Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS

* Tiếp cận hoạt động- nhân cách.

Tiếp cận hoạt động- nhân cách là sự vận dụng lý thuyết hoạt động vào việc nghiên cứu sự phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách của con người, cũng như các vấn đề của quá trình giáo dục, dạy học.

Về mặt lý thuyết hoạt động dạy học được tạo bởi hai hoạt động với hai chủ thể riêng: hoạt động của thầy và hoạt động của trò.

Hoạt động dạy do thầy làm chủ thể và hướng vào đối tượng là học sinh và hoạt động nhận thức của học sinh. Thầy tác động vào nhân cách của học sinh và điều khiển hoạt động nhận thức của họ, giúp họ chiếm lĩnh hệ thống kinh nghiệm xã hội ấy.

Trong thực tế, hai hoạt động dạy và học luôn luôn tồn tại như là một hoạt động chung thống nhất. Chính vì vậy, phương pháp dạy học phải thực sự trở thành chung cho thầy và trò. Phương pháp dạy của thầy bao giờ cũng phải hướng tới và tạo ra phương pháp học của trò. Cho nên, tiếp cận hoạt động - nhân cách là cơ sở rất quan trọng cho việc đổi mới phương pháp dạy học ở Trường THCS.

* Tiếp cận hệ thống cấu trúc.

Tiếp cận hệ thống-cấu trúc đòi hỏi nghiên cứu, vận dụng đổi mới phương pháp dạy học luôn luôn đặt nó trong hệ thống, hoặc là, nó là một bộ phận của một hệ thống. Quá trình dạy học là một hệ thống bao gồm bảy thành tố cơ bản: mục đích dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, người dạy học, người học, và kết quả dạy học. Chúng tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau, cùng vận động và phát triển, trong đó phương pháp dạy học là một thành tố cơ bản trong hệ thống đó và chịu sự chi phối của các thành tố khác.

Với quan điểm hệ thống, việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi phải hoàn thiện các thành tố khác của hệ thống và đảm bảo tính đồng bộ của nó.

Có như vậy việc đổi mới thực sự có hiệu quả và khả thi.

 

doc23 trang | Chia sẻ: haitina33 | Lượt xem: 1188 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.3 Một số tồn tại trong công tác quản lý đổi mới phương pháp dạy học.
- Việc chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học chỉ được thực hiện chủ yếu ở các giáo viên là đội ngũ cốt cán, giáo viên trẻ.
- Một số giáo viên chỉ hưởng ứng mang hình thức đối phó.
- Ban Giám hiệu vẫn chưa có biện pháp kiểm tra giám sát hữu hiệu và biện pháp thích đáng đối với những giáo viên chưa thực hiện.
* Nguyên nhân:
- Có một số giáo viên lớn tuổi chưa nhận thức tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Một số giáo viên chỉ thực hiện mang tính hình thức đối phó (chỉ áp dụng khi dạy chuyên đề, chủ đề, dự giờ).
- Nhiều giáo viên còn ngại khi đổi mới phương pháp, vì khi đổi mới cần phải sử dụng nhiều đồ dùng, thí nghiệm.mất nhiều thời gian và công sức chuẩn bị.
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Dựa trên những kết quả đạt được và những tồn tại như đã phân tích ở trên, tôi nhận thấy rằng có năm vấn đề cần đặt ra đối với trường THCS . trong công tác quản lý đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay là:
- Nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để đáp ứng với đổi mới phương pháp dạy học.
- Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 
- Đổi mới cơ chế quản lý.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường.
Nội dung của những biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại đã nêu trên sẽ được giải quyết trong chương 3.
Chương III
 CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRƯỜNG THCS.
3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ.
3.1.1 Nâng cao nhận thức cho đội ngũ quản lý và giáo viên về tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học.
Việc bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học là công tác vô cùng quan trọng, góp phần đẩy nhanh quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Để làm được điều đó, người cán bộ quản lý cần làm tốt các vấn đề sau:
- Nhà trường tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng các chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản có liên quan về công tác đổi mới phương pháp dạy học. Phải quán triệt tinh thần của đổi mới phương pháp dạy học là: Đổi mới không phải là thay cái cũ bằng cái mới mà nó là sự kế thừa và sử dụng một cách có chọn lọc và sáng tạo hệ thống phương pháp dạy học truyền thống. Đổi mới phương pháp dạy học là đòi hỏi phải kiên quyết loại bỏ những phương pháp dạy học lạc hậu, truyền thụ một chiều, biến học sinh thành người thụ động trong học tập. Cần phải tiếp thu những thành tựu mới của khoa học kỹ thuật công nghệ tin học, có khả năng ứng dụng trong quá trình dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
- Các nội dung về đổi mới phương pháp dạy học phải được đưa vào kế hoạch của nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, thành một chuyên đề lớn.
3.1.2. Tạo ra động lực làm việc cho giáo viên.
- Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với công đoàn phải xây dựng tiêu chuẩn thi đua thật hợp lý. Dựa vào đó nhà trường có chế độ chính sách thi đua khen thưởng phù hợp kịp thời để tạo ra động lực làm việc cho giáo viên, để họ ý thức được đổi mới phương pháp dạy học vừa là trách nhiệm và bổn phận của mỗi giáo viên.
- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với công đoàn, phát động phong trào thi đua, phong trào hội giảng tập trung toàn trường, hội giảng theo tổ vể đổi mới phương pháp dạy học.
- Hàng tháng, có tổng kết đánh giá, khen thưởng thích đáng (cả vật chất và tinh thần) với những giáo viên thực hiện tốt và phê bình những giáo viên chưa có ý thức đổi mới phương pháp dạy học. Đó là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua cuối học kỳ, cuối năm cho giáo viên.
3.1.3. Tăng cường công tác bồi dưỡng cho giáo viên.
* Nội dung bồi dưỡng.
- Bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức chung về phương pháp dạy học và phương pháp dạy học tích cực.
- Bồi dưỡng cho giáo viên về kỹ năng thiết kế, kế hoạch dạy học (soạn giáo án).
- Bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với nội dung bài học và đối tượng học sinh.
- Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các thiết bị dạy học để đối mới phương pháp dạy học như: tin học, sử dụng các phần mềm
- Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học trên lớp.
* Hình thức thực hiện.
- Chỉ đạo các tổ trưởng tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học".
- Tổ chức có hiệu quả công tác hội giảng, dự giờ, với chỉ tiêu mỗi giáo viên thực hiện hai tiết thao giảng/ năm và dự 04 tiết/tháng.
- Phối hợp với công đoàn, mở các lớp bồi dưỡng: tin học, ngoại ngữ cử giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng về đổi mới phương pháp do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD & ĐT tổ chức.
- Động viên khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ.
3.2. Có kế hoạch xây dựng và sử dụng cơ sở vật chất thiết bị dạy học.
- Tăng đầu sách cho thư viện, đặc biệt là sách tham khảo cho giáo viên và học sinh.
- Tiến hành kiểm tra lại tài sản hiện có của nhà trường để có kế hoạch bổ sung thêm bàn ghế, thanh lý các hoá chất, các thiết bị đã hư hỏng và lạc hậu không phù hợp.
- Tham mưu với nhân viên thiết bị có kinh nghiệm để sắp xếp các thiết bị dạy học một cách có khoa học và sư phạm.
- Có kế hoạch bảo quản các thiết bị dạy học hàng tháng, hàng quý.
- Phân công trách nhiệm cụ thể, Đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách quản lý và kiểm tra cơ sở vật chất - thiết bị dạy học.
- Mua sắm bổ sung thêm những thiết bị dạy học cần thiết cho giáo viên.
- Có kế hoạch chỉ đạo kiểm tra hàng tháng để theo dõi biết tình hình sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên. 
- Chỉ đạo nhân viên thiết bị phải niêm yết hàng tuần, hàng tháng các danh mục thiết bị dạy học hiện có và những thiết bị mới cho từng giáo viên biết để sử dụng.
- Hàng năm đều tổ chức hội thi thiết kế đồ dùng dạy học tự làm.
- Việc sử dụng và làm thiết bị dạy học là một trong những nội dung được đưa vào chuẩn thi đua của trường.
3.3. Chỉ đạo qui trình đổi mới phương pháp dạy học.
Phó hiệu trưởng cùng với các tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên có uy tín nhiệt tình, dưới sự chỉ đạo của Hiệu Trưởng sẽ có trách nhiệm thực hiện qui trình đổi mới phương pháp dạy học qua các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị
+ Tác động nhận thức, tạo điều kiện sẵn sàng tham gia, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng chương trình kế hoạch.
+ Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên, nhất là năng lực chuyên môn và điều kiện bản thân để đổi mới phương pháp dạy học.
+ Nghiên cứu đặc điểm đối tượng học sinh.
+ Phân tích những mâu thuẫn thực tế trong hoạt động và quan hệ dạy học, nguyên nhân tồn tại những phương pháp dạy học lỗi thời.
+ Tổ chức hội thảo toạ đàm, qua đó thống nhất chương trình hành động.
Bước 2: Thực hiện dạy thí điểm.
+ Định hướng thống nhất cách thiết kế giáo án theo tinh thần đổi mới.
+ Chọn đối tượng thực nghiệm: bài học, giáo viên dạy thí điểm.
+ Tổ chức dạy thí điểm.
+ Tổ chức dự giờ, kiểm tra đánh giá.
+ Sơ kết, họp rút kinh nghiệm bước đầu để mở rộng đại trà.
Bước 3: Thực hiện đại trà.
+ Phát huy nội lực, gây khí thế thi đua sôi nổi, hào hứng trong tập thể giáo viên và học sinh.
+ Tổ chức thực hiện dạy học theo tinh thần đổi mới ở tất cả các môn học, ở tất cả các giáo viên.
+ Theo dõi kế hoạch dạy học, giáo án của giáo viên.
+ Thu thập thông tin từ học sinh và phụ huynh về kế quả thu nhận kiến thức và kỹ năng vận dụng.
+ Kiểm tra đánh giá từng công đoạn, động viên khuyến khích kịp thời.
Bước 4:Tổng kết, đánh giá khen thưởng.
+ Tổng kết đánh giá có khen thưởng, biểu dương, phê bình.
+ Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm.
+ Tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai trong thời gian tiếp theo.
3.4. Tăng cường kiểm tra đánh giá công tác đổi mới phương pháp dạy học 
3.4.1 Nội dung kiểm tra đánh giá.
+ Đánh giá học sinh qua các bài kiểm tra, kiểm tra học kỳ theo qui chế chuyên môn. 
+ Đánh giá giáo viên qua kiểm tra giáo án, sổ dự giờ, đánh giá xếp loại giờ dạy theo qui định về đánh giá và xếp loại giờ dạy của Bộ.
+ Thành phần kiểm tra: Ban Giám hiệu, chủ tịch Công Đoàn, tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng chuyên môn
3.4.2 Hình thức kiểm tra, dự giờ.
* Dự giờ:
+ Dự giờ có lựa chọn, giáo viên chuẩn bị trước bài giảng, lớp học. Qua dự giờ Ban Giám hiệu sẽ tìm hiểu quá trình hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh trong hoàn cảnh bình thường. 
+ Dự các giờ theo chuyên đề: giáo viên chọn dạy một tiết với định hướng đổi mới. Qua dự giờ Ban Giám hiệu sẽ nghiên cứu, đánh giá toàn diện hệ thống làm việc của giáo viên, để tìm ra mặt mạnh mặt yếu của giáo viên, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng.
+ Dự giờ các lớp song song: Ban Giám hiệu sẽ dự giờ của 2-3 giáo viên của một bộ môn trong cùng một khối với một nội dung bài giảng như nhau, qua việc so sánh có thể rút ra các hiệu quả của các phương pháp khác nhau.
+ Dự giờ phối hợp: Trong một buổi học, Ban Giám hiệu có thể dự liên tục 4-5 tiết của một lớp học nhờ đó kiểm tra được sự làm việc và tính tích cực của học sinh trong các điều kiện khác nhau. Từ đó thấy được ưu khuyết điểm và rút ra kinh nghiệm.
* Kiểm tra học sinh:
+ Kiểm tra bằng cách hỏi trực tiếp học sinh trước và sau khi giờ học để kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của học sinh.
+ Kiểm tra thông qua nghiên cứu vở học sinh, cách ghi bài...
+ Kiểm tra các kỹ năng, kỹ xảo của học sinh thông qua thực hiện các bài tập ở lớp.
+ Kiểm tra học sinh thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Đây là vấn đề đổi mới trong công tác kiểm tra đánh giá kết quả học sinh. Để đạt hiệu quả tốt, giáo viên cầu nắm vững phương pháp xây dựng câu hỏi. Câu hỏi không được đánh đố và nằm trong phạm vi kiến thức của chương trình.
Mỗi tổ, mỗi cá nhân phải chuẩn bị ngân hàng câu hỏi. Khi sử dụng hình thức kiểm tra bằng trắc nghiệm, tránh tình trạng học lệch, học tủ, quay cóp. Đặc biệt phương pháp này đã đánh giá khách quan và chính xác kết quả học tập của học sinh.
3.5 Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng nhằm thúc đẩy công tác đổi mới phương pháp dạy học.
3.5.1 Tổ chức tốt phong trào thi đua "Thi đua dạy tốt, học tốt".
Thực chất phong trào "Thi đua dạy tốt học tốt" là nền tảng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động của nhà trường. Mọi hoạt động của nhà trường đều phải hướng vào nó và cuối cùng phải đi tới dạy tốt - học tốt.
Phong trào "Thi đua dạy tốt học tốt " cũng là sự tích hợp của các hoạt động chỉ đạo xây dựng nền nếp dạy học và nâng cao chất lượng daỵ học. Nó được qui tụ lại ở những hoạt động nổi bật mà người cán bộ quản lý cần tập trung chỉ đạo tốt như:
* Đối với thầy: Thi đua thực hiện “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Nhà trường phối hợp với Công đoàn tổ chức cho các cá nhân đăng kí thi đua và tạo mọi điều kiện để cá nhân đạt được danh hiệu đã đăng kí.
* Đối với học sinh: Phối hợp với Đội thiếu tiên tiền phong Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua liên tục toàn diện. Tổ chức cho các tập thể đăng ký các tập thể tiên tiến và tổ chức cho các cá nhân học sinh thi đua học tập đạt danh hiệu học sinh giỏi. 
3.5.2 Thực hiện tốt công tác khen thưởng.
- Ban Giám hiệu phối hợp cùng với Công đoàn xây dựng chuẩn thi đua, mọi hoạt động của cá nhân, của tổ đều qui về lượng (điểm số) thật chính xác và công bằng.
- Ban thi đua phải đánh giá thật chính xác thành tích mỗi giáo viên và công khai trên bảng hàng tuần, hàng tháng.
- Sau mỗi học kì, mỗi năm có tổng kết và khen thưởng động viên kịp thời về tinh thần và cả vật chất đối với những giáo viên có nhiều thành tích trong công tác đổi mới phương pháp dạy học.
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
	Để có được chất lượng giáo dục cũng như một đội ngũ giáo viên có sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy như hiện nay trường THCS . đã áp dụng những biện pháp trên, và trong quá trình thực hiện các biện pháp đã có những ưu điểm đó là: 
* Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ:
	Để nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường đã thông qua các buổi họp để tuyên truyền đến giáo viên trách nhiệm của đội ngũ trước sự thay đổi về phương pháp giảng dạy, nhằm ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà trường cùng động viên, khuyến khích, hướng dẫn giáo viên vận dụng cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh.
	Từ đó giáo viên đã chủ động nghiên cứu nắm vững bản chất, đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực hoá, đã trải qua kinh nghiệm thực tế, từng bước có những sáng kiến cho bản thân và đồng nghiệp.
	Bên cạnh đó nhà trường còn thường xuyên chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời cử giáo viên đi dự các chuyên đề của trường bạn để học tập kinh nghiệm. Sau các tiết dự chuyên đề có rút kinh nghiệm và áp dụng những vấn đề đã làm được trong tiết dạy chuyên đề, cũng như khắc phục nhưng vấn đề mà các tiết chuyên đề chưa làm được. Trong mỗi một học kỳ giáo viên còn tham gia dạy chuyên đề, chủ đề, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, đồng thời mỗi một tháng đi dự giờ bốn tiết của đồng nghiệp. Từ đó có sự học tập ở đồng nghiệp giúp bản thân nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hàng tháng ở một số bộ môn, nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên đi sinh hoạt nhóm chuyên môn với các trường trong cụm, nhằm làm cho các đồng chí giáo viên được tăng cường trao đổi chuyên môn, cũng như phương pháp giảng dạy, bổ sung thêm kinh nghiệm cho bản thân. 
	Được sự ủng hộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo Long Biên, hàng năm thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nên nhà truờng cũng liên tục cử cán bộ giáo viên đi học tập. Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức một số buổi học tập các phần mềm phục vụ cho việc giảng dạy, do giáo viên dạy tin học của nhà trường đảm nhiệm. Hiện nay nhà trường có 22 cán bộ giáo viên trên tổng số 22 người biết sử dụng thành thạo máy vi tính, cũng như biết khai thác các phần mềm phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học.
 * Biện pháp xây dựng và sử dụng cơ sở thiết bị dạy học
	Năm học 2015-2016 nhà trường đã được đầu tư và tu sửa cơ sở vật chất. Từ sự đầu tư về cơ sở vật chất từ đó mới có điều kiện để giáo viên phát huy hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Để kiểm soát việc sử dụng phòng đa năng Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu đồng chí phụ trách phòng đồ dùng ghi nhật ký hàng ngày về việc sử dụng thiết bị của giáo viên, cũng như hàng tuần, theo tiết cho giáo viên đăng ký phòng đa năng từ đó Ban Giám hiệu kiểm soát được việc khai thác đồ dùng có hiệu quả hay không để kịp thời nhắc nhở, động viện kịp thời đối với các giáo viên còn ít sử dụng.
	Hàng tháng có thông kê, đánh giá việc sử dụng đồ dùng của giáo viên, có khen, chê kịp thời. Hàng năm đều tổ chức thi thiết kế đồ dùng dạy học tự làm. Hàng tháng đều bố trí bảo dưỡng các đồ dùng và tăng cường mua thêm thay thế những đồ dùng hư hỏng.
* Biện pháp chỉ đạo quy trình đổi mới phương pháp dạy học:
	Với việc chỉ đạo của Ban Giám hiệu từ khâu soạn bài đến việc giảng dạy đã có những chuyển biến rất tích cực.
 	Việc soạn bài của giáo viên: 100% giáo viên đã thiết kế bài dạy trên máy vi tính, đồng thời tự thiết kế được giáo án điện tử.
	Các tiết dạy đã phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh: trong đó học sinh được làm việc nhiều hơn, làm thí nghiệm, làm việc trực tiếp với tranh ảnh, bản đồ, các kênh hình, kênh chữ...học sinh được độc lập suy nghĩ qua các việc quan sát, tự làm trên mẫu vật...sẽ so sánh, rút ra kết luận về các bản chất, các sự kiện, hiện tượng của tự nhiên, xã hội. Đối với giáo viên thì người thầy giờ đây không là trung tâm của tiết dạy, mà trở thành người thiết kế hoạt động của thày và trò trên lớp, là người thông báo thông tin mới, tổ chức hướng dẫn học sinh thu thập thông tin qua các hoạt động cá nhân hoặc hoạt động nhóm trên lớp, học sinh biết và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Người thày trở thành trọng tài giải đáp thắc mắc, tranh luận của học sinh, giúp các em tự hoàn thiện nhiệm vụ học tập của mình. Với việc tổ chức nhiều hình thức học tập đã tạo ra không khí học tập sôi nổi, không gò bó, học sinh hứng thú, tích cực học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
	100% các tiết dạy của giáo viên đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy hoc, phương pháp kiểm tra đánh giá. 70% các tiết đã được đánh giá có chất lượng ở tất cả các bộ môn. Đặc biệt chỉ riêng học kỳ I của năm học 2015-2016 đã có 237 tiết dạy sử dụng giáo án điện tử, và 100% giáo viên biết soạn giáo án điện tử, cũng như biết sử dụng các phần mềm trong giảng dạy.
	Với việc đổi mới phương pháp dạy học đã cho thấy kết quả đem lại rất khả quan cụ thể chất lượng giáo dục và hiệu quả giờ dạy được nâng cao:
Bảng 1: Kết quả xếp loại văn hoá của học sinh.
 Văn hoá
Năm học
(số lượng hs)
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
2013-2014
120
45,63
90
34,22
46
17,49
7
2,66
0
0
2014-2015 
135
51,33
87
33,08
38
14,.45
3
1,14
0
0
2015-2016 (Kỳ I)
117
43,33
106
39,26
45
16,7
1
0,37
1
0,37
Bảng 2: Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh.
 Hạnh kiểm
Năm học
 (số lượng hs)
Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
Sl
%
Sl
%
Sl
%
Sl
%
Sl
%
2013-2014
239
90,87
24
9,13
0
0
0
0
0
0
2014-2015
244
92,78
18
6,84
1
0,38
0
0
0
0
2014-2015
(Kỳ I)
253
93,7
16
5,93
1
0,37
0
0
0
0
Năm học 2014-2015 đội ngũ giáo viên nhà trường đã đạt được nhiều giải cao trong các kỳ thi: Thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận: nhà trường đạt 01 giải nhì và 01 giải ba. Trong ngày hội CNTT cấp Quận nhà trường đạt ba giải nhất. Tham gia thi CNTT cấp hành phố nhà trường đã đạt 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích. Cuộc thi liên môn dành cho giáo viên nhà trường đạt 01 giải ba cấp thành phố và vinh dự được tham gia thi Quốc gia.
Năm học 2015-2016 nhà trường đạt 3 giải trong cuộc thi bài giảng liên môn dành cho giáo viên cấp thành phố: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích. Giải nhất và giải nhì của nhà trường được tiếp tục dự thi cấp Quốc gia.
*Biện pháp kiểm tra đánh giá, khen thưởng.
	Việc tăng cường kiểm tra đối với giáo viên và học sinh là việc làm không thể thiếu. Thông qua việc kiểm tra Ban Giám hiệu đã tìm ra được những mặt mạnh và mặt yếu của giáo viên. Từ đó có sự chỉ đạo kịp thời trong việc thay đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với các đối tượng học sinh. Bên cạnh đó cùng với nhóm chuyên môn rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm giảng dạy tới các đồng chí giáo viên.
	Với việc đánh giá thi đua theo điểm số đã giúp cho Ban thi đua của nhà trường đánh giá khách quan, công bằng đối với thành tích của mỗi đồng chí giáo viên. Từ đó có sự động viên, tuyên dương kịp thời đối với những cá nhân điển hình trong công tác đổi mới phương pháp dạy học.
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận.
Xuất phát từ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS .., Sáng kiến đã đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS ... 
Sáng kiến đã đề xuất năm biện pháp nhằm thúc đẩy công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS đó là:
1- Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và giáo viên về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học.
2- Xây dựng và sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị dạy học
3- Qui trình hoá việc đổi mới phương pháp dạy học
4- Đổi mới, tăng cường kiểm tra đánh giá công tác đổi mới phương pháp dạy học.
5- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng.
Mặc dù sáng kiến đã đề xuất năm biện pháp đã nêu trên, nhưng do khuôn khổ thời gian còn hạn hẹp nên sáng kiến chưa có điều kiện đề cập đến các biện pháp quản lý khác. Đó là phương hướng phát triển tiếp tục của sáng kiến.
2. Kiến nghị.
*Với Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức thêm các tiết chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm cho giáo viên. 
- Tạo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường. 
- Tổ chức thêm các hoạt động giao lưu, rút kinh nghiệm giữa các trường về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học.
 Ngày 28 tháng 3 năm 2016
 Người viết
Tôi xin cam đoan sáng SKKN trên là do Tôi viết, không sao chép của người khác

File đính kèm:

  • docMột số biện pháp quản lý nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS.doc
Sáng Kiến Liên Quan