Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học (Bản thuyết trình)

Giáo dục đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu, đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn hiện nay được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng- “GD&ĐT cần tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người”

Đáng chú ý đây là lần đầu tiên trong văn kiện, Đảng đồng thời đưa sứ mạng “phát triển con người” cùng với sứ mạng “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Để hoàn thành trách nhiệm này, vai trò của GVCN là vô cùng quan trọng.

pptx8 trang | Chia sẻ: trantien2 | Ngày: 25/12/2022 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học (Bản thuyết trình)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: ....................... 
Lớp: .................... 
 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN................ 
TRƯỜNG TH ......................... 
BÀI THUYẾT TRÌNH PHƯƠNG PHÁP 
Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 
1. Cơ sở lí luận 
 Giáo dục đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu, đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn hiện nay được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng- “GD&ĐT cần tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người ” 
	 Đáng chú ý đây là lần đầu tiên trong văn kiện, Đảng đồng thời đưa sứ mạng “ phát triển con người ” cùng với sứ mạng “ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ”. Để hoàn thành trách nhiệm này, vai trò của GVCN là vô cùng quan trọng. 
2. Cơ sở thực tiễn 
Từ trước tới nay, công tác chủ nhiệm lớp vẫn chưa được nhiều giáo viên chú trọng. 
giáo dục. 
Trên thực tế , nề nếp lớp quyết định rất lớn đến chất lượng 
 Nhằm thực hiện tốt mục tiêu của GD&ĐT, giáo viên phải bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp. 
“ B iện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học” . 
3. Các biện pháp thực hiện 
1 
2 
Xây dựng nề nếp lớp học. 
Xây dựng lớp học thân thiện, 
 học sinh tích cực. 
3 
Hoạt động kết hợp giữa GVCN và các lực lượng giáo dục khác . 
 1.1: Điều tra lí lịch học sinh qua phiếu “ Sơ yếu lí lịch” vào tuần đầu tiên của năm học. 
 1.2: Tổ chức bầu Ban cán sự lớp và phân công nhiệm vụ cho mỗi chức danh. 
 Xây dựng nề nếp lớp học 
Biện pháp 1 
 1.3: Xây dựng kế hoạch và đặt ra nhiệm vụ thi đua của cá nhân, của lớp. 
 1.4: Tổ chức «sinh hoạt tập thể» hàng tuần nhằm đánh giá hoạt động tuần và lập kế hoạch hoạt động cho tuần tiếp theo. 
 Xây dựng lớp học thân thiện , 
 học sinh tích cực 
Biện pháp 2 
 2 .1: Trang trí lớp học thân thiện. 
 2. 2 : Xây dựng lớp học thân thiện 
 2 . 3 : Tăng cường sự tham gia của học sinh. 
 Hoạt động kết hợp 
 giữa GVCN lớp với 
các lực lượng giáo dục khác 
Biện pháp 3 
 3 .1: Phối hợp với gia đình học sinh . 
 3.2 : Phối hợp với Ban Giám Hiệu nhà trường 
 3.3 : Phối hợp với các Giáo viên bộ môn . 
3.4: Phối hợp với Đội TNTP HCM . 
Chuyển 2 00.000 đ  vào số TK:  0985598499  (Viet tin bank – chủ TK: Đỗ Văn Hiếu ) 
L HỆ SĐT: 0985598499 
Để nhận được biện pháp cả powerpoint và word liên hệ phía dưới 

File đính kèm:

  • pptxsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_nang_cao_hieu_qua_con.pptx
Sáng Kiến Liên Quan