Báo cáo sáng kiến Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm ở trường THCS Thượng Thanh

Từ năm học 2021- 2022, cấp THCS triển khai chương trình giáo dục phổ

thông 2018 ở khối 6, với mục đích xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế

hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo nghiêm túc, linh hoạt, phù hợp với điều

kiện cụ thể của địa phương và nhà trường nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo

của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình. Khai thác, sử

dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học dáp ứng yêu cầu thực hiện các

phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất,

năng lực học sinh.

Nhiệm vụ đặt ra cho tổ chuyên môn là: Xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ

chuyên môn, lập kế hoạch dạy học các môn, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo

dục, thực hiện sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, dự giờ thăm lớp.

pdf25 trang | Chia sẻ: duongthao25 | Ngày: 08/10/2022 | Lượt xem: 1017 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo sáng kiến Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm ở trường THCS Thượng Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o trên các phương tiện, đặc biệt là 
trên mạng internet. Lựa chọn trang Web nào hữu ích nhất, tiện dụng nhất, tác giả 
nào hay có các chuyênđề hay, khả quan nhất để sưu tầm tài liệu 
- Trao đổi về sự tiến triển của việc học tập của học sinh mũi nhọn kịp thời 
có sự điều chỉnh hợp lý cũng như học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác này 
- Biên soạn chương trình, nội dung bồi dưỡng rõ ràng, cụ thể, chi tiết 
chotừng khối, lớp, về từng mảng kiến thức rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ theo 
số tiếtquy định nhất định và nhất thiết. 
.- Xác định rõ trọng tâm kiến thức giảng dạy cho từng khối lớp để tránh 
trùng lặp. Chương trình bồi dưỡng cần có sự liên thông trong suốt 4 năm liền (từ 
lớp 6 đến lớp 9). 
- Phân công GV đảm nhiệm bồi dưỡng theo từng chương 
* Đối Với phụ đạo HS yếu: 
- Lập danh sách học sinh yếu kém thông qua bài kiểm tra chất lượng đầu 
năm và quá trình học tập trên lớp. Từ đó phân loại học sinh còn yếu những nội 
dung kiến thức, kỹ năng. Xây dựng chương trình bồi dưỡng, thời gian bồi dưỡng, 
phương pháp bồi dưỡng phù hợp cho từng đối tượng HS 
- Tổ chức bồi dưỡng, đánh giá học sinh sau từng tháng. Động viên. khen 
ngợi khi các em trả lời đúng. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh 
những trường hợp học sinh ý thức chưa tốt để có biện pháp khắc phục. 
4.5. Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
 Trong thời gian đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid - 19, với phương 
châm “Dừng đến trường, không dừng việc học”, chuyển sang dạy học trực tuyến 
là lựa chọn thích ứng phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Chính điều kiện ấy cho 
thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của đội ngũ cán bộ, giáo 
viên nhà trường phát triển, tạo nền tảng góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình 
thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT. 
 Để hỗ trợ giáo viên các công cụ dạy học trực tuyến Ban giám hiệu đã mua 
bản quyền một số phần mềm,tổ chức các các chuyên đề về Ứng dụng CNTT cho 
toàn bộ GV thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn.Qua đó GV được : 
- Trang bị nhiều phần mềm hỗ trợ dạy học online hiệu quả bên cạnh các 
phần mềm đã quen thuộc, như Whiteboard, Scrble Ink, Padlet,( phụ lục 2) 
- Lan tỏa phong trào Ứng dụng CNTT trong dạy học dựa trên phương châm 
“Người biết giúp đỡ người chưa biết”, chia nhóm GV theo trình độ để hỗ trợ lần 
nhau trong việc đưa ứng dụng CNTT vào giảng dạy. 
- Lựa chọn các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến theo từng môn, từng 
bài, nhằm mang lại những tiết dạy trực quan sinh động, tạo hứng thú cho học sinh 
và khơi gợi sáng tạo từ học trò, tăng tương tác với học trò ,phù hợp với mục đích, 
yêu cầu bài học, 
- Lựa chọn công cụ hỗ trợ việc ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh trong 
thời gian học trực tuyến. 
 9/10 
4.6. Chuyên đề: Nâng cao chất lượng ôn thi vào THPT 
 Ngay đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các tổ nhóm chuyên 
môn xây dựng kế hoạch kiểm tra sát hạch học sinh theo tháng. Thống nhất nội 
dung các bài kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ, phương pháp dạy những bài dài, bài 
khó, những bài ôn tập, tổng kết, các dạng bài thi vào THPT. 
Mỗi tháng, tổ chức một buổi kiểm tra khảo sát môn văn, toán, anh. Phân 
công giáo viên cốt cán bộ môn hoặc ban giám hiệu ra đề. Bố cục của đề kiểm tra, 
dạng bài kiểm tra giống như của Sở giáo dục đã ra đề thi.Sau khi kiểm tra, tổ chức 
cho giáo viên thống kê lại kết quả học sinh đạt được, tìm hiểu nguyên nhân của 
những bài thi điểm trung bình, điểm yếu, kém,từ đó chỉ ra biện pháp khắc phục 
lỗi mà học sinh đang mắc phải. 
Tổ chức chuyên đề về phương pháp dạy ôn thi cho học sinh, cách rèn từng 
dạng bài, cách chữa bài, cách giao bài, các chống điểm liệt hay lấy điểm cao, cách 
soạn bài ôn tập theo các vòng cho học sinh. .. 
Kết quả học sinh đạt được qua các đợt kiểm tra, nhà trường thông tin lại 
cho phụ huynh học sinh. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng hàng tuần những học 
sinh có nhiều tiến bộ, những học sinh có điểm cao. 
Sau khi áp dụng giải pháp này, giáo viên được học hỏi phương pháp ôn tập 
cho học sinh từ ngay chính đồng nghiệp của mình, học sinh có động lực cố gắng 
vươn lên, phụ huynh học sinh nắm được lực học của con em mình để định hướng 
cho con chọn trường phù hợp. 
5. Giải pháp 5: Đổi mới cách quản lý sinh hoạt chuyên môn 
- BGH cần quản lý chặt chẽ nội dung các buổi SHCM có sự hướng dẫn và 
định hướng nội dung SHCM theo tình hình thực tế của nhà trường theo từng bộ 
môn. Chủ động vào cuộc cùng với các tổ trưởng chuyên môn thảo luận và xây 
dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chi tiết cho từng tuần, từng tháng 
và kiểm tra sát sao việc thực hiện của các tổ, nhóm. 
- Xây dựng một nề nếp sinh hoạt chuyên môn, lựa chọn nội dung sinh hoạt 
chuyên môn cần thật cụ thể, sát thực, liên quan trực tiếp đến mỗi bài học, tiết học 
mà giáo viên giảng dạy hàng ngày tránh chung chung ở tầm vĩ mô., đảm bảo GV 
thấy cần có nhu cầu sinh hoạt. 
- Sắp xếp và bố trí thời gian, không gian SHCM hợp lý, hình thức không 
nhất thiết là cả một buổi họp trực tiếp, có thể trực tuyến.GV có tâm thế thật thoải 
mái khi tham gia sinh hoạt 
 II. Kết quả đạt được sau khi ứng dụng đề tài: 
 1. Đối với cán bộ quản lý: 
 - Kịp thời nắm bắt tình hình từng tổ chuyên môn: thời gian sinh hoạt, nội 
dung sinh hoạt, khó khăn vướng mắctrong quá trình chỉ đạo; nhu cầu của tổ, 
của GV. Từ đó, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong 
trường, trong tổ góp phần nâng cao chất lượng dạy – học. 
 - Tạo nên phong trào thi đua lành mạnh, rộng khắp; nội bộ đoàn kết, biết 
chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. 
 2. Đối với tổ chuyên môn: 
 - Thực hiện được nhiều chuyên đề về nội dung khoa học chất lượng và phục 
vụ tốt cho nhu cầu giảng dạy,đáp ứng chương trìnhGD phổ thông 2018. 
 - Nội dung sinh hoạt của tổ phong phú, kịp thời tình hình thực tế tại từng thời 
điểm dạy – học nhất định; nắm bắt kịp thời nhu cầu của từng giáo viên trong tổ. 
 10/10 
 - Công bằng, khách quan trong đánh giá, xếp loại, khen thưởng học sinh và 
giáo viên. 
 - Xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn chung toàn trường song 
vẫn tạo được tính chủ động phát huy sáng tạo trong hoạt động của từng tổ chuyên 
môn phù hợp với đặc điểm từng khối lớp, từng bộ môn. 
3. Đối với giáo viên 
 - Được chia sẻ cùng đồng nghiệp những kinh nghiệm giảng dạy, được giúp 
đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. 
 - Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình một cách có hệ thống; nắm 
vững phương pháp và cách sử dụng phương pháp để tổ chức hoạt động dạy – học 
đạt hiệu quả cao nhất; kỹ năng sư phạm ngày càng được hoàn thiện. 
 - Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp giáo dục phù hợp với tình hình 
thực tế của lớp, giúp nâng cao chất lượng giáo dục của lớp mình chủ nhiệm góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn khối, toàn trường. 
 - Ứng dụng tốt CNTT trong dạy học và đánh giá HS phù hợp với tình hình 
dạy học trực tuyến và trực tiếp. 
CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
I. Kết luận 
Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì người quản lý phải chỉ đạo tốt hoạt 
động chuyên môn, đặc biệt là công tác chỉ đạo chuyên môn. Bởi lẽ: công tác thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn, cách thức tổ chức hoạt động chuyên môn của nhà 
trường phụ thuộc nhiều vào vai trò, trách nhiệm của những người quản lý trong 
đó có đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. Năng lực của tổ trưởng, tổ phó 
chuyên môn có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định không nhỏ tới sự thành công 
của nhà trường. 
 BGH cần nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn, 
từ đó, có kế hoạch bồi dưỡng, chỉ đạo có hiệu quả đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên 
môn, tạo ra sự gắn kết chặt chẽ, làm việc khoa học giữa tổ trưởng, tổ phó chuyên 
môn với BGH. Nâng cao năng lực chuyên môn và công tác điều hành hoạt động 
tổ, từng bước xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng 
đào tạo chung của nhà trường. 
II. Khuyến nghị 
- Các cấp quản lý cần có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng, 
tổ phó. Tổ chức giao lưu chuyên môn cho các tổ trưởng, tổ phó giữa các nhà 
trường để chia sẻ kinh nghiệm. 
- Nhà trường cần cụ thể hoá các tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp bằng các 
minh chứng ,tạo sự công bằng, khách quan trong đánh giá xếp loại TTCM,GV; 
 Trên đây là một số giải pháp mà tôi áp dụng, nhằm xây dựng tổ chuyên 
môn vững mạnh trong nhà trường. Rất mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp 
để công tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn đạt kết quả tốt, xây dựng uy tín và 
thương hiệu cho nhà trường. 
 Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022 
 11/10 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
STT Tài liệu tham khảo Tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản 
1 Thông tư số 32 Điều lệ 
trường THCS, THPT và 
trường PT có nhiều cấp 
học 
Bộ 
GD&ĐT 
Bộ GD&ĐT 2020 
2 Thông tư số 20/2018/TT-
BGDDT quy định chuẩn 
nghề nghiệp GV THCS, 
THPT 
Bộ 
GD&ĐT 
Bộ GD&ĐT 2018 
3 Công văn số 800/CT- 
BGDDT ngày 24/8/2021 
của BGD&ĐT v/v thực 
hiện nhiệm vụ năm học 
2020-2021 ứng phó với 
dịch COVID-19 
Bộ 
GD&ĐT 
HN 
Bộ GD&ĐT 
HN 
2021 
4 Công văn số 
3699/BGDDT-GDTrH 
ngày 27/8/2021 của 
BGD&ĐT hướng dẫn thực 
hiện nhiệm vụ giáo dục 
trung học năm học 2021-
2022 
Bộ 
GD&ĐT 
Bộ GD&ĐT 2021 
4 Công văn số 3060 
SGD&ĐT v/v hướng dẫn 
thực hiện nhiệm vụ giáo 
dục cấp THCS năm học 
2021-2022 
Sở 
GD&ĐT 
Sở GD&ĐT 2021 
5 Thông tư 58/2011/TT-
BGD&ĐT ban hành quy 
chế đánh giá, xếp loại HS 
THCS và THPT 
Bộ 
GD&ĐT 
Bộ GD&ĐT 2011 
6 Thông tư 26/2020/TT-
BGD&ĐT ngày 26/8/2020 
v/v sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy chế đánh giá, 
xếp loại học sinh trung học 
cơ sở và học sinh trung học 
phổ thông ban hành kèm 
theo Thông tư số 
58/2011/TT-BGDĐT ngày 
12 tháng 12 năm 2011 của 
Bộ 
GD&ĐT 
Bộ GD&ĐT 2020 
 12/10 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 
7 Thông tư 22/2021/TT-
BGD&ĐT ngày 20/7/2021 
quy định về đánh giá học 
sinh THCS và học sinh 
THPT 
Bộ 
GD&ĐT 
Bộ GD&ĐT 2021 
 13/10 
Phụ lục 1. 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 
NĂM HỌC 2021-2022 
STT Tháng Chuyên đề Thời 
gian 
Phân 
công 
Biện pháp 
1 
Tháng 
8/2021 
Sinh hoạt 
chuyên môn: 
+ Thảo luận 
xây dựng kế 
hoạch dạy học; 
Kế hoạch tổ 
chuyên môn; 
+ Học tập các 
văn bản chỉ đạo 
nhiệm vụ năm 
học 
31/8 BGH, tổ 
nhóm 
trưởng 
chuyên 
môn 
Các nhóm, tổ 
chuyên môn 
thảo luận, rà 
soát chương 
trình và xây 
dựng KHDH 
phù hợp điều 
kiện nhà trường. 
Tổ chuyên môn 
tổng hợp xây 
dựng kế hoạch 
tổ. 
 Dạy minh họa 
các môn Lớp 6 
27,28/8 BGH, tổ 
nhóm 
trưởng 
chuyên 
môn 
GV tổ nhóm 
thảo luận và xây 
dựng bài giảng. 
Tổ chức dạy học 
trực tuyến học 
sinh lớp 6. 
3 Tháng 9/2021 Tổ chức sinh 
hoạt chuyên 
môn: 
+Học tập Quy 
chế làm việc 
của nhà trường; 
Quy chế hoạt 
động chuyên 
môn; 
+Tập huấn dạy 
học trực tuyến 
13/9 BGH, 2 
tổ CM 
Các nhóm, tổ 
chuyên môn 
thảo luận và xây 
dựng các tiêu 
chí bình xét thi 
đua 
4 Tổ chức sinh 
hoạt chuyên 
môn: 
Thảo luận xây 
dựng KHDH 
theo hướng dẫn 
của Công văn 
25/9 BGH, 2 
tổ CM 
Các nhóm, tổ 
chuyên môn 
thảo luận, rà 
soát chương 
trình, điều chỉnh 
theo hướng dẫn 
của Sở GDĐT 
Hà Nội, Phòng 
 14/10 
số 
4040/BGDĐT. 
GDĐT Long 
Biênvà xây 
dựng KHDH. 
5 Tháng 10/2021 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
Thảo luận xây 
dựng kế hoạch 
chỉ tiêu năm 
học 2021-2022 
4/10 BGH 
2 tổ CM 
Các nhóm, tổ 
chuyên môn 
thảo luận và xây 
dựng các chỉ 
tiêu kế hoạch 
năm học 2021-
2022 
6 Tham dự 
chuyên đề 
thành phố 
Trong 
tháng 
PHT, 
GV dạy 
Nghiên cứu nội 
dung bài dạy. 
Soạn bài. Tham 
gia dự giờ, thảo 
luận 
8 Sinh hoạt 
chuyên môn 
“Đổi mới 
phương pháp 
dạy học”: 
Toán, Văn, 
Anh 6 
18/10 BGH 
2 tổ CM 
Phân công GV 
chuẩn bị bài và 
giảng dạy: 
Toán: ...Văn:..., 
Anh: 
9 Xây dựng 
chuyên đề cấp 
Quận môn 
Anh, môn tin 
Trong 
tháng 
BGH, 
TTCM 
Tổ chuyên môn 
nghiên cứu bài 
dạy; Soạn bài; 
Tham gia dóng 
góp ý kiến 
10 
Tháng 11/2021 
Tham dự 
chuyên đề 
thành phố 
Trong 
tháng 
PHT, 
GV dạy 
Nghiên cứu bài 
dạy; Soạn bài; 
Thảo luận 
11 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
+Dạy học theo 
định hướng 
STEM; 
+Dạy học theo 
chủ đề tích hợp 
môn KHTN 6 
8/11 BGH 
2 tổ CM 
Sinh hoạt 
chuyên môn 
theo hướng 
nghiên cứu bài 
học. Chuẩn bị 
bài, chủ đề 
STEM Đ/c 
....giảng dạy . 
Tổ chuyên môn 
KHTN dự giờ, 
xây dựng giáo 
án các tiết dạy 
KHTN 
 15/10 
12 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
+Ứng dụng 
CNTT trong 
dạy học trực 
tuyến 
29/11 BGH, 
TTCM 
Mời chuyên gia 
tập huấn các 
phần mềm ứng 
dụng hiệu quả 
trong dạy học 
Đại diện các tổ 
chia sẻ kinh 
nghiệm 
13 Tháng 12/2021 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
+Dạy ôn tập 
trực tuyến cho 
HS + Dạy học 
theo định 
hướng STEM 
6/12 BGH, 
TTCM 
+Tổ KHXH 
nghiên cứu, thảo 
luận và xây 
dựng bàiôn tập... 
+ Tổ KHTN 
nghiên cứu, thảo 
luận và xây 
dựng bài, đ/c .... 
dạy; 
14 Xây dựng 
chuyên đề ứng 
dụng CNTT 
trong kiểm tra 
trực tuyến và 
thẩm định đề 
kiểm tra 
Trong 
tháng 
PHT + 
GV dạy 
GV nghiên 
cứucác phần 
phầm mềm, 
tham gia thảo 
luận 
15 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
- Nghiên cứu 
các văn bản 
hướng dẫn 
đánh giá xếp 
loại học sinh 
20/12 BGH Giáo viên 
nghiên cứu, trao 
đổi, thảo luận và 
nghiêm túc thực 
hiện. 
16 Tháng 1/2022 
-Sinh hoạt 
chuyên môn: 
“Nâng cao chất 
lượng bồi 
dưỡng học sinh 
giỏi” 
3/1 BGH 
 GV nghiên cứu 
bài soạn, nhóm 
tổ thảo luận, 
phân công trình 
bày các giải 
pháp nâng cao 
chất lượng bồi 
dưỡng học sinh 
giỏi: Đ/c ..... 
17 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
8/1 BGH 
Đánh giá công 
tác chuyên môn 
trong học kỳ I, 
 16/10 
- Sơ kết chuyên 
môn học kỳ I 
phương hướng 
học kỳ II 
18 Tháng 2/2022 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
- “Nâng cao 
chất lượng thi 
vào THPT các 
môn 
Văn, Toán, 
Anh” 
14/2 
BGH 
GV nghiên cứu 
bài soạn, nhóm 
tổ thảo luận, 
phân công GV 
giảng dạy: Văn 
Hường; TA: 
Mai Hương; 
Toán: DungA 
19 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
- Nâng cao hiệu 
quả dạy học 
trực tuyến 
28/2 BGH, 
TTCM 
 Mời chuyên gia 
công ty ... tập 
huấn 
20 Tháng 3/2022 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
Dạy học theo 
định hướng 
STEM 
14/3 BGH, 
TTCM 
Tổ KHTN 
nghiên cứu, thảo 
luận và xây 
dựng bài, đ/c 
Tình thực hiện 
 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
- “Nâng cao 
chất lượng học 
sinh đại trà” 
28/3 
BGH, 
TTCM 
GV nghiên cứu, 
nhóm tổ thảo 
luận, phân công 
GV trình bày 
các giải pháp 
nâng cao chất 
lượng học sinh 
đài trà. 
21 
22 Tháng 4/2022 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
Ôn thi vào 
THPT các môn 
Văn, Toán 9 
11/4 BGH, 
GV 
+Tham gia 
giảng dạy 
chuyên môn 
Toán: .....Văn 
..... 
23 Sinh hoạt 
chuyên môn : 
- Giải pháp 
nâng cao kỹ 
năng sống cho 
học sinh. 
- Học tập văn 
bản chỉ đạo xếp 
25/4 BGH, 
TPT Đội 
- Giáo dục kỹ năng 
sống cho học sinh 
qua giáo viên chủ 
nhiệm và giáo viên 
bộ môn. 
- Giáo viên nghe 
phổ biến văn 
bản hướng dẫn 
 17/10 
loại giáo viên, 
học sinh; Đánh 
giá xếp loại 
công tác BDTX 
năm học 2021-
2022 
xếp loại giáo 
viên, học sinh và 
thực hiện 
24 Tháng 5/2022 Sinh hoạt 
chuyên môn: 
- “Nâng cao 
chất lượng thi 
vào THPT môn 
Anh 
- Định hướng 
cho HS sau tốt 
nghiệp THCS 
9/5 BGH 
Nhóm tổ chuyên 
môn thảo luận 
giải pháp nâng 
cao chất lượng 
làm bài thi trắc 
nghiệm môn 
Tiếng Anh 
GVCN chia sẻ 
kinh nghiệm tư 
vấn nguyện 
vọng HS 
25 “Đánh giá xếp 
loại thi đua 
cuối năm, tổng 
kết các tổ 
chuyên môn 
16/5 BGH 
+TT 
- “Đánh giá xếp 
loại thi đua cuối 
năm, tổng kết 
các tổ chuyên 
môn 
 18/10 
Phụ lục 2. 
CHUYÊN ĐỀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÁC PHÂM MỀM 
ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 
SHCM THÁNG 1
Đổi mớ i sáng tạo 
dạy học online
Ứng dụng padlet trong dạy học 
online
Nội dung chính
1. Padle t là gì?
2. Tính năng của padle t.
3. Ứng dụng padle t trong dạy học
4. Chia sẻ một số ý tư ở ng
1. Padlet là gì?
Padle t là trang web/ứng dụng cho phép ngườ i dùng
chia sẻ , trình bày về một ý tưởng, chủ đề nào đó. Dễ
hiểu hơn thì nó có thể được ví như là một tấm bảng
trong lớp học.
Padle t cho phép ngườ i dùng thêm video, hình ảnh, tà i
liệu, văn bản, link trang web
Padle t chia sẻ đến lớp học, hội nhóm vô cùng dễ dàng.
Điều này hỗ trợ giáo viên giảng dạy trên lớp và thu thập
ý kiến từ phía học s inh.
1. Tả i lên, sắp xếp và chia sẻ nội dung
2. Thu thập thông tin nhanh chóng
3. Bấ t cứ a i cũng có thể chia sẻ ý tư ởng, cũng 
như nhìn thấy đư ợc nhữ ng ý tư ởng của ngư ờ i 
khác.
4. Công cụ dạy tổ chứ c dạy học
5. Tư ơng tác 24/7
2. Tính năng của padle t
3. Ứng dụng padlet trong dạy 
học
Giáo viên: 
- Chia sẻ bà i giảng
- Kiểm tra đánh giá
- Thu thập ý tư ở ng
- Hỗ trợ học s inh làm nhóm
Học s inh: 
- Lư u trữ bà i học
- Thảo luận nhóm
- Ôn bà i mọi lúc mọi nơ i
- Nộp bà i nhanh chóng
3. Ứng dụng padlet trong dạy 
học
 19/10 
Một số ý tư ở ng 
1. Dùng các mẫu Padle t có sẵn
2. Đóng góp ý kiến và sắp xếp
3. Chia sẻ thông tin
4. Tạo dòng thờ i gian
5. Vé ra khỏi lớ p học
6. Thu bà i làm của học s inh
7. Theo dõi nhữ ng học s inh cần giúp đỡ
8. Tổ chứ c một cuộc tranh luận
9. Tạo trò chơ i đi tìm đồ vậ t
10. Ghi chép
11. Tạo bản đồ
12. thảo luận
13. Giao bà i bà i tập về nhà
14. Lư u trữ kho tư liệu
15. thăm dò ý kiến
Ví dụ minh họa
Tạo timeline
Ví dụ minh họa
Tóm tắt chủ đề
Ví dụ minh họa
Đóng góp ý kiến 
và s ắp xếp
Ví dụ minh họa
Chia s ẻ thông 
tin
Ví dụ minh họa
Tạo hoạt động kiểm 
tra nhanh/ trò chơ i
Out ticket
 20/10 
Ví dụ minh họa
Thu thập bài học s inh
Ví dụ minh họa
Tạo bản đồ
Ví dụ minh họa
Tranh luận
Ví dụ minh họa
Giao bài tập về nhà
Ưu điểm:
Trực quan, dễ sử dụng
Ứng dụng được nhiều công cụ trự c tuyến
Hỗ trợ nhiều định dạng tập tin
Giao bà i + Tự học
Làm việc nhóm hiệu quả
Đăng bà i không giớ i hạn
Kiểm soát nội dung bà i đăng
Chia sẻ qua nhiều kênh mạng xã hội: email, 
fb...
Giớ i hạn dung lư ợ ng vớ i tà i khoản 
miễn phí
Cần kế t nối inte rne t
Khó kiểm soá t thông tin.
Như ợ c điểm
 21/10 
ỨNG DỤNG QUIZIZZ.COM
Quizizz.com
à Học
sinh tương
tác qua
hình thức
bình chọn
Quizizz.com
à Học
sinh trả lời
bằng cách
tương tác
qua ảnh
Quizizz.com à Học sinh làm bài nghe và tick vào đáp án ỨNG DỤNG WORDWALL
 22/10 
Wordwall.com Wordwall.com
Giao bài tập về nhà và kiểm tra bài Giao bài tập về nhà và kiểm tra bài: Padlet.com
 23/10 
Microsoft Teams Zoom
Công cụ TỔ CHỨC GIỜ DẠY TRỰC TUYẾN
2 2 2
NGÀY HỘI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 
THÁNG 01
CHỦ ĐỀ: “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC TRỰC 
TUYẾN” MÔN GDCD
Giáo viên: Vũ Thị Hằng
Tổ: XÃ HỘI
Công cụ tổ chức giờ dạy trực tuyến
Phương pháp, kĩ thuật dạy học 
tích cực
Công cụ kiểm tra đánh giá
Đổi mới,sáng tạo trong dạy học trực tuyến
此处添加详细文本描述,建议与标题相关并符合整体语言风格,语
言描述尽量简洁生动。尽量将每页幻灯片的字数控制在 200字以内。
Zoom (https://zoom.us/)
Microsoft Teams (https://support.office.com/en-us/teams)
 24/10 
Trò chơi/ 
Hình ảnh/ 
Âm nhạc
Đóng vai
Dự án
Sơ đồ tư
duy
Trình 
bày 1 
phút
Kĩ
thuật 
3:3
Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
Phương pháp, 
kĩ thuật dạy 
học tích cực
Microsoft Forms
Shub Classroom
Quizizz/ EnetViet
Azota/ OLM
Công cụ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 
Microsoft Forms
Quizizz (https://quizizz.com/) Shub Classroom (https://shub.edu.vn/)
 25/10 
OLM.VN Azota (https://azota.vn/)
ENETVIET
- Mục chat trong zalo, Enetviet là lựa chọn tuyệt vời khi mà mạng yếu hay không ổn định.
- EnetViet/ Padlet để quản lí việc học sinh nộp vở ghi, vở bài tập về nhà
- OLM/ Azota dùng để giao và chấm bài tập về nhà, kể cả dạng trắc nghiệm và tự luận.
- Mentimeter, Microsoft forms để lấy ý kiến của cả lớp trong thời gian rất ngắn, cho 
luyện tập củng cố, khai thác kiến thức bài học.
- Quizizz để tạo game cho học sinh chơi mà học, học mà chơi. 
- Khai thác phần mềm smartschool, violet.
- Lấy hình ảnh, video, câu chuyện trên coccoc, google.
- Sử dụng phần mềm olm: đảo, trộn đề, gửi bài tập, kiểm tra.
- doctailieu.com: tham khảo hệ thống câu hỏi
Ứng dụng các kĩ thuật, công cụ trong dạy học trực tuyến
CHÚC NGÀY SHCM 
THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

File đính kèm:

  • pdfbao_cao_sang_kien_mot_so_bien_phap_nang_cao_chat_luong_sinh.pdf
Sáng Kiến Liên Quan