SKKN Phát triển một số năng lực cần có cho học sinh trong chương trình GDPT 2018 qua bài “Tạo và làm việc với bảng”

Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến

- Chương soạn thảo văn bản trong chương trình tin học 10 và trong chương trình nghề

phổ thông tin học văn phòng khi dạy đến bài “Tạo và làm việc với bảng” đa số khi giảng dạy

đến nội dung này giáo viên đều chú trọng cho học sinh tạo bảng đơn thuẩn (tạo thời khóa biểu,

tạo bảng mua bán hàng đơn thuẩn, gõ văn bản, trình bày định dạng văn bản) mặc dù nội dung

này các cấp học trước các em đã được học từ đó gây nhàm chán cho học sinh dẫn đến các em

thiếu động lực học tập, không phát huy được khả năng sáng tạo của các em. Đặc biệt đang

trong giai đoạn thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa nhằm phát huy các năng lực và

phẩm chất của người học được xác định trong chương trình tổng thể của chương trình giáo

dục phổ thông 2018.Trang 2

- Nội dung bài tập thực hành theo lối mòn trong bài “tạo và làm việc với bảng” là chỉ

yêu cầu học sinh tái hiện lại các kiến thức đã học vận dụng vào thực hành các bài tập đơn giãn

để khắc sâu kiến thức cho các em, không chú trọng đến khả năng sáng tạo và khả năng tự học

của học sinh cũng như đề ra những tình huống cho học sinh có động lực nghiên cứu nâng cao

kiến thức.

Các bài tập trên chỉ yêu cầu học sinh vận dụng các kiến thức cơ bản trong bài tạo và

làm việc với bảng để thực hành nhằm rèn luyện kĩ năng cơ bản cho các em, không có phần

yêu cầu học sinh tìm tòi mở rộng kiến thức để nâng cao kĩ năng cho các em.

Trong khi đó các bài tập thiết thực gắn liền với cuộc sống và học tập của học sinh chưa

được chú trọng giảng dạy như: giúp học sinh nhận biết được bố cụ của một website đơn giản

gồm những đối tượng nào trong bảng (là gồm bào nhiêu dòng, cột, gộp hay tách ô những hàng

nào, ), sử dụng những kiến thức cơ bản nào trong bài “Tạo và làm việc với bảng” để thiết kế

thành một website; hay giúp học sinh biết được bố cục của một tờ rơi quảng cáo gồm những

hàng, cột và các thao tác cơ bản nào đối với bài “Tạo và làm việc với bảng”. Từ những bài tập

cơ bản này giúp học sinh hiểu biết về các đối tượng mà các em từng tiếp xúc giúp các em nhận

thức được rằng chỉ cần học tốt kiến thức tin học trong chương trình giáo dục là có thể giúp ích

cho việc học, việc làm của các em sau này. Từ đó sẻ kích thích học sinh thiết kế các đối tượng

mới phục vụ nhu cầu học tập (thiết kế thiệp, poster, tập sang, ) và việc làm của các em sau

này (thiết kế một poster quảng cáo sản phẩm, ).

Trong các tiết thực hành giáo viên chưa chú trọng xây dựng hệ thống bài tập thực hành

nhằm hướng cho học sinh hình thành và phát triển các năng lực của các em như: năng lực tự

chủ và tự học, năng lực thẩm mỹ, năng lực tin học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Giúp cho mỗi học sinh thể hiện các phẩm chất, kỉ năng riêng biệt của.

pdf20 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 02/03/2022 | Lượt xem: 2148 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Phát triển một số năng lực cần có cho học sinh trong chương trình GDPT 2018 qua bài “Tạo và làm việc với bảng”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2019 
BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm 
Phát triển một số năng lực cần có cho học sinh trong chương trình 
GDPT 2018 qua bài “Tạo và làm việc với bảng” 
I – Sơ lược lý lịch tác giả: 
- Họ và tên: Chung Long Hồ . Nam, nữ: Nam 
- Ngày tháng năm sinh: 10/01/1982 
- Nơi thường trú: Số nhà 208, ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang. 
- Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Quang Diêu. 
- Chức vụ hiện nay: Tổ Trưởng. 
- Lĩnh vực công tác: Giảng dạy. 
II. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị: 
Thuận lợi: Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy khá khang trang, đầy đủ thiết bị phục vụ 
công tác giảng dạy môn tin học. Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường quan tâm, chỉ đạo kịp 
thời trong các hoạt động của đơn vị. Tập thể sư phạm luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp 
đỡ nhau trong công việc, luôn tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Khó khăn: Tập thể giáo viên trong đơn vị đa số trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong 
công tác giảng dạy, một bộ phận nhỏ học sinh ý thức học tập chưa cao nên ảnh hường một 
phần vào chất lượng giảng dạy cảu đơn vị. 
Tên sáng kiến: Phát triển một số năng lực cần có cho học sinh trong chương trình GDPT 2018 qua 
bài “Tạo và làm việc với bảng”. 
Lĩnh vực: Tin học. 
III- Mục đích yêu cầu của sáng kiến: 
1. Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến 
- Chương soạn thảo văn bản trong chương trình tin học 10 và trong chương trình nghề 
phổ thông tin học văn phòng khi dạy đến bài “Tạo và làm việc với bảng” đa số khi giảng dạy 
đến nội dung này giáo viên đều chú trọng cho học sinh tạo bảng đơn thuẩn (tạo thời khóa biểu, 
tạo bảng mua bán hàng đơn thuẩn, gõ văn bản, trình bày định dạng văn bản) mặc dù nội dung 
này các cấp học trước các em đã được học từ đó gây nhàm chán cho học sinh dẫn đến các em 
thiếu động lực học tập, không phát huy được khả năng sáng tạo của các em. Đặc biệt đang 
trong giai đoạn thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa nhằm phát huy các năng lực và 
phẩm chất của người học được xác định trong chương trình tổng thể của chương trình giáo 
dục phổ thông 2018. 
Trang 2 
- Nội dung bài tập thực hành theo lối mòn trong bài “tạo và làm việc với bảng” là chỉ 
yêu cầu học sinh tái hiện lại các kiến thức đã học vận dụng vào thực hành các bài tập đơn giãn 
để khắc sâu kiến thức cho các em, không chú trọng đến khả năng sáng tạo và khả năng tự học 
của học sinh cũng như đề ra những tình huống cho học sinh có động lực nghiên cứu nâng cao 
kiến thức. 
- Ví dụ các dạng bài tập học sinh thường thực hành: 
NỘI DUNG THỰC HÀNH 
Bài 1. Tạo một thời khóa biểu dạng bảng và điền nội dung: 
 Thôøi khoùa bieåu 
Bài 2. Tạo bảng điểm tổng hợp và sắp xếp các hàng của bảng điểm theo thứ tự giảm 
dần hoặc tăng dần theo điểm môn học và theo tên 
ÑIEÅM TOÅNG KEÁT NAÊM HOÏC 2014 – 2015 
Lớp 11B Môn học 
Họ đệm Tên Toán Lí Hóa 
Ngữ 
văn 
Ngoại 
ngữ 
Lịch 
sử 
Tin 
học 
Sinh 
học 
Địa 
lí 
Phạm Thu Nga 6,5 6,0 6,9 7,0 5,7 6,4 7,3 7,4 5,0 
Trần Thị Lan 9,2 8,2 8,2 6,6 7,2 7,7 6,6 6,8 8,3 
Phạm Hà Phương 10 8,8 8,8 8,0 9,1 10 10 8,4 9,8 
Mai Kim Châu 9,3 8,0 8,0 7,9 7,0 8,9 9,2 7,9 7,2 
Nguyễn Văn Bình 7,8 7,7 7,7 7,1 5,9 7,8 8,5 7,0 8,8 
Bài 3. Tạo một bảng theo như hình: 
D
IỄ
N
 Đ
À
N
 C
N
E
T
V
IỆ
T
 N
A
M
 2
0
0
2
Đơn vị bảo trợ Đơn vị tổ chức Đơn vị đồng tổ chức 
Ủy ban nhân dân TPHCM 
Hội Tin Học 
TP. Hồ Chí 
Minh 
VIETCHAMEXPO/VCCI 
Bộ KHCN & MT 
Bộ Thương mại 
Tổng cục Bưu điện 
Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
1 Chào cờ Ngữ văn Hóa học Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí 
2 Công nghệ Ngữ văn Lịch sử Ngoại ngữ Thể dục Hóa học 
3 Toán Sinh học Thể dục Ngữ văn Toán Ngữ văn 
4 Toán Lịch sử GDCD Toán Vật lí Địa lí 
5 Ngoại ngữ Vật lí Tin học Sinh học Sinh học 
Trang 3 
Các bài tập trên chỉ yêu cầu học sinh vận dụng các kiến thức cơ bản trong bài tạo và 
làm việc với bảng để thực hành nhằm rèn luyện kĩ năng cơ bản cho các em, không có phần 
yêu cầu học sinh tìm tòi mở rộng kiến thức để nâng cao kĩ năng cho các em. 
Trong khi đó các bài tập thiết thực gắn liền với cuộc sống và học tập của học sinh chưa 
được chú trọng giảng dạy như: giúp học sinh nhận biết được bố cụ của một website đơn giản 
gồm những đối tượng nào trong bảng (là gồm bào nhiêu dòng, cột, gộp hay tách ô những hàng 
nào,), sử dụng những kiến thức cơ bản nào trong bài “Tạo và làm việc với bảng” để thiết kế 
thành một website; hay giúp học sinh biết được bố cục của một tờ rơi quảng cáo gồm những 
hàng, cột và các thao tác cơ bản nào đối với bài “Tạo và làm việc với bảng”. Từ những bài tập 
cơ bản này giúp học sinh hiểu biết về các đối tượng mà các em từng tiếp xúc giúp các em nhận 
thức được rằng chỉ cần học tốt kiến thức tin học trong chương trình giáo dục là có thể giúp ích 
cho việc học, việc làm của các em sau này. Từ đó sẻ kích thích học sinh thiết kế các đối tượng 
mới phục vụ nhu cầu học tập (thiết kế thiệp, poster, tập sang,) và việc làm của các em sau 
này (thiết kế một poster quảng cáo sản phẩm,). 
Trong các tiết thực hành giáo viên chưa chú trọng xây dựng hệ thống bài tập thực hành 
nhằm hướng cho học sinh hình thành và phát triển các năng lực của các em như: năng lực tự 
chủ và tự học, năng lực thẩm mỹ, năng lực tin học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
Giúp cho mỗi học sinh thể hiện các phẩm chất, kỉ năng riêng biệt của. 
2. Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến: 
- Để thu hút học sinh học tập bộ môn và tránh gây nhàm chán cho học sinh khi học bài 
“Tạo và làm với bảng” tôi đã thay đổi phương thức hướng dẫn học sinh thực hành theo hướng 
tiếp cận với xu thế phát triển của xã hội và theo yêu cầu của các công việc hiện nay để giúp 
cho học sinh có sự hiểu biết một số đối tượng mà các em tiếp xúc như bố cục của một website, 
của một trang mạng xã hội được thiết kế như thế nào? Cấu trúc của một tờ rơi quảng cáo được 
trình bày dựa vào đối tượng nào trong bảng của chương trình soạn thảo Micrososft Word? 
Nên tôi mạnh dạng hướng dẫn học sính sử dụng kiến thức bài “Tạo và làm việc với bảng” để 
giúp các em hiểu rõ bố cục của một website, cấu trúc của một tờ rơi thông qua các bài tập thực 
hành. Từ đó yêu cầu các em thiết kế theo chủ đề mà giáo viên đưa ra khi thực hành nhưng 
không gò bó về nội dung và bố cục. Chính việc này đã giúp hình thành một số năng lực cho 
học sinh, định hướng cho các em sẵn sàng tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
giúp các em không bỡ ngỡ sau này. 
Ví dụ: sau khi dạy phần kiến thức cơ bản bài “Tạo và làm việc với bảng” tôi sẻ cho các 
em tự thiết kế bài tập theo sở thích của các em nhưng phải dựa trên chủ đề bài tập giáo viên 
đề ra như: thiết kế một website theo sở thích của các em, thiết kế một tờ rơi quảng cáo bán 
hàng theo mặt hàng mà các em yêu thích, ) giúp hình thành và phát triển các năng lực của 
các em như: năng lực tự chủ và tự học, năng lực thẩm mỹ, năng lực tin học, năng lực giải 
quyết vấn đề và sáng tạo. 
Trang 4 
3. Nội dung sáng kiến: 
3.1. Hướng dẫn kiến thức nền cho học sinh: 
a/. Tạo bảng. 
Cách 1: Chọn InsertTabledùng chuột kéo thả trên vùng lưới chọn số hàng, cột 
Cách 2: 
Bước 1: Chọn InsertTableInsert table 
Bước 2: Nhập số dòng vào ô Number of rows, số cột vào ô number of columns. 
Bước 3: Nhấn OK. 
b/. Thay đổi độ rộng của hàng, cột. 
Cách 1: Sử dụng thước ngang thay đổi độ rộng của cột , thước dọc thay đổi độ rộng 
của hàng . 
Cách 2: Đưa con trỏ chuột vào đường viền của cột hay hàng cần thay đổi cho đến khi 
con trỏ có dạng hoặc . 
Cách 3: 
Bước 1: Chọn hàng hoặc cột cần thay đổi độ rộng. 
Bước 2: Chọn LayoutProperties. 
Bước 3: Chọn trang Row và gõ độ cao của hàng vào ô Specify height. Hoặc chọn trang 
Column và gõ độ rộng của cột vào ô Preferred width. 
Bước 4: Nháy OK. 
c/. Xóa ô, hàng, cột. 
Bước 1: Chọn ô, hàng hay cột cần xóa. 
Bước 2: Chọn LayoutDelete Cells: xóa ô; Delete Row: xóa dòng; Delete Columns: 
Xóa cột; Delete Tables: Xóa bảng. 
d/. Chèn thêm ô, hàng, cột. 
Bước 1: Chọn vị trí cấn chèn. 
Bước 2: Chọn Layout 
 Insert above: chèn dòng phía trên dòng đang chọn. 
 Insert Below: chèn dòng phía dưới dòng đang chọn. 
 Insert left: chèn cột bên trái cột đang chọn. 
 Insert right: chèn cột bên phải cột đang chọn. 
Trang 5 
e/. Gộp ô. 
Bước 1: Chọn ô cần gộp. 
Bước 2: Chọn Layout  Merge Cells. 
f/. Tách ô. 
Bước 1: Chọn ô cần tách. 
Bước 2: Chọn Layout  Split Cells. Hộp thoại Split cell xuất hiện. 
Bước 3: Nhập số dòng vào ô Number of rows, số cột vào ô number of columns. 
Bước 4 : Nhấn OK. 
g/. Định dạng văn bản trong ô. 
Bước 1: Chọn các ô cần định dạng. 
Bước 2: Chọn Layout  và chọn các tùy chọn trong khung Alignment. 
h/. Kẻ đường biên, đường viền cho bảng. 
Sử dụng định dạng sẵn có: 
Bước 1: Chọn bảng hoặc phần của bảng cần kẻ đường biên, đường viền. 
Bước 2: Chọn Design và chọn các tùy chọn định dạng sẵn có trong phần Table Styles 
Sử dụng hộp thoại Border and shading: 
Bước 1: Chọn bảng hoặc phần của bảng cần kẻ đường biên, đường viền. 
Bước 2: Chọn Design  BordersBorder and shading hộp thoại Border and shading 
xuất hiện. 
Bước 3: Chọn kiểu đường viền, đường lưới trong ô Styles; chọn màu trong ô colors; 
chọn độ rộng đường viền trong ô width và chọn các tùy chọn khác. 
Bước 4: Nháy OK. 
i/. Tô màu nền cho ô, hàng, cột hay bảng. 
Bước 1: Chọn ô, hàng, cột hay bảng cần tô màu nền. 
Bước 2: Design  Shading. 
3.2. Hướng dẫn học sinh thực hành: 
Sau quá trình hướng dẫn học sinh tiếp thu kiến thức nền bài “Tạo và làm việc với bảng” 
tôi đã xây dựng hệ thống bài tập định hướng hình thành các năng lực cho các em. Và 
bài tập này ,mang tính hệ thống xuyên suốt cả bài. 
Trang 6 
Bài 1: Thiết kế tờ rơi quảng cáo: 
Yêu cầu học sinh tạo một tờ rơi theo mẫu giáo viên cung cấp. 
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT 
ƯU ĐÃI NỔI BẬT 
GIÁ RẺ CHO TẾT VUI VẦY 
Kinh nghiệm hay, mẹo vật nấu ăn 
Trong dạng bài thực hành này giáo viên sẽ cung cấp sẵn các hình cho học sinh và yêu 
cầu các em sử dụng các kiến thức về bản để tạo bảng theo yêu cầu của đề bài. Đây là dạng bài 
tập chú trọng rèn kĩ năng thao tác với bảng cho học sinh gồm tạo bảng, gộp, thay đổi độ rộng 
của hàng cột theo chỉ số cụ thể. Ngoài ra còn giúp hình thành các năng lực cho học sinh như 
năng năng lực thẩm mỹ, năng lực tin học, năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề. 
Trang 7 
(Bài tập mẫu thu được sau quá trình hướng dẫn học sinh) 
Để giúp học sinh có thể thoải mái trình bày ý tưởng thiết kế của mình tôi ra một đề bài 
tập dạng mở là yêu cầu các em thiết kế cho cá nhân một tờ rơi quảng cáo về mặt hàng hay 
hoạt động mà em thích. nhưng phải đảm bảo bố cục là làm trên khung của bảng. Phần này góp 
phần hình thành các năng lực cho học sinh đặc biết là năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề 
dựa trên nền tảng các kiến thức đã có. Sau đây là một vài sản phẩm thu được của học sinh. 
Tư liệu là do học sinh tự sưu tầm 
Trang 8 
Trang 9 
Bài 2: Thiết kế website. 
Yêu cầu học sinh tạo bảng gồm 28 hàng và 03 cột, sau đó sử dụng các kiến thức về bài 
bảng để tạo một website đơn giản theo mẫu.(Hình ảnh và tư liệu gv cung cấp) 
 Logo 
10A7 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LỚP 10A7 
Trường THPT Nguyễn Quang Diêu 
Xin chào các bạn đến với cổng thông tin điện tử lớp 10A7 năm học 2018 – 2019 Trường THPT Nguyễn Quang 
Trang chủ Hình ảnh nổi bật Tuổi thơ 
Thông tin lớp 
Hình ảnh hoạt động 
Học tập 
Quà vật 
Tài liệu tham khảo Siêu quậy 
Tập san 
Vui nhộn 
 Xin lại giáo viên Âm nhạc 
 Sau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng 
quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. 
Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một 
phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao nhất 
lớp đang hò hét to mồm nhất. 
Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám 
hiệu, quát cho một trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào cậu 
ta chịu xin lỗi...... 
 VLOS:Câu lạc bộ khoa học Em yêu khoa học 
 Khoa học là một phạm trù rộng lớn, bao gồm rất nhiều 
lĩnh vực khác nhau và thu hút rất nhiều nhân lực. Mỗi 
lĩnh vực lại có thể chia ra các ngành, các chuyên 
ngành... 
Thông tin liên hệ: Địa chỉ Ấp Tân Phú B – Xã Tân An – Thị Xã Tân Châu – Tỉnh An Giang 
Số điện thoại: 0999.999.999 
Trụ sở tại tòa nhà số 22 Lê Quí Đôn – Tầng 50 – Khu công nghệ cao xã Tân An 
Trang 10 
Sau đó yêu cầu học sinh sử dụng kiến thức kẻ đường biên, đường viền và tô màu cho 
bảng để định dạng lại thành website theo mẫu. 
Logo 
10A7 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LỚP 10A7 
Trường THPT Nguyễn Quang Diêu 
Xin chào các bạn đến với cổng thông tin điện tử lớp 10A7 năm học 2018 – 2019 Trường THPT Nguyễn Quang 
Trang chủ Hình ảnh nổi bật Tuổi thơ 
Thông tin lớp 
Hình ảnh hoạt động 
Học tập 
Quà vật 
Tài liệu tham khảo Siêu quậy 
Tập san 
Vui nhộn 
 Xin lại giáo viên Âm nhạc 
 Sau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng 
quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. 
Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một 
phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao nhất 
lớp đang hò hét to mồm nhất. 
Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên phòng giám 
hiệu, quát cho một trận và bắt ngồi ở đó đến khi nào cậu 
ta chịu xin lỗi...... 
 VLOS:Câu lạc bộ khoa học Em yêu khoa học 
 Khoa học là một phạm trù rộng lớn, bao gồm rất nhiều 
lĩnh vực khác nhau và thu hút rất nhiều nhân lực. Mỗi 
lĩnh vực lại có thể chia ra các ngành, các chuyên 
ngành... 
Thông tin liên hệ: Địa chỉ Ấp Tân Phú B – Xã Tân An – Thị Xã Tân Châu – Tỉnh An Giang 
Số điện thoại: 0999.999.999 
Trụ sở tại tòa nhà số 22 Lê Quí Đôn – Tầng 50 – Khu công nghệ cao xã Tân An 
Trang 11 
Sau khi học sinh hoàn thành bài tập theo mẫu giáo viên yêu cầu học sinh hãy tự thiết 
kế một website phục vụ nhu cấu học tập, mua bán, giới thiệu sản phẩm, mà cá nhân các em 
thích. 
Một số sản phẩm thu được của học sinh: 
Cafe Lối Nhỏ 
Em vào đời bằng đại lộ, anh vào đời bằng lối nhỏ  
Menu 
1.Cà phê 
Cà phê 
đen đá 
15.000VND 
Cà phê 
sữa 
17.000VND 
Cà phê 
sữa đá 
xay 
20.000VND 
2.Nước ép trái cây 
Nước ép 
dâu 
30.000VND 
Nước ép 
cà rốt 
15.000 VND 
Nước ép 
lựu 
18.000VND 
Nước ép 
cam 
15.000VND 
Nước ép 
táo 
15.000VND 
Wifi: Bodienthoaixuongdi 
Điện thoại: 0123456789 
Địa chỉ: 123, xã Tân An , thị xã Tân châu, tỉnh An Giang 
Cảm ơn người đã đến uống ! 
Trang 12 
Ẩm Thực Nhật Bản 
Japan Foods 
Welcome to Japan Foods 
(Khuyến mãi đặc biệt đồng giá từng loại món) 
Món Chính (200.000vnd) 
(Sushi&Sashimi) 
Món Tráng Miệng (50.000vnd) 
Đồ Uống (25.000vnd) 
Gmail:japanfoods@gmail.com 
Đường Hùng Vương/quận 5 /tp.HCM 
Trang 13 
Đây là trang quép giúp bạn từ khá Vật Lý lên giỏi vật lí nhờ lời khuyên của 1 cựu chuyên gia 
năng khiếu sống và làm việc tại Việt Nam là mình :>>>> 
Gửi câu hỏi Hôm nay kiểm tra 15ph các công thức cần nhớ Súng trường SKS 
Công thức tổng 
hợp 
Định luật Ohm với toàn 
mạch I=điện trở suất/(R+r) 
có nguồn :Uab= E-(R+r) 
P=UI=R*I^2+e*I 
Mạch song song: 
I = I1=I2=In 
Cách tự tử 
Tác dụng của lí(trang 
chưa được tạo) 
Học lí sao cho hiệu 
quả 
Các nhà Vật Lí 
Buôn bán súng 
Vì sao dở lí (trang 
chưa được tạo vì 
admin cũng không 
biết) 
5 cách tự tử nếu bị 
khống Lý 
Bài tập các loại 
Giải trí 
 Góc hỏi đáp : hôm nay kiểm Lý mà em lỡ ngủ 
trưa thì sao ạ???:<<<< 
 Khóa học ngôn ngữ 
bổ túc 
 Ik = đi 
j=gì 
 = ??? 
Dell= 1 hãng máy 
tính 
Lol= laugh out loud 
Gg= ko phải đầu 
hàng 
Ko=không 
LOGO 
Trang 14 
Ngôn tình club  BOOK STORE  
Chào mừng bạn đọc đến với Book Store! 
Trang chủ 
Hình ảnh nổi bật 
Ngôn tình 
Nổi bật 
Đọc nhiều nhất 
Thể loại 
Tìm kiếm nhiều nhất 
Giới thiệu : Xin chào ngày xưa ấy 
Giải trí 
-Cậu là chuyện của tớ, là lực 
chọn của tớ, dù đúng hay sai 
thì tớ cũng phải gánh trách 
nhiệm cho sự lựa chọn của 
mình. 
-Chắc cả thế giới này chỉ có tớ 
là hiểu cậu ấy nhất. 
- Ở đâu có cậu, ở đó có tớ. 
- Tam giác cân cân tại đỉnh, tớ 
sẽ vì cậu mà cân cả thế giới. 
Sách khoa học đời sống 
Địa chỉ: www.ngontinhclub@gmail.com 
Trang 15 
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI “JULIDO 
FASHION” 
Thời Trang Nữ Phụ Kiện Hàng Có Sẵn Đặt Hàng Thanh 
Toán 
Thời Trang nữ 
Váy 
Áo sơ mi 
Quần jean 
Áo khoác 
Áo thun 
Chân váy 
Vest nữ 
 300.000 VNĐ 250.000 VNĐ 230.000 VNĐ 
 170.000 VNĐ 320.000 VNĐ 230.000 VNĐ 
 150.000 VNĐ 300.000 VNĐ 210.000 VNĐ 
 Địa Chỉ: 232, 232 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Liên hệ: 0999888777 
Tư vấn nhiệt tình, giao hàng tận nơi, cam kết 100% 
hàng thật... mong các bạn ủng hộ!! 
Trang 16 
 sđt: 000000001 
SHOP TUYẾT- HOÀNG HÔN 
LẤY CẢM HỨNG TỪ TYPN CỦA THẬP NIÊN 70 
Topic: NGÂY THƠ 
VÁY REN TRẮNG VÁY CÔNG CHÚA TÍM VÁY HỞ VAI TRẮNG VÁY LOLI 
GIÁ : 480K GIÁ: 560K GIÁ: 420K GIÁ: 1200K 
 Topic : HOÀNG HÔN ( THỜI TRANG THU ĐÔNG _ KINH ĐÔ THỜI TRANG LÀO ) 
Quần ống rộng Quần jean lửng Quần jean ống 
rộng 
Quần jean trơn 
Giá : 280k Giá : 250k Giá : 320k Giá : 280k 
TIÊU CHÍ SHOP CHÚNG EM 
Mang đến hàng đảm bảo chất lượng cho quý khách hàng 
thân thương. 
Nếu phát hiện hàng giả hàng không giống hình chúng em 
sẽ bồi thường 300% 
Đáp ứng nhu cầu: RẺ-ĐẸP-SANG-XỊN ( THỜI 4.0) 
Tặng 20k cho đơn hàng đầu tiên trong ngày. 
Mua hàng trên 800k được tặng nón bảo hiểm có logo shop. 
( I love you 3001 ) ^6^ 
Feedback : 
Địa chỉ : quận 15/ xóm gà/ cầu Nghè Thị . HCM CITY 
Trang 17 
V- Hiệu quả đạt được: 
.- Qua quá trình học tập và thực hành theo hướng tiếp cận với những đối tượng các em 
thường tiếp xúc đã giúp cho học sinh cảm thấy hứng thú trong học tập, phát huy được tính tích 
cực và khả năng sáng tạo của các em. Học sinh có thể thoải mái trình bày những nội dung theo 
sở thích của mình nhưng phải bám sát chủ đề giáo viên giao. Điểu này thể hiện qua kết quả 
khảo sát và chất lượng bài kiểm tra 1 tiết của các em trong phần soạn thảo văn bản đối với các 
lớp 10, nghề tin học văn phòng năm 2018 – 2019 và năm học 2019 – 2020. 
Năm học 
Khối 10 Nghề THVP 
Giỏi Khá 
Trung 
bình 
Yếu Giỏi Khá 
Trung 
bình 
Yếu 
2018 – 2019 72,9% 20,2% 6,9% 92,3% 7,7% 
2019 - 2020 75,6% 17,3% 7,1% 95,7% 4,3% 
Từ kết quả trên cho thấy việc áp dụng nội dung sáng kiến phần nào góp phấn phát triển chất 
lượng giáo dục bộ môn. Từ đó góp phần phát huy khả năng tự học và sáng tạo của học sinh. 
- Học sinh tự tin hơn trong học tập bộ môn vì các em có thể trực tiếp thiết kế tạo ra các 
sản phẩm phục vụ cho cộng đồng, cho quảng cáo. 
- Giúp học sinh khắc sâu và mở rộng kiến thức bài “Tạo và làm việc với bảng” nếu so 
với nội dung thực hành khi chưa áp dụng sáng kiến thì học sinh chỉ có các kiến thức về tạo 
bảng; chèn ô, hàng, cột; gộp, tách ô; định dạng văn bản trong ô. Nhưng khi học với nội dung 
này học sinh sẻ có thêm kiến thức về tô màu nền, viền; định dạng độ rộng hàng hoặc cột bằng 
lệnh một cách nhất quán giúp cho văn bản rõ ràng, đẹp hơn. 
- Do đây là hướng dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh và phù hợp với định 
hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên phần nào đáp ứng các yêu cầu hình 
thành phẩm chất và năng lực cho học sinh. 
VI. Mức độ ảnh hưởng: 
- Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi cho các đơn vị giáo dục phổ thông áp dụng vào giảng 
dạy khối 10 và nghề tin học văn phòng bài “Tạo và làm việc với bảng” 
VII- Kết luận: 
Qua hai năm áp dụng sáng kiến vào giảng dạy trong bài “Tạo và làm việc với bảng” đã 
giúp học sinh có nhiều chuyển biến tích cực trong học tập bộ môn tin học và có thể sử dụng 
kiến thức tin học để tạo ra các văn bản, những tờ quản cáo đẹp và hiểu được cấu trúc của một 
website cũng như hoạt động của nó. 
Nội dung sáng kiến cũng là một phần định hướng cho tập thể tổ tin học cũng như cá nhân 
có nhiều định hướng đổi mới trong việc soạn giảng. 
 Tôi cam đoan những nội dung báo cáo là đúng sự thật. 
Xác nhận của đơn vị áp dụng sáng kiến Người viết sáng kiến 
CHUNG LONG HỒ 

File đính kèm:

  • pdfskkn_phat_trien_mot_so_nang_luc_can_co_cho_hoc_sinh_trong_ch.pdf
Sáng Kiến Liên Quan