Đề tài Các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua các hoạt động Đội

I. lý do chọn đề tài.

Thế kỷ XXI là thế kỷ của văn minh và trí tuệ, cùng với sự phát triển như vũ bão

của khoa học và công nghệ, đất nước ta đã và đang bước vào công cuộc công nghiệp

hoá- hiện đại hoá đất nước với mục tiêu "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân

chủ văn minh". Nhằm đưa đất nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu thành một

nước có nền kinh tế phát triển về mọi mặt sánh vai với các nuớc trong khu vực và trên

thế giới.

Một đất nước muốn phát triển thì không đơn thuần chỉ dựa và nguồn tài nguyên

thiên nhiên mà phải bằng cả nguồn tài nguyên trí tuệ, nguồn nhân lực do đó quan

điểm của Đảng và Nhà nước là: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển

Ở Việt Nam, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng

nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, yêu cầu

hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học, giáo dục phổ thông đã và đang

đổi mới mạnh mẽ theo 4 trụ cột của giáo dục thế kỷ XXI, mà thực chất là cách tiếp

cận kỹ năng sống đó là: Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định mình và

Học để cùng chung sống.

Mục tiêu giáo dục phổ thông đã và đang chuyển hướng từ chủ yếu là trang bị

kiến thức sang trang bị năng lực cần thiết cho các em học sinh. Nội dung giáo dục kỹ

năng sống đã được tích hợp trong một số môn học, việc giáo dục kỹ năng sống cho

học sinh phổ thông còn được thực hiện thông qua nhiều chương trình, dự án như:

Giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục phòng chống HIV/ AIDS, giáo dục phòng tránh

tai nạn thương tích Đặc biệt rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được xác định là

một trong những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân

thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 do Bộ Giáo

dục và đào tạo chỉ đạo.

Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh hiện nay ở các nhà trường

đang được đặt lên hàng đầu, bên cạnh việc nâng cao kết quả học tập của học sinh. Để

giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả cao, góp phần hình thành và phát

triển nhân cách toàn diện thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn

hiện nay, đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của các lực lượng giáo dục trong xã

hội mà tiên phong là đội ngũ giáo viên trong các nhà trường phổ thông.

Trong quá trình làm công tác quản lý giáo dục tại trường Trung học cơ sở Nậm

Loỏng bên cạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo ý kiến của đồng nghiệp đồng

thời rút ra một số kinh nghiệm về “Các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho

học sinh THCS thông qua các hoạt động Đội”. Xin được đưa ra để hội đồng khoa

học đánh giá và đồng nghiệp cùng tham khảo đóng góp ý kiến

pdf25 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Các biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua các hoạt động Đội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chức các hoạt động tập thể dưới cờ hoặc hoạt 
động ngoại khoá theo chủ điểm: giáo viên chủ nhiệm và tổng phụ trách đội sẽ duyệt 
qua nội dung, hệ thống câu hỏi và chuẩn bị trước cho các nhóm trình bày kỹ năng 
định hướng, giải quyết các tình huống bất ngờ nhằm lôi kéo cho người xem đi theo 
nội dung của nhóm đã định trước. Đội thiếu niên chuẩn bị trước 1 số quà nhỏ (kẹo, 
bánh, đồ dùng học tập...) để làm phần thưởng cho những câu trả lời hoặc những câu 
hỏi thông minh, dí dỏm. 
Sau các buổi sinh hoạt, giáo viên Tổng phụ trách hoặc giáo viên được giao 
trách nhiệm chuyên đề phải có kết luận cho vấn đề được nêu ra trong buổi sinh hoạt 
đồng thời cám ơn nhóm học sinh đã trình bày tiêu phẩm, cám ơn toàn thể học sinh đã 
tích cực tham gia buổi sinh hoạt, sau đó thông báo nội dung sinh hoạt lần kế tiếp, để 
học sinh có thể chuẩn bị trước. 
Ban giám hiệu đưa tiêu chuẩn tham gia sinh hoạt dưới cờ thành một tiêu chuẩn 
thi đua xếp hạng của lớp, tiêu chuẩn xét thi đua cá nhân cuối năm đồng thời thông báo 
trong hội đồng sư phạm việc cần thiết phải có sinh hoạt dưới cờ bởi đó là một kỹ năng 
 13 
sống cần giáo dục các em- kỹ năng tham gia sinh hoạt cộng đồng, thể hiện trách 
nhiệm và năng lực bản thân với cộng đồng. 
Biện pháp 5: Đẩy mạnh hoạt động của tổ Tư vấn Tâm lý trong việc giáo 
dục kỹ năng sống cho học sinh. 
Mục tiêu thực hiện biện pháp 
Để nội dung, kế hoạch rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được đi vào hoạt 
động có hiệu quả, nắm bắt được diễn biến tâm lý lứa tuổi học sinh, giải đáp những 
khó khăn về tâm lý, tình cảm mà các em không dám thổ với gia đình, bạn bè 
Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: 
Nhà trường ra quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý bao gồm: trưởng các đoàn 
thể, giáo viên chủ nhiệm, và một số giáo viên bộ môn có kinh nghiệm tư vấn. 
Có thể tư vấn cho học sinh trong các giờ ra chơi, các buổi chiều, khi tư vấn cần 
bình tĩnh lắng nghe và đưa ra ý kiến tư vấn đúng đắn nhất. 
Tạo tâm lý tốt nhất cho học sinh khi trình bày ý kiến để học sinh tin tưởng trình 
bày ý nghĩ của mình, khuyến khích các em học sinh khi có thắc mắc cần tháo gỡ sẽ 
tìm đến địa chỉ tin cậy nhất là tổ tư vấn tâm lý. 
Điều kiện để thực hiện biện pháp: 
Ban giám hiệu phải lựa chọn cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý có 
phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, mẫu mực trong hành vi, gần gũi, cởi mở, 
khéo léo trong giao tiếp và có uy tín trong học sinh. 
Bố trí phòng tư vấn tâm lý thuận lợi, kín đáo phục vụ cho công tác tư vấn trực 
tiếp, có biện pháp khích lệ học sinh chủ động nhờ tư vấn. 
Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tư vấn có điều kiện cập nhật thời sự và các 
kiến thức xã hội mới có thể làm tốt vai trò tư vấn 
Biện pháp 6: Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tranh thủ các nguồn 
lực phục vụ giáo dục kỹ năng sống trong và ngoài nhà trường. 
Mục tiêu thực hiện biện pháp 
Nhà trường phối hợp các lực lượng xã hội, đặc biệt là cha mẹ HS trong tổ chức 
các hoạt động giáo dục tạo sự đồng thuận, thống nhất, tập hợp sức mạnh tập thể của 
toàn xã hội trong giáo dục nhân cách học sinh. 
Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: 
Ra quy chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Quy định rõ ràng cụ 
thể nhiệm vụ của mỗi lực lượng để phối hợp thực hiện một cách hiệu quả. 
Phát huy vai trò của phụ huynh học sinh trong việc giáo dục đạo đức, cũng 
như rèn kỹ năng sống cho học sinh, bởi gia đình là thành viên không thể thiếu trong 
công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 
Khuyến khích, động viên học sinh tìm tòi, tự tạo ra những trang thiết bị, 
phương tiện đơn giản phục vụ cho hoạt động phù hợp với điều kiện, khả năng 
của lớp, của trường, phù hợp với địa phương. 
Tham mưu với các cấp lãnh đạo trong việc ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động của 
nhà trường và xây dựng cơ sở vật chất phù hợp với công tác giáo dục hiện nay. 
Tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, phụ huynh học sinh trong việc thực 
 14 
hiện xã hội hoá để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị. 
Điều kiện để thực hiện biện pháp: 
Ban giám hiệu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự ủng hộ 
tham gia của các lực lượng giáo dục trên địa bàn trong giáo dục kĩ năng sống cho học 
sinh, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong biện pháp giáo dục. 
Xây dựng và tổ chức thực hiện một kế hoạch dài hạn về tăng cường cơ sở vật 
chất, xác định rõ nguồn kinh phí hỗ trợ, nguồn trang thiết bị hỗ trợ. Có kế hoạch tu 
sửa trang thiết bị, duy trì và sử dụng có hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất đã 
có; 
Biện pháp 7: Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả tổ chức các 
hoạt động, kịp thời chỉ đạo việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với 
thực tiễn đơn vị. 
Mục tiêu thực hiện biện pháp 
Hiệu trưởng, nắm bắt thông tin phản hồi từ đối tượng quản lý, nắm được diễn 
biến công việc trong tổ chức, từ đó có những tác động quản lý thích hợp. 
Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: 
Kiểm tra chủ yếu nhằm vào kết quả hoạt động để đánh giá thành tích, xếp 
hạng thi đua. Kiểm tra quá trình chuẩn bị, khi hoạt động diễn ra, xem xét thái độ 
tinh thần khi tham gia hoạt động của cả thầy và trò. 
Điều kiện để thực hiện biện pháp: 
Kiểm tra đánh giá, định kỳ hoặc đột xuất. Khi kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục 
kỹ năng sống cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định để đảm bảo mục tiêu giáo 
dục. 
 Biện pháp 8: Động viên, khen thưởng kịp thời với tập thể và cá nhân có 
thành tích trong công tác giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội thiếu 
niên tiền phong Hồ Chí Minh 
Mục tiêu thực hiện biện pháp 
Duy trì và đẩy mạnh được phong trào thi đua. Không khí thi đua sôi nổi sẽ 
tạo động lực kích thích hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường thu được kết 
quả cao. Khen thưởng kịp thời, chính xác sẽ là nguồn động viên lớn cho sự nỗ lực 
phấn đấu vươn lên của giáo viên và học sinh 
Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp: 
Khen thưởng, động viên những cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt 
động. Có thể động viên G iáo viên và Học sinh có nhiều thành tích bằng việc 
tổ chức chuyến thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tham gia giao lưu, 
hội thảo để nâng cao trình độ hiểu biết. 
Xây dựng các danh hiệu thi đua như giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách 
giỏi, chỉ huy liên đội giỏi Cả giáo viên và học sinh đạt các danh hiệu trên đều 
được tuyên dương và khen thưởng như giáo viên và học sinh đạt thành tích ở các 
môn văn hoá, được ghi trong sổ vàng truyền thống của nhà trường và thành tích này 
cũng được tính vào xét thi đua cuối năm của cá nhân và tập thể. 
IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 
 15 
 Qua việc tăng cường các biện pháp giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động 
của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã đưa giáo dục kỹ năng sống vào các 
hoạt động giáo dục . Bước đầu giúp đỡ học sinh rèn luyện một số kỹ năng cơ bản như: 
kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát biểu trước đám đông, kỹ năng ứng xử, kỹ năng 
tự bảo vệ sức khỏe....Các em đã có ý thức tốt hơn kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tự tin, 
biết tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình , có kỹ năng quản lý về thời gian 
trong học tập tốt hơn.... bước đầu các em đã biết vận dụng kiến thức đã học để bảo vệ 
môi trường, chăn nuôi, trồng trọt, giải thích các hiện tượng thực tiễn, biết giúp đỡ, 
đoàn kết, biết vâng lời, lễ phép với thầy cô giáo hơn, biết từ chối khi cần 
thiếtChương trình giáo dục kĩ năng sống thông qua công tác Đội có một vai trò rất 
rõ nét vào phong trào Đội của nhà trường, làm cho các tiết sinh hoạt Đội trở nên 
phong phú hơn, thu hút được các em nhiều hơn. Đặc biệt, đa số các em đã có ý thức 
hơn trong việc tự rèn luyện kỹ năng sống nhằm tự hoàn thiện mình. 
*Kết quả cụ thể: 
Nếu như cách đây bốn năm học, khi chúng tôi mới bắt tay vào xây dựng và 
thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường, chúng tôi đã 
làm một cuộc điều tra nhỏ về nhận thức cũng như việc thực hiện những kỹ năng sống 
cơ bản của các em thì nhận thấy rằng, hầu như các em chưa nhận thức được sự quan 
trọng phải học kỹ năng sống,hoặc thấy không cần phải rèn kỹ năng sống cơ bản ; Và 
có đến hơn 80% số học sinh trong trường thiếu những kỹ năng cần thiết đơn giản như: 
biết chào hỏi khi gặp người quen hay khách đến nhà, biết mời khách vào nhà và hỏi 
chuyện một cách tự tin, biết tự phục vụ bản thân( tắm giặt, vệ sinh cá nhân, nấu cơm 
đơn giản), biết can gián khi bạn đánh nhau 
Và một điều rất đáng mừng, vào tháng 3 năm 2013, qua khảo sát 143 học sinh 
trên toàn Liên đội chúng tôi đã thu được một số kết quả khả quan về những chuyển 
biến tích cực trong nhận thức, hành vi của các em trong học tập, rèn luyện như sau: 
Bảng 2: Kết quả khảo sát khả năng tự tin trong giao tiếp của học sinh sau 
khi tăng cường các biện pháp so với những năm mới thực hiện nội dung giáo dục 
kĩ năng sống. 
Khả năng giao tiếp 
Năm học Tổng số HS 
Tự tin trong giao tiếp Thiếu tự tin trong giao tiếp 
2009 - 2010 161 
23 
(14%) 
138 
(86%) 
2010 - 2011 171 
29 
(17%) 
142 
(83%) 
Tháng 3 
năm 2013 
143 
97 
(68%) 
46 
(32%) 
 16 
 * Nhận xét: 
 Sự tự tin trong giao tiếp của học được thể hiện rõ nét từ các hoạt động trên lớp 
đến các hoạt động ngoại khoá và hoạt động giao tiếp hằng ngày. Tỉ lệ học sinh có sự 
tự tin trong giao tiếp tăng 51% . Điều này ảnh hưởng tích cực đến kết quả xếp loại học 
lực và hạnh kiểm của các em. 
Biểu đồ biểu diễn kết quả khảo sát khả năng tự tin trong giao tiếp của học 
sinh sau khi tăng cường các biện pháp so với những năm mới thực hiện nội dung 
giáo dục kĩ năng sống. 
0
20
40
60
80
100
2009 - 2010 2010 - 2011 Tháng 3 năm
2013
Thời điểm
Tỉ lệ
Tự tin 
Thiếu tự tin
Bảng 3: Kết quả xếp loại hạnh của học sinh sau khi tăng cường các biện 
pháp so với những năm mới thực hiện nội dung giáo dục kĩ năng sống. 
Xếp loại hạnh kiểm 
Năm học Tổng số HS 
Tốt Khá TB 
2009 - 2010 161 
74 
(46%) 
23 
(14%) 
64 
(40%) 
2010 - 2011 171 
80 
(47%) 
37 
(22%) 
54 
(31%) 
Tháng 3 năm 2013 143 
75 
(52%) 
44 
(31%) 
24 
(17%) 
* Nhận xét: 
 17 
 Kết quả trên cho thấy những tác động của những biện pháp nêu ra trong đề tài 
đã ảnh hưởng tích cực đến việc rèn luyện đạo đức của học sinh. So với các năm học 
trước, tỉ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá tốt tăng lên đáng kể từ 50% năm học 
2009 – 2010, 69% năm học 2010 – 2011 lên 83% trong năm học 2012 – 2013. Điều 
đó cũng đồng nghĩa tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình giảm đi rõ rệt, chỉ 
còn 17%. 
 Biểu đồ biểu diễn kết quả xếp loại hạnh của học sinh sau khi tăng cường các 
biện pháp so với những năm mới thực hiện nội dung giáo dục kĩ năng sống. 
0
10
20
30
40
50
60
Tốt Khá TB Thời điểm
Tỉ lệ
2009 - 2010
2010 - 2011
Tháng 3 năm 2013
 Bảng 4: Kết quả duy trì sĩ số học sinh sau khi tăng cường các biện pháp so 
với những năm mới thực hiện nội dung giáo dục kĩ năng sống. 
Năm học Tổng số HS Tỉ lệ HS bỏ học 
2009 - 2010 161 
06 
 (3,7 %) 
2010 - 2011 171 
09 
 (5,3 %) 
Tháng 3 năm 2013 143 
01 
 (0,7 %) 
 * Nhận xét: 
 Bảng thống kê trên cho thấy công tác duy trì sĩ số học sinh của nhà trường đạt 
được kết quả khả quan, số học sinh bỏ học giảm hơn. Từ 6 học sinh bỏ học trở lên 
trong những năm học trước đây, đến năm học 2013 nhà trường chỉ còn 01 học sinh bỏ 
học. 
 18 
 Điều đó cho thấy những tác động tích cực của hoạt động giáo dục kĩ năng sống 
không chỉ thể hiện trên kết quả nhận thức và rèn luyện của học sinh mà còn gây hứng 
thú mạnh mẽ và có sức lôi cuốn học sinh thêm gắn bó với thầy, với trường nhiều hơn. 
 Các em đã cảm nhận được, thực sự mỗi ngày đến trường đối với các em đã thực 
sự là một ngày vui. 
 Biểu đồ biểu diễn kết quả duy trì sĩ số học sinh sau khi tăng cường các biện 
pháp so với những năm mới thực hiện nội dung giáo dục kĩ năng sống.
0
3
6
2009 - 2010 2010 - 2011 Tháng 3 năm
2013
Thời điểm
Tỉ lệ
Tỉ lệ HS bỏ học
Những kết quả đạt được ở trên là cơ sở để nhà trường tiếp tục nhân rộng và 
tăng cường các biện pháp đã thực hiện trong đề tài trong thời gian tiếp theo của năm 
học và các năm học tiếp theo. 
 19 
PHẦN KẾT LUẬN 
I. Những bài học kinh nghiệm 
Công tác giáo dục kĩ năng sống trong nhà trường có vai trò quan trọng trong 
việc nâng cao chất lượng giáo toàn diện học sinh. Để làm tốt công tác này, nhà trường 
cần có những biện pháp chỉ đạo sát sao, cần phát huy tối đa vai trò chủ đạo của Đội 
thiếu niên tiền phong trong việc tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống 
cho học sinh. 
Để tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống để hình thành nhân 
cách cho học sinh đòi hỏi thầy, cô giáo phải có đức tính kiên trì, khéo léo trong ứng 
xử, tế nhị để có thể tìm hiểu sâu sắc từng đối tượng học sinh, và thương yêu các em 
với một tình cảm chân thành. Cần có cách cư xử nhẹ nhàng, chừng mực với từng đối 
tượng, quan tâm đến các em tạo cho các em có sự tin tưởng tuyệt đối với giáo viên. 
Muốn giáo dục cho học sinh tránh những hành vi đạo đức sai lệch, chưa ngoan 
thì thầy, cô giáo phải biết kết hợp các phương pháp một cách nhuần nhuyễn; Phải 
nghiên cứu, hiểu và nắm bắt kịp thời vấn đề tâm sinh lý cũng như những biểu hiện bất 
thường của từng đối tượng một cách chính xác để sử dụng các giải pháp nhằm giáo 
dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống thích hợp cho từng cá nhân để làm thay đổi 
những suy nghĩ sai lệch ở từng đối tượng. 
Đi đôi với việc giáo dục cũng cần chú ý tới việc biểu dương, khen thưởng kịp 
thời những học sinh có đạo đức tốt trước cờ hoặc trên các bản tin của nhà trường, 
trong sơ tổng kết Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động vui chơi giải trí, trò chơi tập thể, 
xây dựng tốt nề nếp học tập, thu hút các em vào các trò chơi bổ ích. Xây dựng mô 
hình lớp tự quản, gắn cá nhân với tập thể lớp. Cần chú ý các tiết giảng dạy môn giáo 
dục công dân, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Sinh hoạt lớp. 
Mặt khác; Nhà trường, gia đình và xã hội cần phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ 
cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ là giáo dục học sinh trở thành một con người có đầy 
đủ các phẩm chất “ Đức, Trí, Lao,Thể, Mỹ”, xứng đáng là con ngoan trò giỏi - Cháu 
ngoan Bác Hồ mà cả xã hội đang mong chờ. 
II. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm: 
 Những biện pháp nêu ra trong đề tài sẽ là những kinh nghiệm cho Ban giám 
hiệu nhà trường trong việc lựa chọn lực lượng chủ lực và đa dạng các hoạt động giáo 
dục kĩ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả cao giúp học sinh được trang bị những kỹ 
năng sống để có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Giúp 
cho tổng phụ trách đội có một cẩm nang về việc tổ chức các hoạt động đội trong nhà 
trường. Giúp cho công tác duy trì sĩ số học sinh tại các trường khó khăn đạt hiệu quả 
cao hơn. 
III. Khả năng ứng dụng triển khai: 
 Đề tài có khả năng áp dụng rộng rãi đối với tất cả các đơn vị trường. Đặc biệt 
có hiệu quả đối với những đồng chí làm công tác quản lý trường học và phụ trách đội 
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại các vùng khó khăn. 
 IV Những kiến nghị đề xuất: 
Để việc giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt được hiệu 
 20 
quả cao, phụ huynh học sinh cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc giáo dục con 
em ở gia đình, thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và xã hội. 
Nhà trường phải làm tốt công tác phối kết hợp giữa các lực lượng giáo dục 
trong và ngoài nhà trường trong việc rèn kỹ năng sống cho học sinh. 
Các thầy giáo, cô giáo cần tăng cường bồi dưỡng hơn nữa về chuyên môn 
nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm để tham gia tổ chức các hoạt động trong và ngoài nhà 
trường . 
Đề nghị các cấp lãnh đạo hỗ trợ cho nhà trường kinh phí để có thể tổ chức tốt 
hơn các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 
Trên đây là đề tài tôi đã thực hiên trong thời gian qua, chắc chắn rằng sẽ còn 
những khiếm khuyết cần bổ sung. Tôi rất mong sẽ nhận được sự góp ý chân thành của 
các đồng nghiệp cũng như sự đánh giá khách quan của Hội đồng khoa học để kinh 
nghiệm trên được đầy đủ hơn, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong các nhà trường, 
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường THCS Nậm 
Loỏng nói riêng và học sinh trong trong toàn thị xã nói chung 
 Tôi xin chân thành cảm ơn. 
 Nậm Loỏng, ngày 25 tháng 3 năm 2013 
 NGƯỜI THỰC HIỆN 
 Chu Thị Nga 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 Chỉ thị 40/2008/CT – BGDĐT ngày 22/07/2008 của BGD&ĐT về việc phát 
động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong 
các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. 
 Kế học số 533/KH/BGD ĐT – BVHTTDL – TƯĐTN – HLHPNVN- HKHVN 
ngày 01 tháng 09 năm 2010 của Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ văn hóa thể thao và du 
lịch, Trung ương Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội khuyến học 
Việt Nam về kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học 
thân thiện, học sinh tích cực’’ năm học 2010 – 2011. 
 Công văn số 142/KH – PGD&ĐT ngày 01/09/2008 của PGD&ĐT thị xã Lai 
Châu, về kế hoạch triển khai phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, 
học sinh tích cực’’ giai đoạn 2008 – 2013. 
 Bộ giáo dục và đào tạo – giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp trường trung học cơ sở - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam – 2011. 
 TS Phạm Đình Nghiệp – Kỹ năng tổ chức hoạt động công tác thiếu niên – nhà 
xuất bản thanh niên 2002. 
 Đinh Thị Kim Thoa – Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT – Nhà xuất 
bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội – 2010 
MỤC LỤC 
PHẦN MỞ ĐẦU 
I Lý do chọn đề tài .................................................................... 1 
II Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ............................................ 1 
III Mục đích nghiên cứu ............................................................... 1 
IV Điểm mới trong kết quả nghiên cứu ......................................... 2 
PHẦN NỘI DUNG 
I Cơ sở lý luận ............................................................................. 3 
II Thực trạng của vấn đề .............................................................. 5 
III Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề ..................... 7 
IV Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm ....................................... 14 
PHẦN KẾT LUẬN 
I Những bài học kinh nghiệm ................................................... 18 
II Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm ......................................... 18 
III Khả năng ứng dụng triển khai .................................................. 18 
IV Những kiến nghị đề xuất .......................................................... 18 
 Tài liệu tham khảo.................................................................... 
 LỜI CẢM ƠN 
 Trong quá trình thực hiện đề tài này tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của 
tập thể cán bộ Giáo viên, Công nhân viên trong nhà trường, đặc biệt là Giáo viên tổng 
phụ trách Đội, Bí thư đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm các lớp đã đã cung cấp cho 
tôi những ý kiến tham mưu cũng như các tư tiệu về hình ảnh và các phiếu khảo sát 
học sinh để tôi có thể thực hiện tốt hơn các biện pháp chỉ đạo qua từng năm để hoàn 
thành được đề tài. Đề tài được thực hiện còn có sự phối hợp của Đồng chí Vũ Thị Thu 
Hoài và Bùi Thị Hảo. Đồng thời tôi cũng nhận được sự ủng hộ của tất cả các em học 
sinh trong toàn trường đã nhiệt tình giúp đỡ tôi thực hiện đề tài này. 
 Nhân dịp này tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ giáo viên, 
công nhân viên nhà trường cũng như toàn thể các em học sinh. 
 Trong quá trình thực hiện đề tài, vì điều kiện thực tế, kinh nghiệm chỉ đạo 
chưa nhiều....cho nên đây chỉ là những kinh nghiệm nhỏ trong thực tiễn chỉ đạo giáo 
dục kỹ năng sống qua các hoạt động đội ở trường THCS thuộc vùng khó khăn. Các 
giải pháp và đề xuất chưa thật đầy đủ và cô đọng, vì vậy chắc chắn đề tài không tránh 
khỏi những thiếu sót. Kính mong Hội đồng khoa học các cấp phê bình, góp ý và rút 
kinh nghiÖm ®Ó qu¸ tr×nh chØ ®¹o trong nhữn năm sau đạt hiÖu qu¶ tèt h¬n. 
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ./. 
 1 

File đính kèm:

  • pdfcac_bien_phap_chi_dao_giao_duc_ky_nang_song_cho_hoc_sinh_thcs_thong_qua_cac_hoat_dong_doi_2899.pdf
Sáng Kiến Liên Quan