Sáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu ứng dụng các bài tập phát triển tố chất thể lực cho đội tuyển Đẩy gậy trường phổ thông Dân Tộc Nội Trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Đẩy gậy là một môn thể thao truyền thống của Việt Nam thi đấu đối kháng trực tiếp nên rất căng thẳng và quyết liệt, thể hiện đa dạng các tố chất thể lực nhanh, mạnh, bền, khéo léo và mềm dẻo đã lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia tập luyện và thi đấu. Môn thể thao này dùng lực của cả cơ thể đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng lực của 2 chn với thn người và 2 tay nhằm mục đích tập trung lực vào đầu gậy đẩy đối phương ra ngoài vịng sn thi đấu.

Tỉnh Đắk Nông là một tỉnh nằm ở khu vực Tây Nguyên, được tách ra từ tỉnh Đắk Lắk năm 2004 nên phong trào Thể dục thể thao nói chung và Đẩy gậy nói riêng phát triển còn chậm, các bộ môn phát triển chưa đồng đều, còn tập trung ở các môn như: Điền kinh, Võ, Riêng môn Đẩy gậy mặc dù có đầu tư nhưng đội tuyển cũng chưa đạt thành tích cao ỏ 2 kỳ Đại hội TDTT toàn quốc 2010, 2014. Công tác tuyển chọn vận động viên năng khiếu từ các huyện, thị đặc biệt là các trường Trung Học Cơ Sở, Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú . còn nhiều vấn đề cần bàn, dẫn đến thành tích môn Đẩy gậy chưa cao. Từ năm 2010 ở trường PT DTNT huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, đội tuyển Đẩy gậy thường đạt thành tích cao trong Hội Khoẻ Phù Đổng cấp huyện, tỉnh nhưng về thể lực chuyên môn vẫn chưa phát triển tốt do nhiều nguyên nhân.

Thể lực trong các môn thể thao nói chung và thể lực chuyên môn trong Đẩy gậy nói riêng phải đặt vị trí hàng đầu, các tố chất thể lực thể hiện năng lực hoạt động của các chức năng cơ thể dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh trung ương thường phân thành sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm dẻo và khả năng phối hợp vận động. Các tố chất thể lực tuy chỉ là một số năng lực nhưng sự phát triển của chúng lại phụ thuộc vào sự điều khiển của hệ thần kinh trung ương cấu tạo cơ thể, trình độ chức năng, sự tích luỹ, sự trao đổi chất, năng lực và hoạt tính của các loại men.

 

doc26 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 25/12/2015 | Lượt xem: 3839 | Lượt tải: 53Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu ứng dụng các bài tập phát triển tố chất thể lực cho đội tuyển Đẩy gậy trường phổ thông Dân Tộc Nội Trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ø một phần không thể thiếu của sức nhanh.
 	Cách thực hiện test và thu thập số liệu: 
Các em đứng ở tư thế xuất phát cao ở vạch xuất phát. Sau khi có lệnh nhanh chóng rời vạch xuất phát và chạy nhanh trên đường thẳng vượt qua vạch đích. Đồng hồ điện tử bấm chạy khi có lệnh xuất phát và bấm dừng khi người chạy chạm mặt phẳng phẳng góc với vạch đích.
Các em chạy với tốc độ tối đa cự ly 30m.
Thực hiện chạy 2 lần, lấy thành tích của lần chạy tốt nhất.
Kết quả tính bằng thời gian (đo bằng giây).
* Ngồi tại chỗ giữ gậy treo tạ 0,5kg ( s)
 	 Ý nghĩa của bài tập Ngồi tại chỗ giữ gậy treo tạ 0,5kg: Nhằm đánh giá khả năng về sức bền chuyên mơn của vận động viên.
 Đối với một VĐV đẩy gậy là một trong những động tác chủ yếu. Nó giúp cho sự phát triển sức bền chung mặt khác giúp cho phát triển sức bền chuyên môn. Đặc biệt trong Đẩy gậy phải dùng sức của tịan thân và cĩ hiệp đấu diễn ra trong 3 phút. của mình cho phù hợp với tình huống diễn ra trong trận đấu.
 Cách thực hiện test và thu thập số liệu: VĐV cầm gậy cĩ treo tạ ( 0,5kg) ở đầu bên kia khi cĩ hiệu lện thì nâng gậy tại chỗ và tính bằng giây. 
* Ngồi di chuyển giữ gậy cĩ tạ 0,5kg 15m .
	 Ý nghĩa của Test Ngồi di chuyển giữ gậy cĩ tạ 0,5kg 15m : Kiểm tra khả năng phối hợp và khéo léo
 	Cách thực hiện test thu thập số liệu:
 1lần x 15m
 Xuất Phát 	 Đích
 	+ Thành tích được tính từ lúc có lệnh xuất phát đến lúc người thực hiện chạm đích 15m.
	+ Mỗi người thực hiện một lần.
	+ Kết quả tính bằng giây.
 2.1.4. Phương pháp thống kê toán:
Phương pháp này dùng để xử lý các số liệu thu được theo các công thức toán học thống kê với sự hỗ trợ của chương trình MS-Exel.
+ Số trung bình cộng () - ( n < 30 )
 Trung bình cộng tỷ số giữa tổng lượng trị số các cá thể với tổng số các cá thể của đối tượng quan sát được tính theo công thức:
 	+ Độ lệch chuẩn (d)
 	Độ lệch chuẩn nói lên mức độ phân tán hay tập trung của các trị số Xi xung quanh giá trị trung bình, được tính theo công thức:
 (với n < 30).
Trong đó : d là sai số chuẩn của số trung bình .
 + Hệ số biến thiên (%)
Hệ số biến thiên là tỷ lệ phần trăm giữa độ lệch chuẩn và trung bình cộng, được tính theo công thức:
	Trong đó: Vc% là hệ số biến thiên.
 + Sai số tương đối (e)
 Là chỉ số e là chỉ số đánh giá về tính đại diện của số trung bình mẫu đối với số trung bình tổng thể.
Trong đó: là sai số chuẩn của số trung bình và được tính theo công thức:
t05: Giá trị giới hạn chỉ số t – student ứng với xác suất P = 0.05.
+ Nhịp độ tăng trưởng (W%)
Nhịp độ tăng trưởng của các chỉ tiêu là tỷ lệ gia tăng theo phần trăm giữa lần đo thứ hai và lần đo thứ nhất trên cùng một đối tượng và được tính theo công thức của S.Brody (1927):
 	+ Chỉ số t-student
 	Là chỉ số dùng so sánh hai số trung bình quan sát của 2 mẫu có liên quan ( với n < 30).
2.2. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU
 2.2.1. Khách thể nghiên cứu
Tôi tiến hành nghiên cứu trên 18 nam vận động viên Đẩy gậy trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú huyện Đắk Mil năm học 2013-2014.
 2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
- Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
 2.2.3. Tiến độ nghiên cứu 
Đề tài tôi thực hiện trong vịng 06 tuần từ ngày 17 tháng 02 năm 2014 đến ngày 24 tháng 03 năm 2014.
TT
Nội Dung Công Việc
Thời Gian
Người Thực Hiện
Địa điểm
Ghi chú
Bắt đầu
Kết thúc
1
Chọn đề tài xác định đề tài 
25/12/14
30/12/14
NGUYỄN VĂN HẢI
TRƯỜNG PT DT NT ĐẮK MIL
2
Nghiên cứu tài liệu và thông qua đề cương
01/01/14
05/01/14
NGUYỄN VĂN HẢI
TRƯỜNG PT DT NT ĐẮK MIL
3
Chuẩn bị điều kiện phục vụ nghiên cứu
06/01/14
10/01/14
NGUYỄN VĂN HẢI
TRƯỜNG PT DT NT ĐẮK MIL
4
Kiểm tra số liệu lần 1
15/02/14
16/02/14
NGUYỄN VĂN HẢI
TRƯỜNG PT DT NT ĐẮK MIL
5
Tổ chức thực nghiệm
17/02/14
24/03/14
NGUYỄN VĂN HẢI
TRƯỜNG PT DT NT ĐẮK MIL
6
Kiểm tra số liệu lần 2
25/03/14
26/03/14
NGUYỄN VĂN HẢI
TRƯỜNG PT DT NT ĐẮK MIL
7
Sử lý phân tích số liệu
26/03/14
27/03/14
NGUYỄN VĂN HẢI
TRƯỜNG PT DT NT ĐẮK MIL
8
Viết, báo cáo chuyên đề 
27/03/14
30/03/14
NGUYỄN VĂN HẢI
Tổ Tự Nhiên
TRƯỜNG PT DT NT ĐẮK MIL
CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 3.1. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CHO ĐỘI TUYỂN ĐẨY GẬY NAM TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN ĐẮK MIL
	Để xác định các bài tập phát triển tố chất thể lực cho đội tuyển Đẩy gậy trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông tôi tiến hành theo các bước sau:
 	- Bước 1: Thu thập và thống kê các bài tập đánh giá các tố chất thể lực đã được sử dụng để đánh giá các đối tượng tôi nghiên cứu.
- Bước 2: Dùng phiếu phỏng vấn để lấy ý kiến các nhà chuyên môn, các giáo viên thể dục thể thao trong huyện. Xử lý kết quả phỏng vấn và chọn lọc các bài tập đánh giá các tố chất thể lực cho đội tuyển Đẩy gậy trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông.
	3.1.1. Thu thập và thống kê các bài tập đánh giá các tố chất thể lực đã được sử dụng để đánh giá các đối tượng chúng tôi nghiên cứu
	Qua quá trình tìm hiểu, thu thập tổng hợp, phân tích tài liệu của các tác giả, giáo viên TDTT các trường THPT, THCS huyện nhà. Tôi nhận thấy được tầm quan trọng của việc đánh giá về thể lực cho vận động viên. Cho nên việc xây dựng và tìm ra các bài tập, các test khác nhau nhằm đánh giá các tố chất thể lực cho vận động viên và giữa các tác giả còn có một số bài tập, các test chưa thống nhất.
	Căn cứ vào đặc điểm phát triển thể chất và sinh lý lứa tuổi, tham khảo kinh nghiệm của các đồng nghiệp, Giáo trình, tài liệu của các giảng viên trong trường Đại học Sư phạm TDTT Thành phố Hồ Chí Minh tôi đã lọai bớt và chọn lọc các bài tập, test đặc trưng cho các tố chất thể lực như sau:
 	- Tố chất nhanh: Chạy 30 m xuất phát cao, chạy 60m, chạy 100m, chạy 200m, chạy nhanh đổi hướng 30m, chạy biến tốâc 40m.
 	- Tố chất mạnh: Bật cao tại chỗ, bật xa tại chỗ, bật nhảy cóc 15m, tại chỗ đứng lên ngồi xuống 30 giây, tại chỗ bằng 1 chân đứng lên ngồi xuống, nhảy lò cò 1 chân 10m.
 	- Tố chất bền: Ngồi tại chỗ giữ gậy treo tạ 0,5kg ( s), chạy 1500m, chạy 2000m, chạy 3000m, chạy 5000m, test Cooper (12 phút), chạy 5 x 30m.
 	- Tố chất mềm dẻo và khéo léo: Ngồi di chuyển giữ gậy cĩ tạ 0,5kg đi 15m , chạy dẫn luồn cọc 30m, chạy con thoi 4 x 10m, chạy cây thông.
3.1.2. Dùng phiếu phỏng vấn để lấy ý kiến các các giáo viên thể dục thể thao
Với mục đích lựa chọn một cách khoa học, khách quan và chính xác các bài tập đánh giá tố chất thể lực cho đội tuyển Đẩy gậy trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông.Tôi đã tiến hành phỏng vấn bằng phiếu 1 lần cho 23 bài tập với 30 giáo viên thể dục trong phạm vi huyện Đắk mil về các bài tập nhằm đánh giá tố chất thể lực cho vận động viên môn Đẩy gậy.
Các bài tập đưa ra trong phiếu phỏng vấn nhằm đánh giá tố chất thể lực được lựa chọn là kết quả của việc nghiên cứu các tài liệu liên quan và sự quan sát sư phạm ở các buổi tập của các học sinh dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, thầy cô giáo thể dục. Phỏng vấn được tiến hành trong tháng 01/2014, sau khi phỏng vấn tôi thu được kết quả như sau:
Bảng 1: Kết quả phỏng vấn các test thể lực:
STT
TÊN BÀI TẬP
Kết quả Phỏng vấn ( n = 30 )
Thường xuyên sử dụng
Ít sử dụng
Số phiếu
Tỉ lệ
Số phiếu
Tỉ lệ
 I . Các bài tập đánh giá sức nhanh
01
Chạy 30 m xuất phát cao ( giây)
29
96.7%
1
3.3%
02
- Chạy 60m 
17
56.7%
13
43.3%
03
- Chạy 100m 
20
66,7%
10
33,3%
04
- Chạy 200m 
19
63.3%
11
36.7%
05
- Chạy nhanh đổi hướng 30m
16
53.3%
14
46.7%
06
- Chạy biến tốâc 
18
60%
12
40%
II. Các bài tập đánh giá sức mạnh
01
Bật cao tại chỗ 
20
66,7%
10
33,3%
02
Bật xa tại chỗ ( cm)
29
96.7%
1
3.3%
03
Bật nhảy cóc 15m ( giây)
28
93,3%
2
6,7%
04
Tại chỗ đứng lên ngồi xuống 30'
16
53.3%
14
46.7
05
Tại chỗ đứng lên ngồi xuống 30 giây 
17
56.7%
13
43.3%
06
 Nhảy lò cò 1 chân 10m 
14
46.7%
16
53.3%
 III . Các bài tập đánh giá sức bền
01
Chạy 800m
14
46.7%
16
53.3%
02
Ngồi tại chỗ giữ gậy treo tạ 0,5kg ( s)
29
96.7%
1
3.3%
03
Chạy 2000m
14
46.7%
16
53.3%
04
Chạy 3000m
17
56.7%
13
43.3%
05
Chạy 5000m
16
53.3%
14
46.7%
06
Test Cooper (12 phút)
14
46.7%
16
53.3%
IV. Các bài tập đánh giá tố chất mềm dẻo- khéo léo
01
Ngồi di chuyển giữ gậy cĩ tạ 0,5kg 15m 
29
96.7%
01
3.3%
02
Chạy luồn cọc 30m
19
63.3%
11
36.7%
03
Chạy con thoi 4 x 10m
18
60%
12
40%
04
Chạy cây thông 
20
66.7%
10
33.3%
Vấn đề đặt ra là chọn những bài tập nào qua kết quả phỏng vấn? Theo những tác giả đi trước những bài tập được lựa chọn là những bài tập có sự tán đồng ít nhất từ 70% ý kiến trở lên ở mức rất quan trọng. Thống nhất với quan điểm đó ở mức tán đồng rất quan trọng và kết hợp với điều kiện cơ sở của nhà trường, tôi đã lựa chọn các test nhằm đánh giá tố chất thể lực cho vận động viên môn Đẩy gậy trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông như sau:
* Về sức nhanh.
- Chạy 30 m xuất phát cao được 29/30 phiếu chiếm tỉ lệ 96,7%.
* Về sức mạnh.
- Bật xa tại chỗ được 29/30 phiếu chiếm tỉ lệ 96,7%.
- Bật cĩ di chuyển 15 m được 28/30 phiếu chiếm tỉ lệ 93,3%.
* Về sức bền.
- Ngồi tại chỗ giữ gậy treo tạ được 28/30 phiếu chiếm tỉ lệ 93,3%.
* Về tố chất mềm dẻo và khéo léo.
 	- Di chuyển ngồi giữ gậy cĩ tạ 15m được 29/30 phiếu chiếm tỉ lệ 96,7% . 
3.2. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CỦA ĐỘI TUYỂN ĐẨY GẬY TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG SAU 06 TUẦN TẬP LUYỆN
Để đánh giá thực trạng thể lực lực ban đầu của các vận động viên đội tuyển Đẩy gậy trường Dân Tộc Nội Trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tôi đã áp dụng các test được lựa chọn nêu trên. Qua tiến hành, đo đạc, lấy số liệu trên 18 vận động viên.
Sau khi tiến hành tính tóan các tham số như: Giá trị trung bình ( ), độ lệch chuẩn (), hệ số biến thiên ( Vc%)... tôi thu được những kết quả như sau:
 Bảng 2: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu thể lực ban đầu của các vận động viên đội tuyển Đẩy gậy trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
 Chỉ số
Test
±
V%
e
Bật xa tại chỗ (cm)
207
0.10
4.92
0.019
Chạy 30m (giây)
4.73
0.15
3.24
0.013
Ngồi tại chỗ giữ gậy treo tạ 0,5kg
 ( s)
26.05
0.05
2.12
0.008
Bật nhảy cóc 15m ( s)
13.93
0.45
3.21
0.013
Ngồi di chuyển giữ gậy cĩ tạ 0,5kg 15m ( s)
38.04
0.55
1.44
0.006
Từ kết quả nghiên cứu đã được tổng hợp ở bảng 2 về các chỉ tiêu về thể lực ban đầu của các vận động viên Đẩy gậy trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
 Chúng tôi nhận thấy các giá trị , ±, V%, e khi kiểm tra tính đại diện của giá trị trung bình thì giá trị trung bình của các test đều có thể đánh giá đầy đủ và chính xác giá trị của tập hợp mẫu (e < 0.05), khi kiểm tra sự đồng đều thì đa số các test kiểm tra có số liệu có độ đồng nhất cao (V < 10%). Sai số tương đối của giá trị trung bình < 0,05 nên mẫu có đủ tính đại diện.
Bảng 3: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu thể lực ban đầu và sau 06 tuần tập luyện của các vận động viên đội tuyển Đẩy gậy trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Chỉ số
Lần
X
s
V%
e
T
W%
P
Test
Bật xa (cm)
1
2.07
0.1
4.92
0.019
10.97
3.55
0.001
2
2.15
0.1
4.78
0.019
2
50.29
2.66
4.71
0.019
Chạy 30m (giây)
1
4.73
0.15
3.24
0.013
9.33
-3.95
0.001
2
4.55
0.19
4.14
0.016
Ngồi tại chỗ giữ gậy treo tạ 0,5kg ( s)
1
26.05
0.55
2.12
0.008
14.01
-3.08
0.001
2
30.08
0.43
2.01
0.008
Bật nhảy cóc 15m ( s)
1
13.93
0.45
3.21
0.013
12.47
-3.41
0.001
2
13.46
0.47
3.51
0.014
Ngồi di chuyển giữ gậy cĩ tạ 0,5kg 15m ( s)
1
38.04
0.55
1.44
0.006
14.76
-3.14
0.001
2
36.87
0.7
1.91
0.008
 Để thực hiện việc này tôi tiến hành so sánh các chỉ số này tại thời điểm ban đầu và sau 06 tuần tập luyện.
Mức độ phát triển được đánh giá thông qua tính toán mức ý nghĩa của sự khác biệt và nhịp độ phát triển:
* Test Bật xa (cm)
Dựa vào bảng 3 chúng tôi đánh giá được chỉ số t = 10.97 > t0,05 = 3.745 vì vậy sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P = 0,001. Kết quả giá trị trung bình của test ở lần thứ nhất là cm 207cm ± 10 cm và ở lần thứ hai là 215cm ± 10 cm tăng 8 cm với nhịp độ phát triển là 3.55%. Ta có thể khẳng định các bài tập có sự ảnh hưởng đáng kể đến khả năng bật xa (sức mạnh chi dưới) của các vận động viên Đẩy gậy
	Biểu đồ 1: Nhịp tăng tiến về test bật xa.
* Test chạy 30m:
	Chỉ số t = 9.33 > t0,05 = 3.745 vì vậy sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P = 0,001. Kết quả giá trị trung bình của test ở lần thứ nhất là 4.73 giây ± 0,15 giây và ở lần thứ hai là 4.55 giây ± 0,19 giây tăng 0,18 giây với nhịp độ phát triển là -3.95%. Ta có thể khẳng định, các bài tập có sự ảnh hưởng rõ ràng đến khả năng chạy 30 m của các vận động viên.
	Biểu đồ 3: Nhịp tăng tiến về test chạy 30m 
* Test bật nhảy cĩc 15m:
	Chỉ số t = 12.47 > t0,05 = 3.745 vì vậy sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P = 0,001. Kết quả giá trị trung bình của test ở lần thứ nhất là 13.93 giây ± 0,45 giây và ở lần thứ hai là 13.46 giây ± 0,47 giây tăng 0,47 giây với nhịp độ phát triển là -2.25%. Ta có thể khẳng định, các bài tập có sự ảnh hưởng rõ ràng đến khả năng bật nhảy 2 chi dưới của VĐV.
	Biểu đồ 5: Nhịp tăng tiến về Test bật nhảy cĩc 15m
* Bài tập Ngồi di chuyển giữ gậy cĩ tạ 0,5kg 15m ( s):
	Chỉ số t = 14.76 > t0,05 = 3.745 vì vậy sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P = 0,001. Kết quả giá trị trung bình của test ở lần thứ nhất là 38.04 giây ± 0,55 giây và ở lần thứ hai là 36.87 giây ± 0,70 giây tăng 1.17 giây với nhịp độ phát triển là -3.14%. Ta có thể khẳng định, các bài tập có sự ảnh hưởng rõ ràng đến khả năng Ngồi di chuyển giữ gậy cĩ tạ 0,5kg 15m của các vận động viên.
Biểu đồ 5:Nhịp tăng tiến về bài tập ngồi di chuyển giữ gậy cĩ tạ
	Tóm lại, thông qua kết quả nghiên cứu chúng tôi nhận thấy sau 06 tuần tập luyện thì các tố chất về thể lực đều phát triển theo chiều hướng tốt. Đẩy gậy nói riêng và các môn thể thao nói chung ngoài các yếu tố như : Hình thái, kỹ thuật - chiến thuật, tâm sinh lý . thì yếu tố thể lực trong thi đấu là điều quyết định đến kết quả của trận đấu và giải đấu. Vì thế đòi hỏi các VĐV cần phải có thể lực tốt, vận dụng, phân phối thể lực cho linh hoạt, hợp lý vào thi đấu để thực hiện các yêu cầu về chiến thuật thi đấu để đạt được mục đích giành chiến thắng. Để đạt được điều này, đòi hỏi phải có một quá trình huấn luyện lâu dài và có hệ thống từ thấp đến cao. Đó cũûng chính là con đường phát triển Thể thao đỉnh cao mà chúng ta cần đầu tư xây dựng và phát triển.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
* KẾT LUẬN
Qua kết quả nghiên cứu tôi rút ra được những kết luận sau:
1. Đã xác định được các bài tập để phát triển tố chất thể lực cho đội tuyển đđẩy gậy nam trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú huyện Đắk Mil qua kết quả các test kiểm tra.
2. Đánh giá được sự phát triển tố chất thể lực của đội tuyển đđẩy gậy nam trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông sau 06 tuần tập luyện.
 	Qua kết quả nghiên cứu này tôi mong có thể giúp các đồng nghiệp tham khảo kết quả để tuyển chọn các vận động viên đđẩy gậy tại đơn vị chọn vào đội tuyển của trường tham gia các giải thi đấu cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức. Nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên này cọ sát, phát triển và hoàn thiện hơn nữa khả năng của các em. Với những kết quả thu được dựa vào đó nghiên cứu phát triển một số các bài tập nhằm phục vụ tốt hơn công tác huấn luyện thể lực cho vận động viên đđẩy gậy sau này.
 	* KIẾN NGHỊ
Cần chú trọng hơn nữa trong công tác nghiên cứu các test tuyển chọn ban đầu để có thể tìm ra được các vận động viên có tố chất tốt để đào tạo đạt được hiệu quả cao.
Cần thường xuyên quan sát, kiểm tra định kỳ để kịp thời điều chỉnh các bài tập sao cho hợp lý nhằm đạt hiệu quả huấn luyện tối ưu.
Cần trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tốt để đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ tuyển chọn và huấn luyện.
Mạnh dạn loại bỏ những vận động viên không đáp ứng được nhu cầu huấn luyện thông qua việc kiểm tra đánh giá, tuyển chọn thêm các nhân tố mới tốt hơn.
Cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho các Gíao viên, huấn luyện viên nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và mới nhất về công tác huấn luyện.
	Với lượng kiến thức và điều kiện chưa được thuận lợi nên chắc chắn đề tài nghiên cứu của tôi sẽ còn nhiều hạn chế. Rất mong được sự đóng góp ý kiến để đề tài được tốt hơn. Làm nền tảng cho những nghiên cứu sau này đem lại kết quả cao hơn và có khả năng ứng dụng thực tiễn cao nhằm mục tiêu phát triển môn bóng đá nói riêng, thể dục thể thao nói chung của nước nhà.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, chỉ thị 36/CT/TW ngày 24/03/1994.
2. Lê Bửu – Dương Nghiệp Chí – Nguyễn Hiệp, Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao, NXB TDTT, (Tr. 154).
2. Bộ Giáo Dục & Đào Tạo(1998), phương pháp nghiên cứu khoa học( Nhà xuất bản Giáo Dục).
3. Ts. Hùynh Trọng Khải, Giáo trình lý thuyết nghiên cứu khoa học, giảng dạy cho các lớp Đại học chuyên tu năm 2006. 
4. Đỗ Vĩnh giáo trình tâm lý học Thể dục thể thao giảng dạy cho các lớp Đại học chuyên tu năm 2006.
5. Lý luận và phương pháp thể dục thể thao(NXB TDTT).
6. Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất.
7. Một số vấn đề đào tạo vận động viên trẻ (NXB TDTT).
8. Trịnh Trung Hiếu – Nguyễn Sĩ Hà Huấn luyện thể thao, NXB TDTT.
9. Kiểm tra năng lực và tính chất thể thao (NXB TP.HCM).
10. Sách báo và thông tin đại chúng.
11. Luận Văn Tốt Nghiệp ĐH Khố IB Đề tài “ Ứng dụng các bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích cho đội tuyển Bĩng Đá nam Trường PT DT Nội Trú Đắk mil” của Trần Văn Chiến- Nguyễn Văn Hải năm 2008.

File đính kèm:

  • docSANG_KIEN_KINH_NGHIEM_MON_THE_DUC_DAT_GIAI_B_CAP_TINH_2015.doc
Sáng Kiến Liên Quan