SKKN Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Trung học Phổ thông Con Cuông

 Cơ sở thực tiễn.

Con Cuông là huyện miền núi cao biên giới của tỉnh Nghệ An, có 55,3 km

đường biên giới giáp nước bạn Lào, diện tích 174.451 ha trong đó diện tích rừng

và đất rừng chiếm trên 75%. Toàn huyện có có 13 xã, thị trấn, 124 thôn (bản),

15.905 hộ với trên 77.000 khẩu thuộc 8 dân tộc Thái, Kinh, Đan Lai, Tày, Nùng,

Hoa, Ê đê, Khơ Mú. Đảng bộ huyện có 48 chi, đảng bộ cơ sở với 4323 đảng viên.

Trường THPT Con Cuông được thành lập vào năm 1967 thực hiện nhiệm vụ giáo

dục đào tạo con em của huyện miền núi vùng cao. Trong 53 năm qua, Trường

THPT Con Cuông đã đạt được nhiều thành tích, đặc biệt là công tác dạy - học, chất

lượng dạy - học ngày được nâng cao, số học sinh giỏi các cấp mỗi ngày được tăng,

nhiều học sinh đậu vào các trường đại học tốp đầu của cả nước, một số em được

chọn đi đào tạo ở nước ngoài, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng cao đảm

bảo chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra của ngành. Để đạt được những thành tích trên, bên

cạnh sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, của Huyện ủy, Hội

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông thì tập thể nhà trường đoàn

kết, nhất trí cao trong mọi nhiệm vụ và sự chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ của Chi ủy, Chi

bộ và Ban Giám hiệu nhà trường. Chi bộ nhà trường đã coi trọng công tác giáo dục

chất lượng mũi nhọn cho học sinh nhằm tạo nguồn cán bộ cho địa phương và cho

cả nước.

Xuất phát từ thực tế trong nhà trường, với cương vị của người quản lý chỉ đạo

chuyên môn, chúng tôi nhận thấy để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả

cao cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa cán bộ quản lí chuyên môn với đội ngũ

giáo viên trực tiếp giảng dạy và sự vào cuộc của phụ huynh học sinh.

pdf20 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường Trung học Phổ thông Con Cuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả 
đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng 
nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác 
thực, phù hợp. 
 - Nguyên tắc: Đúng theo quy chế quy định, đảm bảo chính xác, khách quan, 
khoa học đúng với thực trạng đội ngũ của đơn vị: Về số lượng, cơ cấu, trình độ, 
năng lực, phẩm chất đảm bảo với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị do ngành quy 
định. 
2.2. Công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng: 
Trên cơ sở công tác điều tra, đánh giá đội ngũ, nhà trường đã tập trung làm 
tốt các công tác sau: 
 2.2.1. Phân loại theo phẩm chất, trình độ, năng lực, cơ cấu và độ tuổi, qua 
đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo; Tham mưu với lãnh đạo ngành hướng 
bố trí, sử dụng, điều chuyển, luân chuyển một cách hợp lý theo từng môn dạy, lớp 
học. 
9 
 2.2 2. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký chương trình học 
tập nâng chuẩn đến năm 2020. Trong năm tiến hành quy hoạch và phát triển đội 
nhà giáo và CBQL để thường xuyên đủ vế số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm 
chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý đáp ứng tốt yêu cầu phát 
triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Có kế hoạch chọn và cử giáo viên trẻ có 
triển vọng đủ tiêu chuẩn để phát triển trong tương lai khi cần thiết để đi học các 
lớp về chuyên môn, nghiệp vụ và lí luận chính trị. 
 2.2.3. Thực hiện tốt chế độ học tập, bồi dưỡng bắt buộc trong hè hàng năm 
và các hình thức tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường và 
Sở giáo dục và đào tạo 
 2.2.4. Nghiêm túc thực hiện tốt công tác phân công chuyên môn khách 
quan, hợp lý. Đặt lợi ích của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường lên 
trên lợi ích cá nhân. Cử chọn giáo viên cốt cán đúng thực chất để làm hạt nhân đòn 
bẩy phong trào tự học tập của nhà trường được phát huy mạnh mẽ. 
2.2.5. Xây dựng cụ thể kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong năm học phù hợp 
với thực tiễn của đơn vị và chính xác với từng giáo viên. Định kỳ hằng năm có sơ 
kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm thật thiết thực và hiệu quả với từng cán bộ, 
giáo viên và nhân viên. 
2.2.6. Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên và nhân viên có điều kiện học tập 
về các khả năng sư pham, tin học, ngoại ngữ để không ngừng nâng cao năng lực 
làm việc. 
2.3. Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bồi dưỡng giáo viên 
2.3.1. Nắm vững nội dung chương trình và sách giáo khoa.; tổ chức cho giáo 
viên nắm vững sự liên kết các mạch kiến thức của lớp 10; 11; 12. 
2.3.2 Nắm vững chuẩn kiến thức tối thiểu theo quy định của từng môn học ở 
từng lớp học. Có kỹ năng xác định tốt kiến thức trọng tâm của từng bài học và xác 
địng được nội dung của các bài khó để thống nhất trong tổ chuyên môn. 
2.3.3. Tập trung bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích 
cực, lấy HS làm trung tâm, phù hợp với năng lực và phẩm chất của học sinh. Tổ 
chức tốt các hình thức dạy học để HS tự phát hiện và tự chiếm lĩnh kiến thức theo 
hướng giao việc của GV cho HS hoạt động; dạy học phân hóa đối tượng HS. 
2.4. Biện pháp thực hiện: 
2.4.1. Tham gia tập huấn đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Sở giáo dục 
và đào tạo. 
2.4. 2. Nghiêm túc thực hiện tốt các chế độ chính sách hiện hành đối với 
CBQL và nhà giáo. 
10 
2.4.3. Làm tốt công tác tổ chức và công tác cán bộ, phân công chuyên môn 
một cách công khai, khoa học và dân chủ. 
2.4.4. Làm tốt công tác đánh giá GV công bằng, chính xác, thực chất, đúng 
từng thành viên trong đội ngũ. Đẩy mạnh các hình thức thi đua và qua đây có các 
chế độ ưu tiên phát triển hợp lý các danh hiệu thi đua đã đạt được. 
2.4.5. Về công tác xây dựng cơ sở vật chất: Căn cứ vào các tiêu chí của 
trường chuẩn quốc gia mức độ 2 tham mưu cho các cấp lãnh đạo ngành và địa 
phương cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị dạy học tạo điều kiện để cho toàn thể CBQL và GV có cơ hội 
nâng cao năng lực công tác. 
3. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 
ngũ giáo viên 
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục THPT đóng góp vai trò quan 
trọng, trong việc tuyển chọn lực lượng lao động sau khi tốt nghiệp THPT. Thấy rõ 
được tầm quan trọng đó, việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thông qua 
bồi dưỡng chuyên môn, năng lực cho đội ngũ giáo viên luôn là mục tiêu đặt ra 
hàng đầu đối với các cán bộ quản lí nhà trường. 
Dưới đây là một số những biện pháp hữu ích giúp cán bộ, quản lí nhà trường 
có thể chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, 
nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của nhà trường. 
3.1. Nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua nhiều hình thức 
Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần 
phải xây dựng kế hoạch cụ thể xuất phát từ nhu cầu đào tạo của từng giáo viên 
(những giáo viên nào cần được nâng cao trình độ? Về vấn đề gì?). Đồng thời, lập 
kế hoạch bồi dưỡng dài hạn nhằm xác định mục tiêu và định hướng đào tạo nhân 
lực (Số lượng khóa đào tạo, thời gian diễn ra, kết quả dự tính đạt được,). Tham 
mưu với Hiệu trưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên đi học nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
Ngoài việc được tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo nghiệp vụ, trong quá 
trình làm việc giáo viên đều phải có ý thức tự học: tham gia các buổi dự giờ, sinh 
hoạt chuyên môn cùng đồng nghiệp, tham quan các trường bạn về cách sắp xếp, tổ 
chức các hoạt động chuyên môn, chủ động học và tìm hiểu thêm một số kinh 
nghiệm trong giảng dạy cúng như trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 
 3.2. Bồi dưỡng giáo viên chủ động xây dựng bộ hồ sơ 
Để công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên đạt hiệu quả cao, người quản 
lí cần phải hiểu rõ giáo viên của mình: trình độ chuyên môn, cá tính, năng lực sư 
phạm, sở trường trong từng hoạt động, những hạn chế và yếu kém trong công tác 
11 
giảng dạy,Bồi dưỡng giáo viên xây dựng bộ hồ sơ, giáo án là một trong những 
phương pháp hữu hiệu giúp đánh giá năng lực, trình độ của giáo viên để từ đó đưa 
ra điều chỉnh phù hợp nhằm cải thiện và nâng cao năng lực cho họ. 
 3.3. Đa dạng hóa các hình thức đánh giá giáo viên 
Cán bộ quản lí nhà trường cần sử dụng đa dạng các hình thức đánh giá khác 
ngoài việc đánh giá qua giờ dạy, đánh giá qua kết quả học tập của học sinh còn có 
thể đánh giá qua các kênh thông tin từ đồng nghiệp, từ dư luận của học sinh, phụ 
huynh và quần chúng nhân dân ngoài xã hội. 
Các hình thức đánh giá năng lực giáo viên cần công khai, minh bạch kết quả 
đánh giá mang tính khách quan và chính xác. Từ đó, giúp giáo viên tự đánh giá 
năng lực của bản thân và rút ra bài học kinh nghiệm. 
3.4. Đẩy mạnh sinh hoạt tổ chuyên môn 
Một biện pháp không thể thiếu trong công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho 
đội ngũ giáo viên là đẩy mạnh sinh hoạt tổ chuyên môn. Ngay từ khi bắt đầu năm 
học, người cán bộ quản lí cần phân công giáo viên phù hợp với các tổ dựa theo 
năng lực và trình độ. Khi chọn tổ trưởng cho mỗi tổ chuyên môn cân chọn lựa 
những giáo viên có năng lực chuyên môn, nhiệt tình năng động, có khả năng lãnh 
đạo để dẫn dắt và điều hành tổ. 
 3.5. Tổ chức các hội thi 
Quản lí nhà trường cần chủ động khởi xướng phong trào và động viên đội 
ngũ giáo viên tham gia các hoạt động, phong trào thi đua tạo cơ hội giúp giáo viên 
nhận thức và phá huy năng lực bản thân. 
 + Hội thi giáo viên dạy giỏi: Thông qua các hội thi giáo viên sẽ được thể 
hiện năng lực của bản thân, đánh giá điểm mạnh điểm yếu, rút kinh nghiệm và tự 
điều chỉnh để nâng cao trình độ, chuyên môn trong công tác giảng dạy. 
 + Hội thi làm đồ dùng dạy học: Tổ chức cuộc thi làm đồ dùng dạy học 
không chỉ giúp giáo viên nắm được phương pháp và yêu cầu bài dạy mà còn tăng 
tính sáng tạo, chủ động tích cực trong việc tự nâng cao năng lực, trình độ của bản 
thân. 
 + Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi: Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm 
lớp giỏi nhằm mục đích khuyến khích giáo viên làm tốt hơn trong công tác quản lý 
các hoạt động của học sinh ngoài giờ học, qua đó tạo cho học sinh có những động 
lực phấn đấu nhằm thu được những kết quả cao nhất trong công tác giảng dạy cũng 
như bồi dưỡng học sinh giỏi. 
 3.6. Thực hiện kiểm tra nội bộ 
Kiểm tra nội bộ là chức năng, nhiệm vụ của quản lí nhà trường và xuyên 
suốt quá trình quản lí. Công tác kiểm tra, giám sát giúp đánh giá mặt mạnh, yếu 
12 
của từng cá nhân trong đội ngũ để hoàn thiện tập thể. Kiểm tra định kỳ hay đột 
xuất nhằm nâng cao tính tự giác, chủ động của giáo viên và đảm bảo tính công 
bằng, khách quan. 
 3.7. Phối hợp cùng các lực lượng trong và ngoài nhà trường 
 Kết hợp với các tổ chức ngoài trường nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục, 
quản lý học sinh và bồi dưỡng năng lực đội ngũ giáo viên nói riêng như: Tham 
mưu kịp thời với hiệu trưởng đề nghị với các cấp chính quyền địa phương, hỗ trợ 
trang thiết bị dạy học như máy tính, máy chiếu đa năng,; Huy động phụ huynh 
học sinh mang đồ phế thải sẵn có để giúp giáo viên sáng tạo đồ dùng đạy học, bổ 
sung phương tiện dạy học, 
 Hằng tháng nhà trường tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn sinh hoạt 
chuyên đề, kỹ năng phương pháp giảng dạy cho tổ chuyên môn thảo luận. Sau đó 
tổ chức dạy mẫu để thực hiện các chủ đề, chủ điểm nói trên. Bên cạnh đó, khảo sát 
lại năng lực chuyên môn của từng giáo viên thông qua dự giờ, thăm lớp. Đối với 
những giáo viên mới vào trường và giáo viên lớn tuổi cần có kế hoạch bồi dưỡng 
phù hợp. 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ cùng xu hướng hội nhập thế 
giới, nền giáo dục Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức. Từ đó, 
đòi hỏi Giáo dục mầm non cần khắng định vai trò và vị trí của mình, làm tiền đề 
cho sự phát triển bền vững cả toàn ngành giáo dục Việt Nam, thông qua việc bồi 
dưỡng, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế 
đặt ra. 
4. Quản lý chuyên môn bồi dưỡng học sinh giỏi bằng kế hoạch 
 4.1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. 
Đây là điều cần làm đầu tiên để bảo đảm cho công việc BDHSG diễn ra 
theo đúng hướng và đạt được hiệu quả. Nội dung bản kế hoạch phải nhằm đạt được 
mục tiêu đề ra của năm học 
 4.1.1. Căn cứ để xây dựng bản kế hoạch : 
 - Dựa trên bản kế hoạch chung (kế hoạch năm học) của Hiệu trưởng; 
 - Dựa trên chỉ tiêu nhà trường đặt ra cho chỉ tiêu học sinh giỏi hàng năm xếp 
thứ nhất bảng B với 5 giải nhất, 5 giải nhì, 4 giải 3 và 5 giải khuyến khích. 
 - Dựa trên nguồn lực chủ yếu nhà trường hiện có về đội ngũ giáo viên, về 
chất lượng tuyển sinh học sinh đầu cấp, về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bồi 
dưỡng học sinh giỏi 
 4.1.2.Biện pháp nhằm đạt mục tiêu đề ra. 
 - Tuyển chọn học sinh giỏi vào đội tuyển; tuyển chọn giáo viên tham gia bồi 
dưỡng học sinh giỏi; chuẩn bị CSVC, tạo điều kiện hỗ trợ công tác BDHSG; Động 
viên khen thưởng 
13 
 - Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi: Đây là khâu 
mà người quản lý trực tiếp ra các quyết định để chọn nhân sự và tổ chức giảng dạy 
một cách khoa học, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kế hoạch đề ra 
 - Quản lý chặt chẽ hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh trong 
công tác bồi dưỡng học sinh giỏi: 
 + Quản lý ngày giờ công của giáo viên: Bảo đảm giờ giấc lên lớp, giáo án 
giảng dạy, bài dạy (thể hiện qua lịch báo giảng). 
 + Quản lý học sinh: Bảo đảm sĩ số, đi học đúng giờ, tác phong học tập 
nghiêm túc, công tác thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao về nhà 
 4.2. Về thời lượng và thời gian 
 4.2.1. Số tiết học: 40 tiết/10 tuần 
 4.2.2. Thời gian học: Tập trung vào chiều thứ hai hàng tuần. 
 4.2.3. Theo qui định số tiết BDHSG là 40 tiết 
 4.3. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá về hiệu quả việc giảng dạy của 
giáo viên và học tập của học sinh 
 - Trong đợt bồi dưỡng HSG có từ 3 đến 5 bài kiểm tra dưới hình thức tự luận. 
Mục đích rèn cho học sinh phương pháp làm bài và đánh giá kiến thức, khả năng 
của học sinh. 
 - Điểm kiểm tra từng đợt được báo về bộ phận chuyên môn của trường để 
theo dõi. 
 - Thăm các lớp học tập để có sự động viên về mặt tinh thần và lắng nghe ý 
kiến học sinh. 
 4.4. Quản lý các điều kiện cơ sở vật chất tạo sự thuận lợi cho giáo viên giảng 
dạy 
 - Ban Lao động và cơ sở vật chất thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất và 
nếu có tình huống xảy ra sẽ kịp thời xử lý để bảo đảm giờ dạy của giáo viên 
 - Cán bộ thư viện luôn có mặt và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học 
sinh đến mượn sách. 
 4.5. Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường 
 - Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn khác 
 + Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với GV bộ môn trước khi gửi danh sách đề 
nghị cho bộ phận chuyên môn lập danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi. 
 + Phối hợp trong việc giảng dạy: Giáo viên chủ nhiệm làm việc với GV bộ 
môn để nắm bắt thêm về tình hình học tập của học sinh và có sự phối hợp trong 
giảng dạy và quản lý học sinh. 
14 
 - Phối hợp với phụ huynh học sinh 
 + Nhà trường thông báo kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cho Ban Đại 
diện cha mẹ học sinh và cho từng phụ huynh có con em học bồi dưỡng để biết rõ 
nội dung của kế hoạch, từ đó có sự ủng hộ về tinh thần và vật chất cho công tác 
này. 
 + Mặt khác, phụ huynh còn hỗ trợ nhà trường trong việc nhắc nhở và quản 
lý giờ giấc học tập của học sinh 
 - Phối hợp với thư viện, văn thư, Ban Lao động và cơ sở vật chất: Giáo viên 
bồi dưỡng học sinh giỏi phải phối hợp với nhân viên thư viện, văn thư nhà trường 
để được hỗ trợ về tài liệu, hồ sơ sổ sách theo dõi quản lý đội tuyển học sinh giỏi. 
Ban lao động và cơ sở vật chất bố trí phòng học, thiết bị phục vụ cho công tác bồi 
dưỡng có đủ điều kiện thuận lợi như ánh sáng, bảng, bàn ghế, đèn, quạt bảo đảm 
thoáng mát. 
5. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng cho giáo viên bồi dưỡng và học 
sinh khi đạt thành tích. 
Công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy phong trào bồi dưỡng học 
sinh giỏi trong nhà trường. Trong điều kiện thực tế của nhà trường, kinh phí giành 
cho hoạt động bồi dưỡng HSG còn hạn chế dẫn đến công tác thi đua khen thưởng 
cho giáo viên và học sinh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhà trường đã chú trọng 
tới các hình thức khen thưởng. Nhà trường đã tổ chức khen thưởng một cách trang 
trọng đảm bảo trân trọng những thành tích mà giáo viên và học sinh đã nỗ lực đạt 
được. 
 Đối với học sinh: Cuối mỗi năm học, trong các đợt tổng kết nhà trường đã 
tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học 
sinh các lớp tuyên dương và có những phần thưởng ý nghĩa để làm nguồn động 
viên cho các em và tạo động lực để các em tiếp tục phân đấu. Trong lễ tổng kết 
năm học nhà trường đã tổ chức lễ khen và thưởng các em đạt giải một cách trang 
trọng, tiết kiệm. 
 Đối với giáo viên: Trước hết, mỗi giáo viên trong nhà trường đều xác định 
rõ ràng phần thưởng cao quý nhất của mình là sự tin yêu của các em học sinh, uy 
tín, sự tôn trọng, thán phục của phụ huynh học sinh và bạn bè, đồng nghiệp. Bên 
cạnh đó, hằng năm nhà trường cần theo dõi thành tích mà giáo viên đạt được để 
tuyên dương trong các cuộc họp hội đồng, các dịp lễ sơ kết, tổng kết, đề xuất với 
Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho những giáo viên có thành tích cao 
trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Với những phần thưởng tuy không lớn về 
giá trị vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần lớn đối với giáo viên làm công 
tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 
 Công tác khen thưởng đối với học sinh và giáo viên là hoạt động quan trọng 
góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG của nhà trường. 
15 
IV. Kết quả thành tích học sinh giỏi tỉnh của trường THPT Con Cuông từ 
năm học 2017 – 2018 đến nay. 
1. Kết quả xếp hạng học sinh giỏi cấp tỉnh khối 11 của nhà trường năm 
học 2017-2018: Tập thể xếp thứ nhất bảng B 
Môn Số lượng 
dự thi 
Giải 
nhất 
Giải 
nhì 
Giải 
ba 
Giải 
KK 
Hỏng Xếp thứ tự 
trong bảng 
Ngữ văn 2 0 0 1 1 0 12 
Toán 2 1 1 0 0 0 1 
Vật lý 2 1 0 0 1 0 1 
Hóa học 2 1 1 0 0 0 1 
Sinh học 2 1 0 1 0 0 2 
Tiếng Anh 2 0 1 1 0 0 1 
Lịch sử 2 1 0 1 0 0 1 
Địa lý 2 0 0 2 0 0 3 
GDCD 2 0 0 1 0 1 6 
Tin học 1 0 1 0 0 0 2 
2. Kết quả xếp hạng học sinh giỏi cấp tỉnh khối 11 của nhà trường năm 
học 2018-2019: Tập thể xếp thứ nhất bảng B 
Môn Số lượng 
dự thi 
Giải 
nhất 
Giải 
nhì 
Giải 
ba 
Giải 
KK 
Hỏng Xếp thứ tự 
trong bảng 
Ngữ văn 2 0 0 1 1 0 6 
Toán 2 1 0 1 0 0 1 
Vật lý 2 1 1 0 0 0 1 
Hóa học 2 1 0 1 0 0 1 
Sinh học 2 0 1 1 0 0 3 
Tiếng Anh 2 0 0 1 1 0 1 
Lịch sử 2 1 1 0 0 0 1 
Địa lý 2 0 0 1 1 0 5 
16 
GDCD 2 0 1 0 1 0 1 
Tin học 1 0 0 1 0 0 1 
 19 4 4 7 4 0 1 
( Năm học 2019-2020: không tổ chức thi) 
3. Kết quả xếp hạng học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12 của nhà trường năm 
học 2020-2021: Tập thể xếp thứ nhất bảng B 
Môn Số lượng 
dự thi 
Giải 
nhất 
Giải 
nhì 
Giải 
ba 
Giải 
KK 
Hỏng Xếp thứ tự 
trong bảng 
Ngữ văn 2 1 0 1 0 0 1 
Toán 2 0 0 0 2 0 3 
Vật lý 2 1 0 1 0 0 2 
Hóa học 2 1 1 0 0 0 1 
Sinh học 2 0 1 1 0 0 2 
Tiếng Anh 3 0 2 0 1 0 1 
Lịch sử 2 0 0 1 1 0 1 
Địa lý 2 0 0 1 1 0 5 
GDCD 2 2 0 0 0 0 1 
Tin học 1 1 0 0 0 0 1 
 20 6 4 5 5 0 1 
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 1. Kết luận 
Qua việc quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bằng các giải pháp nêu 
trên, chúng tôi thấy rằng chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ngày càng được nâng 
lên rõ rệt, nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ nhà giáo tâm huyết với nghề, 
yêu nghề, lựa chọn được những học sinh năng động, tích cực, hăng say học tập 
không quản thời gian. 
Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường được nâng cao rõ rệt, số học 
sinh giỏi của nhà trường giữ ổn định ở vị trí dẫn đầu bảng B, số học sinh đậu vào 
các trường đại học tốp đầu cả nước ngày càng tăng. Dưới đây là bảng thống kê kết 
quả giáo dục của nhà trường trong 5 năm trở lại đây: 
17 
 - Kết quả học lực 
T/T Năm học Số 
học 
sinh 
Số học 
sinh đạt 
loại giỏi 
Số học 
sinh đạt 
loại khá 
Số học 
sinh 
đạt TB 
Số học 
sinh yếu 
Số học sinh 
giỏi tỉnh 
các môn 
1 2016-2017 985 75 462 413 34 17/19 
2 2017-2018 1085 100 488 476 21 18/19 
3 2018 -2019 1157 133 553 451 20 19/19 
4 2019 -2020 1234 185 629 405 14 0 
5 2020-2021 
(HK I) 
1285 125 399 608 148 5 
- Kết quả hạnh kiểm 
T/T Năm học Số học sinh Loại tốt Loại khá Loại TB Loại yếu 
1 2016-2017 985 719 186 71 9 
2 2017-2018 1085 831 223 31 0 
3 2018 -2019 1157 975 161 20 01 
4 2019-2020 1234 1059 158 17 0 
5 2020-2021 
(HK I) 
1285 875 306 67 37 
Đề tài của chúng tôi đã được áp dụng tại Trường THPT Con Cuông nơi 
chúng tôi công tác. Từ năm học 2017-2018 đến nay chất lượng chuyên môn, đặc 
biệt là chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi luôn luôn dẫn đầu bảng B. Trong lễ vinh 
danh học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, kỳ thi quốc 
gia và thi tốt nghiệp THPT, rất vinh dự Trường THPT Con Cuông đã có 3/43 em 
có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, trong đó có 1 em là 
thủ khoa khối A của tỉnh Nghệ An. 
 2. Kiến nghị 
Trên đây là một số kinh nghiệm của chúng tôi trong quá trình làm công tác 
quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi tại Trường THPT Con Cuông, chúng tôi mạnh dạn 
chia sẻ với các đơn vị khác trong địa phương và rộng hơn là trong các trường 
18 
THPT trên toàn tỉnh Nghệ An để lựa chọn những cá nhân xuất sắc trong quá trình 
giảng dạy, học tập và tu dưỡng nhằm ươm những mầm xanh tươi đẹp nhất cho Tổ 
quốc, xây dựng Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Trong quá 
trình thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót, hạn chế nhất định, kính mong các đồng 
nghiệp góp ý bổ sung để đề tài được hoàn thiện hơn. Trân trọng cảm ơn. 
19 
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
STT Chữ viết tắt Tên đầy đủ 
1 BDHSG Bồi dưỡng học sinh giỏi 
2 CBQL Cán bộ quản lý 
3 CNH Công nghiệp hóa 
4 GV Giáo viên 
5 HĐH Hiện đại hóa 
6 HS Học sinh 
7 HSG Học sinh giỏi 
8 THPT Trung học phổ thông 

File đính kèm:

  • pdfskkn_mot_so_giai_phap_quan_ly_nang_cao_chat_luong_boi_duong.pdf
Sáng Kiến Liên Quan