Trang bìa và trang cuối sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kỹ năng cho học sinh khi làm bài tập về "Số nguyên tố - Hợp số"

 Tên đề tài:

Rèn kỹ năng cho học sinh khi làm bài tập về

" Số nguyên tố - Hợp số"

 Môn: Toán 9 (công tác chủ nhiệm)

 Mã số trường: 09

Đánh giá, xếp loại của hội đồng khoa học cấp trường:

Đánh giá, xếp loại của hội đồng khoa cấp huyện:

.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Lượt xem: 1251 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Trang bìa và trang cuối sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kỹ năng cho học sinh khi làm bài tập về "Số nguyên tố - Hợp số"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tên đề tài: 
Rèn kỹ năng cho học sinh khi làm bài tập về
" Số nguyên tố - Hợp số"
	Môn: 	 Toán 9 (công tác chủ nhiệm)
	Mã số trường: 09
Đánh giá, xếp loại của hội đồng khoa học cấp trường:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đánh giá, xếp loại của hội đồng khoa cấp huyện:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
* Trang bìa: 	+ Bìa bằng giấy trắng
	+ Không kẻ khung
	+ Chỉ ghi: 	Tên đề tài: 
	Môn:  ( hoặc lĩnh vực quản lý, công tác chủ nhiệm,)
	Mã số trường: ( ghi đủ 2 chữ số, đánh máy)
	+ Phông chữ: Times New Roman , chữ thường, cỡ 20
* Trang cuèi: (Phông chữ: Times New Roman , chữ thường, cỡ 14)
Đánh giá, xếp loại của hội đồng khoa học cấp trường:
.........................................................................................................................................Đánh giá, xếp loại của hội đồng khoa cấp huyện:
.........................................................................................................................................
* Ví dụ trang bìa:
* Ví dụ trang bìa:

File đính kèm:

  • docTrang bia va cuoi cua SKKN_12327291.doc
Sáng Kiến Liên Quan