SKKN Giải pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở trường THPT Nguyễn Duy Trinh

SHCM theo NCBH là một quá trình các GV tham gia vào các khâu từ

chuẩn bị, thiết kế bài học sáng tạo, dạy minh họa, dự giờ, suy ngẫm và chia sẻ

các ý kiến sâu sắc về những gì đã diễn ra trong việc học của HS. Đây là hoạt

động học tập lẫn nhau, học tập trong thực tế, là nơi thử nghiệm và trải nghiệm

những cái mới, là nơi kết nối lý thuyết với thực hành. Trong quá trình học tập đó

GV sẽ học được nhiều điều để phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ mới.

Khác với SHCM truyền thống, người dự không còn phê phán hay chỉ trích

những hạn chế của người dạy. Họ không còn để ý về năng lực giữa các GV nữa

mà đều tập trung vào việc đánh giá HS. GV sẽ thoải mái hơn khi trao đổi và

chia sẻ ý kiến. Từ đó học dễ dàng chấp nhận lẫn nhau và chỉ quan tâm đến

những khó khăn của người GV trước sự thay đổi phức tạp trong học tập của HS.

NCBH thúc đẩy, duy trì sự hợp tác giữa các giáo viên, giúp các giáo viên

phát triển kĩ năng làm việc nhóm, góp phần phát triển không khí hợp tác, đoàn

kết trong nhà trường. NCBH tạo ra cộng đồng học tập, văn hóa học tập và củng

cố tình đồng nghiệp trong nhà trường. Tham gia vào NCBH giáo viên thực hiện

vai trò của người nghiên cứu, cải tạo thực tiễn và họ trở nên vững vàng hơn về

chuyên môn, nghiệp vụ, tăng sự chuyên nghiệp của giáo viên và giúp giáo viên

tự tin hơn trong việc giải quyết vấn đề của thực tiễn để nâng cao chất lượng dạy

học của mình. Nghiên cứu bài học tạo cơ hội cho giáo viên có thể quan tâm tới

tất cả các học sinh trong lớp, tạo cơ hội phát triển cho mọi học sinh. Và dẫn tới

hệ quả tất yếu là nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Ngoài ra NCBH còn là cái cầu kết nối các nội dung kiến thức, giữa các

bộ môn để thu được sự hỗ trợ bổ sung tốt nhất giữa các bộ môn góp phần đào

tạo toàn diện cho học sinh, giữa các cấp học để thu được chương trình đào tạo

mạch lạc, thông suốt. Qua việc NCBH chúng ta có thể nhận ra tính ưu việt của

NCBH so với các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ khác. NCBH xuất phát từ thực

tiễn cần giải quyết những khó khăn thực tiễn trong lớp học của giáo viên. Thông

qua NCBH giáo viên được hợp tác cùng nhau, làm việc cùng nhau để xây dựng

một kế hoạch bài học hoàn chỉnh.

pdf63 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 737 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Giải pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở trường THPT Nguyễn Duy Trinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viên. 
- Khi triển khai thực hiện, mọi người hầu như chưa có khái niệm gì về 
SHCM theo NCBH, không biết rồi sẽ biết nhưng cái khó là ở chỗ không có niềm 
tin vào tính hiệu quả, thậm chí còn có những suy nghĩ cho rằng SHCM theo 
NCBH chỉ là hình thức, bắt làm thì phải làm. Nhưng với quyết tâm cao của lãnh 
đạo nhà trường, chỉ đạo thực hiện một cách quyết tâm, quyết liệt. Thành công cứ 
đến dần dần. Mọi người bắt đầu hình thành PPDH mới, tiến gần hơn đến PPDH 
tích cực “lấy học sinh làm trung tâm”.
- Sinh hoạt chuyên môn trong trường ngày càng có chất lượng, hiệu quả 
hơn, bận rộn hơn, nhiều nội dung hơn và thiết thực hơn. Khắc phục được tình 
trạng sinh hoạt chuyên môn nặng về hành chính trước đây.
- Không khí “Đổi mới” đã bắt đầu tràn về. Mọi người đã nhận thức được 
trách nhiệm của mình trong công cuộc “Đổi mới căn bản và toàn diện” nền giáo 
dục nước nhà.
4.2. Thông qua thực hiện SHCM theo NCBH, giáo viên dần dần tự tin, 
chủ động, sáng tạo hơn trong giảng dạy, luôn phải suy nghĩ tìm ra biện pháp để 
nâng cao chất lượng dạy và học; có cơ hội nhìn lại quá trình dạy để kịp thời điều 
chỉnh; quan tâm nhiều hơn đến mọi đối tượng học sinh; cải thiện tốt hơn mối 
quan hệ với đồng nghiệp, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp, tôn trọng và 
học hỏi lẫn nhau. Giáo viên được “tự do - sáng tạo” định hướng, hướng dẫn học 
sinh biết biến quá trình học thành quá trình tự học. Như thế, mối quan hệ thầy- 
trò được cải thiện theo chiều hướng tích cực, thân thiện, cởi mở. Giờ học không 
còn căng thẳng và việc rút kinh nghiệm giờ dạy cũng không còn căng thẳng như 
trước đây.
4.3. Thực hiện SHCM theo NCBH, thông qua các bài giảng minh họa 
chúng ta dễ nhận thấy học sinh hào hứng, chủ động trong học tập hơn, điều này 
hết sức quan trọng, học sinh được tự do thể hiện mình, được giáo viên quan tâm 
hướng dẫn học và tự học một cách có hiệu quả. Giờ học như thế từ trước đến 
nay ít khi được nhìn thấy.
48
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận.
Tóm lại, đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, 
không chỉ bảo đảm cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình 
học tập, giáo viên có thể quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc 
biệt những học sinh có khó khăn về học tập mà còn tạo cơ hội cho tất cả giáo 
viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng 
sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc 
dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ, từ đó nâng cao chất lượng dạy 
và học của nhà trường.
Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là một nội dung quan 
trọng không thể thiếu được của các nhà trường, nếu tất cả các tổ chuyên môn 
trong nhà trường đều đồng loạt triển khai nghiêm túc nội dung này thì chất 
lượng dạy và học tại các trường rất hiệu quả. Đề tài này được nghiên cứu với 
mục đích nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong các nhà trường. 
Đây là hoạt động cốt lõi để nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao ý thức tổ 
chức kỷ luật trong từng đơn vị tổ, góp phần tạo nên sức mạnh chung của toàn 
trường.
Qua nhiều năm thực hiện, chúng tôi nhận thấy SHCM theo NCBH là một 
phương pháp mới rất có hiệu quả trong việc đổi mới PP dạy và PP học hiện nay 
cho giáo viên và học sinh. Tuy nhiên quá trình đổi mới từ SHCM truyền thống 
sang SHCM theo NCBH là một quá trình gian nan, vất vả và lâu dài. Chỉ có 
quyết tâm cao, xác định được đây là nhiệm vụ trọng tâm, là yếu tố quan trọng để 
đổi mới và nâng cao chất lượng cho người dạy và người học, là nhân tố trụ cột 
để phát triển nhà trường, chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt chúng ta mới 
thành công.
Để đề tài này được áp dụng, sử dụng có hiệu quả thì cần có những điều 
kiện phù hợp. Quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm của các tổ trưởng chuyên 
môn sẽ tập hợp được sức mạnh của sự đồng lòng trong tập thể giáo viên tổ, 
nhóm chuyên môn. Bên cạnh đó, có sự hỗ trợ, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của 
49
Ban giám hiệu thì khả năng vận dụng của đề tài sẽ thực hiện một cách rất hiệu 
quả.
3. 2. Kiến nghị
- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Hàng năm tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán các trường các chuyên 
đề liên quan đến đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; tổ chức hội thảo, nhân 
rộng điển hình các cá nhân, tập thể; tổ chức thi tổ trưởng chuyên môn giỏi trong 
công tác điều hành quản lí tổ; tổ chức cho cán bộ quản lí tham quan học tập kinh 
nghiệm các trường có nhiều thành công trong giáo dục trong và ngoài tỉnh. 
 - Đối với Nhà trường
Sự đổi mới nội dung, phương pháp dạy học từ hướng tiếp cận nội dung 
sang tiếp cận năng lực là một thay đổi cơ bản mạnh mẽ của giáo dục Việt Nam, 
trong đó SHCM theo NCBH đáp ứng yêu cầu đổi mới nói trên. Vì vậy, để các tổ 
chuyên môn thực hiện tốt việc SHCM theo NCBH bản thân các nhà quản lý 
trong nhà trường phải là những người tiên phong cần thay đổi tư duy dạy học 
theo hướng phát triển năng lực phải có năng lực thích ứng với những thay đổi 
trong bối cảnh mới của giáo dục và các nhà trường phổ thông hiện nay. Để đổi 
mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nhà trường phải xác định đổi mới sinh hoạt 
tổ, nhóm chuyên môn là cơ sở là nền tảng thúc đẩy chất lượng chuyên môn.
+ Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của các bộ phận trong nhà trường 
để tổ trưởng, nhóm trưởng nắm được phạm vi, giới hạn, trách nhiệm của mình 
trong vấn đề quản lí, chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn. Động viên, khuyến 
khích và đánh giá chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trên cơ sở kết quả sinh 
hoạt chuyên môn của tổ, thể hiện ở hiệu quả công việc và tinh thần, thái độ của 
giáo viên trong từng tổ.
+ Chỉ đạo duy trì việc SHCM theo NCBH trong suốt năm học và tiếp tục 
ở các năm học kế tiếp. Cuối mỗi năm học, nhà quản lý cần yêu cầu các tổ, nhóm 
chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện SHCM theo NCBH trong năm học và dự 
kiến kiến kế hoạch thực hiện cho năm học tiếp theo, từ đó hình thành ở giáo viên 
ý thức xem SHCM theo NCBH là hoạt động thường xuyên để đổi mới PPDH và 
nâng cao chất lượng dạy học.
+ Cần có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sát sao, kiểm tra đánh giá khách quan; 
động viên khích lệ, khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân có nhiều đóng góp việc 
đổi mới sinh hoạt. 
- Đối với Giáo viên: 
50
Việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn có hiệu quả là chức năng, nhiệm vụ 
thường xuyên của đội ngũ giáo viên. Để làm tốt việc này đòi hỏi mỗi thầy cô 
giáo cần phải: 
+ Giáo viên mạnh dạn thiết kế bài dạy theo mô hình mới ( theo phương 
tiếp cận năng lực). Theo đó, thiết kế bài dạy bao gồm các hoạt động theo 
phương pháp mới chứ không phải các bước lên lớp như giáo án thông thường.
+ Xác định rõ tầm quan trọng của việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyênmôn 
theo NCBH.
+ Cố gắng tự học, tự rèn, học ở đồng nghiệp, sẵn sàng chia sẻ những 
vướng mắc kinh nghiệm giảng dạy cùng đồng nghiệp.
+ Điều quan trọng là mỗi thầy cô giáo phải rèn cho mình tác phong sinh 
hoạt chuẩn mực, làm việc đến nơi đến chốn, luôn cầu thị.
+ Tích cực, chủ động trong việc giảng dạy học sinh, đổi mới phương pháp 
dạy học; khi có khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phản ánh với tổ 
trưởng hoặc Ban giám hiệu; chủ động đề xuất những sáng kiến hay trong sinh 
hoạt tổ chuyên môn.
51
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới 
phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động 
chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng. 
(Số 5555/BGDĐT-GDTrH)
2. Sở GD & ĐT Nghệ An, Hướng dẫn số 1769 ngày 4 tháng 9 năm 2020 
về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021. 
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu hội thảo – tập huấn đổi mới tổ chức 
và quản lý hoạt động giáo dục ở trường THPT theo định hướng phát triển năng 
lực học sinh, Hà Nội, 2016.
 4. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 5. Hình ảnh các giờ dạy theo nghiên cứu bài học ở trường THPT Nguyễn 
Duy Trinh năm học 2019 – 2020; 2020 -2021.
52
Phụ lục 1
 PHIẾU KHẢO SÁT
(Dùng cho học sinh)
Các em thân mến! Để đổi mới phương pháp dạy học và phát huy tính tích 
cực, tự giác của học sinh trong các tiết học, em hãy vui lòng trả lời các câu hỏi 
sau đây theo suy nghĩ của riêng mình. ( Khoanh tròn vào vào phương án trả 
lời)
Câu 1.Trong đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH, năm học 
này em đã được tham gia tiết học nào chưa?
A. Rồi 
B. Chưa
Câu 2. Nếu em đã được tham gia các tiết dạy học theo NCBH em hãy em 
hãy vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây theo suy nghĩ của riêng mình. ( 
Khoanh tròn vào phương án trả lời)
1) Trong các tiết học NCBH mức độ hoạt động nào em thấy chủ đạo 
nhất?
A. Hoạt động cá nhân
B. Hoạt động nhóm.
C. Hoạt động cặp
2) Trong các giờ dạy theoNCBH, mức độ tham gia của em vào các 
hoạt động do giáo viên tổ chức trên lên lớp để rèn luyện các kỹ năng cho 
mình như thế nào?
A. Thường xuyên
B. Thỉnh thoảng 
C. Không bao giờ
3) Theo em phương pháp dạy theo nghiên cứu bài học (NCBH) có 
tầm quan trọng như thế nào?
 A. Rất quan trọng
 B. Quan trọng
 C. Không quan trọng
4) Năng lực nào được hình thành trong tiết học theo NCBH?
A. Năng lực tự chủ
B. Năng lực giao tiếp và hợp tác.
53
C. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
D. Cả 3 đáp án trên
5) Trong quá trình học tiết học NCBH theo quan sát của em tỉ lệ học 
sinh tích cực, sôi nổi trong hoạt động học tập:
A. Cao 
B. Trung bình 
C. Thấp
6) Trong tiết học NCBH giáo viên dạy có mức độ quan tâm hỗ trợ các 
em:
A. thỉnh thoảng 
B. ít 
C. Nhiều
 7) Các giáo viên dự giờ có làm ảnh hưởng đến tiến trình học tập của 
các em không?
A. Có 
B. Không
 8) Em có thích được học các tiết học theo NCBH hay không?
A. Có 
B. Không 
C. Bình thường
 9) Em thấy học theo NCBH có những ưu điểm nào sau đây?
A. Giúp học sinh tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập
B. Giúp giáo viên làm việc nhiều hơn
C. Giúp học sinh làm việc là chủ yếu
D. Cả A và C
 10) Em nhận xét như thế nào về vai trò, hiệu quả học tập của học 
sinh cũng như vai trò của giáo viên các tiết học NCBH?
Xin chân thành cảm ơn em.
54
Phụ lục 2
 PHIẾUKHẢO SÁT
(Dùng cho giáo viên, cán bộ quản lý)
Để nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên 
môn và đổi mới phương pháp dạy học, xin đồng chí hãy cho biết ý kiến của 
mình về những vấn đề sau đây:
Câu 1: Xin đồng chí cho biết sự cần thiết của việc dạy theo NCBH cho học 
sinh trong các trường THPT?
A. Rất cần thiết
B. Cần thiết
C. Không cần thiết
 Câu 2: Theo đồng chí những nguyên nhân nào sau đây từ phía học sinh có 
ảnh hưởng đến việc các em không hứng thú trong các tiết học theo NCBH?
STT Các nguyên nhân Đồng ý Không 
đồng ý
1 Bản thân học sinh chưa tự giác trong học tập.
2 Hình thức tổ chức dạy học chưa phong phú
3 Học sinh chỉ quan tâm đến những môn các em 
yêu thích.
4 Những biến đổi về tâm sinh lý lứa tuổi
5 Một bộ phận thầy cô giáo chưa quan tâm đến năng 
lực và sở trường của học sinh.
6 Năng lực học tập của học sinh còn hạn chế.
7 Học sinh chưa được rèn luyện kỹ năng tự học,hợp 
tác hay làm việc nhóm.
8 Học theo NCBH vẫn còn là vấn đề mới mẻ
9 Nội dung của bài học còn xa rời với thực tiễn, 
mang tính hàn lâm.
10 Nhiều em chưa quan tâm đến học theo NCBH
55
Câu 3: Xin đồng chí cho biết mức độ thực hiện đổi mới chuyên môn theo 
NCBH cho HS THPT ở trường đồng chí như thế nào?
A. Thường xuyên
B. Thỉnh thoảng
C. Hiếm khi
Câu 4: Xin đồng chí hãy cho biết ý kiến đánh giá của mình về các kỹ năng 
mà học sinh đạt được thông qua phương pháp dạy theo NCBH cho HS?
Câu 5: Xin đồng chí vui lòng cho biết ở trường đồng chí đã xây dựng được 
những kế hoạch dạy theo NCBH cho học sinh như thế nào dưới đây?
STT Các loại kế hoạch Đã xây dựng KH
Không xây 
dựng KH
1 Kế hoạch GD của nhà trường cho GV- HS 
vào đầu năm học.
2 Kế hoạch GD môn học theo từng năm học
3 Kế hoạch GD môn học theo từng học kỳ
4 Kế hoạch GD môn học theo từng tháng
5 Kế hoạch GD bộ môn theo tuần
Câu 6: Đồng chí hãy cho biết việc chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt 
chuyên môn theo NCBH ở trường đồng chí được thực hiện bằng những 
hình thức nào sau đây?
TT Nội dung trả lời Đồng 
ý
Không 
đồng ý
Kỹ năng được rèn luyện Đồng ý Không đồng ý
1 Kỹ năng giao tiếp:
2 Kỹ năng xác định vấn đề
3 Kỹ năng ra quyết định.
4 Kĩ năng giải quyết vấn đề
5 Kĩ năng hợp tác
6 Kỹ năng ứng phó với tình huống căng thẳng
7 Kỹ năng đặt mục tiêu
56
1 Chỉ đạo thông qua họp hội đồng nhà trường
2 Chỉ đạo thông qua họp cốt cán chuyên môn
3 Chỉ đạo thông qua nội dung sinh hoạt chuyên môn các 
tổ, nhóm.
4 Chỉ đạo thông qua nội dung từng chủ điểm tháng
5 Chỉ đạo thông qua các trang nhóm zalo,facebook của 
trường
Câu 7: Đồng chí hãy cho biết cán bộ quản lý cần có sự phối hợp với các lực 
lượng nào để tăng cường công tác chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên 
môntheo NCBH?
TT Nội dung trả lời Đồng ý Không đồng ý
1 Đội ngũ TT, TP chuyên môn
2 Đội ngũ giáo viên cốt cán, Giáo viên giỏi
3 Đội ngũ giáo viên bộ môn, nhân viên
Xin chân thành cảm ơn đồng chí.
57
SỞ GD& ĐT NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THPT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGUYỄN DUY TRINH
Số 73 /KH-THPT NDT Nghi Lộc, ngày 04 tháng 8 năm 2020
 TRÍCH KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Năm học 2020-2021
A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
B. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu: 
 2. Chỉ tiêu phấn đấu
C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
I. NHIỆM VỤ 
II. GIẢI PHÁP
1. Đổi mới công tác quản lýcủa nhà trường, tổ chuyên môn:
2. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đội ngũ.
3. Đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.
- Xây dựng chủ đề, chuyên đề: Có tính khả thi, hiệu quả cao
- Nghiên cứu bài học đi vào chiều sâu, có chất lượng, tránh hình thức đối 
phó.
- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường: Trao đổi các chuyên đề, kimh 
nghiệm dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức thi thử liên trường...
4. Đẩy mạnh việc đổi mới PPDH, HTTCDH, KTĐG: 
- Lãnh đạo nhà trường yêu cầu tất cả giáo viên phải tích cực thực hiện đổi 
mới phương pháp, hình thức dạy học theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh, 
theo hướng phương pháp giáo dục của chương trình GDPT tổng thể, theo hướng 
dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 của Bộ, Sở. 
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tích cực, chú trọng xây dựng các chuyên đề 
ngoại khóa về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
- Chỉ đạo các tổ tập trung sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu 
bài học (NCBH), yêu cầu các nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển 
khai thực hiện dảm bảo mỗi học kỳ thực hiện 02 bài học nghiên cứu / môn học, 
58
đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, 
xây dựng ma trận đề kiểm tra.
5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: 
6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học:
7. Thực hiện các cuộc thi, viết sáng kiến kinh nghiệm:
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chuyên môn, bộ phận văn phòng: 
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 
3. Công đoàn, Đoàn TNCSHCM: 
E. DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC THÁNG HỌC KỲ, THÁNG, TUẦN 
 Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT;
- TTCM;
- Lưu VT, HT. Hoàng Thị Kim Liên
59
 TRÍCH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÓM TOÁN 
Năm học 2020- 2021.
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÓM
C. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CÁC MẶT:
D. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Đăng ký danh hiệu thi đua
2. Phân công chuyên môn năm học năm học
3. Kế hoạch xây dựng chủ đề dạy học
4. Kế hoạch báo cáo chuyên đề
5. Kế hoạch dạy học STEM:
6. Kế hoạch dạy học tăng cường 
5. Kế hoạch kiểm tra đánh giá
6. Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 
7. Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo NCBH
Tiết 
PPCT
Bài nghiên cứu Khối Nội dung Tuần
Chuẩn bị bài dạy Tuần 6
21 Hàm số bậc hai 10 Dạy minh họa (Đ/C 
Hiền)
Tuần 7
Chuẩn bị bài dạy Tuần 20
62 Cấp số nhân 11 Dạy minh họa (Đ/C 
Đ.Tâm)
Tuần 21
Chuẩn bị bài dạy Tuần 22
45
Phương trình đường 
tròn
10 Dạy minh họa (Đ/C 
Luyện)
Tuần 23
48 Đường thẳng vuông 11 Chuẩn bị bài dạy Tuần 23
60
góc với mặt phẳng Dạy minh họa (Đ/C Nho) Tuần 24
8. Kế hoạch dạy thao giảng, đánh giá
9. Kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy
DUYỆT CỦA BGH NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 Đặng Thái Bình Đinh Xuân Luyện
TRÍCH KẾ HOẠCH NHÓM TIN
Năm học 2020-2021
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021
1.Phân công lao động
2.Đăng ký thi đua
3. Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo:
4. Phân phối chương trình: (lập riêng)
5. Kế hoạch xây dựng chủ đề dạy 
6. Kế hoạch kiểm tra đánh giá:
7. Kế hoạch bồi dưỡng : 
8. Kế hoạch sinh hoạt TCM thông qua nghiên cưú bài học
* Chỉ tiêu: - Thực hiện 4 bài/năm / 1 môn:
 Giải pháp:Cả nhóm họp thảo luận trước và sau khi dạy NCBH
* Kế hoạch sinh hoạt TCM thông qua nghiên cưú bài học
Tuần
T
iết 
PPC
T
Tên bài Lớp Người dạy
61
16 31 Bài 12: Kiểu xâu 11A Nguyễn Thị Hà
20 20 Bài 6: Biểu mẫu 11A
1
Nguyễn Thị Tú 
Anh
24 47 Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn 
thảo
10A
3
Lê Duy Hải
26 52 Bài 19: Tạo và làm việc với bảng 10A Hoàng Việt Cường
9. Kế hoạch dạy thao giảng đánh giá:
10.Kế hoạch báo cáo chuyên đề (Mỗi TCM có ít nhất 2 chuyên đề/năm)
11.Kế hoạch nghiên cứu khoa học, đúc rút SKKN:
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT
Duyệt của BGH Duyệt của Tổ trưởng Nhóm trưởng 
Đặng Thái Bình Đinh Xuân Luyện Nguyễn Thị Hà
TRÍCH KẾ HOẠCH NHÓM TIẾNG ANH
Năm học 2020- 2021
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021
1. Phân công lao động
2. Đăng ký thi đua
3. Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo:
4. Thực hiện chương trình các môn học: 
5. Đổi mới phương pháp dạy học: 
5.1. Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo NCBH.
* Chỉ tiêu: - Thực hiện 4 bài/năm / 1 môn:
* Giải pháp:
* Kế hoạch sinh hoạt TCM thông qua nghiên cưú bài học
62
Tuần Tiết 
PPCT
Tên bài Người dạy Thay đổi
7 25 U.3 – Lesson 1 Hà B
8 29 U.3 – Lesson 4 Hạnh
23 105 U.11 – A Giang
25 92 U.12 – A Kiều
5.2. Kế hoạch dạy thao giảng đánh giá:
 DUYỆT CỦA BGH NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 Đặng Thái Bình Đào Thị Hoài Thu 
TRÍCH KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NHÓM NGỮ VĂN
Năm học 2020- 2021
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021
C. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ
 1. Đăng ký danh hiệu thi đua
2.Phân công lao động
3. Kế hoạch giáo dục môn học: (lập riêng)
4. Kế hoạch xây dựng chủ đề dạy học: (Mỗi môn phấn đấu xây dựng 2 chủ 
đề/năm học):
5.Kế hoạch kiểm tra đánh giá:
6. Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12.
7. Kế hoạch dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém
 8. Kế hoạch xây dựng chương trình trải nghiệm sáng tạo: 
 9. Kế hoạch chương trình dạy thêm
 10. Kế hoạch ôn thi THPT quốc gia lớp 12.
 11. Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo NCBH: (4 tiết/ năm học)
63
a. Mục đích: 
Hoạt động này được xem như một biện pháp để nâng cao năng lực nghề 
nghiệp của giáo viên thông qua nghiên cứu cải tiến các hoạt động dạy học các 
bài học cụ thể, qua đó cải tiến chất lượng học của học sinh. NCBH xuất phát từ 
chính nhu cầu giải quyết những vấn đề trong thực tiễn lớp học mà giáo viên 
đang phải đối mặt. Khi tham gia NCBH, các nhóm nghiên cứu tự nhận thấy 
những yêu cần giải quyết đối với mỗi bài học nhất định và cùng nhau thảo luận 
để tìm cách giải quyết các yêu cầu đó. Từ đó rút kinh nghiệm cho tiết dạy sau 
hiệu quả hơn. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động sinh hoạt 
chuyên môn.
b. Phân công giáo viên thể hiện tiết dạy nghiên cứu bài học.
TT Tuần Tiết 
PPCT
Tên bài Người dạy Theo 
dõi thực 
hiện và 
điều 
chỉnh
1 7 20 Chủ đề: Văn bản tự sự - Phần 
II
 Một số văn bản tự sự dân gian: 
Tấm Cám 
Lê Thị Hằng
2 16 61 Chủ đề: Phong cách ngôn ngữ 
báo chí (tiếp theo) 
 Phần II :Bản tin
Nguyễn Thị 
Thanh Bình
3 19 55 Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài Nguyễn Thị 
Ngân Hoa
4 21 63 Chủ đề: Truyện ngắn Việt Nam 
1945-1975
Phần I: Văn bản truyện: Rừng 
xà nu - Nguyễn Trung Thành
Mai Thị 
Thuận
NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: DUYỆT BAN GIÁM HIỆU
Nguyễn Thị Thanh Bình Đặng Thái Bình

File đính kèm:

  • pdfskkn_giai_phap_chi_dao_doi_moi_phuong_phap_day_hoc_thong_qua.pdf
Sáng Kiến Liên Quan