SKKN Giải pháp để phát huy nét đẹp truyền thống của học sinh trường quốc học Vinh – THPT Huỳnh Thúc Kháng trong thời kỳ hội nhập

Những nguyên tắc đối với việc phát huy nét đẹp truyền thống của học

sinh một nhà trường trong thời kỳ hội nhập

Phát huy nét đẹp truyền thống của học sinh một nhà trường trong thời kỳ hội

nhập là cần thiết trong sự nghiệp phát triển giáo dục của ngôi trường đó và phải

đảm bảo những nguyên tắc sau đây:

- Trước hết, mỗi nhà trường cần phải thấu suốt quan điểm: phát huy nét đẹp

truyền thống học sinh của trường mình không phải là vấn đề mang tính tự phát

mang tính thời điểm mà thể hiện tầm nhìn, sứ mệnh giáo dục của cả một chặng

đường phát triển của nhà trường trước yêu cầu cấp thiết đặt ra của thời đại hội

nhập.

- Giáo dục nhằm phát huy nét đẹp truyền thống của học sinh cần phải xuất phát

từ thực tiễn giáo dục của nhà trường trong lịch sử và hiện tại. Lịch sử là nền tảng,

cơ sở, điểm tựa cho những giá trị truyền thống tốt đẹp phát huy ở hiện tại và tương

lai.

- Mục tiêu giáo dục phát huy nét đẹp truyền thống của nhà trường cần phải

được đồng bộ hóa và chuyển hóa trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà

trường và trong từng khâu của hoạt động: công tác quản lí, công tác chủ nhiệm,

công tác giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện, công tác đối ngoại, công tác

truyền thông, công tác kết nối các thế hệ giáo viên và học sinh của nhà trường

- Giáo dục và đào tạo ra những thế hệ học sinh vừa mang trong mình dòng

chảy lịch sử của nhà trường, vừa đáp ứng được phẩm chất năng lực cần có của một

công dân thời hội nhập chính là nhà trường đang góp phần quan trọng vào sự

nghiệp giáo dục của đất nước. Bởi vậy, lan tỏa được những giá trị, những sản phẩm

giáo dục tốt đẹp ấy trong xã hội tạo nên uy tín, thương hiệu bền vững của nhà

trường chính là nguyên tắc thứ tư của vấn đề giáo dục này.

4- Mọi hoạt động giáo dục muốn thành công luôn được bắt đầu từ những nhà sư

phạm tài năng, tâm huyết như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giáo dục một

người thầy tốt được cả một thế hệ”. Bởi vậy, muốn giáo dục được những thế hệ

học sinh hội tụ những nét đẹp truyền thống và hiện đại mỗi nhà trường cần phải

xem yếu tố chất lượng đội ngũ là tiên quyết trong việc tạo động lực phát triển của

nhà trường.

pdf125 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Giải pháp để phát huy nét đẹp truyền thống của học sinh trường quốc học Vinh – THPT Huỳnh Thúc Kháng trong thời kỳ hội nhập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
truyền thống của học sinh trường Quốc học Vinh – THPT Huỳnh Thúc Kháng thời 
kỳ hội nhập” đã thực sự góp phần vào việc đổi mới “căn bản và toàn diện” của nhà 
trường, của ngành giáo dục hiện nay.
4. Những kết quả đạt được
a) Quy mô trường lớp
42
Cùng với cả nước, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc phát triển, thầy và trò 
Trường Huỳnh không ngừng tự đổi mới, vươn lên. Trong khoảng 10 năm qua, số 
học sinh tùy thuộc vào sĩ số học sinh lớp 10 được tuyển sinh hàng năm do Sở Giáo 
dục và Đào tạo Nghệ An quy định. Cụ thể như sau:
Bảng thống kê số lượng học sinh trong những năm 2010 - 2020
TT Năm học Số lớp Số học sinh TT Năm học Số lớp Số học 
sinh
1 2010 – 2011 42 1.840 7 2016 - 2017 42 1.587
2 2011 – 2012 42 1.780 8 2017 - 2018 42 1.620
3 2012 – 2013 42 1.735 9 2018 - 2019 42 1.730
4 2013 – 2014 42 1.646 10 2019 - 2020 42 1.735
5 2014 – 2015 42 1.564 11 2020 - 2021 43 1.932
6 2015 – 2016 42 1.534
b) Chất lượng giáo dục toàn diện
- Chất lượng giáo dục đạo đức học sinh
Từ khi thành lập cho đến nay, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là nhà trường 
có bề dày lịch sử và truyền thống dạy tốt học tốt, có truyền thống yêu nước đấu 
tranh cách mạng. Nhà trường không chỉ chăm lo chất lượng trí dục mà luôn quan 
tâm chú trọng chất lượng đạo đức của học sinh. Đó là sự kết hợp giữa giáo dục đạo 
đức thông qua giáo dục chính khoá và giáo dục ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là các 
hoạt động theo các ngày chủ điểm trong năm học do trường và Đoàn phối hợp tổ 
chức; là sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình, xã hội thông qua Hội cha mẹ 
học sinh trường, các đoàn thể, xã hội ở địa phương...Vì vậy, học sinh của trường 
hầu hết là hạnh kiểm tốt và khá, lễ phép với thầy cô, người lớn, quan hệ bạn bè tốt, 
chấp hành nội quy, nền nếp nhà trường tốt. Nhiều thế hệ học sinh trường Huỳnh 
Thúc Kháng đã tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, có ý thức bảo vệ 
của công, chăm lo giữ gìn vệ sinh môi trường nên nhà trường luôn "Xanh - Sạch - 
Đẹp". Từ năm học 2008 - 2009, hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường 
học thân thiện, học sinh tích cực”, học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã 
tham gia nhiều hoạt động thiết thực như ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh 
trường THPT Mường Quạ (Con Cuông), THPT Tương Dương 2, THPT Kỳ Sơn; 
tặng cờ tổ quốc cho ngư dân ở Diễn Châu, Hoàng Mai; tham gia công tác tình 
nguyện ở làng trẻ SOS Vinh, bệnh viên ung bướu Nghệ An, làm vệ sinh đường 
phố, tham gia tiếp sức mùa thi,... Hàng tuần duy trì tốt hoạt động chăm sóc Quảng 
trường Hồ Chí Minh, tổ chức cho học sinh quan các di tích lịch sử của địa phương 
và đất nước: Bảo tàng Xô viết Nghệ An, Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di 
tích quốc gia Truông Bồn (Nghệ An); Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu 
43
lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), mộ Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp (Quảng Bình); Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành cổ 
Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị),....Các câu lạc bộ, các đội nhóm của 
trường hoạt động có hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả của học 
sinh (đội TNTN, nhóm bút, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ ghi ta, câu lạc bộ bóng 
rổ, ...). Liên tục nhiều năm nhà trường không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, vi 
phạm pháp luật. Làm tốt công tác phát triển Đảng trong học sinh (Từ năm học 
2009 – 2010 đến năm học 2018 – 2019 có 39 em học sinh có kết quả học tập và rèn 
luyện tốt đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ra trường, những 
học sinh này đã tiếp tục học tập, phấn đấu rất tốt ở các trường đại học và nơi công 
tác mới.
Kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh qua 10 năm học gần đây (từ năm học 
2009-2010 đến năm học 2019 - 2020):
TT Năm học Loại tốt Loại khá Loại TB Loại yếu
1 2010-2011 90,49% 8,15% 1,20% 0,16%
2 2011-2012 91,52% 7,18% 1,30% 0
3 2012-2013 92,27% 7,21% 0,40% 0,12%
4 2013-2014 92,46% 6,57% 0,18% 0,12%
5 2014-2015 93,54% 5,31% 1,09% 0,06%
6 2015-2016 95,11% 4,04% 0,59% 0,26%
7 2016-2017 95,93% 3,71% 0,30% 0,06%
8 2017-2018 97.90% 1,85% 0,25% 0
9 2018-2019 99,02% 0,87% 0,12% 0
10 2019- 2020 98,09% 1,86% 0,05% 0
- Chất lượng văn hoá
Nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo dạy tốt và học tốt nên chất lượng luôn được 
giữ vững và ngày càng nâng cao. Hàng năm trường có tỉ lệ học sinh xếp loại học 
lực khá, giỏi đạt cao, không có học sinh lưu ban. Kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh 
hàng năm luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh (năm học 2011-2012 và đội tuyển lớp 
11 năm học 2013-2014 dẫn đầu toàn tỉnh; năm học 2018-2019 có 3 thủ khoa của 
tỉnh các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), có nhiều học giải quốc gia về KHKT, 
Olympic tiếng Anh trên mạng Internet, HKPĐ toàn quốc.... Tỉ lệ Tốt nghiệp THPT 
và đậu vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm luôn nằm trong tốp đầu toàn 
tỉnh (luôn năm trong trong tốp 100 trường THPT có điểm bình quân bài thi đại học 
cao nhất cả nước, thứ 3 Nghệ An sau 2 trường chuyên – Kết quả những năm Bộ 
Giáo dục và Đào tạo có xếp hạng), từ năm 2012 đến nay đã có 22 học sinh đạt 
44
điểm cao được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong Lễ tôn vinh học sinh giỏi quốc tế, 
quốc gia và học sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi THPT quốc gia; năm 2019 có 01 
học sinh đạt điểm 10 môn Toán (điểm 10 duy nhất của tỉnh Nghệ An, cả nước có 
12 điểm 10 môn Toán) và có học sinh đạt điểm 10 môn tiếng Anh. 
Chất lượng văn hóa của những năm gần đây như sau:
+ Xếp loại học lực:
TT Năm học Loại giỏi Loại khá Loại TB Loại yếu
1 2010-2011 16,96% 78,33% 4,33% 0,38%
2 2011-2012 19,89% 76,67% 3,43% 0
3 2012-2013 25,58% 70,38% 3,87% 0,06%
4 2013-2014 29,18% 66,99% 3,53% 0
5 2014-2015 41,88% 55,82% 2,30% 0
6 2015-2016 55,61% 43,61% 0,78% 0
7 2016-2017 65,64% 34,11% 0,25% 0
8 2017-2018 71,48% 28,46% 0,06% 0
9 2018-2019 84,86% 15,14% 0 0
10 2019-2020 83,18% 16,56% 0,15% 0
+ Kết quả các kỳ thi tốt nghiệp
TT Năm học Tỉ lệ tốt nghiệp Tỉ lệ đậu đại học
1 2010-2011 100% 81,6%
2 2011-2012 100% 84,6%
3 2012-2013 100% 94,3%
4 2013-2014 100% 94,8%
5 2014-2015 100% 95,2%
6 2015-2016 100% 96,8%
7 2016-2017 99,8% 98,2%
8 2017-2018 99,6% 97,1%
9 2018-2019 99,8% 98,1%
10 2019 - 2020 100% 99%
45
+ Kết quả kỳ thi học sinh giỏi các cấp
TT Năm học Thi HSG cấp tỉnh Thi IOE cấp tỉnh
KHKT cấp 
tỉnh
KHKT 
QG
IOE
 quốc gia
1 2010-2011
23 (2 giải nhất, 4 giải 
nhì, 9 giải ba, 8 giải 
KK)
2 2011-2012
24 (7 giải nhất, 8 giải 
nhì, 6 giải ba và 3 giải 
khuyến khích), xếp thứ 
nhất toàn tỉnh
3 2012-2013
23 (1 giải nhất, 8 giải 
nhì, 7 giải ba và 7 giải) 
xếp thứ 3 toàn tỉnh.
9 (3 giải nhì, 1 
giải ba, 5 giải 
kk)
05 (1 nhất, 3 
ba, 1 KK) 
4 2013-2014
Cả 11 và 12: 43 (7 giải 
nhất, 11 giải nhì, 13 ba 
và 12 kk), khối 11 xếp 
thứ nhất toàn tỉnh.
13 (2 giải nhất, 
2 giải nhì, 7 
giải ba, 2 giải 
KK)
02 (1 HC 
đồng, 1 KK)
5 2014-2015
19 (1 giải nhất, 6 giải 
nhì, 7 giải ba, 5 giải 
KK)
11 (1giải nhất, 
2 giải nhì, 3 
giải ba, 5 giải 
KK)
03 (2 giải 
ba, 1 giải 
KK)
6 2015-2016
18 (08 giải nhì, 05 giải 
ba, 05 giải KK)
 7 (01 gải nhất, 
02 giải ba, 04 
giải KK)
4 (1 giải 
nhất, 2 giải 
ba và 01 giải 
KK), trường 
đạt giải nhì 
tập thể
1 KK 1 KK
7 2016-2017
19 (01 giải nhất, 10 giải 
nhì, 04 giải ba, 04 giải 
KK)
 11 (02 giải 
nhất, 04 giải 
nhì, 03 giải ba, 
06 giải KK)
1 giải nhất
04 (1 nhì, 3 
KK)
8 2017-2018
24 (02 giải nhất, 11 giải 
nhì, 06 giải ba và 05 giải 
KK), thứ 3 toàn tỉnh
4 (2 giải 
nhất, 2 giải 
nhì), trường 
đạt giải nhì 
tập thể
2 (1 
nhất, 1 
ba)
9 2018-2019
24 (04 giải nhất, 06 giải 
nhì, 09 giải ba và 05 giải 
KK), xếp thứ 2 toàn 
tỉnh, có 3 thủ khoa.
3 (01 giải 
nhất, 01 giải 
nhì, 01 giải 
ba), trường 
đạt giải ba 
tập thể
01 Olympic 
tiếng Anh 
HS, SV
10 2019-2020 Không tổ chức 
2 (1 nhất, 1 
KK), trường 
đạt giải nhì 
tập thể
11
2020 - 
2021
29 (2 giải nhất, 11 giải 
nhì,11 giải ba, 5 giải 
KK), xếp thứ nhất toàn 
tỉnh, có 02 thủ khoa
46
 - Không chỉ chú trọng chỉ đạo dạy và học chính khoá, nhà trường còn quan 
tâm chỉ đạo các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao, 
như tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên trong học sinh, các hoạt động 
câu lạc bộ, tham quan, ngoại khoá, các cuộc thi giáo dục truyền thống cách mạng 
của Đảng, đất nước, về Bác Hồ, về quê hương, nhà trường... nhằm làm cho học 
sinh có nhận thức đầy đủ, hoàn thiện hơn về tư tưởng, đạo đức cách mạng. Năm 
học 2012-2013 học sinh Phạm Thị Hương Tràm đạt giải quán quân cuộc thi Giọng 
hát Việt 2012; Năm 2015 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen 
trong cuộc thi Thiết kế logo cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế; năm học 2015-
2016 trường đạt giải nhất Liên hoan dân ca ví dặm TP Vinh, giải ba Hội thi tiếng 
hát học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An, giải nhì cuộc thi “Trường học tiết kiệm điện” 
tỉnh Nghệ An (phần thi tiểu phẩm); từ năm học 2015-2016 đến năm học 2018-2019 
liên tục có dự án đạt giải nhất cấp tỉnh cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học 
và được chọn dự thi quốc gia, trường nhiều năm đạt giải tập thể (năm học 2015-
2016 dự án của 2 học sinh Dương Khánh Linh và Thái Thị Thúy Quỳnh đạt giải 
KK quốc gia; năm học 2017-2018 dự án của 2 học sinh Nguyễn Tất Bảo Long và 
Nguyễn Mạnh Hùng đạt giải nhất quốc gia, dự án của 2 học sinh Dương Khánh 
Linh và Thái Thị Thúy Quỳnh đạt giải ba quốc gia); năm học 2016-2017 học sinh 
Dương Khánh Linh đạt giải nhì cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” tỉnh Nghệ An, trường 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen về công tác tổ chức HKPĐ toàn 
quốc năm 2016; năm học 2017-2018 em Phan Đăng Hoàng có các tác phẩm vẽ 
tranh truyền thần được đăng trên các tạp chí hàng đầu ở Mỹ và được nhận được 
học bổng ngành thời trang đầu thế giới tại Italia; năm học 2017-2018 và 2018-2019 
trường có dự án được chọn tham gia cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi 
đồng” cấp quốc gia; năm học 2018-2019 học sinh Bùi Đức Huy đạt giải KK cuộc 
thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc”, năm 2o19 -2020 em 
Nguyễn Trọng Hưng đạt giải Nhất cuộc thi Oolimpic vật lí doc Chính phủ Nga tổ 
chức, được nhận học bổng toàn phần
 Những kết quả giáo dục học sinh nêu trên là minh chứng cho sự nỗ lực của 
tập thể nhà trường những năm qua trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khẳng định 
uy rín, thương hiệu học sinh trường Huỳnh, đáp ứng việc cung cấp cho quê hương, 
đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao, nơi đào tạo trí thức, hiền tài cho quê 
hương đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
47
KẾT LUẬN
I. Những đóng góp của đề tài
1. Tính mới của đề tài
Đề tài đã đưa ra được những giải pháp có tính mới và sáng tạo, lần đầu tiên 
được công bố, đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Một là, đề tài góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống văn 
hóa dân tộc, văn hóa địa phương nói chung và truyền thống văn hóa của một nhà 
trường trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế do TW Đảng đề ra.
- Hai là, đề tài đáp ứng mục tiêu “đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục”, 
đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, 
hướng đến việc hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất của người học sinh 
trong thời đại mới, xu thế toàn cầu hóa.
- Ba là, đề tài đóng góp một phần trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển 
trường Quốc học Vinh – THPT Huỳnh Thúc Kháng theo định hướng chỉ đạo 
UBND tỉnh Nghệ An và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: xây dựng nhà trường 
trở thành trường tiến tiến hội nhập quốc tế.
2. Tính khoa học
Đề tài đảm bảo tính chính xác khoa học. Các phương pháp nghiên cứu phù 
hợp với đối tượng, cấu trúc logic, hợp lí, chặt chẽ, đúng qui định. Nội dung của đề 
tài được trình bày, lí giải vấn đề một cách mạch lạc. Các luận cứ khoa học có cơ sở 
vững chắc, khách quan, các số liệu được thống kê chính xác, trình bày có hệ thống. 
Phương pháp xử lí, khai thác tài liệu được tiến hành đúng quy chuẩn của một công 
trình khoa học. Đề tài được lập luận chặt chẽ, thấu đáo, có tính thuyết phục cao.
3. Tính hiệu quả
Đề tài được trình bày rõ ràng, dễ áp dụng. Nhiều năm qua chúng tôi và các 
đồng nghiệp đã thực hiện các giải pháp giáo dục này và hiệu quả được nâng lên rõ 
rệt.
Về phía người học: Tăng sự chuyên cần, tự tin và cải thiện đáng kể thái độ 
sống, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện những điểm mạnh của bản thân và phát triển 
những phẩm chất, kĩ năng tư duy bậc cao quan trọng và cần thiết cho công việc và 
cuộc sống ngoài đời của học sinh.
Về phía người dạy: Bản thân người giáo viên ngày càng hoàn thiện hơn về 
phẩm chất, lối sống, năng lực chuyên môn của mình, nâng cao tính chuyên nghiệp 
và hợp tác giữa các đồng nghiệp, nhà trường, các tổ chức xã hội cũng như cơ hội 
để xây dựng mối quan hệ tốt với học sinh. Giáo viên cảm thấy yêu nghề, yêu trò, 
yêu trường hơn, làm cho học sinh của mình thích thú, đam mê hơn với các nội 
dung giáo dục trong nhà trường. Đề tài thúc đẩy phong trào mỗi giáo viên là tấm 
gương tự học, tự sáng tạo trong hội đồng sư phạm nhà trường.
48
II. Một số kiến nghị, đề xuất
1. Với các cấp quản lý
Nghiên cứu giải pháp để phát huy nét đẹp truyền thống của học sinh trường 
Quốc học Vinh – THPT Huỳnh Thúc Kháng là việc cần thiết, là nhiệm vụ chính trị 
của nhà trường bởi vị thế và tầm vóc trăm năm tuổi của ngôi trường duy nhất trên 
địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, việc áp dụng các giải pháp này chỉ mang lại kết 
quả tối ưu nhất và bền vững khi thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội và đặc 
biệt là các cấp quản lí nói chung và của ngành giáo dục riêng: từ việc xây dựng cơ 
chế mở, tạo hành lang pháp lý rộng mở cho nhà trường, từ các văn bản chỉ đạo đến 
việc hỗ trợ nhà trường huy động nguồn nhân lực, vật lực, trí lực để phát triển nhà 
trường lên tầm cao mới.
2. Với giáo viên
Để thực hiện tốt các giải pháp giáo dục của đề tài nghiên cứu, giáo viên cần 
nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, nguyên tắc và yêu cầu cần đạt của một người 
giáo viên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trong thời kỳ hội nhập. Từ đó, lập mục 
tiêu hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực giáo dục, năng lực và 
kiến thức hợp tác quốc tế, đặc biệt là luôn tự bồi đắp và nuôi dưỡng tình yêu mái 
trường, yêu nghề, yêu trò để đạt được thành công trong sự nghiệp trồng người cao 
quý ở ngôi trường giàu truyền thống bậc nhất trên quê hương xứ Nghệ.
Trên đây là nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm được chúng tôi đúc rút 
trong quá trình dạy học. Những gì chúng tôi trình bày trong đề tài là sự nghiên cứu 
tìm tòi và vận dụng vào thực tiễn trong một thời gian dài và thực sự đã mang lại 
những hiệu quả rất thiết thực góp phần vào việc đổi mới hoạt động quản lý và giáo 
dục học sinh ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Tuy nhiên, đề tài còn những chỗ 
chưa thật sự thỏa đáng, rất mong nhận được những góp ý từ Hội đồng khoa học các 
cấp và các đồng nghiệp để chúng tôi bổ sung hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
 Vinh, tháng 3 năm 2021
 Nhóm tác giả
49
PHỤ LỤC 1
 KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC TRƯỜNG QUỐC HỌC VINH – THPT 
HUỲNH THÚC KHÁNG XƯA VÀ NAY
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
PHỤ LỤC 2
HỌC SINH TRƯỜNG QUỐC HỌC VINH – THPT HUỲNH THÚC KHÁNG 
TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
 ĐẦU THẾ KỶ XXI
61
62
63
64
65
66
PHỤ LỤC 3
TIẾNG NÓI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
HÔM NAY
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
PHỤ LỤC 4
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 
“TRÍ – ĐỨC – THỂ - MỸ" CỦA HỌC SINH TRƯỜNG QUỐC HỌC VINH 
THPT HUỲNH THÚC KHÁNG HÔM NAY
82
Học sinh trong giờ học tiếng Anh
Học sinh trong giờ thực hành vật lý
83
 Học sinh trong giờ thực hành sinh học
Học sinh trong giờ thực hành tin học
84
Học sinh trong giờ học Quốc phòng an ninh
Tiết học tại Phòng học thông minh
85
Học sinh trong giờ học Stem
Học sinh đọc sách tại thư viện trường
86
 Học sinh đạt giải Nhất và giải Ba cuộc thi Sáng tạo KHKT cấp QG
Học sinh nhận giải Ôlimpic tiếng Anh toàn quốc
87
Cựu học sinh tặng học bổng cho HS khóa sau đạt thủ khoa thi HSG tỉnh
Học sinh nhận thưởng trong Lễ vinh danh HSG Quốc tế, Quốc gia 
và thi THPT đạt điểm cao
88
 Học sinh đạt giải thủ khoa thi HSG tỉnh năm 2020
 Đội tuyển học sinh giỏi xếp thứ nhất toàn tỉnh năm 2020
89
Bước chân xanh bảo vệ môi trường
 Giờ Trái Đất 60+
90
Hòa nhịp con tim ở Trung tâm khuyết tật
Thắp nên tri ân anh hùng liệt sĩ
91
Trung thu tháng Tám thắp sáng yêu thương ở SOS
 Xuân yêu thương ở bệnh viện Ung bướu
92
Thu gom sách vở tặng cho THPT Kỳ Sơn
Hướng về miền Trung ruột thịt
93
Chương trình Màu thời gian chào đón học sinh lớp 10
Chương trình ngoại khóa Về nguồn
94
 Chương trình Rung chuông vàng
Chương trình tiếp sức mùa thi
95
 Giải bóng đá thường niên
Giờ chơi bóng rổ của học sinh
96
 Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Diễn đàn Sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả
97
Hội thi cán bộ Đoàn giỏi
 Học sinh nhận gải CB Đoàn tiêu biểu
98
Tuyên dương học sinh 3 tốt toàn quốc
 Hội thi văn nghệ
99
 Hội thao giáo dục quốc phòng
 Cựu học sinh xây dựng tượng đài cụ Huỳnh Thúc Kháng
100
Giao lưu với Sở Giáo dục Thanh Hóa
 Giao lưu với trường chuyên Hà Tĩnh
101
 Giao lưu với trường Quốc học Huế
 Giao lưu với trường THPT HUỳnh Thúc Kháng-Quảng Nam
102
PHỤ LỤC 5
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
TRƯỜNG NHẰM GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT HUY NÉT ĐẸP 
CỦA HỌC SINH TRƯỜNG QUỐC HỌC VINH 
THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
103
 Hội diễn văn nghệ chào mừng 100 năm ngày thành lập trường
Biên soạn kỷ yếu Mái trường thế kỷ - Điểm tựa và khát vọng
104
 Hội thảo khoa học Dấu ấn trăm năm - Vươn tầm hội nhập
Hội trại chào mừng lễ kỷ niệm 
105
 Hội trại chào mừng lễ kỷ niệm 
106
 Hội trại chào mừng lễ kỷ niệm 
107
 Hội trại chào mừng lễ kỷ niệm
Các thế hệ học sinh hội tụ và tri ân 
108
 Các thế hệ học sinh hội tụ và tri ân 
109
 Giao lưu các thế hệ giáo viên và hoc sinh Nơi ký ức tìm về
 Con dường lịch sử 
110
 Con đường lịch sử 
111
Con dường lịch sử
 Lễ Mit tinh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường
112
Lễ Mit tinh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường
113
Lễ Mit tinh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường
114
Lễ Mit tinh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường
115
Lễ Mit tinh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường
116
Lễ Mit tinh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường
117
Lễ Mit tinh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường
118
 Lễ Mit tinh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường
Các thế hệ học sinh hội tụ và tri ân
119
PHỤ LỤC 6
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CỦA 
TRƯỜNG QUỐC HỌC VINH – THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
Cộng đồng xã hội có thể tìm hiểu tất cả các hoạt động quản lý và giáo dục của 
Nhà trường qua các địa chỉ truy cập sau:
https://www.facebook.com/BreakOutCrewV1/ 
https://www.facebook.com/huynhthuckhangenglishclub2/ 
https://www.facebook.com/Hu%E1%BB%B3nh-Th%C3%BAc-Kh%C3%A1ng-
Guitarlele-Club-534338483442661/ 
https://www.facebook.com/huynhthuckhangbasketballclub/ 
https://www.facebook.com/TNTNHTK/ 
https://www.facebook.com/huynhthuckhangbasketballclub/ 
https://www.facebook.com/HTK.HIGGS/ https://www.facebook.com/htk.mun/ 
https://www.facebook.com/NhomButHTK/ https://www.facebook.com/hpc.news/ 
https://www.facebook.com/HuynhThucKhangFC/
https://www.facebook.com/thpthuynhthuckhang.nghean/
https://www.facebook.com/groups/Quochocvinh/?ref=share
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057538235711
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-%C4%91o%C3%A0n-THPT-
Hu%E1%BB%B3nh-Th%C3%BAc-Kh%C3%A1ng-Ngh%E1%BB%87-An-
107162047435502/
-
120
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu hội thảo khoa học trường Quốc học Vinh – THPT Huỳnh Thúc Kháng 
“Dấu ấn trăm năm, vươn tầm hội nhập”, Nhiều tác giả, Nhà xuất bản Nghệ An 
năm 2020.
2. Mái trường thế kỷ - Điểm tự và khát vọng, Nhiều tác giả, Nhà xuất bản Nghệ 
An, năm 2020
3. Mái trường xứng danh anh hùng, Nhiều tác giả, Nhà xuất bản Nghê An, năm 
2010
4. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (chương trình tổng thể), năm 2018
5. Từ điển Tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2003
121

File đính kèm:

  • pdfskkn_giai_phap_de_phat_huy_net_dep_truyen_thong_cua_hoc_sinh.pdf
Sáng Kiến Liên Quan