Tóm tắt SKKN Nâng cao kết quả học tập các bài tập đọc thông qua đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, diễn cảm trong dạy học phân môn Tập đọc Lớp 5

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích giúp cho học sinh lớp 5:

 a- Biết cách đọc diễn cảm các văn bản có trong chương trình học nhất là các văn bản nghệ thuật. Trên cơ sở đó, hướng dẫn học sinh tiếp cận, hiểu sâu các văn bản đang học góp phần gây hứng thú học tập môn học này.

 b- Nắm bắt được những dấu hiệu nghệ thuật trong văn bản, học sinh chủ động nắm bắt nội dung cũng như nghệ thuật chuyển tải nội dung, ý nghĩa mà tác giả muốn thông qua đó để giáo dục đạo đức, lối sống hoặc một thông điệp cuộc sống

c- Biết cách đọc các loại văn bản hành chính, khoa học, báo chí, văn học phù hợp với nội dung văn bản thể hiện được tình cảm, thái độ của tác giả, giọng điệu của nhân vật thông qua giọng đọc.

 d- Bồi dưỡng tình yêu Tiếng việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 01/03/2022 | Lượt xem: 785 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem tài liệu "Tóm tắt SKKN Nâng cao kết quả học tập các bài tập đọc thông qua đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, diễn cảm trong dạy học phân môn Tập đọc Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
	Kính gửi: Hội đồng chấm sáng kiến huyện Hoài Nhơn
Tác giả sáng kiến: NGUYỄN HỮU KÍNH
Đơn vị: Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân
1.Tên Sáng kiến: Một số kinh nghiệm nâng cao kết quả học tập các bài tập đọc thông qua đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, diễn cảm trong dạy học phân môn tập đọc lớp 5
Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục và đào tạo.
2. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: Tháng 9 năm 2015
3 Mô tả bản chất của sáng kiến:
3.1. Thực trạng của vấn đề trước khi đưa ra giải pháp
Trong sách giáo khoa dạy Tiếng Việt lớp 5 đã có sẵn hệ thống câu hỏi, có tranh ảnh minh họa, phần chú thích các từ khó nghĩa. Bên cạnh đó, còn có sách hướng dẫn giảng dạy, hướng dẫn cách dạy cho từng bài tập đọc, các chuyên đề tập huấn “phương pháp giảng dạy”,giúp cho giáo viên thuận tiện trong soạn giảng môn học này, Tuy nhiên, hiện nay, đa số giáo viên chỉ lệ thuộc vào những điều cơ bản trên thì chỉ có thể cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản của bài tập đọc chứ chưa dẫn dắt các em cảm thụ sâu sắc được nội dung, rung động trước những hình ảnh đẹp thông qua các biện pháp nghệ thuật của đoạn văn, bài văn, đoạn thơ, bài thơ các em đang học mà tác giả muốn chuyển tải thông qua từ ngữ trong bài nên chất lượng giờ dạy chưa đạt hiệu quả như mong muốn.Vì thế, trong đề tài này, mục đích của tôi là muốn đưa ra một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, đặc biệt là đọc diễn cảm bài tập đọc nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 5.
3.2 Những kết quả, lợi ích thu được khi áp dụng giải pháp
 Sau thời gian áp dụng phương pháp này, hầu hết HS biết đọc đúng và biết đọc diễn cảm các bài tập đọc trong chương trình. Học sinh tự phát hiện cách đọc của một văn bản đang tiếp cận. Giáo viên nâng cao được tay nghề, bước đầu tự tin trong giảng dạy; chất lượng học tập môn tập đọc lớp 5 nói riêng của học sinh cũng được nâng lên.
 Tôi cam đoan những thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
Xác nhận của HĐKH nhà trường
Hoài Tân, ngày 15 tháng 02 năm 2017 
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
NGUYỄN HỮU KÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tác giả sáng kiến: NGUYỄN HỮU KÍNH
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân.
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ 5.
Nhiệm vụ được giao: Chủ nhiệm lớp 5A.
1.Tên Sáng kiến: Một số kinh nghiệm nâng cao kết quả học tập các bài tập đọc thông qua đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, diễn cảm trong dạy học phân môn tập đọc lớp 5
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục và đào tạo.
3. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: Tháng 9 năm 2015
4. Nội dung:
4.1.Mục đích của Sáng kiến:
 Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích giúp cho học sinh lớp 5:
 a- Biết cách đọc diễn cảm các văn bản có trong chương trình học nhất là các văn bản nghệ thuật. Trên cơ sở đó, hướng dẫn học sinh tiếp cận, hiểu sâu các văn bản đang học góp phần gây hứng thú học tập môn học này. 
 b- Nắm bắt được những dấu hiệu nghệ thuật trong văn bản, học sinh chủ động nắm bắt nội dung cũng như nghệ thuật chuyển tải nội dung, ý nghĩa mà tác giả muốn thông qua đó để giáo dục đạo đức, lối sống hoặc một thông điệp cuộc sống
c- Biết cách đọc các loại văn bản hành chính, khoa học, báo chí, văn học phù hợp với nội dung văn bản thể hiện được tình cảm, thái độ của tác giả, giọng điệu của nhân vật thông qua giọng đọc.
 d- Bồi dưỡng tình yêu Tiếng việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4.2. Thực trạng của vấn đề trước khi đưa ra giải pháp:
Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu khảo sát chất lượng phân môn Tập đọc của học sinh lớp 5, bản thân tôi nhận thấy: một số học sinh mới chỉ ở mức độ đọc đúng, đọc trơn. Có em chẳng cần quan tâm mình có đọc diễn cảm bài thơ, bài văn đó không mà chỉ đọc to, đọc nhanh là được.
Từ thực trạng trên, trong đề tài này, mục đích của tôi là muốn đưa ra một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, đặc biệt là đọc diễn cảm bài tập đọc nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 5.
4.3. Mô tả giải pháp của đề tài:
1- Hướng dẫn luyện đọc:. 
a- Khâu đọc vỡ.
b- Luyện đọc diễn cảm.
2- Khâu hướng dẫn tìm hiểu bài.
4.4. Kết quả của đề tài:
Sau khi thực hiện giải pháp này tại lớp mình chủ nhiệm, tôi nhận thấy chất lượng đọc của học sinh được nâng lên một cách rõ rệt.
Lớp 5B ( Năm học 2015- 2016)
Sĩ số: 33
Đọc sai
Đọc ngắt nghỉ sai
Đọc đúng
Đọc đúng, diễn cảm.
Khảo sát đầu năm
4
7
18
4
Kết quả cuối năm
0
2
10
21
Lớp 5A ( Học kì I- Năm học 2015- 2016)
Sĩ số: 32
Đọc sai
Đọc ngắt nghỉ sai
Đọc đúng
Đọc đúng, diễn cảm.
Khảo sát đầu năm
0
5
8
19
Kết quả cuối HKI
0
0
6
36
4.5. Lợi ích kinh tế của đề tài:
Việc áp dụng các giải pháp này trong quá trình dạy và học phân môn tập đọc lớp 5 từ đầu năm học 2015-2016 cho đến nay, tôi nhận thấy học sinh có nhiều chuyển biến:
 - Biết cách đọc diễn cảm các văn bản có trong chương trình học nhất là các văn bản nghệ thuật. Học sinh hiểu được nội dung các văn bản đang học và hứng thú hơn trong học tập môn học này. 
 - Học sinh nắm bắt được những dấu hiệu nghệ thuật trong văn bản, học sinh chủ động nắm bắt nội dung cũng như nghệ thuật chuyển tải nội dung, ý nghĩa mà tác giả muốn thông qua đó để giáo dục đạo đức, lối sống hoặc một thông điệp cuộc sống
- Học sinh thể hiện được tình cảm, thái độ của tác giả, giọng điệu của nhân vật thông qua giọng đọc.
- Đề tài có tính thực tế cao và có thể áp dụng rộng rãi vào việc giảng dạy phân môn tập đọc trong toàn trường và huyện.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
	 Hoài Tân, ngày 15 tháng 2 năm 2017	
 NGƯỜI VIẾT
 NGUYỄN HỮU KÍNH

File đính kèm:

  • doctom_tat_skkn_nang_cao_ket_qua_hoc_tap_cac_bai_tap_doc_thong.doc
Sáng Kiến Liên Quan