Đề tài Một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh tiểu học

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Từ ngày xưa ông cha ta rất coi trọng về đạo đức chính vì thế mà việc giáo

dục đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu: “Tiên học lễ hậu học văn”. Hồ Chủ

Tịch đã dạy: “ Dạy cũng như học phải chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức,

là cái gốc quan trọng, nếu không có đạo đức thì tài cũng vô dụng”. Trong những

năm gần đây đất nước ta đang từng bước đổi mới. Vì thế mọi ngành nghề đều

phải thực hiện đổi mới một cách toàn điện. Trong đó ngành giáo dục luôn được

đặt lên vị trí hàng đầu. Cụ thể là việc đổi mới SGK được thực hiện rất tốt tuy

nhiên công tác giáo dục đạo đức cho học sinh cần phải được quan tâm nhiều hơn

nữa. Vì tiểu học là bậc học nền tảng, cơ bản cho các cấp bậc sau, nhiệm vụ giáo

dục đạo đức cho học sinh tiểu học là rất quan trọng.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh thì ngoài việc học tập

rèn luyện kiến thức ở lớp, học sinh còn phải tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức,

kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập và ứng xử trong cuộc sống. Tăng cường đẩy

mạnh việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động trong nhà trường,

góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, giúp các em có ý thức hơn trong

từng hành động, có những ước mơ đẹp trong cuộc sống.

pdf14 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 6670 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o dục và Đào tạo qui định giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy nhưng 
bên cạnh đó việc giáo dục nhân cách, phẩm chất cho học sinh cũng không kém 
phần quan trọng. Vì thế giáo dục đạo đức cho học sinh một cách có hiệu quả là 
trách nhiệm của giáo viên 
Trong xã hội hiện nay, giá trị đạo đức, nhân cách, lối sống của không ít giới 
trẻ đang có chiều hướng sa sút. Xuất phát từ thực tiễn trên bản thân tôi quyết 
định chọn sáng kiến kinh nghiệm “Giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh Tiểu 
học” nhằm góp một phần công sức vào việc giáo dục nhân cách và đạo đức học 
sinh hiện nay. 
2. Thực trạng 
a. Thuận lợi, khó khăn 
+ Thuận lợi 
Trong những năm qua mặc dù đơn vị không có học sinh nào vi phạm đạo 
đức, học sinh đều xếp loại hạnh kiểm cuối năm là thực hiện đầy đủ đạt 100%. 
+ Khó khăn 
Thời gian gần đây đã xuất hiện một bộ phận học sinh Tiểu học đã có những 
lời lẽ thiếu thiện cảm khi tiếp xúc với bè bạn như nói tục, gây gỗ đôi lúc còn có 
hành vi đánh nhau ... 
Có nhiều yếu tố tác động như: môi trường xã hội, điều kiện sinh hoạt gia 
đình hay vấn đề giáo dục chỉ quan tâm về tri thức, thiếu đầu tư về giáo dục nhân 
cách, đạo đức học sinh nên tình trạng một bộ phận học sinh bị sa sút về đạo đức. 
b. Thành công, hạn chế 
+ Thành công 
Để giúp học sinh của lóp 2A đạt kết quả tốt hợn trong việc phát triển đạo 
Một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh Tiểu học 
 Người thực hiện: Bùi Thị Niệm Khuyên - Trường TH Trần Quốc Toản 5 
đức. Bản thân tôi đã áp dụng đê tài “Giáo dụd phẩm chất đạo đức học sinh Tiểu 
học” và bước đầu đã có sự thành công. Các em đã tích cực hơn trong mọi hoạt 
động, đoàn kết, biết giúp đỡ bạn bè và tạo được một môi trường thân thiện trong 
lớp học cũng như trong toàn trường. 
 + Hạn chế 
Vẫn còn một số huynh chỉ chú trọng đến kết quả học tập, chưa thật sự quan 
tâm đến việc phát triển đạo đức, nhân cách của con em mình. 
c. Mặt mạnh, mặt yếu 
+ Mặt mạnh 
Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đang tập trung đổi mới phương 
pháp giáo dục học sinh phát triển theo hướng toàn diện, thông tư 30/2014/TT - 
BGDĐT đã tập trung vào việc đánh giá phẩm chất của học sinh bản thân tôi 
nhận thấy đó là một điều rất đúng đắn. 
+ Mặt yếu 
Ở lứa tuổi các em việc tự ý thức hành vi chưa rõ nét, các em có thể có những 
suy nghĩ lệch lạc mà không hề biết, qua đó việc tìm hiểu học sinh có suy nghĩ 
như thế nào để uốn nắn các em là một vấn đề không kém phần quan trọng so với 
việc giúp các em lĩnh hội kiến thức. Vì thế đòi hỏi giáo viên phải gần gũi, 
thương mến và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em. 
d. Nguyên nhân 
Bên cạnh sự phát triển đi lên của xã hội thì đạo đức của học sinh cũng có 
nhiều thay đổi theo chiều hướng xấu. Chúng ta vẫn thấy có nhiều đối tượng học 
sinh nói tục, không tôn trọng cha mẹ, thầy cô, đánh nhau, trốn học... Đạo đức 
học sinh ngày càng đi xuống bởi nhiều lý do, nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế 
kinh tế thị trường làm cho mọi người trong xã hội bận rộn nhiều với công việc, 
với những toan tính để làm giàu mà lãng quên đi một việc hết sức quan trọng là 
cần phải gần gũi giáo dục nhân cách cho con cái trong gia đình. Mặt khác có thể 
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp Giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh Tiểu học 
 Người thực hiện: Bùi Thị Niệm Khuyên - Trường TH Trần Quốc Toản 6 
là do chúng ta chưa tìm ra những giải pháp tốt có hiệu quả trong việc giáo dục 
chuẩn mực đạo đức cho học sinh. Do đó một nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra 
cho mỗi giáo viên là phải tìm ra những giải pháp tốt nhất, những kinh nghiệm 
giáo dục có hiệu quả để phổ biến rộng rãi mọi nơi để cùng nhau giáo dục đạo 
đức cho học sinh và hi vọng sau này các em có thể trở thành những người tốt, có 
ích cho xã hội. 
Như chúng ta đã biết, trong thực tế mọi sản phẩm được làm ra cho dù tốt đến 
mấy, chất lượng cao đến mấy cũng không thể hoàn hảo tuyệt đối. Một người học 
trò có tài mà không có đức thì đối với người giáo viên đó là một kết quả đáng 
buồn. Làm thế nào để đào tạo được những học sinh vẹn toàn cả tài và đức đó là 
mong muốn của mỗi chúng ta. Vì thế để đạt được điều đó đòi hỏi sự nổ lực và 
cố gắng rất nhiều của giáo viên và dĩ nhiên chúng ta phải bắt tay vào việc đào 
tạo ngay từ bậc Tiểu học. 
3. Giải pháp, biện pháp 
a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 
Trong sự nghiệp trồng người điều quan trọng nhất đối với mỗi giáo viên là 
phải có tâm với học sinh, từ đó mới tìm ra cách giáo dục các em có hiệu quả một 
cách toàn diện. Giáo viên cần đảm bảo quyền lợi chính đáng, thưởng phạt phân 
minh, kịp thời và công bằng, không được phân biệt đối xử với học sinh. Không 
có công thức nào chung nhất cho công tác giáo dục các em, nhưng trước tiên cần 
phải có cái tâm, lòng nhiệt tình và phương pháp họp lý thì sẽ đem lại thành 
công. Phải thực sự yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình và tận tâm với công việc. Phải 
gần gũi yêu thương tôn trọng học sinh. Mỗi giáo viên thực sự là một tấm gương 
sáng cho học sinh noi theo thể hiện qua tư tưởng, tác phong ngôn ngữ, cách làm 
việc và ứng xử hàng ngày. Để đạt được hiệu quả cao trong công tác giáo dục đạo 
đức học sinh Tiểu học tôi đưa ra các biện pháp sau đây. 
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 
Một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh Tiểu học 
 Người thực hiện: Bùi Thị Niệm Khuyên - Trường TH Trần Quốc Toản 7 
Biện pháp 1: Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp 
Để giáo dục học sinh có đạo đức tốt thì người giáo viên phải gương mẫu để 
làm tấm gương sáng cho học sinh noi theo, bên cạnh đó bản thân tôi thường tìm 
hiểu học sinh chẳng hạn như: Đầu năm tôi xem qua lí lịch, học bạ và tìm hiểu 
thêm thông qua các bậc phụ huynh để nắm được phần nào gia đình và học lực 
của học sinh qua bạn bè, người thân hoặc người hàng xóm của các em. Cách tìm 
hiểu này theo tôi thì đạt hiệu quả rất tốt. Ngoài ra tôi còn tìm hiểu học sinh qua 
từng thói quen, hoạt động của các em ở lớp như: sinh hoạt lớp, giờ ra chơi, 
những buổi lao động, sinh hoạt sao, sinh hoạt ngoại khóa... trong cách tìm hiểu 
này tôi đã giúp đỡ được một học sinh cụ thể như sau: 
Năm học vừa qua bản thân tôi được phân nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 2A, trong 
lớp có nhiều học sinh nghịch ngợm. Chính vì thế mà tôi thường quan sát các em 
vào giờ sinh hoạt ngoại khóa và giờ ra chơi để tìm ra những học sinh có thái độ, 
hành vi đạo đức không tốt như: nói tục, gây gỗ và thậm chí là đánh bạn.... Tôi 
tìm cách động viên, quan tâm và uốn nắn các em kịp thời. 
Trong lớp, tôi đặc biệt chú ý đến em Bảo, em này thường xuyên chọc ghẹo 
bạn, nói chuyện, gây gỗ làm mất trật tự trong lớp và nghiêm trọng hơn có lúc 
còn đánh bạn. Những lúc tôi giảng bài em thường không chú ý, gương mặt lại có 
vẻ ngẩn ngơ và buồn. Bảo là học sinh mới chuyển đến, qua tìm hiểu thì tôi biết 
được em hiện đang sống với bà ngoại và bố mẹ của em thì lại đang sống ở thành 
phố Đà Nang. Tôi biết em là một học sinh thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên 
thường xuyên động viên, trò chuyện và hướng dẫn để giúp em sống hòa đồng 
các bạn. Khi em Bảo làm được những việc tốt tôi thường khen ngợi trước lớp ở 
giờ sinh hoạt và đề nghị lớp tuyên dương. Dần dần Bảo trở nên ngoan ngoãn và 
học ngày càng tiến bộ hem, đến cuối học kì I thì Bảo chính thức trở thành một 
trong những học sinh khá của lóp. 
Một cách tìm hiểu nữa là phải thường xuyên đến thăm và trao đổi với phụ 
huynh để tạo sự liên hệ mật thiết giữa giáo viên, phụ huynh và học sình có hoàn 
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp Giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh Tiểu học 
 Người thực hiện: Bùi Thị Niệm Khuyên - Trường TH Trần Quốc Toản 8 
cảnh khó khăn, neo đơn... để kịp thời giúp đỡ. 
Biện pháp 2: Xây dựng mối quan hệ đoàn kết 
Qua nhiều năm giảng dạy tôi nhận thấy rằng: chỉ khi nào xây dựng được một 
tập thể lớp đoàn kết thì các biện pháp giáo dục khác mới đạt hiệu quả cao. Để 
thực hiện được điều này thì giáo viên cần phải tạo điều kiện cho các em hiểu 
nhau và xử lí các tình huống một cách hợp lí. Ví dụ như em Bảo đã nói ở trên, 
tôi chỉ khen ngợi em trước lớp, những hành vi em đối xử không tốt với bạn tôi 
thường nhắc nhỡ riêng em. Đối với học sinh bị bệnh nghỉ học, tôi tổ chức thăm 
hỏi và phân công học sinh giảng lại bài cho bạn. Đối với học sinh thiếu thốn tình 
cảm hay e dè, rụt rè, nhút nhát tôi thường xuyên trò chuyện gợi mở cho các em, 
tạo không khí vui vẻ khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động 
của nhóm, lớp, trường. 
Lôi cuốn các em vào một sân chơi lành mạnh, vui vẻ... Thường xuyên kể cho 
các em nghe những câu chuyện về lòng nhân hậu, tình đoàn kết, nói cho các em 
biết về tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, nhắc nhỡ học 
sinh tham gia tìm hiểu về biển đảo Việt Nam, ... hoặc tổ chức những trò chơi 
mang tính tập thể. Mỗi khi nhà trường có nhưng hoạt động nào tôi đều khuyến 
khích các em tham gia, tuyên dương những học sinh có đóng góp nhiều trong 
các hoạt động đó như: văn nghệ, góp giấy vụn, ủng hộ người nghèo... 
 Bên cạnh đó cần phải tổ chức và tạo điều kiện để lớp giúp đỡ học sinh khó 
khăn. Bản thân tôi nghỉ điều này có thể giúp cho các em đoàn kết gắn bó hơn. 
Để thực hiện được điều này tôi đề ra một biện pháp như sau: Đối với những học 
sinh khó khăn về vật chất tôi đề nghị lớp làm kế hoạch nhỏ: Góp giấy vụn và 
những đồ dùng học tập mình không dùng nữa nhưng vẫn còn sử dụng được thì 
đem tặng lại cho bạn. Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc 
học tập tôi phân công học sinh khá giỏi kèm thêm ở nhà. Cứ mỗi cuối tháng sẽ 
tổng kết một lần và tuyên dương những học sinh có tiến bộ, những nhóm học tập 
đạt chất lượng. 
Một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh Tiểu học 
 Người thực hiện: Bùi Thị Niệm Khuyên - Trường TH Trần Quốc Toản 9 
Biên pháp 3: Giúp học sinh mạnh dạn trong mọi tình huống 
Một số đối với những học sinh còn rụt rè trong giao tiếp, chưa mạnh dạn 
trước tập thể tôi luôn nhẹ nhàng, động viên, khích lệ các em từ từ, tránh nóng 
vội sẽ làm các em hoảng sợ. Trong các giờ sinh hoạt lớp tôi thường kể những 
mâu chuyện về gương tốt, việc tốt, những câu chuyện về tấm gương vượt khó. 
Sau mỗi lần kể tôi đều phân tích cặn kẽ nhằm hình thành cho các em một suy 
nghĩ: con người sống phải có mục đích, phải có ý chí vươn lên. 
Tôi thường khen trước lớp những học sinh luôn cố gắng và có nhiều tiến bộ, 
điển hình như em học sinh nữ tên là Vi. Em học khá nhưng rất nhút nhát và thụ 
động, trong giờ học ít khi phát biểu ý kiến mặc dù tôi biết là Vi có thể trả lời. 
Hôm ấy trong giờ kể chuyện tôi yêu cầu học sinh phải đóng vai kể lại câu 
chuyện và chọn Vi vào vai cô cháu gái. Vi không chịu vì bảo rằng mình không 
biết đóng. Tôi đã thuyết phục Vi rất lâu và bảo Vi hãy nhớ và quan sát những 
lần sắm vai trước của các bạn cho thật kĩ. Vi rụt rè nhưng rồi cuối cùng vẫn 
đồng ý. Kết quả, không hay lắm nhưng tôi thấy Vi rất vui. Tôi lại khen ngợi Vi 
đã mạnh dạn và có nhiểu cố gắng để động viên em mạnh dạn hơn trong những 
lần sau. 
Biện pháp 4: Giáo dục đạo đức cho học sinh qua từng môn học 
Để thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức cho học sinh tôi quan tâm theo dõi 
việc giảng dạy của các giáo viên dạy các môn và nhắc nhỡ các đồng nghiệp 
mình cần quan tâm giáo dục đạo đức cho các em mọi lúc, mọi nơi. Đối với 
những đối tượng học sinh có biểu hiện không tốt tôi nhờ các giáo viên theo dõi 
và giáo dục các em trong các tiết học. 
Đối với môn Đạo đức tôi có thể xem là một phương tiện quan trọng để thực 
hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, và những hiểu biết trong cuộc sống 
cho học sinh một cách trực tiếp, hoàn chỉnh và sâu sắc. Cần phải trang bị cho 
học sinh những tri thức đạo đức, các chuẩn mực về hành vi đạo đức có trong nội 
dung của mỗi bài học để trở thành kĩ năng sống, thói quen hàng ngày của mỗi 
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp Giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh Tiểu học 
 Người thực hiện: Bùi Thị Niệm Khuyên - Trường TH Trần Quốc Toản 10 
học sinh. Muốn vậy giáo viên phải đi sâu tìm hiểu đặc trưng bộ môn vì ở đây đòi 
hỏi khả năng tự trao dồi của giáo viên rất lớn. Nên cần dạy nghiêm túc không 
qua loa, không xem nhẹ môn này. Đưa ra các phương pháp dạy học theo hướng 
tích cực nhằm gây hứng thú cho học sinh như thảo luận nhóm, đóng vai, phỏng 
vấn, diễn kịch ... 
Ngoài môn đạo đức thì tất cả các môn học còn lại đều có tri thức giáo dục 
trong từng bài học. Do đó, nhiệm vụ của giáo viên là phải làm sao để cung cấp 
những tri thức về các hành vi đạo đức phù hợp cho các em. Giáo viên luôn động 
viên và nhắc nhỡ các em ý thúc học tập tốt vì một khi các em đã có ý thức học 
tập thì đạo đức của các em sẽ tốt hơn. 
Biện pháp 5: Thông qua các hoạt động trong nhà trường để giáo dục đạo 
đức cho học sinh 
Giáo dục đạo đức cho học sinh qua hoạt động đội Thiếu niên tiền phong vì 
phong trào Đội là phong trào thu hút nhiều học sinh nhất, ở đây học sinh được 
rèn luyện, vui chơi trong một tập thể đầy tình thương của bè bạn thầy cô. Hoạt 
động Đội là hoạt động phong trào, phong phú và nhiều hình thức, mang tính trực 
quan sinh động phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học do đó việc giáo dục đạo 
đức cho học sinh luôn đem lại hiệu quả rất cao. Đặc biệt là phong trào phát 
thanh măng non hàng tuần vì phong trào này được toàn thể học sinh trong nhà 
trường quan tâm và theo dõi. 
Phối hợp với Tổng phụ trách đội tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho học 
sinh. Bên cạnh đó, trong buổi chào cờ đầu tuần vào sáng thứ hai việc giáo dục 
đạo đức học sinh cũng vô cùng quan trọng. Vì đây là buổi nhận xét, đánh giá 
tổng kết và đưa ra phương hướng trong một tuần, có thể giáo dục đạo học sinh 
một cách trực tiếp và hiệu quả. Nêu những gương tốt của các học sinh trong tuần 
cho học sinh noi theo để giáo dục đạo đức cho các em. 
Ngoài các hoạt động giáo dục ở trên thì tất cả các thầy cô giáo trong nhà 
Một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh Tiểu học 
 Người thực hiện: Bùi Thị Niệm Khuyên - Trường TH Trần Quốc Toản 11 
trường luôn là một tấm gương sáng cho các em noi theo. Các em luôn để ý đến 
thầy cô, từ cách ăn nói, đến những cử chỉ hàng ngày. Và hành vi ở trường của 
thầy cô tác động rất lớn đến việc hình thành nhân cách học sinh. 
Biện pháp 6: Kết hợp hợp vững chắc giữa ba môi trường gia đình, nhà 
trường và xã hội để giáo dục học sinh 
Như ta đã biết hiện nay việc giáo dục đạo đức cho học sinh không còn là việc 
của riêng nhà trường nữa mà phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà 
trường và xã hội. Việc hình thành nhân cách học sinh cũng phụ thuộc phần lớn 
từ phía gia đình và xã hội. 
Nhà trường kết hợp vởỉ gia đình, phối hợp với ban chấp hành hội PHHS để 
giáo dục đạo đức học sinh. Thông qua ban chấp hành hội PHHS để thông báo 
tình hình chung của nhà trường, và nhờ phụ huynh can thiệp, hỗ trợ, giúp đỡ để 
giáo dục các em kịp thời. 
Bên cạnh đó nhà trường có thể kết hợp các tố chức, đoàn thể ở địa phương để 
giáo dục đạo đức cho học sinh. 
c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp 
Bản thân tôi nghĩ rằng để các em phát triển tốt phẩm chất đạo đức trong nhà 
trường thì đòi hỏi tất cả giáo trong nhà trường phải là một tấm gương sáng và 
luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho học sinh. 
Tạo dựng một không khí vui tươi trong nhà trường để các em nhận thấy rằng: 
“ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. 
 Xây dựng tốt một môi trường thân thiện trong tập thể nhà trường. 
 d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 
 Các giải pháp, biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và luôn bỗ trợ 
cho nhau, giải pháp này là tiền đề cho giải pháp khác. 
 Giáo viên cần phải thực hiện các giải pháp có hệ thống, có sự kết hợp chặt 
chẽ giữa nhà trường và các bậc phụ huynh cho đến tất cả các em học sinh trong 
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp Giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh Tiểu học 
 Người thực hiện: Bùi Thị Niệm Khuyên - Trường TH Trần Quốc Toản 12 
lớp. 
e. Kết quả khảo nghiệm 
Sau một năm học vận dụng các giải pháp trên vào quản lý công tác giáo dục 
đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học Trần Quốc Toản. Sự quản lý chặt chẽ 
các giải pháp giáo dục tại trường, cũng như sự phối họp với các môi trường giáo 
dục. Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đã có những kết quả khả quan. Bản 
thân thật sự hài lòng về kết quả thu được, các em gần gũi hơn với bạn bè trong 
lớp, cởi mở hơn đối với thầy cô, hạn chế rất nhiều tình trạng nói tục, chửi thề, 
các em ngày càng lễ phép hơn với người lớn. Học sinh đã có nề nếp hơn, ngoan 
hơn và có ý thức hơn trong nhiệm vụ học tập, sinh hoạt đội, tham gia các phong 
trào tại trường. Các hiện tượng vi phạm đạo đức ở học sinh cũng giảm hẳn so 
với mọi năm . Cụ thể không còn xảy ra lấy trộm đồ dùng của bạn, đánh nhau, 
trốn học, nói tục, chửi thề. về phía phụ huynh học sinh cũng có chuyển biến tích 
cực trong việc quan tâm giáo dục con em mình. Phụ huynh thường xuyên quan 
tâm liên lạc với giáo viên thăm hỏi về việc học của học sinh. Và phối hợp tốt với 
nhà trường trong việc giáo dục con em họ. 
Song song với đạo đức học sinh có tiến bộ tốt thì các hoạt động phong trào 
của nhà trường cũng đạt kết quả cao, như Hội thi ’’Viết chữ đẹp”. Đạt học sinh 
viết chữ đẹp cấpcấp trường 80%. Hội thi Tiếng Việt Olympic huyện đạt giải 6 
em, học sinh giỏi, khá đạt vượt chỉ tiêu 10%, học sinh lên lớp 100%. 
4. Kết quả 
Áp dụng các biện pháp này đạt hiệu quả cao. Cuối năm học, học sinh đều đạt 
100% thực hiện đầy đủ và các em đều có những hành vi đạo đức tốt thể hiện qua 
hành vi và lời nói. 
III. KẾT LUẬN -KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
Giáo dục đạo đức học sinh Tiểu học là vấn đề chính trị - xã hội quan trọng, 
Một số biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh Tiểu học 
 Người thực hiện: Bùi Thị Niệm Khuyên - Trường TH Trần Quốc Toản 13 
có giá trị cơ bản và lâu dài, có tính quyết định đối với cuộc đời cá nhân mỗi 
người. Lúc sinh thời Bác đã dạy: “ Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng 
nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn gương mẫu và 
sáng suốt về mọi mặt”. Vì vậy, người giáo viên có một vị trí đặc biệt quan 
trọng. Lao động của một giáo viên chủ nhiệm lớp ở Tiểu học là lao động sáng 
tạo không ngừng, sự sáng tạo đó đòi hỏi phải toàn diện: sáng tạo trong tổ chức 
các hoạt động học tập, vui chơi, trong sinh hoạt tập thể và đặc biệt là trong các 
biện pháp giáo dục đạo đức và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Vì vậy chỉ 
có những giáo viên thực sự tâm huyết với nghề, thực sự thương yêu học sinh và 
luôn xem công việc của mình đúng là một sự nghiệp trồng người thì mới có thể 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
2. Kiến nghị 
Tuyên truyền và vận động phụ huynh không coi việc giáo dục con em là việc 
riêng của giáo viên. 
Các cấp lãnh đạo thường xuyên tổ chức các hội thảo về công tác giáo dục đạo 
đứccho học sinh để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 
Nhà trường đặc biệt là những người làm công tác quản lý phải coi việc giáo 
đục đạo đức là nhiệm vụ hàng đầu để tất cả học sinh khi ra trường đều là những 
công dân có ích cho xã hội. có ý thức trong việc giáo dục đạo đức học sinh. Phụ 
trách chuyên môn phải làm cho giáo viên thấy rõ tầm quan trọng công việc này. 
Đề nghị các cấp lãnh đạo tiếp tục tăng cường cho nhà trường cơ sở vật chất 
trang thiết bị dạy học phong phú, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học, tăng 
cường đầu sách, truyện đọc cho học sinh để học sinh có điều kiện sinh hoạt vui 
chơi, giải trí. 
 Bình Hòa, ngày 15 tháng 1 năm 2015 
 Người viết 
 Bùi Thị Niệm Khuyên 
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp Giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh Tiểu học 
 Người thực hiện: Bùi Thị Niệm Khuyên - Trường TH Trần Quốc Toản 14 
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
 Chủ tịch hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm 
 ( Kí tên và đóng dấu) 
 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
 Chủ tịch hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm 
 ( Kí tên và đóng dấu) 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_giao_duc_pham_chat_dao_duc_cho_hoc_sinh_tieu_hoc_7782.pdf
Sáng Kiến Liên Quan