Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu kém Lớp 1, 2

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu kém Lớp 1, 2

doc1 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 2250 | Lượt tải: 18Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu kém Lớp 1, 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phòng giáo dục và đào tạo yên mĩ
photocopy xuan hinh
-----š›&š›-----
SáNG KIếN KINH NGHIệM
Đề tài
Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu kém lớp 1; 2
	Giáo viên	: Nguyễn Thị Thu Huyền
	Lớp	: 2 A
Tổ	: 2 + 3
Trường 	: Tiểu học Việt Cường
Năm học 2011 - 2012

File đính kèm:

  • docMau_bia_dep_SKKN_Chuan.doc
Sáng Kiến Liên Quan