Sáng kiến kinh nghiệm Hiệu trưởng tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở Trường THPT Khánh Hưng-Trần Văn Thời-Cà Mau năm học 2007-2008

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là điều kiện quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, để nhà trường có đủ sức cạnh tranh trong môi trường giáo dục. Vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên là hết sức cần thiết, nó phải được thực hiện một cách có tổ chức, có kế hoạch.

Từ khi có Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Ngành giáo dục nước nhà đã từng bước có thay đổi về nội dung chương trình, phương pháp giáo dục cũng như hoạt động kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục nhằm không ngừng đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đaị hoá đất nước.

Muốn đẩy mạnh đổi mới giáo dục thì phải quan tâm đến yếu tố con người, chính vì vậy mà Ban Bí thư Trung ương có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 06 năm 2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục: “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo ”.

 

doc22 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 2164 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Hiệu trưởng tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở Trường THPT Khánh Hưng-Trần Văn Thời-Cà Mau năm học 2007-2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ông tin hạn chế, hệ thống văn bản của ngành tiếp cận chậm. Vì vậy khi tổ chuyên môn sinh hoạt chưa có chủ trương, văn bản hướng dẫn của ngành, khi họp chuyên môn song hai ba ngày công văn hướng dẫn mới tới, có nhiều công văn phải triệu tập tổ giải guyết từ đó làm cho giáo viên tốn kém về thời gian.
- Việc thành lập tổ chuyên môn trong nhà trường là tổ ghép nhiều môn ở cả 2 cấp. Nhà trường có 5 tổ chuyên môn:
+ Tổ: Toán-Lý-KTCN-Tin học.
+ Tổ: Văn-Sử-GDCD.
+ Tổ: Sinh-Hóa-Địa-CN
+ Tổ: NN-TD-AN-MT.
+ Tổ: Văn phòng.
- Giáo viên trực tiếp đứng lớp trên một môn học ít, thậm chí có môn chỉ một giáo viên vì vậy gặp nhiều khó khăn khi bàn sâu về một lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Ví dụ như dự giờ đánh giá, việc tổ chức xây dựng, biên soạn chương trình giảng dạy.
- Đội ngũ giáo viên trẻ nhiều việc xây dựng đóng góp ý kiến cho tập thễ bị hạn chế vì giáo viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm, một bộ phận nhỏ giáo viên chưa có ý thức tập thễ. Có những tổ các thành viên chưa có được sự đoàn kết nhất trí cao trong các hoạt động.
- Một số cán bộ cấp tổ năng lực còn hạn chế trong khi đó còn phải quản lí nhiều môn không thực hiện được hết chức năng của mình. Công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng không sâu, kém hiệu qủa. Nếu hiện nay phân chia tổ theo từng cấp học thì không có cán bộ đây cũng là vướng mắc hiện nay của nhà trường.
2.3. Biện pháp bồi dưỡng giáo viên thông qua hoạt động tự học:
2.3.1. Cách thực hiện của nhà trường:
- Tự học bằng cách tự tìm tòi, nghiên cứu sách báo, tài liệu chuyên môn, học hỏi qua bạn bè, đồng nghiệp. Lãnh đạo trường, cùng các đoàn thể luôn luôn quan tâm vận động giáo viên trong cơ quan tự học là chính. Bản thân phải luôn luôn tự học đây là xu thế của thời đại mới. Để khuyến khích giáo viên tự học nhà trường chú ý mua các tài liệu sách, báo và quy định trong 1 tháng mỗi giáo viên phải mượn được 1 cuốn sách về đọc và mỗi tuần phải đến thư viện 1 lần đọc sách, báo tại chỗ (nhà trường có thư viện với hơn 10 000 đầu sách, báo).
- Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để giáo viên có nhu cầu đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm học 2007-2008 nhà trường đã tạo điều kiện cho 5 giáo viên cấp THCS đi học để vượt chuẩn. Đối với giáo viên THPT do không đủ điều kiện theo quy định.
- Không chỉ tạo điều kiện cho giáo viên tự học về chuyên môn, lãnh đạo trường còn tạo điều kiện để giáo viên nâng cao bản lĩnh chính trị bằng cách xây dựng nề nếp kĩ cương trong nhà trường, tổ chức các buổi toạ đàm, hội thi tìm hiểu về pháp luật, hôn nhân gia đình, tìm hiểu về sự nghiệp của Hồ Chí Minh đã thu hút được nhiều cán bộ, giáo viên tham gia.
- Hàng năm nhà trường còn cho 100% cán bộ, giáo viên đi tham gia học các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn mà các cấp, các ngành tổ chức, đưa giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng về chính trị, lớp bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn. Năm học 2007-2008 nhà trường đưa 2 cán bộ giáo viên đi học lớp trung cấp chính trị, 2 cán bộ giáo viên đi học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí, nhiều cán bộ, giáo viên đi học lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn thể ngắn hạn, từ đó nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ nguồn thay thế sau này.
- Nhà trường luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên làm công tác mũi nhọn. Để làm được công tác này trước hết Ban Lãnh đạo trường xác định đây là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, khó khăn đối với 1 trường vùng sâu vì thế từ khâu tuyển chọn giáo viên cũng phải tính toán. Có được giáo viên năng lực phải tìm cách giữ chân họ để họ phuc vụ lâu dài cho quê hương. Trong quá trình bồi dưỡng đội ngũ giáo viên làm công tác mũi nhọn trước tiên phải tìm được giáo viên có niềm đam mê trong công tác này, tạo điều kiện cho họ thể hiện niềm đam mê đó: Đầu tư về chuyên môn, cơ sở vật chất kĩ thuật để họ hoạt động. Ưu tiên về phân công chuyên môn, thu nhập, chế độ thi đua khen thưởng nâng lương đặc biệt là luôn khuyến khích, động viên họ để từ đó tạo động lực cho giáo viên làm việc tốt.
2.3.2. Phân tích thực trạng và nguyên nhân thực trạng:
Khi thực hiện phương pháp bồi dưỡng giáo viên bằng cách tự học đã cho kết quả đáng mừng, 100% cán bộ giáo viên đều chấp hành tốt các quy định của cơ quan. Hoạt động tự học đã trở thành 1 phong trào sâu rộng trong tập thể Hội đồng sư phạm trong nhà trường. Nhiều giáo viên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu bằng con đường tự học để nâng chuẩn, vượt chuẩn nhằm đáp ứng được vị trí chuyên môn của mình.
* Ưu điểm:
- Những năm trước đây ý thức tự học trong cán bộ giáo viên chưa có, giáo viên rất ngại đi học, đi tập huấn ở xa có khi nhà trường phải dùng đến hình thức bắt buột phải đi học. Nhưng càng về những năm gần đây do xu thế phát triển của xã hội, sự tác động của lãnh đạo trường, những cán bộ giáo viên trẻ hầu hết đều có nhu cầu học tập rất lớn. Có những năm nhà trường đã tạo điều kiện cho gần 10 giáo viên tự đi học ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.
- Chúng tôi thấy rằng việc xây dựng nề nếp kĩ cương trong tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường có tốt thì chất lượng sinh hoạt trong đội ngũ giáo viên sẽ được nâng lên chính vì vậy trong năm học 2007–2008 vừa qua 100% cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều giáo viên trước đây có tác phong lề mề chậm chạp, thờ ơ với hoạt động chuyên môn thì bây giờ đã có sự chuyển biến, một vài giáo viên rất tích cực để khẳng định mình, có thể nói đó là động lực rất tốt để thúc đẩy sự phát triển.
- Việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên làm công tác mũi nhọn qua một số năm thực hiện thấy có kết quả bước đầu. Từ một trường nhiều năm không có giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp, mấy năm gần đây trường đã có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, số lượng học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh được nâng lên, tuy nhiên còn khiêm tốn.
* Nhược điểm:
- Bên cạnh những ưu điểm công tác bồi dưỡng giáo viên bằng phương pháp tự học cũng gặp không ít khó khăn: Trường nằm ở vùng sâu nên đi lại rất khó khăn, cơ sở thiết bị nhà trường thiếu nhiều việc đào tạọ bồi dưỡng giáo viên tại chỗ gặp khó, nếu cho đi xa thì tốn kém về tiền bạc.
- Nhu cầu đi học giáo viên lớn nếu giáo viên đăng kí đi học nhiều gây khó khăn trong hoạt động của nhà trường: Bố trí sắp xếp chuyên môn, ảnh hưởng đến kinh phí, nếu là cán bộ ở các tổ chức đoàn thể thì làm cho công việc chỉ đạo gặp khó khăn.
- Công tác tổ chức, bồi dưỡng cho giáo viên của Hiệu trưởng nhiều lúc chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến ý chí phấn đấu của giáo viên. Đội ngũ giáo viên của trường không đồng bộ về cơ cấu: Môn thừa, môn thiếu, thiếu giáo viên cốt cán, việc bồi dưỡng cho giáo viên còn là vấn đề lâu dài trong nhiều năm.
III/ Đe xuất một số giải pháp cải tiến hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường THPT Khánh Hưng-Trần Văn Thời-Cà Mau:
1. Giải pháp bồi dưỡng giáo viên thông qua hoạt động dự giờ trên lớp:
- Để công tác dự giờ lên lớp của giáo viên đạt hiệu quả thì yâu cầu người lãnh đạo có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên nắm được các bước, quy trình về tổ chức dự giờ lên lớp. Từ đó cả người dạy lẫn người dự biết được công việc của mình mà chuẩn bị cho chu đáo có hiệu quả.
- Trong quá trình dự giờ lên lớp của giáo viên cần kết hợp nhiều hình thức, phải linh động, nhạy bén tuỳ vào thời gian cụ thể, đối tượng cụ thể, làm sao cho việc dự giờ đánh giá rút kinh nghiệm bản thân mỗi giáo viên rút ra được một cái gì đó có ích cho mình.
- Cần làm cho giáo viên nhận thức đúng đắn về công tác dự giờ đánh giá rút kinh nghiệm là việc làm thường xuyên là nhu cầu của từng giáo viên trong nhà trường, có được như vậy hoạt động chuyên môn của nhà trường mới đi vào chiều sâu, có chất lượng.
- Để giáo viên có đủ điều kiện lên lớp chất lượng, người lãnh đạo quan tâm đến xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ cho dạy học, đặc biệt là thiết bị dạy học. Từng bước có phòng để thiết bị, người quản lí thiết bị, có như vậy thì việc sử dụng đồ dùng dạy học mới đạt kết quả tốt nếu không thiết bị dạy học chỉ tồn tại trong các kho chứa.
- Để đáp ứng xu hướng dạy học bằng phương tiện hiện đại đòi hỏi người lãnh đạo quản lí phải tranh thủ tăng cường quan hệ với chính quyền địa phương, các lực lượng mạnh thường quân. Ngoài ra hàng năm cần tiết kiệm chi tiêu để mỗi năm từng bước mua sắm những thiết bị dạy học hiện đại: Máy tính, máy chiếu, máy photocopy.
- Tăng cường công tác kiểm tra kế hoạch hoạt động của cấp dưới để có chấn chỉnh kịp thời, cần sắp xếp thổ chức hoạt động một cách khoa học, giành nhiều thời gian cho việc kiểm tra đánh giá.
2. Giải pháp bồi dưỡng giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn:
- Không ngừng củng cố tổ chức ở tổ chuyên môn, xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lí cấp tổ có đủ năng lực, bản lĩnh để đáp ứng được nhiệm vụ của mình. Tổ chuyên môn vững mạnh thì hoạt động chuyên môn của nhà trường mới có chiều sâu, chất lượng.
- Phải thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt ở tổ chuyên môn để giáo viên không bị nhàm chán. Trong mỗi buổi họp tổ chuyên môn cần chọn những nội dung trọng tâm để đi sâu vào phân tích, đánh giá, tìm nguyên nhân giải pháp thực hiện: Ví dụ rút kinh nghiệm 1 giờ thao giảng, tìm giải pháp hạn chế học sinh bỏ học, giải pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu kém, phương pháp giảng dạy 1 tiết khó, 1 bài thực hành, ôn tập, cách ra đề thi, đề kiểm tra.
- Xây dựng được nề nếp kĩ cương trong sinh hoạt chuyên môn, đưa vấn đề này vào công tác thi đua, vì thi đua là động lực thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân rất có hiệu quả.
- Cần tính toán sắp xếp lại tổ chuyên môn cho phù hợp, mỗi tổ chỉ nên phụ trách từ 1 đến 2 môn học để sinh hoạt chuyên môn trong tổ đi vào hoạt động theo chiều sâu có chất lượng.
- Cần mở những lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lí tổ chuyên môn từ cấp trường cho tới cấp sở nhằm trang bị chuyên môn nghiệp vụ cho người cán bộ quản lí.
3. Bồi dưỡng giáo viên thông qua hoạt động tự học:
- Phải làm cho giáo viên thấy được tự học là nhu cầu của chính bản thân mình. Nhà trường cần sắp xếp công việc tạo điều kiện để cho giáo viên có nhu cầu được đi học, tất nhiên phải tính toán đến công tác phát triển đội ngũ, chất lượng của nhà trường, các hoạt động của nhà trường phải được tiến hành bình thường, không phải tất cả mọi người có nhu cầu đều được đi học.
- Động viên khuyến khích giáo viên tự học bằng cách tìm hiểu sách báo, tài liệu kham khảo, thông tin trên mạng ở nhà trường có sẵn, không phải chỉ đi học tập trung mới nâng cao được chuyên môn nghiệp vụ, mà học người, học bạn là một trong những phương pháp học rất hiệu quả.
- Cần có những chế độ chính sách kịp thời đối với những người đi học để động viên khích lệ họ, tuy nhiên cho giáo viên thấy được rằng học là cho mình vì vậy không nên đòi hỏi quá về phía nhà trường, xã hội.
- Nhà trường cần tổ chức nhiều hoạt động về chuyên môn, các cuộc thi, giao lưu học hỏi để qua đó giáo viên tự học tập bổ sung những kiến thức cho bản thân mình giúp trong quá trình công tác sau này có hiệu quả tốt hơn.
C. KẾT LUẬN
1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu được:
Công tác bồi dưỡng giáo viên tại trường THPT Khánh Hưng-Trần Văn Thời-Cà Mau trong năm học qua đã đem lại nhiều kết quả tốt. Bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn cần phải giải quyết.
1.1. Những mặt đạt được:
- Hoạt động chuyên môn của nhà trường đã đi vào nề nếp, kỉ cương không còn tình trang lên lớp không có giáo án. Hồ sơ sổ sách chuyên môn có đầy đủ theo quy định và chất lượng hồ sơ sổ sách từng bước tốt hơn. Việc quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường THPT Khánh Hưng-Trần Văn Thời-Cà Mau đã giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên của trường trong nhiều năm qua (từ 1 trường thiếu tới 1/3 giáo viên đến nay trường có đủ giáo viên ở tất cả mọi môn và 100% giáo viên điều đạt chuẩn).
- Công tác xây dựng đội ngũ được quan tâm đã làm cho chất lượng của nhà trường từng bước phát triển.
Năm học
Kết quả lên lớp thẳng (%)
Kết quả tốt nghiệp (%)
THCS
THPT
THCS
THPT
2005-2006
74,46
67,76
98,0
66,7
2006-2007
68,03
61,2
71,54
51,54
2007-2008
85,1
86,0
94,1
84,8
- Công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua hoạt động dự giờ đã chuyển biến được nhận thức về chuyên môn trong đội ngũ cán bộ giáo viên, xây dựng tinh thần, ý thức, trách nhiệm về giờ dạy của giáo viên đứng lớp.
- Công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn tạo điều kiện phát huy được sức mạnh tập thể. Trong tổ chuyên môn giáo viên được thể hiện quyền dân chủ của mình. Chính tổ chuyên môn sẽ là nơi tạo điều kiện để cho giáo viên rèn luyện nâng cao tay nghề tốt nhất.
- Khuyến khích giáo viên tự học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ là việc làm rất cần thiết. Trong xu thế phát triển đa dạng như hiện nay chỉ có tự học mới làm chủ được chuyên môn , làm chủ được kiến thức từ đó khi giải quyết công việc mình đảm nhiệm sẽ được thuận lợi, nhanh chóng đạt hiệu quả cao.
* Nguyên nhân:
- Có được kết quả trên trước hết nhà trường có 1 đội ngũ cán bộ giáo viên năng nỗ, nhiệt tình, có sự đoàn kết nhất trí cao trong các phong trào hành động cách mạng.
- Người Hiệu trưởng luôn năng động, sáng tạo luôn đặt mục tiêu không ngừng xây dựng nhà trường ngày 1 phát triển vững chắc.
- Làm được công việc đó là nhờ có sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo cấp trên, của địa phương và các lực lượng xã hội luôn động viên tinh thần, giúp đỡ về cơ sở vật chất để nhà trường thực hiện nhiệm vụ.
- Công tác bồi dưỡng giáo viên đạt được kết quả trong quá trình chỉ đạo điều hành người quản lí đã có hình thức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm 1 cách kịp thời, kết hợp đưa vào tiêu chí thi đua khen thưởng, đây là biện pháp thúc đẩy sự phát triển của từng cá nhân 1 cách có hiệu quả.
1.2. Tồn tại yếu kém:
- Việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên của nhà trường trong năm học 2007-2008 vừa qua vẫn còn nhiều hạn chế bất cập. Thời gian qua tổ chức bồi dưỡng thông qua hoạt động dự giờ chưa nhiều, chất lượng dạy chưa đáp ứng được mong mổi của giáo viên. Việc tổ chức dự giờ đánh giá rút kinh nghiệm ở 1 số tổ chuyên môn còn mang tính hình thức chưa có chiều sâu dẫn tới lãng phí thời gian.
- Hoạt động chuyên môn ở các tổ chưa có sự đổi mới về nội dung phương pháp hoạt động chủ yếu là sinh hoạt theo khuôn mẫu không thu hút được sự tập trung trí tuệ của giáo viên.
- Năng lực bản lĩnh của cán bộ tổ chuyên môn còn yếu chưa phát huy được hết vai trò của tổ chuyên môn trong việc điều hành, chỉ đạo chuyên môn ở các tổ.
- Về phía lãnh đạo trường còn thiếu công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của giáo viên nhiều khi chưa kịp thời, chưa sâu sát, đôi khi chưa nắm hết được những tâm tư nguyện vọng của giáo viên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc điều hành quản lí đội ngũ trong đơn vị.
- Do đặc thù của nhà trường điều kiện để cho giáo viên tự học chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của giáo viên, đặc biệt điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật của nhà trường còn thiếu thốn mới chỉ đáp ứng được việc dạy-học ở mức tối thiểu. Cơ cấu giáo viên không đồng điều, nhiều môn học chỉ có 1 đến 2 giáo viên, giáo viên trẻ nhiều.
* Nguyên nhân yếu kém:
- Hoạt động bồi dưỡng giáo viên của trường THPT Khánh Hưng năm học 2007-2008 là do: Lực lượng làm công tác kiểm tra, đánh giá còn mỏng. Một bộ phận cán bộ giáo viên do điều kiện gia đình còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không ít đến việc tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Chưa có những chế độ chính sách thích hợp để nhằm động viên, khích lệ những cá nhân có nhiều đóng góp quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường: Người quản lí giỏi, những cá nhân có nhiều thành tích, những giáo viên có trình độ chuyên môn khá, giỏi, người quản lí chưa sử dụng hết năng lực của họ dẫn tới lãng phí hoặc chưa quan tâm đúng mức tới họ từ đó không giữ được lực lượng đội ngũ có chuyên môn tốt.
- Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, trong khi đời sống cán bộ giáo viên còn khó khăn nó đã có tác động rất lớn đến sự đầu tư để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường.
- Sự quan tâm của chính quyền địa phương chưa nhiều cụ thể là chưa có những biện pháp để địa phương hoá, chưa có những biện pháp động viên khích lệ một cách kịp thời.
2. Những bài học kinh nghiệm về quản lí:
- Trước tiên muốn nhà trường phát triển bền vững thì hiệu trưởng phải có tầm nhìn đúng đắn trên cơ sở khoa học, thực tế. Người lãnh đạo phải nhạy bén, sáng tạo thích nghi với mọi điều kiện công việc.
- Trong tất cả các hoạt động quản lí, điều hành kể cả biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thì người Hiệu trưởng phải quyết đoán trên cơ sở thu thập đầy đủ thông tin, có đánh giá một cách đúng mức tình hình thực tế từ đó đưa ra quyết định đạt hiệu quả cao.
- Trong công tác quản lí người lãnh đạo cần phải luôn lắng nghe ý kiến của anh em cán bộ giáo viên, phải đứng trên quan điểm lập trường, công bằng, khách quan, trung thực. Trong quản lí cũng không nên tin tưởng quá về thông tin một chiều từ cá nhân, tập thể nào đó mà phải có bước tiến hành kiểm tra lại thông tin. Vì người hiệu trưởng khi ra một quyết định nó sẽ ảnh hưởng đến cả một tập thể nhà trường.
- Trong quản lí cần phát huy tốt được quy chế dân chủ, có dân chủ thì nội bộ mới đoàn kết cao việc triển khai quyết định sẽ có hiệu quả.
- Người quản lí phải là người ngoại giao giỏi vấn đề này có ý nghĩa quan trọng rất đặc biệt giúp cho nhà trường ở nhiều mặt. Nếu Hiệu trưởng làm tốt được công tác này thì nhà trường sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để đi lên.
- Trong quản lí người lãnh đạo phải là nhà tâm lí, đây là yếu tố tạo nên bầu không khí sư phạm thoải mái cho anh em cán bộ giáo viên thích làm việc, làm việc hăng say, làm việc hết mình đây cũng là một nội dung của cuộc vận động lớn: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Trong công tác bồi dưỡng đội ngũ cần được xác định đây là việc làm thường xuyên liên tục, lâu dài trong nhà trường. Người lãnh đạo phải hết sức linh động để giải quyết công việc1 cách hợp tình, hợp lí.
3. Đề xuất, kiến nghị:
3.1.Đối với trường THPT Khánh Hưng-Trần Văn Thời-Cà Mau:
- Không ngừng quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ ngày 1 lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu giáo dục hiện nay.
- Có sự đầu tư, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác mũi nhọn, bố trí sắp xếp công việc cơ quan khoa học, hợp lí, tạo mọi điều kiện để cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3.2. Đối với Phòng Giáo dục đào tạo, Sở Giáo dục đào tạo
- Quan tâm đầu tư chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật đối với 1 trường vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt chú ý đến khâu phân công giáo viên cho nhà trường.
- Tạo điều kiện mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để giáo viên tham gia nhằm mục đích bỗ sung, củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề.
3.3. Đối với chính quyền địa phương:
- Đảm bảo về an ninh trật tự khu vực xung quanh trường nhằm đáp ứng cho việc dạy, học. Tạo điều kiện để nhà trường có chủ quyền về đất đai.
- Có chế độ chính sách nhằm thu hút đội ngũ cán bộ giáo viên năng lực làm việc, phục vụ tại quê hương lâu dài./.
TÀI LIỆU KHAM KHẢO
1. Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
2. Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.
3. Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD-ĐT ngày 2 tháng 4 năm 2007.
4. Giáo trình nghiệp vụ quản lí trường phổ thông (đề tài B 2004-54-03) của Trường cán bộ quản lí Giáo dục và Đào tạo II.
5. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Hiệu trưởng.
PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
- Tên đề tài: Hiệu trưởng tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường THPT Khánh Hưng – Trần Văn Thời – Cà Mau năm học 2007 – 2008.
- Tác giả: Nguyễn Bá Khoa
Tổ chuyên môn
Trường THPT Khánh Hưng
Nội dung
Xếp loại
Nội dung
Xếp loại
- Đặt vấn đề:
- Biện pháp:
- Kết quả phổ biến ứng dụng
- Tính khoa học
- Tính sáng tạo
- Đặt vấn đề:
- Biện pháp:
- Kết quả phổ biến ứng dụng
- Tính khoa học
- Tính sáng tạo
Xếp loại chung:
 Ngày 14 tháng 03 năm 2009
 Tổ trưởng chuyên môn
Xếp loại chung:
 Ngày 14 tháng 03 năm 2009
 Thủ trưởng đơn vị
Căn cứ kết quả xem xét, thẩm định của Hội đồng khoa học ngành GD & ĐT cấp tỉnh; Giám đốc Sở GD & ĐT Cà Mau thống nhất công nhận SKKN và xếp loại:..
 Ngày.tháng..năm 200
GIÁM ĐỐC

File đính kèm:

  • docSKKN -NGUYEN BA KHOA.doc
Sáng Kiến Liên Quan