[Tóm tắt] Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THCS Ngô Hữu Hạnh

- Nội dung:

 Giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy bằng công nghệ thông tin

Cải tiến công tác quản lý của hiệu trưởng bằng công nghệ thông tin

Quản lý thời khóa biểu của giáo viên.

Quản lý hoạt động dạy học bằng ứng dụng công nghệ thông tin.

Quản lý học tập của học sinh bằng công nghệ thông tin.

Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học.

Quản lý tổ chuyên môn, đầu tư bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ

Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học

 Quản lý chỉ đạo công tác thi đua dạy tốt học tốt- khen thưởng của giáo viên và học sinh

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Lượt xem: 3632 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "[Tóm tắt] Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THCS Ngô Hữu Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT
Đề nghị công nhận sáng kiến cấp huyện năm học 2016 - 2017
I. Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN
- Năm sinh:	1967	- Giới tính: Nữ
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm Văn
- Chức vụ, đơn vị công tác: Hiệu trưởng THCS Ngô Hữu Hạnh
- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Quản lý 
II. Nội dung:
1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THCS Ngô Hữu Hạnh
2. Thời điểm áp dụng: Năm học 2016-2017
3. Cơ quan, đơn vị áp dụng sáng kiến: Trường THCS Ngô Hữu Hạnh
4. Mô tả sáng kiến: 
- Nội dung:
 	Giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy bằng công nghệ thông tin
Cải tiến công tác quản lý của hiệu trưởng bằng công nghệ thông tin
Quản lý thời khóa biểu của giáo viên.
Quản lý hoạt động dạy học bằng ứng dụng công nghệ thông tin.
Quản lý học tập của học sinh bằng công nghệ thông tin.
Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học.
Quản lý tổ chuyên môn, đầu tư bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ
Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học
 Quản lý chỉ đạo công tác thi đua dạy tốt học tốt- khen thưởng của giáo viên và học sinh
- Tính mới sáng tạo: 
Tính mới: đề tài mang tính nhân văn sâu sắc được vận dụng một cách khoa học vào công tác quản lý giáo dục cụ thể là hoạt động dạy học. Quản lý hoạt động dạy học bằng phần mền công nghệ thông tin, biện pháp này cũng nhằm giúp cho hiệu trưởng cải thiện môi trường làm việc khoa học và giám sát được các hoạt động giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh thông quan các thông tin phản hồi từ phía giáo viên và học sinh trong nhà trường.
- Tính sáng tạo: Lần đầu áp dụng kinh nghiệm, giúp hỗ trợ cho hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh trong nhà trường một cách hiệu quả và khoa học, chính xác tiết kiệm được thời gian và các thủ tục hành chính rờm rà, tiết kiệm được kinh phí hoạt động của đơn vị
- Tính khả thi: 
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của người hiệu trưởng trong điều hành hoạt động dạy học của nhà trường bằng công nghệ thông tin. Đồng thời biện pháp này cũng phù hợp với điều kiện thực hiện của đơn vị trường nên mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý ở trường THCS Ngô Hữu Hạnh.
- Hiệu quả mang lại: 
Mỗi giáo viên có khả năng tự xây dựng kế hoạch đạt yêu cầu; biết tìm tòi, nghiên cứu trau dồi kiến thức đầu tư cho tiết dạy. Giáo viên đã vận dụng vững vàng phương pháp mới vào dạy học, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, sử dụng quen thuộc các trang thiết bị như máy vi tính, máy chiếu đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dạy học. Công tác Quản lý dạy học nhanh, gọn, nhẹ khoa học, chỉ cần lên máy hiệu trưởng sẽ nắm bắt được thông tin một cách chính xác giúp tiết kiệm được thời gian và kinh phí hoạt động.
	XÁC NHẬN	 Đông Phước, ngày 5 tháng 5 năm 2017.
	HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ	 NGƯỜI BÁO CÁO
	P. CHỦ TỊCH
 Nguyễn Thị Ánh Loan

File đính kèm:

  • doc1. LOAN.doc
Sáng Kiến Liên Quan