Đề tài Nâng cao công tác quản lý phổ cập giáo dục tại địa phương

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Công tác phổ cập giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Thực hiện Nghị quyết Trung Ương II khóa 8, Nghị quyết số 41/2000 ngày 9/12/2000 của Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 8. Xây dựng kế họach thực hiện công tác phổ cập giáo dục trong giai đọan công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 4059/8611.GDTH ngày 25/02/2008 về thực hiện phổ cập đến năm 2010 .

UBND các huyện đã đề ra kế hoạch Phổ cập giáo dục giai đọan 2010-2015. Đặc biệt là công tác Phổ cập bậc trung học. Huyện Cẩm Mỹ nói riêng, cũng như các huyện trong tỉnh nói chung, hiện nay đã cơ bản hoàn thành Phổ cập bậc tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập bậc trung học cơ sở theo tiêu chuẩn quốc gia và đang thực hiện công tác bậc trung học theo tiêu chí của tỉnh Đồng Nai. Do đó để làm tốt công tác phổ cập giáo dục bậc trung học tại địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành trong toàn huyện hưởng ứng một cách tích cực. Trong đó vai trò của Giám đốc Trung tâm GDTX đóng vai trò tham mưu cho ban chỉ đạo là hết sức quan trọng .

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 1. Cơ sở lí luận

 Trước hết muốn thành công, công tác phổ cập phải xác định nhiệm vụ giáo dục là của toàn xã hội. Phải huy động được sức mạnh của các tổ chức ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ và các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện vào cuộc tham gia. Để tạo nên đội ngũ vận động học viên ra lớp đồng thời duy trì việc học tập của các học viên.

Muốn thực hiện công tác phổ cập giáo dục tại địa phương phải gắn công tác thi đua của hội viên, đoàn viên trong phong trào học tập nâng cao văn hóa. Mỗi tổ chức cơ sở phải đưa ra chỉ tiêu về đoàn viên, hội viên trường phấn đấu có thời gian để tốt nghiệp trung học phổ thông là 100% .

 2. Nội dung, biện pháp thực hiện, các giải pháp thực hiện công tác phổ cập

a) Trước hết xây dựng kế họach, tham mưu các cấp lãnh đạo của Huyện ủy, HDND, UBND huyện .

Đây là bước vô cùng quan trọng, người cán bộ quản lý của Trung tâm GDTX phải tranh thủ để xin ý kiến thành lập ban chỉ đạo, để thực hiện công tác phổ cập giáo dục. Tham mưu, đề cử chỉ một đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo và Giám đốc Trung tâm GDTX là phó ban trường trực, các ủy viên là các trưởng ban ngành của huyện. Hằng năm trong công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn đều gắn vào nhiệm vụ là phổ cập giáo dục bậc trung học, được đưa vào Nghị quyết của Huyện ủy và nhiệm vụ hằng năm của HĐND, các phòng ban chuyên môn phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để gắn công tác phổ cập với tình hình thực tế.

 

doc10 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Nâng cao công tác quản lý phổ cập giáo dục tại địa phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BM 01 – Bìa SKKN
SỞ GD VÀ ĐT TỈNH ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM GDTX HUYỆN CẨM MỸ
˜–µ—™
 Mã số:..........................
 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Người thực hiện: NGUYỄN ĐÌNH PHÁN
Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản lý giáo dục: 	*
Phương pháp dạy học bộ môn: 	*
Phương pháp giáo dục: 	*
 Lĩnh vực khác: 	*
 Có đính kèm:
 * Mô hình * Phần mềm * Phim ảnh * Hiện vật khác
 Năm học: 2011 – 2012
BM 02 - LLKHSKKN
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH PHÁN
Ngày tháng năm sinh: 22 – 02– 1959 
Nam, nữ: 	Nam
Địa chỉ: Trung tâm GDTX huyện Cẩm Mỹ
Điện thoại:	 (CQ)/0613.798921	(NR); ĐTDĐ: 0908128090
Fax: 0613.798704	E-mail: 
Chức vụ: Giám đốc 
Đơn vị công tác: Trung tâm GDTX huyện Cẩm Mỹ.
II . TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân 
Năm nhận bằng: 
Chuyên ngành đào tạo: 
KINH NGHIỆM KHOA HỌC
Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Quản lý giáo dục
-	Số năm có kinh nghiệm: 
Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong năm gần đây:
ĐỀ TÀI
NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC
TẠI ĐỊA PHƯƠNG
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Công tác phổ cập giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược nâng cao dân trí đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Thực hiện Nghị quyết Trung Ương II khóa 8, Nghị quyết số 41/2000 ngày 9/12/2000 của Quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 8. Xây dựng kế họach thực hiện công tác phổ cập giáo dục trong giai đọan công nghiệp hóa, hiện đại hóa .
Tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 4059/8611.GDTH ngày 25/02/2008 về thực hiện phổ cập đến năm 2010 .
UBND các huyện đã đề ra kế hoạch Phổ cập giáo dục giai đọan 2010-2015. Đặc biệt là công tác Phổ cập bậc trung học. Huyện Cẩm Mỹ nói riêng, cũng như các huyện trong tỉnh nói chung, hiện nay đã cơ bản hoàn thành Phổ cập bậc tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập bậc trung học cơ sở theo tiêu chuẩn quốc gia và đang thực hiện công tác bậc trung học theo tiêu chí của tỉnh Đồng Nai. Do đó để làm tốt công tác phổ cập giáo dục bậc trung học tại địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành trong toàn huyện hưởng ứng một cách tích cực. Trong đó vai trò của Giám đốc Trung tâm GDTX đóng vai trò tham mưu cho ban chỉ đạo là hết sức quan trọng .
II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
	1. Cơ sở lí luận
	Trước hết muốn thành công, công tác phổ cập phải xác định nhiệm vụ giáo dục là của toàn xã hội. Phải huy động được sức mạnh của các tổ chức ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ và các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện vào cuộc tham gia. Để tạo nên đội ngũ vận động học viên ra lớp đồng thời duy trì việc học tập của các học viên.
Muốn thực hiện công tác phổ cập giáo dục tại địa phương phải gắn công tác thi đua của hội viên, đoàn viên trong phong trào học tập nâng cao văn hóa. Mỗi tổ chức cơ sở phải đưa ra chỉ tiêu về đoàn viên, hội viên trường phấn đấu có thời gian để tốt nghiệp trung học phổ thông là 100% .
	2. Nội dung, biện pháp thực hiện, các giải pháp thực hiện công tác phổ cập
a) Trước hết xây dựng kế họach, tham mưu các cấp lãnh đạo của Huyện ủy, HDND, UBND huyện .
Đây là bước vô cùng quan trọng, người cán bộ quản lý của Trung tâm GDTX phải tranh thủ để xin ý kiến thành lập ban chỉ đạo, để thực hiện công tác phổ cập giáo dục. Tham mưu, đề cử chỉ một đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo và Giám đốc Trung tâm GDTX là phó ban trường trực, các ủy viên là các trưởng ban ngành của huyện. Hằng năm trong công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn đều gắn vào nhiệm vụ là phổ cập giáo dục bậc trung học, được đưa vào Nghị quyết của Huyện ủy và nhiệm vụ hằng năm của HĐND, các phòng ban chuyên môn phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để gắn công tác phổ cập với tình hình thực tế.
	Đặc biệt phát huy tốt vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện. Thông qua công tác vận động trong quần chúng nhân dân để nâng cao nhận thức đổi mới việc nâng cao chất lượng về việc huy động các đối tượng trong nhân dân ra lớp. Đồng thời qua công tác vận động của các đoàn thể, mặt trận gắn với sự đánh giá phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư có tiêu chí là phổ cập giáo dục.
b) Tổ chức thực hiện của ban chỉ đạo
	Tham mưu với ban chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả về phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra cho công tác phổ cập. Hằng quý đều phải tham mưu, họp giao ban trong ban chỉ đạo nhằm đánh giá công việc, huy động học viên duy trì nề nếp học tập tại cơ sở.
Ngoài việc huy động học viên, các trẻ bỏ học ra lớp. Ban chỉ đạo cần quan tâm đến công tác giáo dục tại các trường phổ thông. Đặc biệt trong công tác duy trì sĩ số , chống bỏ học đối với học sinh các trường phổ thông.
	Giám đốc Trung tâm GDTX tham mưu với ban chỉ đạo để phân công trách nhiệm cho các thành viên có nhiệm vụ theo dõi kiểm tra việc duy trì sĩ số. Kiểm tra công tác dạy và học tại các cơ sở, các lớp phổ cập. Đồng thời có kế họach kiểm tra các lớp giảng dạy vào ban đêm các lớp học thứ bảy và chủ nhật.
c) Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể trong huyện.
Ngoài việc giao chỉ tiêu cho các ban ngành đoàn thể. Trong việc vận động và duy trì học viên ra lớp, cần phải có sự phối hợp để động viên, tạo thêm tinh thần cho các em ra lớp để duy trì phong trào như vận động xe đạp đến trường, quần áo, cặp sách. Đây là những món quà thể hiện sự quan tâm động viên của các tổ chức huyện nhà trong phong trào phổ cập.
Đồng thời tổ chức tốt các Trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp với địa phương để duy trì việc học tập. Qua việc phổ cập giáo dục học viên còn được trang bị thêm nghề phổ thông, hiểu biết được một số ngành nghề về phát triển nông thôn. Hội khuyến học đã kịp thời tổ chức khen thưởng động viên kịp thời. Đồng thời tạo điều kiện cho các em được ra lớp, tăng thêm các chi hội khuyến học, như dòng họ, đồng hương 
d) Tăng cường về cơ sở vật chất
Đây là điều kiện liên quan đến việc duy trì nề nếp và vận động học sinh ra lớp. Phải tham mưu tăng cường cơ sở vật chất ưu tiên cho các lớp phổ cập về thời gian và địa điểm, trang bị tối thiểu thiết bị dạy học, đặc biệt là ánh sáng cho các lớp ban đêm.
Ngoài các môn học cần có trang bị thêm một số đồ dùng như máy vi tính nối mạng để ngoài giờ học, học sinh có thể lên mạng truy cập về các kiến thức bổ sung nhất là về kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi.
e) Tham mưu tuyển chọn đội ngũ giáo viên dạy chương trình phổ cập.
Đội ngũ giáo viên dạy chương trình phổ cập phải là người tận tụy có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt phải xác định đây là đối tượng kiến thức phổ thông ở lớp dưới cũng có khiếm khuyết nhiều. Do đó yêu cầu người giáo viên phải tận tụy, ngoài ra phổ biến kiến thức mới cần phải ôn lại những kiến thức cũ.
Đối tượng học viên cũng khác với học sinh phổ thông, do đó người giáo viên giảng dạy cần phải biết lắng nghe nắm bắt tâm lý của các em, để có những biện pháp giáo dục thích hợp  . Phải xem các học viên như là bạn của mình để họ tin tưởng và học tập một cách thoải mái.
f) Về kinh phí 
Thực tế muốn duy trì làm tốt các lớp phổ cập cần phải tham mưu kinh phí kịp thời, hiệu quả. Kinh phí kịp thời sẽ tạo được cho đội ngũ giáo viên an tâm làm tốt công tác giảng dạy. Đồng thời bổ sung sửa chữa kịp thời về cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu cho lớp học.
Ngoài kinh phí theo qui định của Nhà nước, cần vận động các tổ chức chính trị xã hội, các mạnh thường quân. Hỗ trợ thêm kinh phí nhằm duy trì công tác học tập của các học viên. Động viên kịp thời các học viên có kết quả tốt làm cơ sở tham mưu cho công tác thi đua sơ tổng kết.
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Từ việc đề ra nội dung biện pháp trong công tác phổ cập giáo dục đối với vai trò của Giám đốc Trung tâm GDTX; kết quả đã cho nhiều thắng lợi, nâng cao sự nghiệp giáo dục tại địa phương góp phần hoàn thiện thắng lợi nhiệm vụ về phổ cập giáo dục tại huyện nhà, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng  nâng cao tỷ lệ người biết chữ tiến tới phổ cập bậc trung học.
* Kết quả:
	1. Về công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi .
Hiện nay huyện nhà đã đạt 13/13 xã duy trì được chuẩn Quốc gia về chương trình xóa mù chữ tính đến 31/10/2010 toàn huyện số người biết chữ từ 15-35 tuổi 52.985/53.127 người đạt 99,73%.
Số người còn mù chữ chỉ là 142 người chiếm 0.27% toàn huyện, giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đảm bảo 99.68% trẻ em lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.
Tổng số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 2088/2089 chiếm 99,9% .Tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học 2246/2578 đạt 89,2% số trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học 2907/2913 đãt 99,79%.
	2. Về công tác phổ cập THCS và bậc THPT
Hiện 13/13 xã đã được công nhận có phổ cập THCS theo quy định tại Quyết định số 26/QĐ/BGDĐT.
Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS năm học vừa qua 2814/2911 đạt 96,6%. Tổng số 15 tuổi đã tốt nghiệp THCS 2434/3095 chiếm 78,64% , tổng số từ 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS 10.639/12007 đạt 86,01%.
	Về bậc trung học.
Tổng số thanh niên từ 18 - 21 tuổi đã tốt nghiệp THPT 7.016/10.174 đạt tỉ lệ 68,96% tăng 1,6% so với năm 2009.
Tổng số tốt nghiệp THCS năm qua vào lớp 10 là 2.472/2.816 đạt tỉ lệ 87,78% .
Tổng số học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT năm qua là 1.928/2.150 đạt tỉ lệ 89,67%.
Đến thời điểm 31/12/2010 toàn huyện được công nhận hoàn thành phổ cập THCS theo chuẩn quốc gia và 13/13 xã được công nhận phổ cập bậc trung học theo tiêu chuẩn của tỉnh.
Qua tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện công tác phổ cập, xóa mù chữ của tỉnh được tổng kết vào tháng 3/2012. Kết quả:
- Huyện Cẩm Mỹ được tỉnh tặng bằng khen.
- Trung tâm GDTX huyện Cẩm Mỹ được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen.
- Bản thân tôi được tỉnh tặng bằng khen về hoàn thành tốt công tác phổ cập giai đoạn từ 2001 – 2010.
IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG
Qua thực hiện công tác phổ cập giáo dục tại địa phương, bản thân nhận thấy thông qua một số nội dung trên thực tế tại đơn vị đã áp dụng thành công. Đã hoàn thành công tác phổ cập bậc trung học tại địa phương.
	Trên cơ sở thực hiện công tác phổ cập, xây dựng hoàn thiện công tác phổ cập trong điều kiện rộng rãi hơn đồng thời để thực hiện tốt công tác phổ cập cần.
	- Công tác phổ cập giáo dục cần có sự phối hợp với tất cả các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, hội phụ huynh, đồng thời phải đầu tư xây dựng kế họach, kinh phí hỗ trợ động viên khen thưởng kịp thời. Mở rộng phổ cập giáo dục là một yếu tố tích cực thực chất, xã hội ổn định có văn hóa.
	- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, làm tốt công tác điều tra, đeo bám động viên các đối tượng duy trì sĩ số. Hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh nghỉ học giữa chừng .
	- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để mọi người trong xã hội hiểu rõ vai trò và cùng chung sức chăm lo, sẽ tạo điểu kiện cho công tác phổ cập giáo dục bền vững.
	- Tuy nhiên, đây là những kinh nghiệm, biện pháp nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tại địa phương đối với vai trò của Giám đốc Trung tâm GDTX. Chứ không phải toàn bộ kế hoạch của ban chỉ đạo. Mong rằng một số kinh nghiệm này sẽ được áp dụng trong nhiều địa phương để làm tốt công tác phổ cập.
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO
	- Công văn số 3420 ngày 22 – 4 – 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác Phổ cập.
	- Quyết định số 26/2001 ngày 05 – 7 – 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá công nhận Phổ cập giáo dục.
	- Công văn số 4059/SGDĐT-GDTrH ngày 25 – 12 – 2008 về việc hướng dẫn thực hiện Phổ cập bậc trung học giai đoạn I (2005 – 2010).
	- Công văn 1429/SGDĐT-GDTX ngày 24 – 8 – 2010 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 đối với GDTX.
	- Thông tư 42/2010 ngày 30 – 12 – 2010 quy định về chuẩn Giám đốc Trung tân GDTX.
	- Báo cáo số 120/BC-BCĐ ngày 31 – 10 – 2010 của Ban chỉ đạo CMC – PCGD huyện Cẩm Mỹ.
NGƯỜI THỰC HIỆN
 Nguyễn Đình Phán
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM GDTX CẨM MỸ
BM04-NXĐGSKKN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Mỹ, ngày tháng 5 năm 2012
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2011 - 2012
–––––––––––––––––
Tên sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao công tác quản lý phổ cập giáo dục tại địa phương
Họ và tên tác giả: Nguyễn Đình Phán Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Mỹ
Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác)
- Quản lý giáo dục 	1 - Phương pháp dạy học bộ môn: ............................... 1
- Phương pháp giáo dục 	1 - Lĩnh vực khác: ....................................................... 1
Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị 1 Trong ngành 1
Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây)
Có giải pháp hoàn toàn mới 	1
Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có 	1
Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 4 ô dưới đây)
Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao 	1
Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao 	1
Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao 	1
Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả 	1
Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây)
- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: 	 	Tốt 1	 Khá 1	Đạt 1
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: 	Tốt 1	 Khá 1	Đạt 1
- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: 	Tốt 1	 Khá 1	Đạt 1
	Phiếu này được đánh dấu X đầy đủ các ô tương ứng, có ký tên xác nhận của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và đóng kèm vào cuối mỗi bản sáng kiến kinh nghiệm.
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docnang_cao_cong_tac_quan_ly_pho_cap_giao_duc_tai_dia_phuong_0733.doc