cho học sinh ngay trong từng buổi học ,tiết học, chú trọng đến từng đối tượng học sinh.
 f/ Giáo viên cần kiểm tra đôn đốc thường xuyên, kết thúc mỗi tuần giáo viên ra bài kiểm tra sau đó xếp loại chung . Kết quả kiểm tra được ghi vào biểu đồ thi đua để kích thích phong trào thi đua của học sinh.
 g/ Kết hợp với nhà trường , với liên Đội để thi học sinh giỏi toán cấp trường, thi giải toán OLYMPIC , toán tuổi thơ 
 h/ Thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh ( gặp gỡ, viết vào sổ liên lạc ) để thông báo , bàn bạc, khắc phục những nhược điểm của học sinh.
 PHẦN V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
 1/ KẾT LUẬN: Qua những năm trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 , tôi nhận thấy rằng: người thầy cần không ngừng học hỏi và tự học hỏi để nâng cao trình độ , đúc rút kinh nghiệm, thường xuyên xây dựng chương trình và sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. Như vậy, để đưa con thuyền đến bến bờ vinh quang thì vai trò của người cầm lái thật vô cùng quan trọng 
.
2/ KIẾN NGHỊ : . Nhà trường quan tâm hơn nữa đến công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán. Cần soạn thảo nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi cho tất cả các khối lớp.
 Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi. Bản thân tôi đã áp dụng và thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên, chắc chắn vẫn chưa phải là tối ưu. Xin đưa ra để đồng nghiệp tham khảo , vận dụng và góp thêm ý kiến để góp phần vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi toán trong những năm tới có kết quả tốt hơn.
 XÁC NHẬN CỦA HĐKH TRƯỜNG Quảng Hợp, ngày 15 tháng 5 năm 2008
 NGƯỜI VIẾT
 Nguyễn Thị Thúy Lài 

File đính kèm:

  • docsang_kien_cong_tac_doi_cua_ong_huy_kmb.doc
Sáng Kiến Liên Quan