Biên bản họp chấm Sáng kiến kinh nghiệm

 III.NỘI DUNG:

1. Hội đồng nghe chủ tịch HĐTĐ đọc Quyết định thành lập HĐ Chấm SKKN. (có QĐ kèm theo)

2. Hội đồng GK nghe Chủ tịch HĐGK thông qua các quy chế chấm SKKN; tiêu chí chấm SKKN.

 3. Hội đồng nghe quán triệt tinh thần công văn Số: 146/TB-PGDĐT thông báo của PGD chấm và nộp SKKN năm học 2016 – 20117

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Lượt xem: 16134 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Biên bản họp chấm Sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
BIÊN BẢN HỌP
CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đơn vị: TRƯỜNG THCS NGÔ HỮU HẠNH
I.Thời gian : 8 giờ,  Ngày 13 tháng 5 .năm 2017
Địa điểm : Văn phòng nhà trường.
II.Thành phần tham dự : (chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, thư ký) 
Chủ tịch : 	Bà: 	Nguyễn Thị Ánh Loan
P.C tịch : 	Ông: 	Phan Đức Quán
P.C tịch  :	Ông:   Phạm Hồng Thái
Thư ký   : 	Bà: 	Trần Thị Mai Hương
* Các ủy viên là giám khảo:
Ủy viên   : 	Ông	 Nguyễn Quốc Trung
Ủy viên   :	Bà:	 Phan Thị Hồng Phúc
Ủy viên   : 	Bà  	 Đỗ Thị Đào
Ủy viên   : 	Bà  	 Trần Hoàng Ngọc Diễm
 III.NỘI DUNG:
Hội đồng nghe chủ tịch HĐTĐ đọc Quyết định thành lập HĐ Chấm SKKN. (có QĐ kèm theo) 
Hội đồng GK nghe Chủ tịch HĐGK thông qua các quy chế chấm SKKN; tiêu chí chấm SKKN.
 3. Hội đồng nghe quán triệt tinh thần công văn Số: 146/TB-PGDĐT thông báo của PGD chấm và nộp SKKN năm học 2016 – 20117
Tiến hành chấm SKKN:
Sau thời gian phân công các thành viên trong hội đồng thi đua đọc các sáng kiến kinh nghiệm của các giáo viên  nhân viên, các giám khảo hội ý và tiến hành chấm SKKN được vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2017
Hội đồng đã xem xét   14 sáng kiến kinh nghiệm của  14 giáo viên đủ điều kiện chấm và xếp loại.( không có SKKN nào vi phạm sao chép hoặc coppy các bài có sẵn).
Hội đồng đã nhất trí đánh giá : 
-Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A :  7
- Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B:  7
IV.Kết quả: Sau khi xét, chấm theo quyết định, tán thành kết quả trên, đạt tỷ lệ: 100 %
 Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2017.
  THƯ KÝ 	CHỦ TỊCH                                                                                                                   

File đính kèm:

  • doc5. BIEN BAN CHAM SKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan