Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và công tác tuyển sinh trong nhà trường

Cơ sở thực tiễn

* Tính thực tế:

Tình hình thực tế về công tác tuyển sinh của trường THCS Đinh Tiên Hoàng vào các năm học trước như sau:

- Do dân trí còn thấp, đời sống khó khăn nên nhiều bậc phụ huynh thiếu hiểu biết, chưa quan tâm đến việc học của con em mình, cho nghỉ học sớm làm kiếm tiền phụ việc gia đình, khi sanh ra các em thường không làm khai sinh, không nhập hộ khẩu nên việc tuyển sinh và việc quản lý hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn trong lúc nhận hồ sơ xét tuyển.

- Với vai trò nơi tiếp nhận và truyền đạt thông tin, bộ phận văn phòng phải truyền đạt sau cho nhanh chóng, đầy đủ chính xác, nhưng trong hoạt động của nhà trường hàng ngày bộ phận văn phòng phải nhận và chuyển một khối lượng thông tin không ít, do đó phải ghi nhớ được đầy đủ và chính xác những vấn đề cần thiết, có như vậy mới góp phần giải quyết công việc đúng lúc, kịp thời không trùng lấp.

- Để việc theo dõi phối hợp được tốt, cần đảm bảo chế độ báo cáo có giá trị thông tin cao, giúp Ban giám hiệu biết đúng lúc những điều cần thiết để theo dõi kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

- Để xác định giá trị của tài liệu cần đánh giá chu đáo, việc đánh giá này phải căn cứ vào các nguyên tắc là có tính lịch sử, tính toàn diện và các tiêu chuẩn như nội dung văn kiện, vị trí văn kiện đối với chức năng của nhà trường.

- Tài liệu lưu trữ phục vụ công tác hàng ngày trong nhà trường, hồ sơ học sinh, giáo viên, phục vụ việc sơ kết, tổng kết, báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn bản cần được sao gửi, lưu giữ cẩn thận tại trường.

Yêu cầu chung về việc tổ chức công tác này thật khoa học, quản lý tốt hồ sơ là phải gọn nhẹ, đảm bảo cho công việc được thực hiện nhanh và chính xác.

 - Một số tài liệu cần lưu giữ của bộ phận học vụ trường THCS Đinh Tiên Hoàng:

 Kế hoạch công tác năm.

 Hồ sơ về các đợt kiểm tra.

 Hồ sơ chuyển đi chuyển đến.

 Hồ sơ tuyển sinh.

 Hồ sơ tốt nghiệp THCS.

 Hồ sơ thi lại lên lớp.

 Học bạ.

 Sổ đăng bộ.

 Sổ quản lý cấp phát bằng,chứng chỉ.

 Sổ gọi tên ghi điểm.

 Sổ chủ nhiệm.

 Sổ ghi đầu bài.

 

docx12 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 03/03/2022 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và công tác tuyển sinh trong nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ực hiện theo Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học phản ánh đúng chất lượng dạy và học, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Sở giáo dục, Phòng giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh trong năm học, bằng phương thức xét tuyển phải đúng quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Do đó việc xác định giá trị hồ sơ phải được tiến hành một cách thận trọng, đảm bảo những nguyên tắc, phương pháp và tiêu chuẩn nhất định để quản lý tốt hồ sơ, đó là tầm quan trọng mà tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và công tác tuyển sinh trong nhà trường ”.
2. Mục đích nghiên cứu
Công tác hành chính chủ yếu là thu thập, xử lý, bảo quản, truyền đạt thông tin giữa đơn vị với cơ quan khác và giáo viên, học sinh trong nhà trường.
Công tác hành chính bao gồm các việc như: Giao dịch, lưu trữ hồ sơ, văn bản, báo cáo và các tư liệu, thống kê... trên tất cả các mặt họat động. 
Văn phòng nhà trường vừa là nơi giao dịch, vừa là nơi lưu trữ hồ sơ, văn bản của nhà trường, cũng vừa là nơi thông báo các chủ trương, kế hoạch, lịch công tác hàng tháng, hàng tuần của nhà trường để giáo viên biết mà thực hiện.
Văn phòng nhà trường có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng trong công tác văn thư, lưu trữ, trong công tác quản lý tài sản vật tư, thực hiện chế độ chính sách, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh làm tốt nhiệm vụ dạy và học. Về mặt hành chính, văn phòng đóng vai trò một trạm thông tin.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Muốn thực hiện vai trò của một trạm thông tin, văn phòng phải thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ: Tiếp nhận, ghi nhớ, truyền đạt, theo dõi và phối hợp công việc nhằm giúp cho Hiệu trưởng quản lý nhà trường có hiệu quả và đưa mọi hoạt động vào nề nếp.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Hồ sơ, văn bản, báo cáo và các tư liệu, thống kê...
- Phạm vi nghiên cứu: Toàn thể giáo viên và học sinh trường THCS Đinh Tiên Hoàng.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Báo cáo thống kê chính xác, kịp thời đùng thời gian qui định
- Lưu học bạ học sinh nghỉ học theo từng độ tuổi.
- Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ theo thời gian.
- Sắp xếp công việc theo vấn đề kết hợp với thời gian và khoa học theo mức độ quan trọng của hồ sơ.
- Đóng quyển, biên mục bìa ngoài hồ sơ.
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý luận
Công tác tuyển sinh vào trường THCS thực hiện theo Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học phản ánh đúng chất lượng dạy và học, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Sở giáo dục, Phòng giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh trong năm học, bằng phương thức xét tuyển phải đúng quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Do đó việc xác định giá trị hồ sơ phải được tiến hành một cách thận trọng, đảm bảo những nguyên tắc, phương pháp và tiêu chuẩn nhất định để quản lý tốt hồ sơ, đó là tầm quan trọng mà tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và công tác tuyển sinh trong nhà trường ”. 
2. Cơ sở thực tiễn
* Tính thực tế:
Tình hình thực tế về công tác tuyển sinh của trường THCS Đinh Tiên Hoàng vào các năm học trước như sau:
- Do dân trí còn thấp, đời sống khó khăn nên nhiều bậc phụ huynh thiếu hiểu biết, chưa quan tâm đến việc học của con em mình, cho nghỉ học sớm làm kiếm tiền phụ việc gia đình, khi sanh ra các em thường không làm khai sinh, không nhập hộ khẩu nên việc tuyển sinh và việc quản lý hồ sơ gặp rất nhiều khó khăn trong lúc nhận hồ sơ xét tuyển.
- Với vai trò nơi tiếp nhận và truyền đạt thông tin, bộ phận văn phòng phải truyền đạt sau cho nhanh chóng, đầy đủ chính xác, nhưng trong hoạt động của nhà trường hàng ngày bộ phận văn phòng phải nhận và chuyển một khối lượng thông tin không ít, do đó phải ghi nhớ được đầy đủ và chính xác những vấn đề cần thiết, có như vậy mới góp phần giải quyết công việc đúng lúc, kịp thời không trùng lấp.
- Để việc theo dõi phối hợp được tốt, cần đảm bảo chế độ báo cáo có giá trị thông tin cao, giúp Ban giám hiệu biết đúng lúc những điều cần thiết để theo dõi kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
- Để xác định giá trị của tài liệu cần đánh giá chu đáo, việc đánh giá này phải căn cứ vào các nguyên tắc là có tính lịch sử, tính toàn diện và các tiêu chuẩn như nội dung văn kiện, vị trí văn kiện đối với chức năng của nhà trường.	
- Tài liệu lưu trữ phục vụ công tác hàng ngày trong nhà trường, hồ sơ học sinh, giáo viên, phục vụ việc sơ kết, tổng kết, báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn bản cần được sao gửi, lưu giữ cẩn thận tại trường.
Yêu cầu chung về việc tổ chức công tác này thật khoa học, quản lý tốt hồ sơ là phải gọn nhẹ, đảm bảo cho công việc được thực hiện nhanh và chính xác.
	- Một số tài liệu cần lưu giữ của bộ phận học vụ trường THCS Đinh Tiên Hoàng:
Kế hoạch công tác năm.
Hồ sơ về các đợt kiểm tra.
Hồ sơ chuyển đi chuyển đến.
Hồ sơ tuyển sinh.
Hồ sơ tốt nghiệp THCS.
Hồ sơ thi lại lên lớp.
Học bạ.
Sổ đăng bộ.
Sổ quản lý cấp phát bằng,chứng chỉ.
Sổ gọi tên ghi điểm.
Sổ chủ nhiệm.
Sổ ghi đầu bài.
* Luận cứ luận chứng:
Công tác hành chính văn thư cũng như công tác học vụ là phương tiện giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trường đúng pháp luật nhà nước, đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng. Đối với nhà trường, công tác hành chính còn là điều kiện để góp phần vào việc giáo dục trực tiếp học sinh, giáo dục bằng môi trường, cảnh trí
Công tác lưu trữ là việc lựa chọn, giữ lại và tổ chức khoa học những văn bản, giấy tờ có giá trị được hình thành trong quá trình hoạt động của nhà trường, cá nhân để làm bằng chứng và tra cứu khi cần thiết.
Công tác văn thư học vụ là một công việc không thể thiếu trong nhà trường, là sợi dây mắt xích giữa Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh trong suốt một thời gian dài trong việc lưu trữ hồ sơ.
Công tác văn thư học vụ đảm bảo việc báo cáo cung cấp một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin cần thiết, phục vụ nhiệm vụ quản lý tốt hồ sơ học sinh và giáo viên.
Công tác văn thư học vụ trong nhà trường rất nhiều việc như: Giáo dịch, lưu trữ hồ sơ, văn bản, báo cáo và các tư liệu thống kê gồm nhiều mặt phải tiến hành thường xuyên liên tục và cũng cố bổ sung hồ sơ theo từng thời gian nhất định.
Công tác tuyển sinh Trung học cơ sở bằng phương thức xét tuyển phải đúng quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ( ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở cụ thể như sau: Độ tuổi dự tuyển, chính sách ưu tiên, khuyết khích, phương thức tuyển sinh, trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trong tuyển sinh trung học cơ sở ( THCS ). Áp dụng đối với người học là người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam dự tuyển vào THCS.
Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cơ sở giáo dục, Phải bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.
Độ tuổi dự tuyển của người học tính từ năm sinh đến năm dự tuyển căn cứ theo giấy khai sinh hợp lệ theo quy định vào THCS từ 11 đến 14 tuổi.
Tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển đối tượng dự tuyển trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ là người đã hoàn thành chương trình tiểu học, hồ sơ dự tuyển gồm có:
Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS và 1 tấm hình 3x4.
Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ và hộ khẩu photo chứng thực.
Lên kế hoạch tuyển sinh, báo về Phòng Giáo dục và Đào tạo, ra thông báo tuyển sinh khi kế hoạch được phê duyệt.
Trình Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo ra quyết định Thành lập hội đồng tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ và công bố kết quả tuyển sinh sau khi được phê duyệt.
Hồ sơ lưu tuyển sinh hoàn thành chương trình tiểu học: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 6, kế họach tuyển sinh, biên bản xét tuyển, biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh, báo cáo công tác tuyển sinh, danh học sinh được trúng tuyển. 
3. Các phương pháp nghiên cứu
- Báo cáo thống kê chính xác, kịp thời đùng thời gian qui định.
- Lưu học bạ học sinh nghỉ học theo từng độ tuổi.
- Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ theo thời gian.
- Sắp xếp công việc theo vấn đề kết hợp với thời gian và khoa học theo mức độ quan trọng của hồ sơ.
- Đóng quyển, biên mục bìa ngoài hồ sơ.
* Tính thực tế:
Việc hình thành hoạt động của nhà trường, công tác hành chính văn thư nói chung công tác học vụ nói riêng rất quan trọng trong việc quản lý và lưu trữ hồ sơ, phải biết tổ chức khoa học các văn bản, giấy tờ có giá trị, cá nhân để làm bằng chứng và tra cứu khi cần thiết.
Hiệu trưởng quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên kiểm tra công tác văn thư học vụ của trường, thông báo hướng dẫn thực hiện các văn bản về công tác văn thư học vụ của cấp trên đến giáo viên, văn phòng. Làm tốt và luôn luôn hoàn thiện, đổi mới bảo quản hồ sơ lưu trữ, quản lý tốt hồ sơ sổ sách, các văn bản cần được sao gửi, lưu giữ cẩn thật tại trường.
 Công tác tuyển sinh phải tích cực tuyên truyền, phối hợp cùng địa phương để huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 theo chỉ tiêu của UBND huyện và Phòng giáo dục – Đào tạo giao, việc tổ tuyển sinh phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế, công bằng, khách quan và hợp lý, theo đúng hướng dẫn của Bộ, Sở và phòng giáo dục – Đào tạo về tuyển sinh, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của nhà trường và nhu cầu học tập của học sinh.	
Đánh giá công tác văn thư học vụ là việc xác định giá trị tài liệu để phân loại: Xác định thời gian cần bảo quản cho từng loại tài liệu và lựa chọn để lưu trữ, hủy bỏ những tài liệu thực sự hết ý nghĩa, nhằm nâng cao chất lượng lưu trữ hồ sơ.
Đảm bảo đầy đủ và sử dụng triệt để, có hiệu quả các dụng cụ và phương tiện làm việc, tổ chức quản lý tốt hồ sơ sổ sách tạo điều kiện làm tốt khâu nghiệp vụ, bổ sung hồ sơ phải tiến hành thường xuyên, kịp thời, đặc biệt chú ý tính khả thi của các hồ sơ và trong điều kiện hiện tại của mỗi địa phương.
	* Tính khoa học:
Để phù hợp với tình hình thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và cũng là một việc làm cần thiết về công tác quản lý tốt hồ sơ lưu trữ. 
Bộ phận văn phòng không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ về công tác quản lý hồ sơ và lưu trữ qua hệ thống phần mềm quản lý nhà trường là một giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hóa công tác quản lý qua hệ thống trang web thống kê EMIS. Phú Yên của Sở giáo dục và Đào tạo, phần mềm quản lý nhà trường SMAS của Tập đoàn diễn thông Quân đội chi nhánh Viettel Phú Yên, V.EMIS: Quản lý hồ sơ giáo viên, hồ sơ học sinh, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, quá trình công tác, giảng dạy của giáo viên trong nhà trường.
Trong công việc hàng năm, nhà trường thường hình thành nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách, để trách thất lạc và khi cần dùng để giải quyết công việc có thể tìm kiếm được nhanh các loại giấy tờ, tài liệu, sổ sách phải được phân loại và sắp xếp một cách khoa học theo thứ tự thời gian.
Cần có quan điểm và nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của công tác văn thư lưu trữ và bộ phận học vụ, xác định rõ trách nhiệm trong việc cải tiến công tác văn thư lưu trữ và bộ phận học vụ để quản lý tốt hồ sơ.
Lập hồ sơ tốt sẽ giữ được đủ các văn bản, giấy tờ về từng vấn đề, từng sự việc, từng con người giúp cho việc nghiên cứu, thi hành nhiệm vụ, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước, của ngành, đồng thời có cơ sở đúng đắn để giải quyết từng công việc cụ thể.
Lập hồ sơ tốt sẽ giúp cho việc thừa kế những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, tránh được những thiếu sót trước đây, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, tiết kiệm thời gian và như thế cũng có ý nghĩa thiết thực trong việc chống bệnh quan liêu giấy tờ thường sinh ra trong công tác văn thư học vụ.
Lập hồ tốt sẽ giữ lại được những chứng cứ đầy đủ giúp cho việc kiểm tra theo dõi về mọi hoạt động nào đó của nhà trường sau này, quản lý lưu trữ đầy đủ các tài liệu có giá trị phục vụ cho việc nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm định ra chương trình công tác mới và khi cần có đủ ngay tài liệu để báo cáo cấp trên nhanh chóng.
III. KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG
Kết quả 
- Kết quả kiểm tra hồ sơ học vụ năm học 2019 – 2020 được Sở Giáo dục kiểm tra hồ sơ đánh giá chung như sau :
Hồ sơ học sinh tốt nghiệp THCS (thực hiện tốt).
Hồ sơ thi lại lên lớp (thực hiện tốt).
Học bạ học sinh (vào điểm đúng qui định, tốt).
Sổ đăng bộ (ghi đúng qui định, tốt).
Sồ cấp văn bằng (thực hiện tốt).
Sổ gọi tên ghi điểm (có nhận xét theo dõi của BGH, tốt)
Sổ ghi đầu bài (thực hiện tốt, bảo quản cẩn thật).
Danh sách học sinh có mã số học sinh (đầy đủ đúng theo mẫu, tốt).
Hồ sơ thi nghề (thực hiện tốt).
- Đánh giá chung những mặt tốt và chưa tốt của các lọai hồ sơ học vụ: 
+ Thực hiện quy chế chuyên môn (thực hiện tốt):
Đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Bảo quản cẩn thận.
Cập nhật đầy đủ.
+ Nội dung ghi chép (thực hiện tốt đúng qui định):
 Sổ điểm lớn giáo viên vào điểm cẩn thận, chổ sửa đúng qui định.
+ Cập nhật thông tin và thời gian (thực hiện tốt):
 Sổ điểm, sổ đầu bài có theo dõi ký duyệt của Ban giám hiệu.
 Ứng dụng 
Khi chưa áp dụng SKKN việc quản lý tốt hồ sơ trong nhà trường, bộ phận văn thư học vụ găp nhiều khó khăn về việc sắp xếp lưu trữ tài liệu, văn bản, hồ sơ sổ sách (giáo viên, học sinh).
Trong nguồn máy hoạt động quản lý hồ sơ sổ sách, tài liệu, hiện nay việc cải cách và hiện đại hóa công tác văn thư học vụ có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại trong công tác quản lý hồ sơ và tình hình thực tế về cơ sở trường lớp. 
Cũng như việc giáo dục, hoạt động khác trong nhà trường việc lập kế hoạch phải đi kèm với tổ chức thực hiện sát sao cùng với khâu kiểm tra toàn diện thường xuyên thì mới đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch trên cơ sở phối hợp, phát huy vai trò, chức năng của các bộ phận trong đơn vị, tận dụng hết những khả năng công tác thực thi công vụ.
Vì vậy việc tổ chức quản lý tốt hồ sơ sổ sách trong nhà trường, công tác văn thư học vụ phải giải quyết các loại hồ sơ theo văn bản bằng phương pháp khoa học trên cơ sở qui định chung của nhà nước.	
Do đó việc kế hoạch hóa công tác văn thư học vụ là cần thiết, có kế hoạch hóa mới không bỏ sót công việc và mới tránh được tình trạng có lúc quá bận, lại có lúc quá rỗi, các lọai thông tin báo cáo kịp thời, đúng, nhanh, sạch đẹp, đáp ứng được các yêu cầu của Ban giám hiệu đề ra.
Dễ vận dụng trong các trường THCS và có thể áp dụng trong phạm vi rộng của các trường trong thành phố, tỉnh.	
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Ý nghĩa:
Qua thực tế trong công tác văn thư học vụ phải thực hiện sát sao cùng với khâu kiểm tra toàn diện thường xuyên, nên việc bổ sung những hồ sơ còn thiếu cho hoàn tất, cán bộ kiểm tra hướng dẫn thêm công tác văn thư học vụ về cách thức ghi chép vào sổ và các biện pháp quản lý tốt hồ sơ cho đúng qui định.
Được sự quan tâm hổ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn hướng dẫn về cách quản lý hồ sơ theo công tác chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình nhắn nhở học sinh bổ sung hồ sơ còn thiếu khi bộ phận văn phòng có yêu cầu.
Đuợc tham gia tập huấn về công tác quản lý nhà trường qua phần mền SMAS nên việc quản lý tốt hồ sơ giáo viên, hồ sơ học sinh, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, quá trình công tác, giảng dạy của giáo viên trong nhà trường.
Làm tốt công tác tuyển sinh vì hiện nay xã hội ngày càng phát triển trình độ dân trí được nâng cao nên việc học của con em được nhiều phụ huynh quan tâm nên công tác tuyển sinh, học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào lớp 6 rất thuận lợi (không còn khai sanh tạm, không hộ khẩu).
Thực hiện theo kế họach huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014 – 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số: 344 /QĐ-UBND ngày 14/04/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)
Huy động 100% học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn được vào học lớp 6, tuyển sinh theo quy định. Tổ chức công tác xét tuyển và tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chính xác.
- Bài học kinh nghiệm:
Thực hiện kịp thời các chính sách của Đảng và nhà nước ban hành, thường xuyên có ý thức cải tiến công tác văn thư học vụ sao cho hiệu quả nhất, tích cực phản ảnh, đóng góp lên cấp trên những khó khăn và những đề xuất của mình.
Do tình hình thực tế trên địa bàn phường 9, có một trường THCS có những học sinh ở xa khu dân cư nên việc tuyên truyền trên đài phát thanh nhiều lúc phụ huynh học sinh không nghe được thông báo.
Do đó việc tuyển sinh tôi tham mưu cùng Ban giám hiệu hằng năm vào cuối tháng 5 tôi làm giấy báo đến phụ huynh học sinh ghi rõ ngày tuyển sinh và hồ sơ phải nộp: Khai sanh (bản sao), hộ khẩu (photo chứng thực), 1 tấm hình 3x4. 
Phối hợp cùng Ban giám hiệu và cán bộ phụ trách học vụ trường tiểu học bàn giao hồ sơ học sinh đến trường THCS Đinh Tiên Hoàng gồm có: Học bạ tiểu học và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 5 khi có cuộc họp phụ huynh cuối năm phát giấy báo và thông báo rõ hơn về công tác tuyển sinh THCS và nhắn nhở phụ huynh đến đăng ký đúng ngày qui định. 
Trong thời gian tuyển sinh tôi lưu ý thăm hỏi đến phụ huynh học sinh có hoàn cảnh khó khăn ghi lại báo cho Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm quan tâm các em hơn và có hướng giúp đỡ các em trong năm học mới.
Về hồ sơ học sinh khi nhận tôi kiểm tra cẩn thận lấy khai sanh làm gốc đối chiếu ngày tháng năm sanh, nơi sanh, dân tộc với học bạ, hộ khẩu, giấy chứng nhận hoàn thành bậc tiểu học nếu có sai sót báo phụ huynh chỉnh sửa lại cho đúng. 
Học sinh chưa có khai sanh, hộ khẩu tôi cùng phụ huynh đến Ban tư pháp xã để hướng dẫn làm khai sanh, sau khi nhận được khai sanh theo đúng lịch hẹn đến công an xã để nhập hộ khẩu cho các em còn giấy tạm trú tôi làm sẵn mẫu phụ huynh chỉ ghi lại nơi tạm trú và đến công an xã xác nhận như vậy các em đã có đủ hồ sơ để nhập học.
Học sinh chưa đăng ký nhập học tôi có những biện pháp như sau: Phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban ấp và cán bộ phụ trách phổ cập ra thông báo đến học sinh chưa đăng ký đến đăng ký nhập học, phát thanh thông báo về công tác tuyển sinh hằng ngày. Vì vậy công tác tuyển sinh đảm bảo 100% học sinh ra đăng ký nhập học theo đúng qui định.
Trong thời gian làm công tác học vụ được sự quan tâm hỗ trợ của Ban giám hiệu và các bộ phận trong nhà trường đồng thời được sự kiểm tra của Sở giáo dục, Phòng giáo dục, kiểm tra chéo của các trường tôi rút ra được những kinh nghiệm như sau: Sắp xếp hồ sơ một cách khoa học, thực hiện nghiêm túc đúng nguyên tắc khi cho mượn hồ sơ lưu, trong việc bảo quản tài liệu lưu trữ phải sử dụng phương pháp khoa học kỹ thuật để giữ hồ sơ tài liệu được lâu dài, tương xứng với giá trị lâu dài của tài liệu nhằm dùng vào việc quản lý hồ sơ sổ sách trong nhà trường.
Thường xuyên kiểm tra hồ sơ học sinh để phát hiện những thiếu sót báo giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, nhắn nhở học sinh, phụ huynh bổ sung và điều chỉnh lại cho đúng. Thường xuyên tự nghiên cứu tài liệu sách vỡ và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp về phần mềm quản lý nhà trường ngày càng tốt hơn.
Kiến nghị
	Cần áp dụng Công nghệ 4.0 trong công tác văn thư.
Tài liệu tham khảo
Bài giảng bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THCS ( tập thể giảng viên trường CBQLGD/TP biên soạn trên cơ sở chương trình được duyệt của Bộ giáo dục – Đào tạo ).
Hướng dẫn tạm thời thực hiện hồ sơ học vụ trường trung học cơ sở (Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ ban hành).
Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn công tác Văn thư lưu trữ và công tác tuyển sinh qua mạng.

File đính kèm:

  • docxsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_bao_quan_tot_ho_so_lu.docx
Sáng Kiến Liên Quan