SKKN Hướng dẫn học sinh cấp Trung học Phổ thông nghiên cứu khoa học đạt giải - Lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe

Nội dung sáng kiến:

Nghiên cứu khoa học là một lĩnh vực được sở giáo dục chú trọng phát triển trong những

năm gần đây. Nghiên cứu khoa học là hành động tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm dựa trên

những số liệu, dữ liệu, tài liệu thu thập được để phát hiện ra bản chất, quy luật chung của sự

vật, hiện tượng, tìm ra những kiến thức mới hoặc tìm ra những ứng dụng kỹ thuật mới, những

mô hình mới có ý nghĩa thực tiễn.

Ở Việt Nam chúng ta, Nghiên cứu khoa học còn “lạ lẫm” với đa số học sinh. Tuy nhiên,

có thể nói Nghiên cứu khoa học vừa là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của học sinh. Nghiên

cứu khoa học sẽ mang lại cho cho học sinh rất nhiều thứ, học sinh sẽ chủ động hơn trong học

tập, những phương pháp học tập và tư duy mới sẽ hình thành. Cách thức phát hiện vấn đề và

giải quyết vấn đề, học sinh sẽ giỏi hơn trong giao tiếp, trong cách làm việc nhóm (teamsHướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe

3

word). học sinh cũng sẽ có đựoc niềm vui từ sự thành công, sự tôn trọng, yêu quý từ mọi

người xung quanh. Đặc biệt đây là giai đoạn tiền đề tạo điều kiện cho học sinh có ý tưởng

khởi nghiệp sau này. Hơn nữa, học sinh sẽ có những khoản tiền thưởng (thường thì rất ít), học

sinh còn đựoc cộng điểm và được các nhà tuyển dụng ưu tiên trong quá trình phỏng vấn.

Tuy nhiên, để thành công trong NCKH học sinh cũng phải mất đi nhiều thứ. Thời gian, tiền

bạc và công sức, Thời gian để tìm tòi, đọc tài liệu, đi thực tế, khảo sát, viết báo cáo. Tiền để

photo tài liệu, in ấn, và các chi phí khác, Công sức là rất lớn, học sinh sẽ phải nỗ lực tư duy

trong một thời gian dài.

pdf36 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 02/03/2022 | Lượt xem: 451 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Hướng dẫn học sinh cấp Trung học Phổ thông nghiên cứu khoa học đạt giải - Lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh sức khỏe 
11 
Với “Nhang muỗi thảo dược” tôi và các em học sinh chọn lĩnh vực số 4 (Y Sinh và khoa 
học Sức khỏe) vì liên quan đến thử nghiệm dược liệu. Với “Sản xuất và phân tích thành phần tinh 
dầu quýt Lai Vung và Núi Cấm” tôi và các em học sinh chọn lĩnh vực số 3 (Hóa Sinh) vì liên 
quan đến Hóa-Sinh phân tích thành phần . Với dự án “Xà phòng KOLSOL hương chúc” tôi và các 
em học sinh chọn lĩnh vực số 4 (Y Sinh và khoa học Sức khỏe) vì liên quan đến vấn đề dưỡng 
da, diệt khuẩn của xà phòng. 
Dưới đây là 22 lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà các em được chọn 
STT 
Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu 
1 
Khoa học động 
vật 
Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và 
di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lý; Hệ thống và tiến hóa; 
2 
Khoa học xã 
hội và hành vi 
Điều dưỡng và phát triển; Tâm lý; Tâm lý nhận thức; Tâm lý xã hội và xã 
hội học;... 
3 Hóa Sinh Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;... 
4 
Y Sinh và 
khoa học Sức 
khỏe 
Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh 
dưỡng; Sinh lý học và Bệnh lý học;... 
5 
Kỹ thuật Y 
Sinh 
Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; 
Sinh học tổng hợp;.., 
6 
Sinh học tế 
bào và phân tử 
Sinh lý tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;... 
7 Hóa học 
Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật 
liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;... 
8 
Sinh học trên 
máy tính và 
Sinh-Tin 
Kỹ thuật Y sinh; Dược lý trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; 
Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;... 
9 
Khoa học Trái 
đất và Môi 
trường 
Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; 
Nước;... 
10 
Hệ thống 
nhúng 
Kỹ thuật mạch; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm 
biến; Gia công tín hiệu;... 
11 
Năng lượng: 
Hóa học 
Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và 
pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;.,. 
12 
Năng lượng: 
Vật lý 
Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng 
lượng nhiệt; Năng lượng gió;... 
13 
Kỹ thuật cơ 
khí 
Kỹ thuật hàng không và vũ trụ; Kỹ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; 
Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kỹ thuật gia công công 
nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;... 
14 
Kỹ thuật môi 
trường 
Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô 
nhiễm; Quản lý chất thải và tái sử dụng; Quản lý nguồn nước;... 
15 
Khoa học vật 
liệu 
Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lý thuyết và tính 
toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;... 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
12 
16 Toán học 
Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; 
Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;... 
17 Vi Sinh 
Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; 
Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;... 
18 
Vật lý và 
Thiên văn 
Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lý nguyên tử; phân tử và quang học; Lý - 
Sinh; Vật lý trên máy tính; Vật lý thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và 
Plasma; Cơ học; Vật lý hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát 
sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lý lý thuyết;... 
19 
Khoa học 
Thực vật 
Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh 
sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lý thực vật; Sinh lý thực vật; Hệ thống 
và tiến hóa;... 
20 
Rô bốt và máy 
thông minh 
Máy sinh học; Lý thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;... 
21 
Phần mềm hệ 
thống 
Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập 
trình;... 
22 
Y học chuyển 
dịch 
Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên 
cứu tiền lâm sàng;... 
 3.2.6. Gửi mẫu đến cơ quan chức năng kiểm nghiệm sản phẩm: 
Rất nhiều sản phẩm tham gia nghiên cứu khoa học cấp tỉnh thiếu khâu này với nhiều 
lý do khác nhau như không biết, không đủ thời gian, tiền bạc,  Đây là khâu quan trọng trong 
việc quyết định sản phẩm của mình hơn kém đối với những sản phẩm thuộc cùng lĩnh vực, 
đây là nội dung quan trọng quyết định sản phẩm đạt giải hay không. Làm khoa học phải có 
tài liệu minh chứng kết quả đạt được của sản phẩm tài liệu minh chứng có mộc đỏ của cơ 
quan chức năng có thẩm quyền cấp thì càng có giá trị hơn. Đây cũng là một công việc gây 
lúng túng đối với nhiều giáo viên hướng dẫn, kể cả bản thân tôi sau khi hướng dẫn các em 
học sinh nhiều năm, có nhiều câu hỏi dược đặt ra: 
sản phẩm của mình cần có những giấy chứng nhận gì? 
Do cơ quan, cở sở có thẩm quyền nào cấp? 
Tiền để phân tích mẫu thì như thế nào? 
Liều lượng mẫu đi phân tích là bao nhiêu.?... 
vấn đề này, giáo viên hướng dẫn nên nhờ nhà trường viết giấy giới thiệu xuống liên hệ 
với sở khoa học công nghệ để được hướng dẫn rõ ràng hơn. Tùy vào từng đề tài, từng lĩnh 
vực mà có những tư liệu minh chứng khác nhau. Bản thân tôi làm những dự án liên quan đến 
hóa sinh, y sinh sức khỏe, hóa học muốn phân tích thành phần sản phẩm tôi cũng tìm hiểu 
một thời gian, tôi gửi mẫu phân tích tại 2 nơi: 
1, Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM (CASE). Địa chỉ Số 2 Nguyễn 
Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM - Điện thoại : 0283-829-5087 - Fax : 0283-911-5119 
Chi nhánh tại Cần Thơ: F2-67, F2-68, đường số 6 (KDC 586) P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, 
Tp.Cần Thơ 
 Với giá tiền là 1.500.000đ/mẫu chất lỏng liều lượng khoảng 5,00ml; phân tích chất rắn 
trọng lượng 300g. 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
13 
2, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 gọi tắt là Trung tâm Kỹ 
thuật 3 (QUATEST 3) - là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ 64 Lê Hồng Phong, Phường 2, 
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
Thời gian làm việc Thứ Hai đến Thứ Sáu 7:30 – 16:30; Thứ Bảy 7:30 - 11:30 
Điện thoại: 028 392 323 30 - 028 220 030 12 - 028 392 323 29 
 Mail: dh.q5@quatest3.com.vn 
 - Phân tích thành phần sản phẩm giá tiền là 500.000đ/mẫu. 
Dự án “Nhang muỗi thảo dược thất sơn” tôi phân tích tại trung tâm phân tích thí 
nghiệm TPHCM 1 mẫu tinh dầu chúc hết 1.500.000đ, với “Sản xuất và phân tích thành 
phần tinh dầu quýt Lai Vung và Núi Cấm” tôi phân tích tích tại trung tâm phân tích thí 
nghiệm TPHCM 2 mẫu tinh dầu quýt hết 3.000.000đ ; dự án “Xà phòng KOLSOL hương 
chúc”, tôi phân tích tại trung tâm 3 1 mẫu là 500.000đ. Thời gian gửi mẫu phân tích đến khi 
nhận kết quả khoảng dao động 7-10 ngày. 
Ngoài phân tích thành phần với những dự án y sinh sức khỏe cần kiểm nghiệm khả 
năng diệt khuần thì cần đến viện pasteur phân tích diệt 1 loại vi khuẩn là 500.000 (nếu có giấy 
giới thiệu nhờ hỗ trợ nghiên cứu khoa học giá là 1 loại vi khuẩn là 100.000đ). Với những sản 
phẩm có khí thải có ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường thì phân tích tại trung tâm phân tích 
thí nghiệm TPHCM với giá tiền là 2.000.000đ/mẫu trọng lựơng 300g. Dự án “Nhang muỗi 
thảo dược thất sơn” tôi kiểm nghiệm khả năng diệt khuẩn của tinh dầu chúc ở viện pasteur 1 
loại vi khuẩn 500.000đ, sau nhở bạn bè hỗ trợ giới thiệu qua, tôi phân tích 5 loại vi khuẩn 
cũng tốn 500.000đ, dự án này (còn thiếu bảng phân tích khói nhang không làm kịp); dự án 
“Xà phòng KOLSOL hương chúc” chúng tôi còn cần bổ sung giấy kiểm nghiệm khả năng 
diệt khuẩn của xà phòng của viện pasteur. 
 3.2.7. Viết báo cáo hoàn thiện các yêu cầu của cuộc thi 
 Sau khi hoàn thành sản phẩm, kiểm nhiệm sản phẩm, Giáo viên hướng dẫn các em học sinh 
hoàn thành các loại bản biểu sau: 
- Phiếu học sinh (Phiếu 1A); (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B); (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1); (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A); (dung lượng tối đa 
1 mb) 
- Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có); (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có); (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có); (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Phiếu dự án tiếp tục (nếu có); (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Phiếu tham gia của con người (nếu có); (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Phiếu cho phép thông tin (nếu có); (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có); (dung lượng tối đa 1 mb) 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
14 
- Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có); (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có). (dung lượng tối đa 1 mb) 
- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo mẫu Đề cương nghiên cứu kèm theo Phiếu 
học sinh 1A, không quá 15 trang đánh máy; khổ A4 (trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm; 
cách dòng đơn); kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; báo cáo không ghi tên đơn vị, tên 
người bảo trợ, tên người hướng dẫn khoa học). (dung lượng tối đa 5 mb) 
Học sinh viết báo cáo, giáo viên hướng dẫn đọc và góp ý sữa chữa cho học sinh. (Giáo 
viên hướng dẫn có thể đưa 1 số bài mẫu cho các em học sinh tham khảo để viết bài). 
Gửi bài dự thi nghiên cứu khoa học vòng trường vào đẩu tháng 11. 
Sau khi vượt qua vòng trường, hoàn chỉnh các bản biểu gửi bài dự thi lên trường học 
kết nối đúng thời gian qui định (ngày 25/11 hàng năm là hạn chót gửi bài), theo các bước sau: 
1, đăng nhâp tài khoản của học sinh trên trường học kết nối. 
2, nhấp vào cuộc thi, kéo xuống dưới chọn không gian cuộc thi cấp tỉnh, thành phố, 
chọn cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh cấp trung học, nhập mã dự thi 
(mã được sở giáo dục gửi về trường trước đó). 
3. nhấp vào mục 1 nhập thông tin dự án: nhập tên dự án, lĩnh vực, số tác giả, người 
hướng dẫn (nhập tên tk GV hướng dẫn, hệ thống sẽ tự cập nhật). 
4. nhấp vào mục 2 thông tin nhóm: nếu nhóm 2 người thì bổ sung đồng tác giả (nhập 
tên TK học sinh đồng tác giả hệ thống sẽ cập nhật) 
5. nhấp vào mục 3 đăng ký dự thi : click vào đường dẫn gửi phiếu học sinh 1A, phiếu 
phê duyệt dự án 1B, phiếu người bảo trợ, kế hoạch nghiên cứu, tóm tắt dự án,.kiểm dò lại 
từng mục, nếu chưa chính xác thì chọn sửa, nếu chính xác thì sang mục 4 nhấn xác nhận. 
6. nhấp vào mục 5 nộp bài dự thi: click vào đường dẫn chọn thư mục gửi bài báo cáo 
nghiên cứu. kiểm tra lại lần nữa nếu chưa đúng thì sửa, nếu đúng thì xác nhận nộp bài dự thi. 
Bài dự thi sau khi xác nhận nộp bài thì không thể chỉnh sửa được nữa. 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
15 
 3.2.8. Chuẩn bị poster, in báo cáo, bài power point thuyết trình thi chung cuộc (nếu 
vào vòng chung cuộc) vào tháng 12: 
 Sau khi hoàn thành tất cả và được giám khảo chấm qua vòng sơ loại, công việc của 
giáo viên là hướng dẫn các em học sinh như sau: 
- Thí sinh chuẩn bị poster và khung treo poster: Poster in trên chất liệu bạt hoặc decal 
(hoặc vẽ trên giấy) với nội dung theo quy định Cuộc thi. Trên poster được trình bày nôi dung 
ngắn gọn, hình ảnh rõ ràng của sản phẩm, tài liệu minh chứng có chú thích. (tên, hình ảnh, 
giới thiệu, tài liệu minh chứng, các bước tiến hành, nguyên liệu làm sản phẩm). Khung treo 
poster có thể làm bằng sắt, nhôm, gỗ ; có thể xếp gọn để dễ dàng di chuyển. Kích thước 
poster: cao 140cm, chiều ngang mặt chính 100cm, chiều ngang (sâu) của mỗi mặt bên 50cm. 
- Chuẩn bị bản in báo cáo dự án : Mỗi dự án cần in, đóng quyển báo cáo nghiên cứu 
05 quyển (03 quyển nộp cho BTC, 02 quyển để tại gian trưng bày) , ghi mã dự thi lên báo 
cáo. Năm 2017 lần đầu tham gia dự thi bản thân tôi không tìm hiểu kĩ nên trên bản báo cáo 
có in tên đơn vị, qua những năm sau bản thân tôi rút được kinh nghiệm. 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
16 
- Chuẩn bị bài thuyết trình power point, bài thuyết trình chuẩn bị rõ ràng, súc tích, nêu 
bật được vấn đề các em cần truyền tải gồm 3 phần: phần 1: giới thiệu, phần 2: tóm tắt phương 
pháp, sản phẳm nghiên cứu từ đó cho thấy điểm mới của sản phẩm, phần 3: kết luận. 
 - Khi tham gia cuộc thi giáo viên hướng dẫn học sinh cách trưng bày gian hàng: bố trí 
logic của vật/tài liệu; có sự hỗ trợ của các tài liệu trưng bày sao cho đẹp mắt, làm nổi bật sản 
phẩm của mình. Dự đoán những tình huống và câu hỏi giám khảo chấm có thể đặt ra, từ đó 
các em có thể trả lời rõ ràng, súc tích, sâu sắc các câu hỏi; trình bày được hiểu biết cơ sở khoa 
học liên quan đến dự án; Hiểu biết về sự giải thích về hạn chế của các kết quả và các kết luận. 
IV. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 
 Khi tôi hướng dẫn các em học sinh làm ra sản phẩm, các em học sinh cảm thấy rất 
hứng thú bởi vì các em cảm thấy mình đã làm ra được thêm một sản phẩm tó ích cho xã hội, 
đem cho bạn bè, thầy cô sử dụng. 
1. Với dự án nhang muỗi thảo dược: 
- Năm học 2017-2018 với dự án “Nhang muỗi thảo dược”, tôi hướng dẫn nhóm 2 
học sinh là Nguyễn Phạm Như Bình, Nguyễn Thị Kim Hai làm ra được khoanh nhang muỗi 
thảo dược có mùi thơm dễ chịu, khả năng cháy, chống muỗi tốt. Sản phẩm đạt giải nhất cấp 
tỉnh 
Tôi cho cải tiến Dự án, bổ sung thêm sản phẩm xịt chống muỗi, các em tham gia thi 
sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2018 do hội LHKHKT An Giang tổ chức và đạt giải 
ba 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
17 
Ngoài những kết quả đạt được thì dự án cũng tồn tại một số nhược điểm sau: 
+ Do các em làm nhang thủ công nên bột nhang làm ra còn to, khoanh nhang số vòng 
ít, mất nhiều thời gian để làm ra 1 khoanh nhang. 
+ Chưa kiểm chứng được thành phần khói nhang (vì không biết). Khi các em thuyết 
trình lại khẳng định khói nhang không có độc hại mà không qua kiểm chứng. Chính vì thế, 
khi học sinh có thuyết trình thì cần nên nói theo thực tế, phần nào đã có kiểm chứng rồi thì 
khẳng định có, phần nào chưa làm kịp, hoặc làm chưa được cũng nên nêu cụ thể. 
2. Với dự án Sản xuất và phân tích thành phần tinh dầu quýt Lai Vung Và Núi 
Cấm: 
- Năm học 2018-2019 với dự án “Sản xuất và phân tích thành phần tinh dầu quýt 
Lai Vung Và Núi Cấm” , tôi hướng dẫn nhóm 2 học sinh Nguyễn Thị Hoa Xuân, Phan Thị 
Ngọc Diễm làm ra được 2 loại tinh dầu từ vỏ và lá quýt ở Lai Vung và Núi Cấm. Sản phẩm 
đạt giải nhì cấp tỉnh 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
18 
Dự án này tôi cho các em tham dự cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp do Tỉnh đoàn 
tổ chức vào ngày 12/8/2019 và đạt giải khuyến khích 
Sau khi tham gia cuộc thi, các em được tham gia trưng bày bán sản phẩm tại phố đi bộ 
Long Xuyên trong 2 ngày 13,14/08/2019. Sau cuộc thi này các em rèn luyện được kỹ năng 
giao tiếp, bán hàng, tiếp thị sản phẩm, giao lưu học hỏi với nhiều người. 
Ngoài những kết quả đạt được thì dự án cũng tồn tại một số nhược điểm sau: 
+ Do các em làm thủ công nên mất rất nhiều thời gian để làm ra tinh dầu, giá nguyên 
liệu cao, tốn nhiều chi phí sản xuất. 
+ Khi trình bày trước giám khảo cuộc thi, các em còn lúng túng khi so sánh thành phần 
2 loại tinh dầu. Vì thế giáo viên hướng dẫn cần đặt ra những câu hỏi, những tình huống cho 
các em trả lời, giúp các em tự tin hơn khi tham gia cuộc thi. 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
19 
3. Với dự án Xà phòng KOLSOL hương chúc: 
- Năm học 2019-2020 với dự án “Xà phòng KOLSOL hương chúc”, tôi hướng dẫn 1 
học sinh Phạm Thế Hiển làm ra được bánh xà phòng với nhiều màu sắc, kiểu dáng bắt mắt, 
mùi thơm đặc trưng. Sản phẩm đạt giải nhất cấp tỉnh. 
Các em đem dự án tham gia thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2019 do hội 
LHKHKT An Giang tổ chức và đạt giải khuyến khích 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
20 
Ngoài những kết quả đạt được thì dự án cũng tồn tại một số nhược điểm sau: 
+ Bánh xà phòng làm ra có giá thành cao, khả năng lưu hương chưa tốt, khi mới làm 
ra thì rất thơm, nhưng sau khoảng 2 tháng thì mùi hương nhạt đi, sản phẩm cần nghiên cứu 
thêm về khả năng lưu hương. 
+ Chưa kịp đem mẫu xà phòng phân tích khả năng diệt khuẩn tại viện pasteur. 
Các em học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh phổ thông 
do sở GDĐT An Giang tổ chức và đạt giải việc này kích thích được những bạn học sinh khác 
cũng hứng thú tham gia làm ra sản phẩm mới có ích cho xã hội, góp phần thúc đẩy cuộc thi 
nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông ngày càng phổ biến và chất lượng hơn, đồng thời 
cũng thúc đẩy các em học sinh hình thành nên các ý tưởng khởi nghiệp để tham gia vào phong 
trào khởi nghiệp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đưa vào các trường học. 
V. MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG: 
Khi tôi hướng dẫn các em học sinh làm ra sản phẩm có giải hưởng, các em học sinh 
cảm thấy rất hứng thú đam mê với khoa học, giúp các em biết tự tìm tòi sáng tạo, cách làm 
việc nhóm, làm việc khoa học, cách trình bày, nói chuyện trước đám đông, kích thích được 
những bạn học sinh khác cũng tham gia làm ra sản phẩm mới có ích cho xã hội, góp phần 
thúc đẩy cuộc thi nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông ngày càng tăng về số lượng và 
chất lượng. 
Sau khi hướng dẫn thành công 3 dự án ở 3 năm học liên tiếp, chúng tôi đã cho các học 
sinh và giáo viên trong trường THPT nguyễn Trung Trực dùng thử nghiệm những sản phẩm 
của chúng tôi, đa số đều cho phản hồi rất tích cực, từ đó thúc đẩy các em nghiên cứu thêm, 
hoàn thiện sản phẩm từ đó đưa sản phẩm ra thị trường, tạo ra nguồn thu nhập cho các em. 
Đề tài được triền khai đại trà sẽ thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học tại trường 
THPT mạnh về số lượng lẫn chất lượng. 
VI. KẾT LUẬN: 
Sáng kiến này sẽ giúp cho các giáo viên khác một số kinh nghiệm khi hướng dẫn học 
sinh nghiên cứu khoa học. Việc hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học đoạt giải 
kích thích được những em học sinh khác cũng hứng thú tham gia làm ra sản phẩm mới có ích 
cho xã hội, góp phần làm cho cuộc thi nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông ngày càng 
lớn mạnh. Phong trào nghiên cứu khoa học ở trường phổ thông phát triển cũng giúp các em 
học sinh hình thành nên các ý tưởng khởi nghiệp để tham gia vào phong trào khởi nghiệp mà 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang đưa vào các trường học. Nếu phong trào này thành công, 
doanh nghiệp khởi nghiệp chính là những đối tượng tạo ra nhiều việc làm, mang lại giá trị gia 
tăng vượt bậc cho nền kinh tế của mỗi quốc gia../. 
Xác nhận của đơn vị áp dụng sáng kiến Người viết sáng kiến 
 Châu Hải Yến 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
21 
Phụ lục : 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
22 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
23 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
24 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
25 
Phụ lục 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
26 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
27 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
28 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
29 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
30 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
31 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
32 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
33 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
34 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
35 
Hướng dẫn học sinh THPT NCKH đạt giải - lĩnh vực hóa sinh và y sinh sức khỏe 
36 

File đính kèm:

  • pdfskkn_huong_dan_hoc_sinh_cap_trung_hoc_pho_thong_nghien_cuu_k.pdf
Sáng Kiến Liên Quan