Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp huy động xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất trường học

Như chúng ta đã biết, xã hội hoá giáo dục (XHHGD) là huy động và tổ chức nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia vào quá trình giáo dục, đa dạng hoá các loại hình giáo dục, tạo ra phong trào mọi người học tập, xây dựng cả nước thành một xã hội học tập để mọi người dân cùng được hưởng thụ các thành quả do hoạt động giáo dục đem lại.

Xã hội hoá giáo dục còn là quá trình nâng cao vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lí và đầu tư ngày càng tăng của Nhà nước, sự tham gia đóng góp của nhân dân, của toàn xã hội cho phát triển sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo, để huy động sự đóng góp về trí lực, nhân lực, vật lực, tài lực cho Giáo dục & Đào tạo. Đó chính là huy động xã hội hóa giáo dục.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục là Quốc sách hàng đầu; nhiều dự án đã tập trung để đầu tư cho giáo dục, làm cho cơ sở vật chất của ngành giáo dục ngày một thay đổi, nhiều ngôi trường tranh, tre nứa lá được thay thế bằng những phòng học khang trang, giúp học sinh ham thích đến trường. Tuy nhiên, khi nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho giáo dục vẫn còn hạn hẹp thì việc huy động nguồn lực của nhân dân, của toàn xã hội để đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục là rất cần thiết. Để làm tốt công việc này, cần có sự chung tay góp sức của địa phương, của ngành và của cộng đồng, giúp nhà trường có điều kiện xây dựng cơ sở vật chất làm thay đổi bộ mặt của nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, giúp uy tín của trường được nâng lên. Song, làm sao để có biện pháp tuyên truyền huy động phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội đều hướng về nhà trường bằng cả tâm huyết và lòng tự nguyện, làm sao để đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục trong nhà trường là điều tôi luôn trăn trở. Từ đó tôi đã nghiên cứu những đặc thù của đơn vị, áp dụng, tìm giải pháp và phối hợp thực hiện để đạt được kế hoạch đề ra cho công tác xã hội hoá giáo dục tại trường tiểu học Sơn Kiên 1.

 

doc15 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 29360 | Lượt tải: 311Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp huy động xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất trường học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bộ các giải pháp sau: 
1) Công tác tuyên truyền.
Đối tượng đầu tiên nhà trường tuyên truyền đó là tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Từ đó, mới tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên tuyên truyền có hiệu quả đến phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân trên địa bàn, phải làm sao để họ thấy được đây là ngôi nhà chung của tập thể sư phạm và mọi người đều có trách nhiệm cùng chung tay xây dựng. Khi tập thể sư phạm nhà trường thấy kế hoạch của Hiệu trưởng là đúng đắn họ sẵn sàng ra sức ủng hộ bằng tấm lòng tự nguyện. Giáo viên hiểu: nếu thiếu thốn  trang thiết bị dạy học, môi trường sư phạm không đảm bảo, hiệu quả công tác sẽ không cao, chất lượng giáo dục thấp, uy tín nhà trường sẽ giảm đi. Ngược lại, nếu nhà trường có điều kiện tốt, bản thân mỗi thành viên sống trong môi trường sư phạm này sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong công việc,  hiệu quả công tác cao hơn, uy tín của giáo viên và nhà trường nhờ đó được nhân lên trong lòng nhiều người và sẽ được nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ.
	Công tác tuyên truyền cần duy trì thường xuyên, đa dạng. Yêu cầu của công tác tuyên truyền phải cụ thể, vận động mọi lực lượng xã hội, mọi người dân cùng tham gia với nguyên tắc “lợi ích”, mỗi hoạt động hợp tác, phối hợp đều xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của hai phía: nhà trường và cộng đồng, mỗi bên tham gia đều tìm thấy lợi ích chung của cá nhân và tập thể. 
2) Kế hoạch hóa công tác xã hội hóa giáo dục:
Kế hoạch hoá là một trong bốn chức năng quản lý và là một chức năng mang tính chủ đạo trong quá trình quản lý của người Hiệu trưởng. Kế hoạch xã hội hoá cần được xây dựng trên một số yếu tố sau: Mục tiêu huy động là gì? Đối tượng nào? Thời gian? Phân công ai là vai trò chủ thể huy động? Từ đó, Hiệu trưởng xây dựng công tác xã hội hoá giáo dục cho phù hợp với thực tế của đơn vị. Phân công một số thành viên trực tiếp đi huy động phải là người hiểu rõ nguyên tắc của công tác xã hội hoá giáo dục, có kỹ năng giao tiếp tốt, lời nói có tính thuyết phục cao. Chi tiết hóa kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể. Kinh nghiệm cho thấy, trong nhiều trường hợp đối tượng tham gia xã hội hoá giáo dục tuy ít nhưng lại cho những kết quả bất ngờ nếu như người cán bộ quản lý giáo dục biết đột phá vào các bước phát triển quan trọng nếu như có thể làm thay đổi chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng làm tốt chức năng này sẽ mang đến những thành công ngay cả thời điểm khó khăn nhất.
	3) Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương:
Hiệu trưởng phải là người lên kế hoạch cụ thể và chủ động đề xuất công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường với lãnh đạo địa phương. Mỗi lần được bố trí làm việc phải chuẩn bị kỹ nội dung trình bày một cách toàn diện, trọng tâm, tránh tham mưu lặt vặt theo vụ việc. Sau khi được lãnh đạo địa phương chấp thuận, thực hiện xong phải báo cáo ngay. Tạo nhiều cơ hội để cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm cơ sở vật chất nhà trường, gặp gỡ giáo viên, để có dịp cấp uỷ, chính quyền địa phương hiểu rõ nhà trường hơn và cũng là thời điểm để nhà trường xin ý kiến chỉ đạo hỗ trợ những vấn đề ngoài tầm tay của Hiệu trưởng.
Mỗi lần đề xuất một chủ trương gì về giáo dục ở địa phương đều phải tham mưu cụ thể các biện pháp thực hiện, không nên báo cáo gặp gỡ lãnh đạo các cấp vào lúc họ đang phải tập trung lo những việc lớn. Nhà trường thường xuyên và kịp thời cung cấp những thông tin về giáo dục (các chủ trương của ngành, các hoạt động giáo dục của đơn vị,) đến các cán bộ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền địa phương. 
Việc tham mưu phải trở thành ý Đảng, lòng dân và được thể hiện bằng các Nghị quyết của cấp ủy, chỉ thị của địa phương mới được mọi người dân đồng tình, ủng hộ. Chính quyền các cấp với chức năng quản lý Nhà nước của mình không chỉ huy động, khuyến khích mà còn tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động và tổ chức điều hành sự phối hợp các lực lượng xã hội cùng tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Qua đó, có thể nhận được sự hỗ trợ của địa phương về huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đoàn thể, kêu gọi được sự đóng góp hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các đơn vị kinh tế đóng trên địa bàn, cũng như ngoài địa bàn qua uy tín của địa phương.
4) Tạo uy tín của nhà trường với phụ huynh, các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương thông qua việc khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường:
Phải tạo lập uy tín bằng chính nội lực của nhà trường, từ lãnh đạo cho đến cán bộ giáo viên, nhân viên đều xác định nhiệm vụ của mình để phấn đấu và đạt hiệu quả công việc ngày càng cao. Hiệu trưởng nâng uy tín bằng cách điều hành công việc khoa học, quan tâm đến chất lượng giáo dục, tạo môi trường sư phạm đoàn kết, thường xuyên tự bồi dưỡng để làm tốt vai trò đầu mối của mình trong môi trường xã hội địa phương. Hiệu trưởng có uy tín, có năng lực là yếu tố thúc đẩy thường xuyên cho sự tham gia của cộng đồng trong công tác xã hội hoá giáo dục.
Ví dụ: Khi tôi mới về nhận nhiệm vụ tại trường tiểu học Sơn Kiên 1, nơi mà mọi việc đều rất mới mẻ, chưa ai biết và hiểu rõ về mình. Vừa để tạo uy tín cho mình, vừa để làm “bàn đạp” cho công tác xã hội hoá giáo dục tại đơn vị. Nhiệm vụ đầu tiên cần phải làm ngay là tập trung cho công tác chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học như nâng cao tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, duy trì sĩ số học sinh,... Song song với nhiệm vụ đó, tôi đã vận động những doanh nghiệp, những mạnh thường quân ngoài địa bàn nơi tôi công tác trước đây, để hỗ trợ về vật chất, giúp tôi nâng cấp được diện tích sân trường khoảng 298 m2. Qua việc làm đó phụ huynh sẽ hiểu được tôi hơn, uy tín của tôi cũng dần có trong lòng mỗi phụ huynh học sinh. 
Thầy cô giáo phải tạo uy tín cho mình bằng chất lượng giáo dục, tạo cho các em có một môi trường học tập thoải mái, học sinh ham thích đến trường, coi mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Mỗi giáo viên phải coi học sinh như chính con em ruột thịt của mình, giảng dạy bằng cả tình thương, lương tâm và trách nhiệm để học sinh thấy tự tin hơn khi được sống trong ngôi nhà chung ấm áp cùng các bạn. Phụ huynh sẽ tin tưởng và yên tâm khi gửi con em học tại trường. Nhà trường phải xác định: phụ huynh học sinh sẵn sàng đóng góp công sức và tiền của miễn sao con em họ được học hành chu đáo, đến nơi đến chốn, không ai muốn bỏ tiền của ra mà không mang lại lợi ích gì cho mình. Do đó, BGH cần phân loại trình độ chuyên môn, năng lực của giáo viên để phân công theo khối lớp cho phù hợp, giúp giáo viên có thể phát huy hết khả năng của mình, vừa có lợi cho cá nhân, vừa có lợi cho tập thể. Kiện toàn lại các tổ chức đoàn thể theo tinh thần “đúng người đúng việc”, hướng hoạt động của các đoàn thể nhà trường đi vào thực chất, có hiệu quả. Xây dựng  đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, gương mẫu trong đạo đức nghề nghiệp,  tập thể sư phạm đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong nhà trường vững mạnh. Chú trọng việc “dạy thật, học thật, chất lượng thật” bằng việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra nghiêm túc, duy trì và thực hiện tốt cuộc vận động: “Hai không với bốn nội dung” do ngành phát động. Phụ huynh tin tưởng vào chất lượng giáo dục của nhà trường, sẽ tạo điều kiện tốt nhất giúp nhà trường ngày càng phát triển, uy tín của nhà trường ngày càng vững vàng hơn.
Giáo viên chủ nhiệm cũng có vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa phụ huynh học sinh và nhà trường, là cầu nối giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Vì vậy, việc bố trí giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm cũng góp phần tạo uy tín cao đối với phụ huynh học sinh là điều kiện tốt để phụ huynh đóng góp và tham gia xây dựng nhà trường. 
Nhà trường  chú trọng việc thường xuyên liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh thông qua sổ liên lạc sau mỗi đợt kiểm tra. Tìm hiểu nguyện vọng của phụ huynh, chia sẻ với họ nỗi lo lắng về sự chậm tiến của trẻ, nêu rõ những cố gắng của giáo viên đã giúp đỡ trẻ nhưng chưa có kết quả vì thiếu sự phối hợp của gia đình. Đưa ra những biện pháp cụ thể  đề nghị gia đình và nhà trường cùng thực hiện đồng bộ để giúp các em tiến bộ. Tuyệt đối không làm “mất mặt” khi nói về con em họ, tạo được niềm tin cho họ để gia đình tin tưởng vào giáo viên chủ nhiệm hơn. Nếu chúng ta chỉ phân tích những hành vi xấu của con trẻ thì phụ huynh học sinh không cần đến ta nữa.
Mặt khác, nhà trường tập trung quan tâm vào mũi nhọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi, hạn chế học sinh bỏ học lưu ban nhằm khẳng định uy tín nhà trường, đây
là yếu tố  cực kỳ quan trọng  để công tác xã hội hoá giáo dục được triển khai có hiệu quả.
Cụ thể về chất lượng giáo dục: 
Năm học 2009-2010:
+ Giáo viên: Có 14 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 4 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
+ Học sinh: Học sinh giỏi cấp cụm: có 4 em đạt giải 01 Nhất, 01 Nhì, 01 Ba và 01 Khuyến khích; VSCĐ Cấp huyện: 01 em đạt giải Ba và 01 em Khuyến khích; VSCĐ cấp tỉnh: 1 em đạt giải Khuyến khích; Rung chuông vàng cấp huyện: 01 em đạt giải khuyến khích;...
Năm học 2010-2011:
+ Giáo viên: có 17 giáo viên giỏi cấp trường; 
+ Học sinh: Học giỏi cấp cụm: 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 04 giải Khuyến khích; VSCĐ cấp huyện: 01 em đạt giải Khuyến khích; VSCĐ cấp tỉnh; 01 em đạt giải Nhì; Rung chuông vàng cấp cụm: 01 em đạt giải Ba và 01 em đạt giải Khuyến khích,...
Bên cạnh đó, phải công khai minh bạch các khoản thu, chi theo đúng điều lệ các khoản huy động, phải thực hiện theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” không để phụ huynh học sinh hiểu lầm hay nghi ngờ về các khoản đóng góp của họ. Hiệu trưởng sẵn sàng nhận lỗi trước phụ huynh khi cần, không xử lý một chiều, thành tâm lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh, lãnh đạo địa phương, tạo được sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh, lãnh đạo, các đoàn thể địa phương. Cùng  với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch sử dụng  hợp lý và có ích các nguồn thu từ xã hội hoá, tạo được nét thay đổi, nổi bật cho nhà trường.
	5) Phát huy vai trò của Hội cha mẹ học sinh, của Phụ huynh học sinh và mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn:
Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh, đề nghị phụ 
huynh chọn lựa được Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp là những người có uy tín có thể chung tay cùng xây dựng nhà trường, là những người phối kết hợp tốt nhất trong việc thực hiện thông tin hai chiều giữa gia đình và nhà trường để cùng giáo dục học sinh một cách tốt nhất.
Nhà trường cũng như các lực lượng xã hội, các tổ chức,... đều có những chức năng và trách nhiệm riêng. Để khai thác, phát huy khuyến khích họ tham gia vào một hoạt động nào đó phải nhằm đúng chức năng, trách nhiệm của họ.
Ví dụ: Tận dụng vai trò của PHHS – đội ngũ các nhà “tư vấn tự nguyện” để làm công tác xã hội hoá giáo dục.
Đây cũng là một “nghệ thuật” của Hiệu trưởng, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh toàn trường và nhà trường để có sự tác động hiệu quả. Hiệu trưởng biết dựa vào uy tín và tiếng nói của Ban đại diện cha mẹ học sinh để tuyên truyền, vận động vì giữa họ luôn có tiếng nói chung, có cùng một nguyện vọng và mang tính khách quan.
Trường tiểu học Sơn Kiên 1 có nhiều điểm, địa bàn rộng công tác huy động gặp không ít khó khăn, nhưng nhà trường đã biết dựa vào Ban phụ huynh của các điểm để tuyên truyền và phối hợp cùng nhà trường huy động vì họ là những người hiểu rõ tâm lý của phụ huynh học sinh nhất, tiếng nói của họ dễ thuyết phục phụ huynh hơn.
Ví dụ: Sau khi vận động phụ huynh ủng hộ, nhà trường chỉ đưa ra kế hoạch dự kiến xây dựng, Ban phụ huynh tại điểm kênh 5 dự trù vật liệu, vận động phụ huynh ủng hộ ngày công và sắp xếp thời gian để làm thuận tiện cho cá nhân và nhà trường. Cụ thể số ngày công ủng hộ 2 đợt nâng cấp sân trường: 226 ngày công
6) Quan tâm thực sự đến học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh đồng bào Dân tộc và con em gia đình Chính sách. 
Ngay từ đầu năm học, nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm điều tra thật kỹ hoàn cảnh học sinh, lập danh sách những học sinh nghèo để có kế hoạch hỗ trợ 
quần áo đồng phục, sách - vở, đồ dùng học tập,...Cụ thể như sau:
* Tổng số bộ quần áo đã trao cho học sinh nghèo là: 125 bộ. 
* Tổng số tập 5 dòng ly trao cho học sinh nghèo: 330 cuốn.
Tranh thủ mọi sự hỗ trợ của cấp trên để tạo điều kiện cho các em có đủ đồ dùng học tập khi đến trường. Tổ chức  tốt phong trào: “Giúp bạn đến trường”, “Đôi bạn cùng tiến”,để nâng cao chất lượng giáo dục. Tổ chức đêm văn nghệ  “Gây quỹ vì học sinh nghèo” để kêu gọi sự ủng hộ, gây quỹ mua quà cho các em khi mỗi dịp Tết đến, Xuân về. 
* Tổng số tiền vận động được qua đêm văn nghệ là 16.600.000 đồng.
* Trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 100.000 đồng cho học sinh nghèo nhân dịp xuân Tân Mão.
Từ những việc làm đó thể hiện sự quan tâm của nhà trường đến các em có hoàn cảnh khó khăn và cũng là những lời kêu gọi mọi người hãy giang rộng vòng tay “nhân ái” để làm vơi bớt sự thiệt thòi của các em so với các bạn cùng trang lứa. Đó cũng chính là việc làm mang tính giáo dục tình nhân ái cho các em học sinh, giúp các em càng yêu thương và gắn bó giúp đỡ nhau nhiều hơn. Từ đó, phụ huynh càng hiểu rõ sự quan tâm của nhà trường đến tất cả các em học sinh, họ sẽ sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ nhiều hơn.
III/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Qua quá trình vận dụng những giải pháp trên để thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục tại trường tiểu học Sơn Kiên 1, đã có được những kết quả cụ thể như sau:
	1) Về vật chất:
Năm học
Điểm trường
Nội dung ủng hộ
Ngày công
Hiện vật
Tiền mặt
2009-2010
Điểm chính
21 m3 đá 1x2
21 m3 đá xô bồ
70 bao xi măng
25.160.000
Đập Đá
2 xe đất
1.080.000
Tà Lóc
1.210.000
Kênh 5
 85
8.500.000
2010-2011
Đ.Chính
70 bao xi măng
 3 xe đá mạt
22.100.000
Đập Đá
Tà Lóc
Kênh 5
141
11.600.000
Tổng cộng
226
69.650.000
2) Về cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm:
	- Nâng cấp và tráng xi măng sân chơi, bãi tập cho 2 điểm (điểm chính và điểm kênh 5). Tổng diện tích là:
+ Điểm chính: 692 m2
+ Kênh 5: 708 m2
	- Đóng la-phông, lát gạch men để làm phòng Hội họp, sinh hoạt chuyên môn của nhà trường.
	- Trang bị cho 11 lớp điểm chính 6 tủ đựng ĐDDH và 16 cái quạt, cho các lớp. 
	- Trang trí các khẩu hiệu để khơi dậy tinh thần tự học và sự sáng tạo của giáo viên.
	- Thay toàn bộ hệ thống đèn đủ ánh sáng phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh ở tất cả các điểm.
	- Khoan 2 cây nước cho 2 điểm (Đập Đá và Kênh 5) để có nước cho giáo viên và học sinh sử dụng.
	- Bổ sung thêm một số cây kiểng để đảm bảo tiêu chí Xanh - Sạch - Đẹp tại điểm chính và điểm Kênh 5.
IV/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Qua vận dụng những kinh nghiệm học hỏi từ đồng nghiệp, trong quá trình làm việc tại đơn vị và có điều chỉnh để đạt kết quả khả quan hơn. Từ đó, tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm sau:
- Hiệu trưởng cần hiểu và thực hiện đúng vấn đề xã hội hoá giáo dục gồm: Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp (lực lượng quan trọng quyết định sự đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường và tạo điều kiện cho việc XHHGD triển khai thuận lợi); Gia đình, cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh (lực lượng có nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường và cũng là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh); Các cơ sở sản xuất kinh doanh , dịch vụ, các cá nhân, đặc biệt là các cá nhân có uy tín, các “mạnh thường quân” tạo khả năng liên kết trong việc huy động các nguồn lực vật chất. 
- Trong công tác xã hội hoá giáo dục cần chú trọng vào một số nguyên tắc như: lợi ích chung; khai thác, phát huy và khuyến khích đúng chức năng, trách nhiệm của đối tác; tạo môi trường công khai, bình đẳng để cộng đồng hiểu đúng về giáo dục và nhà trường hơn, xã hội hoá giáo dục phải tuân thủ luật pháp Nhà nước, có nghĩa là cần dựa trên cơ sở pháp lý. Ngược lại, cũng cần có cơ sở pháp lý để triển khai cũng như để tham gia huy động nguồn lực cho giáo dục; phải biết lựa chọn thời gian thích hợp nhất để đưa ra công tác XHHGD và cần có kế hoạch mang tính định hướng. Đảm bảo mục tiêu “nhà trường gắn liền với xã hội”
	- Chú trọng đến nâng cao chất lượng giáo dục, nâng dần uy tín của nhà trường cũng như của giáo viên đối với phụ huynh học sinh. Coi trọng việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện, giáo dục cho học sinh có hành vi đạo đức tốt, đối xử công bằng, biết tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đó chính là những tiêu chí mà phụ huynh rất mong muốn đối với môi trường giáo dục. Những cống hiến của phụ huynh học sinh cho nhà trường được đáp lại bằng chất lượng giáo dục, bằng tình đoàn kết, bằng môi trường giáo dục lành mạnh, điều đó sẽ hỗ trợ rất lớn cho công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.
	- Thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền đến tập thể sư phạm, đến phụ huynh học sinh, đến các mạnh thường quân, các doanh nghiệp,...để tìm được tiếng nói chung, sự đồng thuận cao. 
- Hiệu trưởng có biện pháp để sử dụng các nguồn huy động có hiệu quả, công khai minh bạch các cá nhân tập thể có sự quan tâm ủng hộ nhà trường trong các buổi sơ kết, tổng kết, niêm yết tại cơ quan, đơn vị. Sử dụng các nguồn huy động có hiệu quả và khoa học;
	- Không chỉ chú trọng công tác xã hội hoá giáo dục để đầu tư CSVC cho nhà trường mà cần quan tâm đến các phong trào của nhà trường, qua đó kêu gọi lòng hảo tâm giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật của nhà trường với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
	- Chủ động công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp, Hiệu trưởng cần chuẩn bị kế hoạch cụ thể, rõ ràng về công tác xã hội hoá giáo dục, nên dựa vào Ban phụ huynh của các điểm trường để phát huy tính dân chủ và tạo lòng tin của nhà trường đối với Ban phụ huynh.
- Nâng cao uy tín, năng lực của Hiệu trưởng cũng như sự năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đó là sự thành công trong công tác xã hội hoá giáo dục của người Hiệu trưởng. 
V/ KẾT LUẬN:
	Xã hội hoá giáo dục là nhiệm vụ không thể thiếu và phải đặc biệt quan tâm đối với bất kỳ môi trường giáo dục nào, đồng thời phải thực hiện song song với nâng cao chất lượng giáo dục. Nhìn chung những kết quả về việc thực hiện xã hội hoá giáo dục của nhà trường tuy khiêm tốn, chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu giáo dục của nhà trường. Song đó cũng là một thành tích rất đáng trân trọng của tập thể trường tiểu học Sơn Kiên 1 mà những năm trước đây chưa đạt được. Có được kết quả như hôm nay là nhờ sự chỉ đạo sâu sát và giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, tập thể giáo viên, toàn thể nhân dân và những mạnh thường quân trên địa bàn đã quan tâm đến nhà trường.
	Để công tác xã hội hóa giáo dục phát triển hiệu quả hơn nữa, cần coi trọng nội dung và cách thức tuyên truyền, vận động làm cho các cấp, các ngành, người dân hiểu rõ vai trò của giáo dục, làm sao cho người dân hiểu, nắm vững quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và xã hội hoá giáo dục; cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đưa ra và cũng phối hợp đồng bộ giữa các ngành có liên quan, sự ủng hộ của xã hội. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý phải có tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm vượt mọi khó khăn để thực hiện tốt công tác xã hội hoá, làm đổi mới nhà trường và nâng cao chất lượng dạy và học.
	Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân đã vận dụng để thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, giúp cho học sinh có môi trường học tập thân thiện, các em sẽ hăng say học tập hơn, chất lượng giáo dục ngày càng tiến bộ, uy tín của nhà trường được giữ vững và ngày càng nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những hạn chế, rất mong sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, của đồng nghiệp để những kinh nghiệm trong công tác xã hội hóa giáo dục thực hiện có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và làm thay đổi mạnh mẽ CSVC của nhà trường.
	Tôi xin chân thành cảm ơn!
 Ban Thi đua-Khen thưởng 	 Sơn Kiên, ngày 9 tháng 4 năm 2011
 Trường tiểu học Sơn Kiên 1	
	 Người viết sáng kiến
Xếp lọai	 Phạm Thị Mai
Sơn Kiên, ngày tháng 4 năm 2011
	TRƯỞNG BAN
	 HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG PHÒNG GD&ĐT 
 Xếp loại:	
 Hòn Đất, ngày......tháng.......năm 2011
 TM.HỘI ĐỒNG TĐ-KT
	 CHỦ TỊCH

File đính kèm:

  • docBài học kinh nghiệm thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục.doc
Sáng Kiến Liên Quan