Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4. Dạng bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 4404 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thanh oai
 tr­êng tiÓu häc thanh v¨n
 ----- – & — -----
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
Lĩnh vực: môn Toán
 Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4. Dạng bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 Giáo viên: Nguyễn Thị Lan
 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thanh Văn-
 Thanh Oai- Thành phố Hà Nội
Năm học 2014- 2015

File đính kèm:

  • docbia_sang_kien_kinh_nghiem.doc
Sáng Kiến Liên Quan