Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng nhận biết biện pháp tu từ so sánh cho học sinh Lớp 3

Xuất phát từ yêu cầu đổi mới của đất nước, trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến phát triển giáo dục. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của giáo dục đào tạo hiện nay là: hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh một cách toàn diện theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Văn học là một loại hình nghệ thuật lấy ngôn từ làm phương tiện thể hiện. Có khả năng tác động đến đời sống tâm hồn của con người. Trong đó biện pháp tu từ so sánh góp một phần không nhỏ làm nên điều này.

Một mặt, so sánh có khả năng khắc học hình ảnh và gây ấn tượng mạnh mẽ làm nên một hình thức miêu tả sinh động, mặt khác so sánh còn có tác dụng làm cho lời nói rõ ràng, cụ thể sinh động, diễn đạt được mọi sắc thái biểu cảm. So sánh tu từ còn là phương thức bộc lộ tâm tư tình cảm một cách kín đáo và tế nhị. Như vậy đối với tác phẩm văn học nói chung so sánh mang chức năng nhận thức và biểu cảm.

Nhờ những hình ảnh bóng bảy, ước lệ, dùng cái này để đối chiếu cái kia nhằm diễn tả những ngụ ý nghệ thuật mà so sánh tu từ được sử dụng phổ biến trong thơ ca, đặc biệt là thơ viết cho thiếu nhi. So sánh tu từ giúp các em hiểu và cảm nhận được những bài thơ, bài văn hay, từ đó góp phần mở mang tri thức làm phong phú về tâm hồn, tạo hứng thú khi viết văn, rèn luyện ý thức, yêu quý Tiếng Việt giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt cho học sinh.

 

doc65 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 30/07/2015 | Lượt xem: 2161 | Lượt tải: 14Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng nhận biết biện pháp tu từ so sánh cho học sinh Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.鈁hĀ
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.ခhĀ
᠀蓐ȑ蒘︕옅퀂ٞ蓐ɠ蒘ﺇ栀ˆ䠀)送hĀ
᠀蒠ԑ蒘︕옅ꀅٞ蒠ՠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葰ࠑ葌5옅瀈ٞ葰ࡠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀葀଑蒘︕옅䀋ٞ葀ୠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀蓠ထ葌5옅ٞ蓠ၠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒀ᘑ蒘︕옅耖ٞ蒀ᙠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.ခhĀ
᠀蓐ȑ蒘︕옅퀂ٞ蓐ɠ蒘ﺇ栀ˆ䠀)送hĀ
᠀蒠ԑ蒘︕옅ꀅٞ蒠ՠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葰ࠑ葌5옅瀈ٞ葰ࡠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀葀଑蒘︕옅䀋ٞ葀ୠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀蓠ထ葌5옅ٞ蓠ၠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒀ᘑ蒘︕옅耖ٞ蒀ᙠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.ခhĀ
᠀蓐ȑ蒘︕옅퀂ٞ蓐ɠ蒘ﺇ栀ˆ䠀)送hĀ
᠀蒠ԑ蒘︕옅ꀅٞ蒠ՠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葰ࠑ葌5옅瀈ٞ葰ࡠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀葀଑蒘︕옅䀋ٞ葀ୠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀蓠ထ葌5옅ٞ蓠ၠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒀ᘑ蒘︕옅耖ٞ蒀ᙠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.ခhĀ
᠀蓐ȑ蒘︕옅퀂ٞ蓐ɠ蒘ﺇ栀ˆ䠀)送hĀ
᠀蒠ԑ蒘︕옅ꀅٞ蒠ՠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葰ࠑ葌5옅瀈ٞ葰ࡠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀葀଑蒘︕옅䀋ٞ葀ୠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀蓠ထ葌5옅ٞ蓠ၠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒀ᘑ蒘︕옅耖ٞ蒀ᙠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.ခhĀ
᠀蓐ȑ蒘︕옅퀂ٞ蓐ɠ蒘ﺇ栀ˆ䠀)送hĀ
᠀蒠ԑ蒘︕옅ꀅٞ蒠ՠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葰ࠑ葌5옅瀈ٞ葰ࡠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀葀଑蒘︕옅䀋ٞ葀ୠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀蓠ထ葌5옅ٞ蓠ၠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒀ᘑ蒘︕옅耖ٞ蒀ᙠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.ခhĀ
᠀蓐ȑ蒘︕옅퀂ٞ蓐ɠ蒘ﺇ栀ˆ䠀)送hĀ
᠀蒠ԑ蒘︕옅ꀅٞ蒠ՠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葰ࠑ葌5옅瀈ٞ葰ࡠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀葀଑蒘︕옅䀋ٞ葀ୠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀蓠ထ葌5옅ٞ蓠ၠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒀ᘑ蒘︕옅耖ٞ蒀ᙠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.ခhĀ
᠀蓐ȑ蒘︕옅퀂ٞ蓐ɠ蒘ﺇ栀ˆ䠀)送hĀ
᠀蒠ԑ蒘︕옅ꀅٞ蒠ՠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葰ࠑ葌5옅瀈ٞ葰ࡠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀葀଑蒘︕옅䀋ٞ葀ୠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀蓠ထ葌5옅ٞ蓠ၠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒀ᘑ蒘︕옅耖ٞ蒀ᙠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.ကhĀ᠀蓐ȑ蒘︕옅퀂ٞ蓐ɠ蒘﹏䨁Q䨁o⠀蝨衈ԀĀ런Āថ栁ᤘ྄ꀅᆄ飾ᗆԀƠԆ庄ꀅ悄飾佊က兊က幊က漨‡栀ˆ䠀o退hĀ᠀葰ࠑ蒘︕옅瀈ٞ葰ࡠ蒘﹏䨇Q䨇o⠀蝨衈Ā꟰Āថ栁ᔘ྄䀋ᆄ飾ᗆԀŀଆ庄䀋悄飾佊Ā兊Ā漨‡栀ˆ䠀ã退hĀ᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘﹏䨐Q䨐^䨐o⠀蝨衈Ā漀Āថ栁ᔘ྄ᆄ飾ᗆԀǠဆ庄悄飾佊܀兊܀漨‡栀ˆ䠀Đ退hĀ᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘﹏䨁Q䨁o⠀蝨衈Ā런Āថ栁ᤘ྄耖ᆄ飾ᗆԀƀᘆ庄耖悄飾佊က兊က幊က漨‡栀ˆ䠀o退hĀ᠀葐ᤑ蒘︕옅候ٞ葐ᥠ蒘﹏䨇Q䨇o⠀蝨衈Ā꟰ĀĀ྄̘퀂ᆄ飾ᗆԀǐȆ庄퀂悄飾漨.老
᠀蒠ԑ蒘︕옅ꀅٞ蒠ՠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.舁
᠀葰ࠑ葌5옅瀈ٞ葰ࡠ葌ヌ栀ˆ䠀.老
᠀葀଑蒘︕옅䀋ٞ葀ୠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.老
᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘ﺇ栀ˆ䠀.舁
᠀蓠ထ葌5옅ٞ蓠ၠ葌ヌ栀ˆ䠀.老
᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘ﺇ栀ˆ䠀.老
᠀蒀ᘑ蒘︕옅耖ٞ蒀ᙠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.舁
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.ခhĀ
᠀蓐ȑ蒘︕옅퀂ٞ蓐ɠ蒘ﺇ栀ˆ䠀)送hĀ
᠀蒠ԑ蒘︕옅ꀅٞ蒠ՠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葰ࠑ葌5옅瀈ٞ葰ࡠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀葀଑蒘︕옅䀋ٞ葀ୠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀蓠ထ葌5옅ٞ蓠ၠ葌ヌ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘ﺇ栀ˆ䠀.送hĀ
᠀蒀ᘑ蒘︕옅耖ٞ蒀ᙠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.鈁hĀ
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.ကhĀ᠀蓐ȑ蒘︕옅퀂ٞ蓐ɠ蒘﹏䨁Q䨁o⠀蝨衈ԀĀ런Āថ栁ᤘ྄ꀅᆄ飾ᗆԀƠԆ庄ꀅ悄飾佊က兊က幊က漨‡栀ˆ䠀o退hĀ᠀葰ࠑ蒘︕옅瀈ٞ葰ࡠ蒘﹏䨇Q䨇o⠀蝨衈Ā꟰Āថ栁ᔘ྄䀋ᆄ飾ᗆԀŀଆ庄䀋悄飾佊Ā兊Ā漨‡栀ˆ䠀ã退hĀ᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘﹏䨐Q䨐^䨐o⠀蝨衈Ā漀Āថ栁ᔘ྄ᆄ飾ᗆԀǠဆ庄悄飾佊܀兊܀漨‡栀ˆ䠀Đ退hĀ᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘﹏䨁Q䨁o⠀蝨衈Ā런Āថ栁ᤘ྄耖ᆄ飾ᗆԀƀᘆ庄耖悄飾佊က兊က幊က漨‡栀ˆ䠀o退hĀ᠀葐ᤑ蒘︕옅候ٞ葐ᥠ蒘﹏䨇Q䨇o⠀蝨衈Ā꟰ĀАĀ栁ਘ྄퀂ᆄ飾ᗆԀǐȆ庄퀂悄飾蝨衈Ȁ⤀ĀҐĀ栁ਘ྄ꀅᆄ飾ᗆԀƠԆ庄ꀅ悄飾蝨衈ȀĀ⸀ĀʒĀ栁ਘ྄瀈ᆄ䳿ᗆԀŰࠆ庄瀈悄䳿蝨衈ȀȀ⸀ĀĀ栁ਘ྄䀋ᆄ飾ᗆԀŀଆ庄䀋悄飾蝨衈Ȁ̀⸀ĀҐĀ栁ਘ྄ဎᆄ飾ᗆԀĐฆ庄ဎ悄飾蝨衈ȀЀ⸀ĀʒĀ栁ਘ྄ᆄ䳿ᗆԀǠဆ庄悄䳿蝨衈ȀԀ⸀ĀĀ栁ਘ྄뀓ᆄ飾ᗆԀưጆ庄뀓悄飾蝨衈Ȁ؀⸀ĀҐĀ栁ਘ྄耖ᆄ飾ᗆԀƀᘆ庄耖悄飾蝨衈Ȁ܀⸀ĀʒĀ栁ਘ྄候ᆄ䳿ᗆԀŐᤆ庄候悄䳿蝨衈Ȁࠀ⸀ĀАĀ栁ਘ྄퀂ᆄ飾ᗆԀǐȆ庄퀂悄飾蝨衈Ȁ⤀ĀҐĀ栁ਘ྄ꀅᆄ飾ᗆԀƠԆ庄ꀅ悄飾蝨衈ȀĀ⸀ĀʒĀ栁ਘ྄瀈ᆄ䳿ᗆԀŰࠆ庄瀈悄䳿蝨衈ȀȀ⸀ĀĀ栁ਘ྄䀋ᆄ飾ᗆԀŀଆ庄䀋悄飾蝨衈Ȁ̀⸀ĀҐĀ栁ਘ྄ဎᆄ飾ᗆԀĐฆ庄ဎ悄飾蝨衈ȀЀ⸀ĀʒĀ栁ਘ྄ᆄ䳿ᗆԀǠဆ庄悄䳿蝨衈ȀԀ⸀ĀĀ栁ਘ྄뀓ᆄ飾ᗆԀưጆ庄뀓悄飾蝨衈Ȁ؀⸀ĀҐĀ栁ਘ྄耖ᆄ飾ᗆԀƀᘆ庄耖悄飾蝨衈Ȁ܀⸀ĀʒĀ栁ਘ྄候ᆄ䳿ᗆԀŐᤆ庄候悄䳿蝨衈Ȁࠀ⸀✀ἳꘑ䅐ﴔ萧ꝝ婌鸏ⵓﱃ䵧镒Щ踠⬽䐸≈糧孟輟쵞᩹脥᥎預畸⁜䕋瑚갮๎ᠠ⹔㥶⠱혴尉䙷�⼐�䌇攽嘶鄼픷䜦䙧䐾縉큽鱝蘿ꔮᨺ푺됗왐ᐕ煶ꨐ�祒晬�⍭䘆欲攙�㴦煃蔕￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿✀￿✀ሀ볲泚ﻜ炿鈹벃냑雡�Ȁ貌쳨阈⠹鈬큫혬ሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀ܀ऄᜀऄԀऄĀऄ̀ऄԀऄĀऄ̀ऄԀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᄀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀऀऄ̀ऄԀऄĀऄ̀ऄԀऄĀऄ̀ऄԀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀऀऄ̀ऄԀऄĀऄ̀ऄԀऄĀऄ̀ऄԀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀ܀ऄ̀ऄԀऄĀऄ̀ऄԀऄĀऄ̀ऄԀऄሀༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀ܀ऄ̀ऄԀऄĀऄ̀ऄԀऄĀऄ̀ऄԀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀᜀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄĀĀऄĂࠀ䬀Ѐࠀ䨀爡਀呮਀謚ఀਜጀ긮ᤀ樲ᤀ搑℀∀怚⌀礩⨀ฅⴀ蹶 꼺㈀訄㐀怕㘀ㅯ㨀쨷䜀㔵䨀ਏ䴀倀䝇堀䑫堀饊嬀幭嬀㰏挀줴椀鴄氀噓氀焺渀縙漀ੌ漀怖琀焽眀阰笀恋縀䬌蠀꨼贀齨鈀爮鐀阀鬀鰀툓鴀≦鼀⩗ꐀ填ꨀ꼀ὦ뜀欔뤀ﵤ뤀ଢ먀䕔묀륁밀꭯봀㤘븀伉쐀�쬀齯촀⩢퀀ᜩ혀锚휀蔅�ꡃ�뱯�ﱹ�蔈礴ሡ�ᕢ셲๘㬘豈갮︀홋︀Ā一樀蜀؁܁㋣揣槣翣胣臣苣跣飣駣듣뗣뛣럣룣韤다¦ồǥ˥෥ᣥ᧥䋥䏥䓥䗥䛥铦뇦ﻦ₩ỗǧ೧៧ᣧ䇧䋧䏧䓧䗧Ǻ㛼ഃĀ위Ā켄Ā프Ā현Ā휄Ā�Ā�ĀĀĀĀﴄĀ︄Ā$Ā༅ĀစĀᄅĀ⌅Ā␅Ā┅Ā㬅Ā㰅Ā㴅Ā吅Ā唅Ā嘅Ā漅Ā瀅Ā焅Ā簅Ā紅Ā縅Ā謅Ā谅Ā贅Ā괅Ā긅Ā꼅Ā묅Ā밅Ā봅Ā휅Ā�Ā�ĀĀĀĀĀĀĀ܆ĀࠆĀआĀᨆĀᬆĀᰆĀ㌆Ā㐆Ā㔆Ā㘆Ā㜆Ā㤆Ā㰆Ā㼆Ā䈆Ā눆Ā쌆Ā쨆Ā찆Ā툆Ā팆Ā혆ĀĀĀĀĀ─⸀ĀĀࠀȁȁȁ鸁ȁȁȁȁ鸁ȁȁȁȁ阁敬ࠀȁȁȁ鸁ȁȁȁȁ鸁ȁȁȁȁ阁潮ࠀȁȁȁ鸁ȁȁȁȁ鸁ȁȁȁȁ阁ĀĀĀࠀȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ鸁ȁȁ阁ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ`āĀ一樀㈁ĀĀ最渋ɰĀἀ 切ā́ử́ế؁@ࠀ@᐀䀀@⠀@吀䀀@Ё@䠃@䨃@七@嘃ÿ!Unknownÿ!ÿ!ÿ＀ÿ＀ÿ＀ÿ＀GᚐĀȆ̅Ѕȃ҇稀 耈ÿĀTimes New Roman5ᚐĂԁȁ܆ȅ܀က耀Symbol3⚐ĀଆЂȂȂ҇稀 耈ÿĀArialEڐĀVNI-Wide Latin;ڐĀVNI-TimesIڐĀVNI-Boston Black?ؠ̀VNI-Ariston;ڐĂက耀Wingdings;⚐Ā୲.VnArabia?ᚐĂЁȁࠇ܇܀က耀Wingdings 3?⛴Ā୲.VnAristote?ᚐĂȁȁԇ܇܀က耀Wingdings 29ᚐĂԁȁȅȂȀက耀MT Extra9⚐Ā୲.VnTimeH7㖐ƆĆःāāāࠐMS Song7⚐Ā୲.VnTime?㖐Ā܃ंȅȄ҇稀 耈ÿĀCourier New"1ஈ᠀éȀhĀằ害ڔꇬ♡믔虬ỡ؀"✀�…მĀ"✀�…ÛĀq̀Ơۀ޴´€㐀d²ԁ²ԁ㊃焀ò�H堀ÿ༁㼀ọЀ5؁ÿ￿翿￿翿￿翿￿翿￿翿￿缪拐*!ÿ2BnhungHUNGă'	
 !"#$%&頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€꤀0€€Āé ꤀0€€Āé 餀0€€Āễ ꤀0€€Āé ꤀0€€Āé 餀0€€Āễ 頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀Ƞ0€€頀Ƞ0Ā€€頀Ƞ0Ȁ€€頀Ƞ0̀€€頀0€€頀0€€꤀0€€Āé ꤀0€€Āé ꤀0€€Āé 餀0€€Āễ ꤀0€€Āé ꤀0€€Āé ꤀0€€Āé 餀0€€Āễ ꤀0€€Āé꤀0€€Āé ꤀0€€Āé ꤀0€€Āé 餀0€€Āễ 頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€頀0€€顀0€€䦈00Ā鼃顀0€€䦈00Ā鼃顀0€€䦈00Ā鼃顀0€€䦈00Ā鼃顀ူ€€顀ူ€€顀0€€頀ူ€€顀ူ€€顀0€€䦈00Ā鼃頀0€€°頀0€€酼ༀ堉ᔇ딉蘌鴌퀍㨏Ⱀ我夙錙젙줙혙⠚뤛ᐜ䘜�ᘞ挞甞簟鼟�⼠耡ꔼ䯈0༰ĀԀ䯈0रĀԀ਀䠇䯈0रĀЀ䯈0रȀȀ驀0€€老䯈00Ā老䯈00Ā老䯈0༰Ā؀ကಳ䠇䯈00ĀЀĀ 䯈00Ā̀Ā 䯈00ȀĀĀ ᙀ࠰⸀嘀渀倀愀爀Ā 䯈0԰ȀĀĀ 䯈0԰ȀĀĀ 䯈0԰ȀĀĀ ቀ⸀嘰渀匀栀攀氀氀攀礀ꀅ䯈0༰Ȁ̀䯈00Ā老䯈0ጰȀ̀䯈00Ā耇䯈00Ā耇䯈00Ā耇䯈0ᜰĀ؀᠀䠇䯈0ᜰĀԀ䯈0ᜰĀЀ䯈0ᜰĀ̀䯈00Ā老䯈0ᰰĀ؀ᴀ瀸䠇䯈0ᰰĀԀ䯈0ᰰȀ̀䯈00Ā老䯈00Ā老驀0€€̀؀؀ऀఀఀఀఀᜀ␀␀␀✀�鸌⠔윜萣퀬洳댸휾깅핅⌀☀⠀⨀⬀⸀㄀㌀㔀㜀㬀㰀䄀Д┡ย눢넪䴯휵愺ؽ‽ా텄坅ꕅ걅핅␀✀⤀Ⰰⴀ⼀ ㈀㐀㘀㠀㤀㨀㴀㸀㼀䀀푅─ఀጀᜀḀ ✀ጡ销ጡᓿ門ༀð㠀۰᠀ȈȀЀĀĀԀ䀀ựက￿＀肀耀’Ѐ0(	
ЀB
Ѐ฀S
¿ĀậĀÿĀ̉?́Ô㰀ÿXC縬T⸢̆{縬䠢̆E縬ễ⸢̆´縬⼢̆G縬T⼢̆à縬”⼢̆ả縬ễ⼢̆ã縬〢̆K縬T〢̆á縬”〢̆N縬ㄢ̆ạ縬ễ〢̆O縬Tㄢ̆º縬”ㄢ̆R縬㈢̆ằ縬ễㄢ̆S縬T㈢̆ẳ縬”㈢̆U縬ễ㈢̆ẵ縬㌢̆W縬T㌢̆ắ縬”㌢̆Y縬ễ㌢̆¿縬㐢̆[縬T㐢̆À縬”㐢̆]縬ễ㐢̆Á縬㔢̆_縬T㔢̆Â縬”㔢̆b縬㘢̆Ã縬ễ㔢̆c縬T㘢̆Ä縬”㘢̆e縬ễ㘢̆Å縬㜢̆g縬T㜢̆ặ縬”㜢̆i縬ễ㜢̆ầ縬㠢̆k縬T㠢̆ẩ縬”㠢̆m縬ễ㠢̆ẫ縬㤢̆p縬”㤢̆ấ縬T㤢̆q縬ễ㤢̆ậ縬㨢̆s縬T㨢̆è縬”㨢̆u縬ễ㨢̆Í縬㬢̆w縬T㬢̆ẻ縬”㬢̆y縬ễ㬢̆ẽ縬㰢ϓԀểԀủ᐀ủ᐀ứ᠀ứ᠀dḀ‰ḀÂḀÂḀô ô 6⌀6⌀ỵ⌀ỵ⌀6␀6␀m␀m␀␀␀ở␀ở␀ ─ ─z✀z✀⤀⤀™⤀™⤀ự⤀ự⤀B⬀B⬀ĩ⬀ĩ⬀ãⰀãⰀeⴀeⴀạⴀạⴀẵ⸀ẵ⸀⼀⼀  U U ẳ ẳ g㌀g㌀Ơ㰀	


 !"#$%&'()*+,-./01234567ệԀệԀụ᐀ụ᐀ỷ᠀ỷ᠀gḀŒḀÅḀÅḀđ đ 9⌀9⌀␀␀9␀9␀p␀p␀„␀„␀ợ␀ợ␀#─#─}✀}✀	⤀	⤀œ⤀œ⤀ỹ⤀ỹ⤀E⬀E⬀ò⬀ò⬀ºⰀºⰀhⴀhⴀẳⴀẳⴀÀ⸀À⸀⼀⼀  X X ¿ ¿ j㌀j㌀Ơ㰀	


 !"#$%&'()*+,-./01234567B0*聵牮㩳捨敭慳⵭楣牯獯晴ⵣ潭㩯晦楣攺獭慲瑴慧猎聣潵湴特⵲敧楯渀耹8*聵牮㩳捨敭慳⵭楣牯獯晴ⵣ潭㩯晦楣攺獭慲瑴慧猅聓瑡瑥€嘀ᴀ⪀畲渺獣桥浡猭浩捲潳潦琭捯洺潦晩捥㩳浡牴瑡杳ր灬慣攝聨瑴瀺⼯睷眮㕩慮瑬慶慬慭瀮捯洯ఀ䀯ጃ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀᴀᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ㠀ᴀ騁騁�ᨂᨂ섻숻쌻笼簼簼縼縼缼缼脼舼萼蔼蜼蠼逼錼鴼ꄼꄼꈼꔼЀȀЀȀЀȀЀȀ̀Ѐ̀܀ЀȀЀȀЀȀЀȀЀȀЀ܀Ȁ܀ȀЀ̀܀ᨀἀā؁ᨁᰁ琂ᬄ匄뀅눅ﴅ㠆㨆̈؈넉댉촉䘊䜊་ᄋ㼋䈋尋ꬋ휋�ꨌ꼌ℏ┏紏耏ᄐᘐ椑民䬒丒ᜓᤓ윔㘕ؗग耗舗븚섚ᔛ᜛洛瀛섛쌛ᰜḜ东倜瘜�鸝ꈝ쨝찝ᬞᴞ숞씞脟茟⼠ꨠᐡᘡ攢朢ᤣᬣ㘣㤣䀣䄣䬣娣帣弣樤氤阤騤픤�‥⌥ᬦ㸦攦اဧ昧椧윧줧眨稨鬨鸨묨봨Щԩ㜩㤩昩栩ጪ㬪윪줪फห䈫䔫眫稫��愬挬踬逬꠬ꬬ뜬먬ᔭᠭ攭栭봭쀭砮쬮촮ฯᄯ餯Ḱ唰堰耰茰蘰섰터팰笲縲朳樳䄴鈴霴騴Եܵ瀵猵脶萶ꨶ괶㴷䔸䬸朸游�ⰺ猺贺簼ꄼꔼ܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀㨀܀܀܀騁騁�ᨂᨂ섻숻쌻笼簼簼縼縼缼缼脼舼萼蔼蜼蠼逼錼鴼ꔼЀȀЀȀЀȀЀȀ̀Ѐ̀ȀЀȀЀȀЀȀЀȀЀȀЀ܀Ȁ܀Ȁ簼ꄼꔼ܀܀܀Ȁ瑏♒瘓�/////////က⍲끻㈙�/////////ကĀĀ྄̘퀂ᆄ飾ᗆԀǐȆ庄퀂悄飾漨.老
᠀蒠ԑ蒘︕옅ꀅٞ蒠ՠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.舁
᠀葰ࠑ葌5옅瀈ٞ葰ࡠ葌ヌ栀ˆ䠀.老
᠀葀଑蒘︕옅䀋ٞ葀ୠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.老
᠀萐ฑ蒘︕옅ဎٞ萐๠蒘ﺇ栀ˆ䠀.舁
᠀蓠ထ葌5옅ٞ蓠ၠ葌ヌ栀ˆ䠀.老
᠀蒰጑蒘︕옅뀓ٞ蒰፠蒘ﺇ栀ˆ䠀.老
᠀蒀ᘑ蒘︕옅耖ٞ蒀ᙠ蒘ﺇ栀ˆ䠀.舁
᠀葐ᤑ葌5옅候ٞ葐ᥠ葌ヌ栀ˆ䠀.᠀蒃̑蒘︕옅范ٞ蒃͠蒘﹯⠀Ȁ⸀ĀҀĀਘ྄匆ᆄ飾ᗆԀœ؆庄匆悄飾蝨衈ȀĀ⸀ĀʂĀਘ྄⌉ᆄ䳿ᗆԀģआ庄⌉悄䳿蝨衈ȀȀ⸀Ā€Āਘ྄ᆄ飾ᗆԀdzଆ庄悄飾蝨衈Ȁ̀⸀ĀҀĀਘ྄쌎ᆄ飾ᗆԀǃฆ庄쌎悄飾蝨衈ȀЀ⸀ĀʂĀਘ྄錑ᆄ䳿ᗆԀƓᄆ庄錑悄䳿蝨衈ȀԀ⸀Ā€Āਘ྄挔ᆄ飾ᗆԀţᐆ庄挔悄飾蝨衈Ȁ؀⸀ĀҀĀਘ྄㌗ᆄ飾ᗆԀijᜆ庄㌗悄飾蝨衈Ȁ‏܀⸀ĀʂĀਘ྄̚ᆄ䳿ᗆԀăᨆ庄̚悄䳿蝨衈Ȁࠀ⸀Ȁ⍲끻瑏♒￿￿￿￿￿Ȁ￿Ȁሀༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄሀ胵⡔ᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄༀऄᤀऄᬀऄ䀀Ѐࠀ㼀숎ऀ䱓ഀ딇က嘛ᄀ䡼ሀ졶ᜀ쥈Ḁ뼶␀ⴂ✀啕⠀逼⤀籉⤀饨㌀♳㠀鵏㰀㕤㸀罙䄀蝵䌀詷䨀뭕䰀茄䴀녦刀둽匀휟堀�娀瑂帀䐼怀搚愀♶愀搴戀挀穯攀퍘欀뙠欀氀с猀�瘀팚笀呫蜀ꌚ蠀鵼贀먁輀孰鈀蠳錀鴀䴃鸀兛대脔됀ꙏ뜀豼섀栿찀악케�ి坂‏ث啖ठ༯ff潆‏ﴀ氊＀☙夙錙젙줙혙瀳ꈳ픳혳3찻�഼฼☼㸼圼堼爼猼琼甼ꔼࠀȁȁȁ鸁ȁȁȁ阁ࠀȁȁ鸁ȁȁ阁ࠀȁȁȁ鸁ȁȁȁ鸁ȁȁȁ阁`ƀĀ䈅䈅ꠢ訁ĀĀ䈅䈅ȨẽᤀẽᨀÔ㰀@က䀀@∀@䠀䀀ÿ!Unknownÿ!ÿ!ÿ＀ÿ＀ÿ＀ÿ＀GᚐĀȆ̅Ѕȃ҇稀 耈ÿĀTimes New Roman5ᚐĂԁȁ‏܆ȅ‏܀က耀Symbol3⚐ĀଆЂȂȂ҇稀 耈ÿĀArial9⚐Ā୲.VnTimeH⚐Āᔂଅ̂ĂȂ҇ȀŸFranklin Gothic BookFranklin Gothic Medium7⚐Ā୲.VnTime"1࢈᠀éˤѨĀ²䓥왏句♍句☃ऀu㌀ၭऀu㌀m!̀‏ߪҴ´脾㐀d^㰀^㰀㎃儀H倀)ÿ༁㼀ọЀÿ￿翿￿翿￿翿￿翿￿翿￿翿￿羿㘤2ÿ2Sáng kiến kinh nghiệmTT911UserԁȀĀ鿲累栐ꮑࠀ⬧동 鐁ሀĀ頀Ȁꀀ̀쀀Ѐ찀Ԁ�؀‏܀ࠀࠁऀ᠁ሀ␁਀䐁଀倁ఀ封ഀ栁฀琁ༀ簁က萁ጀ谁ȀḀ᠀厸湧槕渠歩湨杨槖洀ḀЀḀࠀ呔㤱㄀ḀЀḀЀḀఀ乯牭慬⹤潴Ḁࠀ啳敲ḀЀ㌀Ḁ᠀䵩捲潳潦琠佦晩捥⁗潲搀䀀ờ固䀀n隷緰쨁䀀㛯᧯쨁䀀ỳ職緰쨁̀ሀ̀‏܉̀申̀ԁȀĀ˕췕鰮ᬐ鎗ࠀ⬬瑩 ‏ﰀఀĀ栀ༀ瀀Ԁ簀؀萀ᄀ谀ᜀ鐀଀鰀ကꐀጀ가ᘀ됀ഀ밀ఀ�ȀḀЀ̀洀̀Ḁ̀帼̀଀଀଀଀଀ḐĀᘀ厸湧槕渠歩湨杨槖洀ఐȀḀ؀呩瑬攀̀ĀĀȀ̀ЀԀ؀‏܀ࠀऀ਀଀ఀഀ฀ༀကᄀሀጀ᐀ᔀᘀᜀ᠀ᤀᨀᬀᰀᴀḀἀ ℀∀⌀␀─☀✀⠀⤀⨀⬀Ⰰⴀ⸀⼀ ㄀㈀㌀㐀㔀㘀㜀㠀㤀㨀㬀㰀㴀㸀㼀䀀䄀䈀￿䐀䔀䘀䜀䠀䤀䨀￿䰀䴀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀￿稀笀簀紀縀缀耀￿舀茀萀蔀蘀蜀蠀￿﷿￿﷿￿谀￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿刀漀漀琀 䔀渀琀爀礀ᘀԁ￿￿￿̀؉Ȁ쀀F恟鑻緰쨁踀耀䐀愀琀愀਀ȁ￿￿￿￿￿￿䌀㄀吀愀戀氀攀฀ȁĀ؀￿￿䬀쭛圀漀爀搀䐀漀挀甀洀攀渀琀ᨀȁȀԀ￿￿㒄Ԁ匀甀洀洀愀爀礀䤀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀⠀ȁ￿￿￿￿￿￿礀Ԁ䐀漀挀甀洀攀渀琀匀甀洀洀愀爀礀䤀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀㠀ȁЀ￿￿￿￿脀Ā䌀漀洀瀀伀戀樀ሀȀ￿￿￿￿￿￿焀￿￿￿￿￿￿Ā￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Ā̊￿￿؉Ȁ쀀Fἀ䵩捲潳潦琠佦晩捥⁗潲搠䑯捵浥湴
M南潲摄潣W潲搮䑯捵浥湴⸸ụ㦲焀

File đính kèm:

  • docSANG_KIEN_KINH_NGHIEM.doc
Sáng Kiến Liên Quan