[Tóm tắt] Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh thông qua trò chơi trong giảng dạy môn lịch sử trường THCS Ngô Hữu Hạnh

II. Nội dung:

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh thông qua trò chơi trong giảng dạy môn lịch sử trường THCS Ngô Hữu Hạnh

2. Thời điểm áp dụng: Năm học 2015 - 2016 đến năm học 2016 - 2017

3. Cơ quan, đơn vị áp dụng sáng kiến: THCS Ngô Hữu Hạnh

4. Mô tả sáng kiến:

- Nội dung: Xuất phát từ thực tế bộ môn và quá trình giảng dạy của mình tôi thấy cần tạo ra cho học sinh một không khí học tập sôi nổi, hứng thú hơn trong khi dạy học lịch sử. Có như vậy học sinh mới yêu thích bộ môn và sẽ nâng cao được chất lượng dạy học bộ môn. Ьược học Lịch sử qua hình thức trò chơi các em sẽ thấy thoải mái hơn, hứng thú hơn, từ đó mà ghi nhớ tốt những kiến thức cơ bản.

 + Sử dụng Trò chơi ô chữ.

 + Sử dụng trò chơi “ đoán hoa”.

 + Sử dụng trò chơi : “Tiếp sức”

 + Sử dụng trò chơi : “Kể chuyện lịch sử”

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Lượt xem: 10301 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "[Tóm tắt] Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh thông qua trò chơi trong giảng dạy môn lịch sử trường THCS Ngô Hữu Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT
Đề nghị công nhận sáng kiến cấp huyện năm học 2016 - 2017
I. Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: Đào Thị Thơi
- Năm sinh:	10.06.1982	- Giới tính: Nữ
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: GDCD – Sử
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên, Trường THCS Ngô Hữu Hạnh
- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Dạy lớp
II. Nội dung:
1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh thông qua trò chơi trong giảng dạy môn lịch sử trường THCS Ngô Hữu Hạnh
2. Thời điểm áp dụng: Năm học 2015 - 2016 đến năm học 2016 - 2017
3. Cơ quan, đơn vị áp dụng sáng kiến: THCS Ngô Hữu Hạnh
4. Mô tả sáng kiến: 
- Nội dung: Xuất phát từ thực tế bộ môn và quá trình giảng dạy của mình tôi thấy cần tạo ra cho học sinh một không khí học tập sôi nổi, hứng thú hơn trong khi dạy học lịch sử. Có như vậy học sinh mới yêu thích bộ môn và sẽ nâng cao được chất lượng dạy học bộ môn. Được học Lịch sử qua hình thức trò chơi các em sẽ thấy thoải mái hơn, hứng thú hơn, từ đó mà ghi nhớ tốt những kiến thức cơ bản.
	+ Sử dụng Trò chơi ô chữ.
 + Sử dụng trò chơi “ đoán hoa”.
	+ Sử dụng trò chơi : “Tiếp sức”
	+ Sử dụng trò chơi : “Kể chuyện lịch sử”
 - Tính mới, sáng tạo: Cải tiến hơn so với trước đây. Tổ chức nhiều mô hình vui chơi trong học tập và trong sinh hoạt tập thể. Sáng tạo nhiều hình thức mới trong việc tổ chức cải tiến phương pháp dạy học. Phát huy kỷ năng giao tiếp và ứng xử trong học tập và các buổi sinh hoạt tập thể. Tổ chức được nhiều “Sân chơi học tập” Giúp học sinh được vui chơi – được ôn lại kiến thức và đặc biệt giúp học sinh rèn luyện được kỹ năng sống để áp dụng vào thực tế
- Tính khả thi: Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện thực hiện của đơn vị trường THCS Ngô Hữu Hạnh
- Hiệu quả mang lại: 
+ Tính tự giác trong học tập được nâng cao rõ rệt.
+ Tạo được cảm giác vui tươi thoải mái trong học tập cho học sinh.
+ Phát huy và rèn luyện kỹ năng sáng tạo, tính linh hoạt cho học sinh.
	XÁC NHẬN	 THCS NHH, ngày 12 tháng 5 năm 2017.
	HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ	 NGƯỜI BÁO CÁO
	CHỦ TỊCH
 Đào Thị Thơi

File đính kèm:

  • doc4. THOI.doc
Sáng Kiến Liên Quan