Sáng kiến kinh nghiệm Trải nghiệm ý tưởng khởi nghiệp – Gây quỹ vòng tay bè bạn

- Ngày 28/4/2016, Tỉnh ủy Bến Tre chính thức phát động chương

trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”(gọi tắt là Chương

trình) trong cán bộ, nhân dân Bến Tre. Đặc biệt, vai trò của Đoàn viên thanh

niên học sinh cũng được quan tâm rất nhiều.

- Đa số Đoàn viên, thanh niên chưa hiểu đúng về khởi nghiệp. Và ở lứa

tuổi học sinh, muốn khởi nghiệp là điều khá khó khăn:

+ Học sinh đa phần chỉ tìm hiểu các thông tin về khởi nghiệp dưới dạng lý

thuyết và giới thiệu những mô hình đã thành công về khởi nghiệp, nhưng các em

lại chưa được trải nghiệm, thực hành qua việc kinh doanh để thu lại lợi nhuận,

thì rất dễ gặp khó khăn khi muốn khởi nghiệp thực sự, đôi khi sẽ tạo sự nhút

nhát và chán nản khi bắt đầu khởi nghiệp.

+ Quỹ thời gian để tiến hành khởi nghiệp với học sinh là khá hạn hẹp, vì

bản thân các em phải dành phần nhiều thời gian cho việc học tập.

+ Ý tưởng của học sinh về khởi nghiệp chưa chắc chắn, đa phần sẽ mơ hồ,

vượt quá tầm tay của các em, vì thường khi nhắc đến khởi nghiệp các em sẽ vẽ

trong đầu những việc kinh doanh lớn lao

pdf20 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Lượt xem: 859 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Trải nghiệm ý tưởng khởi nghiệp – Gây quỹ vòng tay bè bạn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i, từ đó, tôi thấy được, kiến thức các em về khởi nghiệp còn khá 
mới, trong giai đoạn đầu của cuộc thi các em chưa nắm bắt được phải kinh 
doanh gì, đa phần đăng kí ý tưởng theo hướng tự phát và chưa có một tầm nhìn 
chính xác về ý tưởng khởi nghiệp mà mình sắp thực hiện. Nhưng dần vào đến 
những vòng sau, trải qua lớp tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh cũng như diễn 
quảng cáo về sản phẩm của mình, các em đã nắm vững hơn và đưa ra những ý 
tưởng mới phù hợp, khả thi, chắc chắn hơn để bước vào kinh doanh ý tưởng. 
9 
+ Tên các thành viên trong đội khi tiến hành vòng trải nghiệm có sự thay đổi so 
với vòng đăng kí, hoặc có một vài đội đăng kí không đủ số lượng 5 thành viên/ 1 
đội. Do khi tham gia cuộc thi, dần dần vào các vòng trong các em tự điều chỉnh 
để phù hợp với yêu cầu cuộc thi, các em có sự nhìn nhận rõ ràng hơn về việc 
kinh doanh của đội, cần những học sinh năng động và phù hợp yêu cầu của đội. 
- Từ đó, ta thấy được nếu tổ chức trải nghiệm ý tưởng khởi nghiệp kết hợp 
với văn nghệ gây quỹ sẽ có cơ hội thành công và thị trường kinh doanh của các 
em cũng sôi nổi hơn. Có sự thay đổi về thành viên của đội và sản phẩm kinh 
doanh giữa vòng đăng kí và vòng trải nghiệm cho ta thấy được với các em học 
sinh, khởi nghiệp vẫn còn khá mới, và với các em việc kinh doanh là một trải 
nghiệm rất cần thiết trước khi bắt đầu khởi nghiệp thực sự. Cuộc thi giống như 
một bài tập để các em rút kinh nghiệm để chuẩn bị một nền tảng vững chắc cho 
việc khởi nghiệp về sau của các em. 
 3.5 Tài liệu kèm theo 
- 1 Đĩa DVD chứa tư liệu về: 
+ Ảnh chụp bản đăng kí cuộc thi của các đội. 
+ 7 video quảng cáo sản phẩm của các đội. 
+ Ảnh chụp nhật kí bán hàng của các thành viên. 
+ Ảnh chụp buổi tập huấn lập kế hoạch kinh doanh. 
+ File Power point tập huấn. 
- 3 File word : 
+ Kế hoạch cuộc thi “Trải nghiệm ý tưởng khởi nghiệp – Gây quỹ Vòng 
tay bè bạn ”. 
+Mẫu đăng kí cuộc thi “Trải nghiệm ý tưởng khởi nghiệp – Gây quỹ 
Vòng tay bè bạn ”. 
+Mẫu kế hoạch kinh doanh. 
10 
CUỘC THI “KHỞI NGHIỆP – GÂY QUỸ VÕNG TAY BÈ BẠN” 
 NĂM HỌC 2016 - 2017 
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 
I. THÔNG TIN TÁC GIẢ 
1. Họ và tên (đội trưởng):..................................................................................... 
 Lớp: ................................................................................................................. 
2. Điện thoại: ..................................... Email: ..................................................... 
3. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................ 
4. Danh sách thành viên đội thực hiện: 
Họ và tên Lớp Điện thoại Email 
...................................... 
........................... 
........................... 
........................... 
...................................... 
........................... 
........................... 
........................... 
...................................... 
........................... 
........................... 
........................... 
...................................... 
........................... 
........................... 
........................... 
...................................... 
........................... 
........................... 
........................... 
II. TÊN Ý TƢỞNG KINH DOANH 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
III. TÓM TẮT Ý TƢỞNG KINH DOANH 
1. Lý do chọn ý tưởng kinh doanh (nêu lý do, ý nghĩa và triển vọng của ý tưởng) 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
11 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
2. Mô tả ý tưởng kinh doanh 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
3. Khách hàng mục tiêu 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
4. Kinh phí và kết quả dự kiến của dự án 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 
 Ba Tri, ngày tháng năm 2016 
XÁC NHẬN CỦA GVCN NGƢỜI ĐĂNG KÝ 
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 
12 
ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
HUYỆN ĐOÀN BA TRI 
BCH TRƢỜNG THPT SƢƠNG NGUYỆT ANH 
*** 
Số: -KH/ĐT 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
Ba Tri, ngày 05 tháng 12 năm 2016 
KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC CUỘC THI 
 “TRẢI NGHIỆM Ý TƢỞNG KHỞI NGHIỆP - GÂY QUỸ VÕNG TAY 
BÈ BẠN” NĂM 2016 
Thực hiện theo kế hoạch “Giáo dục khởi nghiệp năm học 2016 – 2017” của trường 
THPT Sương Nguyệt Anh, Đoàn trường THPT Sương Nguyệt Anh xây dựng Kế 
hoạch “ Trải nghiệm ý tưởng Khởi nghiệp – Gây quỹ vòng tay bè bạn” năm học 2016 
– 2017 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 
- Tạo điều kiện cho học sinh học hỏi các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, hình thành 
ý tưởng khởi nghiệp cho các em ngay từ khi còn là học sinh THPT và xây dựng kế 
hoạch kinh doanh, trải nghiệm thực tế và đúc kết kinh nghiệm cho mình. 
- Tạo cơ hội cho học sinh giao lưu, học hỏi, trải nghiệm thực tế về ý tưởng khởi nghiệp 
mà mình lựa chọn. 
- Cuộc thi là cơ hội để nhà trường có thể tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, 
sáng tạo của học sinh, từ đó có thể nắm bắt yêu cầu cũng như sở thích để định hướng 
nghề nghiệp của các em. 
- Tạo tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn của nhà 
trường bằng việc làm thiết thực của học sinh. 
- Hoạt động thiết thực để gây quỹ ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao ý 
nghĩa của việc ủng hộ quỹ “ Vòng tay bè bạn “ của nhà trường. 
II. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA, THỜI GIAN, THỂ LỆ, NỘI DUNG CUỘC THI 
13 
1. Đối tƣợng tham gia: 
Tất cả học sinh của trường. 
2. Thời gian tổ chức: 
Thời gian: từ 12/12/2016 đến ngày 20/01/2017. 
3. Thể lệ cuộc thi: 
- Mỗi lớp lập thành một đội gồm 5 thành viên và đăng ký không quá 2 ý tưởng kinh 
doanh cho mỗi đội. 
- Ý tưởng kinh doanh phải phù hợp với lứa tuổi học sinh, không vi phạm pháp luật, có 
tính khả thi. 
- Kết quả kinh doanh phải đảm bảo đúng thực tế, không gian lận. 
- Các đội được chọn vào vòng 2 và vòng 3 KHÔNG được bỏ cuộc, nếu không có lý 
do chính đáng. 
4. Nội dung, hình thức cuộc thi 
* Nội dung: 
- Các đội sẽ đưa ra ý tưởng, lập kế hoạch kinh doanh và kinh doanh sản phẩm trong 
đêm văn nghệ “Gây quỹ Vòng tay bè bạn” của nhà trường. 
- Lợi nhuận trong quá trình kinh doanh các đội sẽ đóng góp để gây quỹ trong đêm văn 
nghệ theo tinh thần tự nguyện.. 
* Hình thức: 
VÕNG 1: Ý TƢỞNG “ KHỞI NGHIỆP” 
- Mỗi đội nộp phiếu đăng ký ý tưởng kinh doanh (theo mẫu) . Nhận tại văn phòng 
Đoàn nhà trường 
- BTC sẽ tiến hành chấm điểm và chọn ra 09 đội có điểm cao nhất vào vòng 2.( 3 đội/ 
1 khối). 
VÕNG 2: QUẢNG CÁO 
- Các đội vào vòng 2 được tham dự tập huấn ( 29/12/2016 ) hỗ trợ như: 
+ Lập kế hoạch kinh doanh đơn giản, phân công nhiệm vụ . 
+ Thu thập thông tin và thống kê kết quả. 
+ Cách trang trí gian hàng kinh doanh. 
+ Gợi ý viết “Nhật kí bán hàng” 
14 
- Nộp kế hoạch kinh doanh: Các đội sẽ hoàn thiện ý tưởng thành một kế hoạch kinh 
doanh đầy đủ và nộp về BTC 
 ( 31/12/2016 ) 
- Các đội sẽ thực hiện 1 đoạn quảng cáo trong vòng 1 phút về sản phẩm của mình 
trong buổi sinh hoạt dưới cờ trước BGK ( giải quyết tình huống kinh doanh do BGK 
đưa ra để thể hiện năng lực, khả năng tư duy, giải quyết vấn đề của đội). 
+ Thời gian: Buổi shdc ngày 02/01/2016 
- Sau vòng 2 BGK sẽ chọn 6 đội để vào vòng 3 
VÕNG 3: TRẢI NGHIỆM “KHỞI NGHIỆP” 
- Các đội sẽ thực hiện trải nghiệm thực tế đề án kinh doanh của mình trong đêm văn 
nghệ gây quỹ “Vòng tay bè bạn”. Mỗi đội vào vòng 3 được hỗ trợ 50.000 đồng. BCH 
Đoàn trường sẽ cử giám sát tại vị trí mỗi đội kinh doanh để đánh giá đúng thực tế kết 
quả kinh doanh của mỗi đội. 
- Thời gian kết thúc lúc 21 giờ đêm gây quỹ. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố và trao 
thưởng trong đêm gây quỹ “ Vòng tay bè bạn của nhà trường”. 
III. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 
Giải Số lƣợng Trị giá Thành tiền 
Giải nhất 1 200.000 đồng 200.000 đồng 
Giải khuyến khích 5 50.000 đồng 250.000 đồng 
Tổng cộng 6 450.000 đồng 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Thời gian Nội dung công việc 
12/12/2016 Phổ biến kế hoạch tổ chức cuộc thi đến học sinh. 
VÕNG 1: Ý TƢỞNG “ KHỞI NGHIỆP” 
 12/12/2016 Thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký. 
15 
Thời gian Nội dung công việc 
Trao đổi tiêu chuẩn chấm thi với BGK chấm thi vòng 1. 
Mời thầy: Nguyễn Thành An 
Mời thầy: Trần Hồng Dũng 
Mời cô: Huỳnh Thị Út Bảy 
Cô: Lê Nguyễn Tường Vy 
Mời cô: Nguyễn Thị Ngọc Thy 
 19/12/2016 
BGK chọn ra 09 ý tưởng kinh doanh 
Thông báo kết quả. 
VÕNG 2: QUẢNG CÁO 
02/01/2016 
09 đội vào vòng 2 tiến hành diễn quảng cáo trong tiết SHDC. 
Công bố 06 đội vào vòng chung kết. 
VÕNG 3: TRẢI NGHIỆM “KHỞI NGHIỆP” 
Từ 09/01 đến 
19/ 01/2017 
Thực hiện công tác quảng bá cho vòng thi chung kết. 
12/01/2017 Phân công thành viên BCH Đoàn trường phụ trách giám sát các đội 
20/01/2017 Tổ chức vòng thi chung kết và công bố kết quả. 
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Trải nghiệm ý tưởng Khởi nghiệp – 
Gây quỹ vòng tay bè bạn” của Ban Tổ chức cuộc thi, rất mong các thành viên, đơn vị 
có liên quan phối hợp thực hiện./. 
 HIỆU TRƢỞNG TM. BAN TỔ CHỨC 
 PHÓ BÍ THƢ 
 Bùi Tấn Kiệt Lê Nguyễn Tƣờng Vy 
16 
KẾ HOẠCH KINH DOANH 
SẢN PHẨM: ................................................................................................................................. 
LỚP: .............................................................................................................................................. 
Tên các thành viên: 
1. ........................................................................................................ 
2. ........................................................................................................ 
3. ........................................................................................................ 
4. ........................................................................................................ 
5. ........................................................................................................ 
1. Kế hoạch bán hàng: 
- Dự đoán số lượng sản phẩm có thể bán được là .. 
sản phẩm. 
- Doanh thu = số sản phẩm bán được x đơn giá của 1 sản phẩm: 
a. Sản phẩm 1: ......................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
b. Sản phẩm 2: .......................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
- Tổng doanh thu = ( a+b) 
 .................................................................................................................................................. 
- Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc bán hàng: 
+ Nhu cầu khách hàng như thế nào? .................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
+ Các yếu tố khác: (Thời tiết, cạnh tranh) ...................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
17 
 .................................................................................................................................................. 
- Kinh doanh có khuyến mãi không? 
... 
 Hình thức khuyến 
mãi:... 
2. Kế hoạch mua nguyên vật liệu: 
- Với dự đoán về số lượng sản phẩm bán được, đội cần mua những nguyên liệu 
sau: 
STT Tên hàng Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 
18 
TỔNG TIỀN 
- Những nguyên vật liệu sẽ được tập kết tại lúc.. giờ 
3. Kế hoạch tài chính: 
- Đối với 1 sản phẩm ( đã tính chi phí khuyến mãi 
):.. 
- Giá bán ra của 1 sản 
phẩm: 
- Tiền vốn chung cho tất cả sản 
phẩm:. 
- Tiền lãi = Doanh thu – Tiền vốn 
=......... 
 4.Phân công: 
STT Công việc Phân công 
1 Bán hàng 
2 
Ghi nhận, thu thập số 
liệu, tính toán chi phí 
3 
Nhận và trả tiền dư lại 
cho khách hàng 
4 
Chuẩn bị mua nguyên 
vật liệu và tập kết 
5 
Vệ sinh khu vực bán 
hàng 
6 Tặng quà khuyến mãi 
Ba Tri, ngày tháng năm 2016 
XÁC NHẬN CỦA GVCN ĐẠI DIỆN ĐỘI THI 
19 
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 
ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH 
SẢN PHẨM: ................................................................................................................................. 
LỚP: .............................................................................................................................................. 
Tên các thành viên: 
1. ........................................................................................................ 
2. ........................................................................................................ 
3. ........................................................................................................ 
4. ........................................................................................................ 
5. ........................................................................................................ 
- Số sản phẩm bán được: 
- Số sản phẩm còn lại: 
DOANH THU THỰC 
TẾ 
VỐN LỢI NHUẬN 
(nếu có) 
LỖ 
( nếu có) 
RÖT KINH NGHIỆM CỦA ĐỘI 
20 
 Ba Tri, ngày tháng năm 2016 
XÁC NHẬN CỦA GVCN ĐẠI DIỆN ĐỘI THI 
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 
ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

File đính kèm:

  • pdf4333_NGUYỄN THÀNH AN....pdf
Sáng Kiến Liên Quan