Mẫu sáng kiến kinh nghiệm - Thông tin chung về sáng kiến

1. Tên sáng kiến:

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

3. Tác giả:

Họ và tên: Nam (nữ)

Ngày tháng/năm sinh:

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ, đơn vị công tác:

Điện thoại:

4. Đồng tác giả (nếu có)

Họ và tên;

Ngày tháng/năm sinh;

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ, đơn vị công tác;

Điện thoại:

 

doc1 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 01/03/2022 | Lượt xem: 925 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu sáng kiến kinh nghiệm - Thông tin chung về sáng kiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần 1
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: 
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:
3. Tác giả: 
Họ và tên: Nam (nữ)
Ngày tháng/năm sinh:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ, đơn vị công tác:
Điện thoại:
4. Đồng tác giả (nếu có)
Họ và tên; 
Ngày tháng/năm sinh; 
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ, đơn vị công tác; 
Điện thoại:
5. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại
6. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) : Tên đơn vị; Địa chỉ; Điện thoại
7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
8. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: nêu mốc thời gian mà SK được áp dụng lần đầu tiên trong thực tế, hoặc áp dụng thử.
HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN)
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

File đính kèm:

  • docmau_sang_kien_kinh_nghiem_thong_tin_chung_ve_sang_kien.doc
Sáng Kiến Liên Quan