Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế bài giảng Địa lí Lớp 11 (Ban cơ bản) theo công thức GIPO có sử dụng công nghệ thông tin

Chúng ta đang sống trong thời đại đang diễn ra hai cuộc cách mạng lớn, đó là cuộc cách mạng xã hội (CMXH) và cách mạng khoa học - kĩ thuật - công nghệ (CMKH-KT-CN). Trong điều kiện đó đòi hỏi trung tâm GDTX phải hoàn thiện quá trình dạy học, phải góp phần đào tạo ra những “con người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, có năng lực giải quyết những vấn đề thực tế”. Hay nói một cách khác thời đại ngày nay đòi hỏi giáo dục phải đảm bảo công bằng, dân chủ; chất lượng và hiệu quả.

Hiện nay, trong lí luận dạy học nói nhiều đến vấn đề đổi mới toàn diện và đồng bộ trong giáo dục, đổi mới từ khâu thiết kế bài học đến tổ chức bài học và đến đổi mới kiểm tra, đánh giá. Nhất là vấn đề đổi mới thiết kế bài giảng (TKBG) Địa lí - Đây là khâu khởi đầu quan trọng của quá trình dạy học Địa lí. Đặc biệt hiện nay khi chương trình và sách giáo khoa (SGK) được đổi mới thì việc đổi mới TKBH là một tất yếu, nó tạo cở vững chắc cho sự thành công của việc đổi mới quá trình dạy học Địa lí ở các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX). Hiện nay, có rất nhiều cách thiết kế bài học Địa lí khác nhau, mỗi cách thiết kế lại có những ưu, nhược điểm riêng, xong trong thời đại ngày nay việc TKBH theo quan điểm công nghệ dạy học (CNDH) mà đặc biệt là theo công thức GIPO có sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) là kiểu thiết kế tối ưu nhất với nhiều nét nổi trội hơn so với các kiểu thiết kế khác. Đây cũng là một xu hướng, một tiếp cận và một công cụ quan trọng để đổi mới quá trình dạy học Địa lý. GIPO là công thức thiết kế bài giảng theo quan điểm công nghệ dạy học, nghĩa là coi dạy học như một quá trình công nghệ để thiết kế những bài giảng sao cho hiệu quả, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, trình độ của giáo viên và phù hợp với cả điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật trường, lớp học. Khi thiết kế bài giảng theo công thức GIPO có sử dụng CNTT thì không chỉ mục tiêu của các hoạt động của thầy và trò được đặt ra mà còn xác định rõ đầu vào cho những hoạt động đó là gì?, sản phẩm đạt được là gì? (đầu ra), và những quá trình tương tác nào giữa Thày - Trò và giữa Trò - Trò cần được diễn ra để biến đầu vào thành đầu ra. Đổi mới thiết kế bài giảng theo công thức GIPO có sử dụng CNTT nhằm tạo ra một chương trình phối hợp hoạt động dạy của Thày và học của Trò sao cho mối liên hệ giữa Mục tiêu - Nội dung - Phương pháp và điều kiện học tập được thể hiện một cách sinh động. Thiết kế bài giảng theo công thức GIPO có sử dụng CNTT đảm bảo tính khoa học và khuyến khích sử dụng nhiều phương tiện kĩ thuật hiện đại, nhiều phương pháp mới vào trong giảng dạy nên TKBG theo công thức GIPO còn có tính hiện đại, làm mới và “trẻ hoá” cho môn học.

 

doc49 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế bài giảng Địa lí Lớp 11 (Ban cơ bản) theo công thức GIPO có sử dụng công nghệ thông tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oàn bộ chương trình môn học. Nó mang tính chất của hoạt động ôn tập, củng cố tri thức, kỹ năng, kỹ xảo làm cho HS nắm được những tri thức đã học một cách sâu sắc, chắc chắn và có hệ thống. Có thể tiến hành theo con đường quy nạp hoặc diễn dịch, song hiệu quả là đưa được những tri thức kỹ năng bộ phận về cái toàn vẹn.
	Cấu trúc của loại bài này như sau:
	- Tổ chức lớp
	- Thông báo đề tài, mục đích, nhiệm vụ của bài học
	- Tổ chức cho HS hệ thống hoá, khái quát hoá trên cơ sở đã được chuẩn bị ở nhà theo sự hướng dẫn của GV. Cần có sự trao đổi hai chiều giúp HS xây dựng những bản tổng kết, thiết lập sơ đồ, biểu đồ
	- Tổng kết bài học: GV đánh giá và nhận xét tinh thần, thái độ làm việc.
	- Giao nhiệm vụ ở nhà cho HS.
	Trong chương trình Địa lý lớp 11 (Ban cơ bản) số lượng các bài ôn tập không nhiều song rất quan trọng. Gồm các dạng bài ôn tập giữa học kỳ, bài ôn tập cuối học kỳ, bài ôn tập cuối năm.
3. Thiết kế mẫu một bài học theo công thức GIPO có sử dụng công nghệ thông tin
Tiết 15. Ôn tập học kì I.
Giai đoạn 1: Tìm hiểu khả năng thiết kế giáo án ôn tập theo công thức GIPO có sử dụng CNTT
Trong giai đoạn đầu tiên này, chúng tôi sử dụng phần mềm Power Point, người giáo viên có thể tạo ra một sản phẩm để giáo viên có thể sử dụng trực tiếp trên lớp học và lấy tư liệu.
Giai đoạn 2: Tiến hành thiết kế giáo án ôn tập theo công thức GIPO có sử dụng CNTT
Bước 1: Xác định mục tiêu của việc thiết kế
Chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cơ bản sau đây cho việc thiết kế một giáo án theo công thức GIPO có sử dụng CNTT cho việc dạy học Tiết 15. Ôn tập học kì I trong chương trình Địa lí lớp 11 - THPT (Ban cơ bản) là:
* Giáo viên có thể sử dụng giáo án này để trực tiếp dạy học ở trên lớp theo quan điểm đổi mới phương pháp dạy học địa lí.
* Trong điều kiện không có khả năng sử dụng trực tiếp giáo án này ở trên lớp thì giáo viên có thể sử dụng nó như một “Ngân hàng dữ liệu” về nội dung và phương pháp dạy học để soạn ra những giáo án dạy trên lớp theo quan điểm đổi mới.
Bước 2: Lựa chọn thông tin và cách thức biểu hiện
	Chúng tôi chia nội dung Tiết 15. Ôn tập học kì I lớp 11 - THPT (Ban cơ bản) thành 6 mảng kiến thức cơ bản và bố trí sắp xếp chúng vào 6 môđun tương ứng. Mỗi môđun thông tin sẽ là một tập hợp các slide biểu hiện nội dung kiến thức cơ bản dưới dạng chữ, hình ảnh, tranh ảnh, cách thức tiếp cận, phương pháp dạy học để nắm vững chúng. Trên giao diện đầu tiên của giáo án điện tử sẽ xuất hiện 6 biểu tượng thể hiện 6 môđun tương ứng với 6 phần kiến thức cơ bản của bài học.
Bước 3: Chuẩn bị các tài nguyên (văn bản, hình ảnh tĩnh động, sơ đồ, mô hình, âm thanh) 
Chúng tôi đã khai thác, xây dựng thêm các nguồn tài nguyên phong phú cho bài giảng như sau: 
- Sách tham khảo:
+ Kiến thức cơ bản Địa lý 11 - Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên); tham khảo các kiến thức của bài và một số thông tin mở rộng kiến thức của bài học.
+ Địa lí KT-XH thế giới - Ông Thị Đan Thanh.
- Các phần mềm: 
+ Encata Library 2009: Khai thác một số tranh ảnh, bản đồ về Ô-xtrây-li-a.
+ Tư liệu hỗ trợ dạy học địa lí 11 – Trường ĐHSP Hà Nội: khai thác tranh ảnh, bản đồ.
+ Mạng Internet
Ví dụ: Chuẩn bị tài nguyên cho ôn tập bài 1
Bước 4: Thiết kế giáo án Ôn tập học kì I theo công thức GIPO với sự trợ giúp của Power Point 
Chúng tôi tiến hành thiết kế bài giảng này theo công thức GIPO có sử dụng CTTT trong 39 Slide (Xem tại phần phụ lục). Cụ thể như sau: 
Goal 
Mục tiêu
Sau bài học, HS cần: Nắm vững kiến thức bài 1 đến bài 7 và các kĩ năng thực hành.
Input
Thiết bị dạy học cần thiết:
- Bản đồ 
- Biểu đồ, bảng số liệu.
Thời gian: 45 phút
Công cụ: Máy chiếu, máy tính
Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, thuyết trình giảng giải.
Trình độ học sinh: khá giỏi
Procees
Tiến trình dạy học
1. Khởi động: (3)
	GV khởi động giờ học 
2. Tổ chức các hoạt động dạy học ở trên lớp theo công thức GIPO
Theo công thức GIPO, tôi thiết kế bài học này thành 6 hoạt động dạy học sau:
 - Xác định mục tiêu và những đầu vào cần thiết để các hoạt động diễn ra có kết quả
Mục tiêu (Goal)
Đầu vào (Input)
Hoạt động 1
Sự tương phản về trình độ phát triển KT - XH của các nhóm nước
- Phương tiện: Thông tin, kiến thức đã học, biểu đồ, bản đồ, bảng số liệu.
- Thời gian: 8 phút
Hoạt động 2
Xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá
- Phương tiện: Thông tin, kiến thức đã học, biểu đồ, bản đồ, bảng số liệu.
- Thời gian: 7 phút
Hoạt động 3
Một số vấn đề mang tính toàn cầu
- Phương tiện: Thông tin, kiến thức đã học, biểu đồ, bản đồ, bảng số liệu.
- Thời gian: 7 phút
Hoạt động 4
Một số vấn đề của châu lục và khu vực
- Phương tiện: Thông tin, kiến thức đã học, biểu đồ, bản đồ, bảng số liệu.
- Thời gian: 7 phút
Hoạt động 5
Hoa Kì
- Phương tiện: Thông tin, kiến thức đã học, biểu đồ, bản đồ, bảng số liệu.
- Thời gian: 7 phút
Hoạt động 6
Liên minh Châu Âu
- Phương tiện: Thông tin, kiến thức đã học, biểu đồ, bản đồ, bảng số liệu.
- Thời gian: 7 phút
- Xác định các quá trình (Process), các hoạt động dạy học cần phải diễn ra để có thể đạt được mục tiêu dạy học.
Mỗi hoạt động, GV đưa ra câu hỏi, giúp HS nhớ lại và chuẩn xác kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực hành. 
- Xác định các sản phẩm cần đạt được sau giờ học (Ouput) 
Bước 5: Viết hướng dẫn sử dụng giáo án Ôn tập học kì I theo công thức GIPO với sự trợ giúp của Power Point 
 - Phần hướng về mặt kĩ thuật:
	+ Cách mở đĩa: Cho ổ đĩa vào ổ CD/My computer/D/ Tiết 15. Ôn tập Học kỳ I.
	+ Cách sử dụng các dấu liên kết: Sử dụng để bổ sung, minh hoạ và mở rộng kiến thức qua các slide phụ sau đó quay trở về slide chính.
	+ Các dấu hiệu liên kết trong bài: Các chữ gạch chân là đi tới Slide phụ có nội dung cần sử dụng, các nút ngược chiều là quay trở lại slide ban đầu.
	+ Để tới các Slide tiếp theo trong bài chỉ cần nháy chuột hoặc Enter.
- Hướng dẫn về mặt phương pháp: Trong quá trình thực hiện các GV cần có sự điều chỉnh kịch bản một cách linh hoạt vì đây là bài có hệ thống kiến thức và kĩ năng rất lớn cần ôn luyện.
Giai đoạn 3: Thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh
	Chúng tôi đã tiến hành vận hành, chạy thử phần mềm, kiểm tra các sai sót và sửa lỗi. Sau đó, tiến hành thực nghiệm ở lớp 11 Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc. 
7.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến
Theo ý kiến tác giả sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến “Thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 (Ban cơ bản) theo công thức GIPO có sử dụng công nghệ thông tin” có khả năng áp dụng cao. 
Qua sáng kiến, tác giả mong muốn mọi giáo viên dạy GDTX biết thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 (Ban cơ bản) theo công thức GIPO có sử dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả dạy và học.
8. Những thông tin cần được bảo mật
Không.
9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
- Đối với lãnh đạo cấp cơ sở: Cần quan tâm, sát sao trước những vấn đề đổi mới của ngành giáo dục; trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy họcđể giáo viên tích cực lĩnh hội và áp dụng những đổi mới cả về hình thức và nội dung dạy học. Các nhà trường (trong đó có các trung tâm GDTX) chủ động về nguồn điện để giúp cho các giờ học sử dụng máy móc tiến hành bình thường khi nguồn điện bị mất.
	- Đối với giáo viên: Trước hết giáo viên cần phải nắm vững nội dung chương trình; các đơn vị kiến thức địa lí cơ bản, nâng cao và phần liên hệ thực tế, liên môn. Chủ động tìm hiểu và lĩnh hội những vấn đề mới nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo dục trong tình hình mới của đất nước. Đồng thời để dạy học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động, giáo viên phải có trình độ tin học nhất định. Cụ thể giáo viên cần phải biết sử dụng các phương tiện hiện đại một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trung tâm về đối tượng học sinh, cơ sở vật chất... 
	- Đối với học sinh: Trong quá trình học tập, học sinh phải tham gia vào các hoạt động mà giáo viên tổ chức, đồng thời tự lực thực hiện các nhiệm vụ mà giáo viên đưa ra thể hiện tính sáng tạo và năng lực tư duy của bản thân. Ngoài ra học sinh cần có sự kết hợp giữa nắm vững kiến thức lí thuyết với việc thực hành, liên hệ thực tế để có thể vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
10. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)
10.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả
	Tác giả đã tiến hành thực nghiệm sư phạm như sau:
I. Mục đích thực nghiệm
	- Thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm vận dụng vấn đề nghiên cứu vào thực tiễn, nhằm thử nghiệm và kiểm tra đáng giá tính đúng đắn, tính khả thi và hiệu quả của việc thiết kế bài giảng theo công thức GIPO có sử dụng công nghệ thông tin. Đồng thời làm cở sở cho những nhận định và đề xuất ý kiến.
	- Kết quả từ thực tế dạy thực nghiệm ở trung tâm GDTX sẽ chứng minh giá trị thực tiễn, khách quan, khoa học của phương pháp giảng dạy được đề cập trong đề tài sáng kiến.
II. Nội dung thực nghiệm 
Chọn ra 1 mẫu TKBG Địa lí lớp 11 theo công thức GIPO có sử dụng công nghệ thông tin để tiến hành dạy học thực nghiệm, cụ thể là: Tiết 15. Ôn tập học kì I.
III. Tổ chức thực nghiệm
1. Chọn trường tham gia thực nghiệm: Trung tâm GDTX Tỉnh Vĩnh Phúc
2. Thời gian thực nghiệm: được tiến hành vào học kỳ I năm học 2018-2019 và tiếp tục áp dụng đến tháng 5 năm 2019.
3. Phương pháp thực nghiệm
3.1. Dạy thực nghiệm với mẫu giáo án thiết kế theo công thức 
	GV dạy với 2 giáo án khác nhau ở hai nhóm HS lớp 11 (mỗi nhóm 10 HS) có trình độ tương đương nhau: ở nhóm thực nghiệm giáo viên dạy theo giáo án được thiết kế theo công thức GIPO có sử dụng CNTT, còn ở nhóm đối chứng giáo viên dạy theo mẫu thiết kế từ trước đến nay vẫn sử dụng. Sau khi dạy xong ở hai nhóm đều tiến hành làm bài kiểm tra với đề giống nhau. Kết quả kiểm tra ở hai nhóm sẽ được so sánh, phân tích để rút ra những nhận xét cần thiết.
Nhóm thực nghiệm
Nhóm đối chứng
Dạy theo mẫu thiết kế bài giảng theo công thức GIPO có sử dụng CNTT
Dạy theo mẫu thiết kế bình thường
Kết quả đánh giá cuối bài (X1)
Kết quả đánh giá cuối bài (X2)
3.2. Quy trình thực nghiệm 
Bước 1: Thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 (Ban cơ bản) theo công thức GIPO có sử dụng CNTT.
Bước 2: Hướng dẫn giáo viên sử dụng giáo án. 
Bước 3: Triển khai thực nghiệm
	Lựa chọn nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng theo nguyên tắc số lượng và trình độ học sinh của 2 nhóm tương đương nhau.
	Sau khi dạy thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra học sinh cả 2 nhóm. Để đánh giá khách quan, tôi đã thiết kế bài kiểm tra như sau:
	- Nội dung kiểm tra gồm cả kiến thức và kỹ năng của bài học. Học sinh khi trả lời phải đạt được ba yêu cầu là: 
	+ Trình bày đúng kiến thức bài học. 
	+ Biết khai thác tri thức trên một số tư liệu, số liệu hay lược đồ
	+ Biết phân tích, chứng minh, giải thích và vận dụng được kiến thức.
	- Thang điểm đánh giá được sử dụng theo thang điểm 10 và phân chia làm bốn loại: + Loại giỏi (điểm 9 - 10).
	 + Loại khá (điểm 7 - 8).
	 + Loại trung bình (điểm 5 - 6).
	 + Loại yếu kém (điểm dưới 5).
	Căn cứ vào mức độ nắm vững tri thức, kỹ năng của HS trong quá trình học tập, tôi xác định năm mức độ đánh giá từ thấp đến cao là: 
Mức 1
Học sinh ghi nhớ và hiểu kiến thức.
Mức 2
Học sinh chỉ ghi nhớ kiến thức. 
Mức 3
Học sinh hiểu được kiến thức. 
Mức 4
Học sinh có khả năng vận dụng kiến thức. 
Mức 5
Học sinh vận dụng kiến thức một cách sáng tạo.
Ngoài ra, để bổ sung những thông tin cần thiết khẳng định kết quả thực nghiệm, tôi đưa ra một số chỉ tiêu bổ trợ sau:
	+ Hứng thú của học sinh trong giờ học thực nghiệm và đối chứng. 
	+ Mức độ hoạt động của học sinh trong giờ học.
	+ Mức độ tập trung chú ý của học sinh trong tiến trình trình bày bài học. 
Bước 4: Xử lý kết quả thực nghiệm 
	Bước này tạo cơ sở để rút ra những kết luận cần thiết:
	+ Xử lý về mặt định lượng: sử dụng phương pháp thống kê toán học. 
	+ Đánh giá về mặt định tính: Thông qua dự giờ, trao đổi, lấy ý kiến GV.
IV. Kết quả thực nghiệm
Khi thực hiện giảng dạy trên lớp, nhóm 1 sử dụng giáo án thiết kế thông thường, còn nhóm 2 sử dụng giáo án thiết kế theo công thức GIPO có sử dụng CNTT. Kết quả có sự chênh lệch đáng kể, thể hiện qua kết quả chấm bài tập nhận thức của HV ở bảng sau: Bảng tổng hợp kết quả điểm kiểm tra của học viên
Nhóm lớp
Tổng
số
Yếu
Trung bình
Khá
Giỏi
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Đối chứng
10
2
20,0
4
40,0
4
40,0
0
0
Thực nghiệm
10
0
0
3
30,0
6
60,0
1
10,0
- So sánh kết quả, nhận xét: Từ bảng số liệu và biểu đồ ta thấy:
Lớp đối chứng: Tỉ lệ HS có điểm yếu chiếm tới 20%; tỉ lệ HS đạt điểm trung bình trở lên là 80 % nhưng điểm khá và giỏi lại thấp, chỉ đạt 40% trong đó học sinh đạt điểm giỏi chiếm 0%. 
Lớp thực nghiệm: Tỉ lệ HS có điểm yếu giảm còn 0 % (nhóm đối chứng là 20%); ngược lại, tỉ lệ HS đạt điểm trung bình trở lên đạt 100 % (nhóm đối chứng là 80%). Trong đó tỉ lệ điểm khá, giỏi đạt tới 70% (tỉ lệ này ở nhóm đối chứng 40%).
	Từ kết quả so sánh trên cho thấy việc thiết kế bài giảng theo công thức GIPO có sử dụng CNTT đem lại hiệu quả rất cao trong dạy học địa lí, chất lượng ở nhóm thực nghiệm rất khả quan, đặc biệt HS đạt điểm giỏi chiếm tỉ lệ khá cao chiếm tới 20%.
V. Nhận xét chung sau thực nghiệm
	Qua quá trình thực nghiệm TKBG Địa lí lớp 11 (Ban cơ bản) theo công thức GIPO có sử dụng CNTT ở Trung tâm GDTX Tỉnh Vĩnh Phúc, tôi rút ra một số nhận xét như sau:	 
* Về mức độ tập trung chú ý của học sinh: Ở nhóm thực nghiệm HS chú ý theo dõi, quan sát, luôn bị cuốn hút và lôi cuốn vào bài dạy của giáo viên và tích cực suy nghĩ, tìm tòi, giải quyết các tình huống học tập. Các em tích cực, chủ động và tự lực làm việc theo sự hướng dẫn của giáo viên, từ đó rút ra những kiến thức cần thiết cho mình, đồng thời rèn luyện được những kĩ năng cũng như phát triển được tư duy địa lí. Còn ở nhóm đối chứng các em cũng tập trung, chú ý lắng nghe bài giảng của giáo viên nhưng chủ yếu thụ động lĩnh hội kiến thức mà giáo viên truyền đạt. Trong nhóm lớp chỉ có một số học sinh khá giỏi tích cực tham gia xây dựng bài.
* Về khả năng ghi nhớ kiến thức: Với phương pháp học và lĩnh hội kiến thức như trên, HS nhóm thực nghiệm sẽ ghi nhớ kiến thức chắc chắn và bền vững hơn HS nhóm đối chứng. Việc ghi nhớ của các em không phải ghi nhớ máy móc mà dựa trên hiểu biết và đi sâu tìm tòi, khám phá bản chất các sự vật, hiện tượng trên cơ sở tư duy liên hệ, so sánh và phân tích, tổng hợp.
* Về hứng thú học tập: Qua quan sát các giờ dạy cũng như kết quả điều tra, phỏng vấn lấy ý kiến của giáo viên cho thấy HS nhóm thực nghiệm học tập sôi nổi hơn, rất hăng hái và có nhu cầu phát biểu ý kiến tham gia xây dựng bài, các em tìm kiếm kiến thức mới qua trao đổi, thảo luận, hợp tác, có sự cộng tác, tư vấn của giáo viên trong quá trình học tập.
* Về kết quả học tập: Sau quá trình dạy học, HS nhóm thực nghiệm đề đảm bảo lĩnh hội được kiến thức phổ thông cơ bản, ngoài ra còn có nhiều HS có khả năng giải thích, chứng minh, biết liên hệ, so sánh cũng như áp dụng vào các vấn đề thực tiễn.
* Về hiệu quả dạy học: 
+ Với kiểu thiết kế bài giảng theo công thức GIPO có sử dụng CNTT có quy trình chặt chẽ, lôgic, khoa học như trên, quá trình dạy học đảm bảo vừa đạt được mục tiêu bài học, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như công sức của thầy và trò. Giáo viên tinh giản được nhiều khâu trong quá trình dạy học, giúp giờ học diễn ra nhẹ nhàng, sôi nổi, không đơn điệu.
+ Nhờ quá trình thiết kế rất coi trọng tính khả thi mà bài học diễn ra vừa sức, các mục tiêu đặt ra đều được giáo viên giải quyết triệt để, rõ ràng.
+ Bài học thu hút được sự chú ý và phân hoá được HS. Cấu trúc bài học rõ ràng giúp HS dễ dàng lĩnh hội kiến thức.
Tóm lại, kết quả thực nghiệm cho thấy thiết kế bài giảng theo công thức GIPO có sử dụng CNTT là một hướng đi mới mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy học Địa lí ở trung tâm GDTX. Để có thể thiết kế bài giảng theo công thức GIPO có sử dụng CNTT, người GV cần phải được trang bị những hiểu biết về lý luận cũng như thực tế các kỹ năng để có thể ứng dụng linh hoạt trong việc dạy học của mình, vừa phù hợp với xu thế chung của thời đại, vừa đáp ứng được yếu cầu mới của đất nước.
	Những kết quả đạt được của sáng kiến:
	Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ đề ra, dựa vào kết quả cụ thể của quá trình thực hiện, sáng kiến đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
 a. Trên cơ sở của lí luận dạy học tích cực và căn cứ vào nội dung bài học đồng thời sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy học, đã xây dựng được quy trình thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 (Ban cơ bản) theo công thức GIPO có sử dụng CNTT.
	b. Từ những kết quả đạt được trong quá trình dạy học đã khẳng định tính khả thi của sáng kiến.
	c. Thông qua việc nghiên cứu và thực hiện giảng dạy, kết hợp tốt các phương tiện hiện đại với các phương pháp dạy học tích cực giáo viên đã tổ chức thực nghiệm để minh chứng tính khả thi và hiệu quả của việc thiết kế bài giảng Địa lí lớp 11 (Ban cơ bản) theo công thức GIPO có sử dụng CNTT ở trung tâm GDTX Tỉnh Vĩnh Phúc.
10.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân
Sáng kiến không những chỉ áp dụng cho Địa lý lớp 11 mà có thể vận dụng cho dạy Địa lí ở tất cả các khối lớp của chương trình Địa lí THBT và THPT. Giáo viên thiết kế bài giảng theo công thức GIPO có sử dụng CNTT cùng với sử dụng có hiệu quả những phương pháp dạy học tích cực, phương tiện thiết bị dạy học hiện đại, học viên hứng thú hơn, tích cực, chủ động hơn, nâng cao hiệu quả dạy và học Địa lí.
11. Danh sách những tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu:
Số TT
Tên tổ chức/cá nhân
Địa chỉ
Phạm vi/Lĩnh vực
áp dụng sáng kiến
1
Lớp 11
TT GDTX Tỉnh Vĩnh Phúc
Học sinh
2
Nguyễn Thị Thanh Hải
TT GDTX Tỉnh Vĩnh Phúc
Dạy thực nghiệm 
Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 01 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
Vĩnh Phúc, ngày tháng 01 năm 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ
Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 01 năm 2019
Tác giả sáng kiến
Nguyễn Thị Thanh Hải
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1- Nguyễn Trọng Phúc, Phương tiện, thiết bị kĩ thuật trong dạy học địa lí, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.
2- Nguyễn Đức Vũ - Phạm Thị Sen, Đổi mới phương pháp dạy học Địa lí ở Trung học phổ thông, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004.
3- Nguyễn Hải Châu, Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THPT môn Địa Lí, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007.
4- Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh (Chủ biên) Nguyễn Kim Chương - Phạm Xuân Hậu - Đặng Duy Lợi - Phạm Thị Sen - Phí Công Việt, Địa Lý 12, Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.
5- Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh (Chủ biên), Nguyễn Kim Chương - Phạm Xuân Hậu - Đặng Duy Lợi - Phạm Thị Sen - Phí Công Việt, Địa Lý 12 sách giáo viên, Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.
6- Phạm Thị Sen (Chủ biên), Hướng dẫn thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 12, môn Địa Lí, Tài liệu dùng trong các lớp bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình và sách giáo khoa lớp 12. Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.
7- Lê Thông (Chủ biên), Nguyễn Việt Hùng - Nguyễn Minh Tuệ - Phí Công Việt, Hướng dẫn dạy học Địa lí lớp 12 GDTX cấp THPT, Nhà xuất bản Giáo dục, 2009.
MỤC LỤC
1. Lời giới thiệu.....1
2. Tên sáng kiến.2
3. Tác giả sáng kiến...2
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến...2
5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến...3
6. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu...3
7. Mô tả bản chất của sáng kiến3
7.1. Về nội dung của sáng kiến..3
7.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến.26
8. Những thông tin cần được bảo mật.........26
9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến......26
10. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có).27
10.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả ....27
10.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân31
11. Danh sách tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu..32

File đính kèm:

  • doc40.58.01.doc