Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu, kém môn Toán lớp 4

1. Lý do chọn đề tài

Chương trình toán lớp 4 là một bộ phận của chương trình toán ở tiểu học, là sự

kế thừa và phát triển những thành tựu về dạy toán 4 ở nước ta. Thực hiện đổi mới cấu

trúc nội dung và phương pháp dạy học, mục tiêu chương trình toán lớp 4, yêu cầu giáo

viên trang bị cho học sinh một số chuẩn kiến thức và kỉ năng cơ bản để các em áp

dụng kiến thức và kỹ năng vào học tập và cuộc sống .

Năm học 2013 -2014 tôi được phân công dạy lớp 4C. Đầu năm nhận lớp qua

khảo sát chất lượng, tôi đã phát hiện một số em còn yếu toán tiếp thu bài quá chậm

không nắm được kiến thức cơ bản. Các em còn lơ là trong việc học toán ảnh hưởng

đến giờ học của các em trong thời gian kế tiếp. Các em thực hiện sai đối với những

bài toán rất đơn giản. Trên lớp các em không hứng thú với môn học này. Điều đó đã

thôi thúc tôi tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra những giải pháp tốt nhất giúp các em có

kiến thức cơ bản về môn Toán để theo kịp chương trình làm tiền đề cho việc tiếp thu

kiến thức ở các lớp sau. Đó chính là lý do tôi chọn nghiên cứu đề tài: “ Một số biện

pháp phụ đạo học sinh yếu, kém môn Toán lớp 4” nhằm chia sẻ cùng đồng nghiệp

pdf19 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 15Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu, kém môn Toán lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhớ lại các 
kiến thức đã hỏng dần dần giúp các em lắp lại chổ hỏng kiến thức, nắm chắc kiến thức 
cơ bản đã học để các em tiếp tục học tốt trong thời gian còn lại. 
Tổ chức phân dạng HS yếu môn toán: Mỗi học sinh yếu môn toán đều có 
nguyên nhân riêng rất đa dạng. Có thể chia ra một số đối tượng thường gặp là: 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
8 
 * Đối tượng 1: Do quên kiến thức cơ bản, kỹ năng tính toán yếu. 
 * Đối tượng 2: Do chưa nắm được phương pháp học môn Toán, năng lực tư 
duy bị hạn chế (loại trừ những học sinh bị bệnh lý bẩm sinh). Nhiều học sinh thể lực 
vẫn phát triển bình thường nhưng năng lực tư duy toán học kém phát triển. 
 * Đối tượng 3: Do lười học, phương pháp học tập chưa tốt 
 * Đối tượng 4: Do thiếu điều kiện học tập hoặc do điều kiện khách quan tác 
động - học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (gia đình xảy ra sự cố đột ngột, hoàn cảnh éo le, 
trẻ khuyết tật, điều kiện sức khỏe chưa tốt). 
Dù cho học sinh yếu ở dạng nào thì trước hết bản thân người giáo viên phải có 
ý thức về vai trò của mình. Có như vậy người giáo viên mới có trách nhiệm, sự nhiệt 
tình và thấy cần thiết trong việc tự bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ, tích cực đổi mới 
phương pháp dạy học nhằm gây hứng thú cho các em trong lớp nói chung và với học 
sinh yếu kém môn Toán nói riêng. Xây dựng hình ảnh đẹp, tạo niềm tin cho học sinh, 
phụ huynh và lãnh đạo địa phương. 
 Nắm vững bản chất của môn học: đây là bộ môn học khá khô khan và tính tích 
hợp rõ ràng. Do vậy khi dạy học cần lựa chọn hình thức phong phú, hấp dẫn. Có câu 
hỏi gợi ý một cách lôgic đi từ đơn giản đến phức tạp; cần liên hệ, xâu chuỗi kiến thức 
đã học giúp học sinh tự phát hiện kiến thức mới. Đặc biệt thiết kế bài dạy cần phải có 
những câu hỏi đơn giản hơn dành cho học sinh yếu kém sao cho các em học yếu cũng 
có cơ hội được phát biểu ý kiến. Chú ý khen ngợi các em khi các em có những biểu 
hiện tiến bộ dù là rất nhỏ. 
 Ngoài chương trình đã có theo quy định, có chương trình giảng dạy dành riêng 
cho đối tượng này. 
 Để thực hiện được biện pháp này tôi đã đăng ký với BGH nhà trường cho các 
em tổ chức học nhóm vào các buổi chiều thứ 3, thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần. 
Chương trình giảng dạy đựơc tiến hành theo các bước sau: 
* Tổ chức học nhóm vào các buổi chiều ngày thứ 4 ,6 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
9 
 Bước 1: Tiến hành kiểm tra lại chất lượng 4 học sinh để đánh giá thực chất (ngày 
10/10/2013) * Đề kiểm tra: 
Bài 1: Đọc, viết số 
a) Đọc số : 10 672 
b) Viết số : Sáu mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi hai. 
Bài 2: Đặt tính rồi tính 
 a) 1486 + 2740 = ? c) 65 x 7 =? 
 b) 8314 - 195 = ? d) 189 : 9 =? 
Kết quả cụ thể một số em học yếu: 
STT Họ và tên ĐÁNH GIÁ 
BÀI 1 BÀI 2 
a b a b c d 
1 Y Wel Đúng Đúng Sai Sai Sai Sai 
2 Y Si-măn Đúng Đúng Sai Sai Đúng Sai 
3 HVon Đúng Đúng Sai Sai Sai Sai 
4 Y Tũ Đúng Đúng Đúng Sai Sai Sai 
 Bước 2: Dựa vào kết quả khảo sát trên đánh giá thực chất xem các em hổng 
kiến thức ở dạng nào. 
 Qua bài kiểm tra cho thấy các em vẫn chưa thành thạo trong cộng trừ có nhớ, chưa 
thuộc bảng cửu chương. 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
10 
 Bước 3: Tổ chức xếp lại vị trí ngồi học và phân công nhiệm vụ cho 4 em học khá, 
giỏi trong lớp kèm cặp, giúp đỡ 4 em này vào các buổi chiều thứ 4, 6 (Giáo viên nêu 
rõ mục đích yêu cầu sau khi phân công và so sánh kết quả học tập của các em sau mỗi 
tuần ) cụ thể : 
 Cặp 1: Em Linh kèm cặp em Y Wel 
 Cặp 2 : Em Thao kèm cặp em Ysi-măn 
 Cặp 3: Em HWai kèm cặp em HVon 
 Cặp 4 : Em Thảo kèm cặp em Y Tũ 
 Nội dung: Giáo viên hướng dẫn cho cặp đôi những nhiệm vụ ban đầu cần thiết như: 
 + Yêu cầu cặp đôi của mình thuộc bảng “ Phép cộng trừ trong phạm vi 10” 
+ Hướng dẫn cách cộng, trừ nhẩm 
Ví dụ 1 : 8 +5 ( tách 5 thành 2 và 3 để có 2+8 = 10; 10 +3 = 13 ) 
Ví dụ 2: 15-7 (tách 15 thành 10 và 5, lấy 10- 7 =3; 3+5 = 8) 
 Tiếp tục giúp bạn mình học thuộc bảng cửu chương bằng cách nắm được cấu tạo 
của từng bảng nhân, chia sau đó bạn khá soát lỗi giúp bạn học yếu. 
 Tổ chức thi đua giữa 4 bạn của 4 cặp để đánh giá sự tiến bộ của 4 cặp đôi. 
 Bước 4: Khảo sát chất lượng môn Toán của 4 em lần 2 ( ngày 10/ 11/2013) 
 *Đề kiểm tra lần 2 như sau: 
Bài 1. Đặt tính rồi tính 
 a) 7282 + 1386 = c) 126 x 8= 
 b) 981287 – 783299 = d) 18418 : 4 = 
Bài 2. Thùng thứ nhất có 16 lít dầu. Thùng thứ hai nhiều gấp đôi thùng thứ nhất. Hỏi 
thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
11 
 Kết quả bài làm của 4 em đó như sau: 
STT 
Họ và tên 
 ĐÁNH GIÁ 
BÀI 1 BÀI 2 
a b c d 
1 Y Wel Đúng Đúng Đúng Đúng Đúng 
2 Y Si-măn Đúng Đúng Đúng Sai Đúng 
3 HVon Đúng Đúng Đúng Đúng Sai 
4 Y Tũ Đúng Đúng Đúng Đúng Đúng 
 * Phụ đạo vào buổi sáng thứ 7 
 Trong những buổi học phụ đạo, tôi hướng dẫn cho học sinh giải các dạng toán đã 
học trong tuần. Ưu tiên 4 bạn này được thường xuyên lên bảng thực hiện trước. Các 
bạn khác nhận xét, bổ sung. Nếu các bạn đó thực hiện sai thì được các bạn khác phát 
hiện và yêu cầu bạn đó nêu lại cách thực hiện, nêu rõ xem mình sai ở bước nào. 
 Tôi tiến hành ôn lại những kiến thức cũ có liên quan đến nội dung những bài học 
sẽ học trong tuần kế tiếp và đồng thời cho các em thực hành lại những kiến thức dã 
học ở tuần qua bằng cách cho những bài tập vừa sức với học sinh. 
 Chẳng hạn: trước khi học phần phép chia, tôi ôn cho học sinh về phép chia cho 
số có 1 chữ số, đồng thời ôn lại bảng chia nhằm giúp các em dễ dàng ước lượng tìm 
thương của phép chia cho số có 2, 3 chữ số. Do là học sinh yếu nên việc hiểu và nhớ 
của các em còn chậm và mau quên. Các kiến thức cũ phải được giáo viên củng cố lại 
nhiều lần khi có liên quan đến nội dung bài mới, giúp các em biết được mối liên hệ, 
biết phân biệt, biết được sự chuyển tiếp giữa các dạng nội dung với nhau. Chẳng hạn 
phải cho học sinh thấy rõ sự khác biệt của các dạng toán có mối liên quan với nhau. 
Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó. Tìm 2 số khi biết hiệu tỉ số của 2 số đó. 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
12 
Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó. Bằng cách cho xem 3 đề toán thuộc 3 dạng 
này và chỉ rõ sự khác nhau giữa chúng. 
 Trong từng mạch kiến thức giáo viên cần cốt lại cách thực hiện bằng lời nói 
đơn giản, dễ hiểu, “Nôm na” nhằm khắc sâu kiến thức. Nói rõ hơn đó là giúp học sinh 
thấy rõ cách nhớ của từng đơn vị kiến thức. 
* Ví vụ: 
Để nắm cách tìm thành phần chưa biết của phép tính: Số bị chia và số chia, thừa 
số, số hạng, số trừ và số bị trừ không bị lẫn lộn, ta có thể cho học sinh nắm cách nhận 
biết đơn giản nhất. Thực hiện một phép tính cụ thể đơn giản có liên quan đến phép 
tính của đề, sau đó cho học sinh nhận dạng tìm số nào trong phép tính đó. (Tìm các 
thành phần còn lại; tìm số bị trừ ; thực hiện cộng, tính nhân khi tìm số bị chia) 
Chẳng hạn trong bài: Tìm x biết 365 : x = 73. Đối với dạng bài này tôi đưa ra 
ví dụ cụ thể như sau: 15 : 3 = 5. Như vậy học sinh sẽ dễ dàng nhận thấy trong phép 
chia 15 : 3 = 5 thì( số 3) chính là thành phần cần tìm trong phép tính 365 : x = 73. Sau 
đó hỏi muốn tìm số 3 ta phải làm như thế nào? ( lấy 15 : 5 = 3 ), vậy muốn tìm x ta 
làm như thế nào? ( 365 : 73 ). Làm tương tự với các dạng tìm x khác. 
Hoặc dạng đổi đơn vị đo khối lượng từ đơn vị lớn đổi ra đơn vị nhỏ hơn: ta thực 
hiện phép tính nhân (2kg =.g. Ta có: 2 x 1000 = 2000 g) và ngược lại từ đơn vị nhỏ 
đổi ra đơn vị lớn ta thực hiện tính chia (chẳng hạn: 36000 kg = ..tấn, ta có: 36000: 
1000 = 36 tấn.) 
Khi phụ đạo về phép chia ở 1,2 tiết đầu tôi cho các em làm việc nhóm đôi, tôi 
quan sát thấy nhóm nào thực hiện chia tốt sẽ cho các em làm việc cá nhân. Đôi lúc tổ 
chức cho các em thi đua thực hiện phép chia, đố vui về bảng nhân bảng chia. Hay khi 
dạy về đơn vị đo thời gian (giây; thể kỉ) tôi cho học sinh quan sát sự chuyển động trên 
mặt đồng hồ có 3 kim và nêu khoảng thời gian kim giây đi từ một vạch nhỏ đến vạch 
nhỏ liền kề là 1 giây, khoảng thời gian kim giây đi hết một vòng trên đồng hồ là 60 
giây tức là 1 phút, và giới thiệu 1 phút bằng 60 giây. 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
13 
Khi giảng dạy giáo viên chú ý theo dõi học sinh yếu hơn, khuyến khích các em 
học tập tích cực phát biểu ý kiến. Đặt những câu hỏi dễ, cho những bài tập vừa sức đối 
với mục tiêu quan trọng cơ bản của tiết học, giáo viên thường xuyên gọi các em yếu 
thực hành nhiều hơn. Có thể chẻ nhỏ bài tập hoặc cho thêm nhiều bài tập trắc nghiệm 
với mức độ yêu cầu vừa sức với các em, giúp các em khắc phục tính ngại khó, giúp 
các em hiểu các thuật ngữ, cách suy luận, chỉ rõ những kiến thức quan trọng cần khắc 
sâu, cần nhớ kĩ. 
Kích thích động viên đúng lúc khi các em có tiến bộ hay đạt được một số kết 
quả. Đồng thời phân tích chỉ cho các em chỗ sai nếu có, nhắc nhở đúng mức thái độ lơ 
là khi học, tránh nói chạm lòng tự ái học sinh. Điều quan trọng cần nói đến nữa là giáo 
viên cần tạo không khí cởi mở, tạo tình cảm thân thiện, gần gũi, tránh sự nặng nề hoặc 
tạo áp lực cho các em để các em cảm thấy thích học, để dần dần thay đổi về “chất”. 
 Dạy cho các em phương pháp học, giáo viên giúp các em có thể tự đánh giá bài 
làm của mình bằng cách thử lại kết quả bài toán. 
 Chẳng hạn : 
Lấy phép trừ để thử kết quả phép cộng ( hoặc ngược lại ) 
Lấy phép nhân để thử kết quả phép chia ( hoặc ngựơc lại) 
 Lấy kết quả thay vào thành phần chưa biết để thực hiện ( dạng bài tìm một 
thành phần chưa biết ) 
 Lớp tôi được trang bị loại bàn ghế 2 chỗ ngồi. Tôi đã phân công nhiệm vụ cho 
từng em (bàn trưởng, bàn phó) để mỗi em đều được giữ một chức vụ và đều phải xác 
định được nhiệm vụ của mình, góp phần trong việc đưa thành tích của nhóm đôi ngày 
một đi lên. 
 Tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các nhóm, tổ nhằm nâng cao chất lượng học 
tập, tính đoàn kết, thi đua lành mạnh giữa các tổ, tăng cường trách nhiệm đối với 
những bạn tổ truởng, tổ phó về chất lượng học tập của tổ mình. Tổ chức bình bầu tổ 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
14 
học tốt vào các tiết sinh hoạt lớp ngày thứ 6 hàng tuần về nhiều mặt như : Chuyên cần, 
vệ sinh, học tập 
 c) Điều kiện thực hiện giải pháp. 
 Các biện pháp đã trình bày trên đây cần được tiến hành đồng bộ, thường xuyên 
và đều khắp thì kết quả đạt được sẽ khả quan. Tuy nhiên tuỳ từng đối tượng, điều kiện 
giảng dạy mà giáo viên vận dụng những biện pháp trên một cách linh hoạt và mềm 
dẻo. 
 d) Mối quan hệ giữa các biện pháp và giải pháp 
 Trước đây, khi chưa áp dụng những biện pháp trên, số lượng học sinh yếu kém 
bộ môn này thường là rất khó tiến bộ. Các em gần như mất gốc lượng kiến thức cơ 
bản, gây tâm lý chán nản lười học thậm chí có những em có tư tưởng muốn bỏ học 
giữa chừng. Trong thời gian qua, nhờ áp dụng những biện pháp này đối với 4 em học 
sinh yếu kém môn toán lớp 4C đã dần nắm được kiến thức cơ bản, tạo cơ sở ban đầu 
để học sinh lĩnh hội những kiến thức mới sau này. Các em đã hứng thú hơn với những 
giờ học toán. Ở đây các em đựơc học tập, được bộc lộ rõ khả năng của mình, đặc biệt 
các em được học hỏi không chỉ ở thầy cô mà còn ở cả bạn bè. Tình cảm giữa các bạn 
trong lớp với nhau ngày càng trở nên thân thiện, gần gũi. 
 e) Kết quả khảo nghiệm và giá trị khoa học của đề tài “Một số biện pháp 
phụ đạo học sinh yếu kém môn Toán lớp 4” 
 *Kết quả khảo nghiệm 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
15 
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN 
NĂM HỌC 2013-2014 
GKI HKI GKII HKII 
1 Y Wel Êcăm 4 5 6 7 
2 Y Si-măn Hđơk 3 5 5 6 
3 Hvon Bya 4 5 6 6 
4 Y Tũ Enuôl 5 6 7 7 
 * Giá trị khoa học của đề tài 
 Muốn khắc phục tình trang học sinh yếu kém về học lực nói chung trước hết 
người giáo viên cần nhận thức được vai trò của mình trong dạy học, mỗi giáo viên cần 
trang bị cho mình những kiến thức sư phạm cần thiết, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa 
về chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến, đổi mới phương pháp. Cần có sự tận tâm, có cái 
nhìn thiện cảm đối với những đối tượng học sinh không may mắn về nhiều mặt. 
 Công bằng trong việc đánh giá chất lượng học sinh, tạo niềm tin vững chắc từ 
phía học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.Phát hiện kịp thời những kiến thức 
bị hổng của học sinh để kịp thời phụ đạo bằng nhiều hình thức. Phát hiện những tiến 
bộ dù là rất nhỏ của các em để kịp thời khuyến khích , động viên. 
 Xây dựng nề nếp, phương pháp tự học tự rèn ở học sinh. Duy trì khối đoàn kết 
trong lớp học. Giáo dục cho học sinh thấy tầm quan trọng của phong trào “Xây dựng 
trường học thân thiện- Học sinh tích cực” 
 4. Kết quả. 
 Qua các biện pháp nêu trên đã giúp các em học sinh yếu của lớp có sự tiến bộ 
một cách rõ rệt, đưa chất lượng học tập của các em nâng dần. Cụ thể đầu năm học 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
16 
2013-2014 các em trong lớp như: Y Si-măn Hđơk, Hvon Bya, Y Tũ Enuôl, Y Wel 
Êcăm học rất yếu toán, kĩ năng tính toán rất chậm. Đến cuối năm các em đã cơ bản 
thực hiện được các dạng toán nhân, chia, cộng, trừ cho số có nhiều chữ số, phân biệt 
được việc tìm số chia, số bị chia, thừa số, số trừ, số bị trừ trên số tự nhiên và phân số, 
nắm rõ các dạng toán hình, toán điển hình Và quan trọng hơn là biết cách thử lại khi 
thực hiện xong 1 bài toán, không có học sinh nào phải kiểm tra lại, đạt chỉ tiêu mà lớp 
đã đề ra. 
 III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
 1. Kết luận 
 Với những kinh nghiệm trên tôi đã góp phần nâng cao chất lượng của giờ dạy 
học toán nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. Đồng thời tạo sự say mê hứng 
thú cho học sinh khi học toán và từ đó học sinh ngày càng yêu thích môn toán hơn 
 Một số kinh nghiệm mang nội dung “Biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn 
toán lớp 4” sẽ phần nào giúp đồng nghiệp có thêm những kinh nghiệm nhằm duy trì sĩ 
số, giúp đỡ các em học yếu kém xoá đi mặc cảm và tiến bộ hơn trong học tập. 
 Những biện pháp tôi vừa trình bày không phải quá xa lạ đối với chúng ta, nó tựa 
như những thứ “Rau cỏ trị bệnh” mà ta bắt gặp trong cuộc sống đời thường. Bất cứ ai 
cũng có thể hiểu và áp dụng được. Tuy vậy, trong thực tế không phải lúc nào đối 
tượng học sinh yếu kém cũng đựơc giáo viên chú trọng nó đòi hởi ở lương tâm người 
thầy, cần phải coi học sinh như chính những đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra. Những 
cố gắng của người giáo viên đạt kết quả tốt, được học sinh tin yêu đó mới chính là 
phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời dạy học của mình. 
 Tôi mong muốn những biện pháp cũng như quan điểm của mình được đồng 
nghiệp đón nhận và triển khai trong tương lai để chứng minh tính khả thi của sáng 
kiến kinh nghiệm rất mong Ban giám hiệu và các đồng chí góp ý kiến để sáng kiến 
kinh nghiệm ngày càng hoàn thiện hơn. 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
17 
 2. Kiến nghị 
 Giáo viên kiên trì bền bỉ chịu khó trong công tác phụ đạo học sinh yếu, theo 
dõi sát từng đối tượng học sinh trong lớp để kịp thời phát hiện những kiến thức các em 
chưa nắm hoặc còn mập mờ nhằm đề ra kế hoạch phụ đạo phù hợp . 
 Giáo viên cần nắm vững chuẩn kiến thức kĩ năng cơ bản toán 4 là một yêu cầu 
tối thiểu mà mỗi học sinh lớp 4 đều phải đạt được. Đó là cơ sở để các em học tốt môn 
toán ở các lớp trên, để các em áp dụng những đều đã học vào thực tế cuộc sống. Đồng 
thời giáo viên phải biết sử dụng đội ngũ học sinh giỏi trong lớp hỗ trợ giáo viên trong 
việc phụ đạo. Bản thân giáo viên thường xuyên nghiên cứu thay đổi phương pháp hình 
thức tổ chức giờ học, phụ đạo sao cho học sinh hứng thú học tập. 
 Nhà trường cần tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất để học sinh yếu kém 
được phụ đạo thường xuyên. Tổ chức nhiều các hoạt động ngoại khoá, kích thích sự 
hứng thú để học sinh cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” 
 Krông Ana, ngày 10 tháng 12 năm 2014 
 Người thực hiện 
 Phạm Thị Huế 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
18 
 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM CẤP TRƯỜNG 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM - MÔN TOÁN LỚP 4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Người thực hiện: Phạm Thị Huế Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 
19 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_phu_dao_hoc_sinh_yeu_kem_mon_toan_lop_4_8935.pdf
Sáng Kiến Liên Quan