Mẫu: Giấy chứng nhận sáng kiến

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ SƠN HẢI CHỨNG NHẬN:

 Ông (Bà): Nguyễn Cao Cường

 Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường PTCS Sơn Hải

Là tác giả của sáng kiến: “Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở trường Tiểu học”.

I. Tóm tắt nội dung sáng kiến:

- Phương pháp thúc đẩy động cơ học tập của học sinh.

- Tổ chức trò chơi trong giờ học Tiếng Anh

- Áp dụng công nghệ thông vào việc dạy môn Tiếng Anh.

II. Lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường có thể thu được do áp dụng sáng kiến:

 

doc1 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Lượt xem: 11692 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu: Giấy chứng nhận sáng kiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GDĐT KIÊN LƯƠNG	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG PTCS SƠN HẢI	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 47/GCN-Tr.PTCSSH	Sơn Hải, ngày 15 tháng 5 năm 2018
GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ SƠN HẢI CHỨNG NHẬN:
	Ông (Bà): Nguyễn Cao Cường
	Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường PTCS Sơn Hải
Là tác giả của sáng kiến: “Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở trường Tiểu học”.
I. Tóm tắt nội dung sáng kiến: 
- Phương pháp thúc đẩy động cơ học tập của học sinh.
- Tổ chức trò chơi trong giờ học Tiếng Anh
- Áp dụng công nghệ thông vào việc dạy môn Tiếng Anh.
II. Lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường có thể thu được do áp dụng sáng kiến:
Sau một năm áp dụng các giải pháp trên vào giảng dạy bộ môn Tiếng Anh tại trường PTCS Sơn Hải học sinh trở nên yêu thích học môn học Tiếng Anh ngày càng nhiều. Bên cạnh đó học sinh đã có thể tổ chức thành nhóm tự học với nhau một cách có hiệu quả và tự đề ra cho bản thân nhiều biện pháp học tập tích cực hơn. Cụ thể qua bảng tổng kết so sánh tỷ lệ trước và sau khi áp dụng giải pháp như sau: 
Thời điểm đánh giá
TSHS
Bảng đánh giá học sinh
Hoàn thành tốt
Hoàn thành
Chưa hoàn thành
Số lượng
%
Số lượng
%
Số lượng
%
Trước khi áp dụng
 110
 20
18,2
 66
60
 24
21,8
Sau khi áp dụng
 139
 67
48,3
 72
52,7
Phạm vi áp dụng: Sáng kiến trên đã được áp dụng và nhân rộng tại trường PTCS Sơn Hải và có thể nhân rộng ra các khối lớp học môn Tiếng Anh ở các trường khác trong huyện.
HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docGIẤY CHỨNG NHẬN.doc
Sáng Kiến Liên Quan