Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng hàm Subtotal và một số hàm bổ trợ để xử lý bảng tính

Khi triển khai áp dụng sáng kiến này thì các giáo viên, các nhà quản lý, các nhân viêc kế toán, nhân viên văn phòng không cần phải mua thêm phần mềm, không cần phải học thêm các khóa học lập trình phức tạp, không cần phải chỉnh sửa nhiều trên trang tính, không cần phải thuê người cài đặt dẫn đến tiết kiệm được kinh phí, giảm được sự đầu tư nhưng hiệu quả thì được tăng lên rất nhiều.

- Sáng kiến kinh nghiệm mang tính khả thi cao do các công cụ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, các thao tác thực hiện phần đa đã được các giáo viên, các nhà quản lý, các nhân viêc kế toán, nhân viên văn phòng thực hiện hàng ngày.

- Khả năng phổ biến và nhân rộng: Sáng kiến nhận được sự đồng thuận cao của các giáo viên, các nhà quản lý, các nhân viêc kế toán, nhân viên văn phòng do đó nếu triển khai thì có thể áp dụng được trong toàn quốc.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Mạc Dung | Ngày: 06/12/2023 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng hàm Subtotal và một số hàm bổ trợ để xử lý bảng tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học 2017 - 2018
Họ và tên: Võ Tá Nam
Chức vụ, đơn vị: Giáo viên trường THCS Lê Văn Thiêm - Thành phố Hà Tĩnh.
1. Tên sáng kiến: Sử dụng hàm Subtotal và một số hàm bổ trợ để xử lý bảng tính.
2. Mô tả ngắn gọn các giải cũ thường làm:
Từ trước đến nay, việc soạn thảo, trình bày và in ấn dữ liệu trên excel là một việc làm hết sức cần thiết. Tuy nhiên các công thức, dữ liệu trên mỗi trang tính hầu hết chúng ta đang làm ở trạng thái tĩnh, chưa có hoặc chưa đảm bảng được tính động và sự thông minh cho trang tính, các dữ liệu trên trang tính chưa được cập nhật một cách chính xác, thông minh theo ý tưởng của người dùng. 
3. Mục đích của giải pháp:
- Giúp các giáo viên, các nhà quản lý, các nhân viêc kế toán, nhân viên văn phòng có được công cụ để có thể thực hiện các tính toán, thực hiện các báo cáo cũng như in ấn đảm bảo tính khoa học, tính thông minh của một bảng tính điện tử.
- Khắc phục tình trạng các giáo viên, các nhà quản lý, các nhân viêc kế toán, nhân viên văn phòng phải bỏ công học lấy một ngôn ngữ lập trình cụ thể để viết chương trình hay mua các phần mềm cài đặt để xử lý công việc mà đáng ra excel có thể làm được.
- Việc sử dụng hàm Subtotal và một số hàm bổ trợ sẽ là một chức năng để đạt được điều đó.
4. Phần mô tả sáng kiến:
4.1. Thuyết minh tính mới, tính sáng tạo:
Đề tài này được hình thành và phát triển nhằm giúp các giáo viên, các nhà quản lý, các nhân viêc kế toán, nhân viên văn phòng có thêm một công cụ mới, một phong cách mới để làm việc, để tính toán, in ấn và báo cáo dữ liệu một cách khoa học, nhẹ nhàng, chính xác,  về dữ liệu mà không cần sử dụng thêm một phần mềm hỗ trợ khác để tiết kiệm chi phí và ngân sách. Sử dụng hàm Subtotal và một số hàm bổ trợ sẽ làm cho bảng tính của bạn đạt được điều không tưởng-đó chính là sự tự động, mềm dẻo trong quá trình tính toán, trích xuất và báo cáo mà không cần phải dùng nhiều các thao tác chỉnh sửa, soạn thảo.
4.2. Thuyết minh về tính hiệu quả mang lại:
Khi sử dụng đề tài này vào thực tế thì tôi thấy rằng bản thân các giáo viên, các nhà quản lý, các nhân viêc kế toán, nhân viên văn phòng không cần thiết phải mua thêm một phần mềm khác hỗ trợ cho việc tính toán, in ấn và báo cáo dữ liệu. Khi sử dụng đề tài này thì đồng nghĩa rằng việc tính toán, in ấn và báo cáo dữ liệu không còn là những con số khô khan, đặc biệt khi thay đổi về dữ liệu cần kết xuất thì người dùng không cần phải chỉnh sửa lại biểu mẫu nhiều lần mà vẫn tính toán, in ấn và báo cáo dữ liệu một cách khoa học mềm dẻo, thông minh.
4.3. Thuyết minh về lợi ích kinh tế, xã hội của sáng kiến:
Khi triển khai áp dụng sáng kiến này thì các giáo viên, các nhà quản lý, các nhân viêc kế toán, nhân viên văn phòng không cần phải mua thêm phần mềm, không cần phải học thêm các khóa học lập trình phức tạp, không cần phải chỉnh sửa nhiều trên trang tính, không cần phải thuê người cài đặt dẫn đến tiết kiệm được kinh phí, giảm được sự đầu tư nhưng hiệu quả thì được tăng lên rất nhiều.
Sáng kiến kinh nghiệm mang tính khả thi cao do các công cụ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, các thao tác thực hiện phần đa đã được các giáo viên, các nhà quản lý, các nhân viêc kế toán, nhân viên văn phòng thực hiện hàng ngày.
Khả năng phổ biến và nhân rộng: Sáng kiến nhận được sự đồng thuận cao của các giáo viên, các nhà quản lý, các nhân viêc kế toán, nhân viên văn phòng do đó nếu triển khai thì có thể áp dụng được trong toàn quốc.
4.4. Các tài liệu khác gửi kèm:
Bản mô tả tóm tắt sáng kiến.
Bản sáng kiến chi tiết gồm nội dung của sáng kiến và các hình ảnh minh họa.
5. Cam kết không sao chép, vi phạm bản quyền:
Tôi xin cam đoan giải pháp mà tôi trình bày là của tôi, do tôi viết ra, không sao chép ở bất kỳ tài liệu nào, lần đầu được công bố. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÃ THAM GIA ÁP DỤNG THỬ 
HOẶC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN LẦN ĐẦU
TT
Họ và tên
Ngày sinh
Nơi
công tác
Chức danh
Trình độ c. môn
Nội dung công việc hỗ trợ
1
Nguyễn Thị Lệ
THCS Lê Văn Thiêm
Kế toán
Đại học
Thống kê, báo cáo, in ấn.
2
Dương Vân Anh
THCS Lê Văn Thiêm
Y tế học đường
Đại học
Thống kê, báo cáo, in ấn
3
Phan Trà Giang
THCS Lê Văn Thiêm
Văn thư
Thống kê, báo cáo, in ấn
Thành phố Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2018
Xác nhận của
Thủ trưởng đơn vị
Tác giả sáng kiến

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_su_dung_ham_subtotal_va_mot_so_ham_bo.doc
Sáng Kiến Liên Quan