Chuyên đề 9 Đánh giá tác động của vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên đến sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên khoa học tự nhiên

(Bản scan)

Một trong những nhiệm vụ đặt ra trong đề tài này là phát triển được năng lực giải quyết vân đê và sáng tạo cho HS THCS đông thời phát triển được năng lực dạy học tích hợp cho GV KHTN, đây là những yêu cầu mới và rất khó đối với giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Sẽ có nhiêu giải pháp để phát triển các năng lực trên cho HS và GV, tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu này chúng tôi chọn giải pháp vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp KHTN.

Để làm sáng tỏ phương pháp này có tác động như thế nào và mức độ tác động tới đâu đên HS cũng như GV, chuyên đê này sẽ trình bày các nội dung cụ thể: Xây dựng các nhóm TN; Xây dựng tiêu chí và bộ công cụ đánh giá; Thực hiện đánh giá; Xử lý dữ liệu thu được; Bàn luận và đưa ra kết quả.

Kết quả đánh giá là một minh chứng TN chứng tỏ vận dụng phương pháp dạy học dự án theo hướng tích họp KHTN sẽ phát triên được năng lực giải quyết vấn đê và sáng tạo cho HS và phát triển được năng lực chuyên môn cho đội ngũ GV, góp phần đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông Bình Định theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

 

pdf48 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 1705 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề 9 Đánh giá tác động của vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên đến sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên khoa học tự nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdf9.pdf
Sáng Kiến Liên Quan