Một số biện pháp quản lý công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Cự Đồng - Thanh Sơn - Phú Thọ

* Về phẩm chất chính trị: Là một tập thể sư phạm khá đông so với các trường miền núi khác trong huyện nhưng tập thể giáo viên trường trung học cơ sở Cự Đồng là tập thể mạnh, kỉ cương nề nếp trong sinh hoạt và công tác có lập trường tư tưởng vững vàng, thấm nhuần quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng , chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước.

* Về hoạt động chuyên môn:

 - Giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, soạn giáo án đúng quy định có trước một tuần, đủ kiến thức, đủ các bước theo quy định của chương trình.

 - Giáo viên tích cực tham gia mọi hoạt động về chuyên môn như thi giáo viên giỏi, thực tập thao giảng. Các cuộc thi đều khuấy động được phong trào thi đua, rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ.

 - Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các tiết học được giáo viên thực hiện một cách nghiêm túc như quy chế chuyên môn.

 - Các tổ, nhóm chuyên môn, các cá nhân trên cơ sở khảo sát xây dựng chỉ tiêu bộ môn và các giải pháp thực hiện.

 

doc23 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 2223 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Một số biện pháp quản lý công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Cự Đồng - Thanh Sơn - Phú Thọ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iêu bộ môn và các giải pháp thực hiện.
- Duy trì tốt các hoạt động của tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn theo lịch hàng tuần, hàng tháng, hàng kỳ. Thực hiện phản ánh hoạt động chuyên môn của tổ viên cho Ban chuyên môn theo quy định để có biện pháp uốn nắn kịp thời.
	- Ban chuyên môn nhà trường hoạt động với ban giám hiệu theo quy định.
	- Ban chuyên môn nhà trường kết hợp chặt chẽ với các tổ trưởng chuyên môn, ban chấp hành công đoàn nhà trường, với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức phong trào thi đua “ Hai tốt” theo các chủ đề hàng năm và sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết một cách nghiêm túc do vậy hiệu quả chất lượng được nâng lên một phần tạo điều kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm đạt được chỉ tiêu chuyên môn đề ra. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, thi giáo viên giỏi cấp trường, tham dự thi giáo viên giỏi cấp huyện.
	- Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm được quan tâm và thực sự có hiệu quả trong việc vận dụng vào hoạt động giảng dạy và quản lý nhà trường góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Từ chất lượng đội ngũ và công tác quản lý đội ngũ của nhà trường như vậy dẫn đến thực trạng về chất lượng giáo dục học sinh của nhà trường như sau:
	+ Xếp loại về hạnh kiểm:
Năm học
Tổng số
học sinh
Loại tốt
Loại khá
Loại Tb
Sl
%
Sl
%
Sl
%
2012-2013
205
137
66,8
55
26,8
14
6,4
2013-2014
197
138
70,1
53
26,9
6
3,1
 + Xếp loại về học lực:
Năm học
Tổng số
học sinh
Loại giỏi
Loại khá
Loại Tb
Sl
%
Sl
%
Sl
%
2012-2013
205
16
7,8
72
35,1
111
54,2
2013-2014
197
22
11,2
69
35,3
101
51,3
+ Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2014-2015: Có 01 giải trong đó giải ba: 01 h/s Môn Lịch sử.
	Bên cạnh các ưu điểm trong hoạt động về công tác chuyên môn đó là qua trình dạy và học thì nhà trường cũng không tránh khỏi những thiếu sót, tồn tại trong những năm học vừa qua như sau:
	+ Một số giáo viên chưa thực sự đổi mới phương pháp dạy học, chưa phát huy tính tích cực của của học sinh. Phương pháp đổi mới chậm, giảng dạy theo lối áp đặt học sinh thụ động tiếp thu bài. Giáo án soạn chưa khoa học, chưa thể hiện được hoạt động của thầy và trò.
	+ Một số giáo viên kiến thức mở rộng và nâng cao của chương trình còn rỗng và hổng nên chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi còn yếu, kết quả đạt thấp.
PHẦN II- BIỆN PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HOC CƠ SỞ:
	Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, phát triển giáo dục đào tạo. Giáo dục và đào phải có trách nhiệm bồi dưỡng nguồn nhân lực có đủ trình độ đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển hiện nay.
	Để thực hiện mục tiêu trên ngành giáo dục cần tập trung “ Nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng giáo viên cho hệ thống giáo dục”. Vì vậy là cán bộ quản lý cần phải quan tâm đến các biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng , trình độ cho đội ngũ giáo viên. Vấn đề này đã được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và đề cập tới.
1/ Đội ngũ là gì ?
	Theo từ điển tiếng Việt (NXB VHTT-1999) đội ngũ là tập hợp số đông người cùng chức năng, nghề nghiệp, hợp thành lực lượng hoạt động trong tổ chức.
	Đội ngũ của một tổ chức là nguồn nhân lực trong tổ chức đó. Chính vì vậy, các đặc trưng về phát triển đội ngũ gắn liền với đặc trưng phát triển của tổ chức nói chung và đặc trưng của công tác cán bộ nói riêng.
	Đội ngũ trong trường trung học cơ sở là nguồn nhân lực của nhà trường bao gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong trường. Xây dựng và phát triển đội ngũ trong trường trung học cơ sở là một biện pháp của người quản lý nhằm xây dựng đội ngũ đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tế xã hội của đất nước, yêu cầu phát triển của giáo dục nói chung và yêu cầu phát triển của nhà trường trung học cơ sở nói riêng. Mục tiêu đó biểu hiện cụ thể:
	- Số lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đủ và đồng bộ.
	- Năng lực của đội ngũ nói chung và của từng thành viên nói riêng, đảm bảo được chất lượng và hiệu quả các hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ .
	- Mọi thành viên trong nhà trường đoàn kết, thống nhất để thực hiện mục tiêu chung của nhà trường.
Đối với trung học cơ sở, giáo dục có nhiệm vụ, tạo điều kiện cho sự phát huy năng lực của mỗi học sinh, giúp học sinh có những hiểu biết về kỹ thuật, chú trọng hướng nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân luồng sau trung học cơ sở, để học sinh vào đời hoặc chọn ngành nghề học tiếp sau khi tốt nghiệp. Đối tượng lao động sư phạm của giáo viên trung học cơ sở là học sinh ở lứa tuổi từ 11-16 tuổi, có sự phát triển cao về tâm lý, sinh lý. Học sinh có nhu cầu cao về trí tuệ và tình cảm của người thầy, nếu không tính đến những nét đặc trưng về tâm lý lứa tuổi thì không thể nào tổ chức một cách có hiệu quả hoạt động đa dạng của nhà trường. Để đáp ứng yêu cầu này, người giáo viên cần có những kiến thức chuyên môn sâu rộng và có kiến thức về tâm lý học, giáo dục học.
Phương tiện lao động của giáo viên đó là nhân cách người thầy cùng với các thiết bị dạy học trong đó nhân cách người thầy có vai trò quan trọng nhất. Giáo viên tác động đến học sinh bằng lời nói, bằng tấm gương, bằng sự thuyết phục, cảm hóa, bằng sự rèn luyện. Chỉ có thật tâm vì trò, và thành thạo về phương pháp thì lao động sư phạm của người thầy mới có hiệu quả.
Lao động sư phạm của giáo viên trung học cơ sở mang đặc thù về đối tượng, phương tiện, thời gian và sản phẩm lao động. Lao động sư phạm của người giáo viên hết sức phức tạp, tinh tế, đầy khó khăn và có một sứ mạng hết sức nặng nề là đào tạo thế hệ tương lai, nguồn nhân lực cho đất nước. Vì vậy đòi hỏi giáo viên trung học cơ sở cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình, có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, không ngừng học tập, bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2/ Chất lượng đội ngũ:
- Người giáo viên trung học cơ sở cần phải đạt một số yêu cầu cơ bản sau:
	- Nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống tổ chức của nhà trường trung học cơ sở.
	- Có trình độ chuyên môn khá, giỏi và năng lực sư phạm tốt.
	- Có kỹ năng giao tiếp với học sinh và phụ huynh học sinh phù hợp với tâm lý lứa tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo.
	- Nắm vững lý luận sư phạm, biết vận dụng phương pháp giáo dục cá biệt và tập thể vào tổ chức và giáo dục học sinh, có kinh nghiệm thực tế, biết cách giáo dục đối với từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.
	- Là người có tư cách đạo đức tốt, là tấm gương cho học sinh noi theo.
	- Có khả năng văn nghệ, thể thao, hoạt động tích cực công tác phong trào bề nổi và thu hút học sinh cùng tham gia.
	- Là người biết hoạt động xã hội, động viên, lôi cuốn học sinh vào phong trào đó, biết rèn luyện cho học sinh, định hướng cho học sinh về nghề nghiệp để có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.
	- Đội ngũ giáo viên là nguồn nhân lực của ngành, là nguồn lực quý báu và có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo chuyên ngành và được quy định rõ ở Điều 61 của Luật giáo dục.
3/ Bồi dưỡng đội ngũ là gì?
	- Bồi dưỡng đội ngũ là xây dựng đội ngũ vững mạnh có phẩm chất, có tài năng hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Xây dựng đội ngũ có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng giáo dục ở bậc THCS và sự phát triển của nhà trường.
4/ Tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển đội ngũ ở trường THCS:
	4.1- Xây dựng và phát triển đội ngũ là thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Đảng về giáo dục.
	4.2- Xây dựng và phát triển đội ngũ là đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành giáo dục nói chung và nhu cầu phát triển của giáo dục trung học cơ sở nói riêng.
Giáo dục trung học cơ sở là cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đội ngũ giáo viên trung học cơ sở là lực lượng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục, đảm bảo mọi thành công của chủ trương đổi mới giáo dục, đồng thời là người trực tiếp thực hiện mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở. 
4.3- Xây dựng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển của từng trường trung học cơ sở.
Đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện mục tiêu, kế hoạch giảng dạy giáo dục của nhà trường, là người tạo nên uy tín, chất lượng và hiệu quả của nhà trường.
	4.4- Xây dựng và phát triển đội ngũ là đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi cá nhân giáo viên.
	- Đặc điểm lao động sư phạm đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thường xuyên học tập rèn luyện, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
	- Nhu cầu phát triển là một trong những nhu cầu cơ bản của mỗi con người.
	4.5- Xây dựng và phát triển đội ngũ là đáp ứng nhu cầu của học sinh.
	- Toàn xã hội, ngành giáo dục, các bậc cha mẹ học sinh đều đặt niềm tin, niềm hy vọng vào các thầy cô giáo trung học cơ sở trong việc giáo dục con em mình để hoàn thành học vấn, hoàn thiện nhân cách để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.
5/ Nội dung bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên THCS.
	5.1- Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị:
	- Bồi dưỡng tư tưởng chính trị nhằm nâng cao nhận thức về thế giới quan, nhân sinh quan của người giáo viên nhằm tạo ra sự nhạy bén, sự mẫn cảm và khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
	5.2- Bồi dưỡng kiến thức:
	Bồi dưỡng cho giáo viên nắm vững kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến các môn học trong chương trình THCS để dạy được tất cả các khối lớp trong nhà trường đáp ứng yêu cầu của đối tượng học sinh.
	5.3- Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên
Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cụ thể là: Kỹ năng lập kế hoạch dạy học.
	Trên đây là một số biện pháp về xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường trung học cơ sở.
PHẦN III: HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS CỰ ĐỒNG
1/ Bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong cho đội ngũ giáo viên
	Ngay từ đầu các năm học Ban giám hiệu trường đã tổ chức và triển khai cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường học tập các văn bản, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
	Học tập nắm bắt nhiệm vụ chính trị của năm học, Luật giáo dục sửa đổi, điều lệ trường THCS, pháp lệnh công chức.
	Tổ chức cho toàn thể cơ quan học tập, nghiên cứu các chuyên đề của tư tưởng Hồ Chí Minh.
	Mục tiêu đặt ra: 100% cán bộ giáo viên nhà trường có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ khi tổ chức phân công.
2/ Phân công lao động cho đội ngũ giáo viên
	- Điều tra nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên nhà trường về:
	 + Trình độ chuyên môn.
	 + Năng lực chuyên môn.
	 + Thời gian công tác.
	 + Hoàn cảnh gia đình.
- Căn cứ trình độ và năng lực chuyên môn phân công giảng dạy hợp lý.
	- Căn cứ thực trạng đội ngũ lập kế hoạch phát triển, đào tạo và bồi dưỡng.
3/ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
	- Ban giám hiệu nhà trường cùng với các tổ chuyên môn trước hết phải nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn để nâng chất lượng giáo dục cao hơn, có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và thi đỗ vào các trường THPT trong tỉnh cao hơn.
	- Nhà trường phải đề ra chỉ tiêu cụ thể về công tác bồi dưỡng đối với mỗi giáo viên theo kỳ, năm học.
	- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thông qua các chuyên đề như chuyên đề: Đổi mới phương pháp; Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh; Chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục.
	- 100% cán bộ giáo viên tham gia tập huấn chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ do Sở GD&ĐT tổ chức.
	- Bồi dưỡng cho giáo viên năng lực tiếp cận những đổi mới và phát triển của khoa học giáo dục, khoa học có liên quan đến môn học, năng lực khai thác và ứng dụng CNTT vào giảng dạy, quản lý giáo dục ở trường THCS.
	- Tổ chức cho giáo viên sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm bộ môn, dự giờ thăm lớp đồng nghiệp hàng tuần, hàng tháng theo quy định.
	- 100% CBGV tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, khai thác triệt để đồ dùng trong dạy học, chống dạy chay. Đây là một tiêu chí để xét thi đua cuối năm.
	- Tiếp tục tạo điều kiện, động viên, khuyến khích giáo viên đi học đạt chuẩn, trên chuẩn, nâng dần tỷ lệ giáo viên có trình độ sau đại học.
4/ Tổ chức kiến tập, thực tập và thao giảng.
	- Kiến tập được quy định theo thống nhất của ban chuyên môn: 01 tiết/ tuần đối với giáo viên hết tập sự; 02 tiết/ tuần đối với giáo viên tập sự và giáo viên hợp đồng.
	- Thực tập, ít nhất 01 tiết/ giáo viên trong một năm học và đăng ký theo kỳ.
	- Thao giảng từ 1-2 tiết/ tổ trong năm học, các giờ thao giảng 100% giáo viên trong tổ đi dự giờ. Tất cả các giờ thực tập, thao giảng đều được trao đổi, rút kinh nghiệm, xếp loại.
5/ Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ.
	- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cùng tổ trưởng chuyên môn chỉ đạo kế hoạch cụ thể từng tuần, từng tháng, trước mắt cần tập trung để bồi dưỡng cho giáo viên nắm chắc nội dung chương trình giảng dạy từng môn học, từng khối và những điều chỉnh của môn học.
	- Các tổ, nhóm chuyên môn sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề hoặc tập trung vào trao đổi kiến thức, phương pháp, thiết kế bài dạy...nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp.
	- Đầu các tuần tổ trưởng chuyên môn ký, kiểm tra việc soạn giáo án, cuối tháng có sơ kết đánh giá, báo cáo hoạt động chuyên môn cho BGH. 
6/ Tổ chức giao lưu học hỏi.
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học.
	- Tổ chức hội thảo về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu 
7/ Tổ chức thi giáo viên giỏi.	
	- Ngay đầu năm học ban giám hiệu cùng tổ trưởng chuyên môn nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường; cấp huyện. Lập danh sách cử giáo viên tham gia.
	- Nhà trường tổ chức thi giáo viên giỏi, thi sử dụng đồ dùng dạy học vào các dịp: 20/11; 22/12; 8/3; 26/3.
8/ Tổ chức kiểm tra, đánh giá.
	- Trong hoạt động giáo dục ở trường THCS, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá giáo viên là việc làm thường xuyên liên tục. Việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá và xếp loại giáo viên phải công khai chính xác.
	- Kiểm tra xong phải lập hồ sơ theo quy định, nhận xét, rút kinh nghiệm cho giáo viên để giáo viên thấy được ưu khuyết điểm từ đó có hướng phấn đấu.
9/ Thi đua khen thưởng.
	- Hàng tháng BGH, tổ chuyên môn phải có sổ theo dõi xếp loại giáo viên hàng tháng và được công khai hóa trong buổi họp cơ quan.
	- Mỗi đợt thi đua đều có đánh giá, tổng kết. Việc khen thưởng phải kịp thời, công khai, dân chủ mới phát huy tác dụng tích cực.
	- Cuối năm việc xét danh hiệu thi đua khen thưởng phải công bằng mới động viên được tinh thần làm việc của giáo viên.
10/ Tạo điều kiện về cơ sở vật chất.
	- BGH nhà trường mua sắm thêm tài liệu, các trang thiết bị dụng cụ, đồ dùng phục vụ giảng dạy, học tập.
	- Duy trì hoạt động của thư viện, xây dựng thư viện điện tử đưa vào sử dụng. Tham mưu cho Phòng GD&ĐT, cấp vốn xây dựng thêm phòng nghe nhìn.
11/ Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giáo viên.
	- Việc quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên là việc làm hết sức cần thiết.
	- BGH nhà trường phối hợp cùng công đoàn và các đoàn thể khác trong nhà trường giúp nhau làm kinh tế, động viên thăm hỏi kịp thời thực hiện phương châm “ lá lành đùm lá rách ” tạo không khí vui tươi phấn khởi tốt cho nhà trường.
12/ Cán bộ quản lý phải rèn luyện bản thân thực sự giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực quản lý.
	- BGH trường THCS Cự Đồng hiện nay có: 03 đồng chí trong đó: 03 đồng chí đã học xong lớp trung cấp lí luận chính trị.
	- BGH nhìn chung có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và quản lý tốt.
	- Để làm tốt các công việc trên người cán bộ quản lý phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Người cán bộ phải thấy được những mặt mạnh của giáo viên để phát huy, những mặt tồn tại để khắc phục qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
	- Người cán bộ quản lý phải có con mắt nhận xét, đánh giá sự việc cụ thể một cách khách quan, tránh hách dịch, thích xu nịnh, xa rời quần chúng, nặng về lối sống thực dụng coi trọng vật chất...dẫn đến gây mất đoàn kết trong cơ quan.
	- Người cán bộ quản lý phải tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, lắng nghe ý kiến giáo viên, thực sự dân chủ trong cơ quan....để có những điều chỉnh trong quá trình làm việc, như vậy người cán bộ quản lý mới làm tốt công việc được giao.
 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. 
 - Thực tế cho thấy. Qua sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh rất say mê hứng thú học tập, học sinh tích cực thảo luận tự phát hiện những kiến thức để xây dựng bài, góp phần cho tiết học thêm sinh động. Trong quá trình học tập, giáo viên tự đánh giá cái đúng, cái sai, phân tích được những tình huống có vấn đề để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Bằng việc áp dụng Biện pháp quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THCS Cự Đồng, chính là nơi phát hiện ra năng lực chuyên môn của giáo viên, rèn luyện được phẩm chất, nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, đủ đáp ứng nhu cầu cần thiết trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
 - Hiệu quả của Biện pháp quản lí nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THCS Cự Đồng từ năm 2012-2013 luôn đạt và vượt chỉ tiêu:
 + Năm học: 2012-2013 số giáo viên giỏi cấp trường đạt 80,7 %.
 + Năm học: 2013-2014 số giáo viên giỏi cấp trường đạt 85 %. 
 + Học kì I Năm học: 2014- 2015 số giáo viên giỏi cấp trường đạt 88 %.
Các danh hiệu thi đua cuối năm học đã được tăng lên, như vậy công tác phát triển đội ngũ và nâng cao hiệu quả là có tiến triển, như vậy tôi vận dụng phương pháp này để vận dụng vào đơn vị là rất phù hợp.
PHẦN III: KẾT LUẬN
1/ Kết luận
Xuất phát từ cơ sở lý luận của đề tài và quá trình nghiên cứu, điều tra thực tiễn đề tài đã xây dựng được một số biện pháp quản lý công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nói chung và đội ngũ giáo viên trường THCS Cự Đồng -Thanh Sơn - Phú Thọ nói riêng, đã giúp tôi tìm ra những biện pháp quản lý để xây dựng và và phát triển đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của xã hội. 
Đây là việc làm khó khăn đòi hỏi những biện pháp phải toàn diện và tổng hợp, đòi hỏi những phẩm chất của người lãnh đạo và phụ thuộc vào nhiều yếu tố ở trong và ngoài nhà trường, ngoài tầm tay của người cán bộ quản lý nhất là trong thế giới hiện đại, tác động của nền kinh tế thị trường. Dù sao vai trò của cán bộ quản lý trong việc xây dựng tập thể sư phạm là rất quan trọng, với điều kiện nhất định người Cán bộ quản lý phải có một bản thiết kế xây dựng, phát triển đội ngũ tốt. Nhưng từ thiết kế đến thi công là một khoảng cách, khoảng cách đó ngắn hay dài tùy thuộc vào người cán bộ quản lý có đủ bản lĩnh, năng động để điều hành và giải quyết mọi công việc một cách thuận lợi nhất.
2/ Những đề xuất và kiến nghị
	- BGH nhà trường cần quan tâm thực hiện tốt các biện pháp về xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên dể đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay.
	- Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, tổ chuyên môn và đội ngũ giáo viên về lý luận chính trị, khuyến khích giáo viên đào tạo sau Cao đẳng.
 Cự Đồng, ngày 28 tháng 01 năm 2015
 Người viết
 Nguyễn Tiến Luyện
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1) Nghị quyết TW Đảng khóa VIII.
2) Nghi quyết 40 của Quốc hội khóa X.
	3) Điều lệ trường THCS- NXBGD Hà Nội.
	4) Luật giáo dục-NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2005.
	5) Bài giảng xây dựng và phát triển đội ngũ trong trường THCS- 
TS Nguyễn Phúc Châu.
	6) Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục(phần 1-Học viện QLGD)
	7) Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục(phần 2-Học viện QLGD)
	8) Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục(phần 3-Học viện QLGD)
	9) Kế hoạch năm học 2012-2013 trường THCS Cự Đồng - Thanh Sơn-
 Phú Thọ. 	
10) Kế hoạch năm học 2013-2014 trường THCS Cự Đồng – Thanh Sơn- 
Phú Thọ.
11) Kế hoạch năm học 2014-2015 trường THCS Cự Đồng – Thanh Sơn- 
 Phú Thọ
 12) Báo cáo tổng kết năm học: 2012-2013, 2013-2014, của Trường THCS 
Cự Đồng - Thanh Sơn- Phú Thọ.

File đính kèm:

  • docDe_tai_SKKN_cong_tac_Quan_ly_truong_hoc.doc
Sáng Kiến Liên Quan