SKKN Những tác động của việc dạy cụm từ cố định (Collocations) đối với việc ghi nhớ từ vựng cho học sinh khối 12 ở trường Trung học Phổ thông Trung An

Nội dung sáng kiến

Tiếng Anh, đặc biệt là măng lực giao tiếp Tiếng Anh đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Tuy nhiên quá trình dạy và học từ vựng - một trong những yếu tốt cốt lõi trong việc học và tiếp thu một ngôn ngữ - ở trường THPT Trung An, một trường ở địa bàn nông thôn tôi gặp phải khá nhiều vấn đề liên quan đến kiến thức từ vựng cần thiết để học sinh có thể học và làm bài thi chương trình 12, môi trường cho học sinh học và ứng dụng từ vựng đã học vào thực tế vì vậy chất lượng dạy học không như mong đợi. Đa số học sinh không có động lực, hứng thú với việc trau dồi vốn từ, hơn nữa nhiều học sinh còn xem việc học từ vựng Tiếng Anh là không thể nào vì học trước quên sau dẫn đến vốn từ vựng các em rất hạn chế và các em cũng không có thái độ tích cực để cải thiện vốn từ vựng. Tình trạng này xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân do các em thiếu vốn từ cần thiết để đáp ứng cho chương trình học, thi; do việc dạy và học từ vựng trước đây chỉ chú trọng dạy từ riêng lẻ dẫn đến học sinh học từ vựng chỉ biết nghĩa của từ trong tiếng mẹ đẻ chứ không biết cách dùng trong đúng ngữ cảnh dẫn đến các em học trước quên sau. Để góp phần giải quyết phần nào các vấn đề trong quá trình dạy từ vựng, tôi đã áp dụng việc dạy cụm từ cố định trong quá trình dạy từ vựng cho học sinh khối 12 các lớp tôi giảng dạy nhằm khuyến khích, tạo niềm tin cho các em trong việc học từ vựng, cải thiện thái độ học tập của học sinh đối với việc học và cải thiện vốn từ.

 

docx2 trang | Chia sẻ: thuphuong25 | Ngày: 11/10/2021 | Lượt xem: 568 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Những tác động của việc dạy cụm từ cố định (Collocations) đối với việc ghi nhớ từ vựng cho học sinh khối 12 ở trường Trung học Phổ thông Trung An", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến ngành Giáo dục TP. Cần Thơ.
1. Tên sáng kiến: Những tác động của việc dạy cụm từ cố định (collocations) đối với việc ghi nhớ từ vựng cho học sinh khối 12 ở trường THPT Trung An
2. Quyết định 
3. Tác giả sáng kiến
Số
TT
Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh
Chức vụ,
đơn vị công tác
Trình độ chuyên môn
1
 Huỳnh Thị Thái Ngân
25/ 02/ 1985
Tổ trưởng chuyên môn
Thạc sĩ LL & PPDH Bộ môn Tiếng Anh
4. Thời điểm sáng kiến được áp dụng: 1 năm học
5. Nội dung sáng kiến
Tiếng Anh, đặc biệt là măng lực giao tiếp Tiếng Anh đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Tuy nhiên quá trình dạy và học từ vựng - một trong những yếu tốt cốt lõi trong việc học và tiếp thu một ngôn ngữ - ở trường THPT Trung An, một trường ở địa bàn nông thôn tôi gặp phải khá nhiều vấn đề liên quan đến kiến thức từ vựng cần thiết để học sinh có thể học và làm bài thi chương trình 12, môi trường cho học sinh học và ứng dụng từ vựng đã học vào thực tế vì vậy chất lượng dạy học không như mong đợi. Đa số học sinh không có động lực, hứng thú với việc trau dồi vốn từ, hơn nữa nhiều học sinh còn xem việc học từ vựng Tiếng Anh là không thể nào vì học trước quên sau dẫn đến vốn từ vựng các em rất hạn chế và các em cũng không có thái độ tích cực để cải thiện vốn từ vựng. Tình trạng này xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân do các em thiếu vốn từ cần thiết để đáp ứng cho chương trình học, thi; do việc dạy và học từ vựng trước đây chỉ chú trọng dạy từ riêng lẻ dẫn đến học sinh học từ vựng chỉ biết nghĩa của từ trong tiếng mẹ đẻ chứ không biết cách dùng trong đúng ngữ cảnh dẫn đến các em học trước quên sau. Để góp phần giải quyết phần nào các vấn đề trong quá trình dạy từ vựng, tôi đã áp dụng việc dạy cụm từ cố định trong quá trình dạy từ vựng cho học sinh khối 12 các lớp tôi giảng dạy nhằm khuyến khích, tạo niềm tin cho các em trong việc học từ vựng, cải thiện thái độ học tập của học sinh đối với việc học và cải thiện vốn từ.
6. Tính hiệu quả
Thông qua việc áp dụng dạy cụm từ cố định các em đã hứng thú hơn và có ý thức hơn trong việc trau dồi vốn từ. Từ đó, thái độ học tập từ vựng của các em cũng được cải thiện hơn, góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học của trường.
7. Phạm vi ảnh hưởng
Sáng kiến đã được áp dụng tại trường THPT Trung An và có khả năng áp dụng ở các trường THPT có ngữ cảnh dạy và học tương tự.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Cờ Đỏ, ngày 28 tháng 3 năm 2018
Người mô tả sáng kiến
Huỳnh Thị Thái Ngân

File đính kèm:

  • docxskkn_nhung_tac_dong_cua_viec_day_cum_tu_co_dinh_collocations.docx
Sáng Kiến Liên Quan