Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý của người hiệu trưởng mầm non

Bước vào năm học mới 2009-2010 Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã gửi thư cho toàn ngành giáo dục trong đó có đoạn: “Đất nước ta đang cần có nhiều hơn nữa những tri thức, lao động có trình độ, có tâm, đức, có kỹ năng và bản lĩnh hội nhập. Giáo dục&Đào tạo có vai trò quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này, phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành, đặc biệt là việc thực hiện Kết luận số 242-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai Nghị quyết TW II (khóa 8) và phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020. Tôi hoan nghênh ngành giáo dục phát động chủ đề cho năm học 2009-2010 là: Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu này phải được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động và phải trở thành hiện thực trong năm học mới. Các nhà quản lý giáo dục, các thầy, cô giáo và các em học sinh hãy phát huy các thành tựu, khắc phục yếu kém, cố gắng hơn nữa, nỗ lực và quyết tâm hơn nữa; hãy dấy lên phong trào thi đua mới trong giảng dạy và học tập theo hướng chất lượng, hiệu quả, toàn diện, phấn đấu thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra trong năm học 2009-2010 và những năm tiếp theo

Để thực hiện đạt được các mục tiêu trên thì điều quan trọng đầu tiên là phải có những cán bộ quản lý giỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu trước những khó khăn, thử thách, luôn làm tốt công tác quản lý toàn diện trong nhà trường. Bởi vai trò của người quản lý trong bất cứ nhà trường nào cũng rất quan trọng, đặc biệt là đối với bậc học Mầm non - bậc học đang gặp khó khăn nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân thì điều đó lại càng quan trọng hơn. Để có thể quản lý tốt trường Mầm non thì yếu tố cần thiết nhất là phải có tầm và có cái tâm với nghề, vững về chuyên môn và năng lực lãnh đạo, bởi vì không có tầm sẽ không hoàn thành được công việc theo yêu cầu, còn không có tâm, không yêu nghề không đưa ra những biện pháp, những sáng tạo nghề nghiệp để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.

 

doc10 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 870 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý của người hiệu trưởng mầm non", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a một số đồng chí vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu của đổi mới giáo dục trong giai 
 đoạn hiện nay. 
 	Từ thực tế đó tôi quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý của người hiệu trưởng trường Mầm non” để các đồng chí, đồng nghiệp cùng trao đổi rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý ở bậc học Mầm non, góp phần xây dựng và phát triển giáo dục chung của huyện nhà.
III. Thực trạng tình hình:
 	1. Thuận lợi:
 	 - Trường Mầm non Xuân Thủy nằm ở trung tâm huyện Lệ Thủy, nơi có truyền thống hiếu học, được lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm. Đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục đào tạo Lệ Thủy trong các hoạt động của nhà trường.
 	 - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy, tâm huyết với nghề, yêu thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho bản thân.
 	- Cơ sở vật chất trang thiết bị ngày càng được củng cố và phát triển đảm bảo với yêu cầu dạy, học và hoạt động của nhà trường.
 	- Ban giám hiệu chỉ đạo sâu sát, đều tay. Bản thân tôi có thời gian làm công tác quản lý hơn 14 năm nên ít nhiều cũng có được một số kinh nghiệm về công tác QL.
 	- Trường có bề dày thành tích về chất lượng và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ. Hàng năm chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ luôn vượt chỉ tiêu của trên đề ra. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt và vượt kế hoạch giao.
 	2. Khó khăn:
 	Bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên để điều hành, quản lí, xây dựng một nhà trường phát triển toàn diện đáp ứng với yêu cầu đổi mới Giáo dục Mầm non trong giai đoạn hiện nay thì trường vẫn gặp không ít khó khăn đó là:
Đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn không đồng đều. Hàng năm những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt được bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ quản lý, vì vậy trường phải tuyển mới giáo viên để thay thế, có khi không có nguồn đạt chuẩn phải hợp đồng giáo viên chưa qua đào tạo hoặc đang theo học trung cấp, cao đẳng sư phạm Mầm non. Mặt khác do lịch sử để lại nên trường còn có giáo viên trình độ chưa đạt chuẩn, lớn tuổi không có khả năng theo học nâng cao trình độ. 
Đa số giáo viên của trường là giáo viên hợp đồng ngoài biên chế, có mức thu nhập quá thấp không tương xứng với cường độ lao động sư phạm của giáo viên.
Cơ sở vật chất mặc dầu đã được tăng trưởng khá mạnh qua hàng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay.
Trường có ba điểm trường cách xa nhau, khu vực Xuân Lai do xây dựng lâu năm nên đã xuống cấp đang cần kinh phí để xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo.
Số lượng giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt trên chuẩn còn nhiều. Giáo viên vừa đi học, vừa đi làm nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác. 
- Đội ngũ giỏo viờn trẻ năng động, sỏng tạo song kinh nghiệm chăm súc giỏo dục trẻ cũn hạn chế. Một số giáo viên mới ra trường trình độ tay nghề còn non nên cũng ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng CSGD trẻ trong nhà trường.
IV. Một số biện pháp thực hiện: 
 	Từ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và thực trạng tình hình của nhà trường, qua quá trình nghiên cứu, tìm tòi, học tập đồng nghiệp tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý của người hiệu trưởng Mầm non như sau:
 	1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch của nhà trường:
 *Về xây dựng kế hoạch: 
 Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn trong năm học, căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường, của địa phương để xây dựng kế hoạch năm học và các loại kế hoạch có liên quan (kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ, kế hoạch triển khai thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua, kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng của cá nhân...)
Đây là công việc thường niên của người hiệu trưởng, song để nâng cao hiệu quả công tác quản lí thì điều đầu tiên là phải thực sự đổi mới công tác xây dựng kế hoạch sao cho kế hoạch thực sự có tính khả thi.
Cần cụ thể hóa kế hoạch theo hàng tháng, hàng tuần và có điều chỉnh bổ sung kịp thời phù hợp với từng thời điểm. Cần có hệ thống các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, có sự thống nhất cao giữa các loại kế hoạch trong nhà trường. Các mục tiêu, chỉ tiêu cần được bàn bạc, cân nhắc một cách kĩ lưỡng trong hội đồng sư phạm, được công khai hóa để mọi thành viên đều biết, thực hiện. 
*Về triển khai thực hiện kế hoạch:
Triển khai thực hiện các loại kế hoạch trong nhà trường phải có sự thống nhất chặt chẽ, phải có đánh giá việc thực hiện kế hoạch cuối mỗi tháng, mỗi học kỳ cụ thể để bổ sung cho kế hoạch và chỉ đạo thực hiện trong tháng tiếp theo. 
 	Ví dụ: Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học phải thật cụ thể, chi tiết, xác định rõ đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra căn cứ theo kế hoạch tổng thể của năm học. Ngoài kiểm tra đột xuất, kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên phải được công bố công khai trước tập thể sư phạm nhà trường và báo cho đối tượng kiểm tra trước 3 ngày. Nếu có công việc đột xuất không thực hiện được kiểm tra hết đối tượng theo kế hoạch thì đưa vào kế hoạch tháng sau...
2. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ về mọi mặt:
 	Trong chương trình giáo dục mầm non, mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ. ở trường Mầm non đội ngũ giáo viên quyết định chất lượng nhà trường. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng giáo dục trẻ thì phải nâng cao chất lượng đội ngũ. Khi chất lượng đội ngũ được nâng cao thì nhà trường mới có thể tồn tại và phát triển, uy tín của cán bộ quản lý, giáo viên được nâng lên góp phần thực hiện mục tiêu, kế hoạch đào tạo.
 	Muốn thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ điều trước tiên là phải giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức về chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo và lối sống để mỗi giáo viên đều có một phẩm chất trong sáng, một lối sống lành mạnh, đặc biệt là tính dịu dàng, biết yêu thương tôn trọng trẻ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nhất trí cao trong nhà trường, biết đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác với nhau để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao có hiệu quả cao. 
 	Không những bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, tôi luôn coi trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua sinh hoạt chuyên môn, qua thao giảng, dự giờ, qua công tác kiểm tra nội bộ trường học. Qua các hình thức bồi dưỡng này, người dạy có điều kiện rèn luyện tay nghề, người dự được học tập đúc rút thêm kinh nghiệm về chuyên môn.
Bên cạnh việc bồi dưỡng tại chỗ, bản thân còn xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ về mọi mặt. Trong đó việc bồi dưỡng của mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn được gắn với việc tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để vừa có tài, có tâm, có tầm nhìn chiến lược để XD kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.
Về nội dung bồi dưỡng: Trong năm học này, trọng tâm bồi dưỡng hướng vào các nội dung sau:
- Bồi dưỡng phương pháp tiếp cận chương trình mầm non mới
- Phương pháp sử dụng máy tính để chuẩn bị bài, hướng dẫn trẻ 5 tuổi tiếp cận máy vi tính, sử dụng đèn chiếu đa năng.
3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học: 
 	Kiểm tra nội bộ trường học là một chức năng quan trọng, vừa là biện pháp quản lý có hiệu quả. Vì vậy, người hiệu trưởng phải thực sự coi công tác kiểm tra nội bộ trường học là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý, phải xây dựng kế hoạch phù hợp và xác định rõ mục đích kiểm tra là để nhằm bồi dưỡng, tiếp sức cho đội ngũ. Kết quả của kiểm tra nội bộ trường học là căn cứ để đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên, đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của từng lớp, do đó công tác kiểm tra nội bộ trường học phải được thực hiện có nền nếp và là việc làm thường xuyên của người cán bộ quản lý nói chung và người hiệu trưởng trường Mầm non nói riêng.
Mặt khác, thông qua kiểm tra nội bộ trường học người cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ một cách chặt chẽ, Đồng thời đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Mặt khác, nếu thực hiện tốt kiểm tra nội bộ trường học sẽ có tác dụng tốt đến ý thức, hành vi hoạt động của người giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm của họ đối với công việc, nâng cao ý thức tự bồi dưỡng phấn đấu đáp ứng yêu cầu giáo dục của nhà trường.
Ví dụ: Để việc kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất thì người cán bộ quản lý phải xác định rõ mục đích, yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của nhà trường, của năm học. Phải có kế hoạch cụ thể của cả năm học, học kỳ, từng tháng, từng tuần và thông qua các cuộc họp đầu năm cho giáo viên biết, giúp giáo viên thông suốt việc kiểm tra, khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực của giáo viên góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
4. Xây dựng mối quan hệ và làm tốt công tác tham mưu:
 	Để làm tốt công tác quản lý trường Mầm non thì người cán bộ quản lý không chỉ làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, công tác bồi dưỡng đội ngũ, kiểm tra nội bộ trường học mà còn phải biết xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các ngành, các cấp và các bậc phụ huynh... để tìm tiếng nói chung cho từng chủ trương, từng việc làm, từng bước đi trong công tác xây dựng phát triển nhà trường. Vì thế, người quản lý không những phải tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường mà còn phải biết làm tốt công tác tham mưu để tổ chức thực hiện kế hoạch; huy động cao nhất các nguồn lực nhằm phát triển nhà trường.
Muốn làm được điều đó người cán bộ quản lý phải thực sự là chiếc cầu nối giữa nhà trường với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể và các bậc phụ huynh... Làm cho các lực lượng hữu quan thấy được thực trạng và nhiệm vụ của giáo dục mầm non xã nhà trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Từ đó mới đề xuất sự đóng góp, giúp đỡ làm thế nào để đưa nhiệm vụ, kế hoạch của nhà trường vào kế hoạch và nhiệm vụ của họ để cùng có trách nhiệm chăm lo xây dựng nhà trường.
Ví dụ: Khi tham mưu với lãnh đạo địa phương để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, người quản lý phải thật khôn khéo, biết tận dụng những thời cơ thuận lợi, chọn thời điểm thích hợp để tham mưu. Phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất thật cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương. Khi đặt vấn đề tham mưu phải hết sức tế nhị, rõ ràng ở từng góc độ và vừa sức để đạt được kết quả thiết thực nhất, hiệu quả nhất.
 	Mặt khác, để có kết quả tốt trong công tác tham mưu giữa nhà trường với các lực lượng xã hội, thì phải bằng những việc làm cụ thể của bản thân và kết quả đạt được của nhà trường luôn được báo cáo đều đặn thường xuyên để cộng đồng thấy được sự lớn mạnh của nhà trường khi có sự quan tâm của toàn xã hội.
5. Thực hiện đổi mới công tác quản lý chỉ đạo:
Công tác quản lý được xem như mắt xích quan trọng trong chuổi liên hoàn các khâu của giáo dục. Muốn làm tốt công tác quản lý trường Mầm non thì người Hiệu trưởng cần phải đổi mới công tác quản lý theo hướng kỷ cương, dân chủ, công khai trên cơ sở phát huy tinh thần tập thể của mọi người. Thực hiện đổi mới nền nếp làm việc của ban giám hiệu; điều hành quản lý nhà trường khoa học, có nền nếp, có hiệu lực theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ trường Mầm non.
 Ví dụ: Ngay từ đầu năm học đội ngũ phải được sắp xếp bố trí công việc hợp lý căn cứ vào kết quả xếp loại năng lực sư phạm của năm học trước, căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh của từng giáo viên như: giáo viên kinh nghiệm giảng dạy, có năng lực sư phạm vững vàng thì bố trí dạy lớp mẫu giáo lớn và các lớp thực hiện chương trình GDMN mới lớn vì các lớp này đòi hỏi nhiều về kiến thức kỹ năng và sự linh hoạt sáng tạo của giáo viên nhiều hơn; giáo viên có kỹ năng chế biến dinh dưỡng tốt thì bố trí làm cô cấp dưỡng...
 	Chủ đề của năm học này là "Đổi mới công tác quản lí". Đổi mới công tác quản lí có nghĩa là phải phát huy những ưu điểm vốn có đồng thời phải tiếp tục tạo ra nét mới để hoàn chỉnh quy trình quản lí, nâng cao hiệu lực quản lí. Nét mới mà chúng tôi cố gắng thực hiện trong năm học này là phát huy cao độ tinh thần dân chủ theo Quyết định 04/QĐ của Bộ GD-ĐT- dân chủ từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ trong Hội đồng sư phạm đến dân chủ trong đánh giá, bình xét thi đua. Đồng thời thực 
 hiện tốt việc công khai theo tinh thần của Thông tư 09/TT của Bộ GD-ĐT.
Bên cạnh đó người cán bộ quản lý phải gương mẫu chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy chế, quy định của ngành, của địa phương. Luôn chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ, giáo viên để họ yên tâm công tác. Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản theo quy định. Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác, kịp thời.
 	Mặt khác, người cán bộ quản lý cần phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường như Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở, Chi Đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tạo ra một sức mạnh tổng hợp, nhằm xây dựng nhà trường phát triển toàn diện.
 	Ví dụ: Chi bộ Đảng lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động trong nhà trường với vai trò tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên; Công đoàn góp phần động viên cán bộ, giáo viên nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi đoàn thanh niên là lực lượng nồng cốt trong các phong trào bề nổi của nhà trường như phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các ngày hội, ngày lễ trong trường Mầm non và xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện.
V. Những kết quả đạt được:
 	Qua quá trình làm công tác quản lý ở trường Mầm non Xuân Thủy, với những biện pháp và cách làm trên tôi đã thu được một số kết quả sau:
Các loại kế hoạch của nhà trường được xây dựng phù hợp sát đúng với các văn bản chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương. Có hệ thống các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, có sự thống nhất cao giữa các loại kế hoạch trong nhà trường và thực hiện có hiệu quả cao.
Lề lối làm việc của ban giám hiệu đã được đổi mới và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường có nền nếp, khoa học theo tinh thần chỉ đạo của bậc học, của ngành.
Đội ngũ giáo viên đã trưởng thành về nhiều mặt, chất lượng đội ngũ được cải thiện đáng kể, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên 100%, trong đó trên chuẩn 64,3%. Có nhiều cán bộ, giáo viên đạt CBQL giỏi và đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong nhà trường đạt 28,6%. Đa số giáo viên biết vận dụng sáng tạo phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc GD trẻ.
Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động có nền nếp và hiệu quả, tạo nên một sức mạnh tổng hợp giúp nhà trường phát triển vững chắc, đáp ứng với yêu cầu 
của đổi mới giáo dục trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng nâng cao. Qua hàng năm chất lượng mặt bằng các môn học đạt từ 96-97%, trong đó khá giỏi đạt 65-68% 
 đạt loại tốt của vùng.
Cơ sở vật chất nhà trường khang trang sạch đẹp, đảm bảo yêu cầu của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Ngoài sự đầu tư của ngõn sỏch nhà nước 300 triệu đồng, tôi đã huy động kinh phí từ địa phương, các tổ chức kinh tế xã hội, phụ huynh học sinh để xây dựng phát triển nhà trường trong 3 năm trở lại đây với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.
Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa” năm 2008 và được UBND tỉnh cấp bằng công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ I năm học 2008-2009. 
	VI. Bài học kinh nghiệm: 
 	Từ thực tế làm công tác quản lý trường mầm non trong nhiều năm qua tôi rút ra được một số kinh nghiệm nhỏ sau:
 	1. Để làm tốt công tác quản lý trường Mầm non trước hết cán bộ quản lý phải có sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những khó khăn thử thách và luôn chủ động trong mọi công việc.
2. Người cán bộ quản lý luôn phải gần gũi, sâu sát để nắm được đặc điểm tâm lý, hoàn cảnh, năng lực, sở trường của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường để bố trí sắp xếp công tác hợp lý, phát huy tối đa năng lực của mỗi thành viên trong tập thể sư phạm nhà trường để mang lại hiệu quả công tác cao.
3. Người cán bộ quản lý phải luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học, các chỉ tiêu nhiệm vụ của bậc học để xây dựng kế hoạch khoa học phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả.
4. Người cán bộ quản lý phải luôn tự bồi dưỡng, rèn luyện để có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, trung thực, công tâm, mẫu mực để làm gương cho đội ngũ noi theo.
5. Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học. Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ một cách chính xác, công bằng, khách quan, đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường để tạo động lực cho mọi người phấn đấu. 
	6. Xây dựng mối quan hệ và làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, ngoài xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp nhà trường phát triển. 
7. Thực hiện đổi mới công tác quản lý chỉ đạo theo tinh thần kỉ cương, dân chủ, công khai. Điều hành quản lý nhà trường khoa học, có nền nếp, có hiệu lực theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ trường Mầm non.
8. Phải luôn coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, luôn có kế hoạch và tạo điều kiện cho đội ngũ học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Luôn làm tốt công tác bồi dưỡng tại chỗ để nắm bắt kịp thời về đổi mới phương pháp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".
C. kết luận
 	Giáo dục Mầm non có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là bậc học tạo đà tạo thế cho giáo dục phổ thông phát triển, đồng thời góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước sau này. Để đạt được mục tiêu đó thì việc làm tốt công tác quản lý của người hiệu trưởng trường Mầm non là một trong những điều kiện quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự phát triển của một nhà trường. Vì vậy, để làm tốt công tác quản lý trong trường mầm non, đòi hỏi người hiệu trưởng phải không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, bồi dưỡng và tự rèn luyện mình, luôn học hỏi đồng chí, đồng nghiệp và đúc rút kinh nghiệm của những người đi trước, tìm tòi nhiều biện pháp quản lý chỉ đạo, vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn đơn vị và không ngừng nâng cao năng lực quản lý, tích cực đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, góp phần đưa bậc học mầm non ngày càng phát triển.
Từ thực tế làm công tác quản lý ở trường Mầm non Xuân Thủy với những thành quả mà tôi đã đạt được và từ những khó khăn mà tôi gặp phải, tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp để làm tốt công tác quản lý trong trường Mầm non.
Mong rằng những biện pháp này sẽ áp dụng có hiệu quả khi được các cấp lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp góp ý bổ sung thêm và tích cực đổi mới trong quá trình thực hiện để đưa bậc học Mầm non phát triển đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay./.
 Xuân Thuỷ, ngày 20 tháng 5 năm 2010
 Xác nhận của HĐKH Người viết
 nhà trường 
 Nguyễn Thị Vân

File đính kèm:

  • docMot_so_bien_phap_nang_cao_hieu_qua_cua_nguoi_CBQL.doc
Sáng Kiến Liên Quan