Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

 Sự nghiệp giáo dục đào tạo luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt chú trọng và quan tâm hàng đầu trong đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó cũng đã khẳng định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ II BCH Trung ương Đảng khóa VIII Đảng đã khẳng định.

 “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong giai đoạn đổi mới, Ban bí thư TW Đảng đã có Chỉ thị 40 – CT/TW ngày 15 thánh 6 năm 2004 về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết, là nhân tố có tính quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn hiện nay.

 Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,là nền tảng quan trong trong việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Vì vậy việc chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà trường, của mỗi gia đình và của toàn xã hội. Trong đó Trường mầm non là môi trường thuận lợi nhất để trẻ phát triển một cách toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho trẻ. Bởi đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục. Muốn vậy, cần có đội ngũ nhà giáo đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn , giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, yêu nghề, mến trẻ , tập thể sư phạm nhà trường phải đoàn kết thống nhất, có tình thương yêu, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, luôn có ý thức phấn đấu , rèn luyện học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như năng lực công tác. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

 

doc14 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 4662 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viên trong trường mầm non” làm đề tài nghiên cứu của mình trong năm học 2012 – 2013. 
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Như chúng ta đã biết Ngành học Mầm non là bậc học đầu tiên là nền móng sơ khai của hệ thống giáo dục quốc dân. Song việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên lại càng quan trọng hơn, quyết định hơn, làm đòn bẩy để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Do đó việc xây dựng bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên với phương châm là yêu nghề mến trẻ và thực sự là người mẹ hiền thứ hai của trẻ. Để đạt được mục tiêu trên chúng ta phải xây dựng được một đội ngũ giáo viên vững mạnh, một đội ngũ cán bộ quản lý giỏi có như vậy với đáp ứng được yêu cầu của giáo dục hiện nay. Đó chính là tập thể sư phạm của nhà trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng vừa “ Hồng” vừa “chuyên” Tập thể sư phạm bao gồm cán bộ quản lý và giáo viên, trong đó giáo viên là lực lượng chủ yếu vì đó là người trực tiếp tổ chức quá trình giáo dục phải có những thành viên trong tập thể sư phạm gắn bó với nhau, phải có lý tưởng chung, tinh thần trách nhiệm chung trước thế hệ trẻ, với những tình cảm đẹp đẽ đó các cán bộ giáo viên động viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Việc xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên vững mạnh là việc làm rất cần thiết , thường xuyên và liên tục. Vì đội ngũ giáo viên là người quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ Mầm non.
II, THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU :
1, Thuận lợi:
 Trường mầm non Ba Đình nằm ngay Phường trung tâm văn hóa chính trị của Thị xã Bỉm Sơn. Trong những năm qua nhà trường đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục & Đào tạo đặc biệt là tổ chuyên môn Ngành học Mầm non , được các ban ngành của địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của hội cha mẹ học sinh mà nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ .
 - Nhà trường có đội ngũ giáo viên trình độ trên chuẩn cao, nhiệt tình chịu khó , ham học hỏi , có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề mến trẻ.
2, Khó khăn:
- Một số giáo viên trẻ mới vào ngành nên chưa linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ.
- Nhà trường còn thiếu một số phòng chức năng nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Hiện nay nhà trường còn 7 giáo viên chưa được UBND Thị xã ký hợp đồng lao động nên chưa yên tâm công tác.
3, Kết quả thực trạng:
Năm học 2012 -2013 Trường mầm non Ba Đình có tổng số CBGV- NV: 33 đồng chí.
(Trình độ chuyên môn: ĐH: 13 đồng chí ; CĐ: 7 đồng chí ; TC: 13 đồng chí).
Trong đó: BGH : 3 đồng chí ; Trình độ : ĐH: 3 đồng chí; Biên chế : 3 đồng chí
Giáo viên: 24 đồng chí ; Biên chế: 22 đồng chí; HĐ: 3 đồng chí
Trình độ : ĐH: 9 đồng chí; CĐ: 7 đồng chí ; Trung cấp: 9 đồng chí
Nhân viên: 6 đồng chí ; BC: 1 đồng chí( Kế toán); HĐ: 4 đồng chí ( 4 nhân viên dinh dưỡng; 1 nhân viên y tế)
Trình độ : ĐH: 1 đồng chí; TC: 5 đồng chí
 Đầu năm học qua kiểm tra dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên cho thấy kết quả như sau:
T/S giáo viên - NV
Kết quả đầu năm học 2012 -2013
Giỏi
Khá
TB
30
12
15
3
 	Với những kết quả như trên tôi rất băn khoăn trăn trở. Từ những băn khoăn trăn trở đó tôi đã mạnh dạn tìm ra một số biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường nhằm đáp ứng được với những yêu cầu đổi mới hiện nay.
III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1, Các giải pháp:
- Giải pháp 1: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên.
- Giải pháp 2: Xây dựng mối đoàn kết trong đội ngũ cán bộ giáo viên.
- Giải pháp 3: Sắp xếp bố trí cho giáo viên phù hợp với năng lực chuyên môn.
 - Giải pháp 4:Chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Giải pháp 5: Công tác kiểm tra đáng giá .
- Giải pháp 6: Công tác thi đua khen thưởng.
2, Các biện pháp tổ chức thực hiện:
2.1. Biện pháp 1: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên.
	Thông qua các đợt học tập chính trị, Nghị quyết , nhà trường đã giáo dục, bồi dưỡng cho giáo viên nhận thức được vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên trong giai đoạn mới. Cụ thể nhà trường đã tổ chức cho CBGV học tập, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước về giáo dục đào tạo, phân công đảng viên chịu trách nhiệm lãnh đạo các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, Công đoàn. Mỗi Đảng viên đều nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu , giúp đỡ quần chúng về mặt tư tưởng chính trị cũng như các hoạt động khác. Thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống giúp cho giáo viên tin tưởng vào chủ trương đường lối chính sách của Đảng về công tác giáo dục. Từ đó giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề nghiệp, luôn bám trường, bám lớp , có lòng yêu nghề mến trẻ, ý thức trách nhiệm của người giáo viên được nâng cao. Tích cực tham gia phong trào “ Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” . Từ những hoạt động trên, nhận thức của giáo viên được nâng lên rõ rệt, có những đồng chí cán bộ giáo viên trước đây có những tư tưởng tự ti, mặc cảm, không có động cơ phấn đấu. Nay nhận thức và quan điểm thay đổi hẳn đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua. Nhất là đối với những giáo viên trẻ mới vào ngành đã xác định được được nhiệm vụ của mình trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Kết quả trong năm học đã bình xét được 3 đoàn viên xuất sắc tham gia học lớp đối tượng Đảng và 1 đông chí đề nghị Đảng bộ Phường đang chuẩn y kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
2.2. Biện pháp 2:Xây dựng mối đoàn kết trong đội ngũ Cán bộ giáo viên:
Trong sự nghiệp giáo dục, Lênin đã nói: “Sự nhất trí trong một tập thể sư phạm la yếu tố quyết định mọi sự thành công trong nhà trường”. Do đó, muốn xây dựng tập thể đoàn kết, thì mỗi đồng chí trong BGH nhà trường phải là trung tâm xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. Xác định được yêu cầu trên, BGH phải thực sự gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt, đầu tư nghiên cứu để tạo được niềm tin thật sự của tập thể, luôn gần gũi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng giáo viên để có những giúp đỡ, giải quyết phù hợp, chân tình, giải toả những mâu thuẫn vướng mắc . Phối hợp với các đoàn thể trong trường, địa phương để làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng đơn vị thực sự là tổ ấm, trao đổi giúp đỡ nhau trong công tác, trong chuyên môn và trong đời sống để từ đó tình cảm gắn bó yêu thương giúp cho giáo viên yên tâm công tác. Để làm được việc trên, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng giúp đỡ những khó khăn vưỡng mắc của cán bộ , giáo viên trong công tác, đời sống, biết lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng giáo viên qua đồng nghiệp, qua các đợt kiểm tra, qua các lớp bồi dưỡng hay gặp mặt, tôi vẫn thường xuyên quan tâm nhất là đối với những giáo viên trẻ mới vào trường vì những giáo viên đó chưa quen với các mối quan hệ tập thể trong nhà trường, chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động tập thể . Do đó mà tôi càng gần gũi để có những giúp đỡ phù hợp tạo thành một tập thể yêu thương, thân thiện, tôn trọng nhau, cùng chung sức và hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy mà đội ngũ giáo viên nhà trường đã trở thành một khối đoàn kết thống nhất.
2.3. Biện pháp 3. Sắp xếp bố trí cho đội ngũ giáo viên phù hợp với năng lực chuyên môn.
	Sau khi điều tra tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, BGH căn cứ vào năng lực của mỗi giáo viên để phân công sắp xếp đúng người, đúng việc, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, sức khỏe, tuổi đời , tuổi nghề . Vì vậy nhà trường đã phân công giáo viên hợp lý cho từng nhóm lớp tạo điều kiện cho giáo viên phát huy được hết khả năng , năng lực sở trường của mình. Đồng thời từ đó phát huy được sự sáng tạo của mỗi giáo viên trong quá trình công tác. Tôi đã tham mưu cho đồng chí Hiệu trưởng ra quyết định chọn cử giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có uy tín làm tổ trưởng chuyên môn, dạy lớp điểm của nhà trường. Đồng thời để thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi , nhà trường đã chọn những giáo viên đã nhiều năm công tác, có trình độ trên chuẩn, có năng lực chuyên môn vững vàng dạy lớp Mẫu giáo 5 tuổi. Còn đối với các nhóm lớp từ Nhà trẻ đến lớp Mẫu giáo 4 tuổi nhà trường đã phân công giáo viên lâu năm có kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ và đồng chí mới vào ngành vào một lớp để giáo viên trẻ có điều kiện học hỏi về công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
2.4. Biện pháp 4.Chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
	Ban giám hiệu nhà trường đã xác định rõ, giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, có thầy giỏi mới có trò giỏi. Vì vậy để chất lượng giáo dục toàn diện cho các cháu thì rất khoát đòi hỏi chất lượng phải được nâng lên toàn diện. Khi chỉ đạo công tác này Ban giám hiệu lên kế hoạch cụ thể về chỉ đạo chuyên môn hàng năm, hàng tháng, hàng tuần...yêu cầu mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ chi tiết. Đồng thời các tổ đều phải có kế hoạch hoạt động chuyên môn cụ thể, kế hoạch phải được nhà trường phê duyệt mới được thực hiện. 
	Để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhất là cho giáo viên trẻ mới vào ngành được tốt nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn ngay từ đầu năm học. Chỉ đạo phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng tích cực, lấy trẻ làm trung tâm, cô giáo là người hướng lái và đặc biệt là phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là “Học bằng chơi - Chơi mà học”. Tham gia học tập ở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuyên đề do Phòng giáo dục tổ chức.
	Công tác tự học tự bồi dưỡng cần được chú trọng, quan tâm để giáo viên có điều kiện nâng cao trình độ, do đó nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên đi học nần cao trình độ trên chuẩn . Vì vậy năm học 2012 – 2013 nhà trường có đội ngũ CBGV đạt trình độ trên chuẩn là 61% và hiện nay có 9 đồng chí đang theo học các lớp Đại học tại chức. Ngoài những lớp nâng cao về nghiệp vụ, chuyên môn mà giáo viên đi học, mỗi cán bộ giáo viên đều cần phải học và tự học, tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy mà tôi đã đăng ký mua các loại tài liệu giành cho giáo viên, tập san, báo chí để giáo viên tự nghiên cứu. Cũng từ việc tự học, tự bồi dưỡng này. Bản thân tôi đã tham mưu với đồng chí Hiệu trưởng phân công giáo viên có năng lực giỏi kèm thêm giáo viên có năng lực chuyên môn còn hạn chế, giáo viên lâu năm kèm giáo viên mới vào ngành. Việc thực hiện phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp đối với những giáo viên năng lực còn hạn chế, giáo viên mới tuyển trong năm tôi đã chú trọng bồi dưỡng thêm về phương pháp giảng dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục. Hàng tháng tôi đã dành nhiều thời gian để dự giờ thăm lớp góp ý cho giáo viên, đối với giáo viên lâu năm có năng lực chuyên môn vững vàng thì tôi dự 1 tiết / tháng còn đối với những giáo viên mới năng lực hạn chế thì tôi đã dự 2 -3 tiết / tháng. Sau những tiết dạy tôi đã góp ý bổ sung rút kinh nghiệm cho giáo viên chỉ rõ cho giáo viên thấy được những gì đã làm được, những gì chưa làm được. Đồng thời hàng tháng tôi đã chỉ đạo cho các tổ chuyên môn tổ chức dự giờ kiến tập, xây dựng các tiết dạy mẫu cho giáo viên học hỏi lẫn nhau. Đầu năm học tôi chỉ đạo cho các đồng chí có năng lực chuyên môn vững vàng dạy mẫu cho các giáo viên học hỏi, sau đó tôi phân công các giáo viên trẻ, năng lực còn hạn chế dạy để rút kinh nghiệm. Tổ chức cho giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm. Ngay từ đầu năm học, giáo viên đã đăng ký đề tài trên cơ sở đăng ký bằng các hình thức ghi nhật ký diễn biến, ghi những thử nghiệm có kết quả, các biện pháp , có so sánh đánh giá kết quả trên cháu. Các đề tài được đánh giá xếp loại của những giáo viên lâu năm tôi đã phổ biến cho các giáo viên trẻ học tập và áp dụng vào bài dạy của mình. Trong từng giai đoạn của năm học tôi đã chỉ đạo cho các tổ chuyên môn tổ chức hội thảo về chuyên môn cũng như các chuyên đề để giáo viên cùng nhau trao đổi về những biện pháp, hình thức tổ chức các hoạt động của trẻ trong trường mầm non phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. 
Ngoài ra tôi còn phát động cho tất cả giáo viên tham gia làm đồ dùng, đồ chơi, tổ chức thi chấm đồ dùng, đồ chơi có khen thưởng kịp thời để động viên khích lệ giáo viên có tâm huyết với nghề, giáo viên khéo tay hay làm. Đồ dùng đồ chơi đóng một vai trò rất quan trọng nó là phương pháp hữu hiệu nhất trong việc truyền thụ kiến thức đến với trẻ. Vì vậy tôi đã hướng dẫn cho giáo viên tận dụng một số phế liệu, vật sẳn có của địa phương để làm ra đồ dùng đồ chơi mới lạ hấp dẫn đối với trẻ. Qua giờ dạy có chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi nên việc truyền thụ kiến thức cho các cháu dễ dàng hơn. Cho nên việc bồi dưỡng cho giáo viên một số kỹ năng làm đồ dùng dạy học là một trong những yêu cầu quan trọng giúp cho giáo viên nâng cao được chất lượng giờ dạy , tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong đợt học chuyên đề hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi do Phòng giáo dục tổ chức tôi đã chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng đồ chơi theo từng chủ đề, từng chủng loại , giáo viên đã tạo ra được nhiều đồ chơi đẹp, hấp dẫn đối với trẻ và đã đạt giải nhất trong đợt chuyên đề đầu năm học 2012 -2013.
Bên cạnh đó bản thân tôi là Chủ Tịch Công đoàn đã chủ động phối hợp với nhà trường tổ chức cho CBGV đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn của các đơn vị điển hình trong và ngoài Tỉnh, đi thăm quan du lịch để mở rộng tầm nhìn, thâm nhập thực tế. Ban giám hiệu cùng với các đoàn thể lên kế hoạch cụ thể, khoa học , chặt chẽ trong việc tổi chức các ngày hội ngày lễ. Tham mưu với chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh để có những món quà thật ý nghĩa lưu niệm cho giáo viên. Từ đó giáo viên rất phấn khởi, bầu không khí trong nhà trường luôn luôn vui vẻ và đoàn kết. 
Để đáp ứng được yêu cầu với giáo dục hiện nay về ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy . Vì vậy mà tôi đã hướng dẫn giáo viên biết khai thác truy cập trên intenet những hình ảnh ngộ nghĩnh phù hợp với bài dạy của mình để cung cấp kiến thức cho trẻ. 
 Qua những việc làm như vậy chỉ trong thời gian ngắn những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn và giáo viên mới vào nghề đã có tiến bộ rõ rệt và dần dần tự khẳng định mình. 
2.5. Giải pháp 5: Công tác kiểm tra đáng giá .
	Công tác kiểm tra để đánh giá giá viên là việc làm không thể thiếu được của người cán bộ quản lý giáo dục. Vì vậy việc kiểm tra đánh giá giáo viên phải thường xuyên, liên tục, tổ chức kiểm tra bằng nhiều hình thức như kiểm tra toàn diện, chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất và kiểm tra có báo trước. BGH đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên theo từng tháng, từng học kỳ và cả năm học.Từ đầu năm đến nay nhà trường đã kiểm tra toàn diện được 3 giáo viên. Kết quả 2 giáo viên xếp loại tốt; 1 giáo viên xếp loại khá. Hàng tháng BGH đã tổ chức dự giờ có báo trước và dự giờ đột xuất. Đến nay đã dự được 178 giờ. Xếp loại Tốt 110 giờ đạt tỷ lệ 62%; Khá: 62 giờ đạt tỷ lệ 35 %; TB : 6 giờ chiếm 3% . Qua kiểm tra dự giờ đánh giá xếp loại BGH đã đánh giá một cách khách quan , công bằng chính xác và khoa học đã giúp cho giáo viên rút kinh nghiệm bổ sung vào các tiết dạy tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn. Đầu năm học BGH dự giờ còn nhiều giờ xếp loại trung bình, giáo viên chưa linh hoạt, hình thức tổ chức còn cứng nhắc, dập khuôn chưa sáng tạo, nhưng đến nay với sự kiểm tra bằng nhiều hình thức như trên nên không còn giờ trung bình, giờ tốt được nâng lên rất nhiều.
2.6. Biện pháp 6: Công tác thi đua khen thưởng.
Trong công tác thi đua khen thưởng, Ban giám hiệu nhà trường đã đưa vào kế hoạch năm học và đã được Hội nghị CBVC đầu năm thống nhất và đưa vào Nghị quyết. Nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo tính khách quan, khen chê đúng người, đúng việc công bằng nhằm khích lệ sự phấn đấu của đội ngũ CBGV. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức cho giáo viên tự đăng ký thi đua về tất cả các mặt, hàng tháng , học kỳ đều sơ kết, đánh giá xếp loại giáo viên và lưu vào hồ sơ theo dõi thi đua . Đến cuối năm học tổng hợp, bình xét đánh giá theo tiêu chuẩn , xếp loại CBGV đã được Hội đồng thi đua khen thưởng thống nhất theo quy chế dân chủ ngay từ đầu năm học. Từ những chỉ tiêu phấn đấu và đăng ký thi đua của mỗi giáo viên, trong suốt quá trình một năm học với sự phấn đấu không mệt mỏi, tích cực học tập nâng cao năng lực công tác đến nay nhà trường có đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn.
IV. Kết quả kiểm nghiệm:
	 Bằng kế hoạch sát thực, đánh giá đúng thực trạng của nhà trường, với một số hệ thống các biện pháp tối ưu và linh hoạt của bản thân tôi cùng với sự ủng hộ nhiệt tình, tích cực của tập thể sư phạm nhà trường, cho nên trong năm học 2012 - 2013 trường Mầm non Ba Đình đã đạt được một số kết quả như sau:
100% Giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phục tùng tốt mọi qui định của trường, của ngành và của địa phương đề ra. Tuân thủ mọi phân công sắp xếp của nhà trường, hoàn thành công việc được giao. Trong năm đã kết nạp được 1 giáo viên có thành tích cao vào Đảng cộng sản Việt Nam đó là đồng chí: Nguyễn Thị Hiền và bình xét 2 đoàn viên xuất sắc tham gia học lớp đối tượng Đảng.
 Năng lực của giáo viên được nâng lên rõ rệt, qua dự giờ thăm lớp cuối năm không có giờ trung bình, giáo viên trẻ mới vào Ngành nay đã linh hoạt, sáng tạo tổ chức các hoạt động trong ngày của trẻ đạt hiệu quả cao. Cụ thể nhà trường đã được xếp loại tốt trong đợt thanh tra toàn diện. Có 17 giáo viên đạt 2 giờ dạy giỏi cấp trường, trong đó có 5 giáo viên đạt giáo viên có giờ dạy giỏi cấp Thị xã.
 Về chăm sóc giáo dục trẻ chất lượng được nâng lên; cháu kênh bình thường đạt 92% . Số trẻ đạt tốt khá đạt 93%. 5 cháu đạt giải đặc biệt trong Hội thi “ Bé khỏe - Bé thông minh” cấp Thị xã, trong đó có 2 cháu tham gia dự thi cấp Tỉnh đạt giải nhất.
 Nhà trường đã thu được một số thành tích đáng kể, đó là chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được tăng lên rõ rệt, chất lượng về đội ngũ giáo viên ngày càng tốt hơn, đặc biệt trong đội ngũ giáo viên đã có nhiều chuyển biến rõ rệt về trình độ chuyên môn và năng lực công tác. Cụ thể như sau.
TS Giáo viên - NV
 Kết quả đầu năm
 Kết quả cuối năm
Giỏi
Khá
TB
Giỏi
Khá
TB
30
12
15
3
19
11
 0
 C. KẾT LUẬN
1. Bài học kinh nghiệm:
	Từ những kết quả đạt được, tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:
	- Phải nắm vững đặc điểm tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên về mọi mặt tư tưởng, tình cảm , chuyên môn nghiệp vụ...trên cơ sở đó có biện pháp bồi dưỡng cụ thể.
	- Phải có kế hoạch cụ thể , sâu sát và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả.
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng thật thiết thực và có chất lượng.
	- Chỉ đạo và xây dựng hệ thống lớp điểm để làm điển hình nhân ra diện rộng.
	- Trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phải chú ý xây dựng bằng được nề nếp , phong cách làm việc nghiêm túc, tạo sự công bằng trong tập thể qua kiểm tra dự giờ , đánh giá khen thưởng, phát huy tinh thần tự học ,tự rèn luyện về chuyên môn, phẩm chất đạo đức ở mỗi cán bộ giáo viên.
	- Phải làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, Hội phụ huynh học sinh để tranh thủ sự quan tâm , hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần , thực hiện tốt chế độ chính sách và tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên đi học nâng cao trình độ trên chuẩn.
	- Vai trò của người cán bộ quản lý hết sức quan trọng, phải thực sự gương mẫu, phải giỏi về chuyên môn, có uy tín, phải xây dựng được sự tin yêu đối với đội ngũ giáo viên.
2. Ý kiến đề xuất.
- Hiện nay nhà trường có 7 giáo viên chưa được UBND Thị xã ký hợp đồng. Vậy kính đề nghị với Phòng giáo dục tích cực tham mưu với UBND Thị xã Bỉm Sơn sớm ký hợp đồng cho 7 giáo viên trong thời gian gần nhất để giáo viên yên tâm công tác.
- Đề nghị với Phòng giáo dục hỗ trợ kinh phí cho nhà trường xây dựng các phong chức năng, mua sắm thêm cơ sở vật chất để nhà trường đạt được chuẩn Quốc gia mức độ I vào cuối năm học 2012 -2013. 
 XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ba Đình, ngày 20 tháng 4 năm 2013
 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của 
 mình viết, không sao chép nội dung
 của người khác.
 Người viết 
 Nguyễn Thị Vui

File đính kèm:

  • docskkn_nang_cao_chat_luong_doi_ngu_giao_vien_trong_truong_mam_non_2602.doc
Sáng Kiến Liên Quan