Biện pháp Rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4 trường Tiểu học Tân Đồng bộ sách chân trời sáng tạo

“Bậc tiểu học là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành

và phát triển nhân cách con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục

phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân”.

Giáo dục tiểu học là điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí, là cơ sở ban

đầu hết sức quan trọng cho việc đào tạo trẻ em phát triển toàn diện về Đức,

Trí, Lao, Thể, Mĩ. Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức văn hóa cho các em

học sinh chiếm lĩnh tri thức để sau này trở thành công dân tài năng cho đất

nước. Thì việc phát triển về thể chất cũng là việc quan trọng không kém.

Như Bác đã nói, “Một người dân khỏe mạnh thì góp phần làm nên một đất

nước khỏe mạnh, một dân tộc khỏe mạnh mới có một đất nước khỏe mạnh

có vậy thì dân mới cường và nước mới thịnh”. Đó cũng là hai mục tiêu cao

quý của chế độ mới. Hai mục tiêu này không những có quan hệ với nhau

mà còn có quan hệ bản chất với mục tiêu dân giàu nước mạnh, chúng đều

đem lại hạnh phúc cho con người, cho dân tộc Việt Nam.

 

pptx11 trang | Chia sẻ: Đức Học | Ngày: 02/03/2024 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Biện pháp Rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4 trường Tiểu học Tân Đồng bộ sách chân trời sáng tạo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN 
TRƯỜNG TH 
BÁO CÁO 
“Biện pháp rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh lớp trường Tiểu học Tân Đồng bộ sách chân trời sáng tạo” 
Người thực hiện: 
Trình độ chuyên môn: 
Chức vụ: Giáo viên 
Đơn vị công tác: Trường TH 
2. Thực hiện biện pháp 
2 
 Lý do chọn biện pháp 
1 
 Kết luận và đề xuất 
4 
BÁO CÁO 
“Biện 
pháp rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4 trường 
Tiểu học Tân Đồng bộ sách chân trời sáng tạo” 
3. Hiệu quả của biện pháp 
3 
LÍ DO: 
“Bậc tiểu học là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành 
và phát triển nhân cách con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục 
phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân”. 
Giáo dục tiểu học là điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí, là cơ sở ban 
đầu hết sức quan trọng cho việc đào tạo trẻ em phát triển toàn diện về Đức, 
Trí, Lao, Thể, Mĩ. Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức văn hóa cho các em 
học sinh chiếm lĩnh tri thức để sau này trở thành công dân tài năng cho đất 
nước. Thì việc phát triển về thể chất cũng là việc quan trọng không kém. 
Như Bác đã nói, “Một người dân khỏe mạnh thì góp phần làm nên một đất 
nước khỏe mạnh, một dân tộc khỏe mạnh mới có một đất nước khỏe mạnh 
có vậy thì dân mới cường và nước mới thịnh”. Đó cũng là hai mục tiêu cao 
quý của chế độ mới. Hai mục tiêu này không những có quan hệ với nhau 
mà còn có quan hệ bản chất với mục tiêu dân giàu nước mạnh, chúng đều 
đem lại hạnh phúc cho con người, cho dân tộc Việt Nam. 
Rèn cho học sinh có tư thế, tác phong đúng đắn, ngay ngắn chính xác 
và chấp hành nghiêm về mệnh lệnh. Đội hình đội ngũ được sử dụng rộng 
rãi trong khi lên lớp thể dục, diễu hành và trong các cuộc buổi biểu diễn thể 
dục khác. 
Hưởng ứng phong trào đó bản thân tôi cũng muốn đóng góp phần công 
sức bé nhỏ vào sự nghiệp giáo dục hiện nay, sau nhiều năm giảng dạy với 
kinh nghiệm đúc rút được tôi xin được trình bày một sáng kiến “Biện 
pháp rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 4 trường 
Tiểu học Tân Đồng bộ sách chân trời sáng tạo” và mong rằng với biện 
pháp này sẽ đóng góp một phần công sức để hưởng ứng vào công việc xây 
dựng nền giáo dục huyện nhà ngày một đi lên. 
NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
Cơ cở lý luận: 
Một trong các kĩ năng vận động cơ bản vô cùng quan trọng ảnh hưởng 
tới kĩ năng vận động của học sinh và cũng góp phần lớn vào việc hình thành 
nhân cách cho học sinh đó chính là nội dung đội hình đội ngũ trong chương 
trình Thể dục lớp 4. Nó góp phần phát triển toàn diện các tố chất thể lực 
đồng thời là nền tảng cho việc tập luyện của các năm tiếp theo. 
Thực trạng vấn đề: 
- Khi tập hợp đội hình hàng ngang hay dọc thì các em tuy có tập hợp 
nhanh song dóng hàng còn chưa thẳng, một số em còn lúng túng không biết 
nên đứng vị trí nào. Nhiều em đứng không đúng cự li qui định dẫn đến nhìn 
đội hình rất xấu và lộn xộn. 
- Khi thực hiện các động tác quay đa phần các em đã quay đúng hướng 
song kĩ thuật quay chưa chuẩn, có nhiều em khi thực hiện các kĩ thuật quay 
thường không xác định được chân trụ dẫn đến việc quay sai kĩ thuật mất 
thăng bằng khi quay. 
- Đối với các động tác đi đều và giậm chân tại chỗ thì các em thực hiện 
chưa không đều, nhiều em thực hiện không đúng nhịp hô, có một số em 
thường xuyên mắc phải lỗi cùng chân cùng tay, một số em dáng di không 
thực sự tự nhiên như cúi mặt hay bị so vai rụt cổ. 
Vào tháng 9 tôi đã tiến hành đánh giá theo đúng những kĩ năng mà học 
sinh lớp 4 cần đạt được quy định trong sổ đánh giá học sinh tiểu học do bộ 
giáo dục quy định kết quả cụ thể như sau: 
Tổn 
g số 
HS 
Đạt 
Chưa đạt 
Nội dung kiểm tra 
Yêu cầu cần đạt 
SL 
198 
192 
198 
TL 
SL 
28 
36 
28 
TL 
226 
226 
226 
Quay phải 
Quay trái 
Thực hiện quay đúng hướng, đúng kĩ thuật 
Thực hiện quay đúng hướng, đúng kĩ thuật 
Thực hiện quay đúng hướng, đúng kĩ thuật 
87,61 
84,95 
87,61 
12,39 
16,05 
12,39 
Quay đằng sau 
Thực hiện giậm chân đúng kĩ thuật, đúng nhịp 
hô, động tác nhịp nhàng 
226 
226 
226 
Giậm chân tại chỗ, đi đều 
Đi đều, đứng lại 
186 
178 
182 
82,30 
78,76 
80,53 
40 
48 
44 
17,70 
21,24 
29,47 
Đi đều đúng nhịp, đúng kĩ thuật động tác nhịp 
nhàng, động tác đứng lại đúng. 
Thực hiện tập hợp đúng khẩu lệnh, dóng hàng 
thẳng. 
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng 
- Xuất phát từ tình hình thực tế tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện 
pháp đổi mới phương pháp dạy đội hình đội ngũ. 
CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH. 
Biện pháp1: Biện pháp trò chơi: 
- Trong phần đội hình đội ngũ lớp 4 nói riêng và phần đội hình đội ngũ 
tiểu học nói chung thì nội dung quay phải, quay trái và quay sau là nội 
dung đòi hỏi học sinh phải có kĩ năng xác định phương hướng phải, trái. 
Khi học sinh xác định tốt phương hướng phải trái thì sẽ là tiền đề rất tốt 
cho việc triển khai đội hình và đó cũng chính là nền tảng của đội hình đội 
ngũ nói chung. 
Để cho học sinh hình thành tốt kĩ năng xác định phương hướng phải trái tôi 
thường cho học sinh chơi trò chơi có tên “Đập tay”, trò chơi này thường 
chơi vào phần khởi động, thời lượng khoảng 1 phút với luật chơi rất đơn 
giản. Nếu giáo viên hô “phải” thì học sinh giơ tay phải và ngược lại nếu 
giáo viên hô “trái” thì học sinh giơ tay trái vỗ vào nhau. Các tiết đầu năm 
học thì giáo viên cho cả lớp cùng chơi trò chơi này và cả lớp cùng giơ tay 
đồng loạt, những học sinh thực hiện sai thì giáo viên hướng dẫn nhắc nhở 
học sinh, sau một vài lượt như vậy thì giáo viên cho học sinh đổi hướng và 
tiếp tục trò chơi để học sinh xác định phương hướng một cách linh hoạt 
hơn. Khi cả lớp đã xác định phương hướng tương đối tốt thì các tiết tiếp 
theo giáo viên cho chơi theo cá nhân. cuối trò chơi chọn những học sinh sai 
nhiều lên phạt nhẹ nhàng và giáo viên khắc sâu lần nữa. Trò chơi này phải 
thực hiện thường xuyên trong các tiết học thể dục cho đến khi thấy học 
sinh đã thực hiện tốt nhằm hình thành kĩ năng xác định hướng phải, trái 
một cách bền vững cho học sinh. 
Biện pháp 2: Biện pháp tự hô kết hợp tập luyện. 
Trong nội dung giậm chân tại chỗ và đi đều học sinh khi mới bước vào 
tập thường rất lộn xộn, tập không đúng nhịp hô dẫn tới đội hình rất xấu, để 
khắc phục tình trạng này tôi đã nghĩ ra phương pháp tự hô bởi nếu mình tự 
hô và tự thực hiện thì dễ kết hợp được giữa nhịp hô và nhịp giậm chân thì 
sẽ dễ đều hơn, khi học sinh đã biết kết hợp giữa hô và giậm chân và khi cả 
lớp hô đều đồng thanh thì tất yếu động tác sẽ đúng nhịp và đều. 
LIEN HỆ ZALO: 0985598499 ĐỂ NHẬN WORD VÀ PP 
PHÍ 300K 

File đính kèm:

  • pptxbien_phap_ren_ki_nang_tap_luyen_doi_hinh_doi_ngu_cho_hoc_sin.pptx
Sáng Kiến Liên Quan