Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường Mầm non

Cơ sở giáo dục trẻ em ngay từ những tháng năm đầu tiên của cuộc sống là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp chăm lo đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, hội nhập với các nước tiên tiến trên thế giới. Để đảm bảo cho sự tăng trưởng của xã hội mai sau, việc phát triển nhân tố con người, nguồn lực con người phải tiến hành không ngừng, là sự đầu tư lâu dài và ngay từ lứa tuổi mầm non, tạo cơ sở cho sự phát triển kinh tế – xã hội tương lai. Đứa trẻ khi sinh ra nếu không có giáo dục không thành người mà mãi mãi chỉ là loài, đó là phương thức tồn tại của loài người mà thôi. Bởi lẽ chính người lớn, là người cụ thể mang trong mình tất cả những gì mà trong quá trình sống đứa trẻ phải lĩnh hội được qua việc truyền đạt lại những kinh nghiệm của nền văn hoá - xã hội từ đời này truyền lại cho đời sau có chắt lọc và phát triển.

- Giáo viên mần non: Giáo viên mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em trong nhà trường, nhà trẻ nhóm lớp mẫu giáo độc lập. Giáo viên mầm non có nhiệm vụ bảo vệ an toàn về sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Giáo viên mầm non có nhiệm vụ thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ, chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non

 Với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, trẻ mầm non học ở mọi lúc, mọi nơi, học bằng chơi, chơi mà học. Vì vậy đòi hỏi người giáo viên mầm non muốn đáp ứng được với chương trình giáo dục mầm non mới cần phải có khả năng:

- Cung cấp những thông tin gần gũi với cuộc sống hàng ngày của trẻ, hướng dẫn, giúp đỡ, gợi mở cho trẻ để trẻ tham gia hoạt động.

- Chuẩn bị môi trường giáo dục, cung cấp các phương tiện, học liệu và những hoạt động đa dạng, những vấn đề sao cho phù hợp có tác dụng kích thích tư duy nhằm lôi cuốn trẻ tham gia tích cực vào hoạt động tự tìm tòi, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

- Quan sát, đánh giá dựa trên mục đích yêu cầu đã đặt ra và điều chỉnh, bổ sung những hoạt động mới để thúc đẩy sự phát triển của trẻ.

- Khai thác các tình huống thực tế, tận dụng các phương tiện sẵn có xung quanh trường, lớp ở địa phương để tổ chức các hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn trẻ theo quan điểm tích hợp chủ đề.

 

doc21 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường Mầm non", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tầm nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ thiết thực từng bộ môn, từng loại hoạt động khai thác và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên bộc lộ hết khả năng của mình.
+ Tổ chức cho cán bộ – giáo viên tham quan và học tập trường điểm.
- Công tác quản lý phải được đổi mới theo hướng kỷ cương, dân chủ, công khai trên cơ sở phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cá nhân đơn vị nhà trường. Mỗi cán bộ quản lý bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động, việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học.
- Thường xuyên kiểm tra đánh giá phân loại rút kinh nghiệm chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên để có biện pháp bồi dưỡng cho phù hợp. Công tác này phải được tiến hành có nề nếp và chính xác theo từng thời điểm thích hợp.
Mặt khác phải quan tâm lưu ý những hiện tượng giáo viên thường mắc lỗi để kịp thời uốn nắn như: tuỳ tiện cắt xén, rập khuôn máy móc khi thực hiện chương trình hoặc không nắm chắc nội dung đề tài, chỉ chú ý trong tiết dạy mà coi nhẹ các hoạt động giáo dục khác  làm mất đi tính cân đối, tính hệ thống và tính toàn diện của chương trình.
Với chương trình đổi mới giáo dục mầm non, bên cạnh việc nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động học tập, giáo viên cần phải có kiến thức kỹ năng tạo ra môi trường tích cực cho trẻ. Để giáo viên tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ được tốt, yêu cầu giáo viên phải nắm chắc nội dung hoạt động của trẻ, từ đó mới có phương pháp tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động.
Nhà trường cần biết khai thác những điểm mạnh của số cán bộ giáo viên này để phân công cho hợp lý, để vừa động viên được họ vừa đảm bảo chất lượng hoạt động của nhà trường. Sau khi ổn định về số lượng giáo viên, dựa vào trình độ và khả năng của từng người mà Ban giám hiệu phân công lao động cho hợp lý
+ Giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhưng lại hạn chế trong nghệ thuật lên lớp hỗ trợ giáo viên trẻ mới ra trường nhưng có kỹ năng sư phạm tốt.
+ Giáo viên khá, giỏi kèm cặp giáo viên trung bình.
- Bên cạnh viện quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ trên các mặt cơ bản: Trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, phẩm chất nghề nghiệp thì việc bảo đảm chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định của nhà nước, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho họ là yếu tố rất cần thiết làm cho họ thực sự yên tâm với công việc được giao và có trách nhiệm xây dựng nhà trường. Cụ thể:
+ Cấp quản lý tăng cường quản lý theo hướng dân chủ và tự quản, chủ động.
Quyền tự chủ về tài chính – khuyến khích cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu tài chính nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trong mọi hoạt động của nhà trường để cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giáo viên.
+ Gắn liền trách nhiệm, nghĩa vụ được giao với chế độ tiền lương và mức thu nhập.
+ Động viên khen thưởng kịp thời đối với giáo viên đạt thành tích xuất sắc, có chính sách ưu đãi giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua.
+ Tham mưu với các cấp lãnh đạo quan tâm bổ sung và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên để giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống gia đình. 
+ Mời giảng viên về hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng và tổ chức kiến tập các hoạt động theo từng lĩnh vực cho giáo viên học hỏi để nâng cao trình độ. 
Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho giáo viên 
(Kỹ năng sử dụng bảng tương tác)
Bồi dưỡng chuyên môn qua kiến tập hoạt động khám phá lớp MGL 
Kiến tập hoạt động GDÂN lớp mẫu giáo nhỡ
 * Kết quả: Trình độ của cán bộ giáo viên- nhân viên nhà trường được nâng cao. 
 - 3/3 Cán bộ quản lý có trình độ đại học ( 01 đ/c đang học thạc sĩ)
 - Trường có 7/22 giáo viên có trình độ đại học.
 - Hiện nay có 06 giáo viên đang theo học đại học
Hiện nay có 01 đồng chí được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Bản thân tôi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và giáo viên dạy giỏi cấp Quận nhiều năm. Nhiều lượt cô giáo, nhân viên nuôi dưỡng của trường được công nhận giỏi cấp Quận.
- Các phong trào thi đua khác do ngành học phát động như phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, thiết kế bài giảng điện tử, hội thi “ Bé với giao thông và môi trường” trường đều tham gia và đạt giải.
- Kĩ năng tổ chức các hoạt động và nghệ thuật lên lớp của giáo viên được nâng lên rõ rệt, các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức sáng tạo
Kết quả trên trẻ : 98% trẻ đạt kênh bình thường, 2% trẻ SDD ở thể nhẹ
 - Phát triển nhận thức: Tốt 95%
 - Phát triển ngôn ngữ: Tốt 96%
 - Phát triển tình cảm- xã hội : 95%
 - Phát triển thẩm mỹ : Tốt 96%
Tóm lại: Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên luôn phải dựa trên kế hoạch, chiến lược của nhà trường. Để công tác này đạt hiệu quả cao, người hiệu trưởng phải lập kế hoạch cho công việc này, xây dựng bầu không khí thoải mái, đoàn kết, tạo điều kiện và khuyến khích mọi thành viên nhà trường làm việc, học tập, sáng tạo và hiệu quả.
2. Biện pháp 2. Tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể cho học sinh
	Hoạt động giao lưu tập thể có vai trò rất lớn đối với trẻ mầm non, thông qua hoạt động này trẻ được tham gia vào các hoạt động tập thể giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trước đám đông, tích cực thể hiện khả năng của bản thân
Việc thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", gồm các nội dung: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. Tôi nhận thấy ở trẻ mầm non các con rất thích được tham gia bằng chính sự cảm giác “nhìn thấy”. Từ đó với vai trò là người lãnh đạo cao nhất của trường tôi nghĩ cần có những kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện cho học sinh trải nghiệm thực tế để góp phần vào mục tiêu giáo dục ở địa phương trong lĩnh vực lĩnh vực “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Để thực hiện trọn vẹn các nội dung "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", ngay từ đầu năm học đã chỉ đạo cho các bộ phận trong nhà trường lên kế hoạch cho học sinh được tham gia các hoạt động giao lưu tập thể như: Liên hoan Mẹ giỏi con ngoan, Bé với an toàn giao thông và dinh dưỡng sức khỏe, Ngày hội thể thao...Thông qua các hoạt động này 100% trẻ được tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ, nhảy dân vũ, hoạt động sáng tạo .... Đây cũng là kế hoạch trọng tâm đã được xác định ngay từ đầu năm học.
Tiểu phẩm dự thi của các bé lớp MGL A1
Tiểu phẩm dự thi “ Bé với an toàn giao thông” – Khối MGL A2
*Tổ chức liên hoan chúng cháu vui khỏe cấp trường:
 Các hoạt động giao lưu tập thể ở trường mầm non, giáo viên thường ngại tổ chức với số lượng học sinh đông vì vậy thường xuyên xảy ra việc chọn học sinh đặc biệt là những cháu nhanh nhẹn của lớp vì vậy vô hình chung đã không quan tâm đến những cháu nhút nhát của lớp , vì vậy tôi đã xây dựng ý tưởng tố chức ngày hội thể thao, yêu cầu 100% học sinh được biểu diễn, được lên sân khấu thể hiện khả năng của bản thân, tôi giao nhiệm vụ mỗi lớp xây dựng một tiết mục: hát, múa, thể dục Erobic, nhảy dân vũ....sau đó bố trí thời gian rèn luyện cho học sinh tập thông qua các hoạt động. 
Tiết mục nhảy hiện đại các bạn nữ lớp MG Lớn A3
Trò chơi: Nhảy bao bố - Khối MGL
Trò chơi: Bò dích dắc cuộn khăn
* Kết quả: Với biện pháp này đã giúp học sinh mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động cùng cô và bạn, trẻ được thỏa sức thể hiện bản thân, được tham gia trải nghiệm. Đồng thời giúp giáo viên có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể, kinh nghiệm rèn kĩ năng cho học sinh và đặc biệt tạo sự tin tưởng về chất lượng của nhà trường cho các bậc phụ huynh
3. Biện pháp 3: Phát huy vai trò của cha mẹ học sinh
Giáo dục là sự nghiệp chung của toàn xã hội trong đó đặc biệt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
 Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. Nhà trường đảm bảo một nền giáo dục toàn diện phát triển mọi mặt cho học sinh, từ thể chất tinh thần cho tới trí tuệ tình cảm. 
Nhà trường đã chủ động đề xuất biện pháp với cấp uỷ và chính quyền địa phương, phối hợp với gia đình và xã hội nhằm thống nhất quy mô, kế hoạch phát triển nhà trường, các biện pháp giáo dục trẻ em và quan tâm giúp đỡ những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nhà trường đã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ và cộng đồng. Phối kết hợp với y tế địa phương cân ,khám sức khoẻ cho trẻ theo đúng định kỳ cho trẻ.
Thực hiện xã hội hoá trong giáo dục, huy động các nguồn lực của cộng đồng để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục mầm non của địa phương, đặc biệt huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đóng góp xây dựng cơ sở vật chất; xây dựng nhà trường thân thiện, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Để giáo dục có kết quả tốt nhất thì phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình và xã hội.Gia đình là môi trường giáo dục - lực lượng giáo dục đầu tiên ảnh hưởng đến học sinh, đặc biệt là người mẹ. Vì vậy giáo dục trong gia đình trở thành một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Song giáo dục gia đình vốn có đặc trưng riêng của nó, nên vấn đề đặt ra phải làm thế nào để đảm bảo được tính thống nhất trong giáo dục để giáo dục đạt hiệu quả cao nhất.
Ngay từ đầu các năm học nhà trường đã chỉ đạo giáo viên lập kế hoạch tuyên truyền với các bậc phụ huynh về các chủ trương, kế hoạch giáo dục của nhà trường, các khoản đóng góp để phục vụ nhu cầu của trẻ.
Lập kế hoạch tuyên truyền về cách nuôi dạy con theo khoa học, về các bệnh mà trẻ thường gặp để phụ huynh có cách phòng chống, Gia đình cần thường xuyên trao đổi với nhà trường về thực đơn hàng ngày của trẻ, tránh trùng lặp các thức ăn trong ngày, tạo cho trẻ ăn ngon miệng ăn hết xuất, góp phần giảm tỷ lệ trẻ mắc các bệnh, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng.
 Nhà trường đã có các cam kết bằng văn bản giữa nhà trường và cha mẹ trẻ để cùng nhau nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Thực tế ngành giáo của chúng ta nhìn chung vẫn theo tính chất giáo dục
một chiều đó là từ nhà trường, đặc biệt đối với ngành học mầm non, đa số cha mẹ trẻ có quan niệm đến trường mầm non giáo viên chỉ trông trẻ chức không phải là dạy trẻ, từ những quan điểm sai lầm này bản thân tôi thấy việc cha mẹ cùng tham gia các hoạt động với học sinh là rất cần thiết vì qua đây mới đánh giá nhận thấy việc cho trẻ đi học mầm non là hết sức quan trọng. Chính vì vậy trong năm học này tôi đã mạnh dạn đổi mới hình thức tổ chức các chương trình tại trường nhằm thu hút đông đảo các phụ huynh tham gia cùng con. Trước tiên tôi chỉ đạo xây dựng kế hoạch ngày tổ chức hội thi “Mẹ giỏi, con ngoan”, trong hội thi này yêu cầu mẹ cùng tham gia, mỗi lớp một cặp mẹ con ( vì đây là lần đầu tổ chức nên nhà trường vận động mỗi lớp tham gia một cặp để dần gây dựng sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường), Sau khi duyệt xong chương trình tôi phân công cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên trong trường để chủ động trong công việc, mời 10 gia đình tới họp với BGH để cùng thống nhất chương trình, các nội dung thi. Về công tác chuẩn bị cho ngày tổ chức giáo viên các lớp thường xuyên vận động truyên truyền phụ huynh đến giao lưu và tham dự. Nội dung thi là các trò chơi vận động có sự phối hợp giữa mẹ và con vì đây là năm tiếp tục thực hiện chuyên đề phát triển vận động nên các trò chơi cũng phong phú.
4. Biện pháp 4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm xây dựng môi trường hoạt động tích cực cho trẻ
Cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường là điều kiện hết sức quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Thiếu điều kiện này thì quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ không có hiệu quả. Vì thế, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ cần phù hợp và từng bước đáp ứng nhu cầu quy định. Không thể nói đến giáo dục toàn diện mà không có cơ sở vật chất trang thiết bị xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị là cả một quá trình. Muốn có được cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non phải đi theo con đường “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Cán bộ quản lý phải tích cực tham mưu hơn nữa để các cáp lãnh đạo Đảng và chính quyền hiểu rõ mục đích, yêu cầu và những điều kiện cần thiết chăm sóc giáo dục trẻ. Trên cơ sở có nhận thức đúng lãnh đạo sẽ tạo điều kiện cho giáo dục mầm non về các mặt.
Hoạt động của trẻ mầm non có đặc thù riêng, trẻ phải được chơi, được hoạt động. Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay thì điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu và trước hết là sân chơi cho trẻ để hoạt động tích cực. Tháng 9- 2016 tôi đã lập ra kế hoạch phải cải tạo môi trường bên ngoài cho trẻ đặc biệt là sân chơi, tháng 10/2016 tôi đã tiến hành đầu tư 300m2 cỏ nhân tạo trải ở 2 khu sân chơi, chỉ đạo đoàn thanh niên dán cỏ, sắp xếp đồ chơi hợp lý
Sân cỏ nhân tạo cho trẻ hoạt động
Góc cầu thang – sắp sếp làm khu để đồ dùng GDTC
Phòng thể chất cho trẻ HĐ
Góc thiên nhiên
* Kết quả: Với biện pháp đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị đã tạo nên môi trường trong và ngoài lớp học khang trang, đảm bảo nhiều đồ dùng đồ
chơi giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
IV. Kết quả chung:
 Với những biện pháp nêu trên chất lượng giáo dục của trường Thạch Cầu đạt được những kết quả sau: 
1. Đối với trường:
 BGH có thêm nhiều kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt việc tổ chức ngày hội, ngày lễ và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
 Bản thân tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo giáo viên không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục để đảm bảo việc giáo dục trẻ đạt kết quả cao, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Ngoài ra tôi còn mạnh rạn hơn khi sáng tạo một số chương trình cho trẻ có sự tham gia của các bậc phụ huynh học sinh 
2. Đối với giáo viên:
Đội ngũ giáo viên được nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động có chất lượng cho học sinh.
Đội ngũ giáo viên ngày càng vững mạnh, giáo viên có khả năng sáng tạo và chủ động tốt trong việc thực hiện các hoạt động, biết cách tổ chức các hoạt động căn cứ vào tình hình thực tế của trường, của lớp và xây dựng kế hoạch phù hợp.
 	Giáo viên có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc tổ chức nâng cao chất lượng. Đồng thời tích cực tham gia hội thi, các phong trào thi đua của trường và của ngành phát động.
 Mỗi giáo viên đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tự giác thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của trường.
3. Đối với trẻ:
 Qua việc tổ chức tốt các hoạt của lớp của trường, các hoạt động giao lưu tập thể tôi thấy trẻ có nhiều cơ hội tìm hiểu, khám phá, miêu tả, trải nghiệm, để có được hiểu biết, sự hình dung về chúng, để từ đó xây dựng các biểu tượng. Bởi vậy có thể khẳng định rằng, tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể là một trong những phương tiện tích cực để phát triển ở trẻ khả năng hoạt động trí tuệ như: óc quan sát, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng. 
Việc đầu tư các đồ dùng trang thiết bị đặc biệt cải tạo vườn rau, khu vui chơi phát triển thể chất giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động đặc biệt yêu trường yêu lớp và thích đi học
4. Đối với phụ huynh:
 Phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình vào trường bởi đây là một ngôi trường mới khang trang đầy đủ thiết bị học tập và vui chơi. Đặc biệt là đội ngũ giáo viên yêu nghề mến trẻ, tận tụy với công việc, hăng say với chuyên môn.
 Phụ huynh có nhận thức tốt hơn về ngành học mầm non, hiểu và thông cảm với giáo viên về công tác chăm sóc và dạy dỗ trẻ. Từ đó luôn có sự phối kết hợp tốt và chặt chẽ với nhà trường và giáo viên tại lớp để cùng chăm sóc và nuôi dạy trẻ.
Được trực tiếp tham gia vào các hoạt động cùng con tạo thêm sự gắn kết của gia đình, sự phối hợp với giáo viên trong việc giáo dục con.
C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ
1- Kết luận
Giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng đã đi sâu vào mọi gia đình và trở thành sự nghiệp chung của xã hội.
Giáo dục mầm non là ngành học mang đậm tính phong trào và tính xã hội hoá cao nên vấn đề phối kết hợp các lực lượng xã hội có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo ra môi trường giáo dục thuận lợi và vận động được khả năng, sức mạnh tổng hợp của nhân dân đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục mầm non. Qua các biện pháp tôi thực hiện trong năm học, tôi nhận thấy rằng giáo viên luôn có ý thức thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, chủ động sáng tạo và linh hoạt hơn khi thiết kế các hoạt động cho trẻ. Nắm vững chương trình GDMN mới và biết tổ chức các hoạt động phù hợp. Phải nói rằng sợ nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng được nhu cầu của xã hội về giáo dục mầm non hiện nay.
 2- Bài học kinh nghiệm: 
Dù trong nền kinh tế thị trường của thế giới ngày nay, nghề dạy học vẫn là một nghề cao quý, nghề đặc biệt bởi đối tác của chúng ta là tương lai của đất nước. Chúng ta cùng phấn đấu theo tiêu chuẩn nhà giáo mẫu mực, cán bộ quản lý mẫu mực đã đề ra. Muốn thế, chúng ta phải tích cực học tập, không chỉ hài lòng đạt chuẩn và trên chuẩn về đào tạo mà phấn đấu theo hướng chuẩn nghề nghiệp trong hoạt động thực tiễn để môi trường giáo dục thực sự là “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”.
Chúng ta cùng phấn đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ cao quý là đào tạo thế hệ trẻ có đủ bản lĩnh, tự tin vững vàng để hội nhập, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.
 BGH luôn bám sát thực tế để xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục phù hợp.
 Trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục một số giáo viên vẫn còn chưa thực sự tự giác, ngại khó, ngại khổ.
 3- Kiến nghị	
* Đối với các cấp lãnh đạo, quản lý.
Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong giai đoạn mới, trong hoàn cảnh kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, các cấp uỷ Đảng chính quyền cần phải quan tâm sâu sát hơn nữa về đầu tư chăm sóc cơ sở vật chất, trang thiết bị, về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các nhà trường về chính sách phát triển giáo dục mầm non:
* Đối với nhà trường:
- Cán bộ quản lý:
+ Cần chủ động nghiên cứu, nắm đầy đủ kiến thức, kỹ năng quản lý cơ sở giáo dục một cách khoa học và sáng tạo, không ngừng đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo trong điều kiện hiện nay.
+ Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 
* Đội ngũ giáo viên:
+ Luôn luôn là tấm gương về đạo đức ở mọi lúc mọi nơi
+ Không ngừng học tập, bồi dưỡng thường xưyên để nâng cao về trình độ chuyên môn, trình độ công nghệ thông tin, sáng tạo, nhạy bén trong tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, bắt nhịp sự đổi mới của giáo dục hiện nay.
+ Nâng cao khả năng tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, phụ huynh thực hiện nuôi dạy trẻ theo khoa học, tích cực tham gia công tác xã hội hoá giáo dục để con em trên địa bàn Quận được chăm sóc dạy dỗ khoa học, góp phần đào tạo nên những con người có nhân cách tốt để xây dựng Quận Long Biên nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.
 + Tích cực tham gia các phong trào thi đua, đoàn kết nhất trí cao, có khả năng tiếp thu sự chỉ đạo, có năng lực tổ chức điều khiển các hoạt động sư phạm đáp ứng mong muốn của gia đình và sự đòi hỏi của xã hội. 
* Đối với phụ huynh: 
Tích cực ủng hộ các chủ trương, kế hoạch giáo dục của nhà trường, phát huy truyền thống hiếu học, phối kết hợp tốt với nhà trường để cùng chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất. 
 Chúng ta cùng phấn đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ cao quý là đào tạo thế hệ trẻ có đủ bản lĩnh, tự tin vững vàng để hội nhập, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới.
 Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng trong năm học vừa qua. Rất mong sự tham gia đóng góp của hội đồng xét duyệt và các bạn đồng nghiệp tham khảo góp ý cho bản sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn. 
 Xin chân thành cảm ơn!

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_chi_dao_nham_nang_cao.doc
Sáng Kiến Liên Quan