Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An

Cở sở lí luận

Công đoàn có vai trò quan trọng, ngày càng được khẳng định và lớn mạnh.

Công đoàn luôn là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin cho quần chúng, góp phần quan

trọng đại diện cho quần chúng, đại diện cho tiếng nói của người lao động, đem lại

nhiều quyền lợi cho người lao động. Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đưa ra

mục tiêu, phương hướng của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 là:

“Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì

đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung

hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia

có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao

chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu

nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành

lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ

chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn

mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Phần lớn CĐCS đã xây dựng, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả,

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được đoàn viên, NLĐ tin tưởng, gắn

bó, được cơ quan, đơn vị, ghi nhận, ủng hộ. Tuy nhiên, trong thực tế một số loại

hình CĐCS hoạt động chưa đáp ứng được kỳ vọng của đoàn viên, NLĐ cũng như

sự ủng hộ của cơ quan, đơn vị; việc đánh giá hoạt động CĐCS của một số công

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực chất theo tiêu chí xây dựng CĐCS vững

mạnh; một số nơi đoàn viên, người lao động chưa gắn bó với tổ chức công đoàn.

Từ thực trạng trên và yêu cầu đổi mới của tổ chức công đoàn trước tác động

về thời cơ và thách thức khi Việt Nam cam kết thực hiện các cam kết quốc tế về

lao động và công đoàn trong hội nhập kinh tế quốc tế, Công đoàn trường THPT

Dân tộc nội trú Tỉnh với phương châm hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp,

chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất

nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”. Trên cơ sở

đó, có thể nói hoạt động công đoàn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần

thay đổi diện mạo và sự phát triển của Nhà trường , đồng thời cũng là yếu tố then

chốt quyết định sự thành công của tổ chức công đoàn giáo dục Nghệ An. Vì vậy,

sinh hoạt công đoàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn là nhân tố quyết

định vai trò lãnh đạo của công đoàn, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị,

tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo của Ban chấp hành công đoàn đến từng

đoàn viên.

pdf50 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 02/03/2022 | Lượt xem: 1130 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rong trường tham 
gia. Từ đó, đã hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của nhà trường và chuyên môn hoạt 
động có hiệu quả hơn. 
 Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Công đoàn trường 
DTNT Tỉnh đã bám sát nội dung, tranh thủ sự chỉ đạo của Lãnh đạo, phối hợp với 
 40 
chuyên môn để xây dựng chương trình công tác năm, tập trung thực hiện chuyên 
sâu một số chuyên đề về hoạt động công đoàn. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận 
động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn với các hình thức đa dạng, phong phú 
như qua facebook CĐCS, mạng nội bộ, email cá nhân, nhóm zalo, tạo hiệu quả 
nhanh chóng và kịp thời. Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động 
sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức 
“Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đẩy mạnh thực hiện “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề năm 2020 
được các công đoàn viên hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Trong năm đã có 12 đề 
tài, sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 03 đề tài sáng kiến cấp Tỉnh, 02 đề tài Khoa 
học kỷ thuật với một giải nhất, một giải ba; có 01 đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ 
thi đua cấp Tỉnh, 12 đoàn viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 đoàn viên nhận 
Giấy khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020 của Sở GD$ĐT Nghệ An, 04 
đoàn viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I 
do Bộ GD& ĐT tổ chức tại Phú Thọ và đã đạt kết quả tốt  
 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 
Giải ba KHKT đề tài: Chế tạo xà phòng từ thảo dược thiên nhiên Giải nhất KHKT đề tài: Hệ thống thu thập và xử lí dữ liệu bài 
 thi trong các kì thi ở trường THPT 
 41 
 Công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 
cũng được BCHCĐ quan tâm. Năm 2020, Công đoàn đã giới thiệu 05 đoàn viên 
ưu tú ( Gồm 3 đoàn viên giáo viên và 2 đoàn viên học sinh) học lớp nhận thức về 
Đảng và đã được kết nạp Đảng. Công đoàn nội trú cũng đã thực hiện tốt chức năng 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, của CBGV . 
Lễ kết nạp Đảng viên mới 
Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn còn chăm lo đời sống tinh 
thần cho đoàn viên, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng 
các ngày lễ lớn trong năm như tổ chức thi nhảy dân vũ giữa các tổ Công đoàn thu 
hút đông đảo đoàn viên tham gia, tổ chức giải thể thao Công đoàn chào mừng 
ngày nhà giáo VN 20/11Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên 
công đoàn và người lao động được nâng cao, giúp họ ổn định tư tưởng, an tâm 
công tác. 
Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao 
 42 
 Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái 
trong CBGV cũng được đẩy mạnh. Đặc biệt, để chung tay đẩy lùi COVID-19, các 
công đoàn viên đã ủng hộ được hơn 15 triệu đồng tiền mặt và nhiều khẩu trang, 
nước sát khuẩn, lương thực, thực phẩm cho các đơn vị tại tuyến đầu chống dịch; 
có nhiều điện thoại thông minh của CBGV được cài đặt ứng dụng Bluezone để 
phòng, chống dịch. Ngoài ra, trong các đợt lũ lụt xảy ra tháng 10/2020, bằng các 
nguồn huy động đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn 
trường, Công đoàn nội trú Tỉnh tổ chức hỗ trợ tiền mặt và nhiều suất quà, nhu yếu 
phẩm cho người dân vùng lũ lụt với tổng trị giá trên 17 triệu đồng. 
Chung tay đẩy lùi COVID - 19 
 Bằng việc đa dạng hóa các hình thức hoạt động, công đoàn đã thể hiện vai trò 
đại diện, chăm lo, bảo vệ CBCCVCLĐ; tuyên truyền, động viên cán bộ, đoàn viên 
tích cực học tập, nâng cao trình độ toàn diện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan , góp phần vào thành tích chung cơ quan. Kết quả năm học 
2019-2020 : Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh ” ; đơn vị đạt 
tiên tiến xuất sắc, được nhận Bằng khen của Giám đốc Sở GD$ĐT Nghệ An ; 
Công đoàn được Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen. 
 Đền ơn đáp nghĩa 
 43 
KẾT LUẬN 
1. Ý nghĩa của sáng kiến khoa học đối với công tác 
 Việc nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt công 
đoàn tại trường THPT DTNT Nghệ An” là một nội dung tuy không mới nhưng có 
nhiều yếu tố rất cần được phát huy. Từ việc nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế 
về kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại các Công đoàn cơ sở, 
chúng ta có thể một lần nữa khẳng định rằng: Nâng cao chất lượng sinh hoạt 
CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng CĐCS vững mạnh, có tính quyết 
định trong việc xây dựng hệ thống tổ chức công đoàn trong giai đoạn cách mạng 
mới; làm cho đoàn viên, người lao động có cái nhìn đầy đủ, gắn bó với tổ chức 
công đoàn; cán bộ CĐCS say mê, nhiệt huyết hoạt động vì quyền, lợi ích của đoàn 
viên, NLĐ góp phần xây dựng đơn vị phát triển. 
 Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn chính là góp phần xây dựng công 
đoàn vững mạnh, là động lực giúp cho Ban chấp hành công đoàn có những giải 
pháp tích cực, tối ưu làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi đoàn 
viên. Các hoạt động của Công đoàn cơ bản đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng 
chính đáng của đoàn viên, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết 
gắn bó, làm phong phú thêm đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, tạo động 
lực cho CBCCVCLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học . 
 Đổi mới mạnh mẽ về nội dung sinh hoạt, tập trung giải quyết những vấn đề 
bức xúc, đảm bảo tính thiết thực nhưng toàn diện, kết hợp đảm bảo kỷ cương với 
mở rộng dân chủ góp phần nâng cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt 
công đoàn. Thông qua sinh hoạt công đoàn để tăng cường quản lý, giáo dục, rèn 
luyện và xếp loại đoàn viên. Công tác quy hoạch, lựa chọn, công tác bồi dưỡng cán 
bộ công đoàn ngày càng được quan tâm hơn. 
 Sáng kiến mà bản thân chúng tôi nghiên cứu và đề xuất những giải pháp 
trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn ở trường trung học phổ 
thông DTNT Nghệ An trong giai đoạn hiện nay tuy chưa phải là một sáng kiến 
hay là một biện pháp tối ưu, nhưng đó là những đề xuất có tính áp dụng thực tế 
hiện tại, những kinh nghiệm được đúc rút từ lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, để 
vấn đề này thực sự phát huy có hiệu quả thì các giải pháp phải được thực thi 
một cách đồng bộ để góp phần quan trọng vào sự thay đổi diện mạo của trường 
THPT DTNT Tỉnh trong sự phát triển giáo dục của tỉnh nhà nói chung, phát 
triển công tác Công đoàn cơ sở nói riêng. 
 Sáng kiến này sẽ giúp cho các cán bộ công đoàn cảm thấy tự tin hơn, năng 
động hơn trong công tác. Mỗi cán bộ công đoàn chúng ta cần tìm tòi nghiên cứu 
các biện pháp thích hợp nhằm mục đích đem lại hiệu quả và góp phần đưa chất 
lượng sinh hoạt của công đoàn ngày một đi lên. 
 44 
2. Bài học kinh nghiệm: 
 Từ thực tiễn công tác công đoàn và phong trào thi đua , chúng tôi mạnh dạn 
bổ sung một số bài học kinh nghiệm phong phú cho công tác công đoàn. 
 Đó là bài học về xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết, gắn bó với 
đoàn viên, có trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác, sáng tạo, dám nghĩ, biết 
làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó . Chủ động xây 
dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng phong trào công chức, viên chức, lao động 
và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm, đầu tư công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn một cách cơ bản, có chiều sâu, tính lâu 
dài; thực hiện chính sách động viên hợp lý về vật chất, tinh thần; bảo vệ hiệu quả 
quyền lợi hợp pháp của cán bộ công đoàn. BCH công đoàn phải thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ, nội bộ Ban chấp hành phải đoàn kết, nhất trí cao, có phẩm 
chất đạo đức tốt, phát huy tinh thần trách nhiệm nhiệt tình trong công tác, phải 
mạnh dạn thẳng thắn phê và tự phê để không ngừng tiến bộ. 
 Bài học luôn quán triệt kịp thời và sâu sắc các Chủ trương, Nghị quyết và 
sự Lãnh đạo của Đảng; biết kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế 
hệ đi trước, không ngừng đổi mới để xây dựng công đoàn thực sự vững mạnh, 
thống nhất về nhận thức, tổ chức và hành động. Bám sát thực tiễn, tổ chức thực 
hiện sáng tạo chủ trương của Đảng, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp 
thời định hướng phát triển phong trào công đoàn và hoạt động công đoàn; phối hợp 
chặt chẽ với Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn, hành chính, quản trị đời sống, 
Đoàn thanh niên, hình thành sức mạnh tổng hợp trong hoạt động công đoàn. 
 Bài học về quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích 
là điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; tạo 
sự khác biệt rõ hơn những quyền, lợi ích của người lao động là đoàn viên công 
đoàn và chưa là đoàn viên công đoàn để tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với 
tổ chức Công đoàn. Xác định nội dung phong trào bám sát đòi hỏi của thực tiễn 
cuộc sống, phù hợp với lợi ích của đoàn viên và yêu cầu giáo dục đoàn viên qua 
thực tiễn hành động. Việc tổ chức sinh hoạt công đoàn phải đi sâu vào chất lượng, 
được duy trì lâu dài và đảm bảo tính công bằng để tạo lòng tin cho mọi đoàn viên, 
tránh việc tổ chức qua loa chỉ mang tính hình thức. Luôn đôn đốc kiểm tra việc hội 
họp, sinh hoạt tổ công đoàn tránh hoạt động hình thức, cầm chừng. Công đoàn phải 
thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí nhằm nâng cao sức khoẻ, 
tăng cường sự đoàn kết trong tập thể. 
 Bài học về sự chủ động tham mưu cho Đảng về công tác giới thiệu, bồi 
dưỡng , kết nạp những đảng viên ưu tú; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, 
đoàn thể, phát huy vai trò tham gia của toàn xã hội đối với công tác công đoàn và 
phong trào công đoàn. 
 Bài học về sự nhạy bén, linh hoạt, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng 
tâm, trọng điểm, có điểm nhấn, tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn thông qua các hoạt 
 45 
động đồng loạt; kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chương trình công tác. 
Chú trọng nâng cao hiệu quả sinh hoạt công đoàn, kịp thời thích ứng với sự thay 
đổi nhanh chóng của tình hình thực tế. Coi trọng chất lượng sinh hoạt của công 
đoàn , lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động 
làm nền tảng cho hoạt động công đoàn, phát huy tính tự giác, tự nguyện gia nhập 
và tham gia hoạt động công đoàn của đoàn viên, người lao động. Ban giám hiệu 
và BCHCĐ phải phối hợp chặt chẽ, phải nhiệt tình và có trách nhiệm. Thường 
xuyên gần gũi với đoàn viên để nắm bắt kịp thời những khó khăn, những tâm tư 
nguyện vọng của doàn viên từ đó có kế hoạch hỗ trợ kịp thời kịp lúc, giúp họ an 
tâm công tác, chăm lo về vật chất và tinh thần cho họ. 
 Những bài học đó là vô cùng quý giá để chúng tôi xác định mục tiêu, phương 
hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác công đoàn. Thành công của mỗi cá nhân, 
tập thể điển hình cũng chính là những kinh nghiệm, những bài học quý báu cần 
được nhân rộng để đẩy mạnh hơn nữa chất lượng sinh hoạt công đoàn cũng như 
phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong thời gian tới. Đó cũng 
chính là yếu tố quan trọng để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao 
phó, nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên người lao động. Công 
đoàn là trung tâm đoàn kết trong đơn vị, là linh hồn trong phong trào thi đua, chính 
vì thế Chủ tịch công đoàn nói riêng, Ban chấp hành Công đoàn nói chung ngoài 
việc gương mẫu, tiên phong trong công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì 
cần phải đại diện đoàn viên đề xuất những chính sách phù hợp với nhiệm vụ và 
quyền lợi của đoàn viên, cần quan tâm đến công tác xây dựng đoàn kết nội bộ, tinh 
thần thi đua tập thể. Ban chấp hành công đoàn, Hiệu trưởng, tập thể đoàn viên phải 
luôn luôn đoàn kết, vì có đoàn kết mới phát huy sức mạnh nội lực, mới hoàn thành 
tốt các phong trào đưa ra. 
3. Đề xuất, kiến nghị: 
3.1. Đối với Lãnh đạo nhà trường: 
 Có sự phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong mọi hoạt động, có sự quan tâm 
hỗ trợ kịp thời kịp lúc. Chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với chuyên 
môn, người sử dụng lao động tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị cán bộ công chức 
thật sự hiệu quả, dân chủ, khách quan trong việc xây dựng các quy chế nội bộ đảm 
bảo lợi ích người lao động, tạo điều kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức 
công đoàn, làm cho đơn vị ngày càng phát triển. 
 Tăng cường hơn nữa các hoạt động phong trào, các cuộc giao lưu để công 
đoàn có dịp trao đổi thêm kinh nghiệm. 
 Vận động, động viên CBGV trong cơ quan tích cực tham gia đấu tranh chống 
các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và tổ 
chức công đoàn; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái 
độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng của một bộ phận cán bộ, đoàn 
viên công đoàn. 
 46 
3.2. Đối với Công đoàn cấp trên: 
 Thường xuyên quan tâm đến Công đoàn trường nói riêng và các Công đoàn cơ 
sở nói chung, động viên, khuyến khích và giúp đỡ để các đoàn viên an tâm công tác. 
 Công đoàn các cấp cần nghiên cứu các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến 
người lao động tại các cơ quan, đơn vị; đảm bảo các quyền lợi chính sách cho 
người lao động như: tiền lương, BHXH, BHYT, BHLĐ. 
 Tăng cường hơn nữa các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng cho Cán bộ công 
đoàn cơ sở. 
3.3 Đối với công đoàn viên 
 Thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nội quy, quy chế, điều lệ của đơn vị; 
tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa 
học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ. 
 Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công 
đoàn, tham gia tích cực các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng góp ý kiến 
xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.. 
 Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao 
động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính 
đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn. 
 Trên đây là một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn mà 
chúng tôi đã áp dụng thành công tại trường THPT DTNT Nghệ An. Các giải pháp 
đã được rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công đoàn năm học 2019- 2020 
và tiếp tục được thực hiện trong năm học 2020- 2021. Trong quá trình nghiên cứu 
và thực hiện đề tài chắc chắn còn nhiều hạn chế. Chúng tôi mong được sự đóng 
góp ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Sở giáo dục và các đồng 
nghiệp để đề tài mang lại hiệu quả cao hơn. 
 Xin trân trọng cảm ơn! 
Nghệ An , ngày 22 /03/2021 
 Xác nhận của thủ trưởng đơn vị Nhóm thực hiện 
 Trần Thị Thảo 
 Nguyễn Thị Cẩm Vân 
 Nguyễn Thị Hương Giang 
 47 
 DANH MỤC VIẾT TẮT 
CĐCS: Công đoàn cơ sở 
CB-GV-NV: Cán bộ- Giáo viên-Nhân viên 
CBCC: Cán bộ công chức 
CCVCLĐ: Công chức viên chức lao động 
CĐV: Công đoàn viên 
CHXHCN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
BCH CĐ: Ban chấp hành công đoàn 
BNC: Ban nữ công 
BCH: Ban chấp hành 
THPT: Trung học phổ thông 
DTNT: Dân Tộc Nội Trú. 
CĐXDVN: Công đoàn xây dựng Việt Nam 
CCVCLĐ: Công chức viên chức lao động 
CB-GV: Cán bộ giáo viên. 
CNVC: Công nhân viên chức 
LĐLĐ: Liên đoàn lao động 
GD &ĐT: Giáo dục đào tạo 
THPTQG: Trung học phổ thông quốc gia. 
KHHGĐ: Kế hoạch hóa gia đình 
 48 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. 
2. Nghị quyết số 06b/QĐ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 
 3. Nghị Quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT DTNT Tinh 
 Nghệ An năm 2019- 2020, 2020- 2021. 
 4.Thông tư quản lí Giáo dục của Bộ GD&ĐT: Thông tư 36 /20/TT-BGDĐT, 
Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT 
 5. Thông tư liên tịch giữa bộ GD& ĐT và công đoàn Giáo dục Việt Nam. Thông tư 
 42/2020/TT – BGDĐT. 
. 6. Công văn hướng dẫn, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở 
của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ngày 14/08/2019 
 49 
MỤC LỤC 
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 1 
Phần II: NỘI DUNG .................................................................................................... 3 
1. Cơ sở khoa học .......................................................................................................... 3 
1.1 Cở sở lí luận............................................................................................................. 3 
1.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................................ 4 
2. Đánh giá về thực trạng và những mâu thuẫn .............................................................. 5 
2.1. Thực trạng về vấn đề nghiên cứu ............................................................................ 5 
2.2. Thuận lợi. ............................................................................................................... 5 
2.3. Khó khăn. ............................................................................................................... 6 
3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại trường THPT DTNT 
Nghệ An ........................................................................................................................ 7 
3.1 Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Công đoàn và sinh hoạt công đoàn đối với 
toàn thể đoàn viên .......................................................................................................... 7 
3.2 Xây dựng kế hoạch công đoàn tại cơ sở và mạng lưới tổ chức công đoàn............... 9 
3.3 Duy trì nề nếp sinh hoạt công đoàn. ........................................................................ 21 
3.4 Đổi mới và chọn nội dung sinh hoạt công đoàn đúng đắn, thiết thực, hình thức thích 
hợp, thời gian hợp lý. .................................................................................................... 23 
3.4.1 Đổi mới nội dung và hình thức ............................................................................. 24 
3.4.2 Lựa chọn nội dung sinh hoạt và hình thức sinh hoạt .............................................. 27 
3.5 Tổ chức sinh hoạt .................................................................................................... 31 
3.5.1 Chỉ đạo các tổ công đoàn tổ chức sinh hoạt công đoàn ......................................... 32 
3.5.2 Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt công đoàn. ........................................... 34 
3.5.3 Phối hợp Ban giám hiệu nhà trường để thực hiện nhiệm vụ năm học. ................... 34 
3.5.4 Phát huy vai trò của Ban nữ công ........................................................................ 35 
4. Kết quả nghiên cứu: .................................................................................................. 36 
4.1. Về nhận thức: ......................................................................................................... 36 
4.2. Kết quả đạt được: .................................................................................................... 37 
KẾT LUẬN ................................................................................................................... 41 
1. Ý nghĩa của sáng kiến khoa học đối với công tác ............................................ 41 
2. Bài học kinh nghiệm: ................................................................................................. 42 
3. Đề xuất, kiến nghị: .................................................................................................... 43 
3.1. Đối với Lãnh đạo nhà trường: ................................................................................. 44 
3.2. Đối với Công đoàn cấp trên: ................................................................................... 44 
3.3 Đối với công đoàn viên ............................................................................................ 44 
 50 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_giai_phap_nang_cao_chat_luong_s.pdf
Sáng Kiến Liên Quan