Chuyên đề 7 Xây dựng tiêu chí, bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp Khoa học tự nhiên thông qua vận dụng dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở

(Bản scan)

Trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và đặc biệt chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã xác định dạy học tích hợp là định hướng dạy học giúp học sinh phát triển khả năng huy động tổng hợp kiên thức, kỹ năng, năng lực. thuộc nhiêu lĩnh vực khác nhau để giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức hợp trong học tập và cuộc sống, phát triển được những kỹ năng và năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên là một điêu khó khăn nhưng đánh giá một cách khách quan công băng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên là một điều càng khó khăn hơn và còn ít được nghiên cứu có hệ thông. Đây là vân đê thực tiễn mới, khó đang đặt ra, đặc biệt là khi triển khai dạy học theo chương trình và sách giáo khoa mới ở Việt Nam nói chung và ờ Bình Định nói riêng. Việc đánh giá năng lực dạy học tích hợp Khoa học tự nhiên của giáo viên khi vận dụng dạy học dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên sẽ góp phần thiêt thực đê giải quyêt vân đề đánh giá năng lực dạy học tích hợp nói chung và năng lực dạy học tích hợp của các giáo viên khoa học tự nhiên nói riêng ở Việt Nam và Bình Định.

Chuyên đề này đề xuất tiêu chí đánh giá, bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp Khoa học tự nhiên trong dạy học dự án tích hợp khoa học tự nhiên góp phân giúp giáo viên hiểu và định hướng đúng dạy học tích hợp trong việc thực hiện đôi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở trường phô thông hiện nay.

 

pdf14 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề 7 Xây dựng tiêu chí, bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học tích hợp Khoa học tự nhiên thông qua vận dụng dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdf7.pdf
Sáng Kiến Liên Quan