Sáng kiến kinh nghiệm Suggested warm- Up activities for teaching English 10

Trong xu thế toàn cầu hoá, Tiếng Anh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong

mọi lĩnh vực . Vì vậy nhu cầu học Tiéng Anh đang không ngừng gia tăng.

 Trước xu thế đó, việc dạy môn Tiếng Anh đang được xem la một trong những môn học chủ đạo trong các trường học. Là một giáo viên Tiếng anh, tôi luôn đặt ra cho mình câu hỏi là: Làm thế nào để học sinh yêu và đi đến học giỏi bộ môn này?

Qua thực tế giảng dạy trong 4 năm ở trường THPT Quỳnh Lưu II, tôi rút ra cho mình một kinh nghiệm là: Nếu học sinh được tham gia một hoạt động khởi động ( warm_up activity) trước khi bắt đầu vào bài học thì giờ học sẽ thành công hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để có được các warm-up activity thật thích hợp và hiệu quả? điều này thường xuyên chiếm một lượng thời gian lớn khi tôi bắt tay vào soạn bài.

Hiểu được khó khăn đó nên tôi đã chọn viết bài sáng kiến kinh nghiệm với tên gọi: Một số gợi ý về hoạt động khởi động lớp trong giảng dạy Tiếng Anh 10

( Suggested warm_up activities for teaching English 10) mong muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm nhỏ và hi vọng có thể giúp giáo viên Tiéng Anh đỡ vất vả hơn trong việc soạn bài.

 

doc24 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 10345 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Suggested warm- Up activities for teaching English 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viên vừa có thể “ hâm nóng” lớp học, vừa có thể dẫn học sinh vào trọng tâm của bài học:
Dùng tranh ảnh
Kể 1 câu chuyện cười
Mở hoặc hát 1 bài hát
Vẽ một cáI gì đó không rõ ràng lên bảng và yêu cầu học sinh đoán
Cho hs tư duy các từ hoặc các kháI niệm liên quan đến bài học
Cho hs đoán nội dung bài học dựa vào một loạt các gợi ý
Dùng vật thật giúp liên hệ vào bài
Chơi trò chơi
Ect
Nguyên tắc sử dụng hoạt động khởi động lớp:
Giáo viên phải chuẩn bị chu đáo cho hoạt động đó trước giờ dạy, tức là phải nắm rõ mục đích, cách tiến hành
Các hoạt động đưa ra phải ngắn, đơn giản
Các hoạt động phải có sức hấp dẫn
Các hoạt động phải phù hợp với khả năng của học sinh
Các hoạt động trong các tiết dạy phải đa dạng, tránh gây nhàm chán cho hs
Phân tích kết quả điều tra về hiệu quả của W-u tại một số lớp 10 trường THPT Quỳnh Lưu 2:
 Để tìm hiểu về hiệu quả thực tế mà các W-u activities mang lại cho việc dạy và học, tôI đã tiến hành 1 cuộc điều tra nhỏ ở học sinh các lớp C2, C7, A1 và C10. Căn cứ vào kết quả thu đựoc, tôI càng có động lực để viết skkn này.
Theo kết quả điều tra, 90% số học sinh ủng hộ các W-u activities và hơn 80% nhận thấy rằng W-u đem lại cho các em sự hứng thú cũng như 1 tâm thế tốt trứoc khi bắt đầu bài mới. Khoảng 5% hs ủng hộ việc kiểm tra bài cũ trước khi bắt đầu bài mới và 5% khác không có chính kiến hoặc thích các hoạt động khác. 
Như vậy, rõ ràng là W-u đã đem lại những hiệu quả đáng kể cho ngưòi học. Học sinh cảm thấy bài học hấp dẫn hơn, môn Tieng Anh thú vị hơn so với các giờ học bắt đầu bằng các hoạt động khác như hỏi bài cũ 
Bảng thống kê kết quả điều tra: 
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
A
10,3%
0%
14,6%
8,5%
46%
60%
B
87,7%
0%
30%
69,5%
52%
20,7%
C
0%
0%
40%
20%
2%
15%
D
0%
100%
15,4%
2%
0%
4,3%
4. Một số gợi ý về hoạt động khởi động lớp áp dụng trong việc dạy TA 10
4.1. Unit1: A day in the life of.
a. Lesson A: Reading
Name( tên hoạt động) : Describing pics ( tả tranh)
Type( hình thức hoạt động) : class work ( cả lớp)
Materials( giáo cụ) : Pictures( các bức tranh đồng quê)
Time( thời gian) : 3-5 mins ( phút) 
Procedure( các bước tiến hành) :
- Hang on some pictures in turn and ask sts to say out what they can see( Lần lượt treo các bức tranh lên và hỏi hs xem các em nhìn thấy gì trong tranh) 
- ask sts to guess the content of the lesson( yêu cầu các em đoán nội dung bài học)
Lesson B: Speaking
Name: matching words( nối từ )
Type: group work( nhóm )
Materials: poster, large papers, board pens 
Time: 5 mins
Procedure: 
Devide the class into 2 groups
Provide each group with 1 large and 1 board pen
Give instruction and time allotted
Check groups’ work and declare the winner
 Subjects in English
 Ss in Vietnamese
Civic Education
Technology
Maths
phyics 
geography
History
Chemisrty
Physical Education
English
Biology
Literature
Infomatics
Văn 
Toán
Địa lý
Hoá học
Tiếng Anh
Công dân
Lịch sử
Thể dục
Công nghệ
Vật lý
Tin học 
Sinh học
Lesson C: Listening
Name: Network( 
Type: class work
Material: board, chalk
Time: 3 mins 
Procedure:
write the key word on the board
ask sts to think of the related words and say in English
Lead in the lesson by some guiding question:
 + Do you like travel by cyclo?
 + Do you think Cyclo_ driver is an easy work?
Means of transport
Lesson D: writing: Writing a narrative
Name: Telling a story
Type: Individual work
Materials: Nothing
Time: 3- 5 Mins
Procedure:
ask sts to think of the most impressed story that they witnessed or heard
call on 1 advanced to tell in front of the class( Encourage him/ her to use English)
Give some other guiding questions:
+ What items are mentioned in his/ her story( Time, event, place)
+ Which tense is used in the story?
 + “ Bạn vừa dùng hình thức viết văn nào để kể laị câu chuyện đó?”
Lesson E: Language Focus:
Name: Describing pics
Type: Class work
Materials: Pics, chalk
Time: 2-3 mins
Procedure:
Hang the 2 pics on the B.B and ask sts to speak out what they can see in these pics.
Write the 2 key words on the B.B
Call on some Sts to read the words
Write the phonetic forms of them and read the words aloud several times
: Unit 2: School talks
Lesson A: Reading:
Name: Slap the board
Type: Group work
Materials: stick cards
Time: 3- 5 Mins
Procedure:
divide the class into 2 groups
Ask each group to send 5 presentatives and set in a queue
Provide each group of sts 7 stick cards & Give instruction
Read aloud sentence by sentence
Give feedback
Declare the winner
7 Suggested sentences:
+ I often play online when I have free time
+ After the school year, I’ ll go on a summer.
+ Soccer and badminton are my favourite.
+ Do you usually watch.at 6p.m everyday?
+ What is the .like today?
+ Students have tohard for the exam.
+ My .is collecting stamps.
Keys : games/ holiday/ sports/ film/ weather/ study/ hobby
Lesson B: Speaking
Name: Jumbled words
Type: class work
Materials: Poster
Time: 5 mins
Procedure:
Hang on the poster
Give instruction and time allotted
Check with the whole class
Jumbled words:
+ nice/ been/ has/ it/ meeting/ you
+ later/ you/ see/. Goodbye.
+ Hello. Are/ you/ how
+ Sorry, go/ to/ have/ got/ I. you/ catch/ later
Keys:
+ It has nice been meeting you
+ Goodbye. See you later
+ Hello. How are you?
+ Sorry, I have got to go. Catch you later.
Lesson C: Listening
Name: Missing words
Type: group work
Materials: Poster, chalk
Time: 5 mins
Procedure:
Divide the class into 2 teams
Give instruction 
Hang on the poster
Call on 2 representatives of the 2 groups to come to the board and write down the key words
Poster:
+ The duty of students is to S_ _ _ _
+ In summer, my family often go to the B_ _ _ _.
+ 30th April is Hoa’s birthdayP_ _ _ _.
+ My hobby is T_ _ _ _ _ _ _ _ _ around the world.
+ He invites me to go out for a D_ _ _ _.
Suggested answers: STUDY/ BEACH/ PARTY/ TRAVELLING/ DRINK
Lesson D: Writing: Writing a form
Name: Brainstorming
Type: clas work
Materials: Chalk
Time: 3 mins
Procedure:
Write the key word in a circle on the B. B
Ask sts to list as many things relating to this word as possible
Write on B. B what the sts say out
Lead in the lesson by using some more questions:
+ Where do you often see these information?
+ Have you ever used these informaion? When
Private information
Lesson E: Language Focus
Name: Describing pics
Type: class work
Materials: Pics, chalk
Time: 3- 5 mins
Procedure:
Hang on the 2 pics and give the questions:
 + What is the boy doing?
 + What is the little girl doing?
Write down the 2 keys word on B. B 
Call some sts to read aloud
Read as model 3 times
Write the phonetic forms of them
4.3: Unit 3: People’ s background
Lesson A: Reading
Name: Game: Who am I( 3 persons)
Type: group work
Materials: pics, some pieces of paper
Time : 5 mins
Procedure:
Divide the class into 2 teams
Give instruction
Read aloud the 3 clues for 1 person in turn
Declare the winner
Who am I
+ I was born in Nghệ An
+ I am the greatest leader of Vietnam
+ My birthday is May 19th 1890 
à UNCLE HO 
Who am I?
+ I live in America
+ My name begins with letter B
+ I am the boss of the company Microft
à BILL GATES 
Who am I?
+ I am a famous female scientist.
+ I was born in Germany
+ My name begins with letter M
à MARIE CURIE
Lesson B: Speaking:
Name: Listing words beginning with the letter I
Type: Group work
Materials: Large papers, boardpens
Time: 3-5 mins
Procedure:
Divide the class into 2 teams
Deliver each group with 1 large paper and 1 boardpen
Ask sts to write down the words beginning with I in 3 minutes 
Check with the whole class and declare the winner
Lesson C: Listening
Name: Name some Olympic champions 
Type: class work
Material: none
Time: 2-3 mins
Procedure:
Give the question: “ Can you name some famous Olympic champions in the world?”
Suggested names: Michael Phelps ( swimming – 2008), Nastia Liukin( Athletes- 2008)
Lesson D: Writing: Fill in a form
Name: Matching
Type: group work
Materials: posters, board pens
Time: 3-5 mins
Procedure: 
Divide the class into 2 teams
Provide each group with 1 poster containing the matching task
Ask sts to match in 3 mins
Hang groups’ work on & check with the whole class
Declare the winner
 A
 B
name
date of birth
place of birth
school attended
exams passed
previous job
interests
Quynh giang village
Phan Boi Chau
5/ 10/ 1983
Music and dancing
Private tutor
English
Cao Thi Hue
Lesson E: Language Focus
Name: Drawing pics
Type: classwork
Materials: chalk, board
Time: 3 mins
Procedure:
draw some unclear things on the board and ask sts to guess what the teacher is going to draw next
complete the pics of 3 faces with sadness on them
ask sts these questions:
+ Who are they? Men or Women?--> Men
+ Are they sad or happy?--> Sad
Write the 2 words on B. B and read them aloud 3 times
Write the phonetic forms of them and ask sts to read
Unit 4: Special Education
Lesson A: Reading
Name: Questionaire
Type: class work
Materials: none
Time: 3 mins
Procedure: 
give questions and ask sts to answer:
+ Can all of you hear/ speak/ see?
+ What are people who can’t hear/ speak/ see called?-àTHE DISABLED
+ Is it easy or difficult to teach the disabled?
+ May they have normal education?
lead in the lesson : SPECIAL EDUCATION
b . Lesson B: Speaking
Name: Noughts and crosses
Type: group work
Materials: poster
Time: 5 mins
Procedure: 
Divide the class into 2 teams
Give instruction: each group take 1 turn to choose the number they like . each number carrries 1 word, the group have to make sentence with this word.The group which complete 3 sentences on the same horizontal or vertical line first will be the winner.
Monitor the game
Declare the winner
Subjects ( 1)
Activities( 4)
Friends( 7)
Test (2)
Lower secondary( 5)
Time- table( 8)
Homework( 3)
Break ( 6)
Teachers( 9)
c. Lesson C: Listening
Name: Network
Type: classwork
Materials: chalk, board
Time:2-3 mins
Procedure:
write the key word on the board 
ask sts to say the name of the school for the disabled in Vietnam
lead in the lesson
Schools for the disabled
Lesson D: Writing
Name: Describing pics & questions
Type: classwork
Materials: pics
Time: 3-5 mins
Procedure: 
hang the pics on and give questions:
+ who are in these pics?
+ how do they feel? Happy or angry?
+what kind of letter do you write if you feel angry with something/ someone? A letter of complaint or a thank- you letter?
- lead in the lesson
Lesson E: language focus
Name: Using realia
Type: Classwork
Materials: a box, some chalk
Time: 2 mins
Procedure:
Take a box and ask sts what you are holdingà BOX
Take some chalk and ask sts what is in your handà CHALK
Write the 2 words on B. B
Ask some sts to read aloud the words
Read aloud the words as modal
Write the phonetic forms and lead in the lesson
Unit 5: Technology and you
lesson A: Reading
Name: Matching words and pics( names of hardware)
Type; group work
Materials: pics, stick cards
Time: 3-5 mins
Procedure:
devide the class into 2 teams and give instruction
hang pics on B. B
call on the representative of each group to stick cards with the right words on the pics
declare the winner
Lesson B; Speaking
Name; Network
Type: classwork
Material: none
Time: 3 mins
Procedure:
write the key word on B.B
ask sts to say out the names of modern inventions that they know
lead in the lesson by some more questions:
+ do you have?
+ what is a/ an..used for?
Modern inventions
Lesson C: Listening
Name: describing pic
Type: classwork
Material: pic
Time: 3 mins
Procedure:
hang the pic on and ask sts what the man and the girl in the pic is doing
lead in the lesson with some question:
+ are you learning to use computer at school?
+ is it easy or difficult or interesting?
Lesson D: Writing Writing instructions
Name: questions
Type: classwork
Material: pic
Time: 3 mins
Procedure:
Hang the pic on and ask sts what is in the pic-à Public Telephone
Give questions:
+ Have you ever used a public telephone?
+ is it easy or not to use it?
+ can you show me how to use it?
lead in the lesson
Lesson E: Language Focus
Name: realia and questions
Type: class work
Materials: book, chalk
Time:2 mins
Procedure:
take a book and asks sts to say what it is--à BOOK
asks sts what “ Thang 6” in English is à JUNE
write the 2 key words on B. B and read them aloud
Asks sts to tell the difference in pronouncing these words
Give the phonetic forms
Unit 6: An Excursion
Lesson A; Reading:
Name: describing pics and questions
Type; classwork
Materials: pics in textbook
Time:3 -5 mins
Procedure:
asks sts to open the textbook and answer the questions:
+ What is pic 1 about? What can you see in pic?
+ What do you know about it?
+ Which site do you like to visit best?
Lesson B: Speaking
Name: completing the pic
Type: classwork
Materials: chalk, board
Time: 3-5 mins
Procedure:
T draw a horizontal line on the B.B 
Asks some sts to come to the board and complete it in their own opinion
Praise the st if he/ she can draw a pic of a boat
If sts can not draw a boat, T has to do it
Lead in the lesson by some more guiding questions:
+ Have you ever traveled by boat? Do you like it?
+ which place on the boat do you like best?
Lesson C: Listening
Name: answer the questions in the textbook
Type: classwork
Materials: textbook
Time: 3 mins
Procedure: 
asks sts to answer the Qs in the part “ Before you listen”
lead in the lesson
Lesson D: Writing:
Name: network
Type: classwork
Materials: chalk, board
Time: 3 mins
Procedure:
write the key word on B. B
ask sts to speak out types of letter that they know
lead in the lesson
Types of letters
Lesson E: Language Focus
Name: odd one out
Type: group work
Materials: chalk, b.B
Time: 3 mins
Procedure:
divide the class into groups
write the 2 groups of words on B. B
ask sts to find out the word whose underlined part is pronounced differently
give feedback and lead in the lesson
earn, bird, fir, other
today, nurse, from, of
Unit 7: Mass Media
Lesson A: Reading:
Name: listing words beginning with M
Type: groupwork
Materials: large papers
Time: 3-5 mins
Procedure:
divide the class into 2 groups
provide each group a large paper and 1 boardpen
give instruction
hang the groups’ work on & check with the whole class
declare the winner 
lead in the lesson
Lesson B: Speaking
Name: Network
Type: classwork
Materials: chalk, B. B
Time: 3 mins
write the key word on B.B 
ask sts to speak out the names of some Mass media
lead in the lesson
Lesson C; Listening
Name: pic and questions
Type: classwork
Materials: pic
Time: 3 mins
Procedure:
Take the pic and ask sts to say what is in the picà RADIO
Give some guiding questions:
+ what is it used for?
+ do you often listen to it? When? How many hours a week?
+ which programme on it do you like best? Music or news?
lead in the lesson
Lesson D: Writing
Name: questions
Time: 3 mnis
Procudure:
give questions:
+ can you name some kinds of Mass Media?
+ Which is the most popular?
+ what are the advantages and disadvantages of TV?
Lead in the lesson
Lesson E: Language focus
Name: group words
Materials: pieces of papet
Type: groupwork
Time: 3- 5 mins
Procedure:
divide the class into groups
give each group a piece of paper with 9 words on it
ask each group to put the 9 words in 3 columns basing on their phonetic feature
lead in the lesson
9 words: buy, boy, enjoy, play, say, toy, kind, type, they
4.8. Unit 8: The story of my village:
a. Lesson A: Reading
Name: comparing the 2 pics
Type: classwork
Materials: pics in textbook ( listening)
Time: 3-5 mins
Procedure:
hang the two pics on and ask sts to find out 4 differences between them
 lead in the lesson
b. lesson D: Writing: Giving directions
Name: Questions
+ Where do you live, An?--> I live at block 5, caugiat town
+ The whole class, do you know how to get there/
à lead in the lesson
4.9. Unit 9: Undersea world
Lesson A: Reading( using the part Before you read)
Lesson C: Listening :Network( names of sea animals)
Lesson D: Writing: Using pic of a sperm whale
Unit 10: Conservation 
Lesson A; Reading: Anagram gameà Conservation
Leson B: Speaking: Brainstorming( What are bad points of the life of The animals in the zoo?)
Lesson C: Listening : What am I talking about?( It is a disaster. It usually takes place in summer. It kills animals and plants. It is a great flame.-à FOREST FIRE)
Unit 11: National Parks
Lesson A: Reading: what do these names tell you about? ( Cúc Phương, Tràm Chim, Bạch Mã, U minh Thượng, Pù Mát, Vũ Quang.)à NATIONAL PARKS
Lesson B: Brainstorming( What do you have to prepare for a picnic?--> money, clothes, camera, map, food..
Unit 12: Music
Lesson A: Reading: Network( Names of some entertainments: games, picnic, reading books/ magazines.., watching Tv, listening to music)
Lesson C: Listening: Sing the National Anthem
Lesson D: Writing: Who are they? ( Lam Trường, Trịnh Công Sơn, Bi Rain, Mỹ Tâm, Văn Cao, Scott Joplin)
Unit 13: Films and Cinema
Lesson B: Speaking: names kinds of these films ( Titanic- love story film, Thị trấn small Ville- science fiction, Tom & Jerry- Cartoon..)
Unit 14: The World Cup
Lesson A: Reading : Listening to the song: The Cup of life
Lesson C: Listening: Name famous football players in the world
Lesson D: Writing: Using realia and questions( cut an announcement on a newspaper)
Unit 15: Cities
Lesson A: Reading: Which places am I talking about? ( give 2 clues for 1 city – Paris, London, Sai Gon, New York)
Lesson C: Listening: Using pic
Lesson D: Writing: Jumbled letters( Names of 5 cities)
Unit 16: Historical Places
Lesson A; Reading: Matching ( Names and pics of some historical places: Mot Cot pagoda, Hoi An, Van Mieu Quoc tu Giam, Cố đo Huế, 
lesson C: Listening : Quizzes 
Phần Iii: Kết luận
Nói tóm lại, sự cần thiết của việc sử dụng hoạt động khởi động lớp và một số gợi ý cho việc dạy Tiếng Anh 10 đã được đề cập khá đầy đủ trong bài viết này. đề tài cua bài viết tuy không thật mới nhưng người viết đã cố gắng hết sức để không đI vào lối mòn của các tài liệu khác bằng cách chọn ra những gợi ý đơn giản nhất, phù hợp và sát thực đối với học sinh lớp 10. 
 Do những hạn chế về hiểu biết, kinh nghiệm, tài liệu cũng như phạm vi của một sáng kiến kinh nghiệm bài viết chưa đưa ra được thật nhiều hình thức hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, hi vọng rằng, nó có thể góp một phần nhỏ vào việc cảI thiện tình hình dạy và học Tiếng Anh trong các trường THPT và là một nguồn tư liệu có ích cho các giáo viên Tiéng Anh.
Trong quá trình tiến hành viết skkn, bài viết không tránh khỏi một vài sai sót, rất mong nhận đươc những góp ý chân tình từ đồng nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn! 
Phần IV: Phụ lục và tài liệu tham khảo
References( nguồn tư liệu tham khảo)
Harmer, J( 1991), How to teach English, London- Long man Press
Mario Rinvolucri, Humanising your couse book, Dealta Publishing
website: Google.com
Urpenny, wright Andrew( 2002), Five minutes activities, Cambridge University
Giới thiệu giáo án Tiếng Anh 10( 2006)-Võ Thị Lợi – nxb Hà Nội
Appendix:( phụ lục)
Questionaires:
how often does your teacher carry out Warm- up activities?
A. sometimes 	B. usually 	C. never 	D. always
2. What kind of Warm- up activities are often used?
A. guiding questions 	B. games 	C. pictures and songs D. A, B & C
3. What kind of warm_up activities do you like most?
A. games 	B. Questions 	C. pics 	D. songs
4. How do you feel after taking part in a warm- up activity?
A. normal 	B. excited 	C. relaxed	 D. bored
5. What does a warm- up activity help you?
A. to get started to new lesson
B. to be pleased to start new lesson
C. nothing
D. other opinions( please specify..)
6. What do you think about Check- up activity?
A. stressful 	B. useful 	C. boring 	D. so so

File đính kèm:

  • docskkn.doc
Sáng Kiến Liên Quan