Biện pháp Nâng cao hiệu quả học tập môn Toán 1 thông qua việc áp dụng đồ dùng dạy học trực quan môn Toán Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Là phương pháp dạy học sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật dạy học trước, trong và sau khi giảng dạy.

Được thể hiện dưới hình thức là minh họa và trình bày.

Những đồ dùng trực quan có tính chất minh họa như bản mẫu, bản đồ, bức tranh, tranh chân dung, hình vẽ trên bảng,.

 

pptx12 trang | Chia sẻ: Đức Học | Ngày: 02/03/2024 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Biện pháp Nâng cao hiệu quả học tập môn Toán 1 thông qua việc áp dụng đồ dùng dạy học trực quan môn Toán Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN 
TRƯỜNG TH 
Người thực hiện: 
Trình độ chuyên môn: 
Chức vụ: Giáo viên 
Đơn vị công tác: Trường TH 
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN 1 THÔNG QUA VIỆC ÁP DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRỰC QUAN MÔN TOÁN 
2. Thực hiện biện pháp 
2 
 Lý do chọn biện pháp 
1 
 Kết luận và đề xuất 
4 
BÁO CÁO 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN 1 THÔNG QUA VIỆC ÁP DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRỰC QUAN MÔN TOÁN 
3. Hiệu quả của biện pháp 
3 
1. Tình trạng giải pháp đã biết 
Chương trình GDPT 2018 
hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. 
Môn Toán 
có một vị trí quan trọng, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng để ứng dụng trong đời sống, giúp học sinh phát triển trí thông minh, sáng tạo. 
Sử dụng đồ dùng trực quan 
trong dạy học nói chung, trong dạy học toán nói riêng là điều rất cần thiết để giáo dục tư duy cho trẻ lớp Một. 
Biện pháp 1: Nắm vững bản chất dạy học trực quan và một số yêu cầu khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học 
Biện pháp 2: Nâng cao hiệu quả cách sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy hình thành khái niệm số có một chữ số 
Các biện pháp thực hiện 
Biện pháp 3: Biện pháp Sử dụng hiệu quả đồ dùng trực quan giúp học sinh học tốt dạng toán về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 
2. Nội dung các biện pháp 
1. Nắm vững bản chất dạy học trực quan và một số yêu cầu khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học 
1.1. Nắm vững bản chất của việc sử dụng đồ dùng trực quan 
Là phương pháp dạy học sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật dạy học trước, trong và sau khi giảng dạy. 
Được thể hiện dưới hình thức là minh họa và trình bày. 
Những đồ dùng trực quan có tính chất minh họa như bản mẫu, bản đồ, bức tranh, tranh chân dung, hình vẽ trên bảng,... 
1. Nắm vững bản chất dạy học trực quan và một số yêu cầu khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học 
1.2. Vận dụng linh hoạt quy trình sử dụng đồ dùng trực quan 
Giáo viên treo những đồ dùng trực quan nêu yêu cầu định hướng cho sự quan sát của học sinh. 
Giáo viên trình bày nội dung các đồ dùng trực quan đó. 
02 
Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày lại, giải thích. 
03 
Giáo viên nêu câu hỏi yêu cầu học sinh rút ra kết luận khái quát về vấn đề mà đồ dùng trực quan cần truyền tải. 
04 
01 
1. Nắm vững bản chất dạy học trực quan và một số yêu cầu khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học 
1.3. Một số lưu ý khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học toán 
Lựa chọn cách sử dụng đồ dùng trực quan phù hợp với từng giai đoạn học tập: 
Vật thực (bông hoa, lá cây, quả cà chua, viên bi) 
Tranh ảnh về các vật gần gũi với học sinh (cây, quả, hoa, dụng cụ gia đình, các vật nuôi) 
Mô hình, vật tượng trưng (các hình hình học bằng bìa, bằng gỗ mỏng, bằng nhựa) 
1. Nắm vững bản chất dạy học trực quan và một số yêu cầu khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học 
1.3. Một số lưu ý khi sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học toán 
Ví dụ: Bài “Số 7” 
Giáo viên yêu cầu học sinh lấy 6 viên bi, sau đó lấy thêm 1 viên bi nữa, hỏi tất cả có mấy viên bi. 
Học sinh đếm thêm 1 trên các viên bi để biết được là: có 6 viên bi thêm 1 viên bi được 7 viên bi. 
2. Nâng cao hiệu quả cách sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy hình thành khái niệm số có một chữ số 
Dạy các số từ 0 đến 10 được chia làm 2 bài: Bài 1 “Các số 0,1,2,3,4,5”, Bài 2: “Các số 6,7,8,9,10”. 
Giáo viên đưa ra một số đồ vật có số liệu từ 1 đến 5, hướng dẫn học sinh thao tác trên phương tiện trực quan ở mức độ trừu tượng hóa tăng dần để hình thành khái niệm số từ 1 đến 5. 
2. Nâng cao hiệu quả cách sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy hình thành khái niệm số có một chữ số 
Ví dụ: Bài 1 “Các số 0,1,2,3,4,5” 
Bước 1: Giáo viên chuẩn bị các những khối hộp hình vuông và bức tranh bể cá với số lượng cá từ 1 đến 5 và hướng dẫn cho học sinh quan sát hình ảnh. 
Bước 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận ra đặc điểm chung các hình ảnh đều có số lượng là một. 
2. Nâng cao hiệu quả cách sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy hình thành khái niệm số có một chữ số 
Ví dụ: Bài 2 “Các số 6,7,8,9,10” 
Khi dạy bài hình thành số 6, giáo viên yêu cầu học sinh lấy 5 que tính rồi lấy thêm 1 que tính nữa để được tất cả 6 que tính. 
Để hình thành khái niệm các số từ 7 đến 10 có mức độ trừu tượng hóa cao dần, chủ yếu dựa vào kênh hình để hình thành khái niệm số. 
WORD VÀ PP 200K 
ZALO: 0985598499 

File đính kèm:

  • pptxbien_phap_nang_cao_hieu_qua_hoc_tap_mon_toan_1_thong_qua_vie.pptx
Sáng Kiến Liên Quan