Đề tài Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả và chất lượng của hoạt động dự giờ

I/ Lý do chọn đề tài:

Trong các nội dung đổi mới quản lý trường học, việc chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ then chốt nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục. Để góp phần đổi mới phương pháp dạy học thì đổi mới hoạt động dự giờ có vị trí rất quan trọng. Việc đổi mới hoạt động dự giờ có tác dụng tích cực đến việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên và tác động trực tiếp đến kết quả học tập của học sinh. Đối với giáo viên giờ dạy trên lớp là sự phản ánh tất cả kiến thức mà giáo viên có được, là sự thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương học trò và là nơi để khẳng định về năng lực nghề nghiệp. Hiệu trưởng nhà trường khi hiểu rõ tầm quan trọng của giờ dạy trên lớp quan tâm đến việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên thì trong quản lý sẽ chủ động để vạch ra công việc phải làm và cách làm như thế nào để tất cả giờ dạy trên lớp của mọi giáo viên trong nhà trường đều có kết quả tối ưu. Từ suy nghĩ trên trong quá trình quản lý nhà trường tôi đã tập trung nghiên cứu : “Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả và chất lượng của hoạt động dự giờ”

 

doc19 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 2274 | Lượt tải: 9Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả và chất lượng của hoạt động dự giờ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng cao cho học sinh khá giỏi.. Việc giáo dục thái độ, tình cảm cho học sinh thông qua bài dạy. Cấu trúc của bài dạy có hợp lí không . Mục tiêu bài dạy có đạt không. Có đảm bảo được chuẩn kiến thức và kỹ năng cần đạt trong tiết dạy không?
3.2. Đánh giá được năng lực sử dung phương pháp (kĩ năng sư phạm) 
Đây là nội dung quan trọng nhất khi đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên ( vì giáo viên nắm chắc kiến thức chưa đủ để học sinh nắm bài tốt). Những nội dung mà tôi tập trung để đánh giá kỹ năng sư phạm của giáo viên trong giờ dạy là: Có phát huy tích cực, tự giác của học sinh làm cho học sinh chủ động tìm kiếm, chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng, cho học sinh hay không . Trong quá trình giảng dạy giáo viên có nắm bắt được năng lực, nhịp độ làm việc, thói quen làm việc của học sinh, phát hiện lỗ hổng kiến thức, hiểu được khó khăn của học sinh không?  
Khi đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên tôi chú ý xem xét các khía cạnh sau đây: Những hoạt động đơn phương của giáo viên; Chọn và sử dụng các phương pháp giáo dục có phù hợp với đặc điểm của học sinh và của môn học hay không ? (thuyết trình, đàm thoại, trực quan, trao đổi nhóm các hoạt động khác nhau trong cùng một tiết dạy) sử dụng ngôn ngữ có trong sáng dễ hiểu không? Biết hình thành rõ ràng các mục tiêu, từ đó đặt vấn đề, đưa ra chỉ dẫn, yêu cầu rõ ràng hay không ?  Nghệ thuật trình bày bảng, trình bày thí nghiệm: Lựa chọn sử dụng đồ dùng, thí nghiệm có đúng lúc, đúng mục đích không ? Phân phối thời gian có hợp lí hay không ? Các biện pháp của giáo viên về tổ chức, thúc đẩy học sinh chủ động học tập, sát trình độ các nhóm đối tượng, từng đối tượng cụ thể hay không ?  Giáo viên có nêu vấn đề làm cho học sinh định hướng rõ ràng theo dõi bài học: Cách hướng dẫn, hệ thống các câu hỏi dẫn dắt cho học sinh tự tìm tòi, sáng tạo để nắm kiến thức và rèn luyện kĩ năng không ?  Giáo viên có chú ý rèn luyện phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm bộ môn hay không ? Giáo viên có kích thích học sinh động não, chủ động làm việc không ?  (chú ý cả 3 nhóm đối tượng khá giỏi, trung bình, yếu)  Giáo viên có tổ chức, quản lí hoạt động theo nhóm để học sinh được làm việc phù hợp với năng lực hoặc có thể trao đổi thảo luận hay không ?  Giáo viên có biết khai thác lỗi của học sinh, tận dụng cơ hội để uốn nắn làm cho học sinh nắm kiến thức chắc hơn không ? Giáo viên điều khiển lớp học thế nào ? việc thu hút sự chú ý của học sinh ra sao ?  Giáo viên có làm chủ khi xử lí các tình huống vi phạm hay không ?  Giáo viên có đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của học sinh hay không ? Giáo viên có làm chủ các mối quan hệ với học và lớp học hây không ?  Giáo viên có tạo được không khí tin cậy, biết lắng nghe ý kiến học sinh không ? Để đánh giá một tiết dạy ngoài các câu hỏi ở trên cần quan sát học sinh để nhận xet kết quả học tập giờ học đó.  
3.3. Đánh giá được kết quả học tập của học sinh trong các giờ dạy  
	Khi đánh giá kết quả học tập của học sinh trong các giờ dạy tôi tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:
	Thái độ của học sinh trong lớp, sự tham gia xây dựng bài, tính chính xác của nội dung phát biểu trả lời của học sinh.   
	Việc vận dụng kiến thức, kĩ năng để làm bài tại lớp  
	Không khí và nhịp độ hoạt động của lớp, của nhóm  
	Nề nếp học tập của học sinh  
	Quan hệ của các nhóm và từng cá nhân học sinh 
 4. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong khi dự giờ:
	Khi dự dờ của giáo viên tôi đã thực hiện một số nguyên tắc cơ bản sau đây:
	Đánh giá phải chính xác, khách quan: Kết quả nhận xét đánh giá phải đúng thực trạng giờ dạy, không định kiến, không thiên vị và không làm hình thức giả tạo.
	Dự giờ dạy trên lớp của giáo viên phải có tính hiệu quả: Nhận xét đánh 
giá nhằm để đôn đốc, thúc đẩy giáo viên phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế để giảng dạy tốt hơn. Nhận xét đánh giá không phải là cố tìm ra chỗ sai của giáo viên đứng lớp.
	Dự giờ dạy trên lớp của giáo viên phải thường xuyên, kịp thời: Hoạt động dự giờ phải có kế hoạch từ đầu năm học, thực hiện thường xuyên trong cả năm học. Không nên chỉ dự giờ dạy trên lớp của giáo viên khi "có vấn đề"
	Dự giờ dạy trên lớp của giáo viên phải được tiến hành một cách công khai: Đó là sự thể hiện dân chủ trong quản lý. Cần phải động viên, thu hút cá nhân, các tổ chức trong nhà trường tham gia vào hoạt động dự giờ.
5. Xây dựng nội dung cụ thể mà người dự cần quan sát đánh giá trong tiết dạy:
Xây dựng được những nội dung cụ thể mà người dự cần quan sát, đánh giá trong mỗi tiết dạy là một việc làm cần thiết, bên cạnh việc xác định những nội dung mà người dự cần quan sát đánh giá thì đây còn là cơ sở để giáo viên tự đánh giá kết quả giờ dạy của mình khi không có người dự, và cũng là cơ sở để giáo viên phấn đấu nâng cao chất lượng trong giảng dạy. Khi xây dựng nội dung cụ thể cần quan sát đánh giá cần đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn, phù hợp với trình độ của giáo viên, khả năng học tập của học sinh và yêu cầu về kiến thức kỹ năng trong từng bài học. Khi xây dựng nội dung quan sát đánh giá tôi đã căn cứ vào:
	Yêu cầu về chuẩn kiến thức kỹ năng của các môn học 
	Tiêu chuẩn đánh giá tiết dạy theo Hướng dẫn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá giờ dạy.
	Những đặc trưng về các loại bài (Giảng kiến thức mới, luyện tập, thực hành...). 
	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học (để nắm được những vấn đề cần nhấn mạnh hoặc có sửa đổi nội dung); 
	Các phương pháp mới trong giảng dạy ở trường phổ thông.
	Sau quá trình thực nghiệm về dự giờ và đánh giá giờ dạy tại trường tôi đã 
xây dựng được những nội dung cần quan sát đánh giá khi dự giờ như sau:
5.1 Đối với giáo viên: Tập trung quan sát, đánh giá các nội dung sau đây:
5.1.1 Nội dung kiến thức: 
Tính chính xác đầy đủ, hợp lý. Xác định đúng trọng tâm? Mức độ làm chủ môn học, bài học? Đạt được mục tiêu của bài dạy?
	Cập nhật mở rộng, nâng cao?
	Tính hệ thống, lôgic
	Liên hệ thực tế?
	Giáo dục tư tưởng, tình cảm?
5.1.2 Hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học:
	Sự phù hợp với nội dung dạy học và đối tượng học sinh?
	Sự phối hợp và kỹ năng sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học (hệ thống câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm)?
	Sự linh hoạt và sinh động?
	Tính hiệu quả?
	Chất lượng diễn đạt của GV?
5.1.3 Sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học:
	Sự chuẩn bị của giáo viên?
	Sự phù hợp với nội dung bài dạy, với điều kiện hiện có của trường? Khắc phục khó khăn?
	Trình bày bảng, thí nghiệm?
	Tính thẩm mỹ, khoa học, hiệu quả của phương tiện, ĐDDH?
	Sự đúng lúc và kỹ năng, kỹ xảo khi sử dụng?
5.1.4 Phân phối thời gian:
	Có đúng kế hoạch bài giảng?
	Có cân đối giữa các phần của bài, giữa các đơn vị kiến thức, giữa việc truyền đạt lí thuyết và bài tập?
	Có cân đối giữa thời gian làm việc của thầy và trò
5.2 Đối với học sinh: Tập trung quan sát đánh giá những nội dung sau:
5.2.1 Thái độ học tập:
	Nghiêm túc, tự giác? Tích cực, chủ động hay thụ động (thể hiện ở mức độ chuẩn bị bài ở nhà, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, việc tham gia các hoạt động học tập dưới sự tổ chức của giáo viên?)
	Nề nếp học tập? (thể hiện ở tư thế ngồi học, việc giơ tay phát biểu ý kiến, việc sử dụng SGK, đồ dùng học tập, vở nháp)
5.2.2 Phương pháp học tập:
	Học sinh biết sử dụng phù hợp và có hiệu quả các phương pháp học tập bộ môn không? Sự thích ứng được các phương pháp dạy học của giáo viên?
	Việc nghe, ghi, phát biểu; phát hiện, lật lại vần đề như thế nào?
5.2.3 Rèn luyện kỹ năng:
Việc hình thành kỹ năng, kỹ xảo (nghe, nói, đọc, viết, tính toán, so sánh, phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề?)
5.2.4 Kết quả học tập:
	Tỷ lệ học sinh nắm được bài, hiểu được bài? (thông qua việc học sinh nêu câu hỏi, phát biểu xây dựng bài, các câu trả lời của học sinh)
	Khả năng vận dụng kiến thức để làm bài tập, làm bài kiểm tra, lý giải các vấn đề trong cuộc sống.
	Sự tiến bộ của học sinh.
5.3 Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh: 
	Tập trung quan sát và đánh giá các nội dung sau:
5.3.1 Giao tiếp thầy-trò:
Sự phối hợp làm việc giữa thầy và trò có đồng bộ không? giáo viên có tôn trọng, gần gủi, thương yêu học sinh? (qua thái độ, cử chỉ, ngôn ngữ, phong thái)
Giaos viên có theo dõi được tất cả học sinh trong lớp không? Có chú ý động viên, biểu dương, khích lệ học sinh không?
Việc phát hiện lỗi, chỉ rõ nguyên nhân mắc lỗi và hướng dẫn học sinh tự sửa lỗi?
Sự tôn trọng, lễ phép của học sinh khi trả lời các câu hỏi của giáo viên
5.3.2 Giao tiếp trò-trò:
Sự tôn trọng, hợp tác khi làm việc theo nhóm, khi làm thực hành, khi nhận xét các câu trả lời của bạn (ngôn ngữ, cử chỉ, ứng xử)
5.3.3 Không khí làm việc:
Có đồng bộ trong cả lớp, giữa các đối tượng học sinh? Sôi nổi, tích cực hay trầm lắng, thụ động? Thoải mái, tự nhiên, nhẹ nhàng hay giả tạo, đối phó, gò ép, nặng nề? (thể hiện qua nét mặt, cử chỉ, thái độ của giáo viên và học sinh)
5.3.4 Xử lý tình huống:
Tính linh hoạt, sư phạm, hợp lý, hiệu quả trong các xử lý tình huống sư phạm diễn ra trong lớp học.
6. Thực hiện nghiêm túc các bước dự giờ:
Trong quá trình tổ chức dự giờ tôi đã yêu cầu các giáo viên tham gia dự thực hiện tôt các bước sau:
6. 1: Chuẩn bị dự giờ
	Xác định mục đích dự giờ; Xác định vị trí của giờ dự trong chương trình môn học 
	Nắm được mục đích yêu cầu; nội dung của bài giảng và những dự kiến thực hiện bài giảng của giáo viên;
	Nghiên cứu nắm vững tình hình học tập của học sinh lớp sẽ dự;
	Phác thảo nội dung cần quan sát;
	Xác định phương pháp kiểm tra tri thức, kỹ năng của học sinh sau giờ học.
6. 2: Tiến hành dự giờ:
	Trong quá trình dự giờ tôi tập trung quan sát đánh giá những nội dung đã đề ra, không can thiệp gì trong suốt quá trình dự giờ. Giữ vị trí trung lập, không phán xét hoặc định kiến về việc điều gì nên xảy ra hoặc nên giảng thế nào. Tập trung vào việc ghi nhận thông tin mô tả, tránh tuyệt đối đánh giá hoặc phán xét. Ghi lại nguyên văn một số câu hỏi và trả lời để minh họa cho những quan sát của mình. Chú ý quan sát sự tham gia của học sinh: bao nhiêu học sinh tham gia vào những hoạt động nào. những học sinh tham gia thuộc nhóm đối tượng nào?
	Việc ghi chép trong quá trình dự tôi coi trọng những nội dung sau: Ghi chép cụ thể các nội dung: Hoạt động, Thời gian, ví dụ minh họa; Ghi lại những phát kiến trong quá trình dự giờ để  hỏi hoặc chia sẻ với người dạy sau khi kết thúc bài giảng; Ghi lại những câu hỏi: khi không hiểu, muốn làm rõ hơn để hỏi người dạy sau khi kết thúc bài giảng; Sau khi kết thúc bài giảng, tóm tắt lại những gì mình quan sát được cùng với những khuyến nghị phù hợp.
6.3: Phân tích giờ dạy của giáo viên:
	Trước khi góp ý giờ dạy cho giáo viên được dự giờ tôi đã họp với những người cùng dự để thông nhất một số nội dung trao đổi với giáo viên. (Xác định nội dung trao đổi, sắp xếp các vấn đề cần trao đổi, chuẩn bị cách tiếp cận, cách trao đổi cho phù hợp, đúng đối tượng và hiệu quả.)
6.4 Trao đổi với giáo viên:
          Trong quá trình trao đổi giờ dạy với giáo viên cần tạo cảm giác thoải mái, tin tưởng cho giáo viên trước, trong và sau khi trao đổi.
          Đề nghị giáo viên nêu mục đích, yêu cầu của bài, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đã được thể hiện trong tiết dạy so với dự kiến ban đầu đã thực hiện đến đâu, có khó khăn, thuận lợi gì trong quá trình thực hiện.
          Nêu nhận xét ưu, khuyết điểm, phân tích những nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm đó.
	Thống nhất chung giữa người dạy và người dự về những ưu điểm, nhược điểm của tiết dạy và định hướng cải tiến trong các tiết dạy sau của bài dạy
          7. Xây dựng lực lượng và các hình thức dự giờ trong năm học
7.1 Lực lượng dự giờ:
Tôi đã xây dựng lực lượng dự giờ dạy trên lớp theo 2 tuyến: Tuyến trường và tuyến tổ. 
Tuyến trường: Gồm Ban kiểm tra nội bộ trường học và những giáo viên 
có kinh nghiệm. Tùy theo từng tiết dự để bố trí người dự , mỗi tiết dự cần đảm bảo ít nhất 3 người.
Tuyến tổ: Căn cứ kế hoạch dự giờ trong năm học của trường. Căn cứ nhiệm vụ chuyên môn của tổ, tổ trưởng xây dựng kế hoạch dự giờ của giáo viên theo tiêu chuẩn quy định và Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền duyệt các kế hoạch này. Lực lượng dự giờ tuyến tổ là tất cả giáo viên bộ môn trong tổ. Trong quá trình dự giờ ở các lớp nếu có điều kiện thì mời thêm giáo viên chủ nhiệm lớp cùng tham gia dự.
Sau mỗi học kỳ tôi tổ chức họp các lực lượng tham gia dự giờ để đánh giá rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo.
7.2 Các loại hình dự giờ.
Loại hình
Dự giờ kiểm tra
Dự giờ thao giảng
Dự giờ dạy giỏi
Dự giờ rút kinh nghiệm
Mục tiêu
Đánh giá tay nghề giáo viên
Thúc đẩy phong trào thi đua trong giáo viên
Lựa chọn giáo viên dạy giỏi
Học tập kinh nghiệm lẫn nhau
Cách tổ chức
Thành lập BKT;
Lên kế hoạch
Xây dựng chủ đề thảo giảng
Theo qui định điều lệ thi GVG
Tự bố trí
Người dạy
Giáo viên được kiểm tra
Giáo viên được chọn
Giáo viên đăng ký dự thi
Giáo viên
Người dự
Ban kiểm tra nội bộ
Toàn thể GV
Ban giám khảo
Giáo viên
Kết luận sau dự giờ
Đánh giá, xếp loại tay nghề
Khen thưởng giáo viên trong các đợt thi đua
Quyết định công nhận danh hiệu GV giỏi
Giáo viên dạy và dự rút kinh nghiệm lẫn nhau
8. Quản lý tốt hoạt động dự giờ, thăm lớp của tổ chuyên môn: 
	Bên cạnh kế hoạch dự giờ của nhà trường tôi luôn coi trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dự giờ của các tổ chuyên môn. Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học các tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch dự giờ của nhà trường và thực tế hoạt động chuyên môn để xây dựng kế hoạch dự giờ trong năm học. Nhưng kế hoạch dự giờ của các tổ chuyên môn phải tập trung vào một số nội dung cơ bản sau đây:
Thực nghiệm các chuyên đề mới phương pháp dạy học
Giải quyết các nội dung khó dạy các vấn đề về phương pháp dạy học còn tồn tại hạn chế trong năm học qua
Nâng cao năng lực dự giờ, đánh giá giờ dạy của các thành viên trong tổ
Có nhiều hình thức dự giờ thiết thực và có hiệu quả
Đảm bảo để các cá nhân đều tham gia đầy đủ các hoạt động dự giờ
	Những bài khó dạy cả tổ có thể tổ chức soạn bài tập thể cử giáo viên dạy để rút kinh nghiệm trong giảng dạy.
9. Quản lý hoạt động dự giờ thường xuyên cho giáo viên:
Với cách làm trước đây, các giáo viên hầu như chỉ được tham gia dự giờ nhân dịp các ngày lễ mang tính chất thao giảng của mỗi giáo viên (Mỗi dịp kỉ niệm, các giáo viên thường đăng kí tham gia thao giảng một tiết dạy để chào mừng và các giáo viên trong tổ đến dự giờ) do đó việc tổ chức rút kinh nghiệm cho mỗi tiết dạy còn rất hạn chế, phần lớn các giáo viên chỉ dự giờ chứ ít khi rút kinh nghiệm vì cho rằng đó là tiết dạy chào mừng. Cũng chính vì lí do trên mà công tác dự giờ của giáo viên kém hiệu quả, giáo viên chưa thực sự ý thức tự giác trong trao đổi bài với đồng nghiệp và dần đánh mất cơ hội tham gia góp ý bài dạy cho đồng nghiệp, các đóng góp ý kiến thường chỉ tập trung vào các cán bộ chỉ đạo như Tổ trưởng hay Hiệu trưởng, Hiệu phó. Xuất phát từ những thực tế đó, hai năm gần đây chúng tôi đã chú ý khắc phục để đưa ra những cách làm khác nhau giúp giáo viên tích cực chủ động hơn trong việc dự giờ thăm lớp:
Đối với giáo viên sau khi xây dựng kế hoạch dự giờ thì các tổ trưởng 
thường xuyên kiểm tra việc dự giờ của giáo viên, để đôn đốc nhắc nhở giáo viên thực hiện đúng kế hoạch
Căn cứ vào thời khoá biểu trên lớp của mỗi giáo viên, tôi đã cùng với các tổ trưởng chuyên môn lên lịch dự giờ cụ thể cho mỗi giáo viên. theo các loại hình dự giờ đã được xây dựng
Khi dự giờ thực hiện nghiêm túc việc ghi chép, đánh giá rút kinh nghiệm và trao đổi với đồng nghiệp 
10. Triến khai các kinh nghiệm sau khi dự giờ :
Triển khai những kinh nghiệm đã được rút ra sau khi đánh giá giờ dạy của giáo viên là một hoạt động quan trọng nhất trong việc dự giờ, thăm lớp. Nắm được vai trò và ý nghĩa của hoạt động đó, nhà trường yêu cầu giáo viên ghi lại những ý kiến đóng góp của mình vào phiếu dự giờ, khi sinh hoạt chuyên môn, mỗi giáo viên dựa vào phiếu đó để phát biểu ý kiến xây dựng tiết dạy. Nếu trong tiết dạy có nhiều ý kiến đóng góp trái ngược nhau thì tổ trưởng chuyên môn sẽ trực tiếp thống nhất ý kiến với các giáo viên để đi đến kết luận và có thể chỉ đạo giáo viên dạy lại tiết dạy đó để mỗi giáo viên thực sự hết những thắc mắc băn khoăn về tiết dạy.
III. Hiệu quả của việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dự giờ:
Sau khi thực hiện các giải pháp đã trình bày ở trên tôi đã thu được những kết quả như sau:
Giáo viên đã có chuyển biến tích cực về nhận thức trong hoạt động dự giờ, thấy rõ vị trí vai trò và tác dụng của hoạt động dự giờ đối với công tác giảng dạy của bản thân, tích cực hăng hái tham gia hoạt động dự giờ
Việc nhận xét đánh giá giờ dạy đã đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực, giúp thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy học
Giáo viên tự tin khi giảng dạy trên lớp, chủ động, tích cực hơn trong bài giảng của mình. sử lý linh hoạt các tình huống sư phạm diễn ra trong dạy học, khắc phục được nhiều những sai sót trong giảng dạy
Việc vận dụng các giải pháp trên đã giúp Ban giám hiệu nhà trường và các tổ trưởng bộ môn, những người dự giờ thống nhất dễ dàng đánh giá xếp loại giờ dạy, giáo viên tự nhìn nhận đúng năng lực giảng dạy của mình, từ đó có ý thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời là cơ sở để nhà trường lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên trong mỗi năm học
 Kết quả việc vận dụng các giải pháp trên còn được thể hiện ở đội ngũ giáo viên giỏi cấp huyện: Năm học 2010- 2011 nhà trường có 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; Năm học 2011- 2012 nhà trường có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; Năm học 2012- 2013 nhà trường có 2 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
I.Một số bài học kinh nghiệm:
 Trong quá trình nghiên cứu vận dụng các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dự giờ ở trường THCS Tân Lập tôi đã rút ra được một số các bài học kinh nghiệm sau:
 Trước hết bản thân người cán bộ quản lí phải nắm thật vững lí luận về công tác quản lí nhà trường nói chung và công tác quản lý hoạt động dự giờ nói riêng đồng thời áp dụng một cách sáng tạo, có chọn lọc các biện pháp quản lý hoạt động dự giờ để phù hợp với tình hình nhà trường.
 Ngay từ đầu năm cần lập kế hoạch dự giờ thật cụ thể từ kế hoạch năm đến kế hoạch tháng và chi tiết thành kế hoạch tuần đồng thời công khai để mọi người đều biết và thực hiện.
 Đưa ra dự thảo những mục đích, nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động dự giờ đảm bảo đúng nguyên tắc, in thành các bản đưa về các tổ chuyên môn thảo luận, góp ý. Trên cơ sở các ý kiến của tổ, cần chỉnh sửa và trình hiệu trưởng kí và ban hành. Khi đã có sự thống nhất sẽ tổ chức cho cả trường tiếp thu để nắm vững và thực hiện.
 Để thực hiện tốt hoạt động dự giờ có chất lượng và mang lại hiệu quả thiết thực sau vào đầu năm học cần tổ chức tập huấn cho các giáo viên trong Ban kiểm tra nội bộ trường học và những người trực tiếp cho điểm xếp loại giờ dạy 
 Cần đa dạng các phương pháp hình thức dự giờ phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng, từng mục tiêu 
 Trong quá trình chỉ đạo hiệu trưởng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động dự giờ để có những điều chỉnh kịp thời.
 Hàng tháng, trong các cuộc họp chuyên môn luôn có tổng kết, đánh giá hoạt động dự giờ một cách chính xác nhất.
Trong quá trình thực hiện nên thường xuyên ghi lại nhật kí công tác để rút kinh nghiệm cho những năm học sau.
II. NHỮNG KIẾN NGHỊ:
- Đối với trường:
Các tổ chức trong nhà trường cũng cần xây dựng kế hoạch để dự giờ các thành viên trong tổ chức mình với hình thức dự giờ rút kinh nghiệm. Có những qui định khen thưởng cụ thể cho giáo viên khi họ đạt đanh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Khuyến khích các cá nhân trong tổ chức tích cực tham gia hoạt động dự giờ
- Đối với phòng giáo dục:
Chỉ đạo các cụm tổ chức để giáo viên dự giờ các giáo viên trong cụm ở những môn mà mỗi trường chỉ có 1 giáo viên 
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 P.HIỆU TRƯỞNG
	Nguyễn Văn Thăng
 Thanh hoá, ngày 20 tháng 3 năm 2013
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác
 Họ tên và chữ ký
 Nguyễn Đăng Quang

File đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_quan_ly_de_nang_cao_chat_luong_va_hieu_qua_cua_hoat_dong_du_gio_o_truong_thcs.doc
Sáng Kiến Liên Quan