Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010 ở trường THCS Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên

Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng đầu của mọi quốc gia trên thế giới nhằm hướng tới chiến lược con người. Trong chiến lược đào tạo con người, nhà trường bao giờ cũng đóng vai trò trung tâm và chủ đạo. Ở các nước phát triển, các nhà lãnh đạo đất nước luôn luôn chú ý đầu tư xây dựng những trường học tốt nhất, hiện đại và thuận lợi nhất phục vụ chiến lược đào tạo con người. Và những thành công trong chiến lược đào tạo con người lại thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển mạnh mẽ.

 Ở Việt Nam, nền giáo dục quốc dân hình thành và phát triển trong những bối cảnh hết sức khó khăn của hai cuộc chiến tranh, rồi hậu quả chiến tranh nặng nề, đã kìm hãm bước phát triển của giáo dục. Vì thế nền giáo dục của chúng ta còn

“ thiếu” và “yếu” cả về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên và chất lượng giáo dục. Nền giáo dục Việt Nam nối chung và các nhà trường Việt Nam nói riêng còn nhiều hạn chế và bất cập so với sự phát triển của nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

 Muốn giáo dục Việt Nam phát triển, dần tiến kịp với sự phát triển của nền giáo dục tiên tiến trên thế giới thì cần phải xây dựng những “ Trường học ra trường học”, những trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá và xã hội hoá.

 Bởi vậy, xây dựng trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá liên quan đến vấn đề tồn tại hay không tồn tại, phát triển hay không phát triển của giáo dục Việt Nam.

 Chính vì lẽ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những đề án về công tác xây dựng các trường học ở các cấp học, bậc học những trường học không những chuẩn hoá, hiện đại hoá về cơ sở vật chất, mà còn chuẩn hoá (cả về lượng và chất) đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, qui củ về cơ cấu tổ chức nhà trường và đạt được hiệu quả, chất lượng giáo dục cao, đó là những trường học đạt chuẩn Quốc gia.

 Đối với cấp học Trung học cơ sở, cấp học tiếp nối giữa giáo dục Tiểu học và giáo dục Trung học phổ thông, ở một giai đoạn phát triển đặc biệt về tâm sinh lý, có ảnh hưởng sâu sắc tới sự hình thành và phát triển nhân cách con người, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia càng trở nên cấp bách và cần thiết. Ngày 5 tháng 7 năm 2001, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định và ban hành Qui chế xây dựng trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.

 Quyết định và Qui chế xét công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa là văn bản tổng kết các chính sách, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về Giáo dục & Đào tạo, vừa là văn bản pháp qui về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, vừa là định hướng về các tiêu chí cần có của một trường học đạt chuẩn Quốc gia để các trường dựa vào đó mà phấn đấu.

 

doc28 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 4456 | Lượt tải: 54Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010 ở trường THCS Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 bàn ghế máy vi tính, bàn ghế phòng thực hành môn, Sinh, Hoá, Vật lý, phòng hát nhạc.Kính phí xây dựng tường rào.Xây nhà hiệu bộ.
+) Tổng kinh phí huy động các nguồn lực trong giáo viên và nhân dân địa phương đạt trên 400 triệu đồng.
Kết quả: Cơ sở vật chất đã đảm bảo cập các chuẩn theo quy định.
b.3- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục trên địa bàn.
- Làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể, các dòng họ, ban chỉ huy các xóm trên địa bàn xã nhằm.
+ Thứ nhất: Xây dựng môi trường giáơ dục lành mạnh cả trong và ngoài nhà trường, huy động các lực lượng cùng chăm lo cho công tác giáo dục.
+ Thứ hai: Thành lập Hội đồng giáo dục và các ban giáo dục ở các xóm nhằm thường xuyên quan tâm hơn nữa tới công tác giáo dục.
+ Thứ ba: Thành lập các quỹ hỗ trợ giáo dục như quỹ khuyến học, của xóm, xã , các dòng Họ, các tổ chức, để kịp thời khen thưởng động viên các em học sinh có thành tích cao trong giáo dục
+ Thứ tư: Huy động các nguồn lực của địa phương tham gia xây dựng cơ sở vật chất bổ xung để đạt chuẩn.
Kết qủa: Công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường đã hoạt động tốt, được cấp trên biểu dương khen thưởng và đặc biệt là đã làm chuyển biến mạnh mẽ phong trào giáo dục ở địa phương.
 * Với những kết quả đã đạt đươc, ngày 03 tháng 9 năm 2005 trườngTHCS Tân Đức đã vinh dự được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010.
Từ năm được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đến nay công tác xây dựng trường chuẩn vẫn được coi trọng và nằm trong kế hoạch năm học hàng năm của nhà trường với mục tiêu: Giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia và từng bước nâng cao các chuẩn để được chuyển sang công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011-2020.
 Nhà trường đang tích cực thi đua thực hiện hai cuộc vận động lớn: Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung Cùng với phong trào " Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo". Vì thế chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên và chất lượng giáo dục toàn diện luôn được giữ vững và ngày càng tăng hơn.
ChươngIII: 
Tổ chức thực hiện các chức năng quản lý trong việc xây dựng trường THCS Tân Đức đạt chuẩn Quốc gia.
I-Biện pháp tổ chức, xây dựng kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
 Kế hoạch hoá là một chức năng không thể thiếu của người cán bộ quản lý, kế hoạch hoá là chức năng đầu tiên để đảm bảo sự thành công của công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
* Chức năng kế hoạch hoá được biểu hiện trên các mặt:
- Xác định mục tiêu và kế hoạch đạt mục tiêu.
- Dự kiến các nguồn lực để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu xây dựng trường chuẩn.
- Xác định các giải pháp nhằm đạt mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn.
* Để xây dựng kế hoạch trước hết cần phải thu thập thông tin.
- Thông tin về đề án xây dựng trường chuẩn và quy chế xét công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia của Bộ GD&ĐT.
- Thông tin về tình hình kinh tế- chính trị xã hội ở địa phương và tình hình nhà trường. Những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng trường đạt chuẩn, các giải pháp để khắc phục khó khăn.
* Sau khi thu thập thông tin, lập dự kiến kế hoạch.
Nội dung bản dự kiến gồm:
1-Xác định mục tiêu và kế hoạch đạt mục tiêu.
a) Về mục tiêu: Đó là xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và hoàn thành vào cuối năm 2005.
b) Các giai đoạn để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của trường THCS Tân Đức: Gồm hai giai đoạn.
+) Giai đoạn thứ nhất: Hoàn thành các chuẩn theo 5 tiêu chí của trường THCS đạt chuẩn Quốc gia đã ban hành và quy chế xét công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia của Bộ GD&ĐT.
Giai đoạn này gồm các bước sau:
 - Bước1: Trong hai năm học (2002-2003;2003-2004) Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và chất lượng giáơ dục toàn diện, kết hợp từng bước nâng cấp dần cơ sở vật chất- thiết bị và tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục.
 - Bước 2: Trong năm học 2004-2005.Nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức nhà trường theo các chuẩn
 - Bước 3: Kiểm tra toàn bộ các tiêu chí và các chuẩn đối chiếu với các chuẩn của Bộ GD&ĐT đã quy định để kịp thời bổ xung điều chỉnh.
 - Bước4 : Lập hồ sơ đề nghị xét công nhận trường đạt chuẩn.
+) Giai đoạn thứ 2: Từ năm học 2005-2006. tiếp tục duy trì và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt để tiếp tục chuyển sang công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011-2020.
2- Dự kiến các nguồn lực để đảm bảo hoàn thành mục tiêu.
- Trong kế hoạch hoá phải dự kiến được các nguồn lực để đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Trong kế hoạch xây dựng trường THCS Tân Đức đạt chuẩn quốc gia các nguồn lực dự kiến như sau:
+) về nhân lực:
-Toàn thể các thành viên trong nhà trường bao gồm: Hội đồng sư phạm nhà trường, các tổ chức đoàn thể, tập thể học sinh.
- Các lực lượng ở địa phương: Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, và toàn thể nhân dân trong địa phương.
+) Về tài lực:
- Tài lực là nguồn lực cần thiết để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo hướng hiện đại hoá.
Hiệu trưởng làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND phòng GD&ĐT để huy động đủ nguồn kinh phí tập trung xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị đảm bảo đạt các chuẩn.
3- Xác định các giải pháp nhằm đạt mục tiêu.
- Thứ nhất: Tham mưu với Đảng bộ chính quyền địa phương và phòng giáo dục để có sự thống nhất chỉ đạo.
Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương để mọi người cùng nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, từ đó có sự ủng hộ và tham gia đóng góp tích cực. Xây dựng sức mạnh tổng hợp kết hợp các nguồn lực.
- Thứ hai: Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, xây dựng không khí làm việc bình đẳng cởi mở trong nhà trường để mọi người cùng vui vẻ đóng góp sáng kiến kinh nghiệm đẩy nhanh tốc độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
- Thứ ba: Quản lý tốt các hoạt động của nhà trường, nhất là hoạt động dạy và học, và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, coi trọng xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh và tập thể học sinh phát triển.
- Thứ tư: Thường xuyên duy trì các phong trào thi đua, lấy thi đua làm đòn bẩy để thúc đẩy sớm hoàn thành các chỉ tiêu của trường chuẩn.
- Thứ năm: Trong quá trình xây dựng các tiêu chí của trường chuẩn phải thường xuyên đối chiếu các chuẩn và tình hình nhà trường, địa phương để có sự điều chỉnh kịp thời,
Sau khi lập xong bản dự kiến kế hoạch cần tiến hành các bước
 +) Duyệt nội bộ.
+) Duyệt với cấp trên (Đảng uỷ, UBND, và phòng GD&ĐT)
+) Thông báo các kế hoạch với các thành viên.
 Nhờ làm tốt chức năng kế hoạch hoá nên trường THCS Tân Đức đã có những kế hoạch, định hướng đúng đắn để tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010.
II- Biện pháp tổ chức trong việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia.
Kế hoạch hoá dù có ưu việt đến đâu cũng sẽ chỉ là lý thuyết suông nếu như không tiến hành tố chức thực hiện. Như vậy tổ chức thực hiện là một chức năng quản lý nhằm làm cho kế hoạch có tính thực thi, trở thành hiện thực.
Trong việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, chức năng tổ chức cần được tiến hành như sau:
1-Thành lập ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn
- Hiệu trưởng cần tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND. để thống nhất
Ban chỉ đạo bao gồm:
Trưởng ban: Đ/C Phó Bí thư đảng uỷ- Chủ tịch UBND xã
Phó ban: Đ/C Phó chủ tịch UBND xã.
 Đ/C Hiệu trưởng trường THCS,
Uỷ viên: Các đ/c đứng đầu các tổ chức đoàn thể ở địa phương, các đ/c phó hiệu trưởng, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh
2- Thành lập ban tổ chức xây dựng các chuẩn:
 Ban tổ chức xây dựng các chuẩn gồm:
- Trưởng ban: Hiệu trưởng.
- Phó ban: Đ/C Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn.
- Các ủy viên: Gồm Bí thư Đoàn, TPTĐội, Tổ trưởng CM,
Ban tổ chức xây dựng các chuẩn sẽ là người chịu trách nhiệm điều hành các công việc theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao,
3- Tiến hành thực hiện
+) Tổ chức cho cán bộ giáo viên và học sinh nghiên cứu và trao đổi thảo luận kỹ 5 chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia.
+) Triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia tới toàn thể cán bộ giáo viên- học sinh và phụ huynh học sinh.
+)Thành lập các tiểu ban và các tổ chức trong nhà trường
III- Biện pháp chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
1- Đối với chuẩn 1: Tổ chức nhà trường
- Tiếp tục duy trì các khối lớp học
- Tăng cường công tác chỉ đạo của Chi Bộ nhà trường- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiến hành các công viêc. 
-Tham mưu với chính quyền địa phương và phòng GD-ĐT để điều chuyển đủ số lượng cơ cấu nhân viên
2-Đối với chuẩn 2:Cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên. 
a) Cán bộ quản lý:
- Tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực và hiệu quả quản lý nhà trường bằng nhiều biện pháp.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, công khai hoá các kế hoạch, xây dựng, tài chính, thu chi,
b) Giáo viên: 
- Chỉ đạo và quản lý tốt công tác giáo dục tư tưởng, ý thức trách nhiệm đối với đội ngũ giáo viên,
- Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng về năng lực sư phạm, về đổi mới phương pháp giảng dạyvv.
3- Đối với chuẩn 3- Chất lượng giáo dục
a) Duy trì sỹ số học sinh: Chỉ đạo tốt việc chống bỏ học của học sinh, vận động học sinh bỏ học tiếp tục quay lại trường học tập.
- Kết hợp phụ đạo học sinh yếu kém vì những học sinh yếu kẻm thường hay chán nản dẫn đến bỏ học. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các trò chơi phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em. Xây dựng tinh thần đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện.
b) Quản lý và tổ chức hoạt động dạy và học
- Quản lý việc giảng dạy của giáo viên, quản lý nề nếp ra vào lớp, hồ sơ giáo án, kế hoạch giảng dạy vv. Thông qua thăm lớp dự giờ, thao giảng, kiểm tra nội bộ, qua việc phản ánh của học sinh, phụ huynh.
- Tổ chức các chuyên đề ở tổ ở trường và cụm trường thường xuyên, ở tổ mỗi tuần 1 lần, ở trường mỗi tháng 1 lần, ở cụm trường 2 tháng 1 lần.
- Quản lý tốt việc học tập của học sinh ( Học ở trường và học ở nhà) thông qua việc quản lý của GV chủ nhiệm lớp, Gv bộ môn, sự quản lý của gia đình và tự quản của đội sao đỏ nhà trường.
b)Quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục
Trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trường THCS Tân đức đã rất coi trọng chỉ đạo hoạt động giáo dục học sinh thông qua sự kết hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
Thứ nhất: Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cả trong và ngoài nhà trường, môi trường không có ma tuý, không có bạo lực, không có tác động tiêu cực sấu đến học sinh.
Thứ hai:Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống và giáo dục đạo đức.
Thứ ba:Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hoạt động phong phú đa dạng có tác dụng giáo dục tích cực.
Thứ tư: Tổ chức các hoạt động tự quản, tự giáo dục của học sinh, câu lạc bộ giúp bạn học tập tốt.
Thứ năm: Tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt và học tốt trong nhà trường
* Xây dựng kế hoạch PCGD của địa phương.
- Hoàn chỉnh các loại hồ sơ PCGDTHCS và duy trì tốt PCGDTHCS điều tra cập nhật các hồ sơ để PCGDTHPT, 
4-Đối với chuẩn4: Cơ sở vật chất thiết bị:
 Ngay sau khi đề án xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia được phê duyệt, ban chỉ đạo phụ trách về cơ sở vật chất trang, thiết bị đối chiếu với chuẩn để có kế hoạch bổ xung kịp thời các hạng mục còn thiếu.
a) Chỉ đạo xây dựng thêm:
- Nhanh chóng huy động các nguồn kinh phí để xây dựng nhà văn phòng, tường rào, các công trình vệ sinh, bố trí sắp xếp các phòng thực hành, thư viện thí nghiện, phòng máy tính, hát nhạc, phòng truyền thống nhà trường, phòng làm việc của các tổ chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Đội.
b) Chỉ đạo tu bổ lại: Xem xét các phòng học , bàn ghế chưa đạt cần có kế hoạch tu bổ sắp xếp lại để hoàn chỉnh.
c) Chỉ đạo xây dựng cảnh quan môi trường:
- Nát gạch , đổ bê tông toàn bộ sân trường 1600 m2 
- Xây dựng các bồn hoa, cây cảnh đảm bảo thẩm mỹ,
- Trồng thêm cây xanh đủ bóng mát cho học sinh vui chơi.
- Tu sửa sân thể dục đảm bảo đủ kích thước cho học sinh tập luyện.
d) Chỉ đạo mua sắm bổ sung các trang thiết bị: Rà soát kiểm kê các trang thiết bị xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung thêm cho đầy đủ, như bàn máy tính, bàn ghế phòng thực hành, tủ giá phòng thí nghiệm, thực hành, phòng truyền thống nhà trường, các hệ thống bảng biểu...vv.
 Quá trình xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị giáo dục luôn được quan tâm và chỉ đạo sát sao, sự điều phối kịp thời nguồn tài lực từ ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn, lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo nhờ đó từ một trường còn rất nghèo nàn về cơ sở vật chất chỉ trong 3 năm học cơ sở vật chất trang thiết bị đã được đầu tư tu bổ hoàn chỉnh đúng tiêu chí của Bộ GD&ĐT quy định
5- Đối với chuẩn 5: Công tác xã hội hoá giáo dục
- Chỉ đạo việc tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc chăm lo sự nghiệp giáo dục và tầm quan trọng của việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, để toàn Đảng bộ và nhân dân, các tổ chức xã hội nhận thức rõ và tự giác, tích cực tham gia chăm lo cho giaó dục, đóng góp tiền của vào việc xây dựng trường chuẩn tích cực hơn.
- Chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cả trong và ngoài nhà trường
- Chỉ đạo việc huy động các lực lượng xã hội tham gia giáo dục.
- Chỉ đạo việc huy động các nguồn nhân lực và tài lực tại địa phương
- Chỉ đạo việc xây dựng trung tâm học tập cộng đồng.
Nhờ làm tốt chức năng tham mưu chỉ đạo nên công tác xã hội hoá giáo dục ở một địa phương miền núi còn nghèo như xã Tân đức đã có những hoạt động thiết thực và thu được kết quả cao góp phần tích cực vào công tác giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
IV- Biện pháp kiểm tra đánh giá việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
Trong công tác quản lý trường học nói chung và việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nói riêng kiểm tra là một chức năng quản lý nhằm đánh giá đúng thực trạng của hệ thống để từ đó có những điều chỉnh một cách tối ưu.
Chức năng kiểm tra vận dụng vào quá trình xây dựng trường THCS Tân Đức đạt chuẩn Quốc gia được tiến hành thường xuyên liên tục qua bốn giai đoạn như sau:
1- Giai đoạn chuẩn bị lập kế hoạch.
Trước tiên là sự kiểm tra các thông tin, và tình hình thực tế của nhà trường.
2- Giai đoạn lập kế hoạch:
Trong quá trình lập kế hoạch và sau khi lập dự kiến kế hoạch xây dựng trường chuẩn có sự kiểm tra nhằm đảm bảo cho bản kế hoạch có tính khả thi, tránh những sơ xuất đáng tiếc xảy ra.
3- Giai đoạn Tổ chức xây dựng các chuẩn:
Trong quá trình tổ chức xây dựng các chuẩn, bên cạnh việc chú trọng công tác chỉ đạo, không được xem nhẹ công tác kiểm tra, lúc này công tác kiểm tra nội bộ trường học được tiến hành một cách toàn diện, ở tất cả các phương diện. Kết hợp với kiểm tra các tiến trình xây dựng trường đạt chuẩn.
4- Giai đoạn lập hồ sơ đề nghị xét công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. 
- Trong giai đoạn này trước khi lập hồ sơ đề nghị xét công nhận cần tổng kiểm tra lại 5 tiêu chuẩn đã xây dựng được của nhà trường đối chiếu với 5 tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo,
Trong quá trình kiểm tra cần lập đầy đủ các hồ sơ biên bản để lưu trong hồ sơ trường chuẩn,
- Sau khi kiểm tra đối chiếu xong, Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét và công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia
Kết quả: Ngày 3 tháng 9 năm 2005 trường THCS Tân Đức đã vinh dự được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia
Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
A: Kết luận
1- Công tác xây dựng trường học đạt chuản quốc gia nói chung và việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia nói riêng, là yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.
 Việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia phù hợp với chính sách của Đảng, nhà nước và nguyện vọng của toàn dân mong mỏi có một môi trường giáo dục tốt nhất thuận lợi nhất, cho sự phát triển toàn diện nhân cách học sinh, nhằm đào tạo ra một nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ yêu cầu đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
2-Trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, Hiệu trưởng giữ vai trò trung tâm, thông qua việc thực hiện các chức năng quản lý, Hiệu trưởng nắm quyền tham mưu, động viên để huy động các nguồn lực, nắm quyền chỉ huy điều động mọi hoạt động trong nhà trường sao cho mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn hoàn thành sớm nhất và đạt hiệu quả cao nhất.
Sở dĩ việc xây dựng trường THCS Tân đức đạt chuẩn Quốc gia thu được kết quả tốt đẹp là nhờ vào công tác lãnh đạo,chỉ đạo kịp thời của BGH nhà trường của ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn đã vận dụng đúng đắn chức năng quản lý, phù hợp với tình hình đặc điểm nhà trường.Kết hợp với lòng yêu nghề, tâm huyết, ý thức trách nhiệm, và tinh thần đoàn kết, ý trí quyết tâm của cả tập thể sư phạm nhà trường, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sát sao của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phòng GD&ĐT huyện Phú bình.
3- Hiện nay công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên cả nước đã thu được những kết quả đáng kể, sự thành công của việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đã có tác động tích cực đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thực tế đã ghi nhận ở những trường đã đạt chuẩn Quốc gia, khi thực hiện cuộc vận động "hai không" vẫn giữ vững chỉ tiêu về chất lưọng giáo dục, trong khi đó ở một số trường chưa đạt chuẩn các chỉ tiêu về chất lượng giáo dục nhất là chất lượng xếp loại học lực của học sinh giảm sút đáng kể. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu từ 5-10% đến nay tăng lên 20- 30%. Chính vì thế yêu cầu về công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia càng trở lên cấp thiết hơn bao giờ hết,
4- Tuy nhiên hiện nay ở nhiều trường THCS trong cả nước nói chung và ở tỉnh Thái Nguyên nói riêng việc xây dựng trường chuẩn đang còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc.
 Một số Hiệu trưởng còn ngại khó, ngại khổ chưa có đủ quyết tâm và nhiệt tình còn chùng chình chờ đợi.
Một số Hiệu trưởng còn thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các chức năng quản lý vào việc xây dựng trường chuẩn;
Một số trường gặp qúa nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về khuôn viên nhà trường
Vì thế xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia phải là nhiệm vụ chung của toàn thể Đảng Bộ chính quyền, các tổ chức xã hội ở địa phương cũng như toàn thể GV, HS và cha mẹ học sinh trong đó nêu cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, nhiệt tình giám nghĩ giám làm của BGH,
B- Kiến nghị
1- Đối với người Hiệu trưởng:
- Không ngừng học tập nâng cao năng lực của người Hiệu trưởng nhất là năng lực quản lý nhà trường.
- Luôn có trách nhiệm cao đối với công việc được giao, coi việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở đơn vị mình là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người Hiệu trưởng trong giai đoạn hiện nay,
- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, để có thể tận dụng những cơ hội huy động được nhiều nguôn tài trợ về kinh nghiệm, kinh phí, vật chất.
- Vận dụng một cách khoa học và linh hoạt các chức năng quản lý trong quá trình tổ chức xây dựng trường chuẩn.
2- Đối với địa phương:
- Cần coi công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở địa phương mình là nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ, các cấp các ngành các tổ chức đoàn thể, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của nhà trường.
3- Đối với Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
- Cần chỉ đạo sát sao việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong phạm vi mình quản lý.
- Tổ chức các chuyên đề , hội nghị chuyên bàn về xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia để rút kinh nghiệm chỉ đạo tốt hơn.
-Thường xuyên tổ chức thăm quan học tập các mô hình điểm, tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia để học tập rút kinh nghiệm.
Trên đây là toàn bộ nội dung bản đề tài sáng kiến kinh nghiệm về công tác xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001- 2010. Rất mong các đồng chí và các bạn đồng nghiệp tham khảo đóng góp ý kiến bổ sung để bản sáng kiến của tôi ngày càng hoàn chỉnh hơn/
 Tân Đức ngày 21 tháng 4 năm 2009
 Người viết
 Đào văn Bốn
Ý kiến đánh giá xếp loại của Hội đồng khoa học Trường .
Xếp loại:
 TM H Đ KH ký tên 
Ý kiến đánh giá xếp loại của Hội đồng khoa học Huyện Phú bình.
Xếp loại:. TM HĐ
 ( Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docKINH NGHIEM XD TRUONG CHUAN QUOC GIA.doc
Sáng Kiến Liên Quan