SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lý lịch khoa học và kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 tiếp tục phát triển với những bước tiến nhảy vọt trong thế kỷ 21 đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức, kho tàng kiến thức của nhân loại ngày càng đa dạng và phong phú đòi hỏi chất lượng đào tạo liên tục phải nâng lên ở tầm cao mới.

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một xu thế khác quan, vừa là quá trình hợp tác để phát triển vừa là quá trình đấu tranh để bảo vệ lợi ích quốc gia. Sự cạnh tranh trong phát triển kinh tế-xã hội ở mọi cấp độ khác nhau trong mỗi quốc gia khác nhau diễn ra ngày càng quyết liệt hơn đòi hỏi phải tăng năng suất lao động, đổi mới công nghệ. Vì vậy vấn đề ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ thông tin (CNTT), không gian mạng. vào nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nói chung, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và quản lý hoạt động NCKH nói riêng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các trường cao đẳng, đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực sáng tạo của giảng viên, giáo viên.

CNTT đã ở một bước phát triển cao đó là số hóa tất cả các dữ liệu thông tin, luân chuyển mạnh mẽ và kết nối lại với nhau. Mọi loại thông tin, số liệu âm thanh, hình ảnh có thể được đưa về dạng kỹ thuật số để bất kỳ máy tính nào cũng có thể lưu trữ, xử lý và chuyển tiếp cho nhiều người. CNTT có ý nghĩa đối với từng người quản lý, nhà khoa học,. Không có lĩnh vực nào, không có nơi nào không có mặt của CNTT. Sự ra đời của CNTT là sự tích hợp đồng thời các tiến bộ về công nghệ và tổ chức thông tin, đem đến nhiều ảnh hưởng tích cực cho sự phát triển của giáo dục. CNTT và đặc biệt là sự phát triển của internet mở ra một kho kiến thức vô cùng đa dạng và phong phú cho người học và người dạy, giúp cho việc tìm hiểu kiến thức đơn giản hơn rất nhiều, cải thiện chất lượng dạy và học, NCKH. Có thể khẳng định việc ứng dụng CNTT vào quản lý các hoạt động của nhà trường nói chung, hoạt động khoa học và công nghệ nói riêng đã góp phân nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đấy nhanh tiến trình đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hiệu quả, tiết kiệm.

 Nhận thức rõ vai trò của CNTT trong việc góp phần nâng cao hiệu quả công tác, cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc. Trong những năm qua Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo và triển khai ứng dụng CNTT vào quản lý hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường và bước đầu đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

 

doc27 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lý lịch khoa học và kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế- chính trị , đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này”
Ứng dụng CNTT trong quản trong quản lý kết quả NCKH và lý lịch khoa học của giảng viên là việc sử dụng CNTT vào hoạt động quản lý kết quả nghiên cứu và lý lịch khoa học của giảng viên nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng quản lý hoạt động NCKH của giảng viên.
Có thể hiểu CNTT bao gồm các kỹ thuật phần cứng, phần mềm, dữ liệu, mạng máy tính và viễn thông được sử dụng để xử lý thông tin.
Có thể thấy ứng dụng CNTT là công cụ quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nói chung và công tác quản lý của các cơ quan QLNN nói riêng. CNTT là công cụ thực hiện cải cách hành chính. 
CNTT là công cụ thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả của công tác, tạo ra lượng giá trị gia tăng lớn. CNTT là công cụ thực hiện mục tiêu hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình hiện đại hóa. Ứng dụng CNTT trong các cơ quan QLNN gắn với quá trình đổi mới, cải cách hành chính và phục vụ các mục tiêu phát triển.
Đánh giá hiệu quả do ứng dụng CNTT mang lại, hầu hết các cơ quan đều nhận thấy vai trò của công nghệ thông tin giúp giảm nhân lực, giúp tìm kiếm thông tin nhanh và giúp làm giảm thời gian giải quyết công việc. Việc nhận thức vai trò của CNTT trong công việc là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy, triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
Về công tác quản lý khoa học nói chung, quản lý kết quả NCKH nói riêng, bên cạnh các vấn đề được nhiều người đề cập như yêu cầu tinh giản thủ tục hành chính hay tăng quyền nhiều hơn cho nhà khoa học và đơn vị chủ trì, có thể nhấn mạnh đến yếu tố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi khâu của hoạt động quản lý khoa học công nghệ: từ xét duyệt đề tài/dự án, giám sát triển khai cũng như công khai cơ sở dữ liệu các đề tài/dự án, cơ sở dữ liệu các tổ chức chủ trì, và nhà khoa học. Đây là cách để tăng cường hiệu quả quản lý, hướng tới công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền KHCN.
Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kết quả nghiên cứu khoa học và lý lịch khoa học của giảng viên trường CĐSP Hòa Bình trước khi thực hiện sáng kiến
Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng đối với các giảng viên và sinh viên của trường CĐSP Hòa Bình; nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu các vấn đề khoa học và công nghệ mới để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, phát triển kinh tế, xã hội. Mục tiêu của các hoạt động NCKH trong trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như phát triển bồi dưỡng nguồn nhân lực NCKH có chất lượng cho nhà trường, Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, cho quốc gia, thúc đẩy hội nhập khoa học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, công tác NCKH đã và đang được Trường CĐSP Hòa Bình quan tâm và đẩy mạnh cùng với sự lớn mạnh của đội ngũ giảng viên trong Trường. Hàng năm, có nhiều công trình NCKH, công bố khoa học của giảng viên triển khai. Mỗi đề tài từ khi đăng ký đến khi được nghiệm thu được quản lý theo một quy trình chặt chẽ. 
Tuy nhiên, mọi thông tin, hồ sơ liên quan đến công trình NCKH từ năm 2016 về trước được phòng QLKH & BD lưu trữ trên giấy tờ và được quản lý thủ công, không có hồ sơ lý lịch khoa học của đội ngũ giảng viên Điều này gây khó khăn cho việc quản lý, tìm kiếm thông tin, báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất cho Ban lãnh đạo nhà trường.
Việc công bố các công trình NCKH trên các phương tiện thông tin đại chúng còn rất hạn chế. Hầu hết nhà trường chỉ thông báo danh mục các công trình nghiên cứu thông qua đường công văn hoặc địa chỉ email các đơn vị. Giảng viên nhà trường có rất ít cơ hội tiếp cận các công trình nghiên cứu của đồng nghiệp để tra cứu, tham khảo và nghiên cứu.
Việc lưu trữ các công trình NCKH được tổ thư viện thực hiện nhưng việc sắp xếp không khoa học theo từng năm, theo từng chủ đề nghiên cứu cũng gây trở ngại cho hoạt động tra cứu của giảng viên và học sinh, sinh viên.
Từ những hạn chế nếu trên trong công tác quản lý kết quả NCKH của giảng viên chúng tôi nhận thấy việc xây dựng một chương trình quản lý thông tin các công trình NCKH và lý lịch khoa học của đội ngũ giảng viên nhà trường dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT là rất cần thiết. Do đó, chúng tôi đã chọn nghiên cứu triển khai sáng kiến ứng dụng CNTT trong quản lý kết quả NCKH và lý lịch khoa học của giảng viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động này, góp phần vào nâng cao chất này cho nội dung nghiên cứu khoa học của mình.
Giải pháp thực hiện sáng kiến
2.1. Giải pháp xây dựng và vận hành phần mềm lý lịch khoa học của cán bộ giảng viên nhà trường một cách hiệu quả nhằm cập nhật, bổ sung và lưu trữ đầy đủ kết quả NCKH của giảng viên theo từng năm học
2.1.1. Giải pháp xây dựng phầm mềm lý lịch khoa học của cán bộ giảng viên nhà trường
* Xây dựng mẫu phiếu lý lịch khoa học của giảng viên.
Mẫu phiếu lý lịch khoa học cần đảm bảo các nội dung về thông tin cá nhân của giảng viên: tên - tuổi, học hàm -học vị, chức danh - chức vụ, địa chỉ email - số điện thoại, đơn vị công tác, quá trình đào tạo, quá trình công tác, các công trình nghiên cứu được công bố.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 1. Họ và tên: 
2. Năm sinh: 3. Nam/ Nữ
4. Học hàm: Học vị: Năm đạt học vị: 
5. Chức danh: Chức vụ: 
6. Địa chỉ nhà riêng: 
7. Mobile: 
8. Email: 
9. Tổ chức-nơi làm việc 
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
11. Quá trình công tác
Thời gian
Vị trí công tác
Tổ chức công tác
Địa chỉ tổ chức
12. Các công trình công bố (từ năm 2015) 
TT
Tên công trình (bài báo, công trình)
Là tác giả hoặc đồng tác giả công trình
Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1
Xác nhận của đơn vị
Họ và tên giảng viên
Bảng 1: Mẫu phiếu lý lịch khoa học của cán bộ giảng viên
Mỗi cán bộ giảng viên nhà trường có 01 file lý lịch cá nhân bao gồm đầy đủ các thông tin như trên. Cái file được lưu trữ trong thư mục ‘LÝ LỊCH KHOA HỌC TRƯỜNG CĐSP HB’ và được quản lý bởi cán bộ phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường.
 Bảng 2. Giao diện thư mục lý lịch khoa học của cá nhân cán bộ giảng viên 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 1. Họ và tên: Lê Thị Thu Hương
2. Năm sinh: 13/3/1974 3. Nữ
4. Học hàm: Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2015
5. Chức danh: Giảng viên Chức vụ: Phó trưởng phòng
6. Địa chỉ nhà riêng: Tổ 15, P. Chăm Mát, TP. Hòa Bình; tỉnh Hòa Bình
7. Mobile: 01697606267.
8. Email: de.english@yahoo.com.vn
9. Tổ chức-nơi làm việc của cá nhân đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ:
Tên tổ chức: Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên môn
Năm tốt nghiệp
Đại học
Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Ngoại ngữ
Sư pham Tiếng Anh 
1995
Thạc sỹ
Đại học Sư phạm Hà Nội
Quản lí giáo dục
2015
11. Quá trình công tác
Thời gian
Vị trí công tác
Tổ chức công tác
Địa chỉ tổ chức
10/1996-8/2015
Giảng viên -
Giáo vụ khoa
Khoa Ngoại ngữ
Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
từ năm 2016
Phó trưởng phòng 
Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác Quốc tế
Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
12. Các công trình công bố (từ năm 2015 đến nay) 
TT
Tên công trình (bài báo, công trình)
Là tác giả hoặc đồng tác giả công trình
Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1
Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường CĐSP Hòa Bình theo hướng tiếp cận nguồn nhân lực 
Tác giả
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2015
2. 
Phát triển năng lực Tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh du lịch theo hướng đáp ứng văn hóa người học cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Bản Lác - Mai Châu - Hòa Bình
Đồng tác giả
Đề tài cấp cơ sở (cấp ngành)
2016
3.
Phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay 
Tác giả
Kỷ yếu hội thảo khoa học 
2015
4
Giới thiệu từ vựng trong dạy và học ngoại ngữ
Tác giả
Hội thảo khoa học quốc gia 
2015
5
Biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ ở trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
Đồng tác giả
Cấp cơ sở (cấp ngành)
2017
6
Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
Đồng tác giả
Cấp cơ sở
2018
7
Bài báo trên tạp chí khoa học
Cấp quốc gia
2019
Bảng 3: Lý lịch khoa học của giảng viên trường CĐSP Hòa Bình
* Xây dựng bảng tổng hợp lý lịch khoa học của giảng viên
Bảng tổng hợp lý lịch khoa học của giảng viên được xây dựng trên file excel và được chia thành các nội dung cơ bản sau: họ và tên giảng viên, giới tính, địa chỉ, trình độ, mã ngạch... Phần lý lịch khoa học (LL) của giảng viên được dẫn bởi hypelink tới từng thư mục của từng giảng viên. 
Bảng 4: Bảng tổng hợp lý lịch khoa học của cán bộ giảng viên nhà trường
2.1.2. Giải pháp vận hành phầm mềm lý lịch khoa học của cán bộ giảng viên nhà trường
Hàng năm, sau khi nghiệm thu các đề tài NCKH, SKKN, bài báo nội san của cán bộ giảng viên nhà trường, Phòng Quản lý khoa học nhận sản phẩm nghiên cứu qua 2 hình thức: bản cứng và bản mềm qua hòm thư điện tử. Các file mềm sẽ được lưu trữ trong máy tính và được dẫn đến lý lịch khoa học của từng giảng viên qua đường dẫn hypelink. Từng năm, tên các công trình nghiên cứu sẽ được bổ sung thêm vào nội dung số 12. Các công trình công bố trong lý lịch khoa học và toàn văn công trình khoa học sẽ tự động hiển thị thông qua đường dẫn hypelink nếu người tra cứu click chuột vào tên các công trình nghiên cứu. Để dễ nhận diện, những công trình nghiên cứu có thể xem được toàn văn, tên công trình sẽ được để ở chế độ màu xanh lam và được underline.
2. 
Phát triển năng lực Tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh du lịch theo hướng đáp ứng văn hóa người học cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Bản Lác - Mai Châu - Hòa Bình
Đồng tác giả
Đề tài cấp cơ sở (cấp ngành)
2016
Bảng 5. Giao diện của công trình nghiên cứu trong lý lịch khoa học của giảng viên có thể xem toàn văn thông qua đường dẫn hypelink
Bảng tổng hợp lý lịch khoa học của toàn bộ giảng viên nhà trường được kết nối với trực tiếp với lý lịch khoa học của từng giảng viên. Từ bảng tổng hợp có thể tra cứu được lý lịch khoa học chi tiết và toàn văn các công trình khoa học của từng giảng viên qua các thao tác: chọn tên giảng viên, click vào LL, màn hình sẽ xuất hiện bản lý lịch khoa học của giảng viên cần tìm. Nếu muốn tra cứu thêm về nội dung các công trình khoa học, thực hiện thao tác click vào tên công trình nghiên cứu, toàn văn công công trình khoa học sẽ xuất hiện trên màn hình. 
Hiện nay phần mềm quản lý lý lịch khoa học của giảng viên trường CĐSP Hòa Bình được lưu trữ tại phòng QLKH&BD và liên tục được cập nhật 2 lần/năm. Các cá nhân và nhà trường có thể dễ dàng, tra cứu, kiểm tra và trích xuất thông tin về hoạt động khoa học của giảng viên thông qua hệ thống máy tính của phòng. Hiện nay phần mềm lý lịch khoa học chưa được kết nối với website của nhà trường nên giảng viên chưa thể tra cứu thông qua hệ thống website của nhà trường. 
2.2. Giải pháp xây dựng và vận hành menu "KHCN" trên website để công bố kết quả NCKH của giảng viên góp phân vào việc nâng cao chất lượng quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường.
Website cdsphoabinh.edu.vn được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở Joomla 3.6.3 với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql, để giảm thiểu dung lượng đĩa của Hosting và đảm bảo tốc độ kết nối giữa hosting và tập tin, giải pháp lựa chọn lưu hệ thống tập tin chia sẻ nhà trường trong google drive.
Một số đặc điểm:
- Google Drive - dịch vụ lưu trữ và đồng bộ hóa tập tin được tạo bởi Google giúp người dùng có thể lưu trữ tập tin trên đám mây, chia sẻ tập tin, và chỉnh sửa tài liệu, văn bản, bảng tính, và bài thuyết trình với cộng tác viên. 
- Khi bắt đầu sử dụng tài khoản Google drive sẽ có 15 GB miễn phí cho không gian lưu trữ.
2.2.1. Giải pháp xây dựng menu KHCN trên website để công bố kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên.
Để quản lý và công bố các thông tin về hoạt động KHCN, công bố và lưu trữ các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên, bộ phận Quản trị Mạng của trường CĐSP Hòa Bình xây dựng menu KHCN trên Website của nhà trường. Việc tạo menu KHCN được thực hiện theo các bước dưới đây:
Đăng nhập giao diện quản trị của hệ thống joomla, nhập tài khoản và mật khẩu quản trị
Vào danh mục – Quản lý danh mục
Chọn Main Menu – Menu Khoa học Công nghệ (KHCN)
- Tiêu đề menu: Nhập vào tiêu đề chuyên mục (Ví dụ Đề tài NCKH)
- Kiểu của mục menu: Có nhiều lựa chọn Kiểu của mục Menu
+ Articles: Kiểu bài viết, menu chỉ liên kết đến một bài viết cụ thể
+ Categories: Chuyên mục (chứa các bài viết khác nhau), menu liên kết đến một chuyên mục (thư mục) chứa nhiều bài viết trong chuyên đề đó.
+ System Link: Hệ thống liên kết mở rộng đến một đường dẫn cụ thể 
- Khi kích chuột mở ra tại: Bài viết có thể xuất hiện thẻ mới trên trình duyệt hoặc thẻ gốc của trình duyệt
- Kiểu giao diện: Lựa chọn giao diện thiết kế cho menu hiện tại
- Vị trí menu: menu hiện tại nằm ở menu nào
- Danh mục cha: menu lấy bài viết nằm ở chuyên mục nào
- Sắp xếp: Vị trí của menu trong menu cha
2.2.2. Giải pháp vận hành menu KHCN trên website để công bố kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên
Sau khi các kết quả nghiên cứu của giảng viên của nhà trường được thẩm định, nghiệm thu, bộ phận QLKH chuyển toàn bộ file lưu bản mềm cho bộ phận Quản trị Mạng thực hiện thao tác upload lên menu KHCN để công bố trên website. 
Vận hành Menu KHCN
Để vận hành menu KHCN, admin thực hiện các thao tác sau:
- Tạo thư mục Nghiên cứu khoa học của giảng viên, giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình theo năm học trên google drive
- Lấy đường dẫn tập tin hoặc thư mục nhúng vào bài viết trên joomla
-Kích chuột phải vào tập tin muốn chia sẻ trên bài viết của joomla – Share 
- Trong mục Get link: chọn Anyone with the link để ai cũng có thể thấy được nội dung bài viết, bấm chọn Copy Link để sao chép đường dẫn đến tập tin.
- Đưa bài nghiên cứu khoa học trong google drive lên bài viết trong Joomla.
Sử dụng cấu trúc  để nhúng tập tin google drive vào bài viết trong joomla.
Trên front panel của website, khi quan sát có dạng:
Hướng dẫn tìm kiếm bài viết trên website:
Để tìm kiếm các thông tin về hoạt động KHCN trên Website, Tại menu chính – Bấm chọn biểu tượng tìm kiếm màu xanh – chọn menu KHCN
Nhập vào từ khóa tìm kiếm - Enter
Danh sách toàn bộ bài viết có từ khóa tìm kiếm: 
Các công trình NCKH được chuyển về file pdf để đảm bảo không bị chỉnh sửa, sao chép trước khi upload lên website. 
Khả năng áp dụng và nhân rộng sáng kiến
Sáng kiến có thể được áp dụng và nhân rộng tại các cơ sở giáo dục có thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và học sinh sinh viên. Sáng kiến cũng có thể được áp dụng tại các cơ sở nghiên cứu khoa học, hoặc cơ quan các sở ban ngành nhằm quản lý hiệu quả hơn nữa hoạt động NCKH của cán bộ giảng viên, công nhân viên chức trong đơn vị. 
Chương 3: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Kết luận
Những nội dung cơ bản và điểm mới của của sáng kiến
Thứ nhất: SKKN đã nghiên cứu các vấn đề về CNTT, vai trò của CNTT trong quản lý hành chính nhà nước nói chung, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ nói riêng
Thứ hai: SKKN đã đánh giá về thực trạng công tác quản lý, lưu trữ và công bố các kết quả NCKH của cán bộ giảng viên nhà trường trong những năm gần đây.
	Thứ ba: Đã mô tả cách xây dựng và vận hành menu KHCN để công bố kết quả NCKH của cán bộ giảng viên trên website của nhà trường, hướng dẫn cách tra cứu, tìm kiếm thông tin về các kết quả NCKH của cán bộ giảng viên trên website. Sáng kiến đã mô tả cách thức xây dựng và vận hành phần mềm lý lịch khoa học của giảng viên nhà trường. 
1.2. Những lợi ích mà sáng kiến mang lại
a. Về Phần mềm Lý lịch khoa học của giảng viên:
- Việc xây dựng và vận hành phần mềm lý lịch khoa học của giảng viên giúp cho công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường được hiệu quả hơn.
- Giúp nhà trường có cái nhìn toàn cảnh về hoạt động nghiên cứu khoa học của từng giảng viên để có thể đánh giá được năng lực nghiên cứu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng giảng viên trong hoạt động NCKH. Từ đó có những biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả.
- Việc lưu trữ, bổ sung thường xuyên các công trình nghiên cứu của giảng viên vào lý lịch khoa học giúp cho lý lịch luôn được cập nhật, đầy đủ thông tin và đảm bảo tính chính xác, tin cậy khi giảng viên để nghị trích xuất và xác nhận để phục vụ cho các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nhà trường của giảng viên. 
- Giúp cho công tác lưu trữ được thuận tiện và hiệu quả hơn.
b. Về ứng dụng CNTT để công bố kết quả NCKH của giảng viên trên website của nhà trường.
- Việc Về ứng dụng CNTT để công bố kết quả NCKH của giảng viên trên website giúp cho công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường được hiệu quả hơn.
- Tại thư mục KHCN trên Wesite www.cdsphoabinh.edu.vn có 06 thư mục nhỏ: Hội nghị Hội thảo KHCN, Bài báo quốc gia, Các văn bản KHCN, Đề tài NCKH, Sáng kiến kinh nghiệm và Tập san NCKH. Các văn bản về KHCN và công trình nghiên cứu được phân loại theo từng thư mục ngay khi đăng tải nên rất thuận tiện trong quá trình tìm kiếm, tra cứu. 
- Nội dung công trình nghiên cứu được đăng toàn văn trên website nên có thể cung cấp lượng thông tin khoa học lớn, đầy đủ cho giảng viên, học sinh sinh viên và những người quan tâm tìm kiếm và tra cứu.
- Do nội dung của các công trình nghiên cứu được đăng tải công khai nên trong quá trình thực hiện nghiên cứu và công bố sản phẩm, tác giả các công trình đã có ý thức hơn trong việc trích dẫn các nội dung nghiên cứu tránh vi phạm bản quyền hoặc đạo văn từ các công trình của người khác.
- Thực hiện tiết kiệm ngân sách của nhà nước và kinh phí của giảng viên do không có nhiều hoạt động in ấn, xuất bản văn bản cứng. 
2. Kiến nghị
2.1. Đối với trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
- Tiếp tục tạo điều kiện mở rộng, nâng cấp Hosting để có thể lưu trữ một dung lượng lớn các kết quả nghiên cứu của cán bộ giảng viên nhà trường; trang bị cho bộ phận Quản trị Mạng 01 bộ máy tính có cấu hình cao.
- Tạo mọi điều kiện về thời gian, xây dựng cơ chế chính sách, hỗ trợ kinh phí để cán bộ giảng viên nhà trường nghiên cứu và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học một cách thường xuyên hơn.
2.2. Đối với các bộ giảng viên nhà trường
	- Tích cực hơn nữa trong thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. 
- Thường xuyên cập nhật với phòng QLKH&BD các kết quả nghiên cứu được công bố ngoài nhà trường, trên các tạp chí chuyên ngành để Phòng kịp thời bổ sung vào lý lịch khoa học và đăng tải trên website của nhà trường.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Mai Hà, (2016) "Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ những vấn đề lý luận và thực tiễn", Tạp chí Xã hội học, số 1 
2. Nghị quyết Số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
3. Quốc hội (2014) Luật Giáo dục Đại học số 08/2014/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam.
4. Quốc hội (2013), Luật Khoa học và Công nghệ.
5. Quốc hội (2006), Luật Công nghệ thông tin.
6. Trường CĐSP Hòa Bình (2019), Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2019-2020, Hòa Bình
7. Trường CĐSP Hòa Bình (2017), Quyết định số 553/QĐ-CĐSPQuy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, Hòa Bình
8. Từ điển bách khoa 1.(2001). 
9. www.cdsphoabinh.edu.vn
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
STT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ 
NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO
1
Lê Thị Thu Hương
Chủ trì
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Nghiên cứu cơ sở lý luận, đề xuất sáng kiến xây dựng phầm mềm lý lịch khoa học
Chương 3: Kết luận, khuyến nghị
2
Lê Thành Nam
Thành viên
Chương 2: Đề xuất sáng kiến xây dựng và vận hành thư mục KHCN để quản lý kết quả NCKH của cán bộ giảng viên
Chương 3: Kết luận, kiến nghị
3
Bùi Văn Định
Thành viên
Chương 2: Đề xuất sáng kiến vận hành phần mềm lý lịch khoa học của giảng viên
Chương 3: Kết luận, kiến nghị
 Chữ ký của các thành viên

File đính kèm:

  • docLê Thị Thu Hương SKKN 2020.doc
Sáng Kiến Liên Quan